Dịch Covid-19 tái bùng phát nghiêm trọng khắp châu Á và châu Âu, lây lan mạnh ở Mỹ
Sáng 25/10, thế giới đã ghi nhận gần 43 triệu ca mắc, trong đó có 1.154.214 ca tử vong do Covid-19.
a09fxc9b5x10876xcf99xd1f6xce75xd4eax10831xe788xX7xfa56xde6bxb1aexcfc5x10bcbxfcbfxX5xffa9xXaxd76exd59cxd7dbxX4xX1xX3xd9ddxe16dxd8e5xXdxb4c6xafd8xX2xe6afxX3xXex10537xXdxX3xd72exd5d5x1209dx12102xX3xXbxX1xX22xXexX3xX27xX28xX1xXdx11f81xb8b0xX3xXexbb15xd897xX27xX28xX3xeed1xX1xa403xXbxX3xX4xX1x113b1xa3f7xX3xd919xX3xX1axa97fxX3xX4xX1xX43xX44xX3xa4d2xX44xbbc7xX3xX5xX43xbbc0xX3xX5xX6xX27xX3xX34xf92fxX27xX1xX3x12134xX3xcdc9xabe8xX0x105e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe880xX10xX6xX1cxXaxX12xaebbxX22xX27xX28xX3xb98dxebd2xX66xX2xcb76xX52xX3xXexX1xf380xX3xX28xXdxf078xXdxX3xa12dxed6dxX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xc972xX27xX3xX28xe445xX27xX3xee3dxaf94xX3xXexX37xXdxc400xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX90x10c15xX3xX4xXb8xX3xX2xa618xX2xX81xXa0xXbexX80xX2xXa0xX3xX4xX6xX3xXexb14dxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX1cxX19xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa22bxX19xX1cxX56xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX7xc6e9xX3xX5xXdxXa6xX44xX3xX4xX99xXbxX3xX27xX1xX99xXexX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX37xX6xX27xX28xX3xcf7exX19xX37xX5xX1cxX19xX34xX10xXexX10xX37xX7xX3xXexb682xX27xX1xX3xX90xX89xX27xX3xde8fxX1xX3xX7xX22xX27xX28xX3xX27xX28xX49xX56xX3xX80xX81xX66xX2xX84xX52xX3xXexae65xX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX19xX49xX27xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX5xX49xX3xXa0xX80xXbexX1fxX84xX12axXbexX2xe43cxXa1xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xXexX37xb099xc963xX27xX28xX3xX1xb57bxXbxX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX90xXb8xX3xX4xXb8xX3xX2xXbexX2xX81xXa0xXbexX80xX2xXa0xX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX185xXbxX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xX7bxXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX90xX91xX3xXbxX1xd703xX4xX3xX1xdb9dxXdxX3xX5xX49xX3xXa1xX2xXbexX12axX81xX84xXbexX84xX174xX1fxX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX185xXbxXbexX3xX13xX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX90xX91xX3xec5bxX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xXexX8dxXdxX3xX80xX2xXa1xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX1axX49xX3xX1axX26xX27xX28xX3xX5xX91xX27xX1xX3xXexX1xX13fxX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxXbexX3xX13xX6xX27xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX81xX3xe911xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX90xf4bdxX27xX28xX3xX90xX9dxX44xX3xX25xX1f5xX27xX28xX3xXexX1xXf9xX27xX28xX3xX3cxX33xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX28xX1cbxX34xX3xX63xX64xX3xX52xX3xf90bxX27xX3xb8d5xbe85xX52xX3xXedxX37xX6x11b86xXdxX5xX52xX3xe9aaxX28xX6xX3xX1axX49xX3xXcxX43xX56xX3xXedxX6xX27xX3xX283xX1xX6xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX0xX7xX19xX44xX37xX4xX10xX3xXexX56xXbxX10xX9xXaxXdxX34xX6xX28xX10xX66xf090xXbxX10xX28xXaxX3xX34xX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX27xX1cxX3xc183xX34xXdxX27xX1dxc967xXdxX1cxXexX1xedb5xX3xX2xX80xX84xX84xXbxac99xb5c9xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX66xX7xXdxXexX10xX7xX66xX1cxX10xd092xX6xX44xX5xXexX66xX2ffxXdxX5xX10xX7xX66xX7xXexX56xX5xX10xX7xX66xX5xX6xX37xX28xX10xX66xXbxX44xX25xX5xXdxX4xX66xX80xX84xX80xX84xX1dxX2xX84xX66xX4xX6xXbxX1dxX27xX1xX6xXexX1dxd680xX1xX1dxX27xX28xX6xX44xX1dxX2xX81xX330xX1dxX25xX19xX34xX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXbxX1xX6xXexX1dxX27xX19xX1dxX25xX37xX6xX27exXdxX5xX1dxX25xX6xXexX1dxX27xX28xX19xX1dxXexX6xX27xX28xX1dxX28xX6xXbxX1dxX1cxX19xXdxX1dxX7xX19xX1dxX4xX6xX1dxX27xX1xXdxX10xX34xX1dxX34xX19xXdxX1dxX4xX6xX4xX1dxXexX37xX44xX19xX27xX28xX1dxX1xX19xX4xX1dxX19xX1dxX34xX56xX1dxX4xX6xXdxX1dxX5xX19xXdxX1dxX19xX27xX28xX1dxXexX37xX44xX34xXbxXbexX2bfxXbxX28xX3xX2xX2e5xXaxX3xX66xX12xX0xX7xX19xX44xX37xX4xX10xX3xXexX56xXbxX10xX9xXaxXdxX34xX6xX28xX10xX66xX2bfxXbxX10xX28xXaxX3xX34xX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX27xX1cxX3xX2d4xX34xXdxX27xX1dxX2d9xXdxX1cxXexX1xX2dexX3xX1fxX1fxX80xXbxX2e5xX2e6xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX66xX7xXdxXexX10xX7xX66xX1cxX10xX2ffxX6xX44xX5xXexX66xX2ffxXdxX5xX10xX7xX66xX7xXexX56xX5xX10xX7xX66xX5xX6xX37xX28xX10xX66xXbxX44xX25xX5xXdxX4xX66xX80xX84xX80xX84xX1dxX2xX84xX66xX4xX6xXbxX1dxX27xX1xX6xXexX1dxX330xX1xX1dxX27xX28xX6xX44xX1dxX2xX81xX330xX1dxX25xX19xX34xX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXbxX1xX6xXexX1dxX27xX19xX1dxX25xX37xX6xX27exXdxX5xX1dxX25xX6xXexX1dxX27xX28xX19xX1dxXexX6xX27xX28xX1dxX28xX6xXbxX1dxX1cxX19xXdxX1dxX7xX19xX1dxX4xX6xX1dxX27xX1xXdxX10xX34xX1dxX34xX19xXdxX1dxX4xX6xX4xX1dxXexX37xX44xX19xX27xX28xX1dxX1xX19xX4xX1dxX19xX1dxX34xX56xX1dxX4xX6xXdxX1dxX5xX19xXdxX1dxX19xX27xX28xX1dxXexX37xX44xX34xXbxXbexX2bfxXbxX28xX3xX2xX2e5xXaxX3xX66xX12xX0xX7xX19xX44xX37xX4xX10xX3xXexX56xXbxX10xX9xXaxXdxX34xX6xX28xX10xX66xX2bfxXbxX10xX28xXaxX3xX34xX