Trại gà “khủng” giúp hợp tác xã vùng biển Hà Tĩnh “bỏ túi” 1,5 tỷ đồng/năm
(Baohatinh.vn) - Với 7 khu chuồng trại, mỗi lứa nuôi 40.000 con, HTX Chăn nuôi Tài Lực (xã Bình An, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) có lợi nhuận hơn 1,5 tỷ đồng/năm và đang là mô hình điểm để phát triển đàn gia cầm trên địa bàn.
e860x1488exea1dx151f0x17d59x1361fx18822x1798bx17751xX7x13840x18814x197aax1a1aax182b9x13144xX5x13aacxXaxX3xX7xXex1551axX5xX10xX9xXaxXexX10x19803xXex111c5xX6xX5xXdxfec5x1020dx1a813xX3x163cax118e0xX7xXexXdx1841axX15x169e5xXax14eb9xXcx12a35x1203axXdxX3xX22x1a032xX3x100a2x17f1exX1x11772xX23xX22x13b46xX3xX22xXdx1a9d3xXbxX3xX1x1579bxXbxX3xXex17e53xX4xX3xX1cx11bc0xX3x12b2ax156ecxX23xX22xX3x14dfdxXdx16b1bxX23xX3x19a17xX36xX3xXcx11b1axX23xX1xX3xX38xX55x199c2xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2x17652x118e4xX3xXex15bd8xX3x11361x16b44xX23xX22x11ef9xX23xf4a5x164e2xX0xX76xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX10xX6x19daaxXaxX2fx1200cx1054axXdxX3x1acf5xX3xX39xX1xX27xX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX6cxX3xX79x123fbxXdxX3xX5x162f7xX6xX3xX23xX27xf70bxXdxX3x1997fx19a50x129e4xXb5xXb5xXb5xX3xX4x14660xX23xX6cxX3xX5axXcx1281axX3x15b19xX1xX78xX23xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXcxX36xXdxX3x10e42x14987xX4xX3x193dcxX1cxX4exX3x177c7x13e67xX23xX1xX3xf70cxX23xX6cxX3xX1xX27xX15x10eccxX23xX3xXd2x18ef0xX4xX3xX5axX36xX3xX1exX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1x10b00xX3xX4x163ccxX3xX5xX46xXdxX3xX23xX1xX27x18707xX23xX3xX1x14537xX23xX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xX3xX50xX36xX3xX72xX6xX23xX22xX3xX5xX36xX3xX79xXb1xX3xX1xXdbxX23xX1xX3xX72xXdxX57xX79xX3xX72xX57xX3xXbxX1xX4axXexX3xXexX31xXdxX57xX23xX3xX72xX36xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX4x11ed2xX79xX3xXexX31x1a8f7xX23xX3xX72x15a16xX6xX3xX55xX36xX23xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX79xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax14b37xXdxX8dxXexX1xX24xX3x188bbxX2xX6dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb4xX2xXb5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxXb6xX55xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX23xX1xXb6xX50xX23xX76xX23xX10xX18cxX7xX76x15f9axXb5x186ffxX1caxX76x13038xXb4xX8dxX193xX2xXb5xXb5xX94xX2xX1ccxXex173edxX193xX6dxX2xXb4xX5xXb5xXb6xX26xXbxX22x1ab7dxX31xX9xX1cfxX2xX1daxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xXdxX3xX22xX36xX3xX38xX39xX1xX3bxX23xX22xX3exX3xX22xXdxX42xXbxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX38xX55xX64xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXaxX3xX18cxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX6dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb4xX2xXb5xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXbcxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx18774xX23xX22xX3x199e9xX22xX27xX15xef76xX23xX3x1a0edxXdbxX23xX1xX3xX5axXdxe9a5xX23xX3xX1exX3x140c8xXdxX4axX79xX3xX72x137f1xX4xX3xX5axXcxXc2xX3xXc4xX1xX78xX23xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXcxX36xXdxX3xXd2xXd3xX4xX3xX39xXdxX57xX79xX3xXexX31xX6xX3xX5xXacxX6xX3xX22xX36xX3xX4xXbcxX23xX3xX1caxX3xX23xX22xX36xX15xX3xXexX27x10ebdxXdxX3xX72xX57xX3xX4xX1x16bedxX3xX72xX32xXbcxX3xX4xXb1xX23xX22xX3xX23xX1x19c00xX23xX3xX4xX1xX78xX79xX3xX7xXfcxX4xX3xX72xX42xX23xX22xX3xX4xX4axX4xX1xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX292xX78xX79xX3xX1caxXb5xX2xXb4xX6cxX3xXb1xX23xX22xX3xX292xX22xX27xX15xX296xX23xX3xX299xXdbxX23xX1xX3xX5axXdxX2a0xX23xX3xXexX1xX27xX150xX3xX1ccxX6cxX1ccxX3xX1xX6xX3xX72x15d84xXexX3xX4xX4axXexX3xX1xXbcxX6xX23xX22xX6cxX3xX50xX10xX23xX3xX4xX4axX4xX3xX39xX1xX27xX3xX23xX22xX1xX5exX6xX3xX72xX154xX6xX3x1040cxX3xXexX1xXb1xX23xX3xXc2xX27xX2f6xX23xX3xXcxX31xXdx12a4dxX27xX3xX72