Những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong tháng 10
Một số mẫu xe được hãng và đại lý khuyến mại lớn trong tháng 10, với mức giảm giá cao nhất lên đến hơn 200 triệu đồng.
3826x6871xa5c6xa0d2x5a4cxb9faxX2xcda4x62e4x7c79x8d9fxX3x5ae3xXbx624bx55cbx9607xX1xX2x710bxX3xX6xXfx978cxX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex9125xX0xX1x5b6exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex5969x88a7xX16xXfxX9xX2xXexX22x96c1xX1x7767xb199x4031xX7xaef4x705bx56b8xX7xc88cxX2xX7xa759xcd7ax417axX8xX7xX3axX16x7fc3xX3cxX7xX3axX16xd2ddxX7xX3cxc056xX39xX1xX7xX39xX1x8586xXfxX7xXfxX6xbe23xX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25x4be7xX0x3d04xX1xX25xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex7e24xX2xX3xX4xXexX22x3baex4b9fxXfxX7xXbx6b09xX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX1x5cafxX39xX3axX7x86f8xbc8fxX7xX43xX52xX16xX7xX9xcb61xX7x887dxX1xX3ex9ad6xab74xX39xX7xX3cxX52xX16xX7xX9xc52cxX39xX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xc239xX7xX97xXadxX16xX7xX3cx55dfxX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX8xX3xX5dxX7xX39xX1xX58xXfxX7xX9x68c3xX39xX7xX43xXa5xX39xX7xX1x4679xX39xX7x3d13xX68xX68xX7xXfxX6xX16x9accxX3exX7xX43x75faxX39xX3ax88bfxX0xX6axX2exX22xX0xX6axX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX5dxX39xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3cxX3xX16xX39xXexX22xX0xX4xX16xX97xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12x623axX5dxX4xXa4xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exc3d8xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXbexX7xXfxX1x7a02xX7xXfxX6xX44x6b9fxX39xX3axX7x4df7xXfxX15cxX7x498dxX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxX7xXfxX16xXa5xX2exX7xXfxcf96xX8xX7xX43x9990xX39xX7xX39xX1x731axX39xX7xX39xX1xX38xX39xX3axX7xX8xX1xX44xXe3xX39xX3axX7xXfxX6x8055xX39xX1xX7xXa1xX1xX3exXa4xXa5xX39xX7xX3cxX52xX16xX7xX4xX5dxX7xX39xX1xX16x8f7exX3exX7xX1xX93xX39xX3axX7xX40xX2xX7xX97xX98xX7xX43xX52xX16xX7xX9xX9fxX7xXfxX6xX16x398bxX39xX7xXa1xX1xX3xX16xXf4xX7xX2fxX6xX5dxX39xX3axX7xX43xX173xXbexX7xX3cxX80xXfxX7xXbxX84xX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX39xX1xX44xX7xX36xX16xXbxXbxX3xX39xX7xa547xX3exX39xX39xXa4xXbexX7x59c6xX5dxX6xX4xX7x4174xX8xX5dxX1e3xX2exX5dxX6xXfxXbexX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7x8c5bx601exX12xX160xX7xX1xX3xXa4xX7xX160xX5dxX9xXa1xXbxa1afxX3xX3axX2xX39xX7xd0c7xX3xXbxXbxX3xXfxX7xX1xX16xXedxX39xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xXbexX7xXfx86eaxX7xX97xX98xX16xX7xX8xX1xX16fxX8xX7xX43xXa5xX39xX7xX1xXe3xX39xX7xXe6xX68xX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX160xX5dxX9xXa1xXbxX20dxX3xX3axX2xX39xX7xX213xX3xXbxXbxX3xXfxX7xX97xX98xX7xX2fxX16xX3axX3exX3xX39xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX25xXe6xX68xX12xX25x7c57xX299xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22x41a8xX2xX7xX160xX5dxX9xXa1xXbxX20dxX3xX3axX2xX39xX7xXfxX52xX16xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxX7xX43xX19fxX3exX7xX43xX44xX45xX8xX7xX39xX1xX178xX2exX7xXa1xX1x9da3xX3exX7xX97xX98xX7xXa1xX1xX15cxX39xX3axX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xX4xX16xXedxX39xX7xX1xX44x3da4xX39xX3axX7xX44xX3exX7xX43xX93xX16xX7xX97xX19fxX7xX2exX1x4e6dxX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xXf4xX7x9834xX5dxX7xX97xX178xXa4xXbexX7xX1xX93xX39xX3axX7xX40xX2xX7x6f77xXc5xX8xX7xX1xX16xXedxX39xX7xXfxX6xX16xX1b7xX39xX7xXa1xX1xX3xX16xX7xX8xX1xX44xXe3xX39xX3axX7xXfxX6xX18axX39xX1xX7xX1xa9fexX7xXfxX6xX45xX7xX2exX1xX318xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xX7xX8xX1xX5dxX7xX8xX4fxX8xX7xX4xad6fxX39xX3axX7xXbxX4axX39xX7xX2exX1xX2efxX3cxX7xX39xX1xa076xX3cxX7xXfxX1xX3exX7xX1xbfa1xXfxX7xXa1xX1xX4fxX8xX1xX7xX1xX98xX39xX3axXf4xX0xX6axX2exX22xX0xXfxX3xX130xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3exX6xX2xX7xX39xX5dxX8xX3xX2exXfxX16xX5dxX39xXexX7xX3xX9xX16xX3axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xX97xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex3efaxX3xX4xX12xX16xX39xX16xX3cxX3xX3axX2xX12xX20dxX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xX1ffxX2xX39xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXa4xX9xX2xXdxXexX20dxX16xX4xXfxX1xc332xX7x7e4exXe6xX68xX2exX40x7db6xX7xX1xX2xX16xX3axX1xXfxX429xX7x7c37xc5ebxX299xX2exX40xX430xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX429xX6axX6axX16xXf4xX130xX3xX5dxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXf4xX97xX39xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX43bxX68xX6axX25xX68xX42bxX4xX68xX25x8bbexX25xa0b9xX43bxX42bxXfxX42bxX43bxX43axX68xX43axX9xX68xXf4x89f3xX2exX3ax5ba0xX6xXdx3850xX43bxX490xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX20dxX16xX4xXfxX1xXdxXexX42bxXe6xX68xXexX7xX1xX2xX16xX3axX1xXfxXdxXexX43axX43bxX299xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX130xX16xX39xX4xX12xX2xX97xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX3exX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX25xXexX7xX6axX22xX0xX6axX4xX16xX97xX22xX0xX6axXfxX4xX22xX0xX6axXfxX6xX22xX0xX6axXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xX6axXfxX3xX130xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX6xX5dxX39xX3axX7xX43xX173xXbexX7xX160xX5dxX9xXa1xXbxX20dxX3xX3axX2xX39xX7xX213xX3xXbxXbxX3xXfxX7xX97xX98xX7xX2fxX16xX3axX3exX3xX39xX7xX9xX98xX7xXe6xX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xXa1xX1xX3exXa4xXa5xX39xX7xX3cxX52xX16xX7xX9xXadxX39xX7xX39xX1xX58xXfxXf4xX7xX1ffxX16fxX7xXfxX1xX1b7xXbexX7xX3cxX3dxX3exX7xXbxX2xX4xX3xX39xX7xX1xX52xX39xX3axX7xX324xX7xX213xX3xXbxXbxX3xXfxX7xX43xX44xX45xX8xX7xX1xX356xX7xXfxX6xX45xX7xX25xX68xX68x8784xX7xX2exX1xX318xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xX7xX8xX1xX5dxX7xX130xX4axX39xX7xX141xX9xX3exX2xX7fxX5dxXfxX16xX5dxX39xX7xX79xX16xX3axX1xX7xX8xX3xX5dxX7xX39xX1xX58xXfxXbexX7xXfxX44xXe3xX39xX3axX7xX43xX44xXe3xX39xX3axX7xX25xX299xX299xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX6axX4xX16xX97xX22xX0xX6axXbxX2xX8xXfxX16xX5dxX39xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX160xX5dxX9xXa1xXbxX20dxX3xX3axX2xX39xX7xX213xX3xXbxXbxX3xXfxX7xX1xX16xXedxX39xX7xX130xX4fxX39xX7xX6xX3xX7xX97xXadxX16xX7xX492xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xX141xX9xX3exX2xX7fxX5dxXfxX16xX5dxX39xX7xc26dxX213xXbexX7xX141xX9xX3exX2xX7fxX5dxXfxX16xX5dxX39xX7xX1ffxX5dxX3cxc6c1xX5dxX6xXfxX7xX97xX98xX7xX141xX9xX3exX2xX7fxX5dxXfxX16xX5dxX39xX7xX79xX16xX3axX1xX7xX8x409axX39xX3axX7xX3cxXc5xX8xX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX44xXe3xX39xX3axX7xXc5xX39xX3axX7xX25xXbexXe6xX490xX490xXbexX7xX25xXbexX492xX42bxX68xX7xX97xX98xX7xX0xX3xX130xX130xX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xX97xX39xX4xXexX22xX25xXbexX43bxX42bxX68xX7xXfx9dedxX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axX3xX130xX130xX6xX22xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX1e3xX5dxX39xX3axX7xXbxX5dxX39xX3axX7xX43xX173xXbexX7xX3cxX3dxX3exX7xX1e3xc12cxX160xX7xX160xX5dxX9xXa1xXbxX20dxX3xX3axX2xX39xX7xX2fxX16xX3axX3exX3xX39xX7xX8x4099xX39xX3axX7xX43xX44xX45xX8xX7xXa1xX1xX3exXa4xXa5xX39xX7xX3cxX52xX16xX7xX25xXe6xX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX7xX8xX1xX5dxX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7x4947xX3exX40xX3exX6xXa4xXf4xX7xX2fxX52xX16xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxXbexX7xX2fxX16xX3axX3exX3xX39xX7xX8xX173xX7xX43bxX7xX130xX16xXa5xX39xX7xXfxX1xX1b7xX429xX7xXfxX16xXdbxX3exX7xX8xX1xX3exX2efxX39xXbexX7xX2fxX5dxX2exX9xX16xX39xX2xXbexX7xX77fxX3exX40xX3exX6xXa4xX7xX97xX98xX7xX77fxX3exX40xX3exX6xXa4xX7xX1e3xX7xX8xX6bexX39xX3axX7xX3axX16xX4fxX7xX130xX4fxX39xX7xX9x9650xX39xX7xX9xX44xX45xXfxX7xX9xX98xX7xX25xXbexX299xXe6xX4a4xXbexX7xX25xXbexX299xX299xX4a4xXbexX7xX25xXbexX299xX4a4xX4a4xX7xX97xX98xX7xX0xX3xX130xX130xX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xX97xX39xX4xXexX22xX25xXbexX42bxX490xX4a4xX7xXfxX702xX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axX3xX130xX130xX6xX22xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xXfxX3xX130xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3exX6xX2xX7xX39xX5dxX8xX3xX2exXfxX16xX5dxX39xXexX7xX3xX9xX16xX3axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xXe6xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX6axX16xXf4xX130xX3xX5dxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXf4xX97xX39xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX43bxX68xX6axX25xX68xX42bxX4xX68xXe6xX25xX43axX25xX43bxXe6xXfxX43axX43axX68xX42bxX9xX25xXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX130xX16xX39xX4xX12xX2xX97xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX3exX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xXe6xXexX7xX6axX22xX0xX6axXfxX4xX22xX0xX6axXfxX6xX22xX0xX6axXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xX6axXfxX3xX130xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX44xXe3xX39xX3axX7xXfx4bfcxX7xX1e3xX3exX130xX3xX6xX3exXbexX7xX160xX5dxX9xXa1xXbxX20dxX3xX3axX2xX39xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX43xX153xX39xX1xX7xX97xX153xX7xX39xX381xX3cxX7xX308xX7xX2exX1x8722xX39xX7xXa1xX1xX389xX8xX7xX8xX178xX39xX7xX8xX3xX5dxX7xX8xX58xX2exX7xXfxX52xX16xX7xXfxX1xX153xX7xXfxX6xX44xX158xX39xX3axX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xX39xX44xXadxX8xXf4xX7xX693xX16xX4fxX7xX130xX4fxX39xX7xX43x8ef5xXfxX7xX8xX6bexX39xX3axX7xX43xX80xX7xX2exX1x938axX7xX130xX16xXa5xX39xX7xXfxX1xX44xXe3xX39xX3axX7xX1xX16xXedxX3exX7xXfxX1xX58xX2exX7xX9xX98xX7xX39xX1xX38xX39xX3axX7xX9xX9fxX7xX4xX5dxX7xXa1xX1xX16xXa5xX39xX7xX40xX2xX7