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX27xX1cxX3xX2d4xX34xXdxX27xX1dxX2d9xXdxX1cxXexX1xX2dexX3xX330xX12axX174xXbxX2e5xX2e6xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX66xX7xXdxXexX10xX7xX66xX1cxX10xX2ffxX6xX44xX5xXexX66xX2ffxXdxX5xX10xX7xX66xX7xXexX56xX5xX10xX7xX66xX34xX10xX1cxXdxX44xX34xX66xXbxX44xX25xX5xXdxX4xX66xX80xX84xX80xX84xX1dxX2xX84xX66xX4xX6xXbxX1dxX27xX1xX6xXexX1dxX330xX1xX1dxX27xX28xX6xX44xX1dxX2xX81xX330xX1dxX25xX19xX34xX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXbxX1xX6xXexX1dxX27xX19xX1dxX25xX37xX6xX27exXdxX5xX1dxX25xX6xXexX1dxX27xX28xX19xX1dxXexX6xX27xX28xX1dxX28xX6xXbxX1dxX1cxX19xXdxX1dxX7xX19xX1dxX4xX6xX1dxX27xX1xXdxX10xX34xX1dxX34xX19xXdxX1dxX4xX6xX4xX1dxXexX37xX44xX19xX27xX28xX1dxX1xX19xX4xX1dxX19xX1dxX34xX56xX1dxX4xX6xXdxX1dxX5xX19xXdxX1dxX19xX27xX28xX1dxXexX37xX44xX34xXbxXbexX2bfxXbxX28xX3xX2xX2e5xXaxX3xX66xX12xX0xX7xX19xX44xX37xX4xX10xX3xXexX56xXbxX10xX9xXaxXdxX34xX6xX28xX10xX66xX2bfxXbxX10xX28xXaxX3xX34xX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX27xX1cxX3xX2d4xX34xXdxX27xX1dxX2d9xXdxX1cxXexX1xX2dexX3xX81xX330xX12axXbxX2e5xX2e6xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX66xX7xXdxXexX10xX7xX66xX1cxX10xX2ffxX6xX44xX5xXexX66xX2ffxXdxX5xX10xX7xX66xX7xXexX56xX5xX10xX7xX66xX34xX10xX1cxXdxX44xX34xX66xXbxX44xX25xX5xXdxX4xX66xX80xX84xX80xX84xX1dxX2xX84xX66xX4xX6xXbxX1dxX27xX1xX6xXexX1dxX330xX1xX1dxX27xX28xX6xX44xX1dxX2xX81xX330xX1dxX25xX19xX34xX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXbxX1xX6xXexX1dxX27xX19xX1dxX25xX37xX6xX27exXdxX5xX1dxX25xX6xXexX1dxX27xX28xX19xX1dxXexX6xX27xX28xX1dxX28xX6xXbxX1dxX1cxX19xXdxX1dxX7xX19xX1dxX4xX6xX1dxX27xX1xXdxX10xX34xX1dxX34xX19xXdxX1dxX4xX6xX4xX1dxXexX37xX44xX19xX27xX28xX1dxX1xX19xX4xX1dxX19xX1dxX34xX56xX1dxX4xX6xXdxX1dxX5xX19xXdxX1dxX19xX27xX28xX1dxXexX37xX44xX34xXbxXbexX2bfxXbxX28xX3xX2xX2e5xXaxX3xX66xX12xX0xX7xX19xX44xX37xX4xX10xX3xXexX56xXbxX10xX9xXaxXdxX34xX6xX28xX10xX66xX2bfxXbxX10xX28xXaxX3xX34xX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX27xX1cxX3xX2d4xX34xXdxX27xX1dxX2d9xXdxX1cxXexX1xX2dexX3xX84xX2e6xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX66xX7xXdxXexX10xX7xX66xX1cxX10xX2ffxX6xX44xX5xXexX66xX2ffxXdxX5xX10xX7xX66xX7xXexX56xX5xX10xX7xX66xX7xX34xX6xX5xX5xX66xXbxX44xX25xX5xXdxX4xX66xX80xX84xX80xX84xX1dxX2xX84xX66xX4xX6xXbxX1dxX27xX1xX6xXexX1dxX330xX1xX1dxX27xX28xX6xX44xX1dxX2xX81xX330xX1dxX25xX19xX34xX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXbxX1xX6xXexX1dxX27xX19xX1dxX25xX37xX6xX27exXdxX5xX1dxX25xX6xXexX1dxX27xX28xX19xX1dxXexX6xX27xX28xX1dxX28xX6xXbxX1dxX1cxX19xXdxX1dxX7xX19xX1dxX4xX6xX1dxX27xX1xXdxX10xX34xX1dxX34xX19xXdxX1dxX4xX6xX4xX1dxXexX37xX44xX19xX27xX28xX1dxX1xX19xX4xX1dxX19xX1dxX34xX56xX1dxX4xX6xXdxX1dxX5xX19xXdxX1dxX19xX27xX28xX1dxXexX37xX44xX34xXbxXbexX2bfxXbxX28xX3xX2xX2e5xXaxX3xX66xX12xX0xXdxX34xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX28xX3xX4xX34xX7xX1dxX5xX6xX27exX56xX3xX4xX34xX7xX1dxX10xX37xX37xX19xX37xX3xXdxX18xX10xX27xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX2d9xXdxX1cxXexX1xX2dexX3xX12axX2xX81xXbxX2e5x10943xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX2dexX3xXa0xX2xX84xXbxX2e5xX7eexXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXbexX25xX6xX19xX1xX6xXexXdxX27xX1xXbexX1axX27xX66xX27xX10xX2d9xX7xX66xX80xX84xXa0xX80xX66xX2xX84xX174xX1cxX84xX84xX1fxXa1xX81xXa1xX1fxXexX174xX80xXa1xXa0xX1fxX5xX84xXbexX2bfxXbxX28xe08dxX37xX9xX174xX80xX330xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX22xXexX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX3cxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX3xX1axX49xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX52xX3xX5xX43xX56xX3xX5xX6xX27xX3xX34xX5dxX27xX1xX3xX61xX3xX63xX64xXaxX3xX2d9xXdxX1cxXexX1xX9xXaxX12axX2xX81xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxXa0xX2xX84xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxXdxX4xXexX44xX37xX10xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX19xX27xXaxX12xf58dxX27xX1xX3xX34xXdxX27xX1xX3xX1xX38xX6xX2dexX3xb90dxX10xX44xXexX10xX37xX7xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX37xX61xX3xX5xX5dxXdxX3xX3cxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX1axX49xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX52xX3xX5xX43xX56xX3xX5xX6xX27xX3xX1axX8dxXdxX3xXexXf9xX4xX3xX90xX278xX3xX4xX1xXb8xX27xX28xX3xX34x104b2xXexX3xXexX5dxXdxX3xX63xX64xX52xX3xX25xX44xX278xX4xX3xX27xX1xXdxefd2xX44xX3xX238xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xXbxX1xX1f5xXdxX3xXexX22xXdxX3xX22xXbxX3xX90xX94exXexX3xX25xXdxXa6xX27xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX19xX27xX28xX3xXexbfadxX6xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12x116b0xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX5xX8dxX27xX3xX27xX1xd27exXexX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX52xX3xX63xX64xX52xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX1xX33xX34xX3xX330xXa0xXbexX1fxX1fxX2xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX19xX3xX1xf881xX34xX3xX238xX44xX6xX3xX2d4xX80xXa0xX66xX2xX84xX2