xX57xX3xXexX1xX36xX23xX1xX3xX5xX105xXbxX3xX5axXcxXc2xX3xXc4xX1xX78xX23xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXcxX36xXdxX3xXd2xXd3xX4xX3xX50xX91xXdxX3xX79x1aad7xX4xX3xXexXdxX150xX27xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX1caxXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX3xX55x19a8exX3xX23xX1xX2abxXexX76xX5xXacxX6xX3xX50xX36xX3xX193xXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX3xX22xX36xX76xX5xXacxX6xXb6xX3xX292xX1x194edxX23xX22xX3xX39xX1xXdxX3xX8dxXd3xX3xX4axX23xX3xX50x1a6a1xX6xX3xXexX31xXdxX57xX23xX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdbxX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxX3xX5xXdxX150xX23xX3xX39xX2a0xXexX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX55xX3c1xX3xX55xX154xX3xX38xX50x14765xX3xXexX31xX105xX23xX3exX6cxX3xX23xX150xX23xX3xXb1xX23xX22xX3xX72xX4exX3xX8dxX73xX23xX3xX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX3xX1cxX2f6xX15xX3xX94xX3xX39xX1xX27xX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xX50xX36xX3xX4xX4axX4xX3xX1xX32xX23xX22xX3xX79xX3abxX4xX3xXbxX1xX3abxX3xXexX31xX46xX3xX4xX14bxX23xX3xXexX1xXdxX2a0xXexX3xX72xX57xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX22xX36xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX299xX57xX3xX72x1398fxX79xX3xX55xX4a5xXbcxX3xX6xX23xX3xXexXbcxX36xX23xX3xX72xX73xX23xX22xX3xX50xX2abxX23xX6cxX3xXb1xX23xX22xX3xX5axXdxX2a0xX23xX3xX72xX4exX3xX5xXdxX150xX23xX3xX39xX2a0xXexX3xX50xX91xXdxX3xXc4xXb1xX23xX22xX3xXexX15xX3xXc4xX2e1xX3xXbxX1xX14bxX23xX3xX2a5xXbcxX5xX8dxX10xX23xX3xXc4xXdxXexX15xX3xXd6xX292xX22xX1xXe6xX3xXdfxX23xXf9xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX22xX36xX3xXexX1xX3e3xX109xX23xX22xX3xXbxX1x11815xX79xX3x1a82fxX27xX15xX3xX79xXb1xX3xX1caxXb5xXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX76xX5xXacxX6xX3xX50xX36xX3xXexX105xX23xX3xX8dxX3abxX23xX22xX3xX79xX2abxXdxX3xX511xX27xX6xX23xX3xX1xXe6xX3xX50xX91xXdxX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxX3xX23xX36xX15xX3xX72xX57xX3xXexXd3xX3xX55xX64xX3xX50xX2abxX23xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXexX1xX150xX79xX3xX1caxXb5xXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX76xX5xXacxX6xX3xX23x183e2xX6xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX90xX91xXdxX3xX4xX4axX4xX1xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX23xX36xX15xX6cxX3xXb1xX23xX22xX3xX72xX4exX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX1xXa8xX3xXexX31xX46xX3xX50xX380xX3xX79xfb97xXexX3xX39x19773xX3xXexX1xX27xX105xXexX6cxX3xX4xXbcxX23xX3xX22xXdxX2abxX23xX22xX6cxX3xXexX1xXacxX4xX3xX78xX23xX6cxX3xXexX1xX27xX2abxX4xX3xXbxX1xX3c1xX23xX22xX3xX55xXe6xX23xX1xXb6xXb6xXb6xX6cxX3xX23xX1xX34dxXexX3xX5xX36xX3xX39xX1xXb1xX23xX22xX3xX5xXbcxX3xX39xX1xX2f6xX27xX3xX72xX14bxX27xX3xX31xX6xX3xX50xXdbxX3xX5xX42xX4xX3xX23xX36xXbcxX3xX38xX55x1211dxX3exX3xXexX31xX150xX23xX3xXexX1xX154xX3xXexX31xX3e3x15e5exX23xX22xX3xXexX1xXdbxX3xX72xX4exX3xX4xXfcxX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxX3xX5xXdxX150xX23xX3xX39xX2a0xXexX3xX55xX6xXbcxX3xXexXdxX150xX27xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX79xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xX31xX3xX8dxXexX1xX27xX79xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX8dxXexX1xX24xX3xX193xX2xX6dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb4xX2xXb5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxXb6xX55xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX23xX1xXb6xX50xX23xX76xX23xX10xX18cxX7xX76xX1caxXb5xX1ccxX1caxX76xX1cfxXb4xX8dxX193xX2xXb5xXb5xX94xX1ccxX1ccxXexX1caxX1caxX1caxX2xXb4xX5xXb5xXb6xX26xXbxX22xX1e5xX31xX9xXb4xX1ccxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xXdxX3xX22xX36xX3xX38xX39xX1xX3bxX23xX22xX3exX3xX22xXdxX42xXbxