Ban hành Chỉ thị về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH, CĐ 2016
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học.
c469xf250x11bdex11612x135f1xdc95x136d6x11477x12d70xX7x11376xf0b9xe6c2xc78cxeeaaxf8b2xX5xd73exXaxf1e3x13d8fxX6x10679xX3xX1xcff8xX15xX1xX3xf605xX1xf3e4xX3xXexX1x12de1xX3xdd2ax11386xX3xXex1261exX3xX4xX1x12646xX4xX3xe1fex12d72xX3xXexX1xXdxX3xXcxcc56x126abxXcxX3xc6a6x12311x148baxX4xX3x1200axXdxX6x13b47xX3x13da6x12f63xXexX3xXexX3cxed8dx10607xX15xX3x10719xX37xX43xX3xX1cxX4fxX3x136b1xf1a6xX2xeac8xX0x12292xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x123fbxXaxX12xX13x103f2xX3x147adxc4eaxd9f1xX4fxXcxX3xX24xd73axX6xX3x147b2xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX1xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xXexX1xXdxX3xXcxX37xX38xXcxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xXdxX6xX3xX24xX18xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3x146c8x136c8xXdxX3xX1x1367bxX4xX43xX3xX4xX6xe14cxX3xXbcx12249xX15xX40xX3xX15x145b8xd9e4xX3xX56xX57xX2xX59xX3xXbcxX3dxXdxX3xX24x12dfaxXdxX3xX4x12a8exX4xX3xX4xee26xX3xX7x119c7xX3xX40xXdxXe0xXc7xX3xX6dx144f0xX4xX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4x14a56xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX0xXdxXd0xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7dxX6xX15xX3xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xX10xX3xXexXc7xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX2fxX4bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXbxXexX3xX3bxX3cxXc7xX4xX3xX40xXdxX6xX3xX45xX10xXexX3xXexX3cxX4bxX10xX15xX3xX6dxX1xX3xX4xX6dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX4bxc75dxX7dxX5xXc7xX4xX2fx132f9xXd0xX6x10cd6xX40xXdxX15xdd52xX5xX10x128eaxXexX16exX6xX3cxXexXc7xX174xXd0xX6xX177xX40xXdxX15xX17bxX177xXdxX40xX1xXexX16exX6xX3cxXexXc7xX174xd0b5xXdxX6dxXexX1xX16exdeacxX57xX57xXbxX45xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXf9xX7dxX6xXc7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX24xX15xX5bxX15xX10xX198xX7xX5bxX2xX59xX56xX19exX5bxX2xX57xX59xX6dxX56xX57xec3bxXexc945x1288fxcb24xX56xX5xX57xXf9xd726xXbxX40xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXd0xX6xX5xX5xX17bxXbxXdxX4xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxXc7xX15xXaxX12x137c5x11300xX3cxX3xe6eexX3xX24xXdcxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xXexX177xX206xc97cxX15xX40xX3xXbcxX206x1179exX4xX3xX40xXdxX6xXc7xX3xX4xX1x111faxX3xXexX177xd38exX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX1cxX1xX1exX3xXexX1xX22xX3xX15xd3cbxX3cxX3xX177xfc43xX16exX3xX1cxXe0xX4xX3xXexX177xX206xX216xX15xX40xX3xXbcxX206xX21cxX4xX3xX40xXdxX6xXc7xX3xX15xX1xXdxf313xXd0xX3xX24xXefxX3xX4xX1xX226xX3xXexX177xX22axX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX43xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xX24xXdcxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xd895xXe7xX3xX73xX74xX75xX4fxXcxX3xX24xX18xX3xX4xXe0xX4xX3xXexX177