Đấu giá 2 lô hàng vi phạm hành chính tịch thu
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đấu giá 2 lô hàng vi phạm hành chính do Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tịch thu, cụ thể như sau:
c0c3x167a5x16ad4xcf02xd5f8xe54axf260x10669x1198exX7x170afxe004x134a6x13086xc22dx1188exX5xd53cxXaxd919xe6f8x14ed7xe158xX3x147b0xXdx109ecxX3x12e62xX3xX5x13126xX3xX1xcbadx149b9xX17xX3x139b1xXdxX3xXbxX1x124a9xd140xX3xX1xX21xX22xX1xX3xX4xX1x100efxX22xX1xX3xXexda89xX4xX1xX3xXexX1xX15xX0x185b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc40exX10xX6x164caxXaxX12xXcx10276xX15xX22xX17xX3xXexddc1xX2bxX3x15298xX39xX4xX1xX3xX25xfcc5xX3x1293bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7x1870dxX22xX3xXex115c2xX22xX1xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xX22xX17xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX1xX21xX22xX1xX3xX4xX1xX34xX22xX1xX3xX53xd849xX3x174b9xX1xXdxX3xX4xX66xX4xX3x11063xX15xX75xX22xX3xX5x1807exX3xXexX1xX39xX3xXexX57xe192xfbbcxX22xX17xX3xX50xX21xX3xXcx1759fxX22xX1xX3xXexX39xX4xX1xX3xXexX1xX15x16a98xX3xX4xX66xX3xXexX1x120c7xX3xX22xX1xXbbxX3xX7xX6xX15x172aexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10145xXa3xX53x128a3xXaxX12xX0xX7xXexX57xXa3xX22xX17xX12x178a4xX3x12b79xX1exX3xfa2cxX2xXe0xX0xX41xX7xXexX57xXa3xX22xX17xX12xX3x12171x17026xXdxX3xX4x159fbxX2bxX3xX68xXdx15802xX22xX3x1519ex13186x1305fx168bcxX2xX3xX2x173adxX11exXcxX3xX25xX21xX3xe631xX22xXexX10xX57xX22xX6xXexXdxXa3xX22xX6xX5xX3xX11exX120xX3xX2xX124xX103xXcxXd0xX3x11083xX15xX2axXexX3xX4xX5dxXf3xX3xX25xX21xX3xX142xX15xX2axXexX3xX68xXdxX11axX22xX3x12874xXdxXbxX5xX6xXdxXd0xX3xX142xX15x157e2xX22xX3x174d8x14336xX3xX22xX6xX2bxX3xX22xX1x14529xX22xX3xX1xXdxX11axX15xX3x152a3xf771xXf3xX17xX10xX22xX10x184b4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX3xX11fxX3xf33cxXdxX19xX3x14ab7xX1xd99cxXdxX3xX68xXdxXd7xX2bxXe0xX3xX1bxX1bxX17dxX103xe920xX103xX17dxX103xX103xX103xX3xX68xX111xX22xX17x16ca9xX3xXexXdx152f7xX22xX3xX68x161fcxXexX3xXexX57xXbbxf7b6xX4xXe0xX3x16ba0xX17dxX1a9xX103xX103xX17dxX103xX103xX103xX3xX68xX111xX22xX17xX17dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX0xX7xXexX57xXa3xX22xX17xX12xXfexX3xX100xX1exX3xX103xX1bxXe0xX0xX41xX7xXexX57xXa3xX22xX17xX12xX3xX11exfed1xX6xX3xX165x100bdxXexX3xXa5xX15xX2bxX6xX57xX3xX5xXa3xX2axXdxX3xc702xX103xX103xX3xX17xX41xX1xX209xXbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX3xX11fxX3xX196xXdxX19xX3xX19axX1xX19cxXdxX3xX68xXdxXd7xX2bxXe0xX3x171a7xX1a9xX17dxX1c6x17fb7xX103xX17dxX103xX103xX103xX3xX68xX111xX22xX17xX1b4xX3xXexXdxX1b8xX22xX3xX68xX1bcxXexX3xXexX57xXbbxX1c2xX4xXe0xX3x11e57xX17dxX1a9xX103xX103xX17dxX103xX103xX103xX3xX68xX111xX22xX17xX17dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xed17xXcxX1xX1exX22xX17xX3xXexXdxX22xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx1680axXexX3xX25xX1b8xX3xX1xX21xX22xX17xX3xX1x16b5fxX6xX3xX4xX2a9xX3xXexX57xXa3xX22xX17xX3xX1xX111xX3xX7xX115xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19x16994xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX3xX11fxX3xXcxX1xXbcxXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xX177xX10xX2bxX3xXexX21xXdxX3xX7xX75xX22xXd0xX3xX68x1686cxX22xX17xX3xX19axXb3xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX6xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXd0xX3xX22xX209xXbxX3xXexXdxX1b8xX22xX3xX68xX1bcxXexX3xXexX57xXbbxX1c2xX4xXe0xX3xXcx13806xX3xX22xX17xX21xXf3xX3xXexX1xX1exX22xX17