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX38xX55xX64xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXaxX3xX18cxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX6dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb4xX2xXb5xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXbcxX23xXaxX2fxXc4xXb1xX23xX22xX3xX23xX1xX2f6xX23xX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX23xX1xeb94xX4xX3xX23xX1xX371xX6cxX3xX7xX6xX27xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX1xXbcxX3xX72xX36xX23xX3xX22xX36xX3xXb4xXb5xX3xX23xX22xX36xX15xX3xXexX27xX2e1xXdxX3xX23xX36xX15xX3xX78xX23xX3xX5xX36xX3xXbxX1xX4a5xXdxX3xX50xXe6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xX7xX32xX4xX1xX3xX7x1589dxXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX292xX22xXbcxX36xXdxX3xX7xXd3xX3xX1xXa8xX3xXexX31xX46xX3xX4xX3bxX6xX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxX6cxX3xX55xX4a5xX23xX3xXexX1xX2f6xX23xX3xXb1xX23xX22xX3xX5axXdxX2a0xX23xX3xX4x119e7xX23xX22xX3xX39xX1xXb1xX23xX22xX3xX23xX22xX3f2xX23xX22xX3xX1xfad6xX4xX3xX1xX64xXdxX6cxX3xX7xX4axX23xX22xX3xXexX32xXbcxX3xX23xX1xf893xX79xX3xX4xX4a5xXdxX3xXexXdxX2a0xX23xX3xX39xX5c1xX3xXexX1xX27xX105xXexX3xXexX31xXbcxX23xX22xX3xX1cxX2f6xX15xX3xX8dxXd3xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX6cxX3xX4xX4axX4xX1xX3xX4xX1xXbcxX3xX78xX23xX6cxX3xX4xX1xXbcxX3xX27xX2abxX23xX22xX6cxX3xX23xX22xX78xX23xX3xX4xX1xX27xXeaxXexX3xX55xX835x18428xX3xX72xX57xX3xX7xX4a5xX23xX3xX1cxX27xX34dxXexX3xX1xXdxXe6xX27xX3xX511xX27xX4a5xXb6xX3xX299xX5bdxX4xX3xX55xXdxXe6xXexX6cxX3xX23xX1xX62cxX3xX5xX36xX79xX3xX4xX1xX3bxX3xX39xX5c1xX3xXexX1xX27xX105xXexX3xX23xX27xXb1xXdxX6cxX3xX55xXdxX2a0xXexX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX55xXe6xX23xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xXexX3f2xX23xX22xX3xX5xXbcxX32xXdxX3xX5xXacxX6xX3xX23xX150xX23xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXexX4axX4xX3xX4xX1xX78xX79xX3xX7xXfcxX4xX6cxX3xXbxX1xX3c1xX23xX22xX3xX8dxX154xX4xX1xX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1xXdxXe6xX23xX3xXexX2abxXexX6cxX3xX39xX1xXb1xX23xX22xX3xX4xXfcxX3xX31xX3bxXdxX3xX31xXbcxX3xX1cxX50exX15xX3xX31xX6xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fx195b3xX5bdxX4xX3xX8dxX51xX3xX7xX4a5xX23xX3xX1cxX27xX34dxXexX3xXexX1xX10xXbcxX3xX1xX3e3xX91xX23xX22xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xXfcxX6xX3xX23xX1xX3e3xX23xX22xX3xX4xX1xX34dxXexX3xX5xX3e3xX46xX23xX22xX3xX7xX4a5xX23xX3xXbxX1xX50exX79xX3xX4xX3bxX6xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xXb1xX23xX22xX3xX50x1063axX23xX3xX5xX27xXb1xX23xX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX72xX4axX23xX1xX3xX22xXdxX4axX3xX4xX6xXbcxX3xX55xX371xXdxX3xX371xX3xX72xX2f6xX15xX3xX5xX27xXb1xX23xX3xXexX27xX2f6xX23xX3xXexX1xX3bxX3xX23xX22xX1xXdxX150xX79xX3xX23xX22xX5bdxXexX3xX511xX27xX15xX3xXexX31xXdbxX23xX1xX3xX7x194c3xX3xX8dxX3abxX23xX22xX3xXexX1xX27xX2abxX4xX6cxX3xX4xX1xXbcxX3xX78xX23xX6cxX3xX4xX1xX78xX79xX3xX7xXfcxX4xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX79xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX8dxXexX1xX24xX3xX193xX2xX6dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb4xX2xXb5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxXb6xX55xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX23xX1xXb6xX50xX23xX76xX23xX10xX18cxX7xX76xX1caxXb5xX1ccxX1caxX76xX1cfxXb4xX8dxX193xX2xXb5xXb5xX1daxX6dxX193xXexX94xX193xXb5xX1caxX94xX5xXb5xXb6xX26xXbxX22xX1e5xX31xX9xX6dxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xXdxX3xX22xX36xX3xX38xX39xX1xX3bxX23xX22xX3exX3xX22xXdxX42xXbxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX38xX55xX64xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXaxX3xX18cxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX6dