Ford Edge 2021 nâng cấp công nghệ, cạnh tranh Kia Sorento
Bước sang phiên bản 2021, Ford Edge nhận được một số nâng cấp về trang bị, công nghệ mang đến một không gian cabin hiện đại hơn, nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các mẫu xe đối thủ.
2806xcc5bx6ed9xcb8bx50a1xfd0exX2x76edx556cxX0xX1xb332xebadx6e4dxc4fbxX3xacb2xXfxe9ccx29f3xcc1cx6abfxa92ax8396xXdxX2xX12xX7x58fbx7538xX6xX4xXbxd6eaxX4xd965xX2xXbx5ed5xa014xX25xXaxXbxde8bx85c2xX2axX22xXbxXcxed74xX13xXbxXcx931exX2axX22xXbxX2axX22xX1x6f1fx10dbaxXbxXcxdc0bxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbx8350xX15xX3xXbx6126xX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX0x31cfxX1xXaxX7xX0xX55xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX7xX0xX4xX15xfa96xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX3xX6xX16xX15xXcxXdxX2x69b1xX4xX2xX16xX3xX15xXdxX12xX7xX0xX4xX15xX65xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX3xX6xX16xX15xXcxXdxX2xX75xX4xX2xX16xX3xX15xXdxX75xX1xX4xX12xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13x3929xX2xX3xX4xX12xX7xddb4x36ccxa15dxXcxXbxXfxX3xX2axX22xXbxX13xX1xX15xe036xX2axXbx2e69xe492xX2axXbxX25xX26xX25xXaxX3cxXbxX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX2axX1xcd36xX2axXbxc7baxXafx522bxXcxXbxc713x3c03xX16xXbxXfxda8dxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxX65xa5b3xXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxXbexc1e1xX3cxXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxXbxXdcxX3xX2axX22xXbxXd7xadddxX2axXbxXdcxXddxX16xXbxde82xX1xX34xX2axX22xXbxX22xX15xX3xX2axXbxXcxX3xXbexX15xX2axXbxX1xX15xX3bxX2axXbxXd7xX3fxX15xXbxX1xd7f4xX2axX3cxXbxX2axX1x4818xXdcxXbxX22xX15xX3xXbxX16x424cxX2axX22xXbxXfx9fd0xXcxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX65xXb0xX15xXbxXcx69f3xXcxXbxXdcxffa9x1062cxXbxdd43xX2xXbxXd7xXe1xX15xXbxX16xX1x4fa0xaea0xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4x86bfxX12xX7x9525xb368xXbxX16xX1x5e33xX3cxXbxX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxXd7xXafxXd9xXcxXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxXbexXf6xXbxX1xX3bxXbxX16xX1xXe1xX2axX22xXbxX16xX1xX34xX2axX22xXbxX16xX15xX2axXbxX22xX15xXbfxX15xXbxX16xX6x10068xXbxX4dx7cbfx8a34xX178xXbx4870xXbxX16xX15xXbbxX156xXbxXcxX1xX156xad9fxX2axXbxX16xX15xXbbxX2axXbxX16xX15xX109xX2axXbxX1xX12bxX2axXbxX65xXb0xX15xXbxXdcx2c98xX2axXbxX1x8674xX2axX1xXbxXaxX25xXbxX15xX2axXcxX1xX3cxXbxX16xX1xX3xX175xXbxX16xX1xX109xXbxXcxX1xX1cxXbxX1xX3bxXbxX16xX1xXe1xX2axX22xXbxX4dxX1baxX1bbxX178xXbx818fxXbxX65xXb0xX15xXbxXdcxX1dexX2axXbxX1xX1e2xX2axX1xXbx7417xXbxX15xX2axXcxX1xXbxXcxX161xX3xXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxX16xX15xXedxX2axXbxX2axX1xX15xX3bxXdcxX162xXbxX1bbxX22xX1cxX1dexX15xXbxX6xX3xX3cxXbxX158xX2xXbxXcxa230xX2axXbxXd7xXafxXd9xXcxXbxXcxX156xX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxX16x101efxX175xXbxXcxX1xa7b7xX2axXbxXd7xX15xXedxX156xXbxX1xXafxXb0xX2axX22xX3cxXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxXbxX2axX1xXd4xX2axXbxX4xX3fxX2axX22xXbxX22xX15xX25fxX2axX22xXbxX2axd7baxX15xXbxX65xX1dexXbxX110xX109xX16xXbxX2axXe1xX15xXbxXd7xX151xXdcxXbxXdcxX2bxX175xX3cxXbxXcxX1xX1cxXbxX13xX1xe2a8xX13xXbxX2axX22xXafxf5c6xX15xXbxX4xX25axX2axX22xXbxX4x4940xXbxX4xX1dexX2axX22xXbxX16xX1e2xXdcxXbxX110xX15xX109xXdcxXbxX16xX6xXbbxX2axXbxX15xX2axX16xX2xX6xX2axX2xX16xXbxX65xXb0xX15xXbxXcxX151xXcxXbxXcxX2bxX156xXbxX1xa075xX15xXbxX110xX15xX17dxX156xXbxX2axX1xXafxXbx28f1xX14xX1e2xXdcxXbxXcxX1xX1cxXbxX16xX34xX15xXbxXdcxXddxX16xXbxX2axX1xX1dexXbxX1xX1dexX2axX22xXbxX14xX1xX151xX15xXbxX16xXe1xX16xXbxX2axX1xX30xX16x6484xX162xX0xX55xX13xX7xX0xX55xX4xX15xX65xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxX15xX4xX11xX12xX3xX16xX4xXdxc958xXfxXdxX15xX4xX2xX33dxX15xXdcxX3xX22xX2xX33dxX26xX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX15xXdcxX22xX4dxX2xX16x78adxX2xd57dxX3xX156xXdxX16xX12xXbxXfxX16xX175xXdxX2xX11xX12xX4xX15xXfxX13xXdxX3xX175x4cbfxXbxXbexXdxX1cxXcxX110x5decxXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xXdxX2xX35cxX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xX6xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xX55xX15xX162xXbexX3xX1cxX1xX3xX16xX15xX2axX1xX162xX65xX2axX55xX2axX2x3c71xXfxX55xX25xX26xX1bexX20axX55xXaxX26xX219xX4x6869xXaxX20axX26x79c6xX1bexX219xX16xX219xX20ax647cxfbe8xXdxXaxX162x7d29xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX11xX12xX3d0xX1bexX3c6xX12xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX11xX12xX20axX3d0xXaxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xXa8xX3bxXbxX16xX1xXe1xX2axX22xXbxX16xX1xX34xX2axX22xXbxX16xX15xX2axXbxX22xX15xXbfxX15xXbxX16xX6xX1b7xXbxXdcxXb0xX15xXbxXcxd5b8xX2axX22xXbxX1x10613xXbxX16xX6xXd9xXbxX110xX109xX16xXbxX2axXe1xX15xXbx40f7xX2axX4xX6xX1cxX15xX4xXbxX47exX156xX16xX1cxXbxX65xX1dexXbxX47exX13xX13xXdxX2xXbxX178xX3xX6xd494xXdxX3xX175xXbxX110xX1xX34xX2axX22xXbxX4xX2bxX175xX162xXbxXaexXbbxX2axXbxXcxX3fxX2axX1xXbxXd7xX289xX3cxXbxX2axX22xXafxX2acxX15xXbxX4xX25axX2axX22xXbxXcxX289xXbxX16xX1xX17dxXbxX16xX1xc042xXcxXbxX1xX15xX3bxX2axXbxX2axX1xX15xXedxX156xXbxX16xX1xX3xX1cxXbxX16xX151xXcxXbxXcxX25axX2axX22xXbxXdcxXddxX16xXbxXdx66c5xXcxXbxX110xX1xX15xXbxXcxX289xXbxX16xX1xX17dxXbxXcxX1xX15xX3xXbxXdcxX1dexX2axXbxX1xX1e2xX2axX1xXbxXaxX25xXbxX15xX2axXcxX1xXbxX16xX1xX1dexX2axX1xXbxX2axX1xX15xXedxX156xXbxXcxb000xX3xXbxXfx8489xXbxX110xX1xX151xXcxXbxX2axX1xX3xX156xX162xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxX15xX4xX11xX12xX3xX16xX4xXdxX33dxXfxXdxX15xX4xX2xX33dxX15xXdcxX3xX22xX2xX33dxXaxX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX15xXdcxX22xX4dxX2xX16xX35axX2xX35cxX3xX156xXdxX16xX12xXbxXfxX16xX175xXdxX2xX11xX12xX4xX15xXfxX13xXdxX3xX175xX371xXbxXbexXdxX1cxXcxX110xX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xXdxX2xX35cxX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xX6xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xX55xX15xX162xXbexX3xX1cxX1xX3xX16xX15xX2axX1xX162xX65xX2axX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX1bexX20axX55xXaxX26xX219xX4