Sau Hong Kong, Hà Lan và Bỉ cũng báo cáo các ca tái nhiễm Covid-19
(Baohatinh.vn) - Đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS hôm nay (25/8) đưa tin, một bệnh nhân ở Hà Lan và một người khác ở Bỉ là các ca tái nhiễm virus SARS-CoV-2.
686x44c1x8058x1cbdxb230x6e7x2a58x56d7xaf69xX7x50e6x3c8fx8959x14d3xad5axb2cdxX5x85d8xXaxa456xbbf4xX6xa525xX3x889fxb97x15b3x818dxX3x916dxX18xX19xX1ax8c3exX3xX17x5250xX3x7af5xX6xX19xX3x36dbxX23xX3xf8ex652exX3xX4xc884xX19xX1axX3x2edcx95eaxX18xX3xX4xX35xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdx7733x6411xX3x9a52xX18xX29xXdx6127x4900xX2x55f5xX0x44e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xX51xXaxX12xb52exX23xXdxX3xXexa678xX15x9761xcba0xX19xX3xX1x7e9exX19xX1xX3xca27xX15xba55xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3x2c82x2108xX13xX3xX1xac12xX4bxX3xX19xX6xX72xX3x7bf8x9357x7388xX56x791bx6bc3xX3x1b21x1930xX6xX3xXexXdxX19xX20xX3xX4bx2e08xXexX3xX34x4d4cxX19xX1xX3xX19xX1xbc4cxX19xX3x4661xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX4bxXa8xXexX3xX19xX1axX9fx9576xXdxX3x3f58xX1xX35xX4xX3xXb5xX3xX2cxX2dxX3xX5xX23xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX13x3c0ex216dxX13xX52xX4dxX18x6e2axX52xX98xa901xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10x61c9xXexX52xX6xX5xXdxX1axX19x37d9xX3xX4xX10xX19xXexX10xX70x77a4xXaxX12xX0xXdxX4bxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4dxX10xX19xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXax21a9xXdxX51xXexX1xX120xX3x62d4xX2xX99xXbxX118xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX120xX3xb4c9x2d81xX14exXbxX118xX128xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX56xX56xXdxXf9xX34xX6xX18xX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX29xX19xX56xX19xX10xX147xX7xX56xX98x74dfxX15dxX15exX56xX2xX98xX15exX51xX98xX2xX99xX98xX15exX98xX186xXexX15dxX186xX14exX5xX2xX52x6ecdxXdxX5xX10xX52xXbxX1xX18xXexX18xX52xX19cxX6xXcbxX10xX52xX34xX5xX18xXf9x4529xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX2cxX2dxX3xX4xX30xX19xX1axX3xX34xX35xX18xX3xX4xX35xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX147xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14exX2xX99xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX15dxX15exX14exXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX18xX19xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX2cxX2dxX3xX4xX30xX19xX1axX3xX34xX35xX18xX3xX4xX35xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xXf9xX3xX0xX10xX4bxX12xX97x93bdxX19xX1xX3xX4bxXdxX19xX1xX3xX1x4b87xX6xX120xX3xXf1xX10xX15xXexX10xX70xX7xX9cxX0xX56xX10xX4bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xXcxX1xX90xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX19xX23xX72xX3xX9exX9fx433fxX4xX3xX9exX9fxX6xX3xX70xX6xX3xX7xX6xX15xX3xXcbxX1xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX15xX72x18a6xX19xX3xX1axXdxX6xX3xXb5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX3xX97xXcxX70xX15xX19xX1axX3xa484xX15xX7dxX4xX9cxX3xXexX1xX90xX19xX1axX3xX34xX35xX18xX3xXexX70xX9fxXc8xX19xX1axX3xX1xX2baxXbxX3xX4bxXa8xXexX3xX19xX1axX9fxXc8xXdxX3xX9exX23xX19xX3xX90xX19xX1axX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX7xX6xX15xX3xX15exX3xXexX1xX35xX19xX1axX3xX70xX9fxb309xXdxX3xX9exX9fxX2baxX4xX3xX4xX1x10a4xX6xX3xXcbxX1x1fafxXdxX3xX19xX4dxX18xXf6xX20xX3xX5xX23xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX9ex5502xX15xX3xXexXdxX2d4xX19xX3xXexX70xX2d4xX19xX3xXexX1xb194xX3xX1axXdx6fd5xXdxX3xX9exX9fxX2baxX4xX3xX118xX35xX4xX3xX19xX1xad7exX19xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xX8bxX8cxX13xX3xX51x9ccfxX19xX3xX5xXc8xXdxX3xX4xX1xX15xX72xX2d4xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX29xX73xX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3x2dc5xX6xX70xXdxX18xX19xX3xX1cxX18xX18xXbxX4bxX6xX19xX7xX3xXexX1xX15xXa8xX4xX3xXcxX70xX15xX19xX1axX3xXexXb2xX4bxX3xX72xX3xXexX374xX3x5abexX70xX6xX7xX4bxX15xX7xX3xX4x3041xX6xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX34xXdxX374xXexX3xX34xXacxX19xX1xX3xX19xX1xX386xX19xX3xX19xX1axX9fxXc8xXdxX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX5xX23xX3xX4bxXa8xXexX3xX19xX1axX9fxXc8xXdxX3xX5xX378xX19xX3xXexX15xc617xXdxX3xX34x5494xX3xX7xX15xX72xX3xX1axXdxc2ddxX4bxX3xX1xXacxX3xX4bxXdxX4axX19xX3xX51xX42dxX4xX1xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX34xX23xX3xX1cxX18xX18xXbxX4bxX6xX19xX7xX20xX3xXexX1xX90xX19xX1axX3xXexX1xX9fxXc8xX19xX1axX20xX3xX19xX1axX9fxXc8xXdxX3xX4bx8804xX4xX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX3xXexX35xXdxX3xX51xX9fx4bbaxX19xX1axX3xXex44dfxX19xX1xX3xX7xX6xX15xX3xX4bxXa8xXexX3xXexX1xXc8xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXcbxX1xX34bxXdxX3xX34xXacxX19xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX5xX23xX3xX51xX18xX3x8e96xXexX23xX19xX3xX51xX9fxc8c3xX20xX3xX5xX23xX3xX4xX35xX4xX3xX4bxX435xX19xX1xX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX4xc25exX19xX3xX7x2859xXexX3xX5xbe9fxXdxX3xXexX70xX18xX19xX1axX3xX4xX493xX3xXexX1x6362xXf9xX3xX3bexX435xX19xX1xX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX5x6ce7xX4xX3xX9exX4e3xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xX4xX4dfxX19xX3xX1xX18xX4e7xXexX3xX9exXa8xX19xX1axXf9xX3xX1cxX374xXexX3xX7bxX15xX435xX3xX51xX9fxX493xX19xX1axX3xXexX498xX19xX1xX3xX5xX365xX19xX3xXexX1x8cc7xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX365xX19xX3xX19xX1xXdxX73xX15xX3xX51xX18xX3xX9exXa8xX3xX19xX1xX4e7xX72xX3xX4xX3ecxX6xX3xXcbxXdxXexX3xX118xca2xXexX3xX19xX1axX1xXdxXacxX4bxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xXcxX15xX72xX3xX19xX1xXdxX2d4xX19xX20xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xXexX1x39b8xX4xX3xX7xX59axX20xX3xX19xX1xX9fxX3xXexX70xX18xX19xX1axX3xXexX70xX9fxXc8xX19xX1axX3xX1xX2baxXbxX3xX34xXacxX19xX1xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xXb5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX2cxX2dxX3xX4bxX378xXdxX3xX9exXb2xX72xX20xX3xX9exX4dfxXdxX3xX1xX34bxXdxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX15xX72xX2d4xX19xX3xX1axXdxX6xX3xXbxX1xX435xXdxX3xX1axXdxX435xXdxX3xX4bx97f2xX3xXexX18xX23xX19xX3xX34xXa8xX3xX4xX1xX15x81f3xXdxX3xX1axX10xX19xX3xX4xX3ecxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3ecxX19xX1axX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX13xXf0xXf1xX13xX52xX4dxX18xXf6xX