xX206xX216xX15xX40xX3xXbcxX206xX21cxX4xX3xX40xXdxX6xXc7xX3xX15xX1xXdxX270xXd0xX3xX24xXefxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXexX177xXdxX4cxX15xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX206xXe4xX15xX40xX3xXe0xX15xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xXc7xX3xXbcxff83xX15xX40xX3xX2fxd62axX3xX1xXc7xXbdxX4xX1xX174xX3xX7dxX3dxX3xXexX177x11c78xX3xXbcx13b25xX4bxX3xXbcxX226xX3xXbcxX71xXdxX3xX15xX40xfd5bxX3xX4xXe0xX15xX3xX7dxX71xX43xX3xX40xXdx147dfxX15xX40xX3xX24xXdxX251xX15xX3xXbcxX226xX3xXexXdxX251xX3cxX3xX4xX1xX3cx11516xX15xX3xXexX1xX6xXd0xX3xX40xXdxX6xX3xX4xXe0xX4xX3xX2fxX1x12eaexX3cxX3xX4xX226xX6xX3x10723xX30xX3xXexX1xXdxX174xX3xX15xX40xX1xXdxX251xXd0xX3xXexX306xX4xX3xXexX177xXdxX4cxX15xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX24xXdxX270xX4xX3xXexeed9xXbxX3xX1xX3cxca48xX15xX43xX3xX3bxX3cxXe0xX15xX3xXexX177xXdxX270xXexX3xX15xX1xXdxX270xXd0xX3xX24xXefxX3xX4xX1xXc7xX3xX15xX1x127dfxX15xX40xX3xX15xX40xX206xX216xXdxX3xXbcxX206xX21cxX4xX3xX4x10187xX3xXexX1xX6xXd0xX3xX40xXdxX6xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX361xX30xX3xXexX1xXdxX43xX3xX15xX1xX38axXexX3xX5xX18xX3xXbcxX3dxXdxX3xX24xXdcxXdxX3xX4xXe0xX15xX3xX7dxX71xX3xXexX1xX6xXd0xX3xX40xXdxX6xX3xX4xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX43xX3xX4xX1xX38axXd0xX3xXexX1xXdxX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xfce6xX18xX3xX7xXc7xXe0xXexX3xXexX28xX15xX40xX3xXexX1xX4cxX3xX2fxX30bxX3xX1xXc7xXbdxX4xX1xX3xXexX177xXdxX4cxX15xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX361xX30xX3xXexX1xXdxX174xX3xX4x1314fxX15xX40xX3xX13xX6xX15xX3xX1cxX1xX1exX3xXbcxXbdxXc7xX3xXexX1xXdxX3xX4xX38axXbxX3xXexX1exX15xX1xX3xX2fxXdxX4cxXd0xX3xXexX177xX6xX3xX4xXefxX3xXexX1xX4cxX3xX7xe2cdxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xX24xXdcxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xX7xXe7xX43xX3xX7dxX6xX15xX43xX3xX15xX40xX18xX15xX1xX43xX3xX4xXe0xX4xX3xX4xXe4xX3xX3bxX3cxX6xX15xX3xXbcxXc7xX18xX15xX3xXexX1xX4cxX3xXexXbdxXdxX3xXbcxX22xX6xX3xXbxX1xX206xXe4xX15xX40xX43xX3xX7dxX334xXc7xX3xXbcxX334xXd0xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX43xX3xXexX177xX385xXexX3xXexX476xX43xX3xX2fxX1xea28xX15xX40xX3xXbcxX4cxX3xX45xX334xX4bxX3xX177xX6xX3xXe0xX4xX1xX3xXex103c8xX4xX3xX40xXdxX6xXc7xX3xXexX1xX4daxX15xX40xX3xXe7xX3xX4xXe0xX4xX3xXbcxXdxX4cxXd0xX3xXexX1xXdxX174xX3xX7dxX334xXc7xX3xXbcxX334xXd0xX3xX6xX15xX3xXexXc7xX18xX15xX3xX24xX270xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX476xX4xX3xXbxX1xX348xXd0xX43xX3xXbcxXdxX270xX15xX3xX15xX206xXdcxX4xX3xX24xX18xX3xX5xX18xXd0xX3xXexX3dxXexX3xX4xX4daxX15xX40xX3xXexXe0xX4xX3xX1xX3cxX4bxX3xXbcxX71xX15xX40xX3xX4xXe0xX4xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX43xX3xX4xXe0xX3xX15xX1xX35axX15xX43xX3xX4xXe0xX4xX3xX5xX476xX4xX3xX5xX206xX21cxX15xX40xX3xX45xf05exX3xX1xX71xXdxX3xXexX1xX6xXd0xX3xX40xXdxX6xX3xX1x125eexX3xXexX177xX21cxX3xX4xX1xXc7xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX18xX3xX15xX40xX206xX216xXdxX3xX15xX1xX18xX3xXexX177xXc7xX15xX40xX3xX24xXdxX270xX4xX3xXcfxX15xX43xX3xX15xX40xX1xX1exX43xX3xXbcxXdxX3xX5xXbdxXdxX174xX3xX45xX35axX4bxX3xX6dxX476xX15xX40xX3xX4xXe0xX4xX3xXbxX1xX206xXe4xX15xX40xX3xXe0xX15xX3xX6dxX476xX3xXbxX1xeb4cxX15xX40xX3xXbcxX4cxX3xX45xX3b8xX3xX5xX209xX3xX4xXe0xX4xX3xXexX22axX15xX1xX3xX1xX3cxX3dxX15xX40xX3xX7dxX38axXexX3xXexX1xX206xX216xX15xX40xX3xX15xX1xX206xX3xXexX1xX216xXdxX3xXexXdxX30bxXexX43xX3xXexX1xXdxX251xX15xX3xXexX6xXdxX43xX3xX4xX1xXe0xX4bxX3xX15xX28xX43xef46xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX361xXdxX4cxXd0xX3xXexX177xX6xX43xX3xX177xX18xX3xX7xXc7xXe0xXexX3xX4xXe0xX4xX3xXbcxXdxX25xX3cxX3xX2fxXdxX270xX15xX3xX24xX25xX3xX4xXe4xX3xX7xXe7xX3xX24xX385xXexX3xX4xX1xX38axXexX43xX3xXbxX1xX5e3xX15xX40xX3xXexX1xXdxX43xX3xX7dxX334xXc7xX3xXbcxX334xXd0xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX43xX3xX6xX15xX3xXexXc7xX18xX15xX3xX24xX18xX3xXbcxXdxX25xX3cxX3xX2fxXdxX270xX15xX3xX4bxX3xXexX30bxX3xXexXbdxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xXbcxXdxX4cxXd0xX3xXexX1xXdxX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX361xXdxX4cxXd0xX3xXexX177xX6xX3xX6dxX6xX15xX1xX3xX7xXe0xX4xX1xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX206xXe4xX15xX40xX3xX2cxX15xX40xX3xX24xXdcxXdxX3xXbxX1xX5e3xX15xX40xX3xXexX1xXdxX43xX3xXbcxXdxX4cxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXbcxX57axX3xX7xX4edxXbxX3xX45xX30bxXbxX3xX7xXc7xX3xX24xXdcxXdxX3xXexX1xX476xX4xX3xXexX30bxX43xX3xXexX3cxX4bxX270xXexX3xXbcxX3dxXdxX3xX2fxX1xX4daxX15xX40xX3xXbcxX4cxX3xX45xX334xX4bxX3xX177xX6xX3xX5xX58axXdxX3xX2fxcf77xX3xXexX1xX3cxX385xXexX3xXexX177xXc7xX15xX40xX3xX7xX4edxXbxX3xX45xX30bxXbxX3xXbxX1xX5e3xX15xX40xX3xXexX1xXdxX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX4xX1xXc7xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbcxXdxX25xX3cxX3xX4xX1xX1exX15xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX7xcb9exXexX3xX4xXe0xX4xX3xXexX1xX4daxX15xX40xX3xXexXdxX15xX3xX4xXe0xX3xX15xX1xX35axX15xX3xXexX177xXc7xX15xX40xX3xX15xX40xX18xX4bxX3xX5xX18xXd0xX3xXexX1xX226xX3xXexXefxX4xX3xX6dxX476xX3xXexX1xXdxX174xX3xX5xX18xXd0xX3xXexX1xX226xX3xXexXefxX4xX3xX4xX1xXc7xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7dxX22xX3xXexX1xX38axXexX3xX5xXbdxX4xX3xX40xXdxX38axX4bxX3xX7dxXe0xXc7xX3xX6dxX476xX3xXexX1xXdxX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX1cxX1xX226xX3xXexX177xX22axX43xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xX24xXdcxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xXbcxXe4xX15xX3xX24xX22xX3xXbcxX206xX21cxX4xX3xX40xXdxX6xXc7xX3xX15xX1xXdxX270xXd0xX3xX24xXefxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xXexX177xXdxX4cxX15xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX476xX4xX3xX1xXdxX270xX15xX3xXexX3dxXexX3xX4xXe0xX4xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX24xXdxX270xX4xX3xX24xX25xX3xXdxX15xX3xX7xX6xXc7xX43xX3xX24xX385xX15xX3xX4xX1xX3cxX4bxX4cxX15xX3xX24