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb4xX2xXb5xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXbcxX23xXaxX2fxX5axXe6xX3xXexX1xX2abxX23xX22xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX34dxXbxX3xX23xX3e3xX91xX4xX3xX27xX2abxX23xX22xX3xXexXd3xX3xX72xXeaxX23xX22xX3xX4xX1xXbcxX3xX22xX36xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX292xX22xXbcxX36xXdxX3xX31xX6xX6cxX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xX4xX3c1xX23xX3xX4xXfcxX3xX79xXeaxXexX3xX39xX1xX27xX3xX38xX50xX27xXdxX3xX4xX1xX109xXdxX3exX3xX7xX32xX4xX1xX3xX79xX4axXexX3xX72xX57xX3xX22xX36xX3xXexX787xX79xX3xX23xX787xX23xX22xX6cxX3xX50xX105xX23xX3xX72xXeaxX23xX22xX3xX23xX1xX848xX79xX3xXexX78xX23xX22xX3xX7xXacxX4xX3xX39xX1xX4axX23xX22xX3xX55xXe6xX23xX1xX3xX50xX36xX3xXexX1xX154xXexX3xX23xX22xXbcxX23xX3xX1xX109xX23xXb6xX3xX90xXdbxX3xX50xX105xX15xX6cxX3xX22xX36xX3xX4xX3bxX6xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xXb1xX23xX22xX3xX5axX3e3xX23xX22xX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX4xX4axX4xX3xX72xX14bxX27xX3xX79xX2abxXdxX3xXexX3f2xX3xX39xX1xX787xXbxX3xX5axX36xX3xX292xXeaxXdxX6cxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX5axXfcxX6xX6cxX3xX292xX22xX1xXe6xX3xXdfxX23xX6cxX3x107e6xX27xX4a5xX23xX22xX3xXdaxXdbxX23xX1xX6cxX3xXc40xX27xX4a5xX23xX22xX3xXcxX31xX154xX89dxX3xX72xX2a0xX23xX3xXexX1xX27xX3xX79xX27xX6xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxXc4xX1xX154xX3xX292xX22xX27xX15xX296xX23xX3xXcxX1xX154xX3xX5axXbcxX6xX3xXd6xX1cxX4exX3xXdaxXdbxX23xX1xX3xXdfxX23xXf9xX3xX4xX1xXbcxX3xX55xXdxX2a0xXexX24xX3xX38xXcxXb1xXdxX3xX5xX36xX3xX39xX1xX4axX4xX1xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX511xX27xX10xX23xX3xXexX1xX27xXeaxX4xX3xX4xX3bxX6xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xXb1xX23xX22xX3xX5axXdxX2a0xX23xXb6xX3xX5axX36xX23xX22xX3xX23xX22xX36xX15xX3xXexXb1xXdxX3xX72xX380xX27xX3xX72xX2a0xX23xX3xX72xX2f6xX15xX3xX5xX34dxX15xX3xX39xX1xXbcxX4a5xX23xX22xX3xX2xX3xXexX32xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX72xX57xX3xX72xXdxX3xX22xXdxX6xXbcxX3xX55xX4axX23xX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX4axX4xX3xX23xX1xX36xX3xX1xX36xX23xX22xX6cxX3xX79xX2abxXdxX3xX23xX1xX64xX3xX371xX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1xX46xXb6xX3x1a78fxX1xX4axX4xX1xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX4xX3bxX6xX3xXexXb1xXdxX3xX31xX34dxXexX3xXexX1xX61dxX4xX1xX3xX22xX36xX3xX4xX3bxX6xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xX23xX36xX15xX3xX50xXdbxX3xXexX1xX154xXexX3xXexX1xX109xX79xX3xX23xX22xXbcxX23xX6cxX3xX7xX78xX23xX3xX4xX1xX787xX4xX6cxX3xX22xXdxX4axX3xX4xX4a5xX3xX50xX3f2xX6xX3xXbxX1xX4a5xXdxX3exXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX79xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX8dxXexX1xX24xX3xX193xX2xX6dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb4xX2xXb5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxXb6xX55xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX23xX1xXb6xX50xX23xX76xX23xX10xX18cxX7xX76xX1caxXb5xX1ccxX1caxX76xX1cfxXb4xX8dxX193xX2xXb5xX2xX1caxXb4xX6dxXexX193xX1ccxX2xX1cfxX94xX5xXb5xXb6xX26xXbxX22xX1e5xX31xX9xX1daxX1cfxX94xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xXdxX3xX22xX36xX3xX38xX39xX1xX3bxX23xX22xX3exX3xX22xXdxX42xXbxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX38xX55xX64xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXaxX3xX18cxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX6dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb4xX2xXb5xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXbcxX23xXaxX2fxX2a5xX36xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX72xX36xX79xX3xX55xX4a5xXbcxX3xX511xX27xX15xX3xXexX31xXdbxX23xX1xX6cxX3xX4xX1xX34dxXexX3xX5xX3e3xX46xX23xX22xX3xXexX1xX154xXexX3xX23