LĐLĐ tỉnh tiên phong trong thực hiện Chỉ thị 35
Để thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức", lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt sâu rộng trong toàn đơn vị. Cùng đó là công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho cán bộ, đoàn viên, CNLĐ.
906bx11756x149f5x12c42x131c1x12ef0x11abfxb324x15ab4xX7x15136xc845xe9fdx13efex138c7xde41xX5xe38axXaxX3xX7xXex91ffxX5xX10xX9xXaxXexX10x9c09xXexe99exX6xX5xXdxf93cx14fc3xfdb2xX3x13fc2x11849xX7xXexXdxa007xX15xXax125bfxab96xe397xX2fxX30xX3xXex13277xX23xX1xX3xXexXdx110b8xX23xX3xXbxX1x13cb8xX23xX22xX3xXexac56xX40xX23xX22xX3xXexX1x13e39xX4xX3xX1xXdx126efxX23xX3xd848xX1xX35xX3xXexX1x12173xX3x1461exb073xX0x10de6xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc4daxX10xX6x124bdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX30xac1fxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xXex12392xXexX3xX54xX1xX35xX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xX4x11043xX6xX3xebe5xX6xX23xX3xXcxX1xd51exf447xX23xX22xX3xcfe9x1063bxX3xXcxX35xX23xX1xX3xXadxX15xX3xXbbxb8cbxX3xXaxc8baxXdx1078dxXexX3xX4xX1x10b7cxXexX3x10631xcd7dxX3xX5xX27x11c1dxXex10c3bxX3xXd4xXd5xX3xX4xXb6x14154xX23xX22xX3xX1xc603xX23xX1xX3xX4xX1xb560xX23xX1xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3x141c5x124d9xXdxX3xX23xX22xf785xX3xX4x1101dxX23xX3x158f0xXf8xX3xX4xf5a1xX23xX22xX3xX4xX1xf594xX4xXdbxX3xXbbxXdxX3bxX23xX3xX4xX1xX10dxX4xXaxXdbxX3xX5x14d70xX23xX1xX3xXf7xfdd8xX40xX3xX2fxX30xX2fxX30xX3xXexX35xX23xX1xX3xXf7xX11exX3xX4xX1xX35xX3xXf7xX123xX40xX3xXexX45xXdxX91xX23xX3xXd4xX1xX6xXdxX3xX1xab1fxX4xX3xXexXd9xXbxXdbxX3xee25xX27xX100xX23xX3xXexX45xXdxX51xXexX3xX7xda8bxX27xX3xX45xXf8xX23xX22xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xXexX40xXe7xX23xX3xXf7xXe2xX23xX3xXbbxX5axbadbxX3xX54xb3f6xX23xX22xX3xXf7x14310xX3xX5xXe7xX3xX4xX107xX23xX22xX3xXexX100xX4xX3xXexX27xX15xX3bxX23xX3xXexX45xX27xX15xXc7xX23xXdbxX3xXbbxXd9xX23xX3xXf7xXf8xX23xX22xX3xXf7xX91xX3xX23xX15bxX23xX22xX3xX4xX6xX40xX3xX23xX1xXd9xX23xX3xXexX1xX10dxX4xXdbxX3x102e3xX3xXexX1xX10dxX4xX3xX4xX1x14433xXbxX3xX1xXe7xX23xX1xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xXdbxX3xXf7xX40xXe7xX23xX3xXbbxXdxX3bxX23xXdbxX3xX54xc57fxX2fxX30xX174xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX40xX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX45xX40xX23xX22xX3xX14fxX27xX100xX3xXexX45x126bcxX23xX1xX3xXexX45xXdxX91xX23xX3xXd4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xXdbxX3xX2fxX30xX2fxe4fexX3xXexX35xX23xX1xX3xXf7xX11exX3xX5x15d7