52xX98xX3xX9exX9fxX2baxX4xX3xXbxX1xXb2xX19xX3xX5xX386xXbxX3xXexca04xX3xX4bxX3a3xX15xX3xX34xXacxX19xX1xX3xXbxX1x31a6xX4bxX3xX4xX3ecxX6xX3xX4xX35xX4xX3xX34xXacxX19xX1xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xXexX70xX18xX19xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX5xX365xX19xX3xX4bxX481xX4xX3xX34xXacxX19xX1xX3xX9exX4f5xX3xX118xX10xX4bxX3xX5xXdxXacxX15xX3xX1xX284xX3xX4xX4e3xX3xXbxX1xX435xXdxX3xX9exX605xX3xX4bxX481xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3ecxX19xX1axX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX4xX18xX70xX18xX19xX6xX3xXcbxX1xX35xX4xX3xX19xX1xX6xX15xX3xX1xX6xX72xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xX4c2xXf6xXdxXacxX4xX3xX4bxXa8xXexX3xX6xXdxX3xX9exX4e3xX3xX7xb163xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xXcbxX1xXdxX374xX19xX3xXexX90xXdxX3xX5xX18xX3xX5xX481xX19xX1axXf9xX3xX4dxX1xX504xX19xX1axX3xXexX6xX3xXbxX1xX435xXdxX3xX118xX10xX4bxX3xX5xXdxXacxX15xX3xX9exXdxX73xX15xX3xX19xX23xX72xX3xX4xX4e3xX3xX118xX435xX72xX3xX70xX6xX3xXexX1xX9fxXc8xX19xX1axX3xX118xX15xX72xX2d4xX19xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX4c9xX20xX3xX34xX23xX3xX1cxX18xX18xXbxX4bxX6xX19xX7xX3xX19xX4e3xXdxX20xX3xX5x4d19xX3xX1axXdxX435xXdxX3xX70x2768xX19xX1axX3xXcbxX42dxX4xX1xX3xX34xX435xX19xX3xX4xX4e3xX3xX34xXacxX19xX1xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX9exX605xX3xX9exX9fxX2baxX4xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX15xX72xX2d4xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX19xX1axX1xcabcxX3xX9exX374xX19xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xXf6xX73xX3xXbxX1xX498xX6xX3xX34xXacxX19xX1xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xX19xX1axX9fxXc8xXdxX3xX2cxX2dxX20xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX23xX72xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX4e3xX3xX4xX35xX4xX3xXexX70xXdxXacxX15xX3xX4xX1xX538xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX19xX1xb43xX20xX3xX8bxX8cxX13xX3xX51xX3a3xX19xX3xX5xXc8xXdxX3xX19xX1xX23xX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX1xX284xX4xX3xX3bexX6xX70xX4xX3xXf6xX6xX19xX3xXf1xX6xX19xX7xXexX3xX4xX1xX18xX3xX34xXdxX374xXexXf9xX3xX8bxX1xX9fxX19xX1axX3xX4c2xX9exX4e3xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xXbxX1xX435xXdxX3xX5xX23xX3xXexXdxX19xX3xXexX7dxXexX4c9xX20xX3x3714xXdxX35xX18xX3xX7xX9fxX3xX19xX23xX72xX3xX19xX4e3xXdxX3xXexX1xX2d4xX4bxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12x9c85xX19xX1axX3xXf1xX6xX19xX7xXexX3xX4xX1xX18xX3xX34xXdxX374xXexX3xXexX70xX9fxXc8xX19xX1axX3xX1xX2baxXbxX3xX19xX23xX72xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1x81dxX72xX3xX4xX35xX4xX3xXcbxX1xX35xX19xX1axX3xXexX1xX4f5xX3xX4bxX23xX3xX4xX493xX3xXexX1xX4f5xX3xX34xXacxX19xX1xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX70xXdxX4f5xX19xX3xXexX70xX18xX19xX1axX3xX5xX365xX19xX3xXexXdxX374xXbxX3xX118xX504xX4xX3xX9exX365xX15xX3xXexXdxX2d4xX19xX3xX29xX378xXdxX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX13xXf0xXf1xX13xX52xX4dxX18xXf6xX52xX98xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xX9exX3ecxX3xX9exX4f5xX3xX19xX1ax2b68xX19xX3xX19xX1axX647