xX22xXbcxX23xX3xX23xX150xX23xX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX4xX4axX4xX3xXexX1xX3e3xX109xX23xX22xX3xX5xX4axXdxX3xXexX31xXbcxX23xX22xX3xX50xX36xX3xX23xX22xXbcxX36xXdxX3xXexX2e9xX23xX1xX3xX72xX2a0xX23xX3xXexX1xX27xX3xX79xX27xX6xXb6xXb6xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX2a5xXdxX4axX79xX3xX72xX2abxX4xX3xX5axXcxXc2xX3xXc4xX1xX78xX23xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXcxX36xXdxX3xXd2xXd3xX4xX3xX292xX22xX27xX15xX296xX23xX3xX299xXdbxX23xX1xX3xX5axXdxX2a0xX23xX3xX4xX1xXbcxX3xX1xX6xX15xX24xX3xX38xX5axXdxXe6xX23xX3xX23xX6xX15xX6cxX3xXexXb1xXdxX3xX72xX6xX23xX22xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX50xX91xXdxX3xX511xX27xX15xX3xX79xXb1xX3xXb4xXb5xXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX76xX5xXacxX6xX3xX50xX36xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXexX1xX10xXbcxX3xX1xXdbxX23xX1xX3xXexX1xXacxX4xX3xX22xX2abxXdxX3xX50xX3abxX6cxX3xX5xX27xXb1xX23xX3xX4xXfcxX3xX72xX3bxX3xX4xX4axX4xX3xX5xXbcxX32xXdxX3xXexX27xX2e1xXdxX3xXexX31xXbcxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xX3xX72xX57xX3xX4xXacxX3xX2xX1caxX3xX1exX3xX2xX6dxX3xX23xX22xX36xX15xX3xX5xX36xX3xX4xXfcxX3xX22xX36xX3xX55xX4axX23xXb6xX3xXdaxXdbxX23xX1xX3xX511xX27xX2f6xX23xX6cxX3xX79xXa8xXdxX3xX23xX78xX79xX3xX4xX1xX42xX23xX22xX3xXexXb1xXdxX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX1ccxX6cxX6dxX3xX5xXacxX6xX3xX50xX91xXdxX3xX7xX4a5xX23xX3xX5xX3e3xX46xX23xX22xX3xX39xX1xXbcxX4a5xX23xX22xX3xX1caxX1caxXb5xX3xXexX34dxX23xX3xX1cxX27xX34dxXexX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xXb6xX3xX90xX91xXdxX3xX79xXacxX4xX3xX5xX4exXdxX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX5xXdxX150xX23xX3xX39xX2a0xXexX3xX5xX36xX3xX6dxXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX1exX3xX193xXb6xXb5xXb5xXb5xX72xX76xX39xX22xX3xX50xX36xX3xXexXd3xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX5xX4exXdxX3xX94xXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX1exX3xX1daxXb6xXb5xXb5xXb5xX72xX76xX39xX22xX3xXexX1xXdbxX3xX79xXa8xXdxX3xX23xX78xX79xX6cxX3xX4xX1xX42xX23xX22xX3xXexXb1xXdxX3xX4xXfcxX3xX79xXacxX4xX3xX5xX46xXdxX3xX23xX1xX27xX105xX23xX3xX39xX1xXbcxX4a5xX23xX22xX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX3exXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX38x153eaxX787xXbxX3xXexX91xXdxX6cxX3xX4xX1xX42xX23xX22xX3xXexXb1xXdxX3xX7xX7d8xX3xXexX78xX23xX22xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xX7xX27xX34dxXexX3xX1xXbcxX32xXexX3xX72xXeaxX23xX22xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xX6cxX3xX23xX2f6xX23xX22xX3xX511xX27xX15xX3xX79xXb1xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX5xX150xX23xX3xX6dxXb5xXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX76xX5xXacxX6xX3xX22xX787xX23xX3xX50xX91xXdxX3xXexX61dxX4xX1xX3xX4xXd3xX4xX3xXacxX23xX22xX3xX8dxX3abxX23xX22xX3xXd3cxX5axXd3cxXcxX6cxX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX72xX42xX23xX22xX3xX511xX27xX15xX3xXexX31xXdbxX23xX1xX6cxX3xX50xXe6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX73xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xX7xX32xX4xX1xX3xX7xX7d8xX6cxX3xXbxX1xX3c1xX23xX22xX3xXexX31xX3f2xX3xXexX2abxXexX3xX8dxX154xX4xX1xX3xX55xXe6xX23xX1xX89dxX3xX72xX57xX3xX4xXfcxX3xX4xX1xX34dxXexX3xX5xX3e3xX46xX23xX22xX3xXexX1xX154xXexX3xXexX2abxXexX3xX50xX36xX3xX79xX6xX23xX22xX3xX50xX380xX3xX23xX22xX27xX73xX23xX3xX5xX46xXdxX3xX23xX1xX27xX105xX23xX3xX4xX6xXbcxX3xX1xX109xX23xX3exX3xX1exX3xX2a5xXdxX4axX79xX3xX72xX2abxX4xX3xX5axXdxX2a0xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15ecfxX3xXexX1xX150xX79xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX79xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX8dxXexX1xX24xX3xX193xX2xX6dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb4xX2xXb5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxXb6xX55xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX23xX1xXb6xX50xX23xX76xX23xX10xX18cxX7xX76xX1caxXb5xX1ccxX1caxX76xX1cfxXb4xX8dxX193xX2xXb5xX2xX1caxXb5xX2xXexX1ccxX2xX1daxX2xX193xX5xXb5xXb6xX26xXbxX22xX1e5xX31xX9xX1daxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xXdxX3xX22xX36xX3xX38xX39xX1xX3bxX23xX22xX3exX3xX22xXdxX42xXbxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX38xX55xX64xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXaxX3xX18cxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX6dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb4xX2xXb5xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXbcxX23xXaxX2fxXdaxX61dxX3xXexX1xX3e3xX3xX5axX27xX15xXe6xX23xX3xX3bxX15xX3xXd2xXeaxX4xX3xX5axX36xX3xX292xX22xX27xX15xX296xX23xX3xXcxX1xX2a0xX3xX5axXbcxX36xX23xX3xXd6xXexX1xXacxX3xX1caxX3xXexX3f2xX3xXexX31xX4axXdxX3xX511xX27xX6xX3xXbxX1xX4a5xXdxXf9xX3xX72xX2a0xX23xX3xX72xXeaxX23xX22xX3xX50xXdxX150xX23xX3xX5axXcxXc2xX3xX79xX371xX3xX31xXeaxX23xX22xX3xX7xX4a5xX23xX3xX1cxX27xX34dxXexXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX28exX23xX22xX3xX90x156a0xX3xXcxX4axX3xXdaxXdbxX23xX1xX3xX1exX3xXcxX31xX3e3xX371xX23xX22xX3xXbxX1xX3c1xX23xX22xX3xX292xX292x11429x1a200xXcxX292xXcxX3xX1xX27xX15xXe6xX23xX3xXd2xXeaxX4xX3xX5axX36xX3xX72xX4axX23xX1xX3xX22xXdxX4axX24xX3xX38xX95dxXb1xX3xX1xXdbxX23xX1xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX22xX36xX3xX4xX3bxX6xX3xX5axXcxXc2xX3xXc4xX1xX78xX23xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXcxX36xXdxX3xXd2xXd3xX4xX3xX5xX36xX3xX5xX91xX23xX3xX23xX1xX34dxXexX3xX50xX36xX3xX1xXdxXe6xX27xX3xX511xX27xX4a5xX3xX23xX1xX34dxXexX3xX371xX3xXd2xXeaxX4xX3xX5axX36xXb6xX3xXcxX3f2xX3xX79xXb1xX3xX1xXdbxX23xX1xX3xX23xX36xX15xX6cxX3xX55xX36xX3xX4xXbcxX23xX3xX23xXb1xX23xX22xX3xX8dxX2f6xX23xX3xX4xXfcxX3xXexX1xX57xX3xX72xX2a0xX23xX3xX1xX835xX4xX3xXexX105xXbxX6cxX3xX23xX22xX1xXdxX150xX23xX3xX4xXacxX27xX3xX4xX4axX4xX1xX3xX23xX27xXb1xXdxX6cxX3xX1xX3e3xX91xX23xX22xX3xX5xXdxX150xX23xX3xX39xX2a0xXexX6cxX3xXexXdbxX79xX3xX72xX14bxX27xX3xX31xX6xX89dxX3xX72xX57xX3xX50xX380xX3xXbxX1xX4axXexX3xXexX31xXdxX57xX23xX3xX7xX4a5xX23xX3xX1cxX27xX34dxXexXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXbcxX8dxX15xXaxX2fxX299xX2f6xX15xX3xX4xX824xX23xX22xX3xX7xX7d8xX3xX5xX36xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xXexX31xX32xXdxX3xX38xX72xX14bxX27xX3xXexX36xX27xX3exX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX27xX15xXe6xX23xX3xXexX31xXbcxX23xX22xX3xX50xXdxXe6xX4xX3xX23xX1xX2f6xX23xX3xX31xXeaxX23xX22xX3xX4xX4axX4xX3xX79xXb1xX3xX1xXdbxX23xX1xX3xX39xXdxX23xX1xX3xXexX2a0xX3xX4xX1xXbcxX3xX1xXdxXe6xX27xX3xX511xX27xX4a5xX3xX4xX6xXbcxX6cxX3xX72xX3e3xX6xX3xXd3cxX5axXd3cxXcxX3xX50xX36xX3xXexX3e3xX3xX8dxX27xX15xX3xX7xX4a5xX23xX3xX1cxX27xX34dxXexX3xX79xX91xXdxX3xX50xX380xX3xX50xX91xXdxX3xX23xX22xX3e3xX62cxXdxX3xX4xX1xX78xX23xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXexX31xX150xX23xX3xX72xX154xX6xX3xX55xX36xX23xX6cxX3xX23xX1xX34dxXexX3xX5xX36xX3xXexX105xX23xX3xX8dxX3abxX23xX22xX3xX4xX4axX4xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX72xX34dxXexX3xX4xX4axXexX3xX1xXbcxX6xX23xX22xX3xX50xX10xX23xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX72xX57xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xX5xXbcxX32xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX14bxX79xX3xX23xX36xX15xXb6xX3xXc40xX27xX6xX3xX72xXfcxX6cxX3xX22xXfcxXbxX3xXbxX1xX14bxX23xX3xX72xX3e3xX6xX3xXexX2e1xX23xX22xX3xX72xX36xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX14bxX79xX3xX5xX150xX23xX3xXb4xXb5xX1daxXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX6cxX3xXexX78xX23xX22xX3xX2xXb5xX1ccxXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX3xX7