xX160xX5dxX9xXa1xXbxX20dxX3xX3axX2xX39xX7xX318xXfxX7xX40xX3exX58xXfxX7xX1xX16xXedxX39xX7xXfxX6xXdbxX39xX7xX43xX44xX158xX39xX3axX7xX2exX1xX84xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX1e3xX3exX130xX3xX6xX3exX7xX1eaxX5dxX6xX2xXbxXfxX2xX6xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX25xX68xX4a4xX12xXe6xXe6xX4a4xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXbexX7xX1e3xX3exX130xX3xX6xX3exX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX8xX1xX5dxX7xX8xX4axX7xX492xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xX1eaxX5dxX6xX2xXbxXfxX2xX6xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX130xX4fxX39xX7xXfxX52xX16xX7xXfxX1xX153xX7xXfxX6xX44xX158xX39xX3axX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxXbexX7xX97xXadxX16xX7xX3cxXc5xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX25xX68xX4a4xX12xXe6xXe6xX4a4xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX0xX6axX2exX22xX0xXfxX3xX130xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3exX6xX2xX7xX39xX5dxX8xX3xX2exXfxX16xX5dxX39xXexX7xX3xX9xX16xX3axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX492xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX6axX16xXf4xX130xX3xX5dxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXf4xX97xX39xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX43bxX68xX6axX25xX68xX42bxX4xX68xXe6xX25xX43axX25xX43bxXe6xXfxX43bxXe6xX299xX25xX9xXe6xXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX130xX16xX39xX4xX12xX2xX97xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX3exX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX492xXexX7xX6axX22xX0xX6axXfxX4xX22xX0xX6axXfxX6xX22xX0xX6axXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xX6axXfxX3xX130xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX1ffxX16fxX7xXfxX1xX1b7xXbexX7xX130xX4axX39xX7xX16xX12xX77fxX7xXfxX1xX58xX2exX7xX39xX1xX58xXfxX7xX8xX173xX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxXadxX16xX7xX42bxX4a4xX4a4xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXbexX7xX3axX16xX4axX3cxX7xXe6xXe6xX4a4xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX7xX213xX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xX16xX12xX1e3xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX25xX42bxX4a4xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX7xX40xX3exX84xX39xX3axX7xX8xX372xX39xX7xX0xX3xX130xX130xX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xX97xX39xX4xXexX22xX25xXbexX68xXe6xX4a4xX7xXfxX702xX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axX3xX130xX130xX6xX22xXf4xX7xX2fxX6xX5dxX39xX3axX7xXa1xX1xX16xX7xX43xX173xXbexX7xX130xX4axX39xX7xX16xX12xX1e3xX7xX1efxXa4xX2xX1e3xX16xX3axX1xXfxX7xX8xX3xX5dxX7xX39xX1xX58xXfxX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX25xX68xX4a4xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXbexX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxXadxX16xX7xX9xX98xX7xX0xX3xX130xX130xX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xX97xX39xX4xXexX22xX25xXbexX25xX299xX4a4xX7xXfxX702xX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axX3xX130xX130xX6xX22xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX52xX16xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxXbexX7xX40xX2xX7xX1e3xX3exX130xX3xX6xX3exX7xX43xX44xX45xX8xX7xX40xXa5xX2exX7xX97xX98xX5dxX7xX39xX1xX173xX3cxX7xXfxX16xXedxX3cxX7xX8xX178xX39xX7xX1xX52xX39xX3axX7xXbxX3xX39xX3axXf4xX7xX7fxX3dxX3exX7xX1e3xX738xX160xX7xX1eaxX5dxX6xX2xXbxXfxX2xX6xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX43xX4fxX39xX1xX7xX3axX16xX4fxX7xX8xX3xX5dxX7xX97xX19fxX7xXa1xX1xX4axX7xX39x8975xX39xX3axX7xX97xX178xX39xX7xX1xX98xX39xX1xX7xX97xX98xX7xXfxX6xX3xX39xX3axX7xX130xX153xX7xX3xX39xX7xXfxX5dxX98xX39xXf4xX7xX2fxX3exXa4xX7xX39xX1xX16xXdbxX39xXbexX7xXfxX1xX16xXa5xXfxX7xXa1xXa5xX7xXa1xX1xX15cxX39xX3axX7xX39xX9faxX16xX7xX130xX178xXfxXbexX7xX1xX45xX2exX7xX3cxX9edxXfxX7xX39xX3axX44xX158xX16xX7xX4xX6bexX39xX3axXbexX7xX3axX16xX4fxX7xX130xX4fxX39xX7xX43xX9edxXfxX7xX97xX98xX7xX8xX1x9ce7xX7xX8xX173xX7xX9xX98bxX3xX7xX8xX1xa29cxX39xX7xXfxX1xX16xXa5xXfxX7xX9xX178xX2exX7xX43axX7xX8xX1xX356xX7xX39xX3axXf1xX16xX7xXa1xX1xX16xXa5xX39xX7xX40xX2xX7xXa1x6496xX39xX7xXa1xX1xX4fxX8xX1xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX1eaxX5dxX6xX4xX7xX1efxX8xX5dxX1e3xX2exX5dxX6xXfxX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX43axX43axX12xX490xX43axX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX1e3xX5dxX39xX3axX7xXbxX5dxX39xX3axX7xX97xXadxX16xX7xX97xX16xXedxX8xX7xX3axX16xXadxX16xX7xXfxX1xX16xXedxX3exX7xX130xX4axX39xX7xX39xX9b5xX39xX3axX7xX8xX58xX2exX7xXe6xX68xXe6xX68xXbexX7xX1eaxX5dxX6xX4xX7xX43xX3xX39xX3axX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX8xX1xX5dxX7xX8xX4fxX8xX7xX3cxX5dxX4xX2xX9xX7xX1efxX8xX5dxX1e3xX2exX5dxX6xXfxX7xX43xX158xX16xX7xX8xX74exXf4xX0xX6axX2exX22xX0xXfxX3xX130xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3exX6xX2xX7xX39xX5dxX8xX3xX2exXfxX16xX5dxX39xXexX7xX3xX9xX16xX3axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX43bxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX6axX16xXf4xX130xX3xX5dxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXf4xX97xX39xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX43bxX68xX6axX25xX68xX42bxX4xX68xXe6xX25xX43axX25xX43bxXe6xXfxX25xX4a4xX43axX43bxX9xX492xXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX130xX16xX39xX4xX12xX2xX97xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX3exX2xXexX7xX6axX22xX0xX6axXfxX4xX22xX0xX6axXfxX6xX22xX0xX6axXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xX6axXfxX3xX130xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX1ffxX16fxX7xXfxX1xX1b7xXbexX7xX1eaxX5dxX6xX4xX7xX1efxX8xX5dxX1e3xX2exX5dxX6xXfxX7xX25xXf4xX43axX77fxX7x5010xX2fxX7xX2fxX6xX2xX39xX4xXbexX7xX25xXf4xX43axX77fxX7xX10bcxX2fxX7xX2fxX16xXfxX3xX39xX16xX3exX3cxX7xX97xX98xX7xX25xXf4xX68xX77fxX7xX10bcxX2fxX7xX2fxX16xXfxX3xX39xX16xX3exX3cxX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX490xX43axXbexX7xXe6xX43axX7xX97xX98xX7xX43axX43axX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX7xX7fxXc5xX8xX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxXadxX16xX7xX8xbff5xX3xX7xX40xX2xX7xX9xX7e1xX39xX7xX9xX44xX45xXfxX7xX9xX98xX7xX43axXe6xX42bxXbexX7xX490xXe6xX492xX7xX97xX98xX7xX490xX492xX43bxX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXbexX7xXfxX1xX58xX2exX7xX1xXe3xX39xX7xX43xX4fxX39xX3axX7xXa1xX1b7xX7xXbxX5dxX7xX97xXadxX16xX7xX8xX4fxX8xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xXfxX44xXe3xX39xX3axX7xXc5xX39xX3axX7xX8xX111bxX3xX7xX1eaxX5dxX6xX4xX7xX1efxX8xX5dxX1e3xX2exX5dxX6xXfxX7xXe6xX68xXe6xX68xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX234xX39xX3axX7xX8xX173xX7xXfxX1xX158xX16xX7xX3axX16xX3xX39xX7xX9xX98xX3cxX7xX3cxX44xX3xX7xX9xX98xX3cxX7xX3axX16xX173xX7xXfxX52xX16xX7xX39xX1xX173xX3cxX7xX1e3xX738xX160xX7xX43xX15cxX7xXfxX1xX153xXbexX7xXfxX3exXa4xX7xX39xX1xX16xXdbxX39xX7xX1eaxX5dxX6xX4xX7xX1efxX8xX5dxX1e3xX2exX5dxX6xXfxX7xX4xX7e1xX39xX7xX43xX4fxX39xX1xX7xX3cxX58xXfxX7xX97xX153xX7xXfxX1xXa5xX7xXbxX3xX3exX7xXa1xX1xX16xX7xX79xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX7x81b8xX5dxX39xX3xX7xXfxX6xX18axX39xX1xX7xX9xX98xX39xX3axXf4xX7xX2fxX1xX158xX16xX7xX3axX16xX3xX39xX7x3a65xX3exX3xXbexX7xX1eaxX5dxX6xX4xX7xX1efxX8xX5dxX1e3xX2exX5dxX6xXfxX7xX8xX372xX39xX7xX3axabadxX2exX7xXfxX1xXdbxX3cxX7xX4fxX2exX7xX9xX98bxX8xX7xX97xXadxX16xX7xXbxX98bxX7xX40xX3exX58xXfxX7xX1xX16xXedxX39xX7xX8xX111bxX3xX7xX39xX1xX16xX19fxX3exX7xX43xX84xX16xX7xXfxX1xX111bxX7xX3cxXadxX16xX7xX39xX1xX44xX7xX1218xX16xX3xX7xX1e3xX2xX9xXfxX5dxXbxXbexX7xX2fxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX7xX1ffxX5dxX6xX5dxX9xX9xX3xX7xX1ffxX6xX5dxXbxXbxX7xX1xX3xXa4xX7xX7fxX693xX7x3fb8xX1e3xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX36xX16xXbxXbxX3xX39xX7xX1e3xX3exX39xX39xXa4xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX490xX42bxX12xX299xX492xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX36xX16xXbxXbxX3xX39xX7xX1e3xX3exX39xX39xXa4xX7xX1xX16xXedxX39xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX8xX4fxX8xX7xX43xX52xX16xX7xX9xX9fxX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX8xX1xX5dxX7xX39xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX5dxX4xX2xX9xX7xXbxX4axX39xX7xX40xX3exX58xXfxX7xX39xXe25xX3cxX7xXe6xX68xX25xX42bxX7xX39xX1xX381xX3cxX7xX40xX4axX7xX1xX98xX39xX3axX7xXfxXf1xX39xX7xXa1xX1xX5dxXf4xX7xX7fxXc5xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX4xX3xX5dxX7xX43xX80xX39xX3axX7xX490xX42bxX12xX299xX492xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX7xXfxX6bexXa4xX7xXfxX1xX2xX5dxX7xX3cxX98xX3exX7xXbxXe3xX39xX7xX97xX98xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xXbexX7xXfxX3exXa4xX7xX39xX1xX16xXdbxX39xX7xXbxX84xX7xX9xX44xX45xX39xX3axX7xXa1xX1xX15cxX39xX3axX7xX8xX372xX39xX7xX39xX1xX16xX19fxX3exXf4xX0xX6axX2exX22xX0xXfxX3xX130xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3exX6xX2xX7xX39xX5dxX8xX3xX2exXfxX16xX5dxX39xXexX7xX3xX9xX16xX3axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX43axXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX6axX16xXf4xX130xX3xX5dxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXf4xX97xX39xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX43bxX68xX6axX25xX68xX42bxX4xX68xXe6xX25xX43axX25xX43bxXe6xXfxX25xX42bxX299xXe6xX9xX43bxXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX130xX16xX39xX4xX12xX2xX97xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX3exX2xXexX7xX6axX22xX0xX6axXfxX4xX22xX0xX6axXfxX6xX22xX0xX6axXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