Vinamilk - thương hiệu sữa duy nhất 21 năm liền đạt “Hàng Việt Nam chất lượng cao”
(Baohatinh.vn) - Vừa qua, tại TP HCM, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chứcLễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Trong số 592 doanh nghiệp đạt chứngnhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017”, Vinamilk là 1 trong 40 doanh nghiệp đượcngười tiêu dùng bình chọn đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 21 năm liền.
a3dcx1040ax13f78x13221xff99x11695x15d26xfe2fx15d7cxa6f8x138d5xa599xecc0x1205ex1439ex10a35xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf628x13507x15926xXexX0xda75xXaxX17xX18xX19xXexX0x10979x101dcxX19x11096xXexX0xXax10d6cxX9xf19bxXdxX18x132cdxX2fxf3bcx14390x15326xX5x13e35xXbxXdxX17xX32xXexdb88xX35xbd89xX18xXcxX35xXdx13a9axX9xcd41xX9xXbxXax15069x100b3xX3dxba41xX9xXaxX35xca48xd45cxX9xX2fx13f5exX18xX9xX19xX50xX26xX9xX3dxXax11900xXbxX9x11b16xX2axX9xX3dxb021xXcxX9xXdxX35xe5c9xX3dxX9xceddxdbb6xXbxX9xbc1ex15593x15baexX3dxX4bxX9xX3bxX35xX4fxXbxX9x15565xX18xXcxX9xX2cxXaxX5cxXbxX9xXdxX48x11317xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xf6c2xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX70xX17xX18xX19xX32xXexX3bx1621dxX18xX9x163abxX50xX18x131cexX9xXbxX6cxX35xX9xX5xX7xX9xX70xX4x1512fxXaaxX9xX70x14a6cxX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX4bxXaxX35xX4fxX33xX9xX70xX71xX3dxX4bxX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX9xX2cxXaxX5cxXbxX9xXdxX48xX85xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX6bxd73cxX9xXbxca39xX9xX2cxXax11e73xX2cxc9bexaaf2xX9xX2cxb287xX3dxX4bxX9xX23xf36dxX9xX70xX71xX3dxX4bxX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX9xX2cxXaxX5cxXbxX9xXdxX48xX85xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX3dxX63xXcxX9xX5fx155ccxX2ax16871xe560xX9xX5xe5b1xX24xX3dxX4bxX9xX2fxXf9xX9xd460xebb4xX5fxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX4bxXaxX35xX4fxX33xX9xX6bxX6cxXbxX9xX2cxXaxXeexX3dxX4bxX3dxXax14283xX3dxX9xX6fxX70xX71xX3dxX4bxX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX9xX2cxXaxX5cxXbxX9xXdxX48xX85xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX3dxX63xXcxX9xX5fxX11dxX2axX11fxX8cxXaaxX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xXdxX71xX9xX2axX9xXbxX123xX24xX3dxX4bxX9x154fbxX11dxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX4bxXaxX35xX4fxX33xX9xX6bxX48xX85xX2cxX3dxX4bxX48x119daxX35xX9xXbxX35x16473xX50xX9xX19x11268xX3dxX4bxX9xX23xf9e3xX3dxXaxX9xX2cxXaxb652xX3dxX9xX6bxX6cxXbxX9xX2cxXaxXeexX3dxX4bxX9xX3dxXaxX147xX3dxX9xX70xX71xX3dxX4bxX