xXbcxX3xX50xX91xXdxX3xX1xXdxXe6xX23xX3xX23xX6xX15xX3exXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xX8dxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8dxX31xX10xX5xX6xXexX10xX8dxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX79xX55xX1exX6xX23xX8dxX1exX7xX6xXbxXbcxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX27xXb1xXdxX3xX22xX36xX3xX7xXdxX150xX27xX3xX72xX121dxX3xXexX31xXacxX23xX22xX6cxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX371xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX5xX4exXdxX3xX22xX14bxX23xX3xX1caxX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX22xX36xX15xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX76xX23xXbcxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX76xX23xX27xXbcxXdxX1exX22xX6xX1exX7xXdxX10xX27xX1exX8dxX10xX1exXexX31xX27xX23xX22xX1exX1xXbcxXbxX1exXexX6xX4xX1exX1cxX6xX1exXbcxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xXdxX1exX22xX6xX23xX1exX1caxX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX8dxXbcxX23xX22xX1exX23xX22xX6xX15xX76xX2xX1cfxX94xXb5xXb5xXb4xXb6xX1xXexX79xXaxX2fxX0xXdxX79xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX76xX79xX10xX8dxXdxX6xX76xX2xX1caxXb5xX76xX23xX10xX18cxX7xX76xX1caxXb5xX1ccxX1caxX76xX2xX2xX94xX8dxXb4xX2xXb5xX1caxX2xX1caxXb5xXexX2xXb5xX1daxXb5xXb4xX5xXb5xXb6xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xXdxX3xX22xX36xX3xX38xX39xX1xX3bxX23xX22xX3exX3xX22xXdxX42xXbxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX38xX55xX64xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX8dxXdxX50xX2fxX0xX7xXexX31xXbcxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX27xXb1xXdxX3xX22xX36xX3xX7xXdxX150xX27xX3xX72xX121dxX3xXexX31xXacxX23xX22xX6cxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX371xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX5xX4exXdxX3xX22xX14bxX23xX3xX1caxX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX22xX36xX15xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX76xX23xXbcxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX76xX23xX27xXbcxXdxX1exX22xX6xX1exX7xXdxX10xX27xX1exX8dxX10xX1exXexX31xX27xX23xX22xX1exX1xXbcxXbxX1exXexX6xX4xX1exX1cxX6xX1exXbcxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xXdxX1exX22xX6xX23xX1exX1caxX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX8dxXbcxX23xX22xX1exX23xX22xX6xX15xX76xX2xX1cfxX94xXb5xXb5xXb4xXb6xX1xXexX79xXaxX2fxX292xX27xXb1xXdxX3xX22xX36xX3xX7xXdxX150xX27xX3xX72xX121dxX3xXexX31xXacxX23xX22xX6cxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX371xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX5xX4exXdxX3xX22xX14bxX23xX3xX1caxX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX22xX36xX15xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX31xXbcxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxX5axX109xX23xX3xX2xX1caxXb6xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXbcxX23xX3xX22xX36xX3xX7xXdxX150xX27xX3xX72xX121dxX3xXexX31xXacxX23xX22xX3xX72xX3e3xX46xX4xX3xX23xX27xXb1xXdxX3xXexX31xXbcxX23xX22xX3xX5xX73xX23xX22xX3xX4xX3bxX6xX3xX5axXcxXc2xX3x176a5xX154xX4xX1xX3xX50xX3abxX3xXexX2e1xX23xX22xX3xX1xX46xXbxX3xX292xX1xX3e3xX3xX2a5xXdxX6xX3xXd6xXexX32xXdxX3xX1cxX4exX3xXc4xX50exX79xX3xXc40xX27xX6xX23xX22xX6cxX3xXc4xX50exX79xX3xXc2xX27xX15xX150xX23xX6cxX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xXf9xX3xX72xX6xX23xX22xX3xX4xX1xXbcxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX105xXbxX3xXexXdxX380xX23xX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX79xXa8xXdxX3xX23xX22xX36xX15xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX8dxXdxX50xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a5xXdxX4axX79xX3xX72xX2abxX4xX3xX5axXcxXc2xX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX109xX23xX3xX2xX