Xăng dầu Giang Nam tuyển kỹ sư làm việc tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cần tuyển kỹ sư xây dựng và bảo vệ công trình làm việc tại Hà Tĩnh.
8f2exa653xe5b1xf12cxf2bfx99a6x9cfdxa332xb8abxX7xc0d3xc708x10b11xfffcxa37dxf48cxX5xf6e4xXaxbd8fxc391xb924xff1bxa1b7xX3xe5bbxe7b7xd84cxX3xd79dxXdxX6xX15xX16xX3x104f8xX6xd30cxX3xXexX1axd65fx10902xX15xX3xe0adxe784xX3xX7xaf9axX3xX5xd08axX24xX3xb142xXdx9c6exX4xX3xXexbed6xXdxX3xc593xX33xX3xXcx10327xX15xX1xX0xe571xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xX18xXaxX12xfa57xX1xXdxX3xX15xX1xb5a7xX15xX1xX3xX5cxf94bxX15xX16xX3xXexX28xX3xXcxX22xX3fxX3fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX15xX16xX3xX22xX6xX24xX3xX4xX19xX15xX3xXexX1axX28xX29xX15xX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX3x10d83xd271xX28xX3xX18x10fe2xX15xX16xX3xX36xX33xX3xb7e2xa21bx11348xX3xX36xX38xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexcd6ax955exX15xX1xX3xX5xX33xX24xX3xX36xXdxX38xX4xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX33xX3xXcxX43xX15xX1x9557xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc370xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xXdxX24xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5cxX10xX15xXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxc103xXdxX18xXexX1xdb1fxX3xec3axX2xd52axfc95xXbxX96xb855xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXffxX3xX2xf630x9b9axX2xXbxX96xX107xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xXa2xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc8xX36xX15xX47xX15xX10xXfaxX7xX47xX101xX101xX2xf8bexX47xX2x928fxX113xX18xf671xX2xX13bxX13bxX104xX113xX103xXexX101xX112xX103x101ffxX2xX5xX13bxXc8xXbxX15xX16xc044xXafxX9xX2xX13exX112xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX15xX16xX3xX22xX6xX24xX3xXexX1axX28xX29xX15xX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX3xX5xX33xX24xX3xX36xXdxX38xX4xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX33xX3xXcxX43xX15xX1xXaxX3xXfaxXdxX18xXexX1xX9xXaxX101xX2xX103xX104xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX112xX113xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xea9exXa4xX3xX15xX1xX1axX3xX4xX19xX1axX3xXbxX1xX62xXexX3xXexXafxXdxX29xX15xX3xX4xff56xX6xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexX28xd8fdxX3xX5cxX1xXdxX3xX15xX1xX62xX15xX1xX3xX5cxX67xX15xX16xX3xXexX28xX3xXcxX22xX3fxX3fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX15xX16xX3xX22xX6xX24xX3xXexX1xX67xX15xX16xX3xXa2xX62xXa4xX3xXexX1axX28xX29xX15xX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX3xX96xX97xX28xX3xX18xX9bxX15xX16xX3xX36xX33xX3xXa2xXa3xXa4xX3xX36xX38xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexXafxXb0xX15xX1xX3xX5xX33xX24xX3xX36xXdxX38xX4xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX33xX3xXcxX43xX15xX1xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xb286xccdfxX3xXexXafxb037xX3xXexX1axX28xX29xX15xX3xX18xc157xX15xX16xXffxX3xX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xc129xX3xa5d6xX2dxX3xX7xX30xX3xX96xX97xX28xX3xX18xX9bxX15xX16xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX2a9xX3xXd8xXa3xXa4xX3xX36xX38xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexXafxXb0xX15xX1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12x101b1xc84exaab7xX3xX5xX30xcee5xX15xX16xXffxX3xX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX2a9xX3xX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX2xX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX3xX96xX97xX28xX3xX18xX9bxX15xX16xX3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX2a9xX3xX2xX3xXa2xXa3xXa4xX3xX36xX38xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexXafxXb0xX15xX1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xd791xXdx9056xX1axX3xX2cxXdxX38xX15xX3xXexX1axX28xX29xX15xX3xX18xX286xX15xX16xXffxX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX2xc6ffxX3xX392xX300xXdxX3xX36xcdb1xXdxX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX3xX96xX97xX28xX3xX18xX9bxX15xX16xX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX2fexX3xc487x9100xX1axX3xX4xX19xX1axXffxX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX1axX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xXd8x10a6fxX15xX16xX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX3xX96xX97xX28xX3xX18xX9bxX15xX16xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX5cx10fd2xX3xX2cxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX38xX24xX3xX13exX3xX15xX14xX24xX3xX5xX33xX24xX3xX36xXdxX38xX4xX3xf52exX30xX1axX3xXexXdxX40fxX15xX3xX5xX33xX24xX3xXexXafxXa4xX15xX16xX3xX15xX16xX33xX15xX1xX3xX96xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3cexXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX5cxX46fxX3xX4xX1x113b7xX15xX16xX3xX4xX1xa600xX3xX1xX33xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX394xX3xX16xXdxX62xX24xX3xX7xX62xXexXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX5cxX1xX4d2xX15xX16xX3xX4xX1xX4d8xX3xX15xX16xX1xXdxX38xXbxX3xX36xX286xX3xf6ffxf581xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1e6xX3xb8f1xX1axXa3xX15xX3xX5xf2f1xX3xX18xX9bxX3xX62xX15xX1e6xX3xX51fxX279xX15xX1xX3xX16xXdxX62xX3xX96xX97xX28xX3xX18xX9bxX15xX16xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX392xX1dcxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX9bxX4xX3xXexX1xXdxdd22xXexX3xX2cxX577xX1e6xX3xXa2xX46fxX4xX3xXexX62xX4xX1xX3xX2cxX1xX300xXdxX3xX5xX30xX304xX15xX16xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexXafxXb0xX15xX1xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX1axX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX101xX3cexX3xX392xX300xXdxX3xX36xX3d5xXdxX3xXa2xXa3xXa4xX3xX36xX38xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexXafxXb0xX15xX1xX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX2fexX3xX40exX40fxX1axX3xX4xX19xX1axXffxX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX1axX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX22xX6xX24xX3xXexc681xX3xX101xX113xX3xc88fxX3xX113xX13bxX3xXexX1axa614xXdxX1e6xX3xXexX300xXexX3xX15xX16xX1xXdxX38xXbxX3xXcxX3fxa9a5xXcxX3xXexXafx8f45xX3xX5xX40fxX15xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX5cxX46fxX3xX7xX4d2xX4xX3xX2cxX1xd88dxX10xX3xXexX300xXexX1e6xX3xX4xX1xX279xX1axX3xX2cxX1xX46fxX1e6xX3xX15xX1xXdxX38xXexX3xXexXb0xX15xX1xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xc4d2xX33xX3xX15xX16xX30xed28xXdxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1x11398xX15xX1e6xX3xXexXafxX1axX15xX16xX3xXexX1xX9bxX4xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX392xf6e6xX3xX4xX46fxX3xX2cxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX38xX24xX3xX5xX33xX24xX3xX36xXdxX38xX4xX3xX65dxX3xX36xX279xX3xXexXafxX27dxX3xXa2xXa3xXa4xX3xX36xX38xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexXafxXb0xX15xX1xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX1axX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX2fexX3xe51cxX1axX28xX394xX15xX3xX5xX304xXdxXffxX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX1axX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xefe9xX67xXdxX3xXexXafxX30xX6c9xX15xX16xX3xX5xX33xX24xX3xX36xXdxX38xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX51fx10923xX15xX16xX1e6xX3xXexX1xX97xX15xX3xXexX1xXdxX38xX15xX1e6xX3xX4xfe66xX3xX1xX7a8xXdxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX577xX15xX3xX4xX6xXa4xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX5xX30xX7baxX15xX16xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX529xX1axXa3xX3xX4xX67xX15xX16xX3xX36xXdxX38xX4xX3xX36xX33xX3xX51fxX30xX304xX4xX3xX1xX30xX65dxX15xX16xX3xX51fxX19xX28xX3xX51fxX1dcxX3xX4xX1xX577xX3xX51fxX7a8xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX4xX1xXa4xX3xX15xX16xX30xX6c9xXdxX3xX5xX6xXa4xX3xX51fxX7a8xX15xX16xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX529xX1axX28xX3xX51fxX279xX15xX1xX3xX4xX1dcxX6xX3xXbxX1xX62xXbxX3xX5xX1axf2adxXexX3xX1xXdxX38xX15xX3xX1xX33xX15xX1xX3xX48cxXd8xX3fxX13xX3fxX1e6xXd8xX3fxX40exXcxX1e6xXc8xXc8xX3cexX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX392xX30xX304xX4xX3xXexX1xX6xX24xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX62xX4xX3xX1xXa4xX3cxXexX3xX51fxX7a8xX15xX16xX3xX15xX16xXa4xX3cxXdxX3xX2cxX1xX46fxX6xX3xX4xX1dcxX6xX3xX4xX67xX15xX16xX3xXexX28xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX1axX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX2fexX3xX0xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX3fxbe65xX3xX7xX7baxXffxX0xX47xX7xXexXafxXa4xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX1axX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX2ffxX7baxX3xX28xX577xX1axX3xX5xX27dxX3xX5xX279xX4xX1xX3xX4xX46fxX3xX18xX62xX15xX3xXa3xX15xX1xX3xX112xc7f6xX138xX3xX48cxX2cxX1xX67xX15xX16xX3xX529xX1axX62xX3xX13bxX138xX3xXexX1xX62xX15xX16xX3cexXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX1cxXdxX520xX28xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX1e6xX3xX4xX62xX4xX3xX36xX14xX15xX3xXa2xX43dxX15xX16xX1e6xX3xX4xX1xX4d2xX15xX16xX3xX4xX1xX4d8xX3xXbxX1xXa4xXexXa4xX4xXa4xXbxX28xX3xX4xX67xX15xX16xX3xX4xX1xX4d2xX15xX16xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX1cxXdxX520xX28xX3xX2cxX1xX62xX24xX3xX7xX4d2xX4xX3xX2cxX1xX689xX10xX3xX2cxX1xX67xX15xX16xX3xX529xX1axX62xX3xX13bxX138xX3xXexX1xX62xX15xX16xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX5cxX1xX4d2xX15xX16xX3xX24xXdxX15xX1xX3xXexX1xX30xX3xX48cxXexX1x9bf9xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX30xX3d5xX4xX3xX4xX67xX15xX16xX3xX18xX97xX15xX3cexX1e6xX3xX1xX7a8xX3xX2cxX1xb1c0xX1axX3xXbxX1xXa4xXexXa4xX4xXa4xXbxX28xX3xX4xX67xX15xX16xX3xX4xX1xX4d2xX15xX16xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX392xX7baxX15xX3xX96xXdxX15xX3xX36xXdxX38xX4xX3xX36xXdxX577xXexX3xXexX6xX28xXc8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX3fxX8f2xX3xX7xX7baxX3xX16xX1xXdxX3xXafxb9e3xX3xX36xX279xX3xXexXafxX27dxX3xX18xX9bxX3xXexX1axX28xX29xX15xX1e6xX3xX15xX7a8xXbxX3xXexXafxX9bxX4xX3xXexXdxX577xXbxX3xXexX3cxXdxX3xXexX19xX15xX16xX3xX2xX103xX1e6xX3xXex1056cxX6xX3xX15xX1xX33xX3xX392xX3cxXdxX3xXd8xX33xX15xX16xX1e6xX3xX7xX300xX3xX101xX138xX104xX1e6xX3xX51fxX30xX6c9xX15xX16xX3xXcxXafxX19xX15xX3xX658xX1xf234xX1e6xX3xXbxX1xX30xX6c9xX15xX16xX3xX22xX16xX1axX28xe073xX15xX3xX1c5xX1axX1e6xX3xXcxX658xX3xX3fxX33xX3xXcxX43xX15xX1xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX1axX5xX12xX0xX1axX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX3fxX3cxX15xX3xX15xX7a8xXbxX3xX1xX8f2xX3xX7xX7baxXffxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXa4xX18xX28xXaxX12xX392xXdxX38xX15xX3xXexX1xXa4xX3cxXdxX3xX5xXdxX40fxX15xX3xX1xX38xXffxX3xX13bxX149xX2xX149xX101xX113xX149xX13exX149xX138xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX1axX5xX12