Phân bổ 341 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn hỗ trợ trung ương
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định về việc phân bổ hạt giống cây trồng do trung ương hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2012 cho các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh để phục vụ sản xuất vụ đông 2012 và vụ xuân 2013.
91e6xa572xe9bfxe7b4xbf41xe5e7xb934x93d1x1022axX7x9933x9efexb24axf9ecx10713xa3fexX5xa534xXaxc570xebcfxX1xc79fxe0aaxX3x9f3bxb9e5xX3xd6c2xaf4cxX2xX3xXexe63exX16xX3xX1xfabaxXexX3x11069xXdx9243xX16xX27xX3xX4xX15x10dd9xX3xXex1064axd336xX16xX27xX3xXexcbc2xX3xX16xX27xf9a4xX33xX16xX3xX1x9b36xX3xXexX32x9521xX3xXexX32xX3cxX16xX27xX3xc5aaxb6dfxX16xX27xX0xdc74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ec5xX10xX6xe213xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xb48axXex11852xX6xX5xXdxX27xX16xede8xX3x10bc5xX3cxX7xXexXdxd3d9xX2fxXaxX12xc3d0xfac0xa755xfc68xX3xXex9972xX16xX1xX3xX61xe2eaxX3xXcxcff6xX16xX1xX3xeceaxX38xX6xX3xX18xX6xX16xX3xX1xX8exX16xX1xX3x10029xX3cxX2fxbdc6xXexX3xde41x9e9fxX16xX1xX3xX95xf8ecxX3xX95xXdx10c11xX4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX4xX15xX2fxX3xXexX32xX33xX16xX27xX3xX64x109f3xX3xXexX32xX3cxX16xX27xX3xX4dxX4exX16xX27xX3xX1xX41xX3xXexX32xX45xX3xXexX38xX3xX16xX27xX3cxX33xX16xX3xX64xfe96xX3xXexX32xa05fxX3xXa2xX3cxX29xX4xX3xX27xXdxX6xX3xX16xd8c1xd1d3xX3xa91exc5e2xX2xX103xX3xX4xX1xXd2xX3xX4xc5d3xX4xX3xX1xX3cxX2fxXb2xX16x10553xX3xXexX1xX8exX16xX1xX3xXbxX1xX29xX115xX3xXexX1xXa9xX3xX70xf28axX3xXexX32xXd2xX16xX27xX3xXexX89xX16xX1xX3xXa8xfa15xX3xXbxX1x1154dxX4xX3xX95xX139xX3xX7xfc5bxX16xX3xX70xX3cxX20xXexX3xX95xX139xX3xXa8xe590xX16xX27xX3xX103xX104xX2xX103xX3xX95xX8exX3xX95xX139xX3xX70xX3cxX15xX16xX3xX103xX104xX2xX1bxf4caxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexX72xX6xX5xXdxX27xX16xX78xX3xX7axX3cxX7xXexXdxX7fxX2fxXaxX12xXcxX1xX10xXd2xX3xXa8xbd4exX115xX3xXexX32xXd2xX16xX27xX3xX1bxX1cxX2xX3xXexX20xX16xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX4xX15xX2fxX3xXexX32xX33xX16xX27xX3xX4xX10dxX4xX3xX5xXd2xX24xXdxX3xa6a7xX4xX1xe8edxX3xX2fxXa5xX3cxX3xX5xX8exX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX5xeb36xX6xf802xX3xXa8xX4dxX45xX4xX3xXexX32xX3cxX16xX27xX3xX4dxX4exX16xX27xX3xX1xX41xX3xXexX32xX45xX3xX4xX18exX78xX3xX2xc827xX104xX3xXexX20xX16xX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX5xX1cfxX6xX3xe968xX1xX6xX16xX27xX3xX64xX15xX16xX3xX2xbb4fx9d19xX3xX2xX103xX104xX3xXexX20xX16xX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX5xX1cfxX6xX3xX61xX4dxX4exX16xX27xX3xXexX1xX4exX101xX3xX2xX20cxX3xX1bxX104xX3xXexX20xX16xX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX16xXa5xXbxX3xX85xX20bxX1efxX20cxX3xX2xee5bxX3xXexX20xX16xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX16xX27xX14cxX3x11739x970dxX103xX3xX95xX8exX3xf6eaxX3xXexX20xX16xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX32xX6xX3cxX3xX4xX140xXdxX