xX18xX3xX7dxX334xXc7xX3xX3bxX3cxX334xX15xX3xXbcxX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX3cxX4bxX270xXexX3xXbcxX3dxXdxX3xX6xX15xX3xXexXc7xX18xX15xX43xX3xX4xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX43xX3xX4xX1xX38axXd0xX3xXexX1xXdxX43xX3xXbxX1xX306xX4xX3xX2fxX1xX334xXc7xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX1cxX7a4xX3xX2fxX30bxX3xX1xXc7xXbdxX4xX1xX3xX1xX3cxX4bxX3xXbcxX71xX15xX40xX3xXbcxX226xX3xX4xXe0xX15xX3xX7dxX71xX3xX4xX1xX38axXd0xX3xXexX1xXdxX3xX4xXe0xX4xX3xXd0xX4daxX15xX3xXexX476xX3xX5xX3cxX385xX15xX3xXbcxX4cxX3xX7dxX334xXc7xX3xXbcxX334xXd0xX3xXexXdxX30bxX15xX3xXbcxX71xX3xX4xX1xX38axXd0xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xXc7xX3xX2fxX30bxX3xX1xXc7xXbdxX4xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX361xX30xX3xXexX1xXdxX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX41axX18xX3xX7xXc7xXe0xXexX3xX2fxX74axX3xXbxX1xX31cxX15xX3xXd0xX25xXd0xX3xX4xX1xX38axXd0xX3xXexX1xXdxX3xXexX177xX4edxX4xX3xX15xX40xX1xXdxX270xXd0xX43xX3xXbxX1xX31cxX15xX3xXd0xX25xXd0xX3xXexX28xX15xX40xX3xX1xX21cxXbxX3xXbcxXdxX4cxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXbcxX306xX15xX40xX3xXexX1xX10xXc7xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX3bxX3cxX4bxX3xX4xX1xX30bxX3xXexX1xXdxX3xX1xXdxX270xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xe98cxXbcx12c85xX4xX3xX7dxXdxX270xXexX3xX5xX206xX3cxX3xX209xX3xXbcxX30bxX15xX3xX24xXdxX270xX4xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXexX177xX5e3xX15xX3xXbcxXdxX4cxXd0xX3xXd0xX4daxX15xX3xXexX1xXdxX43xX3xXexX1xX6xX15xX40xX3xXbcxXdxX4cxXd0xX3xXd0xX4daxX15xX3xX15xX40xXc7xXbdxXdxX3xX15xX40xX3a8x104b5xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxXcfxX15xX40xX3xX4xX206xX216xX15xX40xX3xX1xXbdxX3xXexX31cxX15xX40xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX15xX40xX1xX270xX3xXexX1xX4daxX15xX40xX3xXexXdxX15xX3xXbcxX4cxX3xX7dxX334xXc7xX3xXbcxX334xXd0xX3xX24xXdxX270xX4xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX7dxX3dxX3xX2fxX30bxXexX3xX3bxX3cxX334xX3xXexX1xXdxX3xXexXbdxXdxX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXbcxX206xX21cxX4xX3xXexX1xX4daxX15xX40xX3xX7xX3cxX3dxXexX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX73xX3b8xXdxX3xX73xXdxX38axX4bxX3xX4xX1xX2cxX15xX40xX3xX15xX1xX385xX15xX3xX2fxX30bxXexX3xX3bxX3cxX334xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXc7xX3xX4xXe0xX4xX3xX7xXe7xX3xX40xXdxXe0xXc7xX3xX6dxXefxX4xX3xX24xX18xX3xXbcxX18xXc7xX3xXexXbdxXc7xX3xXbcxX4cxX3xX2fxX22xXbxX3xXexX1xX216xXdxX3xX4xX1xX3cxX4bxX4cxX15xX3xX4xX1xXc7xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX13xXe0xXc7xX3xX4xXe0xXc7xX3xX13xX6xX15xX3xX1cxX1xX1exX3xXbcxXbdxXc7xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xXdxX6xX3xX24xXdxX270xX4xX3xXexX1xX476xX4xX3xX1xXdxX270xX15xX3xX15xX1xXdxX270xXd0xX3xX24xXefxX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX361xX30xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xXc7xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX174xX3xX2fxX22xXbxX3xXexX1xX216xXdxX3xX7dxXe0xXc7xX3xX4xXe0xXc7xX3xX15xX1xX3a8xX15xX40xX3xX24xX38axX15xX3xXbcxX25xX3xX15xX334xX4bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX177xXc7xX15xX40xX3xX3bxX3cxXe0xX3xXexX177xX22axX15xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbcxX4cxX3xX4xX7a4xX3xXbxX1xX206xXe4xX15xX40xX3xXe0xX15xX3xX45xX3b8xX3xX5xX209xXf9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX1cxXe0xX4xX3xXexX177xX206xX216xX15xX40xX3xXbcxX206xX21cxX4xX3xX40xXdxX6xXc7xX3xX15xX1xXdxX270xXd0xX3xX24xXefxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXexX1xXdxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX1xX6xXd0xX3xX40xXdxX6xX3xX13xX6xX15xX3xX1cxX1xX1exX3xXbcxXbdxXc7xX3xXexX1xXdxX3xX4xX38axXbxX3xXexX1exX15xX1xX174xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xX24xXdcxXdxX3xXbcxXe4xX15xX3xX24xX22xX3xX4xX1xX226xX3xXexX177xX22axX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3cxX348xX15xX3xX7dxX22xX3xX24xX18xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXexX3dxXexX3xX361xX30xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xXc7xX3xXbxX1xX35axX15xX3xX4xX4daxX15xX40xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX38xX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xX24xXdcxXdxX3xXbcxXe4xX15xX3xX24xX22xX3xX4xX1xX226xX3xXexX177xX22axX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXbcxX4cxX3xX1xX3cxX4bxX3xXbcxX71xX15xX40xX3xXbcxX71xXdxX3xX15xX40xX328xX3xX4xXe0xX15xX3xX7dxX71xX43xX3xX40xXdxX334xX15xX40xX3xX24xXdxX251xX15xX3xXexX1xX6xXd0xX3xX40xXdxX6xX3xX4xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX43xX3xX4xX1xX38axXd0xX3xXexX1xXdxX43xX3xXbxX1xX306xX4xX3xX2fxX1xX334xXc7xX3xX7dxX334xXc7xX3xXbcxX334xXd0xX3xXbcxX226xX3xX7xX3dxX3xX5xX206xX21cxX15xX40xX43xX3xXbcxX306xX15xX40xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX31cxX15xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX37xX3cxX4bxX3xXbcxX71xX15xX40xX3xX4xXe4xX3xX7xXe7xX3xX24xX385xXexX3xX4xX1xX38axXexX43xX3xXexX177xX206xX216xX15xX40xX43xX3xX5xXdcxXbxX3xX4xX1xXc7xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX361xX30xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xXc7xX3xXbcxX25xX3xX15xX40xX1xX22xX3xX4xX226xX6xX3xXbcxXe4xX15xX3xX24xX22xX3xX4xX1xX226xX3xXexX177xX22axX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4xX174xX3xX7dxX3dxX3xXexX177xX319xX3xX2fxX209xX3xXexX306xX4xX3xX45xXe0xX3xX4xX1xXc7xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX18xX3xX15xX40xX206xX216xXdxX3xX15xX1xX18xX3xX4xX7a4xX3xX15xX1xX3cxX3xX4xX31cxX3cxX3xX7xX3b8xX3xX6dxXefxX15xX40xX3xXexX177xXc7xX15xX40xX3xX15xX1xX3a8xX15xX40xX3xX15xX40xX18xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX9ecxX15xX30bxX3cxX3xXbcxXe4xX15xX3xX24xX22xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX21cxXbxX3xXexX1xX3cxX71xX4xX3xXbcxX22xX6xX3xX7dxX18xX15xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX4xXefxXd0xX3xXexX1xXdxXa34xXf9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX1cxX4daxX15xX40xX3xXexXe0xX4xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4xX43xX3xX4xX6xXc7xX3xXbcxXcaxX15xX40xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX1xX4daxX15xX40xX3xXexXdxX15xX3xX2fxX22xXbxX3xXexX1xX216xXdxX43xX3xXbcxX31cxX4bxX3xXbcxX226xX43xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX2fxX1xX6xXdxX43xX3xXd0xXdxX15xX1xX3xX7dxXbdxX4xX1xX3xXbxX1xX206xXe4xX15xX40xX3xXe0xX15xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX43xX3xX4xXe0xX4xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX3xX24xX25xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX43xX3xX2fxX30bxXexX3xX3bxX3cxX334xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX226xX6xX3xXbcxXe4xX15xX3xX24xX22xX3xXexX1xX10xXc7xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX3bxX3cxX4bxX3xX4xX1xX30bxX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4xX43xX3xX4xX6xXc7xX3xXbcxXcaxX15xX40xX3xX1xX270xX3xX4xX1xX319xX15xX1xX3xX3bxX3cxX4bxX3xX1xXdxX270xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX24xX18xX3xX4xXe0xX4xX3xX24xXcfxX15xX3xX7dxX334xX15xX3xX1xX206xXdcxX15xX40xX3xX6dx13e93xX15xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4xX43xX3xX4xX6xXc7xX3xXbcxXcaxX15xX40xX3xX15xXcfxXd0xX3xX56xX57xX2xX59xX3xX4xX226xX6xX3xX13xX71xX3xX73xXdxXe0xXc7xX3xX6dxXefxX4xX3xX24xX18xX3xX4fxX18xXc7xX3xXexXbdxXc7xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX13xX3dxX3xXexX177xX319xX3xXbcxX31cxX4bxX3xXbcxX226xX3xX4xXe0xX15xX3xX7dxX71xX3xXexX1xX6xXd0xX3xX40xXdxX6xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX174xX3xX15xX40xX1xXdxX251xXd0xX3xXexX306xX4xX3xXexX177xXdxX4cxX15xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX385xXbxX3xX1xX3cxX38axX15xX43xX3xX3bxX3cxXe0xX15xX3xXexX177xXdxX270xXexX3xX15xX1xXdxX270xXd0xX3xX24xXefxX3xX4xX1xXc7xX3xX4xXe0xX15xX3xX7dxX71xX3xXexX1xX476xX4xX3xX1xXdxX270xX15xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xXexXe0xX4xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX174xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xXbcxX306xX15xX40xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX3bxX3cxX4bxX3xX4xX1xX30bxX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4xX43xX3xX4xX6xXc7xX3xXbcxXcaxX15xX40xX3xX1xX270xX3xX4xX1xX319xX15xX1xX3xX3bxX3cxX4bxX3xX1xXdxX270xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX43xX3xX7dxX334xXc7xX3xXbcxX334xXd0xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX7dx10a2fxX15xX40xX43xX3xXd0xXdxX15xX1xX3xX7dxXbdxX4xX1xX43xX3xXexXbdxXc7xX3xXexX1xX3cxX385xX15xX3xX5xX21cxXdxX3xX15xX1xX38axXexX3xX4xX1xXc7xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXexX3dxXexX3xX4xX4daxX15xX40xX3xXexXe0xX4xX3xXexXdxX30bxXbxX3xX15xX1xX385xX15xX3xXexX1xX4daxX15xX40xX3xXexXdxX15xX3xXbcxXcfxX15xX40xX3xX2fxX209xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX4xX226xX6xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX174xX3xXexX3cxX4bxX270xXexX3xXbcxX3dxXdxX3xX2fxX1xX4daxX15xX40xX3xXbcxX4cxX3xX45xX334xX4bxX3xX177xX6xX3xX5xX71xX15xX3xX45xX71xX15xX43xX3xXd0xX38axXexX3xXexX177xX385xXexX3xXexX476xX43xX3xX40xX35axX4bxX3xX7dxX2cxX4xX3xX45xX306xX4xX3xX6dxX206xX3xX5xX3cxX385xX15xX3xXexXbdxXdxX3xX15xX1xX3a8xX15xX40xX3xX15xXe4xXdxX3xXexXdxX30bxXbxX3xX15xX1xX385xX15xX3xXbcxXcfxX15xX40xX3xX2fxX209xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX385xXbxX3xX1xX3cxX38axX15xX3xX2fxX74axX3xX4xX1xXc7xX3xX4xXe0xX15xX3xX7dxX71xX3xXbxX1xXefxX3xXexX177xXe0xX4xX1xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX15xX40xX1xX270xX3xXexX1xX4daxX15xX40xX3xXexXdxX15xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXexX177xX22axX15xX1xX3xX45xX3b8xX3xX5xX209xX3xXexX1xX4daxX15xX40xX3xXexXdxX15xX3xXbcxXcfxX15xX40xX3xX2fxX209xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX4xX226xX6xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX10xXc7xX3xXexX18xXdxX3xX5xXdxX270xX3cxX3xXexX385xXbxX3xX1xX3cxX38axX15xX3xX6dxXc7xX3xX1cxXefxX4xX3xX361xX1xX334xXc7xX3xXexX1xX319xX3xX24xX18xX3xX361xXdxX4cxXd0xX3xXbcxX22xX15xX1xX3xX4xX1xX38axXexX3xX5xX206xX21cxX15xX40xX3xX40xXdxXe0xXc7xX3xX6dxXefxX4xX3xX7xXc7xXbdxX15xX3xXexX1xX334xXc7xX174xX3xX7dxXe0xXc7xX3xX4xXe0xXc7xX3xX2fxX22xXbxX3xXexX1xX216xXdxX3xX15xX1xX3a8xX15xX40xX3xX24xX38axX15xX3xXbcxX25xX3xX24xX206xXdcxX15xX40xX3xXd0xX4edxX4xX3xXexX177xXc7xX15xX40xX3xX3bxX3cxXe0xX3xXexX177xX22axX15xX1xX3xX45xX3b8xX3xX5xX209xX3xX6dxX3a8xX3xX5xXdxX270xX3cxX3xXbcxXcfxX15xX40xX3xX2fxX209xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX4xX226xX6xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX205xX476xX6xX3xX4xX1xXc1xX15xX3xXbxX1xX31cxX15xX3xXd0xX25xXd0xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xXbxX1xX448xX3xX1xX21cxXbxX174xX3xX2fxXdxX4cxXd0xX3xXexX177xX6xX3xXbcxX71xX3xXexXdxX15xX3xX4xX385xX4bxX3xX4xX226xX6xX3xXbxX1xX31cxX15xX3xXd0xX25xXd0xX43xX3xXbcxX9eexX4xX3xX7dxXdxX270xXexX3xX5xX18xX3xXbxX1xX31cxX15xX3xXd0xX25xXd0xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX6dxXc7xX3xX4xXe0xX4xX3xXexX177xX206xX216xX15xX40xX3xXexX476xX3xX24xXdxX30bxXexX43xX3xXexX3cxX4bxX270xXexX3xXbcxX3dxXdxX3xX2fxX1xX4daxX15xX40xX3xXbcxX4cxX3xX45xX334xX4bxX3xX177xX6xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX7a4xXexX3xXd0xX6xX15xX40xX3xXexX319xX15xX1xX3xX1xX270xX3xXexX1xX3dxX15xX40xX3xX2fxX1xXdxX3xXbxX1xX31cxX15xX3xXd0xX25xXd0xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX2fxX1xX4daxX15xX40xX3xXexX1xX4cxX3xX1xXdxX270xX15xX3xXbcxX31cxX4bxX3xXbcxX226xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX3bxX3cxX4bxX3xX4xX1xX30bxX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXdxX270xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX1xX476xX4xX3xX1xXdxX270xX15xX3xX15xX40xX1xXdxX251xXd0xX3xXexX306xX4xX3xX4xX1xX1exX3xXexXdxX251xX3cxX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbcxX57axX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX7dxX3dxX174xX3xX15xX30bxX3