e6xX3xX27xX43xX27xX28xX3xXexX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX5dxXdxX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX27xX49xX56xX3xX5xX33xX27xX3xX174xXbexX174xX80xX80xXbexX80xX330xXa0xXbexX3xX7bxXf9xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX61xX3xX63xX64xX3xX1cxX19xX3xX1axXdxX37xX44xX7xX3xX7bxf583xX8e3xX7bxX1dxX18xX19xa9d7xX1dxX80xX3xX90xX91xX3xX5xX33xX27xX3xXexX8dxXdxX3xX80xXa1xX84xXbexX84xXa1xX80xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX7bx10989xX3xX28xXdxX6xX3xXexc8edxX27xX28xX3xX90xX278xXexX3xX25xXdxX89xX27xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xXexX5dxXdxX3xX63xX64xX3xX1cxXdx1011exX27xX3xX37xX6xX3xX3cxX1xXdxX3xX4xX1x11197xX3xX4xb112xX27xX3xX4xX1xX17fxX6xX3xX90xX9dxX56xX3xX80xX3xXexX44xX9dxX27xX3xX27x11139xX6xX3xX5xX49xX3xX90xX89xX27xX3xX4xX44xX278xX4xX3xX25xX9dxX44xX3xX4xXcbxX3xXcxX13fxX27xX28xX3xXexX1xXf9xX27xX28xX3xX4xX1xX122xX27xX1xX3xXexX1xX242xX4xXbexX3xXedxX6xX27xX28xX3xX4xX1xXdxX89xX27xX3xX90xX14xX6xX3xX27xX1xX17fxX3xb2a1xX1xXdxX19xX52xX3xX63xXdxX4xX1xXdxX28xX6xX27xX52xX3xXedxX3exX4xX3xX18xX6xX37xX19xX5xXdxX27xX6xX52xX3xc6c7xX10xX27xX27xX7xX56xX5xX1axX6xX27xXdxX6xX3xX1axX49xX3xX114xXdxX7xX4xX19xX27xX7xXdxX27xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX25xX14xX3xX1f5xX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xXbexX3xX18xX22xX4xX3xX25xX6xX27xX28xX3xX61xX3xXcxX37xX44xX27xX28xX3xXcxX43xX56xX3xX90xX6xX27xX28xX3xXexX37xX61xX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xXexX43xX34xX3xX4xX1xX9b3xX27xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xXbexX3xX18xX22xX4xX3xX4xX1xX44xX56xX33xX27xX3xX28xXdxX6xX3xX56xX3xXexX89xX3xX4xX1xX17fxX6xX3xX2e5xX22xX4xX3xX90xX14xX27xX1xX3xX4xX1xX122xX27xX1xX3xX2e5xX22xX4xX3xX27xX28xX44xX56xX33xX27xX3xX27xX1xX43xX27xX3xX3cxX1xXdxX89xX27xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xXexXa84xX27xX28xX3xX34xX5dxX27xX1xX52xX3xX7xX19xX27xX28xX3xX4xX1f5xX27xX1xX3xX25xX22xX19xX3xX27xX1xXdxXa6xXexX3xX90xX278xX3xX5xX5dxX27xX1xX3xX1x12060xX27xX3xX4xXb8xX3xXexX1xc27exX3xX5xX49xX3xX34xX278xXexX3xX56xX89xX44xX3xXexXf9xX3xX5xXdxX33xX27xX3xX238xX44xX6xX27xX52xX3xX1xXc07xX27xX3xX27xXac7xX6xX3xX7xXa7dxX3xX34xXa6xXexX3xX34xX98exXdxX3xX4x10c2axX6xX3xX27xX28xX17fxX180xXdxX3xX1cxX43xX27xX3xXexX37xX17fxX8dxX4xX3xX4xX22xX4xX3xX25xXdxXa6xX27xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xXab3xX27xX28xX3xX27xX28xfe07xX6xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axX49xX3xX7xXa7dxX3xX34xX61xX3xX4xXcbxX6xX3xXexX37xX61xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xXc3exX6xX3xX4xX22xX4xX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX90xX5dxXdxX3xX1xX38xX4xX52xX3xX4xX6xX19xX3xX90xe19dxX27xX28xX3xX4xXb8xX3xXexX1xXc0fxX3xXexX1xcfd0xX4xX3xX90xcccfxX56xX3xX7xXa7dxX3xX5xX43xX56xX3xX5xX6xX27xX3xX4xXc3exX6xX3xX1axXdxX37xX44xX7xX3xX7bxXa4axX8e3xX7bxX1dxX18xX19xXa50xX1dxX80xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX274xX27xX3xX277xX278xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX1xX33xX34xX3xX81xX84xXbexX80xX80xXa0xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX81xX330xX81xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX52xX3xX27xX43xX27xX28xX3xXexX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX5xX33xX27xX3xX90xX89xX27xX3xX330xXbexX174xX12axXa1xXbexX174xX1fxX80xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX2xX2xX174xXbexX81xX12axX330xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3x1119exX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX27xX49xX56xX3xX5xX49xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX25xX14xX3xX1f5xX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX27xX1xX9b3xXexX3xX61xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX52xX3xX90xX242xX27xX28xX3xXexX1xX242xX3xX80xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX7xX6xX44xX3xX63xX64xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX283xX28xX6xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX1xX33xX34xX3xX2xX12axXbexX81xX2xX80xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX80xX1fxX12axX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX1cxX19xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXbexX3xXcxX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xXexX5dxXdxX3xX283xX28xX6xX3xX1xXdxXa6xX27xX3xXexX5dxXdxX3xX1xXc07xX27xX3xX2xX52xXa0xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX185xXbxX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX90xXb8xX3xX4xXb8xX3xX80xX81xXbexX174xX80xX2xX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX185xXbxX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX4xf54exX27xX28xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX1xX19xX49xX27xX1xX3xX1xX49xX27xX1xX3xX1cxXac7xX3xX1cxX278xXdxX3xX27xX1xX9b3xXexX3xX61xX3xX63xX64xX3xc2e9xX6xXexXdxX27xX1xXbexX3xXedxX37xX6xX27exXdxX5xX3xX5xX49xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX25xX14xX3xX1f5xX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xX27xX94exX27xX28xX3xX27xX1xX9b3xXexX3xX25xX61xXdxX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX61xX3xX63xX64xX3xXebexX6xXexXdxX27xX1xX3xX1axX49xX3xX5xX49xX3xX13fxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX5xX8dxX27xX3xXexX1xX242xX3xXa1xX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxXbexX3xXd67xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX283xX6xX34xX3xX63xX64xX3xX27xX49xX56xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX1xX33xX34xX3xX80xXa0xXbexX1fxX81xX174xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xXa1xX330xX81xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX52xX3xX27xX43xX27xX28xX3xXexX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX5xX33xX27xX3xX81xXbexXa1xX174xX84xXbexX12axXa1xX81xX3xX4xX6xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX1axX49xX3xX2xX81xX12axXbexX1fxX84xXa1xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xXcxXdxX89xXbxX3xX90xX89xX27xX3xX5xX49xX3xX18xX19xX5xX19xX34xX25xXdxX6xX3xX1axX8dxXdxX3xX2xXbexX84xX84xX330xXbexX330xX2xX2xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xXa1xX84xXbexX84xX84xX84xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xXb25xX10xX37xX44xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xX174xX174xX12axXbexX80xX2xXa0xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xXa1xXa0xXbexX84xX1fxX81xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xX63xX10xX2e5xXdxX4xX19xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xX174xX174xX84xXbexX330xX330xX81xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX174xX174xXbexXa1xX2xX80xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXcxX5dxXdxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX25xXf9xXdxX3xX4xX1f5xX27xX1xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX28xXdxX6xX3xXexXa84xX27xX28xX52xX3xa154xXdxX22xX34xX3xX90xXf9xX4xX3xX114xX75xXb07xX3xXbxX1xX1c7xX3xXexX37xX22xX4xX1xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX4xX1xX19xX3xX25xXdxX89xXexX52xX3xX4xX44xX278xX4xX3xX3cxX1xXc3exX27xX28xX3xX1xX19xX1f5xX27xX28xX3xX7xd5daxX3xX27xX28xX49xX56xX3xX4xX49xX27xX28xX3xXexX37xX61xX3xX27xX33xX27xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX1xXc07xX27xX3xX1axX49xX3xX1cxXa7dxX3xX90xX19xX22xX27xX3xX7xX10cfxX3xX4xXb8xX3xX27xX1xXdxX961xX44xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX1xXc07xX27xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xXexX1xX180xXdxX3xX28xXdxX6xX27xX3xXexX8dxXdxXbexX3xX63xX278xXexX3xX7xXf9xX3xX238xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX283xX6xX34xX3xX50xX44xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xXexX44xX9dxX27xX3xX27xX49xX56xX3xX90xX91xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX27xX28xX49xX56xX3xX61xX3xX34xX242xX4xX3xX4xX6xX19xX3xX27xX1xX9b3xXexXbexX3xX18xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX4xX1xXdxX89xX34xX3xX28xX9dxX27xX3xX2xX1fxe6bcxX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX1axX49xX3xX3cxX1xX19xX1f5xX27xX28xX3xX80xX80xX1199xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX19xX49xX27xX3xX4xX9dxX44xX52xX3xXexX1xX10xX19xX3xX8e3xX10xX44xXexX10xX37xX7xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXa4axX27xX1xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX1cxe104xX27xX3xX90xX9dxX44xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX1axX961xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX52xX3xXexXdxX89xXbxX3xX90xX89xX27xX3xX5xX49xX3x117aexXexX6xX5xX56xX52xX3xXcxX43xX56xX3xXedxX6xX27xX3xX283xX1xX6xX52xX3xXb25xX1xX22xXbxX3xX1axX49xX3xX283xX28xX6xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXcxX43xX56xX3xXedxX6xX27xX3xX283xX1xX6xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX5xX49xX3xXexX43xX34xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX4xXc3exX6xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xXbexX3xX283xX17fxX8dxX4xX3xX27xX49xX56xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX2xXbexX2xX2xX84xXbexXa1xX330xX80xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX90xXb8xX3xX4xXb8xX3xX80xX81xXbexX174xX2xX80xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xXcxX43xX56xX3xXedxX6xX27xX3xX283xX1xX6xX3xX1xXdxXa6xX27xX3xX4xXb8xX3xXexadd5xX3xX5xXa6xX3xX5xX43xX56xX3xX27xX1xXdxXaa4xX34xX3xX4xX6xX19xX3xX27xX1xX9b3xXexX3xX7xX19xX3xX1axX8dxXdxX3xX25xX9b3xXexX3xX3cxeae8xX3xX238xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX27xX49xX19xX3xX61xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX52xX3xX1xXdxXa6xX27xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX90xX242xX27xX28xX3xXexX1xX242xX3xX81xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX1axX961xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXb25xX1xX22xXbxX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX1xX33xX34xX3xXa0xX81xXbexXa0xX80xX80xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX34xX8dxXdxX3xX1axX49xX3xX2xXa1xX330xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX52xX3xX27xX43xX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX5xX33xX27xX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xX2xXbexX84xX174xX12axXbexXa0xX1fxX330xX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX90xXb8xX3xX4xXb8xX3xXa1xXa0xXbexX12axXa0xX81xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xXcxX13fxX27xX28xX3xXexX1xXf9xX27xX28xX3xa849xX34xX34xX6xX27xX44xX10xX5xX3xX63xX6xX4xX37xX19xX27xX3xX1xX9e5xX34xX3xX2xXa0xX66xX2xX84xX3xX90xX91xX3xX22xXbxX3xX90xX94exXexX3xX5xXa6xX27xX1xX3xXbxX1xX19xX27xX28xX3xXexX98exX6xX3xX25xX6xX27xX3xX90xX33xX34xX3xXexX5dxXdxX3xXexX1xXc3exX3xX90xX9e5xX3xXb25xX6xX37xXdxX7xX3xX1axX49xX3xX174xX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xXbxX1xXf9xX3xX5xX8dxX27xX3xX3cxX1xX22xX4xX3xX4xXb8xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX5xX6xX27xX3xX37xX278xX27xX28xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXa4axX27xX1xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xX80xXa1xXbexX84xX2xX80xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX34xX8dxXdxX3xX1axX49xX3xX2xX330xXa0xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX80xXa0xX3xX28xXdxX180xX3xX238xX44xX6xX52xX3xX27xX43xX27xX28xX3xXexX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX5xX33xX27xX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xX174xX81xXa0xXbexX84xX2xX84xX3xX1axX49xX3xXexX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX5xX49xX3xXa0xXa0xXbexX330xXa0xX81xXbexX3xX283xX17fxX8dxX4xX3xX27xX49xX56xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX27xc55cxX34xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX2xX84xX3xX238xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX25xX14xX3xX1f5xX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xX27xX94exX27xX28xX3xX27xX961xX3xX27xX1xX9b3xXexX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxXbexX3xXcxX1xXc3exX3xXexX17fxX8dxX27xX28xX3xXa4axX27xX1xX3xXedxX19xX37xXdxX7xX3xb3a9xX19xX1xX27xX7xX19xX27xX3xX4xX1xX19xX3xX25xXdxX89xXexX52xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX27xX49xX56xX3xX3cxX1xX9e5xX27xX28xX3xXexX1xXc0fxX3xXbxX1xX1c7xX3xXexX1xX44xX278xX4xX3xX1axX49xX19xX3xX1axX6xX4xX4xXdxX27xX10xX3xX1axX49xX3xX4xX9dxX27xX3xXbxX1xX1f5xXdxX3xXexX1xXa7dxX4xX3xX1xXdxXa6xX27xX3xX27xX1xXdxX961xX44xX3xX25xXdxXa6xX27xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX3cxX1xX22xX4xX3xX90xXc0fxX3xX3cxXdxXc0fxX34xX3xX7xX19xX22xXexX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXcxX5dxXdxX3xX4xX1xX43xX44xX3xXb25xX1xXdxX52xX3xX283xX6xX34xX3xXb25xX1xXdxX3xX1axX1205xX27xX3xX5xX49xX3xXexX43xX34xX3xX90xXdxXc0fxX34xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xXbexX3xX283xX17fxX8dxX4xX3xX27xX49xX56xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX13fxX27xX28xX3xX4xX278xX27xX28xX3xX330xX2xXa0xXbexX80xXa0xX12axX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX2xX174xXbexX1fxXa0xXa0xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXcxX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX5dxXdxX3xX1232xX37xX6xX27xX52xX3xX13fxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX5xX8dxX27xX3xX27xX1xX9b3xXexX3xXcxX37xX44xX27xX28xX3xX277xX9e5xX27xX28xX52xX3xX1xXdxXa6xX27xX3xXexX5dxXdxX3xX5xX49xX3xX81xX12axX80xXbexX330xX84xX81xX3xX7xX6xX44xX3xX3cxX1xXdxX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXexX1xX33xX34xX3xX81xXbexX174xX2xXa0xX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX185xXbxX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX80xXa0xX1xX3xX238xX44xX6xXbexX3xXcxXf9xX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX1cxX19xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX27xX49xX56xX3xXexX5dxXdxX3xX1232xX37xX6xX27xX3xX5xX49xX3xXa1xX80xXbexXa1xX80xX84xX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX185xXbxXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX18xX1xX43xX44xX3xX46xX3xX4xXe99xX27xX28xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX4xX1xX242xX27xX28xX3xX3cxXdxX89xX27xX3xX7xXa7dxX3xX28xXdxX6xX3xXexXa84xX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXbexX3x11fd9xX1xX44xX3xX1axXa7dxX4xX3xX27xX49xX56xX3xX4xX1xXab0xX3xX90xX242xX27xX28xX3xX7xX6xX44xX3xX63xX64xX3xXebexX6xXexXdxX27xX1xX3xX1axX49xX3xX1xXdxXa6xX27xX3xX28xXdxX180xX3xX4xX1xXdxX89xX34xX3xX3cxX1xX19xX1f5xX27xX28xX3xX2xX66xXa0xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX19xX49xX27xX3xX4xX9dxX44xXbexX3xX17a0xX1xX44xX3xX1axXa7dxX4xX3xX283xX6xX34xX3xX46xX3xX5xX49xX3xX27xXc07xXdxX3xX25xX14xX3xX1f5xX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX27xX1xX9b3xXexX52xX3xX4xX1xXdxX89xX34xX3xX28xX9dxX27xX3xX80xX2xX1199xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX2xX80xX1199xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX19xX49xX27xX3xX4xX9dxX44xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX18xX22xX4xX3xX238xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX52xX3xX27xX1xe294xX27xX3xX4xX1xX44xX27xX28xX3xX90xX91xX3xX4xXb8xX3xX7xXa7dxX3xX4xX1f5xXdxX3xXexX1xXdxXa6xX27xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX25xXdxXa6xX27xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX2e5xXcbxX3xX5xbd51xX3xX90xX5dxXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX27xX1xXac7xX27xX28xX3xXexX44xX9dxX27xX3xX28xX9dxX27xX3xX90xX43xX56xXbexX3xX63xX278xXexX3xX7xXf9xX3xX27xXc07xXdxX3xX