xX3c6xXaxX20axX26xX3caxX1bexX219xX16xX25xXaxX3d0xXdxX25xX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX11xX12xX3d0xX1bexX3c6xX12xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX11xX12xX20axX3d0xXaxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxX15xX4xX11xX12xX3xX16xX4xXdxX33dxXfxXdxX15xX4xX2xX33dxX15xXdcxX3xX22xX2xX33dxX25xX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX15xXdcxX22xX4dxX2xX16xX35axX2xX35cxX3xX156xXdxX16xX12xXbxXfxX16xX175xXdxX2xX11xX12xX4xX15xXfxX13xXdxX3xX175xX371xXbxXbexXdxX1cxXcxX110xX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xXdxX2xX35cxX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xX6xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xX55xX15xX162xXbexX3xX1cxX1xX3xX16xX15xX2axX1xX162xX65xX2axX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX1bexX20axX55xXaxX26xX219xX4xX3c6xXaxX20axX26xX3caxX1bexX219xX16xXaxX3d1xX219xXdxX20axX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX11xX12xX3d0xX1bexX3c6xX12xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX11xX12xX20axX3d0xXaxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxX15xX4xX11xX12xX3xX16xX4xXdxX33dxXfxXdxX15xX4xX2xX33dxX15xXdcxX3xX22xX2xX33dxX20axX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX15xXdcxX22xX4dxX2xX16xX35axX2xX35cxX3xX156xXdxX16xX12xXbxXfxX16xX175xXdxX2xX11xX12xX4xX15xXfxX13xXdxX3xX175xX371xXbxXbexXdxX1cxXcxX110xX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xXdxX2xX35cxX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xX6xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xX55xX15xX162xXbexX3xX1cxX1xX3xX16xX15xX2axX1xX162xX65xX2axX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX1bexX20axX55xXaxX26xX219xX4xX3c6xXaxX20axX26xX3caxX1bexX219xX16xX219xX3d0xXaxX26xXdxX1bexX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX11xX12xX3d0xX1bexX3c6xX12xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX11xX12xX20axX3d0xXaxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX49xX1xX1cxX3xX2axX22xXbxXcxX3xXbexX15xX2axXbxXcxX161xX3xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxXcxX248xX2axXbxXcxX289xXbxX16xX1xXbbxXdcxXbxX25xXbxXcxX51exX2axX22xXbx52bdxX4dxXaexX3cxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxX16xX51exX2axX22xXbxXfxXe1xXbxXdxXbbxX2axXbxX1bexXbxXcxX51exX2axX22xXbxX8b9xX4dxXaexX162xXbxXaexXbbxX2axXbxXcxX3fxX2axX1xXbxXd7xX289xX3cxXbxX158xX2xXbxXcxX248xX2axXbxXcxX289xXbxX16xX25axX175xXbxXcxX1xX25fxX2axXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxX16xX6xX1b7xXbxX2axXddxX15xXbxX16xX1xX30xX16xXbxXbexX131xX2axX22xXbxX22xXe1xXdcxXbxXdcxXb0xX15xXbxX16xX6xXbbxX2axXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxX14xX15xX16xX3xX2axX15xX156xXdcxXbxX20xXdxX15xX16xX2xXbxX65xX1dexXbxX16xX25axX175xXbxXcxX1xX25fxX2axXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxX16xX6xX1b7xXbxXbexX131xX2axX22xXbxX65xXbfxX15xXbxX16xX6xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxX4dxX20xc1acxX162xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxX15xX4xX11xX12xX3xX16xX4xXdxX33dxXfxXdxX15xX4xX2xX33dxX15xXdcxX3xX22xX2xX33dxX1bexX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX15xXdcxX22xX4dxX2xX16xX35axX2xX35cxX3xX156xXdxX16xXbxX4xX16xX1xX156xXdcxXbexXbxX15xX178xX2xX2axX16xX2xX6xX12xXbxXfxX16xX175xXdxX2xX11xX12xX4xX15xXfxX13xXdxX3xX175xX371xXbxXbexXdxX1cxXcxX110xX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xXdxX2xX35cxX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xX6xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX371xXbxX3d0xXaxX3c6xX13xX158xX378xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX1bexXaxX26xX13xX158xX378xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xX55xX15xX162xXbexX3xX1cxX1xX3xX16xX15xX2axX1xX162xX65xX2axX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX1bexX20axX55xXaxX26xX219xX4xX3c6xXaxX20axX26xX3caxX20axX25xX16xXaxX3c6xX3c6xX20axX3caxXdxX26xX162xX3d5xX13xX22x9bc8xX6xX11xX3d0xX1bexX3caxX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX11xX12xX3d0xXaxX3c6xX12xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX11xX12xX1bexXaxX26xX12xXbxX55xX7xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX1bbxX1xee7axX2axX22xXbxX16xX1xX3xX175xXbxXd7xX51exX15xXbxX65xXedxXbxX2axX22xX1cxX3fxX15xXbxX16xX1xX30xX16xXbxX110xX1xX34xX2axX22xXbxXd7xX151xX2axX22xXbxX110xX17dxX3cxXbxX2axX22xX1cxX3fxX15xXbxX16xX6xdecfxXbxX25xXbxXdcxX1dexX156xXbxXfxX12bxX2axXbxX2axX22xX1cxX3fxX15xXbxX16xX1xX30xX16xXbxXdcxXb0xX15xXbxXdxX1dexXbxX178xX3xX6xXbexX1cxX2axX15x3abexX2xX4xXbx99a3xX6xX3xX175xXbxX65xX1dexXbxX963xX15xX16xX1xX15xX156xXdcxXbxXb24xX6xX3xX175xX162xXbxX1bbxX22xX1cxX1dexX15xXbxX6xX3xX3cxXbxX158xX2xXbxXcxX248xX2axXbxXd7xXafxXd9xXcxXbxXcxX156xX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxX3d1xXbxXdxX4c8xX3xXbxXcxX1xX25fxX2axXbxXdcxX2bxXdcxXbxX158xX2xXbxX110xX1xX151xXcxXbxX2axX1xX3xX156xXbxX65xXb0xX15xXbxX110xX1b7xXcxX1xXbxX16xX1xXafxXb0xXcxXbxX4xX3xX1cxXbxXd7xXddxX2axX22xXbxX16xXafbxXbxXaxX219xXbxX15xX2axXcxX1xXbxXd7xX109xX2axXbxX25xXaxXbxX15xX2axXcxX1xX162xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxX15xX4xX11xX12xX3xX16xX4xXdxX33dxXfxXdxX15xX4xX2xX33dxX15xXdcxX3xX22xX2xX33dxX3c6xX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX15xXdcxX22xX4dxX2xX16xX35axX2xX35cxX3xX156xXdxX16xX12xXbxXfxX16xX175xXdxX2xX11xX12xX4xX15xXfxX13xXdxX3xX175xX371xXbxXbexXdxX1cxXcxX110xX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xXdxX2xX35cxX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xX6xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xX55xX15xX162xXbexX3xX1cxX1xX3xX16xX15xX2axX1xX162xX65xX2axX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX1bexX20axX55xXaxX26xX219xX4xX3c6xXaxX20axX26xX3caxX1bexX219xX16xX219xX3d0xX219xX3d0xXdxX3c6xX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX11xX12xX3d0xX1bexX3c6xX12xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX11xX12xX20axX3d0xXaxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX35axXafxXb0xX15xXbxX2axc09axX13xXbxXcxX3xX75xX13xX34xX3cxXbxX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX65xX155xX2axXbxX16xX15xX109xX13xXbxX16xX179xXcxXbxX16xX1xXafbxX3xXbxX1xXafxf603xX2axX22xXbxXcxX151xXcxXbxXdxX4c8xX3xXbxXcxX1xX25fxX2axXbxXd7xXddxX2axX22xXbxXcxX12bxXbxXcxX161xX3xXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxX16xX15xXedxX2axXbxX2axX1xX15xX3bxXdcxXbxXbexX3xX1cxXbxX22xd8a9xXdcxXbxXd7xXddxX2axX22xXbxXcxX12bxXbxX20xXcxX1cxXaexX1cxX1cxXfxX16xXbxX25xX162xX26xX963xXbxX1bexXbxX158xX15xX75xXdxX3xX2axX1xX3cxXbxXfxXbfxX2axXbxXfxX15xX2axX1xXbxXcxX34xX2axX22xXbxXfxX156xX30xX16xXbxX16xXe1xX15xXbxXd7xX3xXbxX25xX3c6xX26xXbxXdcx4053xXbxXdxX4c8xXcxXbxX65xX1dexXbxXdcxX34xX75xXdcxX2xX2axXbxX158xX1cxXcd9xX2axXbxXcxX4c8xXcxXbxXd7xX3fxX15xXbxX20axX3caxX20axXbxX1bbxXdcxX162xXbxX497xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxX20xX4xX22xX2xXbxX4dxX14xXbxXfxX51axXbxX4xX179xX2axX22xXbxXd7xXddxX2axX22xXbxXcxX12bxXbxX20xXcxX1cxXaexX1cxX1cxXfxX16xXbxX25xX162xX3caxX963xX3cxXbxbc1fxX3d0xX3cxXbxXcxX1xX1cxXbxXcxX34xX2axX22xXbxXfxX156xX30xX16xXbxXd7x3bedxX156xXbxX6xX3xXbxX16xXe1xX15xXbxXd7xX3xXbxX20axX20axX3c6xXbxXdcxXd80xXbxXdxX4c8xXcxXbxX65xX1dexXbxXdcxX34xX75xXdcxX2xX2axXbxX158xX1cxXcd9xX2axXbxXcxX4c8xXcxXbxXd7xX3fxX15xXbxX3c6xXaxX3c6xXbxX1bbxXdcxX162xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxX15xX4xX11xX12xX3xX16xX4xXdxX33dxXfxXdxX15xX4xX2xX33dxX15xXdcxX3xX22xX2xX33dxX3d0xX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX15xXdcxX22xX4dxX2xX16xX35axX2xX35cxX3xX156xXdxX16xX12xXbxXfxX16xX175xXdxX2xX11xX12xX4xX15xXfxX13xXdxX3xX175xX371xXbxXbexXdxX1cxXcxX110xX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xXdxX2xX35cxX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xXbxXdcxX3xX6xX22xX15xX2axX75xX6xX15xX22xX1xX16xX371xXbxX3xX156xX16xX1cxX378xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xX55xX15xX162xXbexX3xX1cxX1xX3xX16xX15xX2axX1xX162xX65xX2axX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX1bexX20axX55xXaxX26xX219xX4xX3c6xXaxX20axX26xX3caxX1bexX219xX16xX25xX26xXaxX20axXdxX3d0xX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX3baxX15xX4xX16xX1xX11xX12xX3d0xX1bexX3c6xX12xXbxX1xX2xX15xX22xX1xX16xX11xX12xX20axX3d0xXaxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xXaexX1cxX4xX175xX12xX7xX14xX3fxX15xXbxX16xX1xXf6xXbxX16xX6xXafxX2acxX2axX22xXbx6284xa59exX3cxXbxX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX16xX6xX4c8xXcxXbxX16xX15xX109xX13xXbxX65xXb0xX15xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX3cxXbx8ca3xX2xX2xX13xXbxXb24xX6xX3xX2axX4xXbxX178xX1xX2xX6xX1cxX110xX2xX2xX3cxXbxX35axX1cxX4xX22xX2xXbxX35axX156xX6xX3xX2axX22xX1cxX162xXbxX14xX6xX1cxX2axX22xXbxX110xX1xX15xXbxXd7xX289xX3cxXbxX16xX3fxX15xXbxX16xX1xXf6xXbxX16xX6xXafxX2acxX2axX22xXbxXdd6xX15xX3bxX16xXbxX1bbxX3xXdcxX3cxXbxX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxXd7xXafxXd9xXcxXbxX2axX1xXd4xX13xXbxX110xX1xX1c8xX156xXbxX16xXafxXbxX2axX1xX2bxX2axXbxX65xXb0xX15xXbxXfxXe1xXbxXdxXafxXd9xX2axX22xXbxX1b7xX16xXbxX2e0xX15xX3cxXbxXd7xX15xXbxX110xb8cbxXdcxXbxX22xX15xX151xXbxXbexX151xX2axXbxX110xX1xX151xXbxXd7xXcd9xX16xXbxXd7xX2e0xX162xX0xX55xX13xX7xX0xX4xX15xX65xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX4xX6xX2xXdxX3xX16xX2xX4xX12xX7xX0xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX14xX15xX2axXbxXdxX15xXbbxX2axXbxadf3xX156xX3xX2axX371xX0xX55xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX0xX156xXdxXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX16xX15xX16xXdxX2xX75xX16xX1xX156xXdcxXbexX75xX3xX2axX4xX75xXfxX3xX13xX1cxX12xX7xX0xXdxX15xX7xX0xX3xXbxX16xX15xX16xXdxX2xX11xX12xX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxX16xX4c8xXbxX110xX1xX289xX3xXbxXbexX151xX2axX1xXbxX158xX2xXbxXfxX3xX156xXbxX65xX3xXbxXcxX1xX3fxXdcxX12xXbxX1xX6xX2xX35cxX11xX12xX55xX158xX2xX55xX110xX15xX3xX75xXfxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX75xX25xX26xX25xXaxX75xX16xX156xX75xX110xX1xX1cxX3xX75xXbexX3xX2axX1xX75xX158xX2xX75xXfxX3xX156xX75xX65xX3xX75xXcxX1xX3xXdcxX55xX25xX26xX26xX3caxX3caxX3caxX162xX1xX16xXdcxX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xXdcxX2xX4xX15xX3xX55xXaxX25xX26xX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX1bexX25xX55xXaxX26xX219xX4xX26xXaxX26xX26xX26xX3c6xXaxX16xX3d1xX26xX3d1xX20axX3c6xXdxX26xX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX3xX7xX0xX4xX15xX65xX7xX0xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX0xX3xXbxX16xX15xX16xXdxX2xX11xX12xX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxX16xX4c8xXbxX110xX1xX289xX3xXbxXbexX151xX2axX1xXbxX158xX2xXbxXfxX3xX156xXbxX65xX3xXbxXcxX1xX3fxXdcxX12xXbxX1xX6xX2xX35cxX11xX12xX55xX158xX2xX55xX110xX15xX3xX75xXfxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX75xX25xX26xX25xXaxX75xX16xX156xX75xX110xX1xX1cxX3xX75xXbexX3xX2axX1xX75xX158xX2xX75xXfxX3xX156xX75xX65xX3xX75xXcxX1xX3xXdcxX55xX25xX26xX26xX3caxX3caxX3caxX162xX1xX16xXdcxX12xX7xX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxX16xX4c8xXbxX110xX1xX289xX3xXbxXbexX151xX2axX1xXbxX158xX2xXbxXfxX3xX156xXbxX65xX3xXbxXcxX1xX3fxXdcxX0xX55xX3xX7xX0xX55xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX1xX2xX3xX4xX12xX7xXf5dxX155xX156xXbxX4dxX8b9xXdd6xXbxXdcxXb0xX15xXbxXcxX161xX3xXbxX49xX15xX3xXbxXfx8597xXbxX16xX4c8xXbxXd7xXddxX2axX22xXbxX110xX1xX289xX3xXbxXcxX1xd904xX16xXbxX1bexXbxXbexX151xX2axX1xXbxX158xX2xXbxX16xX6xX1cxX2axX22xXbxX16xX6xXafxX2acxX2axX22xXbxX1xXd9xX13xXbxX158xXbfxX175xXbxX6xX3xXbxX65xX3xXbxXcxX1xX3fxXdcxX162xX0xX55xX13xX7xX0xX55xX4xX15xX65xX7xX0xX55xXdxX15xX7xX0xXdxX15xX7xX0xX3xXbxX16xX15xX16xXdxX2xX11xX12xX178xX1xX15xXbxX16xX15xX109xX16xXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxXbexXf6xXbxX16xX6xXbbxX2axXbxXcxX151xXcxXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxXcxX161xX3xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxX12xXbxX1xX6xX2xX35cxX11xX12xX55xX158xX2xX55xXcxX1xX15xX75xX16xX15xX2xX16xX75xX16xX6xX3xX2axX22xX75xXbexX15xX75xX16xX6xX2xX2axX75xXcxX3xXcxX75xX13xX1xX15xX2xX2axX75xXbexX3xX2axX75xXcxX156xX3xX75xX110xX15xX3xX75xXfxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX75xX25xX26xX25xXaxX55xXaxX3d1xX219xX3d0xX20axX3d0xX162xX1xX16xXdcxX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xXdcxX2xX4xX15xX3xX55xXaxX25xX26xX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX20axX3caxX55xXaxX26xX219xX4xX20axX26xX3d1xXaxX3c6xX20axX25xX16xX3caxX1bexX20axX26xX3c6xXdxX26xX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX3xX7xX0xX4xX15xX65xX7xX0xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX0xX3xXbxX16xX15xX16xXdxX2xX11xX12xX178xX1xX15xXbxX16xX15xX109xX16xXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxXbexXf6xXbxX16xX6xXbbxX2axXbxXcxX151xXcxXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxXcxX161xX3xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxX12xXbxX1xX6xX2xX35cxX11xX12xX55xX158xX2xX55xXcxX1xX15xX75xX16xX15xX2xX16xX75xX16xX6xX3xX2axX22xX75xXbexX15xX75xX16xX6xX2xX2axX75xXcxX3xXcxX75xX13xX1xX15xX2xX2axX75xXbexX3xX2axX75xXcxX156xX3xX75xX110xX15xX3xX75xXfxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX75xX25xX26xX25xXaxX55xXaxX3d1xX219xX3d0xX20axX3d0xX162xX1xX16xXdcxX12xX7xX178xX1xX15xXbxX16xX15xX109xX16xXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxXbexXf6xXbxX16xX6xXbbxX2axXbxXcxX151xXcxXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxXcxX161xX3xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxX0xX55xX3xX7xX0xX55xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX1xX2xX3xX4xX12xX7xX14xX1xX3xXcxX1cxXbxX13xX1xX2bxX2axXbxX13xX1xXe1xX15xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxX47exXdxXdxXbxX1bbxX2xX3baxXbxX16xX3fxX15xXbxXdd6xX15xX3bxX16xXbxX1bbxX3xXdcxXbxX65xXb0xX15xXbxX1bexXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxX22xXd3dxXdcxXbxX35axX2xXdxX156xX158xX2xX3cxXbxX963xX156xX158xX156xX6xX175xX3cxXbxX497xX6xX2xXdcxX15xX156xXdcxXbxX65xX1dexXbxX4dxX15xX22xX2axX3xX16xX156xX6xX2xXbxXcxX25axX2axX22xXbxX25xXbxXdxX4c8xX3xXbxXcxX1xX25fxX2axXbxXd7xXddxX2axX22xXbxXcxX12bxXbxX4xXde9xX156xXbxX65xX1dexXbxX158xX139xX2axX22xX3cxXbxXd7xX15xXbxX110xX1015xXdcxXbxX22xX15xX151xXbxXbexX151xX2axXbxX16xXafbxXbxXaxX3cxX26xX3caxX3d1xX75xXaxX3cxX20axX1bexX3d1xXbxX16xb86fxXbxXd7xXd3dxX2axX22xX162xXbxXdd6xXb0xX15xXbxXdcxX13exXcxXbxX22xX15xX151xXbxXcxX1xXbbxX2axX1xXbxXdxX3bxXcxX1xXbxX16xXafbxXbxX3caxX26xX75xXaxX25xX26xXbxX16xX6xX15xX3bxX156xXbxXd7xXd3dxX2axX22xXbxX22xX15xXac9xX3xXbxXcxX151xXcxXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxX110xX109xXbxX2axX1xX3xX156xX3cxXbxX14xX1xX3xXcxX1cxXbxXcxX1xX15xX3xXbxX16xX6xX3xX2axX22xXbxXbexXf6xXbxXcxX1xX1cxXbxXcxX151xXcxXbxX13xX1xX15xXbbxX2axXbxXbexXbfxX2axXbxXcxX161xX3xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX1xXafxXbxX16xX1xX109xXbxX2axX1dexX1cxXa4fxX0xX55xX13xX7xX0xX55xX4xX15xX65xX7xX0xX55xXdxX15xX7xX0xXdxX15xX7xX0xX3xXbxX16xX15xX16xXdxX2xX11xX12xX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxXdcxXd06xXbxXbexX151xX2axXbxX16xX3fxX15xXbxXcxX1xX2bxX156xXbx8511xX156xX3cxXbxX4xX4c8xXbxX110xX15xX109xX2axXbxX65xXedxXbxXdd6xX15xX3bxX16xXbxX1bbxX3xXdcxXbxX