cxX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbcxX21cxXexX3xXexX177xX206xXdcxX4xX3xX2fxX1xX4daxX15xX40xX3xXbcxX226xX3xX4xX1xX1exX3xXexXdxX251xX3cxX3xXexX1xX22axX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdxX30bxXbxX3xX4xXe0xX4xX3xXbcxX21cxXexX3xX7xX6xX3cxX3xXexX1xX10xXc7xX3xX3bxX3cxX4bxX3xXbcxX22xX15xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX3bxX3cxX4bxX3xX4xX1xX30bxX43xX3xX2fxX1xX4daxX15xX40xX3xXbcxX206xX21cxX4xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX206xX21cxXexX3xX4xX1xX1exX3xXexXdxX251xX3cxX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX1xX4daxX15xX40xX3xX7dxXe0xXc7xX3xX2fxX22xXbxX3xXexX1xX216xXdxX3xX2fxX30bxXexX3xX3bxX3cxX334xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX43xX3xX2fxX30bxXexX3xX3bxX3cxX334xX3xXbcxXcfxX15xX40xX3xX2fxX209xX3xX15xX1xX385xXbxX3xX1xXc1xX4xX3xX9ecxX2fxX1xXdxX3xX15xX1xX385xX15xX3xX73xXdxX38axX4bxX3xX7dxXe0xXc7xX3xX2fxX30bxXexX3xX3bxX3cxX334xX3xXexX1xXdxX3xX4xX226xX6xX3xXexX1xX319xX3xX7xXdxX15xX1xXa34xX3xX7xX6xX3cxX3xXd0xX58axXdxX3xXbcxX21cxXexX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX43xX3xX4xX1xX1exX3xXexXdxX251xX3cxX3xX4xXe0xX4xX3xX15xX40xX18xX15xX1xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX4xXe0xX4xX3xXbcxX21cxXexX3xX7dxX28xX3xX7xX3cxX15xX40xX174xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xXcxX1xX18xX15xX1xX3xX5xX385xXbxX3xXexX28xX3xXexX206xX3xX24xX38axX15xX43xX3xXexX1xXdxX30bxXexX3xX5xX385xXbxX3xX24xX18xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xX7dxX3dxX3xXbcxX206xX216xX15xX40xX3xX6dxX35axX4bxX3xX15xX7a4xX15xX40xX3xXbcxX4cxX3xX40xXdxX334xXdxX3xXbcxXe0xXbxX3xX4xXe0xX4xX3xXexX1xX4edxX4xX3xXd0xX4edxX4xX3xX5xXdxX251xX15xX3xX3bxX3cxX6xX15xX3xXbcxX30bxX15xX3xX4xX4daxX15xX40xX3xXexXe0xX4xX3xX45xX46xXexX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX4xX226xX6xX3xXexX177xX206xX216xX15xX40xX3xX24xX18xX3xX4xX1xX30bxX3xXbcxX71xX3xX206xX3cxX3xXexXdxX251xX15xX3xXexX177xXc7xX15xX40xX3xXexX3cxX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xXf9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc7xX6dxX4bxXaxX12xX73xXdxXe0xXd0xX3xXbcxX3dxX4xX3xX4xXe0xX4xX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4xX43xX3xX1xXc1xX4xX3xX24xXdxX270xX15xX43xX3xX37xXdxX270xX3cxX3xXexX177xX206xXe7xX15xX40xX3xX4xXe0xX4xX3xXexX177xX206xX216xX15xX40xX3xXbcxXbdxXdxX3xX1xXc1xX4xX43xX3xX4xX6xXc7xX3xXbcxXcaxX15xX40xX3xX4xX7a4xX3xXexX177xXe0xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX270xXd0xX3xXbxX1xX28xX3xX7dxXdxX30bxX15xX3xX24xX18xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXexX1xX476xX4xX3xX1xXdxX270xX15xX3xXexX3dxXexX3xX4xXe0xX4xX3xX15xX71xXdxX3xX6dxX3cxX15xX40xX3xX4xX226xX6xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX1xX22xX3xX15xX18xX4bxXf9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xXc7xX3cxX177xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc7xX3xX40xXdxX6xXc7xX6dxX3cxX4xXexX1xXc7xXdxX6dxX6xXdxXf9xX24xX15xX0xX5bxXbxX12