Ấm áp “Vì tiếng cười tuổi thơ” tại Làng trẻ SOS Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đúng như tên gọi, chương trình "Vì tiếng cười tuổi thơ” vừa được các thành viên trong Đội tình nguyện Chạm của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cùng Đội Sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức đã mang đến cho các em ở Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh đầy ắp niềm vui, tiếng cười.
50d8xd7c3x9935xa56bx80e6x98b5xff6bx804fx6181x5813xf22ex10a62x9eaexc1d0xdb2cxe62cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa3f7x7391xe52axXexX0xce53xXaxX17xX18xX19xXexX0x1195dxfd25xX19x526cxXexX0xXaxecafxX9xef5dxXdxX18x11b21xX2fx111a3x88b2xaa6axX5xf934xXbxXdxX17xX32xXexebd2xXcxX9xd08axX33xX9xca5cxdf0fxe729xX9xXbxX35xc7fax11030xb9a9xX9xX2cx958bxb4b4xX35xX9xXbxd8b6x101adxX35xX9xXbxXax101c1xc72fxX9xXbxbe45xX35xX9x6c03x8670xX48xX49xX9xXbx6cc3x7335xX9xd868xX3xX67xX9x8547xX5fxX9xX5x10c64xX48xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6bxX17xX18xX19xX32xXexa404xefadxX48xX49xX9xX48xXaxX4cxX9xXbxd125xX48xX9xX49x6b8cxX35xcca8xX9xX2cxXaxX4cxX57xX48xX49xX9xXbxX64xX43xX48xXaxX9xX32xX42xX43xX9xXbxX35xX47xX48xX49xX9xX2cxX4cxX4dxX35xX9xXbxX51xX52xX35xX9xXbxXaxX57xX58xX9x9056x90fexX18xX9x10232xX4cxd727xX2cxX9xX2cxX3exX2cxX9xXbxXaxX5fxX48xXaxX9xXc0xX35xX92xX48xX9xXbxX64xX24xX48xX49xX9xX88xe546xX35xX9xXbxX43xX48xXaxX9xX48xX49xX51xX26xe75cxX48xX9xX4xXaxX5bxXcxX9xX2cxd0b0xX18xX9xX5xX64xX4cxX4dxX48xX49xX9xX5xX6bxX7xX5xX9xX4xXaxX51xX26xX92xX48xX9xX6bxX5fxX9xX5xX6fxX48xXaxX9xX2cx7463xX48xX49xX9xX88xXdfxX35xX9xX67xX35xX48xXaxX9xXc0xX35xX92xX48xX9xXbxX43xX48xXaxX9xX48xX49xX51xX26xXebxX48xX9xXc4x11deaxX48xX49xX9xXaxX4cxX57xX48xX49xX9x85ecxX49xXaxXebxX9xf30dxX48xX9xaa0bxX9xX6bxX5fxX9xX5xX6fxX48xXaxX9xXbxX52xX9xX2cxXaxb601xX2cxX9xXc4x10dddxX9xXcxX18xX48xX49xX9xXc4xX47xX48xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3exX2cxX9xX17xXcxX9x5daexX9xX5exX5fxX48xX49xX9xXbxX64xX65xX9xXcxX132xX9xX2cxb60exX35xX9xX6bxX5fxX9xX5xX6fxX48xXaxX9xXc4x92d4xX26xX9x7b9cxX33xX9xX48xX35x7938xXcxX9xXc0xX51xX35xX98xX9xXbxX35xX47xX48xX49xX9xX2cxX4cxX4dxX35x7b48xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xac52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xc84axX35xX19xXbxXaxbe1fxeb6exa0b3xX1cbxX33x5c76xfc66xXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1c9x7433xX1cbxX1cbxX33xX1cexX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c9xX1cxX1cxX35xX1a2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX1a2xXc0xX48xX1cxX48xX17xX1c4xX2fxX1cxX2ax11e55xX1cbxe253xX1cxX201xX201xX19x78f2xX2ax1068bxX2axX201xX1cbxX1d7xXbxX206xX208xX201xX1caxXdxX1cbxX1a2x1002fxX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xXcxX9xX18xX33xX9xXc0xX35xX9xXbxX35xX17xX48xX49xX9xX2cxX51xX24xX35xX9xXbxX51xX24xX35xX9xXbxXaxX24xX9xXbxX18xX35xX9xXdxX18xX48xX49xX9xXbxX64xX17xX9xX2fxX24xX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX48xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c4xX35xX19xXbxXaxX1c9xX1caxX1cbxX1cbxX33xX1cexX1cfxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1c9xX1d7xX1cbxX1cbxX33xX1cexX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c9xX1cxX1cxX35xX1a2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX1a2xXc0xX48xX1cxX48xX17xX1c4xX2fxX1cxX2axX1ffxX1cbxX201xX1cxX201xX201xX19xX206xX2axX208xX2axX201xX1cbxX1d7xXbxX1ffxX1ffxX1d7xX208xXdxX2axX1a2xX215xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xXcxX9xX18xX33xX9xXc0xX35xX9xXbxX35xX17xX48xX49xX9xX2cxX51xX24xX35xX9xXbxX51xX24xX35xX9xXbxXaxX24xX9xXbxX18xX35xX9xXdxX18xX48xX49xX9xXbxX64xX17xX9xX2fxX24xX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX48xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX144xX18xXdxX35xX49xX48xX1c9xX9xX215xX51xX2fxXbxX35x6074xX26xX1cfxX32xXexX5xXc1xX9xX2fxX3exX48xX49xX9xX2fxc44dxXcxX98xX9xX2cxX3exX2cxX9xX23xX5bxX48xX9xXbxX43xX48xXaxX9xX48xX49xX51xX26xXebxX48xX9xXc0xX35xX92xX48xX9xXdxX5fxX9xX2fxX35xX48xXaxX9xXc0xX35xX92xX48xX98xX9xXaxX96xX2cxX9xX2fxX35xX48xXaxX9xXbxX64xX24xX48xX49xX9xXc4xXdfxX35xX9xXc4xX157xX9xX2cx1037dxX9xXcxcbe9xXbxX9xXbxX5bxX35xX9xXdxX5fxX48xX49xX9xXbxX64xX65xX9xX67xX3xX67xX9xXc4x6c8cxX9xX2cxXaxX51xea0dxX48xX9xX23xe1e0xX9xX2cxX3exX2cxX9xXbxX35xX47xXbxX9xXcxc6a8xX2cxX9xXc0xc843xX48xX9xX48xX49xXaxXebxX98xX9xXdxX5fxXcxX9xXc0xXebxX9xX2fxX35xX48xXaxX98xX9xX19xX96xX48xX9xX19xeec0xX33xX9xXbxX64xX51xX48xX49xX9xXbx9af8xXcxX1a2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c4xX35xX19xXbxXaxX1c9xX1caxX1cbxX1cbxX33xX1cexX1cfxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1c9xX1d7xX1cbxX1cbxX33xX1cexX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c9xX1cxX1cxX35xX1a2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX1a2xXc0xX48xX1cxX48xX17xX1c4xX2fxX1cxX2axX1ffxX1cbxX201xX1cxX201xX201xX19xX206xX2axX208xX2axX201xX1cbxX1d7xXbx70e0xbdc7xX201xX1caxXdxX206xX1a2xX215xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xXcxX9xX18xX33xX9xXc0xX35xX9xXbxX35xX17xX48xX49xX9xX2cxX51xX24xX35xX9xXbxX51xX24xX35xX9xXbxXaxX24xX9xXbxX18xX35xX9xXdxX18xX48xX49xX9xXbxX64xX17xX9xX2fxX24xX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX48xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b2xX24xX19xX26xX32xXexX8xXcxX9xX13cxXaxdc8axXbxX9xX6bxX51xX26xX9xX144xX9xX88xXdfxX35xX9xXbxX64xX4cxX16dxX48xX49xX9xX88xXdfxX35xX9xX67xX42xX5xX13cxX9xXc4xX132xX48xX49xX9xXaxX4cxX57xX48xX49xX9xX13cxX49xXaxXebxX9xX141xX48xX9xX144xX9xX6bxX5fxX9xX5xX6fxX48xXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX65xX1c9xX9xX32xX13cxX49xX24xX5fxX35xX9xX2cxX3exX2cxX9xXbxX35xX47xXbxX9xXcxX3baxX2cxX9xXc4xX47xX48xX9xXbxXc1xX9xX2cxX3exX2cxX9xX23xX5bxX48xX9xXbxX64xX65xX98xX9xX2cxXaxX89xX48xX49xX9xX17xXcxX9xX2cxf430xX48xX9xXaxX4cxX34bxX48xX49xX9xX19xddf7xX48xX98xX9xXbxX4b5xX33xX9xXdxX51xX26xXebxX48xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3exX2cxX9xX17xXcxX9xX48xXax6254xX9xXdxX5fxX48xX49xX9xX67xX3xX67xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX49xX35xX18xX9xX2cxXaxX4cxX57xX48xX49xX9xXbxX64xX43xX48xXaxX1a2xX9xX6bxX26xX9xXc0xX96xX48xX49xX98xX9xX2fxfea6xX9xX2cxe3ffxX9xX49xX18bxX48xX49xX9xX2cxXf4xX18xX9xX2cxX3exX2cxX9xXbxXaxX5fxX48xXaxX9xXc0xX35xX92xX48xX9xXcxX18xX48xX49xX9xXc4xX47xX48xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3exX2cxX9xX17xXcxX9xX16dxX9xXdxX5fxX48xX49xX9xXbxX64xX65xX9xX48xXax5239xX48xX49xX9xX49xX35xX3e3xX26xX9xX33xXaxX89xXbxX9xXc0xX51xX35xX9xXc0xX65xX98xX9xXc4xX3exX48xX49xX9xX48xXaxX34bxX1a2xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c4xX35xX19xXbxXaxX1c9xX451xX1caxX2axX33xX1cexX1cfxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1c9xX208xX201xX1d7xX33xX1cexX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c9xX1cxX1cxX35xX1a2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX1a2xXc0xX48xX1cxX48xX17xX1c4xX2fxX1cxX2axX1ffxX1cbxX201xX1cxX201xX201xX19xX206xX2axX208xX2axX201xX1cbxX1d7xXbxX451xX208xX451xX1cbxXdxX208xX1a2xX215xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xXcxX9xX18xX33xX9xXc0xX35xX9xXbxX35xX17xX48xX49xX9xX2cxX51xX24xX35xX9xXbxX51xX24xX35xX9xXbxXaxX24xX9xXbxX18xX35xX9xXdxX18xX48xX49xX9xXbxX64xX17xX9xX2fxX24xX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX48xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX144xX18xXdxX35xX49xX48xX1c9xX9xX215xX51xX2fxXbxX35xX33dxX26xX1cfxX32xXexX4xXaxX4cxX57xX48xX49xX9xXbxX64xX43xX48xXaxX9xXcxX18xX48xX49xX9xXdxX5bxX35xX9xXbxX35xX47xX48xX49xX9xX2cxX4cxX4dxX35xX98xX9xX48xX35xX190xXcxX9xXc0xX51xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3exX2cxX9xX17xXcxX9xXc0xX5fxX9xX2cxX52axX48xX9xXcxX51xX57exX48xX9xX49xX35xX89xX33xX9xX2cxX3exX2cxX9xX17xXcxX9xXbxX57bxX9xXbxX35xX48xX9xXaxX57xX48xX9xXc0xX5fxX24xX9xX2cxXax75cdxX48xXaxX9xXcxX43xX48xXaxX98xX9xXc0xX4cxX57xX48xX9xXdxX92xX48xX9xXbxX64xX24xX48xX49xX9xX2cxX51xXdfxX2cxX9xX2fxX57exX48xX49xX1a2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX51xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c4xX35xX19xXbxXaxX1c9xX1caxX1cbxX1cbxX33xX1cexX1cfxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1c9xX1d7xX1cbxX1cbxX33xX1cexX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c9xX1cxX1cxX35xX1a2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX1a2xXc0xX48xX1cxX48xX17xX1c4xX2fxX1cxX2axX1ffxX1cbxX201xX1cxX201xX201xX19xX206xX2axX208xX2axX201xX1cbxX1d7xXbxX201xX451xX1caxX206xXdxX1d7xX1a2xX215xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xXcxX9xX18xX33xX9xXc0xX35xX9xXbxX35xX17xX48xX49xX9xX2cxX51xX24xX35xX9xXbxX51xX24xX35xX9xXbxXaxX24xX9xXbxX18xX35xX9xXdxX18xX48xX49xX9xXbxX64xX17xX9xX2fxX24xX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX48xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX144xX18xXdxX35xX49xX48xX1c9xX9xX215xX51xX2fxXbxX35xX33dxX26xX1cfxX32xXexX5xX5bxX35xX9xX2cxXaxX4cxX57xX48xX49xX9xXbxX64xX43xX48xXaxX98xX9xX2cxX3exX2cxX9xXbxX43xX48xXaxX9xX48xX49xX51xX26xXebxX48xX9xXc0xX35xX92xX48xX9xXc4xX157xX9xXbxX390xX48xX49xX9xX2axX1cbxX9xX2fxX51x104a0xXbxX9xae92xX51xX5fxX9xX49xX132xXcxX9xX2fxX3exX2cxXaxX9xXc0xX16dxX98xX9xXc4xX132xX9xX19xX113xX48xX49xX9xXaxX96xX2cxX9xXbxX4b5xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3exX2cxX9xX17xXcxX9xX2cxX38dxX9xXbxXaxX5fxX48xXaxX9xXbxX722xX2cxXaxX9xXbxX57exXbxX9xXbxX64xX24xX48xX49xX9xXaxX96xX2cxX9xXbxX4b5xX33xX9xXbxX5bxX35xX9xXdxX5fxX48xX49xX9xXbxX64xX65xX9xX17xXcxX9xX67xX3xX67xX1a2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c4xX35xX19xXbxXaxX1c9xX1caxX1cbxX1cbxX33xX1cexX1cfxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1c9xX1d7xX1cbxX1cbxX33xX1cexX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c9xX1cxX1cxX35xX1a2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX1a2xXc0xX48xX1cxX48xX17xX1c4xX2fxX1cxX2axX1ffxX1cbxX201xX1cxX201xX201xX19xX206xX2axX208xX2axX201xX1cbxX1d7xXbxX206xX208xX201xX1d7xXdxX451xX1a2xX215xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xXcxX9xX18xX33xX9xXc0xX35xX9xXbxX35xX17xX48xX49xX9xX2cxX51xX24xX35xX9xXbxX51xX24xX35xX9xXbxXaxX24xX9xXbxX18xX35xX9xXdxX18xX48xX49xX9xXbxX64xX17xX9xX2fxX24xX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX48xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX51xXbxXaxX24xX64xX32xXexX13cxX49xX3e3xX48xX9x9b3dxX35xX18xX48xX49xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Ngân Giang