6dxX3xXexX70xX76xX23xX78xX79xX3xX371xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX39xX1xX371xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxXb6xXb6xXb6xX3xXexX3f2xX3xX1caxX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX72xX73xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX76xX23xX27xXdxX1exX1xXbcxX23xX22xX1exX7xXbcxX23xX22xX1exX5xX6xX76xX22xXdxX6xX79xX1exX8dxXbcxX4xX1exX1xXexX1cxX1exX8dxXbcxX6xX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX1xXbcxX23xX1exX2xX6dxX1exXexX15xX1exX23xX6xX79xX1exXbcxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX39xX1xXbcxXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exXexX27xX1exX1caxX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX8dxXbcxX23xX22xX76xX2xX1cfxX193xX1ccxXb4xX1daxXb6xX1xXexX79xXaxX2fxX0xXdxX79xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX76xX79xX10xX8dxXdxX6xX76xX2xX1caxXb5xX76xX23xX10xX18cxX7xX76xX1caxXb5xX1ccxXb5xX76xX2xXb5xX1daxX8dxXb5xX2xX6dxX2xX94xX6dxX2xXexX1caxX1caxX1cfxX193xXb5xX5xXb5xXb6xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xXdxX3xX22xX36xX3xX38xX39xX1xX3bxX23xX22xX3exX3xX22xXdxX42xXbxX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX38xX55xX64xX3xXexX42xXdxX3exX3xX2xX6cxX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX8dxXdxX50xX2fxX0xX7xXexX31xXbcxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a5xXdxX4axX79xX3xX72xX2abxX4xX3xX5axXcxXc2xX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX109xX23xX3xX2xX6dxX3xXexX70xX76xX23xX78xX79xX3xX371xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX39xX1xX371xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxXb6xXb6xXb6xX3xXexX3f2xX3xX1caxX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX72xX73xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX76xX23xX27xXdxX1exX1xXbcxX23xX22xX1exX7xXbcxX23xX22xX1exX5xX6xX76xX22xXdxX6xX79xX1exX8dxXbcxX4xX1exX1xXexX1cxX1exX8dxXbcxX6xX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX1xXbcxX23xX1exX2xX6dxX1exXexX15xX1exX23xX6xX79xX1exXbcxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX39xX1xXbcxXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exXexX27xX1exX1caxX1exXexX31xXdxX10xX27xX1exX8dxXbcxX23xX22xX76xX2xX1cfxX193xX1ccxXb4xX1daxXb6xX1xXexX79xXaxX2fxX2a5xXdxX4axX79xX3xX72xX2abxX4xX3xX5axXcxXc2xX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX109xX23xX3xX2xX6dxX3xXexX70xX76xX23xX78xX79xX3xX371xX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX39xX1xX371xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxXb6xXb6xXb6xX3xXexX3f2xX3xX1caxX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX72xX73xX23xX22xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX31xXbcxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxXdaxX787xXexX3xX72xX14bxX27xX3xX39xX1xX371xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXe6xXbxX3xX4xX1xX2e9xX3xX50xX91xXdxX3xX1caxX3xXexX31xXdxXe6xX27xX3xX72xX73xX23xX22xX6cxX3xX23xX1xX3e3xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX193xX3xX23xX78xX79xX6cxX3xX6xX23xX1xX3xX72xX4exX3xX5xX36xX3xX22xXdxX4axX79xX3xX72xX2abxX4xX3xX1xX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX1cxX4exX3xX5xX91xX23xX3xX371xX3xXd2xXeaxX4xX3xX5axX36xX3xX1exX3xX5axX36xX3xXcxX5exX23xX1xX3xX4xXfcxX3xX8dxXbcxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX109xX23xX3xX2xX6dxX3xXexX70xX3xX72xX73xX23xX22xX76xX23xX78xX79xXb6xXb6xXb6xX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX8dxXdxX50xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX76xX27xX5xX2fxX0xX8dxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX2fxX0xX76xX8dxXdxX50xX2fxX0xX76xX8dxXdxX50xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX27xXexX1xXbcxX31xXaxX2fxXcxXdxX2a0xX23xX3xX190cxX824xX23xX22xX0xX76xXbxX2f
Tiến Dũng