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX9xX2cxXaxX5cxXbxX9xXdxX48xX85xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX5fxX2axX9xX3dxX63xXcxX9xXdxX35xX68xX3dxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xe6a6xX9xX35xX19xX31xX32xX2cxXbxXdxX11dxX11dxa945xX7xXdxX18xX2cxX17xX70xX24xXdxX19xX17xX123xXb5xX18xX35xX3dxX1ffxX2cxXbxXdxX11dxX11dxX1ffxX4bxX1ffxX187x1427bxX11dxX5fxX5fxX187xX5fxX11dxX1ffxX23xX5fxX11dx13f96xX1ffxX187xX2ax14437xX23xX1ffxX23xX11dxX228xX11dxX1ffxX5fxX17xX228xX12cxX12cxX11dxX11fxX2axX2axX187xX2cxX219xX32xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX50xX23xXdxX35xX2fxXaxX19xX18xXbxX17xX32xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX35xX19xX31xX32xX224xX23xX44xX123xX24xX24xXbxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX224xX23xX1ffxX123xX17xX2fxX17xXbxX32xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX33xX24xX2fxX35xXbxX35xX24xX3dx1638fxX9xX18xX23xX2fxX24xXdxX50xXbxX17x12561xX9xXbxX24xX33xX29bxX9xX44xX2axX11dxX11dxX11dxX11dxX33x1537fxX2a5xX9xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX29bxX9xX11dxX33xX2b3xX2a5xX9x106b3xX35xX19xXbxXaxX29bxX9xX11dxX33xX2b3xX2a5xX32xXexX0xX19xX35xX1f4xXexX0xX35xX224xX123xX18xXcxX17xX9xX35xX19xX31xX32xX224xX23xX1ffxX2b3xX19xXcxX1ffxX224xX123xX18xXcxX17xX1ffxXaxXbxXbxX33xX32xX9xXbxX18xX23xX35xX3dxX19xX17xX2b3xX31xX32xX44xX2axX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32x138b6xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX4xX123xX24xX2fxX2fxX9xX2xX24xXcxX18xX35xX3dxX9xX4xX24xXcxXcxX50xX3dxX35xX2cxX18xXbxX35xX24xX3dxX9xX309xX123xX18xXcxX17xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX29bxX1cxX1cxX2fxXbxX18xXbxX35xX2cxX2b3xX2b3xX120xX224xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX120xX2cxX24xXcxX1cxX2cxX24xX3dxX3dxX17xX2cxXbxX1cxX2b3xX19xX1ffxX18xX123xX23xX35xXbxX17xX123xX1cxX123xX1cxXdxX6xX187xX17x15942xe396xXcxX1ffxX6xa94bxX50xX120x11f46xX2fx166f9xX1f4xX17xX123xX2fxX35xX24xX3dxX31xX187xX5fxb182xX2cxXaxX18xX3dxX3dxX17xXdxX31xX224xX2axX2cxX12bxX5fxX228xX224xX12cxX17xX5fxX11dx12f69xX19xcfa5xX24xX123xX35xX4bxX35xX3dxX31xXaxXbxXbxX33x123a3xX219xb288xX3a6xX5fxX309xX3a6xX5fxX309xX2c3xX2c3xX2c3xX120xX23xX18xX24xXaxX18xX35xXa7xX50xX18xX3dxX120xX1f4xX3dxX32xX9xX3dxX18xXcxX17xX31xX32xX224xX23xX1ffxX2b3xX19xXcxX1ffxX224xX123xX18xXcxX17xX1ffxXaxXbxXbxX33xX32xX9xX224xX123xX18xXcxX17xX23xX24xX123xX19xX17xX123xX31xX32xX11dxX32xX9xX2fxX2cxX123xX24xXdxXdxX35xX3dxX4bxX31xX32xX3dxX24xX32xX9xX18xXdxXdxX24xX2c3xX224xX50xXdxXdxX2fxX2cxX123xX17xX17xX3dxX31xX32xXbxX123xX50xX17xX32