xX6axXfxX3xX130xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX1e3xX3xX3exX7xXa1xX1xX16xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xXfxX6xX234xXbexX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxXadxX16xX7xX8xX111bxX3xX7xX492xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xX36xX16xXbxXbxX3xX39xX7xX1e3xX3exX39xX39xXa4xX7xX2c4xX77fxXbexX7xX2c4xX2fxX12x5617xX7xX97xX98xX7xX2c4xX160xX12xX1545xX7xX9xX7e1xX39xX7xX9xX44xX45xXfxX7xX9xX98xX7xX492xX43axX43axXbexX7xX43bxX68xX68xX7xX97xX98xX7xX43bxX492xX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXbexX7xXfxX1xX58xX2exX7xX1xXe3xX39xX7xX43xX4fxX39xX3axX7xXa1xX1b7xX7xX8xX4fxX8xX7xX3cxX3dxX3exX7xXbxX2xX4xX3xX39xX7xX1xX52xX39xX3axX7xX141xX7xX39xX1xX44xX7xX2fxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX7xX160xX16xX5dxXbxX7x83c8xX43bxX299xX68xX12xX43axX299xX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3ax41ecxXbexX7xX79xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX7xX10bcxX8xX8xX2xX39xXfxX7xX15adxX43bxXe6xX490xX12xX43axX43bxXe6xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX15c0xX7xX1xX3xXa4xX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX16xXfxXa4xX7xX15adxX43axX43axX4a4xX12xX43axX4a4xX4a4xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX15c0xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX52xX16xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxXbexX7xX36xX16xXbxXbxX3xX39xX7xX1e3xX3exX39xX39xXa4xX7xXa1xX1xX15cxX39xX3axX7xX43xX44xX45xX8xX7xX44xX3xX7xX8xX1xX3exX80xX39xX3axX7xX4xX5dxX7xX39xX3axX5dxX52xX16xX7xX1xX18axX39xX1xX7xX8xX1xX44xX3xX7xX130xX9edxXfxX7xX3cxX9edxXfxX7xX97xX98xX7xXfxX1xX16xXa5xXfxX7xXa1xXa5xX7xXa1xX1xX15cxX39xX3axX7xX3axX16xX3xX39xX7xX39xX80xX16xX7xXfxX1xX58xXfxX7xXbxXe3xX7xXbxX98xX16xXbexX7xX9xX52xX8xX7xX1xX178xX3exXf4xX7xX2c4xX2xX7xXfxX1xX44xX158xX39xX3axX7xX40xX3exXa4xXdbxX39xX7xX9xXe9axXfxX7xX39xX1xX173xX3cxX7xXa5xX7xXa1xX1xX4fxX8xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xX2exX1xX9b5xX39xX7xXa1xX1xX389xX8xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX200xX12xX160xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX492xX68xX12xX43axX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX324xX6bexX7xX3cxXadxX16xX7xX6xX3xX7xX3cxX9edxXfxX7xX39xX1xX44xX39xX3axX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX200xX12xX160xX7xXe6xX68xXe6xX68xX7xX43xX3xX39xX3axX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3cxX80xXfxX7xXbxX84xX7xX43xX52xX16xX7xX9xX9fxX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxXf4xX7xX2fxX6xX3xX5dxX7xX43xX9faxX16xX7xX97xXadxX16xX7xX0xX2xX3cxX22xX12adxX16xX39xX3axX0xX6axX2xX3cxX22xXbexX7xX39xX1xX9b5xX39xX7xX97xX16xXdbxX39xX7xX3cxX80xXfxX7xXbxX1xX5dxX20dxX6xX5dxX5dxX3cxX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xXfxX6xXdbxX39xX7xX43xX153xX3xX7xX130xX98xX39xX7xX79xX98xX7xX36xX80xX16xX7xX8xX1xX5dxX7xX130xX16xXa5xXfxX7xX1ffxX200xX12xX160xX7xX3cxXadxX16xX7xX8xX173xX7xX3cxXc5xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX492xX68xX12xX43axX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX7xXfxX6bexXa4xX7xXfxX1xX2xX5dxX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xXf4xX7xX141xXdbxX39xX7xX8xX52xX39xX1xX7xX43xX173xXbexX7xXa1xX1xX4fxX8xX1xX7xX3cxX3exX3xX7xX40xX2xX7xX8xX372xX39xX7xX43xX44xX45xX8xX7xXfxX124bxX39xX3axX7xXa1x3d49xX3cxX7xX130xX80xX7xX2exX1xX16fxX7xXa1xX16xXedxX39xX7xX97xX98xX7xX3axX173xX16xX7xX130xX4axX5dxX7xX1xX16xX1b7xX3cxX7xXfxX1xX9b5xX39xX7xX97xbb95xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xXfxX3xX130xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3exX6xX2xX7xX39xX5dxX8xX3xX2exXfxX16xX5dxX39xXexX7xX3xX9xX16xX3axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX490xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX6axX16xXf4xX130xX3xX5dxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXf4xX97xX39xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX43bxX68xX6axX25xX68xX42bxX4xX68xXe6xX25xX43axX25xX43bxXe6xXfxX43axX43axX4a4xX42bxX9xX43axXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX130xX16xX39xX4xX12xX2xX97xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX3exX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX490xXexX7xX6axX22xX0xX6axXfxX4xX22xX0xX6axXfxX6xX22xX0xX6axXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xX6axXfxX3xX130xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX36xX3axX5dxX98xX16xX7xX6xX3xXbexX7xX4xX5dxX7xX8xX1xX3exXa4xX1b7xX39xX7xXbxX3xX39xX3axX7xX9xX9edxX2exX7xX6xX4fxX2exX7xX39xX80xX16xX7xX43xX153xX3xXbexX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX200xX12xX160xX7xX3cxXadxX16xX7xX1xX16xXedxX39xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX44xX3exX7xX43xX93xX16xX7xX43axX68xX5e9xX7xX9xXedxX7xX2exX1xX318xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xX7xXfxX234xX7xX3axX16xX158xX7xX43xXa5xX39xX7xX1xXa5xXfxX7xX39xXe25xX3cxX7xXe6xX68xXe6xX68xXf4xX7xX2c4xX2xX7xX8xX173xX7xX492xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xX1efxXbexX7xX693xX7xX97xX98xX7xX77fxX7xX8xX6bexX39xX3axX7xX3cxXc5xX8xX7xX3axX16xX4fxX7xX39xX16xXdbxX3cxX7xXa4xXa5xXfxX7xX4a4xX4a4xX42bxX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX12xX7xX0xX3xX130xX130xX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xX97xX39xX4xXexX22xX25xXbexX25xX25xX42bxX7xXfxX702xX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axX3xX130xX130xX6xX22xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX1e3xX5dxX7xX97xXadxX16xX7xX43xX158xX16xX7xXfxX6xX44xXadxX8xXbexX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX200xX12xX160xX7xXa1xX1xX15cxX39xX3axX7xXfxX1xX3xXa4xX7xX43xX9faxX16xX7xX39xX1xX16xX19fxX3exX7xX97xX19fxX7xXfxX1xX16xXa5xXfxX7xXa1xXa5xX7xX97xX98xX7xX43xX80xX39xX3axX7xX8xXe3xXf4xX7xX36xX9b5xX39xX3axX7xX8xX58xX2exX7xX9xXadxX39xX7xX39xX1xX58xXfxX7xX8xX111bxX3xX7xX40xX2xX7xX43xXa5xX39xX7xXfxX234xX7xXfxX6xX3xX39xX3axX7xX130xX153xX7xXfxX16xXedxX39xX7xX39xX3axX1xX16xX7xX97xX98xX7xX3xX39xX7xXfxX5dxX98xX39xXf4xX7xX2fxX52xX16xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxXbexX7xX1ffxX200xX12xX160xX7xX9xX98xX7xX3cxX80xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xX39xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX1e3xX738xX160xX7xX299xX7xX8xX1xX356xX7xXe25xX39xX7xXa1xX1xX4fxX8xX1xX7xX39xX1xX58xXfxXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX7fxX16xXfxXbxX3exX130xX16xXbxX1xX16xX7xcc9cxX3exXfxX9xX3xX39xX4xX2xX6xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xXe6xX68xX12xX25xX43axX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX7fxX16xXfxXbxX3exX130xX16xXbxX1xX16xX7xX1b8bxX3exXfxX9xX3xX39xX4xX2xX6xX7xXe6xX68xXe6xX68xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX8xX4fxX8xX7xX43xX52xX16xX7xX9xX9fxX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXe6xX68xX12xX492xX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX7xXfxX6bexXa4xX7xXfxX1xX2xX5dxX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xXf4xX7xX2fxX1xX2xX5dxX7xXa1xX1xX4axX5dxX7xXbxX4fxXfxX7xXfxX52xX16xX7xX79xX98xX7xX36xX80xX16xXbexX7xX1b8bxX3exXfxX9xX3xX39xX4xX2xX6xX7xX1ffxX160xX2fxX7xXe6xXf4xX68xX7xX97xX98xX7xX1ffxX160xX2fxX7xXe6xXf4xX68xX7xX213xX6xX2xX3cxX16xX3exX3cxX7xX8xX173xX7xX3cxXc5xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xXe6xX68xX12xXe6xX43axX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX7xX2fxX6xX5dxX39xX3axX7xXa1xX1xX16xX7xX43xX173xXbexX7xX130xX4axX39xX7xX1ffxX160xX2fxX7xXe6xXf4xX43bxX7xX213xX6xX2xX3cxX16xX3exX3cxX7xX8xX3xX5dxX7xX39xX1xX58xXfxX7xX3axX16xX4axX3cxX7xXa1xX1xX5dxX4axX39xX3axX7xX492xX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX0xX6axX2exX22xX0xXfxX3xX130xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3exX6xX2xX7xX39xX5dxX8xX3xX2exXfxX16xX5dxX39xXexX7xX3xX9xX16xX3axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX299xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX6axX16xXf4xX130xX3xX5dxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXf4xX97xX39xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX43bxX68xX6axX25xX68xX42bxX4xX68xXe6xX25xX43axX25xX43bxXe6xXfxX25xX492xX43bxX43bxX9xX490xXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX130xX16xX39xX4xX12xX2xX97xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX3exX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40xX2xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xX7xX4axX39xX1xX7xX299xXexX7xX6axX22xX0xX6axXfxX4xX22xX0xX6axXfxX6xX22xX0xX6axXfxX130xX5dxX4xXa4xX22xX0xX6axXfxX3xX130xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX334xXf1xX39xX3axX7xXfxX1xX158xX16xXbexX7xX7fxX16xXfxXbxX3exX130xX16xXbxX1xX16xX7xX1b8bxX3exXfxX9xX3xX39xX4xX2xX6xX7xX43xX158xX16xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX8xX74exX39xX3axX7xX43xX3xX39xX3axX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3cxX80xXfxX7xXbxX84xX7xXbxX1xX5dxX20dxX6xX5dxX5dxX3cxX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX43xX1b7xX7xX4xXe9axX39xX7xXa1xX1xX5dxXf4xX7xX79xX16xXedxX39xX7xXfxX52xX16xXbexX7xX1b8bxX3exXfxX9xX3xX39xX4xX2xX6xX7xXe6xX68xX25xX4a4xX7xX8xX1xX111bxX7xXa4xXa5xX3exX7xX8xX372xX39xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xXe6xXf4xX43bxX7xX213xX6xX2xX3cxX16xX3exX3cxXbexX7xX8xX173xX7xX3axX16xX4fxX7xX3axX16xX4axX3cxX7xXfxX6xXdbxX39xX7xX4xX44xXadxX16xX7xX25xX43axX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axX7xXfxX6bexXa4xX7xXfxX1xX2xX5dxX7xXfxX1xX184bxX3xX7xXfxX1xX3exX178xX39xX7xX97xXadxX16xX7xXa1xX1xX4fxX8xX1xX7xX1xX98xX39xX3axXf4xX7xX2fxX3exXa4xX7xX39xX1xX16xXdbxX39xXbexX7xXbxX84xX7xX9xX44xX45xX39xX3axX7xX40xX2xX7xXa1xX1xX15cxX39xX3axX7