dxX23xX22xX3xX22xX1xcb97xXbxX3xX4xX17cxX3xX1xXdxX51xX27xX3xX14fxX27x9699xX3xXbbx103e0xXdxX3xX54xX27xXf8xX4xX3xXbbxXd9xX23xX3xXf7xXf8xX23xX22xX3x109efxX6exX147xX4xX3xXexXd9xXbxX3xXbbxXe7xX3xX5xXe7x10163xX3xXexX1xX10xX40xX3xXexX1c1xX27fxX3xX22xXb6xXe2xX23xX22xX3xXf7xX123xX40xX3xXf7xX10dxX4xX3xX6exX24axX3xX54xX1xXedxX3x10aa4xXdxX23xX1x106c2xXdbxX3xX54xX27xXf8xX4xX3xXbbxXd9xX23xX3xXf7xXf8xX23xX22xX3xX1cxX15bxX15xX3xX71xX4cxX23xX22xX3xX23xX22xXb6xXb7xXdxX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xX3xX271xXcxX45xX27xX23xX22xX3xXexX1xXe7xX23xX1xXdbxX3xX7xX100xX23xX22xX3xXexX123xX40xXdbxX3xXexXd9xX23xX3xXexXbcxX15xXdbxX3xX22xXb6xXe2xX23xX22xX3xX27fx11d8axX27xX2a3xXdbxX3xXbxX1xX40xX23xX22xX3xXexX45xXe7xX40xX3xXexX1xXdxX3xXf7xX27xX6xX3xX271xX1e1xX22xXe7xX15xX3xX5xXe7xX27fxX3xXbbxXdxX51xX4xX3x15de8xX3xX22xXdxXb7xX3xX4xX1xX1c1xXexX3xX5xXb6x116baxX23xX22xXdbxX3xX1xXdxX51xX27xX3xX14fxX27xX25dxX2a3xX174xX174xX174xX3xX23xX3bxX23xX3xXf7xX11exX3xX4xX17cxX3xX23xX1x91ccxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX91xX23xX3xX103xXdxXccxX23xX3xXexXedxX4xX1xX3xX4xX4cxX4xX3xXbbxXc7xX3xX27fxX147xXdxX3xX27fxXd1xXexX174xX0xX5fxXbxX2exX0xXexX6xX103xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX71xX71xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x107ddxXdxX71xXexX1xX9xXaxb885xe046xX39bxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX45xXaxX3xX103xX40xX45xX71xX10xX45xX9xXaxX39bxXaxX2exX0xXexX103xX40xX71xX15xX2exX0xXexX45xX2exX0xXexX71xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxX27fxX22xX3xX7xX45xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX174xX103xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX174xXbbxX23xX5fxX23xX10xX393xX7xX5fxX2xX2xX5cxfd5axX5fxX319xX5cxX71xX5cxX2xX39bxX2xX2xX39bxX39bxXexX2xX5dxX407xX39bxX5dxX5xX39bxX174xX26xXbxX22xXaxX3xX5fxX2exX0xX5fxXexX71xX2exX0xX5fxXexX45xX2exX0xXexX45xX2exX0xXexX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2exX54xX107xX23xX22xX3xXf7xX40xXe7xX23xX3xX4xXe2xX3xX7x9d41xX3xXb0xX100xX40xX3xX6exXe7xX3xXcx14bf7xX23xX1xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX326xXbxX3xXbbxX260xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX3bxX23xX3xX27fxX107xX23xX3xXd4xX1b8xX3xX4xX6xX27fxX3xXd4xXccxXexX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX4xX100xX4xX3xX23xXf8xXdxX3xX71xX27xX23xX22xX3xX54xX1xX35xX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xX4xXadxX6xX3xXb0xXcx11ea2xX3xXcxX35xX23xX1xX3xXadxX15xX3xXbbxXe7xX3xXaxXcaxX15bxX15xX3xX71xX4cxX23xX22xX3xX23xXccxXbxX3xX7xX9