xX9xX18xX123xX35xX18xX44xXaxX35xX19xX19xX17xX3dxX31xX32xXbxX123xX50xX17xX32xXexX0xX1cxX35xX224xX123xX18xXcxX17xXexX0xX35xX224xX123xX18xXcxX17xX9xX35xX19xX31xX32xX224xX23xX1ffxX2b3xX19xXcxX1ffxX224xX123xX18xXcxX17xX1ffxXaxXbxXbxX33xX2fxX32xX9xXbxX18xX23xX35xX3dxX19xX17xX2b3xX31xX32xX44xX2axX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX309xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX4xX123xX24xX2fxX2fxX9xX2xX24xXcxX18xX35xX3dxX9xX4xX24xXcxXcxX50xX3dxX35xX2cxX18xXbxX35xX24xX3dxX9xX309xX123xX18xXcxX17xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX29bxX1cxX1cxX2fxXbxX18xXbxX35xX2cxX2b3xX2b3xX120xX224xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX120xX2cxX24xXcxX1cxX2cxX24xX3dxX3dxX17xX2cxXbxX1cxX2b3xX19xX1ffxX18xX123xX23xX35xXbxX17xX123xX1cxX123xX1cxXdxX6xX187xX17xX36fxX370xXcxX1ffxX6xX374xX50xX120xX377xX2fxX379xX1f4xX17xX123xX2fxX35xX24xX3dxX31xX187xX5fxX384xX2cxXaxX18xX3dxX3dxX17xXdxX31xX224xX2axX2cxX12bxX5fxX228xX224xX12cxX17xX5fxX11dxX398xX19xX39axX24xX123xX35xX4bxX35xX3dxX31xXaxXbxXbxX33xX3a6xX219xX3a8xX3a6xX5fxX309xX3a6xX5fxX309xX2c3xX2c3xX2c3xX120xX23xX18xX24xXaxX18xX35xXa7xX50xX18xX3dxX120xX1f4xX3dxX32xX9xX3dxX18xXcxX17xX31xX32xX224xX23xX1ffxX2b3xX19xXcxX1ffxX224xX123xX18xXcxX17xX1ffxXaxXbxXbxX33xX2fxX32xX9xX224xX123xX18xXcxX17xX23xX24xX123xX19xX17xX123xX31xX32xX11dxX32xX9xX2fxX2cxX123xX24xXdxXdxX35xX3dxX4bxX31xX32xX3dxX24xX32xX9xX18xXdxXdxX24xX2c3xX224xX50xXdxXdxX2fxX2cxX123xX17xX17xX3dxX31xX32xXbxX123xX50xX17xX32xX9xX18xX123xX35xX18xX44xXaxX35xX19xX19xX17xX3dxX31xX32xXbxX123xX50xX17xX32xXexX0xX1cxX35xX224xX123xX18xXcxX17xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX33xX24xX2fxX35xXbxX35xX24xX3dxX29bxX9xX18xX23xX2fxX24xXdxX50xXbxX17xX2a5xX9xXbxX24xX33xX29bxX9xX44xX2axX11dxX11dxX11dxX11dxX33xX2b3xX2a5xX9xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX29bxX9xX11dxX33xX2b3xX2a5xX9xX2c3xX35xX19xXbxXaxX29bxX9xX11dxX33xX2b3xX2a5xX32xXexX0xX19xX35xX1f4xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX70xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxXf4xX3dxX4bxX9xXbxX35xX3dxX9xXbxXa4xX9xX4xXf4xX3dxX4bxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2fxX53xX18xX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX9x14f58xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xc67cxXaaxX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xXdxX71xX9xX2axX9xXbxX123xX24xX3dxX4bxX9xX187xX11dxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX4bxXaxX35xX4fxX33xX9xX6bxX48xX85xX2cxX9xX3dxX4bxX48xX19exX35xX9xXbxX35xX1a3xX50xX9xX19xX1a7xX3dxX4bxX9xX23xX1acxX3dxXaxX9xX2cxXaxX1b2xX3dxX9xX6bxX6cxXbxX9xX2cxXaxXeexX3dxX4bxX9xX3dxXaxX147xX3dxX9xX70xX71xX3dxX4bxX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX9xX2cxXaxX5cxXbxX9xXdxX48xX85xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX5fxX2axX9xX3dxX63xXcxX9xXdxX35xX68xX3dxX9xX1f4xX71xX9xXbxX123xbf88xX9xXbxXaxX71xX3dxXaxX9xXbxXaxX48xX49xX3dxX4bxX9xXaxX35xX4fxX50xX9xX2fxX53xX18xX9xX19xX50xX26xX9xX3dxXaxX5cxXbxX9xX6bxX6cxXbxX9xX2cxXaxXeexX3dxX4bxX9xX3dxXaxX147xX3dxX9xX3dxX71xX26xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX18xX123xXbxX35xX2cxXdxX17xX44xX19xX2fxX32xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xXcxX4bxX44xX3dxX17xX2c3xX2fxX32xX9xX18xXdxX35xX4bxX3dxX31xX32xX2cxX17xX3dxXbxX17xX123xX32xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX4bxX17xX3dxX17xX123xX18xXdxX44xX35xXcxX18xX4bxX17xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f4xX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xXbxXaxX50xX24xX3dxX4bxX9xXaxX35xX17xX50xX9xX2fxX50xX18xX9xX19xX50xX26xX9xX3dxXaxX18xXbxX9xX5fxX2axX9xX3dxX18xXcxX9xXdxX35xX17xX3dxX9xX19xX18xXbxX9xXaxX18xX3dxX4bxX9xX1f4xX35xX17xXbxX9xX3dxX18xXcxX9xX2cxXaxX18xXbxX9xXdxX50xX24xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX29bxX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX1f4xX3dxX1cxX3dxX17xX2c3xX2fxX1cxX2axX11fxX12bxX11dxX1cxX2axX11dxX12bxX19xX5fxX11dxX398xX12bxX398xX219xX2axXbxX398xX11dxX219xX2axXdxX11dxX120xX377xX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX3dxX17xX2c3xX2fxX35xXcxX18xX4bxX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b3xXbxX44xX18xXdxX35xX4bxX3dxX29bxX9xX377xX50xX2fxXbxX35xX224xX26xX2a5xX32xXex1630bxXaxXf4xX3dxX4bxX9xX2cxXax12769xX9xX2cxXaxX35xa521xXcxX9xXbxXax11592xX9xX33xXaxda4exX3dxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX123xX24xX3dxX4bxX9xX3dxX48xc0c6xX2cxXaaxX9xX2fxf50bxX3dxX9xX33xXaxd391xXcxX9xX2cxd2eexX18xX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xX6bxXe7xX9xX2cx11f48xX9xXcxb713xXbxX9xXbxX6cxX35xX9xX3dxXaxX35xX68xX50xX9xX3dxX48xX855xX2cxX9xXbxX123xX1a3xX3dxX9xXbxXaxX83dxX9xX4bxX35xX855xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xX1f4xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX18xX123xXbxX35xX2cxXdxX17xX44xX2cxX24xX3dxXbxX17xX3dxXbxX9xX18xX123xXbxX35xX2cxXdxX17xX44xX2cxX24xX3dxXbxX17xX3dxXbxX11dxX5fxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13343xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b3xXbxX44xX18xXdxX35xX4bxX3dxX29bxX9xX377xX50xX2fxXbxX35xX224xX26xX2a5xX32xXex15c69x12697xX9xX2cxX873xX9xX