Bàn giao chuông quý đời Trần cho Bảo tàng Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chuông đồng chùa Rối được đúc từ đời Trần vừa được huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bàn giao cho Bảo tàng Hà Tĩnh lưu giữ, bảo quản.
fd16x17c96x153b8xfd26x16660x18cc5x130dfx11937x1120bxX7x12bfex16b56x1954cx15797x19e07x11978xX5x163fdxXax18886x17569x12e8fx11a0fxX3x13bdexXdxX6x12dc1xX3xX4xX1x14723x12a40xX15xX17xX3x127b6xX1ex102c2xX3x13f2bx17dcbxXdxX3xXcx14237x12cf0xX15xX3xX4xX1xX1axX3xX13x167d2xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3x19a32xX14xX3xXcx192b8xX15xX1xX0x19910xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6x102d1xXaxX12x153c9xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27x1739dxX15xX17xX3xX4xX1x153bbxX6xX3x12e28x142c3xXdxX3xX27x179d5x123c9xX4xX3xX27x156afxX4xX3xXex11752xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3x1627exX79xX6xX3xX27xX70xX71xX4xX3xX1xX1ex19652x12fdfxX15xX3xX5axff76x190acxX3x17b74xX1exX8fx17871xX15xX3x17997xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1x10975xX3x12b7axX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX13xX35xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xX3xX5xX70xX1exX3xX17xXdx10369x140daxX3xXa7xX35xX1axX3xX23xX1exX35xX15x18dbaxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX57xX8fxX3xXbxX5axX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX95xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX15xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXax14c25xXdxX57xXexX1x11f5cxX3x113ccxX2x18edcxXbx185fcx10153xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX115xX3x110c8xX2x119d7xXbxX11bxX11cxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX45xX45xXdxXd6xXa7xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX84xX15xX45xX15xX10xX110xX7xX45xX2x116c6xX126x12e16xX45xX2xX151xX151xX57xX151x100ecxX2xX126xX119xX126xX151xXexX14fxX151xX158xX126xX119xX5xX128xXd6x18b75xXbxX17x147ddxX2cxX9xfe54xX158xX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX35xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12x11ed9x12346xX15xX1xX3xX27x14e7dxX1axX3xX1xX1exX8fxX90xX15xX3xX5axX94xX95xX3xX97xX1exX8fxX9axX15xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX35xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX57xX8fxXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX27x17390xXccxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27xX70xX71xX4xX3xXbxX1x14662xXexX3xX1xXdxX90xX15xX3xX84xX14xX1axX3xX4xX1exX6cxXdxX3xX15x151e3xX95xX3xX2xX14fxX14fxX128xX3xXexX1caxXdxX3xX4xX1xX68xX6xX3xX6bxX6cxXdxX3xX9dxX11bxX1c5xX3xX5axX94xX95xX3xXcxX1x1553fxX15xX1xXa5xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX57xX8fxXaxX12xX5axX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX4xX21cxX3xX4xX1xXdx1089dxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX17xX2dxX15xX3xX2xX158xX128xX3xX4xX95xXccxX3xX27xX70xX28xX15xX17xX3x16333x14dbaxX15xX1xX3xX1x1786cxX15xX3xX117xX128xX3xX4xX95xXccxX3xX15x179cdxX15xX17xX3xX1xX2a4xX15xX3xX158xX128xX128xX3xX29exX17xXd6xX3x1072exX1exX6xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27xX70xX71xX4xX3xX4x111cbxX1exX3xXexX1caxX1axX3xX1x1580fxX15xX1xX3xX4xX1axX15xX3xX2cxX62xX15xX17xX3xX29exX1xX1axX95xX3xX5xX70xX15xX17xXccxX3xXa7xX6cxX15xX3xX4xX1x18780xX15xX3xX4xX21cxX3xX95