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexX72xX6xX5xXdxX27xX16xX78xX3xX7axX3cxX7xXexXdxX7fxX2fxXaxX12xdd65xX6xX16xX3xfcc0xc837xX4xX115xX3xX200x10e04xX3xc155xX16xX1xX115xX3xXcxX1xX24xX4xX1xX3xX61xX8exX3xX95xX8exX3xf683xc487xX4xX3xXcxX1x106d0xX3xX5xX8exX3xX1cxX3xX1xX3cxX2fxXb2xX16xX3xX4xX18exX3xX7xX29xX3xX5xX4dxX45xX16xX27xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xXa8xX4dxX45xX4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX16xX1xXdxXaexX3cxX3xX16xX1xX20xXexX3xX95xc7d0xXdxX3xXexX32xa5c4xX16xX3xX1bxX104xX3xXexX20xX16xX3xX4xX1xXd2xX3xX101xX41xXdxX3xXa8xXa9xX6xX3xXbxX1xX4dxX4exX16xX27xX20cxX3xXcxX25axX3xX61xX33xX16xX27xX3xX29fxX91xX16xX1xX3xd658xXexX3xX16xX1xX20xXexX3xX95xX2faxXdxX3xX1xX4exX16xX3xX2xX245xX3xXexX20xX16xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX18xXd2xX32xX64xX10xX32xX9xXaxX104xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX27xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX27xX9xXaxX2xXaxX3xd43cxXdxX64xXexX1xX9xXaxX103xX104xX104xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX32xXaxX12xX0xXexX18xXd2xX64xX2fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX101xX27xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX164xX18xX6xXd2xX1xX6xXexXdxX16xX1xX164xX95xX16xX52xX16xX10xX377xX7xX52xX2xX103xX1cxX1cxX52xX2xX104xX260xX64xX2xX103xX104xX103xX245xX104xX104xXexX103xX1bxX260xX1efxX260xX5xX104xX164xX7axXbxX27xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX6xXbxXexXdxXd2xX16xXaxX12xcc81xX140xX16xX3xX70xX3cxX20xXexX3xX95xX139xX3xXa8xX14cxX16xX27xX3xX5xX3cxX14cxX16xX3xX27xe98dxXbxX3xX16xX1xXdxXaexX3cxX3xb4f1xX1xX18exX3xX424xX1xX100xX16xX3xX64xXd2xX3xXexX10dxX4xX3xXa8xX2a0xX16xX27xX3xX18xX20xXexX3xX5xX45xXdxX3xX4xX1bfxX6xX3xXexX1xdce4xXdxX3xXexXdxXa5xXexX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX32xX12xX0xX52xXexX18xXd2xX64xX2fxX12xX0xX52xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexX72xX6xX5xXdxX27xX16xX78xX3xX7axX3cxX7xXexXdxX7fxX2fxXaxX12xX29bxX14cxX16xX27xX3xXexX2fxX3xX29bxX13xX3x10903xXdxX29xX16xX27xX3xX4xX15xX2fxX3xXexX32xX33xX16xX27xX3xX72xX3xX95x118a3xXexX3xX16xX3cxX14cxXdxX3xXcxX1xX38xX6xX3xXcxX1xXdxX2ffxX16xX3xX61xX3cxXa5xX3xX95xX8exX3xX29bxX14cxX16xX27xX3xXexX2fxX3xX29bxX13xX3xX492xXdxX29xX16xX27xX3xX4xX15xX2fxX3xXexX32xX33xX16xX27xX3xX101xXdxXaexX16xX3xX85xX6xX101xX3xX7x9d5axX3xX5xX8exX3xX103xX3xXa8xX4exX16xX3xX95xXa9xX3xXexX32xXf0xX4xX3xXexXdxXa5xXbxX3xX4xX3cxX16xX27xX3xX2b9xX16xX27xX115xX3xX95xX4a5xX16xX3xX4xX1xX3cxX2fxX135xX16xX3xX95xX8exX3xX18xX8exX16xX3xX27xXdxX6xXd2xX3xXexX32xXf0xX4xX3xXexXdxXa5xXbxX3xX4xX1xXd2xX3xX4xX10dxX4xX3xXa8xXa9xX6xX3xXbxX1xX4dxX4exX16xX27xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexX72xX6xX5xXdxX27xX16xX78xX3xX7axX3cxX7xXexXdxX7fxX2fxXaxX12xX83xX84xX85xX86xX3xXexX89xX16xX1xX3xX27xXdxX6xXd2xX3xX29bxX1xX1bfxX3xXexXa9xX4xX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xX4xX10dxX4xX3xX1xX3cxX2fxXb2xX16xX