2fxX85axX3dxX9xX33xXaxX85fxXcxX9xX6bxX48xX85xX2cxX9xX3dxX4bxX48xX19exX35xX9xXbxX35xX1a3xX50xX9xX19xX1a7xX3dxX4bxX9xXbxX35xX3dxX9xX19xX1a7xX3dxX4bxXaaxX9xXbxX123xX24xX3dxX4bxX9xX187xX11dxX9xX3dxX63xXcxX9xX33xXax139cfxXbxX9xXbxX123xX35xX8f7xX3dxXaaxX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xXdxX50xXf4xX3dxX9xX3dxdf77xX9xXdx10503xX2cxX9xXcxX18xX3dxX4bxX9xX6bxX83dxX3dxX9xX3dxXaxX53xX3dxX4bxX9xX4bxX35xX85axX35xX9xX33xXaxX933xX33xX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX19xX48x102e1xX3dxX4bxX9xXbxXf9xX35xX9xX48xX50xX9xX33xXaxX1a7xX9xXaxX85xX33xX9xX1f4xX855xX35xX9xXbxXaxX8f7xX9xXbxX123xX6cxX3dxX4bxX9xX3dxX4bxX48xX19exX35xX9xX3bxX35xX4fxXbxX120xX9xX8f6xX8f7xX9xX6bxX933xX33xX9xXeexX3dxX4bxX9xX3dxXaxX50xX9xX2cxX846xX50xX9xX3dxX4bxX71xX26xX9xX2cxX71xX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX863xX18xX9xX3dxX4bxX48xX19exX35xX9xXbxX35xX1a3xX50xX9xX19xX1a7xX3dxX4bxXaaxX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xX42xXaxXf4xX3dxX4bxX9xX3dxX4bxXa4xX3dxX4bxX9xX3dx1577cxX3dxX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX5cxXbxX9xXdxX48xX85xX3dxX4bxX9xX2fxX85axX3dxX9xX33xXaxX85fxXcxXaaxX9xX2cxX85axX35xX9xXbxX35xX83dxX3dxX9xXcxc1b6xX50xX9xXcxXe7xXaaxX9xXbxXaxX48xX19exX3dxX4bxX9xX2b3xX50xX26xX1a3xX3dxX9xX4bxX35xX855xX35xX9xXbxXaxX35xX4fxX50xX9xX123xX18xX9xXbxXaxX842xX9xXbxX123xX48xX19exX3dxX4bxX9xX3dxXaxX53xX3dxX4bxX9xX2fxX85axX3dxX9xX33xXaxX85fxXcxX9xXcxX855xX35xX9xXcxX18xX3dxX4bxX9xX6bxX83dxX3dxX9xX3dxXaxX35xX68xX50xX9xX4bxX35xX933xX9xXbxX123xX842xX9xX4bxX35xX18xX9xXbxX63xX3dxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxX4bxX48xX19exX35xX9xXbxX35xX1a3xX50xX9xX19xX1a7xX3dxX4bxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8d3xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b3xXbxX44xX18xXdxX35xX4bxX3dxX29bxX9xX377xX50xX2fxXbxX35xX224xX26xX2a5xX32xXexX5xX24xX71xX3dxX9xX3dxX4bxX71xX3dxXaxX9xX2fxX53xX18xX9xX3dxX48xX855xX2cxX9xX2cxX863xX18xX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xX1f4xXa12xX3dxX9xXbxX35xX83dxX33xX9xXbx16653xX2cxX9xX4bxX35xX53xX9xX1f4xX53xX3dxX4bxX9xX1f4xX842xX9xXbxX123xdc99xX9xX19xXa12xX3dxX9xX6bxX846xX50xX9xXbxXaxX842xX9xXbxX123xX48xX19exX3dxX4bxX9xXbxX24xX71xX3dxX9xXa7xX50xXf9xX2cxX9xX1f4xX855xX35xX9xXaxX49xX3dxX9xX12bxX11dxX3a6xX9xXbxXaxX842xX9xX33xXaxX846xX3dxX9xX61dxXbxXaxX17xX24xX9xX2fxXf9xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX2cxX863xX18xX9xX2cxXf4xX3dxX4bxX9xXbxX26xX9xX3dxX4bxXaxX35xX1a3xX3dxX9xX2cxXeexX50xX9xXbxXaxX842xX9xXbxX123xX48xX19exX3dxX4bxX9xX7axX35xX17xXdxX2fxX17xX3dxX626xX120xX9xX5xX123