exX23xX22xX3xXbbx107d6xX23xX3xX1xX17cxX6xX3xX22xXdxX6xX40xX3xXexX1xX107xX23xX22xXaxX174xX0xX5fxXbxX2exX0xX5fxXexX71xX2exX0xX5fxXexX45xX2exX0xX5fxXexX103xX40xX71xX15xX2exX0xX5fxXexX6xX103xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX40xX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX6exd267xX27xX3xX1xXccxXexX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xXdbxX3xXf7xX40xXe7xX23xX3xXbbxXdxX3bxX23xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xX4xXe2xX3xX14fxX27xX6xX23xX3xXf7xXc7xX27xX3xX4xX17cxX3xX1b8xX3xXexX1xX10dxX4xX3xXexX4cxX3xX22xXdxX100xX4xX3xX45xc40bxX23xX3xX5xX27xX15xX51xX23xXdbxX3xXexX27xX3xX71xXb6xcb2cxX23xX22xX3xXf7xX123xX40xX3xXf7xX10dxX4xXdbxX3xX4xX17cxX3xX5xX9exXdxX3xX7xX9exX23xX22xX3xX22xXdxX25dxX23xX3xX71xX5axXdbxX3xX27fxX2f2xX27xX3xX27fxX4cxX4xX3xXbbxXe7xX3xX22xX55dxX23xX3xX22xXfdxXdxX3xXbbxX260xXdxX3xX23xX1xX15bxX23xX3xX71xX15bxX23xXdbxX3xXexX1xXdxX3bxX23xX3xXexX1xXdxX51xX23xX3xXbbxX260xXdxX3xX27fxX147xXdxX3xX23xX22xXb6xXb7xXdxX174xX3xX6exX147xX3xX4xX177xX23xX22xX3xXbbxX260xXdxX3xX22xXdxX6xX3xXf7xX222xX23xX1xX3xX5xX27xX107xX23xX3xX22xXb6xXe2xX23xX22xX3xX27fxX2f2xX27xX3xXf7xXdxX3xXf7xX55dxX27xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xXbbxXdxX51xX4xX3xX4xX1xX1c1xXbxX3xX1xXe7xX23xX1xX3xXbbxXe7xX3xXbbxXd9xX23xX3xXf7xXf8xX23xX22xX3xX23xX1xX15bxX23xX3xX71xX15bxX23xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xXexX9exXexX3xX4xX100xX4xX3xX4xX1xXadxX3xXexX45xXb6xXe2xX23xX22xXdbxX3xX4xX1xXedxX23xX1xX3xX7xX100xX4xX1xX3xX4xXadxX6xX3xX30xX25dxX23xX22xXdbxX3xXbxX1xX100xXbxX3xX5xX27xXd9xXexX3xX4xXadxX6xX3xX1e1xX1xXe7xX3xX23xXb6xX260xX4xXdbxX3xX4xX100xX4xX3xX14fxX27xX15xX3xXf7xX5axX23xX1xX3xX4xXadxX6xX3xXf7xX5axX6xX3xXbxX1xXb6xXe2xX23xX22xX174xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX40xX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX45xX40xX23xX22xX3xX5cxX3xX23xX4fexX27fxX3xX14fxX27xX6xXdbxX3xXd4xX1xX107xX23xX22xX3xX4xX17cxX3xX22xXdxX6xX3xXf7xX222xX23xX1xX3xX4xXadxX6xX3xXf7xX40xXe7xX23xX3xXbbxXdxX3bxX23xX3xX23xXe7xX40xX3xX4xX17cxX3xX23xX22xXb6xXb7xXdxX3xXbbxXdxX3xXbxX1xX123xX27fxX3xXbxX1xX100xXbxX3xX5xX27xXd9xXexXdbxX3xX2xX39bxX39bx14d30xX3xXf7xX25dxX23xX22xX3xXbbxXdxX3bxX23xX3xXbbxXc7xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xXe2xXdxX3xX4xXb6xX3xXexX45x12f40xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xXf7xX100xX23xX1xX3xX22xXdxX100xX3xXexX9exXexX174xX3xX1e1xXf8xXdxX3xX14fxX27xX15xXdbxX3xX14fxX27xX15xX3xX4xX1xXccxX3xX4xXadxX6xX3xX4xXe2xX3xX14fxX27xX6xX23xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX3bxX27fxX3xXexX766xX4xXdbxX3xX4xX1xXb6xX6xX3xX1cx129a0xX15xX3xX45xX6xX3xXexX45xXb6xXb7xX23xX22xX3xX1xX326xXbxX3xX23xXe7xX40xX3xXbbxXdxX3xXbxX1xX123xX27fxX3xXbxX1xX25dxXdxX3xX23xX1xbb2fxX4xX3xX23xX1xX484xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX40xX123xXexX3xXex14140xX3xX4xX107xX23xX22xX3xXf7xX40xXe7xX23xXdbxX3xX4xX1xXdxX3xX103xXf8xX174xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX40xX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX54xX1xX35xX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xX4xXadxX6xX3xXb0xX6xX23xX3xXcxX1xXb6xXb7xX23xX22xX3xXbbxXbcxX3xXcxX35xX23xX1xX3xXadxX15xXdbxX3xX103xX3bxX23xX3xX4xX123xX23xX1xX3xXbbxXdxX51xX4xX3xXf7xX7b9xX15xX3xX27fxX123xX23xX1xX3xX4xX25dxXdxX3xX4xX100xX4xX1xX3xX1xXe7xX23xX1xX3xX4xX1xXedxX23xX1xXdbxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXe7xX23xX1xX3xXexXdxXccxXexX3xXd4xXdxX51xX27fxXdbxX3xX2fxX30xX2fxX30xX3xXexX35xX23xX1xX3xXexd091xX23xX22xX3xX103xXb6xX260xX4xX3xX1cxX15bxX15xX3xX71xX4cxX23xX22xX3xXbxX1xX40xX23xX22xX3xX4xX100xX4xX1xX3xX5xXe7xX27fxX3xXbbxXdxX51xX4xX3xX1xXdxX51xX27xX3xX14fxX27xX25dxXdbxX3xX23xX15bxX23xX22xX3xX4xX6xX40xX3xX4xX1xX1c1xXexX3xX5xXb6xX326xX23xX22xX3xX5xXe7xX27fxX3xXbbxXdxX51xX4xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX100xX23xX3xXf7xXf8xXdbxX3xXf7xX40xXe7xX23xX3xXbbxXdxX3bxX23xXdbxX3xX54xX1e1xX4ddxX54xX2fxX30xX174xX3x149d5xX1xXdxX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xXbxX1xX15bxX23xX3xX4xX107xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX51xX27fxX3xXbbxXbcxXdbxX3xX27fxX147xXdxX3xX23xX22xXb6xXb7xXdxX3xXf7xXc7xX27xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xXf7xX766xX23xX22xX3xX14fxX27xX15xX3xXexX45xX222xX23xX1xX3xX5xXe7xX27fxX3xXbbxXdxX51xX4xXdbxX3xX7xX100xX23xX22xX3xXexX123xX40xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbbxXe7xX3xXd4xX1xe1eexX23xX22xX3xXf7xX5axX23xX1xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xX23xX4fexX23xX22xX3xX5xX4cxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX3bxX23xX3xX27fxX107xX23xXdbxX3xXexX45xX222xX23xX1xX3xXf7xXf8xX3xXexX6xX15xX3xX23xX22xX1xXc7xXdbxX3xXexX123xX40xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xX27xX15xX3xXexXedxX23xX3xXbbxX260xXdxX3xXf7xX9exXdxX3xXexX100xX4xX174xX3xX29fxX147xXdxX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xXdbxX3xX54xX1e1xX4ddxX54xX3xXf7xXc7xX27xX3xX4xX17cxX3xXexX1xX100xXdxX3xXf7xXf8xX3xX23xX1xX11exX3xX23xX1xXd1xX23xXdbxX3xXexX107xX23xX3xXexX45xX147xX23xX22xXdbxX3xX23xXdxXc7xX27fxX3xX23xX484xXdbxX3xXd4xX1xX107xX23xX22xX3xX22xX15bxX15xX3xXbxX1xXdxXc7xX23xX3xX1xXe7xX3xX4xX1xX40xX3xX4xXe2xX3xX7xX484xX3xXbbxXe7xX3xX23xX22xXb6xXb7xXdxX3xX5xX6xX40xX3xXf7xXf8xX23xX22xX3xXd4xX1xXdxX3xXf7xX3bxX23xX3xX5xXdxX3bxX23xX3xX1xX51xX3xX4xX107xX23xX22xX3xXexX100xX4xX174xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX40xX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX45xX40xX23xX22xX3xX5xXe7xX27fxX3xXbbxXdxX51xX4xXdbxX3xX27fxX147xXdxX3xX23xX22xXb6xXb7xXdxX3xXf7xX25dxX27fxX3xX103xX25dxX40xX3xXexX1xXb7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xXdbxX3xXf7xX10xX40xX3xXexX1xb2c8xX3xX4xX107xX23xX22xX3xX4xX1xX10dxX4xXdbxX3xXd4xX1xX107xX23xX22xX3xX4xX17cxX3xX1xXdxX51xX23xX3xXexXb6xX326xX23xX22xX3xXf7xXdxX3xX4fexX23xX3xX7xX100xX23xX22xXdbxX3xX27xX9exX23xX22xX3xX4xXe7xX3xXbxX1xX3bxX3xX1xX6xX15xX3xX5xXe7xX27fxX3xXbbxXdxX51xX4xX3xX45xXdxX3bxX23xX22xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xX22xXdxXb7xX3xX1xXe7xX23xX1xX3xX4xX1xXedxX23xX1xX174xX3xX30xX91xX3xX5xXe7xX27fxX3xXexX9exXexX3xXbbxX1c1xX23xX3xXf7xXc7xX3xX23xXe7xX15xX3xXexX1xX222xX3xXexX7f5xX3xX4xX1xX10dxX4xX3xX103xXf8xX3xX27fxX100xX15xX3xX4xXadxX6xX3xX4xXe2xX3xX14fxX27xX6xX23xX3xXd4xX1xX107xX23xX22xX3xX23xX22xX8b6xX23xX22xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xX4xXadxX23xX22xX3xX4xX9exXdbxX3xXd4xXdxX51xX23xX3xXexX40xXe7xX23xXdbxX3xX7xX7ddxXbxX3xX1cxXccxXbxX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xX147xX23xX174xX3xX54xX1xX1c1xXexX3xX5xXb6xX326xX23xX22xX3xXf7xXf8xXdxX3xX23xX22xXfdxX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xXdbxX3xX4xX107xX23xX22xX3xX4xX1xX10dxX4xX3xX23xX22xXe7xX15xX3xX4xXe7xX23xX22xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xX23xX15bxX23xX22xX3xX5xX3bxX23xX3xXbbxXe7xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX22xX55dxX23xX3xX2xX39bxX39bxX749xX3xX4xX17cxX3xXexX45xX222xX23xX1xX3xXf7xXf8xX3xXf7xX123xXdxX3xX1xX147xX4xXdbxX3xX22xX55dxX23xX3xX5dxX39bxX749xX3xX4xX17cxX3xXexX45xX222xX23xX1xX3xXf7xXf8xX3xX5xX1b8xX3xX5xX27xXd9xX23xX3xX4xX1xXedxX23xX1xX3xXexX45xX5axX3xX4xX6xX40xX3xX4xX1c1xXbxX3xX1xX40xXd1xX4xX3xXexXb6xXe2xX23xX22xX3xXf7xXb6xXe2xX23xX22xXdbxX3xX407xX5dxX749xX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xXdbxX3xXf7xX40xXe7xX23xX3xXbbxXdxX3bxX23xX3xX5xXe7xX3xXf7xX25dxX23xX22xX3xXbbxXdxX3bxX23xX174xX3xX54xX107xX23xX22xX3xXexX100xX4xX3xX14fxX27xX15xX3xX1xX40xX123xX4xX1xXdbxX3xXexX27xX15xX91xX23xX3xX71xXbcxX23xX22xXdbxX3xXf7xXc7xX3xX103xX123xXexX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xXexXdxXccxX23xX3xX1xXe7xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3bxX27fxX3xXexX766xX4xXdbxX3xX4xX1xXd1xXexX3xX4xX1xfbb6xXdbxX3xXf7xX25dxX27fxX3xX103xX25dxX40xX3xX4xX25dxX3xXbbxXc7xX3xX7xX9exX3xX5xXb6xX326xX23xX22xX3xX5xX2f2xX23xX3xX4xX1xX1c1xXexX3xX5xXb6xX326xX23xX22xX174xX3xX4xX1xX10dxX4xX3xX23xX4fexX23xX22xXdbxX3xX23xX1xXdxX51xX27fxX3xXbbxXbcxXdbxX3xX14fxX27xX15xXc7xX23xX3xX1xX123xX23xX3xXbbxXe7xX3xXexX45xX100xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX51xX27fxX3xX4xXadxX6xX3xX5xX11exX23xX1xX3xXf7xX123xX40xXdbxX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xXbxX1xX15bxX23xX3xX4xX107xX23xX22xX3xX4xXbcxX3xXexX1xX91xX3xX23xX3bxX23xX3xXf7xX11exX3xX1xX123xX23xX3xX4xX1xXccxX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xXexX9exXdxX3xXf7xX6xX3xX7xX4cxX3xX4xX1xX24axX23xX22xX3xX4xX1xX250xX40xX174xX174xX174xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX40xX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX4ddxX260xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX55dxX23xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xXf7xX17cxXdbxX3xX23xX1xXdxXc7xX27xX3xX23xX4fexX27fxX3xX5xXdxXc7xX23xXdbxX3xX4xXe2xX3xX14fxX27xX6xX23xX3xX2fxX30xX2fxX30xX3xXexX35xX23xX1xX3xXf7xXb6xX326xX4xX3xXcxX35xX23xX1xX3xXadxX15xXdbxX3xX30xX25dxX23xX22xX3xXadxX15xX3xX922xX1xX9exXdxX3xX4xX100xX4xX3xX4xXe2xX3xX14fxX27xX6xX23xX3xX4xX1c1xXbxX3xXexX35xX23xX1xX3xXd4xX1xX10xX23xX3xXexX1xXb6xX484xX23xX22xX174xX3xX54xX100xX23xX3xX103xXf8xXdbxX3xX54xX1e1xX4ddxX54xX2fxX30xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xX4xXe2xX3xX14fxX27xX6xX23xX3xX1cxX10dxX23xX22xX3xXf7xX100xX23xX22xX3xX5xXe7xX3xX23xX1xX344xX23xX22xX3xX23xX22xXb6xXb7xXdxX3xX22xXb6xXe2xX23xX22xX3xX27fxX2f2xX27xX3xXf7xXdxX3xXf7xX55dxX27xX3xXexX45xX40xX23xX22xX3xXbbxXdxX51xX4xX3xX1xX147xX4xX3xXexXd9xXbxX3xXbbxXe7xX3xX5xXe7xX27fxX3xXexX1xX10xX40xX3xXexX1c1xX27fxX3xX22xXb6xXe2xX23xX22xX3xX4xXadxX6xX3xXb0xX100xX4xX3xX22xX7ddxX23xX3xXbbxX260xXdxX3xX54xX1xX35xX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xX4xXadxX6xX3xXb0xX6xX23xX3xXcxX1xXb6xXb7xX23xX22xX3xXbbxXbcxX3xXcxX35xX23xX1xX3xXadxX15xXdbxX3xX5xXe7xX3xX23xX1xX344xX23xX22xX3xXf7xXdxX91xX23xX3xX1xX222xX23xX1xX3xXf7xX91xX3xX4xX100xX23xX3xX103xXf8xXdbxX3xX54xX1e1xX4ddxX54xX2fxX30xX3xXexX40xXe7xX23xX3xXexX35xX23xX1xX3xX1xX147xX4xX3xXexXd9xXbxX3xX23xX40xXdxX3xXexX1xX10xX40xX174xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx132a0xX27xXexX1xX40xX45xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX45xXdxX22xX1xXexXaxX2exX14fxX174xXd4xX0xX5fxXbxX2e
q.k