Thảm hoa đẹp như tranh vẽ ở Italy
(Baohatinh.vn) - Thị trấn nhỏ Castelluccio di Norcia nằm gần Perugia, Italy nổi tiếng với thảm hoa rực rỡ từ cuối tháng Năm đến đầu tháng Bảy hàng năm.
a34dx106ecx11a2bx116f1x15d26x1818dx11328xced9x199b5xX7x107eex16e39xc9e3xc1bfx10416x1728fxX5x15b69xXaxf9e1xXcxX1x11846x196acxX3xX1xd9f2xX6xX3x119d3xe024xXbxX3xc1d9xX1x13189xX3xXex17691xX6xX20xX1xX3xafcfx11961xX3x12f99xX3x1392bxXexX6xX5xfd1fxX0xeec7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab9dxX10xX6x1707dxXaxX12xXcxX1x155abxX3xXexX25x14474xX20xX3xX20xX1xfd57xX3xcebbxX6xX7xXexX10xX5xX5x12644xX4xX4xXdxX19xX3xX47xXdxX3x1443bxX19xX25xX4xXdxX6xX3xX20xd30fxX16xX3x16070x14173xX20xX3xe9e3xX10xX25xX5exX72xXdxX6xfbd1xX3xX2fxXexX6xX5xX33xX3xX20xe848xXdxX3xXexXdxf23cxX20xX72xX3xX2axce34xXdxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX25x18803xX4xX3xX25xd440xX3xXex13bb1xX3xX4xX5ex1318dxXdxX3xXexX1x10690xX20xX72xX3xX67xc470xX16xX3xX1cxX8bxX20xX3xX1cxX73xX5exX3xXexX1xXadxX20xX72xX3x1230exX15xX33xX3xX1xee77xX20xX72xX3xX20xXb2xX16xd1a9xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10x13152xXex118efxX6xX5xXdxX72xX20x100e4xX3xX4xX10xX20xXexX10xX25x19478xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax15a7axXdxX47xXexX1xXfexX3xb294x114f0x1562fxXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xe0bfx16f4cxX12exXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxd2dexX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dx17052xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX12exX2xX13cxXexX13cxX12cx15232xX12cxX5xX2xX12exXf8xX2xXcfxdef2xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX17exX5exX7xXexXdx13746xX33xX106xXaxX12xXcxX1x14fb7xXdxX3xX72xXdxX6xX20xX3xX20xXc8xX33xX7dxX3xXexX1xX4cxX3xXexX25xX50xX20xX3xX20xX1xX55xX3xX20xX6fxX16xX3xX2dxX3xX16xXdxe430xX20xX3xXexX25xX5exX20xX72xX3xX2fxXexX6xX5xX33xX3xX20xXc8xX33xX3xX20xX1xX22xX3xX4xX1x131c6xX16xX3xXexX25xX19xX20xX72xX3xX2ax15da3xX3xX1cxX1dxXbxX3xX4x164d6xX6xX3xX1xXc8xX20xX72xX3xX20xX72xXc8xX20xX3xX1cx1801bxX6xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX230xX3xX16xXc8xX5exX3xX7x14d87xX4xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX13cxX176xXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX12ex17a56xX2f1xXexX2xX2f1xX12exX12exX5xX12dxXf8xX12dxXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX17exX5exX7xXexXdxX1ddxX33xX106xXaxX12x1978bxX1xX24dxXbxX3xX20x11962xXdxX3xX151xX6xX19xX3xXbxX1xX230xX3xX16x190f4xXexX3xX16xXc8xX5exX3xXf6xX6xX20xX1xX3xX4xX55xX3xX4x115a0xX33xX3xX2axXc8xX3xX20xX1xbc36xX20xX72xX3xX151x156f3xX20xX72xX3xX1xX19xX6xX3xX16xXc8xX5exX3xXexX25xX24dxX20xX72xX7dxX3xX1cxX55xX7dxX3xXf6xX6xX20xX1xX3xX47xX22xX367xX20xX72xX7dxX3xX1cxX22xX6xX3xX151x12551xX20xX3xX1cxX8bxX20xX3xX16xX373xXexX3xXexX1xX8bxX3xX72xXdxX90xXdxX3xX72xXdxXa8xX20xX72xX3xX20xX1xX22xX3xX16xX373xXexX3xXexX1xXdx17305xX20xX3xX1cxX22xX1e4xX20xX72xX3xX5xX373xX20xX72xX3xX5x13167xX33xX3xX16xX5exX390xX20xX3xX16xXc8xX5exXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX13cxX176xXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX2xX12exX176xXexX13cxX2f1xX2xX2f1xX5xX13bxXf8xX2f1xXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX17exX5exX7xXexXdxX1ddxX33xX106xXaxX12xX57xX6xX7xXexX10xX5xX5xX5exX4xX4xXdxX19xX3xX47xXdxX3xX67xX19xX25xX4xXdxX6xX3xX2axXa8xX20xX3xX20xX86xXdxX3xXexXdxX8bxX20xX72xX3xX5xXc8xX3xX1cxX4cxX6xX3xX47xX6xX20xX1xX3xXexX25xX22x1006exXexX3xXexX5exX33xX8bxXexX3xX1cxX1dxXbxX7dxX3xX20xX1xX22xX20xX72xX3x117adxXexX3xX6xXdxX3xX151xXdxX8bxXexX3xX1cxX8bxX20xX3xX20xX23exX3xX4xc2d4xX20xX72xX3xX5xXc8xX3xX20xX367xXdxX3xX4xX23exX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX2axX390xX3xX4x18122xX20xX72xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1cxX373xX20xX72xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX13bxX166xXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX2xX2f1xX2f1xXex18867xX176xX12dxX631xX5xX166xXf8xX13cxXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xX67xX72xX22xX1e4xXdxX3xXbxX1x10777xX3xX20xX38bxX3xX1xXadxXdxX3xX1xX19xX6xX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX4xXadxX20xX1xX3xX1cxe03exX20xX72xX3xX2dxX3xX57xX6xX7xXexX10xX5xX5xX5exX4xX4xXdxX19xX3xX47xXdxX3xX67xX19xX25xX4xXdxX6xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX13cxX176xXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX2xX13cxX631xXexX13cxX12cxX12dxX631xX5xX13bxXf8xX13bxXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xXcxX50xX16xX3xX151xXdxbd0bxX20xX3x19d42xX361xX1xX390xX20xX72xX3xX47xX3ecxX16xX3xX5xX3ddxX20xX3xX1xX19xX6x1690fxX3xX1cxX22xX53dxX4xX3xX1cxca0cxXexX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX4xXadxX20xX1xX3xX1cxX6a1xX20xX72xX3xX2dxX3xX57xX6xX7xXexX10xX5xX5xX5exX4xX4xXdxX19xX3xX47xXdxX3xX67xX19xX25xX4xXdxX6xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX12dxX12dxXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX2xX13bxX166xXexX631xX631xX12dxX13cxX5xX13cxXf8xX631xXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX17exX5exX7xXexXdxX1ddxX33xX106xXaxX12xX361xX1xX5exX20xX72xX3xX4xX15xX20xX1xX3xXexX1xXdxX3ddxX20xX3xX20xX1xXdxX3ddxX20xX3xX1xX19xX6xX3xa9c4xX5exX33xf143xX20xX3xX2axX90xXdxX3xX20xa447xXdxX3xX20xX19xX20xX3xX1xX57fxX20xX72xX3xX2axd2a4xX3xXexX3b8xX19xX3xX4xX1xX19xX3xX20xX367xXdxX3xX1cxX383xX33xX3xX2axX229xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xX16xX373xXexX3xX151x1077bxX4xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xXexX1xX230xX33xX3xX16xX7d5xX4xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xX3xX47xXexX1xX5exX16xX151xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX12exX166xXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX12dxX2xX13bxXexX166xX166xX2f1xX12dxX5xX2xX12exXf8xX176xXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX17exX5exX7xXexXdxX1ddxX33xX106xXaxX12xX67xX1xX38bxX20xX72xX3xX151xX390xX20xX72xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX22xX53dxX4xX3xXexX25xX6a1xX20xX72xX3xXexX1xXc8xX20xX1xX3xX5xX5exXa8xX20xX72xX7dxX3xXexX25xX15xXdxX3xX25xX373xX20xX72xX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX47xXdxX92fxX20xX3xXexX551xX4xX1xX3xX5xX90xX20xX3xXexX3b8xX19xX3xX4xX1xX19xX3xX47xX5exX3xc0d5xX1xXadxX4xX1xX3xX4xX15xX16xX3xX72xXdxXadxX4xX3xX20xX1xX22xX3xX151xX22xX90xX4xX3xX2axXc8xX19xX3xX16xX373xXexX3xXexX1xX8bxX3xX72xXdxX90xXdxX3xXae0xX1xXadxX4xX7dxX3xX151xX21fxX20xX1xX3xX33xX3ddxX20xX3xX2axX90xXdxX3xX4xXadxX20xX1xX3xX1cxX6a1xX20xX72xX3xX1xX19xX6xX3xX16xX3ddxX20xX1xX3xX16xX390xX20xX72xX7dxX3xX20xX72xX937xXexX3xX20xX72xXc8xX20xX7dxX3xXexX25xXadxX20xX1xX3xXf6xX6xX3xXae0xX1xX55xXdxX3xX20xX1xX38bxX20xX72xX3xXf6xX390xX3xX151xX6a1xX7dxX3xX6a1xX20xX3xXc8xX19xX3xX4xX230xX6xX3xX4xX5exX373xX4xX3xX7xXa8xX20xX72xX3xXexX1xX22xX1e4xX20xX72xX3xX20xX72xXc8xX33xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX12dxX13bxXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX12dxX2f1xX176xXexX13bxX166xX176xX166xX5xX2f1xXf8xX12cxXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xX57xX55xX3xXae0xX1xX390xX3xX1cxX22xX53dxX4xX3xX4xX5exX373xX20xX3xXexX25x13cd7xX20xX3xX20xX6fxX16xX3xX25xX15xXdxX3xX25xXadxX4xX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX4xXadxX20xX1xX3xX1cxX6a1xX20xX72xX3xX1xX19xX6xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX19xX47xX33xX3xXbxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX4xX10xX20xXexX10xX25xX106xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX20xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX47xXexX1xXfexX3xX12cxX12dxX12exXbxXf6xX106xX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexXfexX3xX13bxX13cxX176xXbxXf6xX106xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX35xX35xXdxXcfxX151xX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcfxX2axX20xX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX166xX35xX2xX12dxX13cxX47xX2xX2xX12exX12dxX12dxX13bxX13cxXexX2f1xX12exX166xX631xX5xX631xXf8xX166xXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexXf8xX6xX5xXdxX72xX20xXfexX3xX17exX5exX7xXexXdxX1ddxX33xX106xXaxX12x1210exX5exX3xXae0xX1xXadxX4xX1xX3xX1cxX8bxX20xX3xX2axX90xXdxX3xX57xX6xX7xXexX10xX5xX5xX5exX4xX4xXdxX19xX3xX47xXdxX3xX67xX19xX25xX4xXdxX6xX3xXexX1xX1e4xXdxX3xX72xXdxX6xX20xX3xX20xXc8xX33xX3xX7xX2bxX3xX1cxX22xX53dxX4xX3xXexX1xX15xX3xX1xX6a1xX20xX3xXexX25xX19xX20xX72xX3xX4xX15xX20xX1xX3xX7xX24dxX4xX3xXexX1xXdxX3ddxX20xX3xX20xX1xXdxX3ddxX20xX3xX1xX38bxX5exX3xXexX21fxX20xX1xX7dxX3xXexX25xX19xX20xX72xX3xX5xXc8xX20xX1xX3xX4xX230xX6xX3xX20xX367xXdxX3xX1cxX383xX33xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xX47xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX25xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX5exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf8xXexX1xX5exX16xX151xXf8xX6xX20xX47xXf8xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX25xX10xX1ddxX9xXaxX35xX47xX5exXf8xX5xXdxX4xX1xX35xX47xX6xX20xXf8xX4xX5exX5exXf8xXexX25xX19xXf8xX2axX10xXf8xX19xXf8xX20xXdxX20xX1xXf8xXexX1xX5exX6xX20xXf8xX20xX19xXdxXf8xX151xX6xXexXf8xXexX25xX10xX20xXf8xX20xX6xXexXdxX19xX20xX6xX5xXf8xX72xX10xX19xX72xX25xX6xXbxX1xXdxX4xX35xX2xX13bxX13bxX12cxX13bxX176xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX35xX16xX10xX47xXdxX6xX35xX2xX12dxX12exX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX2f1xX35xX2xX12exX13bxX47xX2xX12dxX2xX13cxX12dxX2xX12dxXexX2f1xX631xX176xX2xX5xX2xXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX2axX12xX0xX7xXexX25xX19xX20xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX25xX10xX1ddxX9xXaxX35xX47xX5exXf8xX5xXdxX4xX1xX35xX47xX6xX20xXf8xX4xX5exX5exXf8xXexX25xX19xXf8xX2axX10xXf8xX19xXf8xX20xXdxX20xX1xXf8xXexX1xX5exX6xX20xXf8xX20xX19xXdxXf8xX151xX6xXexXf8xXexX25xX10xX20xXf8xX20xX6xXexXdxX19xX20xX6xX5xXf8xX72xX10xX19xX72xX25xX6xXbxX1xXdxX4xX35xX2xX13bxX13bxX12cxX13bxX176xXcfxX1xXexX16xXaxX12xXaxeda6xXc8xX20xX3xX4xXa4xX5exX3xXexX25xX2dxX3xX2axX206xXaxX3xX2dxX3xX67xXdxX20xX1xX3xXcxX1xX5exca02xX20xX3xX20xX86xXdxX3xX151xXfcbxXexX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX67xX6xXexXdxX19xX20xX6xX5xX3x18e7exX10xX19xX72xX25xX6xXbxX1xXdxX4xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX25xX19xX20xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXc3xX966xX4xX3xX15xX20xX1xX3xXaxXfb1xXc8xX20xX3xX4xXa4xX5exX3xXexX25xX2dxX3xX2axX206xX3xXexX25xX6xX20xX72xX3xXexX25xX3b8xXdxXaxX3xX2dxX3xX67xXdxX20xX1xX3xXcxX1xX5exXfcbxX20xX7dxX3x13f3exXdxX92fxXexX3xX67xX6xX16xX3xX4xX230xX6xX3xX20xX1xXdxX8bxXbxX3xX15xX20xX1xX3xX72xXdxX6xX3xX76xX1xX3b8xX16xX3xX44xX5exX33xX3xXcxX25xX5exX20xX72xX3xX20xX86xXdxX3xX151xXfcbxXexX3xX2axXc8xX3xX50xX20xX3xXexX22xX53dxX20xX72xX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX67xX6xXexXdxX19xX20xX6xX5xX3xXfe4xX10xX19xX72xX25xX6xXbxX1xXdxX4xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX2axX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xXc8xX3xX16xX1dxX3xX67xX1xXfcbxXexX3xX1cxX22xX6xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2axXc8xX19xX3xX5x110aexXdxX3xX151xXadxX20xX1xX3xX16xX21fxXaxX3xX1xX25xX10xX1ddxX9xXaxX35xX16xX10xXf8xX151xX10xX35xX151xX6xXf8xX16xX10xXf8xX20xX1xX6xXexXf8xX47xX5exX6xXf8xXexX25xX6xX20xX1xXf8xX2axX10xXf8xX2axX6xX19xXf8xX5xX19xXdxXf8xX151xX6xX20xX1xXf8xX16xXdxX35xX2xX13bxX13bxX13bxX166xX166xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX35xX16xX10xX47xXdxX6xX35xX2xX12dxX12exX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX12dxX12dxX35xX2xX12dxX13cxX47xX13cxX12exX166xX13bxX12dxX2xX166xXexX12dxX631xX12cxX631xX5xX166xXf8xX176xXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX2axX12xX0xX7xXexX25xX19xX20xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xXc8xX3xX16xX1dxX3xX67xX1xXfcbxXexX3xX1cxX22xX6xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2axXc8xX19xX3xX5xX10cexXdxX3xX151xXadxX20xX1xX3xX16xX21fxXaxX3xX1xX25xX10xX1ddxX9xXaxX35xX16xX10xXf8xX151xX10xX35xX151xX6xXf8xX16xX10xXf8xX20xX1xX6xXexXf8xX47xX5exX6xXf8xXexX25xX6xX20xX1xXf8xX2axX10xXf8xX2axX6xX19xXf8xX5xX19xXdxXf8xX151xX6xX20xX1xXf8xX16xXdxX35xX2xX13bxX13bxX13bxX166xX166xXcfxX1xXexX16xXaxX12xXc3xXc8xX3xX16xX1dxX3xX67xX1xXfcbxXexX3xX1cxX22xX6xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2axXc8xX19xX3xX5xX10cexXdxX3xX151xXadxX20xX1xX3xX16xX21fxX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX25xX19xX20xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12x15a50xX373xXexX3xX151xXc8xX3xX16xX1dxX3xXae0xX1x15defxX19xX3xXexX6xX33xX3xX1cxX8bxX20xX3xXexXa4xX3xXex18ee2xX20xX1xX3xcac7xX1xXdx11134xX5exX19xXae0xX6xX7dxX3xX67xX1xXfcbxXexX3xXc3xX15xX20xX3xX1cx19b26xX3xX151xXdxX8bxX20xX3xX20xX1xX38bxX20xX72xX3xX86xX3xX151xXadxX20xX1xX3xX16xX21fxX3xX151xX21fxX20xX1xX3xXexX1xX22xX1e4xX20xX72xX3xXexX1xXc8xX20xX1xX3xX4xXadxX4xX3xXexXadxX4xX3xXbxX1x13f73xX16xX3xX20xX72xX1xX92fxX3xXexX1xX5exXfcbxXexXcfxX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX2axX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xXadxX20xX1xX3xX1cxX6a1xX20xX72xX3xX1xX19xX6xX3xXexX5exX5xXdxXbxX3xX2dxX3xX44xXc8xX3xb4aaxX6xX20xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xXae0xX1xXdxX3xX20xX1xX21fxX20xX3xXexXa4xX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX4xX6xX19xXaxX3xX1xX25xX10xX1ddxX9xXaxX35xX47xX5exXf8xX5xXdxX4xX1xX35xX4xX6xX20xX1xXf8xX47xX19xX20xX72xXf8xX1xX19xX6xXf8xXexX5exX5xXdxXbxXf8xX19xXf8xX1xX6xXf8xX5xX6xX20xXf8xX47xX10xXbxXf8xX20xX1xX5exXf8xXexX25xX6xX20xX1xXf8xX2axX10xXf8xXae0xX1xXdxXf8xX20xX1xXdxX20xXf8xXexX5exXf8xXexX25xX10xX20xXf8xX4xX6xX19xX35xX2xX13bxX2f1xX2xX12exX166xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX72xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX35xX16xX10xX47xXdxX6xX35xX2xX12dxX12exX35xX20xX10xX125xX7xX35xX2xX12cxX2xX631xX35xX176xX176xX47xX631xX2xX12exX2xX12cxX2f1xX2f1xXexX12cxX2xX631xX13bxX5xX12exXcfxX17exXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXexX6xX5xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX2axX12xX0xX7xXexX25xX19xX20xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xXadxX20xX1xX3xX1cxX6a1xX20xX72xX3xX1xX19xX6xX3xXexX5exX5xXdxXbxX3xX2dxX3xX44xXc8xX3xX12f1xX6xX20xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xXae0xX1xXdxX3xX20xX1xX21fxX20xX3xXexXa4xX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX4xX6xX19xXaxX3xX1xX25xX10xX1ddxX9xXaxX35xX47xX5exXf8xX5xXdxX4xX1xX35xX4xX6xX20xX1xXf8xX47xX19xX20xX72xXf8xX1xX19xX6xXf8xXexX5exX5xXdxXbxXf8xX19xXf8xX1xX6xXf8xX5xX6xX20xXf8xX47xX10xXbxXf8xX20xX1xX5exXf8xXexX25xX6xX20xX1xXf8xX2axX10xXf8xXae0xX1xXdxXf8xX20xX1xXdxX20xXf8xXexX5exXf8xXexX25xX10xX20xXf8xX4xX6xX19xX35xX2xX13bxX2f1xX2xX12exX166xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX57xXadxX20xX1xX3xX1cxX6a1xX20xX72xX3xX1xX19xX6xX3xXexX5exX5xXdxXbxX3xX2dxX3xX44xXc8xX3xX12f1xX6xX20xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX6xX20xX1xX3xX2axX2bxX3xXae0xX1xXdxX3xX20xX1xX21fxX20xX3xXexXa4xX3xXexX25xX3ddxX20xX3xX4xX6xX19xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX25xX19xX20xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX103dxX90xXdxX3xX176xX3xXexX25xXdxX92fxX5exX3xX4xX383xX33xX3xX1xX19xX6xX3xXexXa4xX3xX12cxX12exX12exX3xX72xXdxXa8xX20xX72xX3xXexX5exX5xXdxXbxX3xX1cxX6a1xX20xX72xX3xX5xX19xX3b8xXexX3xX151xX5exX20xX72xX3xX20xX2dxX7dxX3xXae0xX1xX19xX10xX3xX7xX24dxX4xX3xX25xX9dxX4xX3xX25xXa1xX3xXexX25xX19xX20xX72xX3xXexXdxX8bxXexX3xXexX25xX1e4xXdxX3xXf6xX5exX383xX20xX3xX50xX16xX3xXadxXbxX7dxX3xX2axX22xX1e4xX20xX3xX1xX19xX6xX3xX2dxX3xX44xXc8xX3xX12f1xX6xX20xX3xX47xX22xX90xXdxX3xX1cxX383xX33xX3xX1cxX22xX53dxX4xX3xXf6xX10xX16xX3xX5xXc8xX3xX16xX373xXexX3xXexX25xX19xX20xX72xX3xX20xX1xX38bxX20xX72xX3xX2axX22xX1e4xX20xX3xX1xX19xX6xX3xX5xX90xX20xX3xX20xX1xX50xXexX3xXexX1xX8bxX3xX72xXdxX90xXdxXcfxX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX2axX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX35xX5exX5xX12xX0xX47xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX35xX47xXdxX2axX12xX0xX35xX47xXdxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12913xX5exXexX1xX19xX25xXaxX12xX76xX1xX22xX367xX20xX72xX3xXfb1xX7d5xX20xX72xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1266xX19xX5exX25xX4xX10xXaxX12x14617x12653xX20xX1xXfexX3xaba7xX10xX5exXexX10xX25xX7xc396xX0xX35xXbxX12
Phương Đặng