115xX3xXexX1xX8exX16xX1xX3xXbxX1xX29xX115xX3xXexX1xXa9xX3xX70xX127xX3xXexX19xX3xX4xX1xX2b9xX4xX3xXexXdxXa5xXbxX3xX16xX1xX4a5xX16xX3xX7xX29xX3xX5xX4dxX45xX16xX27xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xXexX32xX2ffxX16xX3xXexX38xX3xX4xX10dxX4xX3xXa8xX4exX16xX3xX95xXa9xX3xX4xX3cxX16xX27xX3xX2b9xX16xX27xX3xXa8xX140xX101xX3xX18xX140xXd2xX3xX424xXa9xXbxX3xXexX1xX447xXdxX115xX3xXa8x11901xX2fxX3xXa8xX1bfxX20cxX3xX424xXdxX135xX101xX3xXexX32xX6xX3xX16xX27xX3cxX33xX16xX3xX27xX29xX4xX115xX3xX4xX1xX20xXexX3xX5xX4dxX45xX16xX27xX115xX3xX4xX1xX1bfxX16xX27xX3xX5xXd2xX24xXdxX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX424xX1xXdxX3xX16xX1xX4a5xX16xX3xX27xXdxX6xXd2xX20cxX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xXd2xX3xX4xX10dxX4xX3xX70xX127xX52xXbxX1xX4dxX447xX16xX27xX52xXexX1xXa9xX3xXexX32xX20xX16xX3xXbxX1xb719xX3xX1xX45xXbxX3xX95xX2faxXdxX3xX16xX1xX3cxX3xX4xX5ebxX3cxX115xX3xX424xX1xX140xX3xX16xX100xX16xX27xX3xX7xX140xX16xX3xX70xX3cxX20xXexX3xXexX1xXf0xX4xX3xXexXa5xX3xX4xX1bfxX6xX3xXexX38xX16xX27xX3xXa8xXa9xX6xX3xXbxX1xX4dxX4exX16xX27xX3xX95xX8exX3xX7xX29xX3xX5xX4dxX45xX16xX27xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xXa8xX4dxX45xX4xX3xX4xX20xXbxX115xX3xXa8xX33xX16xX27xX3xXexX1xX447xXdxX3xX4xX1xX89xX3xXa8xX24xXd2xX115xX3xX1xX4dxX2faxX16xX27xX3xX64x94f8xX16xX3xX4xX10dxX4xX3xXa8xXa9xX6xX3xXbxX1xX4dxX4exX16xX27xX3xX4xX4exX3xX7xcac9xX3xX7xX140xX16xX3xX70xX3cxX20xXexX3xX424xXa9xXbxX3xXexX1xX447xXdxX3xX95xX139xX115xX3xX4xX18exX3xX1xXdxXb2xX3cxX3xXa2xX3cxX140xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexX72xX6xX5xXdxX27xX16xX78xX3xX7axX3cxX7xXexXdxX7fxX2fxXaxX12xX404xX6ecxX3xX85xX85x10f85xX13xXcxX85xXcxX3xX4xX18exX3xX16xX1xXdxXb2xX101xX3xX95xX139xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4xX10dxX4xX3xXa8xXa9xX6xX3xXbxX1xX4dxX4exX16xX27xX3xX95xX8exX3xX4xX10dxX4xX3xXa8xX4exX16xX3xX95xXa9xX3xX4xX3cxX16xX27xX3xX4xX20xXbxX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xXexX19xX3xX4xX1xX2b9xX4xX3xX27xXdxX6xXd2xX115xX3xX16xX1xX4a5xX16xX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX20cxX3xX424xXdxX135xX101xX3xXexX32xX6xX3xX16xX27xX3cxX33xX16xX3xX27xX29xX4xX115xX3xX4xX1xX20xXexX3xX5xX4dxX45xX16xX27xX115xX3xX4xX1xX1bfxX16xX27xX3xX5xXd2xX24xXdxX3xX1xX24xXexX3xX27xXdxX29xX16xX27xX3xX424xX1xXdxX3xXexXdxXa5xXbxX3xX16xX1xX4a5xX16xX20cxX3xX424xXdxX135xX101xX3xXexX32xX6xX115xX3xX27xXdxX10dxX101xX3xX7xX10dxXexX115xX3xX4xX1xX89xX3xXa8xX24xXd2xX115xX3xX1xX4dxX2faxX16xX27xX3xX64xX6d6xX16xX3xX4xX10dxX4xX3xXa8xXa9xX6xX3xXbxX1xX4dxX4exX16xX27xX3xXa2xX3cxX140xX16xX3xX5x10407xX115xX3xX7x93cdxX3xX64xX139xX16xX27xX3xXa8xX1cfxX16xX27xX3xX101xX139xX4xX3xXa8xX32axX4xX1xX115xX3xXexX32xXdxX135xX16xX3xX424xX1xX6xXdxX3xX7xX140xX16xX3xX70xX3cxX20xXexX3xX4xX18exX3xX1xXdxXb2xX3cxX3xXa2xX3cxX140xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a7xX3cxXexX1xXd2xX32xXaxX12xX61xX4dxX4exX16xX27xX3xX2a7xX16xX1xX0xX52xXbxX12
Hương Anh