xX21cxX15xX17xX3xX84xX1exX6cxXexX3xXa7xX22dxX95xX3xX4xX1xX2afxXexX3xX84xX14xX1axX3xX27x101b5xX15xX1xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xXccxX3xXexX2cxX9axX15xX3xXexX1xX2f7xX15xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX4xX21cxX3xX117xX3xX15xX75xX95xX3xX27xX75xX4xXccxX3xXbxX1xX2f7xX15xX3xXa7xX6cxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX151xX3xX4xX2afxXbxX3xX27xX6cxXdxX3xX11bx15ad4xX15xX17xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX57xX8fxXaxX12x13fc6xX2afxX4xX3xXa7xXdxX90xXexXccxX3xXexX2cxX9axX15xX3xXexX1xX2f7xX15xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX4xX21cxX3xX27xX75xX4xX3xXa7xX14xXdxX3xXexX1xX2a4xX3xXa7x1664dxX15xX17xX3xX4xX1xXcbxX3xX3dxX22dxX15xXd6xX3xXcxX1xX10xX1axX3xX4xX22dxX4xX3xX15xX1xX14xX3xX15xX17xX1xXdxX9axX15xX3xX4xX359xX1exX3xXexX1xX2d9xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27xX70xX71xX4xX3xX27xX75xX4xX3xXexX79xX3xX27xX28xXdxX3xX15xX1xX14xX3xXcxX2cxX2dxX15xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX57xX8fxX3xXbxX5axX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX95xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX15xXexX10xX2cxX3xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX110xXdxX57xXexX1xX115xX3xX117xX2xX119xXbxX11bxX11cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX115xX3xX126xX2xX128xXbxX11bxX11cxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX45xX45xXdxXd6xXa7xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX84xX15xX45xX15xX10xX110xX7xX45xX2xX14fxX126xX151xX45xX2xX151xX151xX57xX151xX158xX2xX126xX117xX128xX119xXexX117xX16dxX2xX151xX5xX16dx1110dxX2xX158x14ef1xX57xX119xX128xX16dxX158xX151xX128xX16dxXexX14fxX117xX117xX158xX119xX5xX128xXd6xX167xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX35xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX2bfxX1exX6xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27xX70xX71xX4xX3xX4xX2d1xX1exX3xXexX1caxX1axX3xX1xX2d9xX15xX1xX3xX2cxX62xX15xX17xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX57xX8fxXaxX12x15c52xXdxX90xX4xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27xX62xX15xX17xX3xX4xX1xX68xX6xX3xX6bxX6cxXdxX3xX4xX1xX1axX3xX13xX35xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xX3xX7x19d21xX3xX17xX21cxXbxX3xXbxX1xX2dxX15xX3xXa7xX35xX1axX3xX23xX1exX35xX15xXccxX3xX5xX70xX1exX3xX17xXdxXcbxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX95x11e20xXexX3xX4xX22dxX4xX1xX3xX6xX15xX3xXexX1axX14xX15xXccxX3xX17xXdxX75xXbxX3xXa7xX35xX1axX3xXexX62xX15xX3xX84xX14xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xX1exX8fxX3xXexX6cxXdxX3xX27xX6xX3xX4xX22dxX4xX3xX17xXdxX22dxX3xXexX2cxX25exX3xX84xX23fxX15xX3xX1xX21cxX6xXccxX3xX5xX25exX4xX1xX3xX7x10a66xX3xX4x185ffxX6xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27xX62xX15xX17xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX475xXexX1xX1exX95xXa7xX475xX6xX15xX57xX475xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axX2dxX15xX3xX4xX22dxX15xX3xXa7xX576xX3xX4xX21cxX3xX4xX1xX1exX8fxX9axX15xX3xX95xX1fxX15xX3xX27x14cb7xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xX1exX8fxX3xX17xXdxX22dxX3xXexX2cxX25exX3xXexX70xX3xX5xXdxX90xX1exX3xX3dxX22dxX15xX3x129ecxX1fxX95xX3x17931xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX1xX2cxX10x19e95xX9xXaxX45xX84xX6xX