xX8xX372xX39xX7xX39xX1xX16xX19fxX3exXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX5dxX4xXa4xXexX22xX2fxX52xX16xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxXbexX7xX7fxX16xXfxXbxX3exX130xX16xXbxX1xX16xX7xX1b8bxX3exXfxX9xX3xX39xX4xX2xX6xX7xXe6xX68xXe6xX68xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX2exX1xX9b5xX39xX7xX2exX1xX84xX16xX7xX97xXadxX16xX7xX492xX7xX2exX1xX16xXdbxX39xX7xX130xX4axX39xX7xX1ffxX160xX2fxX7xXe6xXf4xX68xXbexX7xX1ffxX160xX2fxX7xXe6xXf4xX68xX7xX213xX6xX2xX3cxX16xX3exX3cxX7xX97xX98xX7xX1ffxX160xX2fxX7xXe6xXf4xX43bxX7xX213xX6xX2xX3cxX16xX3exX3cxX7xX8xX6bexX39xX3axX7xX3axX16xX4fxX7xX130xX4fxX39xX7xXfxX44xXe3xX39xX3axX7xXc5xX39xX3axX7xX42bxXe6xX43axXbexX7xX4a4xX43axX68xX7xX97xX98xX7xX0xX3xX130xX130xX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xX97xX39xX4xXexX22xX25xXbexX68xX43axX42bxX7xXfxX702xX7xX43xXf1xX39xX3axX0xX6axX3xX130xX130xX6xX22xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX4xX16xX97xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX2fxX16xX39xX7xX9xX16xXdbxX39xX7xX1233xX3exX3xX39xX429xX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX3exX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX3exX3cxX130xX12xX3xX39xX4xX12xXbxX3xX2exX5dxXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX79xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX7xX693xX6xX3xX39xX4xX7xX16xX25xX68xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxXbexX7xX1233xX3exXa4xXa5xXfxX7xX43xX58xX3exX7xX97xXadxX16xX7xX160xX16xX39xX1eaxX3xXbxXfxX7xX1eaxX3xX4xX16xX9xXexX7xX1xX6xX2xX6a5xXdxXexX6axX40xX2xX6axX1xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX12xX3axX6xX3xX39xX4xX12xX16xX25xX68xX12xX3axX16xX3xX3cxX12xX3axX16xX3xX12xX1233xX3exXa4xX2xXfxX12xX4xX3xX3exX12xX97xX5dxX16xX12xX97xX16xX39xX6a5xX3xXbxXfxX12xX6a5xX3xX4xX16xX9xX6axX25xX4a4xX42bxX492xX4a4xX4a4xXf4xX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX3cxX2xX4xX16xX3xX6axX25xXe6xX68xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX492xX490xX6axX25xXe6xX42bxX4xX43axX25xXe6xX492xX4a4xX68xX43bxXfxX43bxX43axX25xX43bxX9xX25xXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX6axX22xX0xX6axX3xX22xX0xX4xX16xX97xX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX79xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX7xX693xX6xX3xX39xX4xX7xX16xX25xX68xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxXbexX7xX1233xX3exXa4xXa5xXfxX7xX43xX58xX3exX7xX97xXadxX16xX7xX160xX16xX39xX1eaxX3xXbxXfxX7xX1eaxX3xX4xX16xX9xXexX7xX1xX6xX2xX6a5xXdxXexX6axX40xX2xX6axX1xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX12xX3axX6xX3xX39xX4xX12xX16xX25xX68xX12xX3axX16xX3xX3cxX12xX3axX16xX3xX12xX1233xX3exXa4xX2xXfxX12xX4xX3xX3exX12xX97xX5dxX16xX12xX97xX16xX39xX6a5xX3xXbxXfxX12xX6a5xX3xX4xX16xX9xX6axX25xX4a4xX42bxX492xX4a4xX4a4xXf4xX1xXfxX3cxXexX22xX79xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX7xX693xX6xX3xX39xX4xX7xX16xX25xX68xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxXbexX7xX1233xX3exXa4xXa5xXfxX7xX43xX58xX3exX7xX97xXadxX16xX7xX160xX16xX39xX1eaxX3xXbxXfxX7xX1eaxX3xX4xX16xX9xX0xX6axX3xX22xX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX7fxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX15cxX7xXfxX15cxX7xX6x64b8xX7xX39xX1xX58xXfxX7xX8xX111bxX3xX7xX79xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX7xXfxX52xX16xX7xXfxX1xX153xX7xXfxX6xX44xX158xX39xX3axX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxX7xX43xX44xX45xX8xX7xX4fxX2exX7xX4xX16fxX39xX3axX7xX3cxXc5xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX8xX3xX5dxX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxXadxX16xX7xXe6xX68xX7xXfxX6xX16xXedxX3exX7xX43xXf1xX39xX3axXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX6axX4xX16xX97xX22xX0xX6axX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX7xX160xX16xX5dxXbxX7xX97xX3dxX39xX7xX9xX98xX7x84faxX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX1233xX3exX84xX8xX7xX4xX9b5xX39x3901xX7xX308xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxX7xX39xX1xX44xX39xX3axX7xX1xX93xXa4xX7xX8xX5dxX16xX7xX8xX1xX234xX39xX3axX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX16xXfxXa4xXexX7xX1xX6xX2xX6a5xXdxXexX6axX40xX2xX6axXfxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX12xX97xX16xX5dxXbxX12xX97xX3xX39xX12xX9xX3xX12xX3cxX3xX3exX12xX40xX2xX12xX1233xX3exX5dxX8xX12xX4xX3xX39xX12xX5dxX12xX97xX16xX2xXfxX12xX39xX3xX3cxX12xX39xX1xX3exX39xX3axX12xX1xX3xXa4xX12xX8xX5dxX16xX12xX8xX1xX3exX39xX3axX12xX1xX5dxX39xX4xX3xX12xX8xX16xXfxXa4xX6axX25xX4a4xX490xX299xX43axX299xXf4xX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX3cxX2xX4xX16xX3xX6axX25xXe6xX68xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xX492xX25xX6axX25xXe6xX42bxX4xX490xX25xX43axX43bxX492xXe6xX490xXfxX299xX492xX43bxX9xX25xXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX6axX22xX0xX6axX3xX22xX0xX4xX16xX97xX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX7xX160xX16xX5dxXbxX7xX97xX3dxX39xX7xX9xX98xX7xX22f1xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX1233xX3exX84xX8xX7xX4xX9b5xX39xX2301xX7xX308xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxX7xX39xX1xX44xX39xX3axX7xX1xX93xXa4xX7xX8xX5dxX16xX7xX8xX1xX234xX39xX3axX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX16xXfxXa4xXexX7xX1xX6xX2xX6a5xXdxXexX6axX40xX2xX6axXfxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX12xX97xX16xX5dxXbxX12xX97xX3xX39xX12xX9xX3xX12xX3cxX3xX3exX12xX40xX2xX12xX1233xX3exX5dxX8xX12xX4xX3xX39xX12xX5dxX12xX97xX16xX2xXfxX12xX39xX3xX3cxX12xX39xX1xX3exX39xX3axX12xX1xX3xXa4xX12xX8xX5dxX16xX12xX8xX1xX3exX39xX3axX12xX1xX5dxX39xX4xX3xX12xX8xX16xXfxXa4xX6axX25xX4a4xX490xX299xX43axX299xXf4xX1xXfxX3cxXexX22xX2fxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX7xX160xX16xX5dxXbxX7xX97xX3dxX39xX7xX9xX98xX7xX22f1xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX1233xX3exX84xX8xX7xX4xX9b5xX39xX2301xX7xX308xX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxX7xX39xX1xX44xX39xX3axX7xX1xX93xXa4xX7xX8xX5dxX16xX7xX8xX1xX234xX39xX3axX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX16xXfxXa4xX0xX6axX3xX22xX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX5dxXa4xX5dxXfxX3xX7xX160xX16xX5dxXbxX7xX9xX98xX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX130xX4fxX39xX7xX8xX1xX52xXa4xX7xX39xX1xX58xXfxX7xX39x6c93xX3xX7xX43xX7e1xX3exX7xX39xXe25xX3cxX7xXe6xX68xXe6xX68xX7xX308xX7xXfxX1xX153xX7xXfxX6xX44xX158xX39xX3axX7xX160xX16xXedxXfxX7xX36xX3xX3cxX7xX39xX1xX44xX39xX3axX7xX22f1xX43xX84xX16xX7xXfxX1xX111bxX2301xX7xX79xX5dxX39xX4xX3xX7xX1ffxX16xXfxXa4xX7xX8xX74exX39xX3axX7xX43xX93xX7xX43xX44xX3xX7xX6xX3xX7xX9xX158xX16xX7xX8xX4axX39xX1xX7xX130xX4fxX5dxXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX6axX4xX16xX97xX22xX0xX6axX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX4fxX39xX3axX7xX8xX1xX389xX7xX9fxX7xX1xX44xX308xX39xX3axX7xX9xX45xX16xX7xXfxX234xX7xX2exX1xX318xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX43axX68xX5e9xXexX7xX1xX6xX2xX6a5xXdxXexX6axX40xX2xX6axX39xX1xX3exX39xX3axX12xX3cxX3xX3exX12xX40xX2xX12xX4xX3xX39xX3axX12xX8xX1xX3exX12xXa4xX12xX1xX3exX5dxX39xX3axX12xX9xX5dxX16xX12xXfxX3exX12xX2exX1xX16xX12xXfxX6xX3exX5dxX8xX12xX130xX3xX12xX3axX16xX3xX3cxX12xX43axX68xX6axX25xX4a4xX43bxX42bxX43axX42bxXf4xX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxX3axX7xXbxX6xX8xXdxXexX6axX3cxX2xX4xX16xX3xX6axX25xXe6xX68xX6axX39xX2xX20dxXbxX6axXe6xX68xXe6xX299xX6axX25xX68xX42bxX4xX25xX68xX490xX43bxX43bxX25xX492xXfxX490xXe6xXe6xXe6xX299xX9xX68xXf4xX49exX2exX3axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX44xX45xX8xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX3axX16xX4fxX7xX3cxX52xX39xX1xX7xX39xX1xX58xXfxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXfxX1xX4fxX39xX3axX7xX25xX68xXexX7xX6axX22xX0xX6axX3xX22xX0xX4xX16xX97xX22xX0xXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX4fxX39xX3axX7xX8xX1xX389xX7xX9fxX7xX1xX44xX308xX39xX3axX7xX9xX45xX16xX7xXfxX234xX7xX2exX1xX318xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX43axX68xX5e9xXexX7xX1xX6xX2xX6a5xXdxXexX6axX40xX2xX6axX39xX1xX3exX39xX3axX12xX3cxX3xX3exX12xX40xX2xX12xX4xX3xX39xX3axX12xX8xX1xX3exX12xXa4xX12xX1xX3exX5dxX39xX3axX12xX9xX5dxX16xX12xXfxX3exX12xX2exX1xX16xX12xXfxX6xX3exX5dxX8xX12xX130xX3xX12xX3axX16xX3xX3cxX12xX43axX68xX6axX25xX4a4xX43bxX42bxX43axX42bxXf4xX1xXfxX3cxXexX22xX36xX1xX38xX39xX3axX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX43xX4fxX39xX3axX7xX8xX1xX389xX7xX9fxX7xX1xX44xX308xX39xX3axX7xX9xX45xX16xX7xXfxX234xX7xX2exX1xX318xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX43axX68xX5e9xX0xX6axX3xX22xX0xX6axXbxXfxX6xX5dxX39xX3axX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX160xX16xX39xX1eaxX3xXbxXfxX7xX77fxX3exX40xX7xX10bcxXe6xXf4xX68xXbexX7xX7fxX3xX3f2xX4xX3xX7xX1ffxX2c4xX12xX43axXbexX7xX79xXa4xX3exX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX3exX8xXbxX5dxX39xXf4xXf4xXf4xX7xX39xX381xX3cxX7xXfxX6xX5dxX39xX3axX7xXbxX84xX7xX8xX4fxX8xX7xX3cxX3dxX3exX7xX40xX2xX7xX8xX173xX7xX3axX16xX4fxX7xX9xXe25xX39xX7xX130xX4fxX39xX1xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX43xX4fxX39xX3axX7xXa1xX1b7xX7xX39xX1xX158xX7xX2exX1xX318xX7xXfxX6xX44xXadxX8xX7xX130xX52xX7xX3axX16xX4axX3cxX7xX43axX68xX5e9xXf4xX0xX6axX2exX22xX0xX6axX4xX16xX97xX22xX0xX6axX9xX16xX22xX0xX6axX3exX9xX22xX0xX4xX16xX97xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX6axX4xX16xX97xX22xX0xX6axX4xX16xX97xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1e3xX5dxX3exX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX5dxX7xX12adxX16xX39xX3axX0xX6axX2exX22