16xX6xX1cxX2axX22xXbxX2axX139xXdcxXbxX2axX3xX175xX12xXbxX1xX6xX2xX35cxX11xX12xX55xX158xX2xX55xX110xX15xX3xX75xXfxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX75xX25xX26xX25xXaxX75xXdcxX1cxX75xXbexX3xX2axX75xX16xX3xX15xX75xXcxX1xX3xX156xX75xX3xX156xX75xX4xX156xX75xX110xX15xX2xX2axX75xX65xX2xX75xX65xX15xX2xX16xX75xX2axX3xXdcxX75xX16xX6xX1cxX2axX22xX75xX2axX3xXdcxX75xX2axX3xX175xX55xXaxX3d1xX3caxX26xX219xX3caxX162xX1xX16xXdcxX12xX7xX0xX15xXdcxX22xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX55xXdcxX2xX4xX15xX3xX55xXaxX25xX26xX55xX2axX2xX3baxXfxX55xX25xX26xX20axX25xX55xXaxX26xX219xX4xX3c6xX25xXaxXaxXaxX26xX219xX16xX20axX20axX3caxX3c6xX3c6xXdxX26xX162xX3d5xX13xX22xX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX1bxX1cxX6xX4xXbxX20xX4xX22xX2xXbxX25xX26xX25xXaxXbxX2axX2bxX2axX22xXbxXcxX30xX13xXbxXcxX34xX2axX22xXbxX2axX22xX1xX3bxX3cxXbxXcxX3fxX2axX1xXbxX16xX6xX3xX2axX1xXbxX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX12xXbxX55xX7xX0xX55xX3xX7xX0xX4xX15xX65xX7xX0xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX0xX3xXbxX16xX15xX16xXdxX2xX11xX12xX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxXdcxXd06xXbxXbexX151xX2axXbxX16xX3fxX15xXbxXcxX1xX2bxX156xXbxX164cxX156xX3cxXbxX4xX4c8xXbxX110xX15xX109xX2axXbxX65xXedxXbxXdd6xX15xX3bxX16xXbxX1bbxX3xXdcxXbxX16xX6xX1cxX2axX22xXbxX2axX139xXdcxXbxX2axX3xX175xX12xXbxX1xX6xX2xX35cxX11xX12xX55xX158xX2xX55xX110xX15xX3xX75xXfxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxX75xX25xX26xX25xXaxX75xXdcxX1cxX75xXbexX3xX2axX75xX16xX3xX15xX75xXcxX1xX3xX156xX75xX3xX156xX75xX4xX156xX75xX110xX15xX2xX2axX75xX65xX2xX75xX65xX15xX2xX16xX75xX2axX3xXdcxX75xX16xX6xX1cxX2axX22xX75xX2axX3xXdcxX75xX2axX3xX175xX55xXaxX3d1xX3caxX26xX219xX3caxX162xX1xX16xXdcxX12xX7xX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxXdcxXd06xXbxXbexX151xX2axXbxX16xX3fxX15xXbxXcxX1xX2bxX156xXbxX164cxX156xX3cxXbxX4xX4c8xXbxX110xX15xX109xX2axXbxX65xXedxXbxXdd6xX15xX3bxX16xXbxX1bbxX3xXdcxXbxX16xX6xX1cxX2axX22xXbxX2axX139xXdcxXbxX2axX3xX175xX0xX55xX3xX7xX0xX55xXfxX16xX6xX1cxX2axX22xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX1xX2xX3xX4xX12xX7xX49xX15xX3xXbxX4dxX1cxX6xX2xX2axX16xX1cxXbxX25xX26xX25xXaxXbxX16xX3fxX15xXbxXcxX1xX2bxX156xXbxX164cxX156xXbxXcxX289xXbxX25xXbxX16xX25axX175xXbxXcxX1xX25fxX2axXbxXd7xXddxX2axX22xXbxXcxX12bxXbxXdxX1dexXbxX1xX175xXbexX6xX15xX4xXbxXaxX162xX3d0xX963xXbxX65xX1dexXbxX4xX15xX2xXfxX2xXdxXbxX178x2c74xX35axX15xXbxX25xX162xX25xX963xX162xXbx4bbexX2xXbxXcxX289xXbxX22xX15xX151xXbxXbexX151xX2axXbxX16xXafbxXbxX3c6xX26xX162xX219xXaxX26xXbxX8b9xX4dxX35axXbxX16xX3fxX15xXbxX47exX2axX1xX162xX0xX55xX13xX7xX0xX55xX4xX15xX65xX7xX0xX55xXdxX15xX7xX0xX55xX156xXdxX7xX0xX4xX15xX65xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xXcxXdxX6xX12xX7xX0xX55xX4xX15xX65xX7xX0xX55xX4xX15xX65xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX4dxX1cxX156xX6xXcxX2xX12xX7xX14xX1xX2xX1cxX0xXbexX7xX0xX55xXbexX7xX3xX156xX16xX1cxX4xX3xX15xXdxX175xX162xX65xX2axX0xX55xX13xX7xX0xX55xX4xX15xX65xX7