15xX475xX1xX1axX6xX475xX1xX6xX475xXexXdxX15xX1xX45xX4xX6xX15xX475xX4xX6xX15xX475xXa7xX1axX475xX4xX1axX475xX4xX1xX1exX8fxX10xX15xX475xX95xX1axX15xX475xX57xX10xX475xXbxX1xX6xXexX475xX1xX1exX8fxX475xX17xXdxX6xX475xXexX2cxXdxX475xXexX1exX475xX5xXdxX10xX1exX475xX1xX6xX15xX475xX15xX1axX95xX475xX1axX475xX1xX6xX475xXexXdxX15xX1xX45xX2xX478xX2xX151xX478xX2xXd6xX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX45xX95xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX158xX128xX45xX15xX10xX110xX7xX45xX2xX14fxX126xX151xX45xX2xX151xX478xX57xX2xX2xX117xX126xX126xX126xX117xXexX119xX119xX126xX126xX119xX5xX128xXd6xX167xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX35xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX84xX12xX0xX7xXexX2cxX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axX2dxX15xX3xX4xX22dxX15xX3xXa7xX576xX3xX4xX21cxX3xX4xX1xX1exX8fxX9axX15xX3xX95xX1fxX15xX3xX27xX637xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xX1exX8fxX3xX17xXdxX22dxX3xXexX2cxX25exX3xXexX70xX3xX5xXdxX90xX1exX3xX3dxX22dxX15xX3xX656xX1fxX95xX3xX65axX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX668xX9xXaxX45xX84xX6xX15xX475xX1xX1axX6xX475xX1xX6xX475xXexXdxX15xX1xX45xX4xX6xX15xX475xX4xX6xX15xX475xXa7xX1axX475xX4xX1axX475xX4xX1xX1exX8fxX10xX15xX475xX95xX1axX15xX475xX57xX10xX475xXbxX1xX6xXexX475xX1xX1exX8fxX475xX17xXdxX6xX475xXexX2cxXdxX475xXexX1exX475xX5xXdxX10xX1exX475xX1xX6xX15xX475xX15xX1axX95xX475xX1axX475xX1xX6xX475xXexXdxX15xX1xX45xX2xX478xX2xX151xX478xX2xXd6xX1xXexX95xXaxX12xX5axX2dxX15xX3xX4xX22dxX15xX3xXa7xX576xX3xX4xX21cxX3xX4xX1xX1exX8fxX9axX15xX3xX95xX1fxX15xX3xX27xX637xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xX1exX8fxX3xX17xXdxX22dxX3xXexX2cxX25exX3xXexX70xX3xX5xXdxX90xX1exX3xX3dxX22dxX15xX3xX656xX1fxX95xX3xX65axX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX2cxX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX1xff74xX4xX3xXexX2cxX1caxX15xX17xX3xXexX70xX3xX5xXdxX90xX1exX3xX3dxX22dxX15xX3xX656xX1fxX95xX3xXexX2cxX9axX15xX3xX27xX2d1xXexX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xX3xX84xX14xX3xX17xXdxX35xXdxX3xXbxX1xX22dxXbxX3xX27xX637xX3xXa7xX35xX1axX3xXexX62xX15xXccxX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xX1exX8fxX3xX17xXdxX22dxX3xXexX2cxX25exX3xX4xX5c5xX6xX3xX4xX22dxX4xX3xXexX70xX3xX5xXdxX90xX1exX3xX23xX1exX25xX3xX5xX14xX3xX15xX576xXdxX3xX57xX1exX15xX17xX3xX1xX576xXdxX3xXexX1xX35xX1axX3xX29exX1xX1axX6xX3xX1x166eaxX4xX3x1661exX656xX17xX1xXdxX9axX15xX3xX4xX359xX1exXccxX3xX7xX70xX1exX3xXexX2dxX95xXccxX3xXa7xXdxX9axX15xX3xX57xX25exX4xX1xX3xXexX70xX3xX5xXdxX90xX1exX3xX3dxX22dxX15xX3xX656xX1fxX95xX3xX84xX285xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1x170f4xX3xX57xX1axX3xXcxX1xX70xX3xX84xXdxX90xX15xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xX3xXex11f54xX3xX4xX1xX359xX4xX3xX4xX1xXdxX285xX1exX3xX15xX17xX14xX8fxX3xX158xX478xX45xX2xX128xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX84xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax138a5xX2dxX15xX3xX151xX128xX3xX15xX23fxX95xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xXdxX90xX15xXccxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX84x141adxX15xX3xXa7xX25exX3xX27xX2afxXexX3xXexX2cxX1axX15xX17xXd6xXd6xXd6xX3xX11bxX21cxX3xX15xX1xX14x14e84xXaxX3xX1xX2cxX10xX668xX9xXaxX45xX15xX1exXdxX475xX1xX1axX15xX17xX475xX7xX1axX15xX17xX475xX5xX6xX45xX17xX6xX15xX475xX151xX128xX475xX15xX6xX95xX475xXbxX1xX6xXexX475xX1xXdxX10xX15xX475xX4xX1xX1exX1axX15xX17xX475xX23xX1exX8fxX475xX57xX1axXdxX475xXexX2cxX6xX15xX475xX84xX6xX15xX475xXa7xXdxX475xX57xX6xXexX475xXexX2cxX1axX15xX17xX475xX11bxX1axX475xX15xX1xX6xX45xX2xX16dxX151xX2xX119xX151xXd6xX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX45xX95xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX158xX128xX45xX15xX10xX110xX7xX45xX2xX14fxX158xX128xX45xX2xX158xX478xX57xX119xX128xX16dxX158xX151xX128xX16dxXexX14fxX117xX117xX158xX119xX5xX128xXd6xX167xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX35xX1axX3xXexX14xX15xX17xX3xX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX84xX12xX0xX7xXexX2cxX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX97fxX2dxX15xX3xX151xX128xX3xX15xX23fxX95xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xXdxX90xX15xXccxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX84xX9aaxX15xX3xXa7xX25exX3xX27xX2afxXexX3xXexX2cxX1axX15xX17xXd6xXd6xXd6xX3xX11bxX21cxX3xX15xX1xX14xX9c3xXaxX3xX1xX2cxX10xX668xX9xXaxX45xX15xX1exXdxX475xX1xX1axX15xX17xX475xX7xX1axX15xX17xX475xX5xX6xX45xX17xX6xX15xX475xX151xX128xX475xX15xX6xX95xX475xXbxX1xX6xXexX475xX1xXdxX10xX15xX475xX4xX1xX1exX1axX15xX17xX475xX23xX1exX8fxX475xX57xX1axXdxX475xXexX2cxX6xX15xX475xX84xX6xX15xX475xXa7xXdxX475xX57xX6xXexX475xXexX2cxX1axX15xX17xX475xX11bxX1axX475xX15xX1xX6xX45xX2xX16dxX151xX2xX119xX151xXd6xX1xXexX95xXaxX12xX97fxX2dxX15xX3xX151xX128xX3xX15xX23fxX95xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xXdxX90xX15xXccxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX84xX9aaxX15xX3xXa7xX25exX3xX27xX2afxXexX3xXexX2cxX1axX15xX17xXd6xXd6xXd6xX3xX11bxX21cxX3xX15xX1xX14xX9c3xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX2cxX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12x1791cxX6xX1exX3xX17xX2dxX15xX3xX151xX128xX3xX15xX23fxX95xX3xX27xX70xX71xX4xX3xXbxX1xX22dxXexX3xX1xXdxX90xX15xXccxX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX27xX62xX15xX17xX3xX23xX1exX25xX3xX1xXdx17019xX95xX3xX27xX75xX4xX3xX27xX28xXdxX3xXcxX2cxX2dxX15xX3xX9dxX4xX1xX1exX1fxX15xX17xX3xX4xX1xX68xX6xX3xX6bxX6cxXdxXa5xX3xX27xX6xX15xX17xX3xX5xX70xX1exX3xX17xXdxXcbxX3xXexX1caxXdxX3xXcxX2cxX1exX15xX17xX3xXexX2f7xX95xX3xX518xX23fxX15xX3xX1xX21cxX6xX3x14236xX3xXcxX2cxX1exX8fxX285xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX17xX3xX1xX1exX8fxX90xX15xX3xX5axX94xX95xX3xX97xX1exX8fxX9axX15xX3xX9dxX3dxX14xX3xXcxX41xX15xX1xXa5xX3xXexX1xX10xX1axX3xX4xX22dxX4xX1xX3xX29exX1xX1fxX15xX17xX3xXexX1xX637xX3xXexX90xX3xX1xX2a4xX15xX115xX3xX372xX2afxXexX3xXa7xX9axX15xX3xX11bxX21cxX3xX15xX1xX14xX3xX15xX1xX70xX3xXa7xX2d9xX15xX1xX3xX17xX6xX7xX3xXexX1axX3xX29exX1xX1fxX15xX17xX3xX4x14b89xX15xX3xX29exX1xX29fxX11cxX3xXa7xX285xX3xX15xX17xX1axX14xXdxX3xXa7xX25exX3xX1fxX3xX11bxXdxX3xX1xX21cxX6xX3xX84xX14xX3xXbxX1xX5c5xX3xX27xX2dxX8fxX3xXa7x1930bxXdxXd6xXd6xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX84xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX1exX5xX12xX0xX57xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX45xX57xXdxX84xX12xX0xX45xX57xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a8bxX1exXexX1xX1axX2cxXaxX12x13d8dxX1xX75xX4xX3xX2bfxX1exX6xX15xX17xX0xX45xXbxX12
Phúc Quang