xX6xX3xX7xX59axX3xX5xXb2xX72xX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX5xX365xX19xX3xXexX1xX538xX3xX1xX6xXdxX3xX29xX378xXdxX3xX4bxXa8xXexX3xX34xXdxX374xX19xX3xXexX1xX4f5xX3xX1xX493xXdxX3xXcbxX1xX35xX4xX3xX4xX3ecxX6xX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX19xX23xX72xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xX86axXdxX35xX18xX3xX7xX9fxX3xXf1xX6xX19xX7xXexX3xX4xX1xX18xX3xX1xX6xX72xX20xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xX70x9a6axX3xX19xX1xX346xX19xX1axX3xXexX70xX9fxXc8xX19xX1axX3xX1xX2baxXbxX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX19xX1xX9fxX3xX29xX386xX72xX3xX4xX4e3xX3xXbxX1xX435xXdxX3xX5xX23xX3xX1xXdxX374xX4bxX3xX1xX18x361bxX4xX3xX5xXdxXacxX15xX3xX4xX4e3xX3xXexX1xX4f5xX3xX4c2xX4xX4e3xX3xX19xX1xXdxX73xX15xX3xX1xX493xX19xX3xX19xX346xX6xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX7xX6xX15xX3xX14exX3xX1xX18xX9dexX4xX3x4d54xX3xXexX1xX35xX19xX1axX3xX9exX9fxX2baxX4xX3xX4xX1xX346xX6xX3xXcbxX1xX34bxXdxX3xX1xX6xX72xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX4c9xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX12xXf6xX378xXdxX3xXexX70xX9fxXc8xX19xX1axX3xX1xX2baxXbxX3xX34xXacxX19xX1xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xXb5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xXb5xX3xX5xX365xX19xX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xXexX1xX538xX3xX98xX20xX3xX34xXacxX19xX1xX3xX4xX3ecxX6xX3xX6xX19xX1xX3xX9exX605xX3xX19xX23xX72xX3xX19xX1xX812xX3xX1xX493xX19xX3xX5xX365xX19xX3xX9exX365xX15xX20xX3xX1xX18xX23xX19xX3xXexX18xX23xX19xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xX4xX4e3xX3xX34xXdxX4f5xX15xX3xX1xXdxXacxX19xX3xXexX70xXdxXacxX15xX3xX4xX1xX538xX19xX1axX3xX34xXacxX19xX1xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX18xX51xX72xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX52xX6xX5xXdxX1axX19xX120xX3xX4xX10xX19xXexX10xX70xX128xXaxX12xX0xXdxX4bxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX15xX4bxX34xX3xX51xX1xXdxX51xX10xX3xXdxX4dxX10xX19xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX51xXexX1xX120xX3xX14exX2xX99xXbxX118xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX120xX3xX15exX2xX186xXbxX118xX128xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX56xX56xXdxXf9xX34xX6xX18xX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX29xX19xX56xX19xX10xX147xX7xX56xX98xX186xX15dxX15exX56xX2xX98xX15exX51xX98xX2xX99xX98xXa1bxX99xX14exXexX2xX2xXa1bxXa1bxX54xX5xX186xXf9xX1b0xXbxX1axa078xX70xX9xX15dxX98xX99xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX2cxX2dxX3xX4xX30xX19xX1axX3xX34xX35xX18xX3xX4xX35xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX147xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14exX2xX99xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX15exX2xX186xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX51xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX70xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX2d4xX19xX3xX7bxX15xX6xX19xX120xX0xX56xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX52xXexX1xX15xX4bxX34xX52xX6xX19xX51xX52xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX5xXb2xX72xX3xX5xX6xX19xX3xX4c2xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xXexX1xX4f5xX3xX5xX765xX3xX1axXdxX435xXdxX4c9xX20xX3xX29xXdxX4axX19xX3xX4xX435xX19xX1xX3xXexXacxX3xX19xX1xX8bcxXexX3xX29xX3a3xX19xX3xXb5xX3xXbxX1xX498xX6xX3xXexX70xX9fxX378xX4xXb9cxXaxX3xX1xX70xX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX19xX18xX19xX1axX56xX4xX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX52xX5xX6xX72xX52xX5xX6xX19xX52xXcbxX1xX18xX19xX1axX52xXexX1xX10xX52xX5xX72xX52xX1axXdxX6xXdxX52xX29xXdxX10xX19xX52xX4xX6xX19xX1xX52xXexX10xX52xX19xX1xX6xXexX52xX29xX6xX19xX52xX18xX52xXbxX1xXdxX6xX52xXexX70xX15xX18xX4xX56xX2xX54xX99xX15exX15exX14exXf9xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX1axX3xX7xX70xX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX98xX186xX56xX19xX10xX147xX7xX56xX98xX186xX98xX9bxX56xX2xX98xX9bxX51xX15exX98xX186xX2xX99xX186xX2xXexXa1bxXa1bxX2xX99xX5xX2xXf9xX1b0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX2cxX2dxX3xX4xX30xX19xX1axX3xX34xX35xX18xX3xX4xX35xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX29xX12xX0xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX5xXb2xX72xX3xX5xX6xX19xX3xX4c2xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xXexX1xX4f5xX3xX5xX765xX3xX1axXdxX435xXdxX4c9xX20xX3xX29xXdxX4axX19xX3xX4xX435xX19xX1xX3xXexXacxX3xX19xX1xX8bcxXexX3xX29xX3a3xX19xX3xXb5xX3xXbxX1xX498xX6xX3xXexX70xX9fxX378xX4xXb9cxXaxX3xX1xX70xX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX19xX18xX19xX1axX56xX4xX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX52xX5xX6xX72xX52xX5xX6xX19xX52xXcbxX1xX18xX19xX1axX52xXexX1xX10xX52xX5xX72xX52xX1axXdxX6xXdxX52xX29xXdxX10xX19xX52xX4xX6xX19xX1xX52xXexX10xX52xX19xX1xX6xXexX52xX29xX6xX19xX52xX18xX52xXbxX1xXdxX6xX52xXexX70xX15xX18xX4xX56xX2xX54xX99xX15exX15exX14exXf9xX1xXexX4bxXaxX12xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX5xXb2xX72xX3xX5xX6xX19xX3xX4c2xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xXexX1xX4f5xX3xX5xX765xX3xX1axXdxX435xXdxX4c9xX20xX3xX29xXdxX4axX19xX3xX4xX435xX19xX1xX3xXexXacxX3xX19xX1xX8bcxXexX3xX29xX3a3xX19xX3xXb5xX3xXbxX1xX498xX6xX3xXexX70xX9fxX378xX4xXb9cxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX13xX7dxX3xX4xX6xX3xX4bxX481xX4xX3xXcbxX1xX90xX19xX1axX3xX70xX9a7xX3xX19xX1axX15x3ba4xX19xX3xX1axX7dxX4xX3xX1axXdxX6xX3xXexX92bxX19xX1axX3xXcbxX1xXdxX374xX19xX3xX4xX15xXa8xX4xX3xX7xX7dxX19xX1axX3xX34xX77xX19xX1xX3xXexX1xX9fxXc8xX19xX1axX3xXb5xX3xX19xX1xXdxX73xX15xX3xX19xX493xXdxX3xXexX70xX2d4xX19xX3xXexX1xX374xX3xX1axXdxX378xXdxX3xX7bxX15xX6xX72xX3xX5xX4e7xXdxX3xXexX77xX19xX1xX3xXexX70xX4e7xX19xX1axX3xX4xX435xX19xX1xX3xX34xX35xX18xX3xX9exX34bxX3xXcbxX1xXdxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX5xX4e7xXdxX3xX386xXbxX3xX9exX374xX19xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX29xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX605xXdxX3xX34xXdxX4f5xX19xX3xXb5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX3xX5xX4e7xXdxX3xX19xX1axX386xXbxX3xX19xX1ax55a9xX6xX3xX70xX35xX4xX3xXcbxX1xX654xX15xX3xXexX70xX6xX19xX1axX3xX72xX3xXexX374xXaxX3xX1xX70xX10xX19cxX9xXaxX56xX7bxX15xX18xX4xX52xXexX10xX56xX34xX6xXdxX52xX34xXdxX10xX19xX52xX18xX52xX1xX18xX19xX1axX52xXcbxX18xX19xX1axX52xX5xX6xXdxX52xX19xX1axX6xXbxX52xX19xX1axX15xX6xX52xX70xX6xX4xX52xXcbxX1xX6xX15xX52xXexX70xX6xX19xX1axX52xX72xX52xXexX10xX56xX2xX54xX15dxX98xX9bxX15dxXf9xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX1axX3xX7xX70xX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX98xX186xX56xX19xX10xX147xX7xX56xX98xX186xX98xX98xX56xX2xX98xX15exX51xX99xX2xX14exX15dxX186xX15dxX15dxXexXa1bxXa1bxX99xX54xX5xX54xX52xXa1bxX2xX98xX98xX15dxXa1bxX51xX15dxX2xX14exX6xX15exX34xX14exX98xX9bxX4xX14exXa1bxX15exXf9xX1b0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX2cxX2dxX3xX4xX30xX19xX1axX3xX34xX35xX18xX3xX4xX35xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX29xX12xX0xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX605xXdxX3xX34xXdxX4f5xX19xX3xXb5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX3xX5xX4e7xXdxX3xX19xX1axX386xXbxX3xX19xX1axXfa0xX6xX3xX70xX35xX4xX3xXcbxX1xX654xX15xX3xXexX70xX6xX19xX1axX3xX72xX3xXexX374xXaxX3xX1xX70xX10xX19cxX9xXaxX56xX7bxX15xX18xX4xX52xXexX10xX56xX34xX6xXdxX52xX34xXdxX10xX19xX52xX18xX52xX1xX18xX19xX1axX52xXcbxX18xX19xX1axX52xX5xX6xXdxX52xX19xX1axX6xXbxX52xX19xX1axX15xX6xX52xX70xX6xX4xX52xXcbxX1xX6xX15xX52xXexX70xX6xX19xX1axX52xX72xX52xXexX10xX56xX2xX54xX15dxX98xX9bxX15dxXf9xX1xXexX4bxXaxX12xX2cxX605xXdxX3xX34xXdxX4f5xX19xX3xXb5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX3xX5xX4e7xXdxX3xX19xX1axX386xXbxX3xX19xX1axXfa0xX6xX3xX70xX35xX4xX3xXcbxX1xX654xX15xX3xXexX70xX6xX19xX1axX3xX72xX3xXexX374xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX8bxX1xX346xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX374xX4xX3xXcbxX1xX654xX15xX3xXexX70xX6xX19xX1axX3xX9exX605xX3xX7bxX15xX6xX3xX7xcc8xX3xX51xXfa0xX19xX1axX3xX9exX6xX19xX1axX3xX51xX4e7xXexX3xX29xX23xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX34xX605xXdxX3xX34xXdxX4f5xX19xX3xXb5xX3xX9exX9dexX4xX3xXcbxX1xX15xX3xX1xX23xX19xX1xX3xX4xX1xX498xX19xX1xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX3xX97xXcxX70xX15xX19xX1axX3xX2eexX15xX7dxX4xX9cxX3xX29xX378xXdxX3xX7xX7dxX3xX5xX9fxX2baxX19xX1axX3xX19xX1axX23xX72xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX73xX15xX20xX3xX1axXb2xX72xX3xX70xX6xX3xX5xX18xX3xX5xX481xX19xX1axX3xX29xX73xX3xXexX77xX19xX1xX3xXexX70xX4e7xX19xX1axX3xX90xX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxX90xXdxX3xXexX70xX9fxXc8xX19xX1axXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX29xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxbeaexX17xX8cxX3xX4xX435xX19xX1xX3xX34xX35xX18xX3xX19xX1axX15xX72xX3xX4xX493xX3xX4dxX8cxXf6x3562x174fxX52xX2xX54xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX9exX4e7xXdxX3xX51xX42dxX4xX1xX3xX4c2xX19xX1axX23xX72xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX1xXdxXacxX19xX3xX1xX346xX15xX4c9xXaxX3xX1xX70xX10xX19cxX9xXaxX56xX7bxX15xX18xX4xX52xXexX10xX56xX147xX1xX18xX52xX4xX6xX19xX1xX52xX34xX6xX18xX52xX19xX1axX15xX72xX52xX4xX18xX52xX4xX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX52xXexX1xX6xX19xX1xX52xX51xX6xXdxX52xX51xXdxX4xX1xX52xX19xX1axX6xX72xX52xX4xX6xX19xX1axX52xX1xXdxX10xX19xX52xX1xX15xX15xX56xX2xX9bxX9bxX15exX15dxX99xXf9xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX1axX3xX7xX70xX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX98xX186xX56xX19xX10xX147xX7xX56xX98xX186xX2xX186xX56xX2xX15dxX15exX51xX98xX186xX99xX98xX54xX98xX9bxXexX54xX15dxX9bxX54xX186xX5xX186xXf9xX1b0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX19xX1axX20xX3xX17xX23xX3xX25xX6xX19xX3xX29xX23xX3xX2cxX2dxX3xX4xX30xX19xX1axX3xX34xX35xX18xX3xX4xX35xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX6xX3xXexX35xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX29xX12xX0xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1270xX17xX8cxX3xX4xX435xX19xX1xX3xX34xX35xX18xX3xX19xX1axX15xX72xX3xX4xX493xX3xX4dxX8cxXf6xX1288xX1289xX52xX2xX54xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX9exX4e7xXdxX3xX51xX42dxX4xX1xX3xX4c2xX19xX1axX23xX72xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX1xXdxXacxX19xX3xX1xX346xX15xX4c9xXaxX3xX1xX70xX10xX19cxX9xXaxX56xX7bxX15xX18xX4xX52xXexX10xX56xX147xX1xX18xX52xX4xX6xX19xX1xX52xX34xX6xX18xX52xX19xX1axX15xX72xX52xX4xX18xX52xX4xX18xX29xXdxX51xX52xX2xX54xX52xXexX1xX6xX19xX1xX52xX51xX6xXdxX52xX51xXdxX4xX1xX52xX19xX1axX6xX72xX52xX4xX6xX19xX1axX52xX1xXdxX10xX19xX52xX1xX15xX15xX56xX2xX9bxX9bxX15exX15dxX99xXf9xX1xXexX4bxXaxX12xX1270xX17xX8cxX3xX4xX435xX19xX1xX3xX34xX35xX18xX3xX19xX1axX15xX72xX3xX4xX493xX3xX4dxX8cxXf6xX1288xX1289xX52xX2xX54xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX9exX4e7xXdxX3xX51xX42dxX4xX1xX3xX4c2xX19xX1axX23xX72xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX1xXdxXacxX19xX3xX1xX346xX15xX4c9xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX70xX18xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX8bxX1axX23xX72xX3xX54xX56xX15dxX3xX97xX19xX11b8xX6xX3xX9exX2d4xX4bxX3xX54xX56xX15dxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1axXdxXc8xX3xXf6xXdxXacxXexX3xX8bxX6xX4bxX9cxX20xX3xXcxX429xX3xX4xX1xX538xX4xX3x5964xX3xXexX374xX3xXcxX1xX374xX3xX1axXdxX378xXdxX3xX97xX1270xX17xX8cxX9cxX3xX9exX605xX3xXexX15xX72xX2d4xX19xX3xX34xX7dxX3xX19xX1axX15xX72xX3xX4xX493xX3xX34xXacxX19xX1xX3xX29xXdxX2d4xX4bxX3xX9exX9fxXc8xX19xX1axX3xX1xX90xX3xX1xX8bcxXbxX3xX4xX8bcxXbxX3xX51xX18xX3xX4xX1xX3ecxX19xX1axX3xX4bxX378xXdxX3xX4xX3ecxX6xX3xX29xXdxX70xX15xX7xX3xX4dxX18xX70xX18xX19xX6xX3xX97xX13xXf0xXf1xX13xX52xX4dxX18xXf6xX52xX98xX9cxX3xX1axXb2xX72xX3xX70xX6xX3xX97xX4dxX8cxXf6xX1288xX1289xX52xX2xX54xX9cxX3xXexX70xXb5xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX9exX4e7xXdxX3xX51xX42dxX4xX1xX3xX9exX6xX19xX1axX3xX19xX1axX23xX72xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX1xXdxXacxX19xX3xX1xX346xX15xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX29xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX15xX5xX12xX0xX51xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX70xXaxX12xX0xX56xX51xXdxX29xX12xX0xX56xX51xXdxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX15xXexX1xX18xX70xXaxX12x8505xX1xX9fxX493xX19xX1axX3xX6bxX9dexX19xX1axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX15xX70xX4xX10xXaxX12xX97xXcxX1xX10xX18xX3xXf1xX10xX15xXexX10xX70xX7xX9cxX0xX56xXbxX12
Phương Đặng