Thuộc nằm lòng những điều này khi chăm sóc trẻ trời rét đậm, rét hại
Bộ Y tế vừa ban hành Công điện 38/CĐ-BYT về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trong đó có những lưu ý về chăm sóc trẻ nhỏ...
36a3x6a37x5b2fx89b2x51daxb899x46fdx6da0x47b6x960dxX8xb6b8x745fx5f4dxb0efx7246xX4xX7xXcx9233xX2xX5xX6x85d6x8de0xX12xX2xX12xX6xX16xX4xa253x4dc0xX8xX12xX2xa364x984dxX17xX5xXdx5d07xX12xX16xX28xX12xX17x97ebxX1xX17xX5xX16xX28xX12xX16xXcxXbx5263xX0x94fexa26fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxa9b3xbdfexX2xX12xX6xX16xXbxX38xX45xX3axX1fx932exX5xX4xX28xc67bxX2exX4xX6xc564xX28x6d73xX4xX28xX3axa9c0xX28xX59xX4xb406xX2xc305xX1fxX4xX28xc76axX24xX4x6bb3xX3axX2xX4xX5xX3axa24axX2exX4xX8x749bxX5xX4xX12xXcx5de7xX4xX12xXcx81fcxX2xX4xXcx6bedxX12xX4xX61x43daxX2ex9aebxX4xXcxX81xX12xX4xX3axa024xX2xX0x7754xX3axX3bxX38xX0xX44xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX44x3c02xX16xX7xX1xXbxX38x44a8xX4fxX4x4aa6xX4xX12x839cxX4xX3xbd61xX7xX4xc163xX7xX28xX4xX3axX67xX28xX3axX4xaf86xa79dxX28xX59xX4xX61xX2xc745xX28xX4x71c7x6063xX91xXbbx53e2xX17xXa6xXa9xX45xX4xX3xX63xX4xX3xX2xXc2xX5xX4xX5xX3ax4aa1xX4xX61xX4fxX28xX59xX4x3abbxX28xX59xX4xX44xX3axX74xX4xX3x5e99xX2xX4xXcxX81xX12xX4xX61xX85xX2exX87xX4xXcxX81xX12xX4xX3axX8exX2xX4xX12xXcxXdxX28xX59xX4xX61xX74xX4xX5xX74xX4xX28xX3axX5dxX28xX59xX4xX6x7d4cxX1fxX4x53cexX4xX3xX63xX4xX5xX3axX70xX2exX4xX8xX74xX5xX4xX12xXcxX79xX4xX28xX3ax4ff7x9314xX128xX128xX0xX91xX44xX38xX0xX44xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX44xXa6xXdxX1xX24xXbxX38xX0xX2xX2exX59xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXbbxX16xX28xX12xX16xXcxXbxX4xX8xX12xX24xX6xX16xXaxXbxXexX2xX1xX12xX3ax9ffexX4xX3bx715ex6528xX165xX44x84edx67a2xX4xX3axX16xX2xX59xX3axX12xX161xX4xX164x3d2dxX165xX174xX44xX168xX169xXbxX4xX8xXcxX5xXaxXbxX91xX91xX2xX128xXb2xX7xXdxX3axX7xX12xX2xX28xX3axX128xX3xX28xX91xX28xX16xXexX8xX91xX164xX3bxX165xX164xX91xX3bxX165x985bxX1xX19exX3bxX164xXc5x8e00xX165xX3bxX12xX1a4xXc6xX1a4xX165xX6xX174xX17xX12xXcxX16xX17xX165xX128xX1exX44xX59xXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX45xX3axX1fxX4fxX5xX4xX28xX53xX2exX4xX6xX57xX28xX59xX4xX28xX3axX5dxX28xX59xX4xX61xX2xX63xX1fxX4xX28xX67xX24xX4xX6axX3axX2xX4xX5xX3axX70xX2exX4xX8xX74xX5xX4xX12xXcxX79xX4xX12xXcxX7dxX2xX4xXcxX81xX12xX4xX61xX85xX2exX87xX4xXcxX81xX12xX4xX3axX8exX2xXbxX4xXexX2xX1xX12xX3axXaxXbxX3bxX164xX165xX165xXbxX4xX3axX16xX2xX59xX3axX12xXaxXbxX164xX174xX165xX174xXbxX4xX91xX38xX0xX91xX44xX38xX0xX44xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX44xXa6xXdxX1xX24xXbxX38xX0xX2xX2exX59xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX12xX3axX1fxX2exXb2xX4xX1xX3axX2xX1xX16xX4xX2xXbbxX16xX28xX12xX16xXcxXbxX4xX8xX12xX24xX6xX16xXaxXbxXexX2xX1xX12xX3axX161xX4xX3bxX164xX165xX165xX44xX168xX169xX4xX3axX16xX2xX59xX3axX12xX161xX4xXc6xX165xX165xX44xX168xX169xXbxX4xX8xXcxX5xXaxXbxX91xX91xX2xX128xXb2xX7xXdxX3axX7xX12xX2xX28xX3axX128xX3xX28xX91xX28xX16xXexX8xX91xX164xX3bxX165xX164xX91xX3bxX165xX19exX1xX19exX3bxX164xXc5xX1a4xX174xX164xX12xX164xc337xXc6x9ea0xXc5xX6xX165xX128xX1exX44xX59x7864xXcxXaxX2aexX164xXc5xXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX45xX3axX1fxX4fxX5xX4xX28xX53xX2exX4xX6xX57xX28xX59xX4xX28xX3axX5dxX28xX59xX4xX61xX2xX63xX1fxX4xX28xX67xX24xX4xX6axX3axX2xX4xX5xX3axX70xX2exX4xX8xX74xX5xX4xX12xXcxX79xX4xX12xXcxX7dxX2xX4xXcxX81xX12xX4xX61xX85xX2exX87xX4xXcxX81xX12xX4xX3axX8exX2xXbxX4xXexX2xX1xX12xX3axXaxXbxX3bxX164xX165xX165xXbxX4xX3axX16xX2xX59xX3axX12xXaxXbxXc6xX165xX165xXbxX4xX91xX38xX0xX91xX44xX38xX0xX44xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX44xbe33xXdxX1fxXcxX5xX16xXbxX38xX45xX3axX16xXdxX4xc5d5x9aa8xX341xX0xX91xX44xX38xX0xX91xX1xX2xX3xX38