27xX1xX17fxX3xX274xX27xX3xX277xX278xX52xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX27xX28xX49xX56xX3xX90xX91xX3xX4xX1xX99xX34xX3xX5xX5dxXdxX52xX3xXexX37xX22xXdxX3xX27xX28xX17fxX185xX4xX3xX1xXca5xX27xX3xX1axX8dxXdxX3xX5xX49xX27xX3xX7xXb8xX27xX28xX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX22xXexX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX1axX49xX3xXedxX3exX4xX3xX63xX64xXbexX3xXcxX37xX44xX27xX28xX3xXd67xX44xXf9xX4xX3xX90xX91xX3xX3cxXdxXc0fxX34xX3xX7xX19xX22xXexX3xX90xX17fxX185xX4xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX52xX3xX283xX1xX99xXexX3xXedxX1f5xX27xX3xX4xXe99xX27xX28xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX3cxXdxX961xX34xX3xX4xX1xX89xX3xX90xX17fxX185xX4xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xXcxX44xX56xX3xX27xX1xXdxX33xX27xX52xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xX44xX56xX33xX27xX3xX28xXdxX6xX3xX56xX3xXexX89xX3xX5xX19xX3xX27xX28xX5dxXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xXexX5dxXdxX3xX274xX27xX3xX277xX278xX3xX4xXb8xX3xXexX1xXc0fxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX22xXexX3xX34xX5dxX27xX1xX3xX34xX10cfxX3xX3cxX1xXdxX3xX3cxX1315xX3xX27xX28xX1xXab0xX3xX5xXaa4xX3xX1axX49xX3xX34xX26xX6xX3xX90xX9e5xX27xX28xX3xX90xX6xX27xX28xX3xX90xX89xX27xX3xX28xX9dxX27xX52xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX1axX8dxXdxX3xX90xXb8xX3xX5xX49xX3xXexX1899xX27xX1xX3xXexX37xX5dxX27xX28xX3xX9e5xX3xX27xX1xXdxXaa4xX34xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX1cxX19xX3xX27xX9e5xX27xX28xX3xX1cxX43xX27xX3xX90xXf9xXexX3xX37xXc07xX34xX3xX37xX5dxX52xX3xX5xX49xX34xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xXexX1xX33xX34xX3xXexX1899xX27xX1xX3xXexX37xX5dxX27xX28xX3xX3cxX1xXb8xX3xXexX1xX61xX3xX34xX49xX3xX27xX1xXdxX961xX44xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX27xX1xX43xX27xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX34xX3exX4xX3xXbxX1xX1f5xXdxXbexX3xXd67xX44xXf9xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX25xX14xX3xX1f5xX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xXexX1xX242xX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX3xX5xX49xX3xXedxX6xX27xX28xX5xX6xX1cxX10xX7xX1xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX17a0xX1xX44xX3xX1axXa7dxX4xX3xX277xX9e5xX27xX28xX3xX283xX6xX34xX3xX46xX52xX3xX1232xX27xX1cxX19xX27xX10xX7xXdxX6xX3xX1axX49xX3xXb25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX27xX10xX7xX3xX90xX961xX44xX3xX27xX151dxX34xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xXexX19xXbxX3xX80xX84xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX4xX1xX14xX44xX3xX1f5xX27xX1xX3xX1xX17fxX61xX27xX28xX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX27xX1xX9b3xXexX3xX4xXc3exX6xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX52xX3xXexX1xX10xX19xX3xX2e5xX89xXbxX3xX1xX5dxX27xX28xX3xX4xXc3exX6xX3xX114xX19xX37xX5xX1cxX19xX34xX10xXexX10xX37xX7xXbexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX19xX1cxX56xXaxX12xX1232xX27xX1cxX19xX27xX10xX7xXdxX6xX3xX90xX91xX3xX1axX17fxX185xXexX3xXb25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX27xX10xX7xX3xX1axX49xX3xXexX37xX61xX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xXexX43xX34xX3xX4xX1xX9b3xX27xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX1axX8dxXdxX3xXa1xX174xX81xXbexX1fxX174xX84xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX2xXa1xXbexX80xX84xX81xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xXebexX49xX3xX90xX9b3xXexX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX4xXb8xX3xXbxX1xX9dxX27xX3xX90xX9e5xX27xX28xX3xX1cxX43xX27xX3xX7xXf9xX3xX5xX49xX3xX27xX28xX17fxX180xXdxX3xX75xX1cbxXdxX3xX28xXdxX22xX19xX52xX3xX1232xX27xX1cxX19xX27xX10xX7xXdxX6xX3xX90xX6xX27xX28xX3xXbxX1xX1f5xXdxX3xX28xX1cbxX27xX28xX3xX34xX1899xX27xX1xX3xX90xXc0fxX3xX3cxXdxXc0fxX34xX3xX7xX19xX22xXexX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xXbexX3xXcxX37xX19xX27xX28xX3xX3cxX1xXdxX3xX90xXb8xX52xX3xXb25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX27xX10xX7xX3xX90xX242xX27xX28xX3xXexX1xX242xX3xX80xX3xX1axX8dxXdxX3xXa1xX12axX330xXbexX174xX2xX1fxX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX12axXbexX1fxXa1xXa0xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xX18xX1xX122xX27xX1xX3xXbxX1xXc3exX3xXb25xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX27xX10xX7xX3xX90xX91xX3xX22xXbxX3xX90xX94exXexX3xX4xX22xX4xX3xX25xXdxXa6xX27xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX1xX5dxX27xX3xX4xX1xX89xX3xX2e5xX44xX27xX28xX3xX238xX44xX6xX27xX1xX3xXexX1xXc3exX3xX90xX9e5xX3xX63xX6xX27xXdxX5xX6xX3xX90xX89xX27xX3xX27xX28xX49xX56xX3xXa1xX2xX66xX2xX84xXbexX0xX66xXbxX12xX0xX1cxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX37xX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX33xX27xX3xX238xX44xX6xX27xX2dexX0xX66xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dxXexX1xX44xX34xX25xX1dxX6xX27xX1cxX1dxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX8dxXdxX3xX12axX1xX3xX7xX22xX27xX28xX3xX80xXa0xX66xX2xX84xX2dexX3xXcxX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