xX3xX165xX19xXa3xX3xX68xX29dxX22xX3xX2xX24bxX1xXd0xX3xX22xX17xX21xXf3xX3xX2xX24bxX41xX268xX41xX1bxX103xX2xX124xXd0xX3xXexX2axXdxX3xXcxX57xX15xX22xX17xX3xXexX5dxX2bxX3xX60xX39xX4xX1xX3xX25xX66xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX75xX22xX3xXexX79xX22xX1xX17dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX13xX39xX6xX3xX68xXdxXd7xX2bxX3xX177xX10xX2bxX3xXexX21xXdxX3xX7xX75xX22xXe0xX3xXcxX2axXdxX3xXexX57xX66xX3xX7xX19cxX3xXa5xX1xXdxX3xX4xX66xX4xX3xXadxX15xX75xX22xX3xX5xXb3xX3xXexX1xX39xX3xXexX57xXbbxXbcxX22xX17xX3xX50xX21xX3xXcxXc4xX22xX1xX17dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX11fxX3xXcxX1xXbcxXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xXexf3acxX3xX4xX1xe2afxX4xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXe0xX3xX110xX17xX21xXf3xX3xX2xX124xX41xX268xX41xX1bxX103xX2xX124xXd0xX3xXexX2axXdxX3xXcxX57xX15xX22xX17xX3xXexX5dxX2bxX3xX60xX39xX4xX1xX3xX25xX66xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX75xX22xX3xXexX79xX22xX1xX17dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX11dxX34xX22xX1xX3xX2bxXbcxXdxX3xX68xX2axXdxX3xX53xXdxX11axX22xX3xX4xX19xX4xX3xXexX3f1xX3xX4xX1xX3f5xX4xXd0xX3xX4xX19xX3xX22xX1xX5dxX22xX3xX4xX2a9xX3xX22xX1xX15xX3xX4xX162xX15xX3xX68xX29dxX22xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX6xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX17dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX13xXd7xX3xX165xXdxX29dxXexX3xXexX1xf2dexX2bxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX29dxXexXd0xX3xX177xXdxX22xX3xX5xXdxX4b7xX22xX3xX1xX11axXe0xX3xXcxX57xX15xX22xX17xX3xXexX5dxX2bxX3xX60xX39xX4xX1xX3xX25xX66xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX75xX22xX3xXexX79xX22xX1xXd0xX3xX7x17529xX3xX2xX24bxX24bxXd0xX3xX68xXbbxXbcxX22xX17xX3xX50xX21xX3xX50xX15xXf3xX3xXcx11daexXbxXd0xX3xXcx10658xX3xX50xX21xX3xXcxXc4xX22xX1xX17dxX3xX13xXdxX11axX22xX3xXexX1xXa3xX2axXdxXe0xX3xX103xX1bxX1c6xX217xX1c6xX17dxX1a9xX268xX217xX17dxX217xX217xX217xX17dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX12xX3x1156exX10xX165xX7xXdxXexX10xXe0xX3xX1xXexXexXbxXe0xX53xX6xX15xX17xXdxX6xX17dxX1xX6xXexXdxX22xX1xX17dxX17xXa3xX25xX17dxX25xX22xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xX3xXbxXa5xX10xX22xXexX10xX57xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX15xX2bxX165xX3xX53xX1xXdxX53xX10xX3xXdxXa5xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXax143bcxXdxX53xXexX1xXe0xX3xX24bxX2xX103xXbxX177xX1b4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe0xX3xX247xX103xX268xXbxX177xX1b4xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX41xX41xXdxX17dxX165xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX17dxX25xX22xX41xX22xX10xX5b7xX7xX41xX2xX124xX1bxX268xX41xX268xX24bxX53xX1bxX2xX2xX1bxX1a9xX103xX1bxXexX1bxX1c6xX24bxX247xX5xX217xX11fxX53xX6xX15xX11fxX17xXdxX6xX17dx14ab6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xX22xX17xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX1xX21xX22xX1xX3xX4xX1xX34xX22xX1xX3xXexX39xX4xX1xX3xXexX1xX15xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXa3xX53xXf3xXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX177xXexX11fxX6xX5xXdxX17xX22xXe0xX3xX57xXdxX17xX1xXexX1b4xXaxX12xX0xX7xXexX57xXa3xX22xX17xX12xXcxX120x1479exX110xX196xX3xXcxedb1xc615xX3xX60x13991xX3xX13x14fd7xX689xX3xX196xX12bxfcbfxX3xXcxc789xX12bxX3xX11ex12eb4xX110xX3xXcx1620dxX110xX50xX0xX41xX7xXexX57xXa3xX22xX17xX12xX0xX41xXbxX12