xX24xX3dxX4bxX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX63xXcxX9xXa7xX50xX18xXaaxX9xX42xX35xXcxX9xX3dxX4bxX6cxX2cxXaxX9xX2b3xX50xX5cxXbxX9xX42xXaxX85fxX50xX9xX2fxX53xX18xX9xXbxX48xX49xX35xX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xXbxX63xX3dxX4bxX9xXbxX123xX48xX6a9xX3dxX4bxX9xX23xX1acxX3dxXaxX9xXa7xX50xX9ebxX3dxX9xX6bxX83dxX3dxX9xX11fxX11dxX3a6xX1cxX3dxX63xXcxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8d3xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b3xXbxX44xX18xXdxX35xX4bxX3dxX29bxX9xX377xX50xX2fxXbxX35xX224xX26xX2a5xX32xXexX8f6xX8f7xX9xX6bxX933xX33xX9xXeexX3dxX4bxX9xX3dxXaxX50xX9xX2cxX846xX50xX9xX2fxX85axX3dxX9xX2b3xX50xX5cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXb9xXbxX9xX2fxX85axX3dxX9xXdxX48xX85xX3dxX4bxX9xXbxXaxX71xX3dxXaxX9xX33xXaxX85fxXcxX9xX2fxX53xX18xX9xX3dxX48xX855xX2cxX9xXdxX1a3xX3dxX9xX6bxX83dxX3dxX9xXaxX71xX3dxX4bxX9xXbxX123xX63xXcxX9xXbxX123xX35xX4fxX50xX9xXdxXaf4xXbxX9xXcxX94cxX35xX9xX3dxX63xXcxXaaxX9xX2cxX1a7xX3dxX4bxX9xX1f4xX855xX35xX9xXaxX71xX3dxX4bxX9xXbxX123xX63xXcxX9xX2cxXaxX863xX3dxX4bxX9xXdxX24xX6cxX35xX9xX2cxXaxX83dxX9xX33xXaxX85fxXcxX9xX2fxX53xX18xX9xX42xXaxX933xX2cxXaaxX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xX6bxXe7xX9xX6bxX846xX50xX9xXbxX48xX9xXcxXb9xXbxX9xX2cxX933xX2cxXaxX9xX23xX71xX35xX9xX23xX85axX3dxX9xX1f4xX71xX24xX9xXaxX4fxX9xXbxXaxXf9xX3dxX4bxX9xX33xXaxX933xXbxX9xXbxX123xX35xX8f7xX3dxX9xX3dxX4bxX50x126c0xX3dxX9xX3dxX4bxX50xX26xX1a3xX3dxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35xX1a3xX50xX9xX2cxXaxX50xX85fxX3dxX9xXa7xX50xXf9xX2cxX9xXbxX83dxX9xXbxXa4xX9xX42xXaxX9ebxX50xX9xXbxX123xXcc6xX3dxX4bxX9xX2cx1553exXaaxX9xX2b3xX9ebxX26xX9xX19xX94fxX3dxX4bxX9xX2cxXaxX50xXcc6xX3dxX4bxX9xXbxX123xX6cxX35xXaaxX9xX2cxXaxX83dxX9xX23xX35xX83dxX3dxX9xXbxXaxXeexX2cxX9xX63xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX23x1560axX9xX6bxX83dxX3dxX9xXa7xX50xX85axX3dxX9xXdx125fdxX9xXbxXax1654fxX9xX26xXaaxX9xXcxXf4xX35xX9xXbxX123xX48xX19exX3dxX4bxX9xX2b3xX50xX3dxX4bxX9xXa7xX50xX18xX3dxXax13fa4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8d3xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b3xXbxX44xX18xXdxX35xX4bxX3dxX29bxX9xX377xX50xX2fxXbxX35xX224xX26xX2a5xX32xXexX5xXaxX933xX3dxX4bxX9xX219xX9xX1f4xXa4xX18xX9xXa7xX50xX18xXaaxX9xXbxX6cxX35xX9xX8f6xX71xX9xXf0xX6cxXbxXaaxX9xXbxX838xX3dxXaxX9xXf0xX9ebxXcxX9xX8f6xXcc6xX3dxX4bxXaaxX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xX6bxXe7xX9xX2cxXaxXaf4xX3dxXaxX9xXbxXaxXeexX2cxX9xX42xXaxX933xX3dxXaxX9xXbxXaxX71xX3dxXaxX9xXbxX123xX18xX3dxX4bxX9xXbxX123xX6cxX35xX9xX23xXd2bxX9xX2fxX53xX18xX9xX3xX123xX4bxX18xX3dxX35xX2cxX9xXbxX35xX1a3xX50xX9xX2cxXaxX50xX85fxX3dxX9xX2cxXaxX9ebxX50xX9xc07cxX50xX9xX6bxX846xX50xX9xXbxX35xX1a3xX3dxX9xXbxX6cxX35xX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX120xX9xX5xX123xX18xX3dxX4bxX9xXbxX123xX6cxX35xX9xX2cxX873xX9xXbxXeaxX3dxX4bxX9xX1f4xXf9xX3dxX9xX6bxX846xX50xX9xXbxX48xX9xXaxX49xX3dxX9xX5fxX11dxX11dxX9xXbx11754xX9xX6bxXcc6xX3dxX4bxX9xXbxX6cxX35xX9xXf0xX9ebxXcxX9xX8f6xXcc6xX3dxX4bxXaaxX9xX1f4xX855xX35xX9xXa7xX50xX26xX9xXcxXf4xX9xX6bxX71xX3dxX9xX23xX18xX3dxX9xX6bxX846xX50xX9xXaxX49xX3dxX9xX12bxX11dxX11dxX9xX2cxX24xX3dxX9xX1f4xX71xX9xX2fx11419xX9xXbxX35xX83dxX33xX9xXbxXae3xX2cxX9xXbxX63xX3dxX4bxX9xXbxX123xX24xX3dxX4bxX9xXbxXaxX19exX35xX9xX4bxX35xX18xX3dxX9xXbxX855xX35xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8d3xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b3xXbxX44xX18xXdxX35xX4bxX3dxX29bxX9xX377xX50xX2fxXbxX35xX224xX26xX2a5xX32xXexX8f6xX9ebxX26xX9xX2cxd563xX3dxX4bxX9xXdxX71xX9xXbxX123xX18xX3dxX4bxX9xXbxX123xX6cxX35xX9xXbxXaxXeexX9xX5fxX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xX6bxX846xX50xX9xXbxX48xX9xXbxX6cxX35xX9xXbxX838xX3dxXaxX9xXf0xX9ebxXcxX9xX8f6xXcc6xX3dxX4bxX9xX61dxX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xXbxXaxX71xX3dxXaxX9xXdxX147xX33xX9xXbxX123xX18xX3dxX4bxX9xXbxX123xX6cxX35xX9xX2cxXaxX63xX3dxX9xX3dxX50xXf4xX35xX9xX23xXd2bxX9xX2fxX53xX18xX9xX6bxX846xX50xX9xXbxX35xX1a3xX3dxX9xXbxX6cxX35xX9xXf0xX9ebxXcxX9xX8f6xXcc6xX3dxX4bxX9xX1f4xX71xX24xX9xX3dxX63xXcxX9xX5fxX11dxX2axX5fxX626xX120xX9x10f66xX94fxX9xX42xX35xX4fxX3dxX9xX3dxX71xX26xX9xX6bxXe7xX9xX6bxX933xX3dxXaxX9xX19xX5cxX50xX9xXcxXb9xXbxX9xX23xX48xX855xX2cxX9xXbxX35xX83dxX3dxX9xXcxX855xX35xX9xX2cxX863xX18xX9xX3bxX35xX3dxX18xXcxX35xXdxX42xX9xXbxX123xX1a3xX3dxX9xXaxX71xX3dxXaxX9xXbxX123xX1acxX3dxXaxX9xXbxX35xX1a3xX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX4bxX9xXcxX18xX3dxX4bxX9xXdxX6cxX35xX9xX3dxXaxX53xX3dxX4bxX9xX2fxX85axX3dxX9xX33xXaxX85fxXcxX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX19xX48xX972xX3dxX4bxX9xXbxXf9xXbxX9xX3dxXaxX5cxXbxX9xX6bxX83dxX3dxX9xX1f4xX855xX35xX9xX3dxX4bxX48xX19exX35xX9xXbxX35xX1a3xX50xX9xX19xX1a7xX3dxX4bxX9xX3bxX35xX4fxXbxX9xX7axX18xXcxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a8xX50xXbxXaxX24xX123xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b3xXbxX44xX18xXdxX35xX4bxX3dxX29bxX9xX123xX35xX4bxXaxXbxX2a5xX32xXexX7xX3bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX1cxX19xX35xX1f4xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
PV