xXexX37xX33xX27xX3xXa0xX80xX52xX330xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX52xX3xX18xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX5xX5dxXdxX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xXexX43xX34xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX34xX8dxXdxXaxX3xX1xX37xX10xX2ffxX9xXaxX66xX1cxXdxX10xX34xX1dxX27xX19xX27xX28xX66xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXexX19xXdxX1dxX12axX1xX1dxX7xX6xX27xX28xX1dxX80xXa0xX1dxX2xX84xX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxXexX37xX10xX27xX1dxXa0xX80xX1dxX330xX1dxXexX37xXdxX10xX44xX1dxX4xX6xX1dxX34xX6xX4xX1dxX4xX1xX6xX44xX1dxX6xX44xX1dxX5xX6xXdxX1dxXexX1xX6xX27xX1xX1dxXexX6xX34xX1dxX1cxXdxX4xX1xX1dxX34xX19xXdxX66xX80xX84xX84xX330xX2xXa1xXbexX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX28xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX66xX34xX10xX1cxXdxX6xX66xX2xX80xX84xX66xX27xX10xX2d9xX7xX66xX80xX84xXa0xX80xX66xX2xX84xX12axX1cxX12axX84xX12axX2xX80xXa0xXa0xXexX2xX330xX174xX2xX5xX2xXbexX2bfxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX22xXexX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX3cxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX3xX1axX49xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX52xX3xX5xX43xX56xX3xX5xX6xX27xX3xX34xX5dxX27xX1xX3xX61xX3xX63xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX8dxXdxX3xX12axX1xX3xX7xX22xX27xX28xX3xX80xXa0xX66xX2xX84xX2dexX3xXcxX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xXexX37xX33xX27xX3xXa0xX80xX52xX330xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX52xX3xX18xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX5xX5dxXdxX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xXexX43xX34xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX34xX8dxXdxXaxX3xX1xX37xX10xX2ffxX9xXaxX66xX1cxXdxX10xX34xX1dxX27xX19xX27xX28xX66xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXexX19xXdxX1dxX12axX1xX1dxX7xX6xX27xX28xX1dxX80xXa0xX1dxX2xX84xX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxXexX37xX10xX27xX1dxXa0xX80xX1dxX330xX1dxXexX37xXdxX10xX44xX1dxX4xX6xX1dxX34xX6xX4xX1dxX4xX1xX6xX44xX1dxX6xX44xX1dxX5xX6xXdxX1dxXexX1xX6xX27xX1xX1dxXexX6xX34xX1dxX1cxXdxX4xX1xX1dxX34xX19xXdxX66xX80xX84xX84xX330xX2xXa1xXbexX1xXexX34xXaxX12xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX8dxXdxX3xX12axX1xX3xX7xX22xX27xX28xX3xX80xXa0xX66xX2xX84xX2dexX3xXcxX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xXexX37xX33xX27xX3xXa0xX80xX52xX330xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX52xX3xX18xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX3xX5xX5dxXdxX3xXexX1xX49xX27xX1xX3xXexX43xX34xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX34xX8dxXdxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xXcxX37xX19xX27xX28xX3xX80xXa0xX3xX28xXdxX180xX3xX238xX44xX6xX52xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xXa1xX84xX80xXbexX12axXa0xX2xX3xXexX37xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX185xXbxX3xX34xX3exX4xX3xX18xXb07xXa50xX1232xX13xX1dxX2xX1fxX3xX1axX49xX3xXa0xXbexX84xXa0xXa0xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXbexX3xXcxX13fxX27xX28xX3xX7xXf9xX3xX4xX6xX3xX27xX1xXdxXaa4xX34xX3xX1axXdxX37xX44xX7xX3xX7bxXa4axX8e3xX7bxX1dxX18xX19xXa50xX1dxX80xX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX19xX49xX27xX3xX4xX9dxX44xX3xXexXa84xX27xX28xX3xX5xX33xX27xX3xXexX37xX33xX27xX3xXa0xX80xX52xX330xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX27xX28xX17fxX180xXdxXbexX0xX66xXbxX12xX0xX66xX1cxXdxX1axX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX99xXbxX3xX27xX1xX99xXexX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX2dexX3xXcxX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX4xXb8xX3xX1xXc07xX27xX3xXa0xX84xX52xX81xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX1xXc07xX27xX3xX2xX52xX2xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXaxX3xX1xX37xX10xX2ffxX9xXaxX66xX1cxXdxX10xX34xX1dxX27xX19xX27xX28xX66xX4xX6xXbxX1dxX27xX1xX6xXexX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX4xX19xX1dxX1xX19xX27xX1dxXa0xX84xX1dxX81xX1dxXexX37xXdxX10xX44xX1dxX4xX6xX1dxX34xX6xX4xX1dxX1axX6xX1dxX1xX19xX27xX1dxX2xX1dxX2xX1dxXexX37xXdxX10xX44xX1dxX4xX6xX1dxXexX44xX1dxX1axX19xX27xX28xX66xX80xX84xX84xXa0xX80xXa1xXbexX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX28xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX66xX34xX10xX1cxXdxX6xX66xX2xX80xX84xX66xX27xX10xX2d9xX7xX66xX80xX84xXa0xX80xX66xX2xX84xX174xX1cxX80xX84xX174xX80xX81xXa0xX1fxXexX2xXa0xX1fxXa0xX2xX5xX84xXbexX2bfxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX22xXexX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX3cxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX3xX1axX49xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX52xX3xX5xX43xX56xX3xX5xX6xX27xX3xX34xX5dxX27xX1xX3xX61xX3xX63xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX99xXbxX3xX27xX1xX99xXexX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX2dexX3xXcxX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX4xXb8xX3xX1xXc07xX27xX3xXa0xX84xX52xX81xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX1xXc07xX27xX3xX2xX52xX2xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xXaxX3xX1xX37xX10xX2ffxX9xXaxX66xX1cxXdxX10xX34xX1dxX27xX19xX27xX28xX66xX4xX6xXbxX1dxX27xX1xX6xXexX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX4xX19xX1dxX1xX19xX27xX1dxXa0xX84xX1dxX81xX1dxXexX37xXdxX10xX44xX1dxX4xX6xX1dxX34xX6xX4xX1dxX1axX6xX1dxX1xX19xX27xX1dxX2xX1dxX2xX1dxXexX37xXdxX10xX44xX1dxX4xX6xX1dxXexX44xX1dxX1axX19xX27xX28xX66xX80xX84xX84xXa0xX80xXa1xXbexX1xXexX34xXaxX12xX18xX99xXbxX3xX27xX1xX99xXexX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX2dexX3xXcxX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX4xXb8xX3xX1xXc07xX27xX3xXa0xX84xX52xX81xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX3xX1axX49xX3xX1xXc07xX27xX3xX2xX52xX2xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX7bxX22xX27xX28xX3xX80xX84xX66xX2xX84xX52xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX90xX91xX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX99xX27xX3xX1xXc07xX27xX3xXa0xX84xX52xX81xX3xXexX37xXdxXa6xX44xX3xX4xX6xX3xX34xX3exX4xX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX90xXb8xX3xX4xXb8xX3xX2xXbexX2xX80xX80xXbexX84xX1fxXa1xX3xX4xX6xX3xXexXcbxX3xX1axX19xX27xX28xX3xX1cxX19xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXbexX0xX66xXbxX12xX0xX66xX1cxXdxX1axX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX283xX1xXdxX961xX44xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX25xX6xX27xX3xX25xXf9xX3xXexX1899xX27xX1xX3xXexX37xX5dxX27xX28xX3xX3cxX1xXcb6xX27xX3xX4xX9b3xXbxX3xX1axX49xX3xXexX22xXdxX3xX22xXbxX3xX90xX94exXexX3xX5xXa6xX27xX1xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xXaxX3xX1xX37xX10xX2ffxX9xXaxX66xX1cxXdxX10xX34xX1dxX27xX19xX27xX28xX66xX27xX1xXdxX10xX44xX1dxX27xX44xX19xX4xX1dxX25xX6xX27xX1dxX25xX19xX1dxXexXdxX27xX1xX1dxXexX37xX6xX27xX28xX1dxX3cxX1xX6xX27xX1dxX4xX6xXbxX1dxX1axX6xX1dxXexX6xXdxX1dxX6xXbxX1dxX1cxX6xXexX1dxX5xX10xX27xX1xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX27xX28xX1xXdxX10xX34xX66xX80xX84xX84xXa0xX84xX330xXbexX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX28xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX66xX34xX10xX1cxXdxX6xX66xX2xX80xX84xX66xX27xX10xX2d9xX7xX66xX80xX84xXa0xX80xX66xX2xX84xX12axX1cxX2xX2xX1fxX84xXa0xX2xX80xXexX174xX174xX12axX174xX5xX2xXbexX2bfxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX22xXexX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xXexX37xX38xX27xX28xX3xX3cxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX43xX44xX3xX46xX3xX1axX49xX3xX4xX1xX43xX44xX3xX50xX44xX52xX3xX5xX43xX56xX3xX5xX6xX27xX3xX34xX5dxX27xX1xX3xX61xX3xX63xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX283xX1xXdxX961xX44xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX25xX6xX27xX3xX25xXf9xX3xXexX1899xX27xX1xX3xXexX37xX5dxX27xX28xX3xX3cxX1xXcb6xX27xX3xX4xX9b3xXbxX3xX1axX49xX3xXexX22xXdxX3xX22xXbxX3xX90xX94exXexX3xX5xXa6xX27xX1xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xXaxX3xX1xX37xX10xX2ffxX9xXaxX66xX1cxXdxX10xX34xX1dxX27xX19xX27xX28xX66xX27xX1xXdxX10xX44xX1dxX27xX44xX19xX4xX1dxX25xX6xX27xX1dxX25xX19xX1dxXexXdxX27xX1xX1dxXexX37xX6xX27xX28xX1dxX3cxX1xX6xX27xX1dxX4xX6xXbxX1dxX1axX6xX1dxXexX6xXdxX1dxX6xXbxX1dxX1cxX6xXexX1dxX5xX10xX27xX1xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX27xX28xX1xXdxX10xX34xX66xX80xX84xX84xXa0xX84xX330xXbexX1xXexX34xXaxX12xX283xX1xXdxX961xX44xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xX25xX6xX27xX3xX25xXf9xX3xXexX1899xX27xX1xX3xXexX37xX5dxX27xX28xX3xX3cxX1xXcb6xX27xX3xX4xX9b3xXbxX3xX1axX49xX3xXexX22xXdxX3xX22xXbxX3xX90xX94exXexX3xX5xXa6xX27xX1xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX37xX19xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xXcxX37xX17fxX8dxX4xX3xX4xX1xXdxX961xX44xX3xX1xX17fxX8dxX27xX28xX3xX2e5xX9b3xX44xX3xX90xXdxX3xX4xXc3exX6xX3xXexX1899xX27xX1xX3xX1xX1899xX27xX1xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xXa6xX27xX1xX3xX1axXdxX33xX34xX3xX90xX17fxX180xX27xX28xX3xX1xX9e5xX3xX1xX9b3xXbxX3xX4xX9b3xXbxX3xX18xXb07xXa50xX1232xX13xX1dxX2xX1fxX52xX3xXexX37xX19xX27xX28xX3xX27xX28xX49xX56xX3xX2xX1fxX66xX2xX84xX52xX3xX27xX1xXdxX961xX44xX3xX27xX17fxX8dxX4xX3xXexX37xX33xX27xX3xXexX1xX89xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX90xX91xX3xX25xX6xX27xX3xX25xXf9xX3xX5xXa6xX27xX1xX3xXexX1899xX27xX1xX3xXexX37xX5dxX27xX28xX3xX3cxX1xXcb6xX27xX3xX4xX9b3xXbxX3xX1axX49xX3xXexX22xXdxX3xX22xXbxX3xX90xX94exXexX3xX5xXa6xX27xX1xX3xX28xXdxX8dxXdxX3xX27xX28xX1xXdxX33xX34xX3xX4xXe99xX27xX28xX3xX27xX1xX17fxX3xX4xX22xX4xX3xX25xXdxXa6xX27xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX19xX27xX28xX3xXexX98exX6xX3xX90xXc0fxX3xX242xX27xX28xX3xXbxX1xXb8xXbexX0xX66xXbxX12xX0xX66xX1cxXdxX1axX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX44xX5xX12xX0xX1cxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX66xX1cxXdxX1axX12xX0xX66xX1cxXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX19xX44xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXa50xXb07xXa50xX0xX66xXbxX12