Vinh danh điển hình thi đua tiên tiến ngành giao thông vận tải
(Baohatinh.vn) - Sáng 29/5, Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2010-2015.
7152x718ex71bax1091ax10808x71b5xba06xf334xec3fxX7xdaf8xc8cbx71c2xeb1fx71bbx7ed3xX5x74baxXax11c3ax7ab1xXdx7ac9xX1xX3x13074xX6xX15xX1xX3x12919xXdxb73cxX15xX3xX1x723exX15xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1dx71c7xX6xX3xXexXdx8650xX15xX3xXexXdx9011xX15xX3xX15xf73ex7333xX15xX1xX3xX3axXdxX6xbc0bxX3xXexX1x996dxX15xX3axX3x10157x8fffxX15xX3xXexcc31xXdxX0x11221xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx719axX10xX6xX18xXaxX12x12a5dx108c9xX15xX3axX3x7184xcae4xX52x1162bx1101cxX3xX67x10aabxX3x7199xXcxX13xXcxX3xX1dxc98cxX3xXex9027xX3xX4xX1x903bxX4xX3xX61x10ca7xXdxX3xX15xX3axX1x7c09xX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexXdxX31xX15xX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX42xX3bxX15xX3xX15xX3axX3bxX15xX1xX3xX3axXdxX6xXdxX3xX1dxX42x8ff3xX15xX3xX6cx7f90xX2xXb8x12835xX6cxXb8xX2xX6fxeffexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXex71cbxX5xX10xX9xXaxXexX10x94edxXexXbbxX6xX5xXdxX3axX15x92adxX3x71bcxX2cxX7xXexXdxb5fcxXcax11c37xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11638xX42xX18xXcaxXaxX12xXcxX1x8ff7xba07xX3xX15xX1xX2cxad16xX15xX3xX5x8827xXdxX3xX18xXb4xXcaxX3xX4x100a9xX6xX3xXedxX68xX4xX3xX61xda6fxX3xddbaxXcxX1xXdxX3xX1dxX2cxX6xX3xX5xX3bxX3xXcaxX31xX2cxX3xX15xf180x902dxX4xX70xX3xXcaxX31xX2cxX3xX15xX122xX123xX4xX3xXexX1xX23xX3xXbxX1xX4fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX2cxX6x10be9xX70xX3xXexbe10xX42xX15xX3axX3xX6fxX3xX15x116f9xXf6xX3x7ccexX2cxX6xX70xX3xe7d7xX4fxX15xX3axX3xX107xXcaxX3xX4axX3bxX3xXedxX6xX15xX3xX75xXdxX68xXf6xX3xX1dx9023xX4xX3xX67xX73xX3xX75xXcxX13xXcxX3xX1dxX7bxX3xXexX4bxXbxX3xXexX144xX2cxX15xX3axX3xX5xX7bxX15xX1xX3xX1dxXb4xX42xX70xX3xX4xX1xbb46xX3xX1dxXb4xX42xX3xX4xX68xX4xX3xXbxX1x109dbxX15xX3axX70xX3x72b5xX6xX15xX70xX3xX1dx73f4xX15xX3xX4axX8cxX70xX3xX4xX68xX4xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX1dxX42xX3bxX15xX3xXexX1xX1fxX3xX19exX68xXf6xX3xX7xX68xXexX3xX15xX1xXdxfa83xXf6xX3xX4ax10eb5xX70xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1fxX3xX1x7245xX6xX3xXexe18exX15xX3axX3xX4xX1xX107xX3xXexX144xX122xX1a4xX15xX3axX70xX3xX3axXdxX4fxXdxX3xXbxX1xX68xXbxX3xX4axX3bxX42xX3xXexX23xX15xX1xX3xX1xX23xX15xX1xX3xX4xX107xX6xX3xX1dxX1a4xX15xX3xX4axX8cxX3xXexX144xX42xX15xX3axX3xXexX1x9043xX4xX3xX1xXdxX1cbxX15xX3xX15xX1xXdxX1cbxXf6xX3xX4axX1cfxX3xX4xX1xX2cxXcaxX31xX15xX3xXf6xX46xX15xXc0xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX19exX5xX10xX3x71c9xXdxX18xXexX1xX9xXaxX6cxXb8xXb8xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX3axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX18xX18xXdxX15xX3axX9xXaxX2xXaxX3xX19exX42xX144xX18xX10xX144xX9xXaxXb8xXaxX3xX6xX5xXdxX3axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX144xXaxX12xX0xXexX19exX42xX18xXcaxX12xX0xXexX144xX12xX0xXexX18xX12xX0xX6xX3xX1xX144xX10xXe0xX9xXaxX1xXexXexXbxXd9xX52xX52xX19exX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0xX4axX15xX52xX42xXe0xX4x12a75xX10xX18xXdxXexX42xX144xX52xX10xX18xXdxXexX42xX144xX52xXe0xX4xX2b5xX10xX18xXdxXexX42xX144xXc0xX1xXexXf6xX5x9bbbx11039xX15xX7xXexX6xX15xX4xX10xb8e7xX6xXf6xX10xX9xXexXd1xXex7195xX42xX15xXexX10xX15xXexXe0x7197x13271x12653xX13xX2e3x10c12xXcxX42xX42xX5xX19exX6xX144xX9xe716xX7x12858xX42xX144xXexX6xX5xX2ebxX18xXdxXexX42xX144xXaxX12xX0xXdxXf6xX3axX3xX7xX144xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXc0xX19exX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0xX4axX15xX52xX15xX10xX240xX7xX52xX2xX6fxX6cxX2xX52xX2xXb8xX6fxX18xX6fxX2x98acxX2xX6dxXb8xXb8xXex7991xX6dxX6fxX6dxd4e9xX5xXb8xXc0xXdbxXbxX3axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX2d3xXf6xX6xX3axX10xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXexX18xX12xX0xX52xXexX144xX12xX0xXexX144xX12xX0xXexX18xX12xX0xX6xX3xX1xX144xX10xXe0xX9xXaxX1xXexXexXbxXd9xX52xX52xX19exX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0xX4axX15xX52xX42xXe0xX4xX2b5xX10xX18xXdxXexX42xX144xX52xX10xX18xXdxXexX42xX144xX52xXe0xX4xX2b5xX10xX18xXdxXexX42xX144xXc0xX1xXexXf6xX5xX2d2xX2d3xX15xX7xXexX6xX15xX4xX10xX2dbxX6xXf6xX10xX9xXexXd1xXexX2e3xX42xX15xXexX10xX15xXexXe0xX2ebxX2ecxX2edxX13xX2e3xX2f0xXcxX42xX42xX5xX19exX6xX144xX9xX2f9xX7xX2fbxX42xX144xXexX6xX5xX2ebxX18xXdxXexX42xX144xXaxX12xX0xXdxXf6xX3axX3xX7xX144xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXc0xX19exX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0xX4axX15xX52xX15xX10xX240xX7xX52xX2xX6fxX6cxX2xX52xX2xXb8xX6fxX18xX6fxX2xX334xX2xX6dxXb8xXb8xXexX33axX6dxX6fxX6dxX334xX5xX2xXc0xXdbxXbxX3axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX2d3xXf6xX6xX3axX10xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXexX18xX12xX0xX52xXexX144xX12xX0xXexX144xX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX6xXbxXexXdxX42xX15xXaxX12x719exX7bxX15xX1xX3xX1dxXb4xX42xX3xX67xX73xX3xX75xXcxX13xXcxX3xXexX144xX6xX42xX3xX3axXdxXf5xXcaxX3xX4xX1xX82xX15xX3axX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexXdxX31xX15xX3xXexXdxX36xX15xX3xX3axXdxX6xXdxX3xX1dxX42xXb4xX15xX3xX6cxXb8xX2xXb8xXbbxX6cxXb8xX2xX6fxX3xX4xX1xX42xX3xX46xX15xX3axX3xX2dbxX3axX2cxXcax77ffxX15xX3xX13xX14cxX15xX3xX67xd382xX2cxX3xXbbxX3xX2e3xX1xX107xX3xXexX8cxX4xX1xX3xX61xX154x71a3xXcxX3xX2e3xX46xX15xX3axX3xXexXcaxX3xX2e3xX2fbxX3xXd1x7234xXcaxX3xX18xX219xX15xX3axX3xX2edxXdx10588xX15xX3xXcxX144xX2cxX15xX3axX3xX4axX3bxX3xX46xX15xX3axX3x7196xX122xX1a4xX15xX3axX3xX13xX14cxX15xX3xXedxXdxX31xX15xX3xXbbxX3xX75xXdxX68xXf6xX3xX1dxX169xX4xX3xX2e3xX46xX15xX3axX3xXexXcaxX3xX2e3xX2fbxX3xXd1xX4dcxXcaxX3xX18xX219xX15xX3axX3xb1c8xX524xX524xXc0xXc0xXc0xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX18xX12xX0xX52xXexX144xX12xX0xX52xXexX19exX42xX18xXcaxX12xX0xX52xXexX6xX19exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXbbxX6xX5xXdxX3axX15xXd9xX3xXdbxX2cxX7xXexXdxXe0xXcaxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX42xX18xXcaxXaxX12xX2e3xX68xX4xX3xXbxX1xX42xX15xX3axX3xXexX144xX3bxX42xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX2cxX6xX3xXexX144xX42xX15xX3axX3xX15xX3axX3bxX15xX1xX3xX75xXcxX13xXcxX3xX1dxX122x11fc4xX4xX3xXexX1xX219xX4xX3xX1xXdxX1cbxX15xX3xX4xX1daxX3xX1xXdxX1cbxX2cxX3xX14fxX2cxX4fxX70xX3xX3axX122xX1a4xX15xX3axX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexXdxX31xX15xX3xXexXdxX36xX15xX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xX15xX1xX4dcxX15xX3xX144xX86xX15xX3axXc0xX3xX154x9009xX4xX3xX19exXdxX1cbxXexX3xX5xX3bxX3xX4xX68xX4xX3xXbxX1xX199xX15xX3axX3xXexX144xX3bxX42xXd9xX3xX111xXcxX1xXdxX3xX1dxX2cxX6xX3xX5xX6xX42xX3xX1dxX86xX15xX3axX3xX3axXdxf98axXdxX70xX3xX5xX6xX42xX3xX1dxX86xX15xX3axX3xX7xX68xX15xX3axX3xXexXb4xX42xX140xX70xX3xX111xX2dbxX14cxX15xX3axX3xX7xX2cxXf5xXexX70xX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX122xX5a0xX15xX3axX70xX3xX1xXdxX1cbxX2cxX3xX14fxX2cxX4fxX140xX70xX3xX111xa3cfxd590xX3xX4xX122xX1a4xX15xX3axX70xX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX122xX5a0xX15xX3axX70xX3xX6xX15xX3xXexX42xX3bxX15xX70xX3xX1xXdxX1cbxX2cxX3xX14fxX2cxX4fxX140x9178xX3xXcxX144xX42xX15xX3axX3xX5x727bxX15xX1xX3xX4axX219xX4xX3xX1dxXfbxX2cxX3xXexX122xX3xX4axX3bxX3xXbxX1xX68xXexX3xXexX144xXdxX1fxX15xX3xX4xX1a4xX3xX7xX73xX3xX1xXb4xX3xXexXfbxX15xX3axX3xX3axXdxX6xX42xX3xXexX1xX46xX15xX3axX70xX3xX15xX3axX3bxX15xX1xX3xX1dxX7bxX3xXexX144xX6xX15xX1xX3xXexX1xX107xX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xX7xX219xX3xX14fxX2cxX6xX15xX3xXexX4dcxXf6xX3xX4xX107xX6xX3xX4xX68xX4xX3xX19exX86xX70xX3xX15xX3axX3bxX15xX1xX3xXcxX144xX2cxX15xX3axX3xX122xX1a4xX15xX3axX70xX3xX4xX68xX4xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX2b5xX1xX6xXdxX3xXexX1xX68xX4xX3xXexX169xXdxX3xX1dxX6xX3xX15xX3axX2cxX10fxX15xX3xX4axX169xX15xX70xX3xXexX144xXdxX1fxX15xX3xX2b5xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxX4e6xX2cxX3xX18xX219xX3xX68xX15xX3xX14fxX2cxX6xX15xX3xXexX144xa837xX15xX3axX70xX3xX5xX3bxXf6xX3xXexX1xX6xXcaxX3xX1dxX7exXdxX3xX19exX86xX3xXf6xX5e5xXexX3xX3axXdxX6xX42xX3xXexX1xX46xX15xX3axX3xXexX144xX31xX15xX3xX1dxX8cxX6xX3xX19exX3bxX15xX3xX61xX3bxX3xXcxX681xX15xX1xXc0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXbbxX6xX5xXdxX3axX15xXd9xX3xXdbxX2cxX7xXexXdxXe0xXcaxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX42xX18xXcaxXaxX12xX2dbxX1xXdxX4e6xX2cxX3xXexX2cxXcaxX36xX15xX3xX3axXdxX6xX42xX3xXexX1xX46xX15xX3axX3xXf6xX123xXdxX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX70xX3xXf6xX86xXexX3xX7xX169xX3xX4xXfbxX2cxX3xX5xX123xX15xX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xXd1xX4dcxXcaxX3xX18xX219xX15xX3axX3xX4axX3bxX3xX15xX1xXdxX4e6xX2cxX3xXexX2cxXcaxX36xX15xX3xX1dxX122xXffxX15xX3axX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xX15xX4dcxX15xX3axX3xX4xXf5xXbxX70xX3xX4xX4fxXdxX3xXexXb4xX42xXc0xX3xXcxX144xX42xX15xX3axX3xX6fxX3xX15xX14cxXf6xX3xX14fxX2cxX6xX70xX3xX15xX3axX3bxX15xX1xX3xX75xXcxX13xXcxX3xX1dxX7bxX3xXexX1xX2cxX3xX1xcba5xXexX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xX3axXfbxX15xX3xX33exXc0xXb8xXb8xXb8xX3xXex9049xX3xX1dxX10fxX15xX3axX3xX1dxXfbxX2cxX3xXexX122xX3xX4axX3bxX42xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX46xX15xX3axX3xXexX144xX23xX15xX1xX3xX3axXdxX6xX42xX3xXexX1xX46xX15xX3axX3xXexX144xX31xX15xX3xX1dxX8cxX6xX3xX19exX3bxX15xX70xX3xX1dxXb4xXexX3xX33exX334xXb8xcad0xX3xX7xX42xX3xX4axX123xXdxX3xX3axXdxX6xXdxX3xX1dxX42xXb4xX15xX3xX6cxXb8xXb8xX6fxXbbxX6cxXb8xX2xXb8xXc0xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX19exX5xX10xX3xX240xXdxX18xXexX1xX9xXaxX6cxXb8xXb8xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX3axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX18xX18xXdxX15xX3axX9xXaxX2xXaxX3xX19exX42xX144xX18xX10xX144xX9xXaxXb8xXaxX3xX6xX5xXdxX3axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX144xXaxX12xX0xXexX19exX42xX18xXcaxX12xX0xXexX144xX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX42xX18xXcaxXaxX12xX0xXdxXf6xX3axX3xX7xX144xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXc0xX19exX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0xX4axX15xX52xX15xX10xX240xX7xX52xX2xX6fxX6cxX2xX52xX2xXb8xX6fxX18xX6fxX2xX334xX2xX6dxXb8xXb8xXexX33axX6dxX6fxX6dxX6fxX5xX6cxXc0xXdbxXbxX3axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX2d3xXf6xX6xX3axX10xX3xX18xXexX1xX2cxXf6xX19exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX18xX12xX0xX52xXexX144xX12xX0xXexX144xX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX6xXbxXexXdxX42xX15xXaxX12xXc0xXc0xXc0xX4axX3bxX3xX4axXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX2xXb8xX3xX4xX68xX3xX15xX1xX4dcxX15xX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexXdxX31xX15xX3xXexXdxX36xX15xX3xX3axXdxX6xXdxX3xX1dxX42xXb4xX15xX3xX6cxXb8xX2xXb8xXbbxX6cxXb8xX2xX6fxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX18xX12xX0xX52xXexX144xX12xX0xX52xXexX19exX42xX18xXcaxX12xX0xX52xXexX6xX19exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXbbxX6xX5xXdxX3axX15xXd9xX3xXdbxX2cxX7xXexXdxXe0xXcaxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX42xX18xXcaxXaxX12xX2fbxX1xX42xX15xX3axX3xXexX144xX3bxX42xX3xX5xX3bxXf6xX3xX75xXcxX2dbxXcxX3xXexX144xX42xX15xX3axX3xX6fxX3xX15xX14cxXf6xX3xX14fxX2cxX6xX3xX1dxX7bxX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xX4xX68xX4xX3xX1dxX8cxX6xX3xXbxX1xX122xX1a4xX15xX3axX3xX1xX122xX73xX15xX3axX3xX82xX15xX3axX3xXex110ddxX4xX1xX3xX4xX219xX4xXc0xX3xXcxX144xX42xX15xX3axX3xX6fxX3xX15xX14cxXf6xX70xX3xXexX42xX3bxX15xX3xXexX18dxX15xX1xX3xX5xX3bxXf6xX3xXf6xX123xXdxX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xX334xXc0x11830xX2xX6cxX3xX2b5xXf6xX3xXf6xX5e5xXexX3xX1dxX122xXffxX15xX3axX3xX15xX1xX219xX6xX3xX4axX3bxX3xX19exX31xX3xXexX46xX15xX3axX70xX3xX3axXdxX68xX3xXexX144xX8cxX3xXexX1xX219xX4xX3xX1xXdxX1cbxX15xX3xX1dxXb4xXexX3xX334xXc0xXaa5xXaa5xX33exX3xXexX853xX3xX1dxX10fxX15xX3axX70xX3xX5xX3bxX3xXf6xX86xXexX3xXexX144xX42xX15xX3axX3xX15xX1xc273xX15xX3axX3xX1dxX8cxX6xX3xXbxX1xX122xX1a4xX15xX3axX3xX18xa714xX15xX3xX1dxXfbxX2cxX3xX4xX4fxX3xX15xX122xX123xX4xX3xX4axX4e6xX3xXbxX1xX42xX15xX3axX3xXexX144xX3bxX42xX3xX5xX3bxXf6xX3xX75xXcxX2dbxXcxXc0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXbbxX6xX5xXdxX3axX15xXd9xX3xXdbxX2cxX7xXexXdxXe0xXcaxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX42xX18xXcaxXaxX12xX13xX123xXdxX3xX15xX1xXafbxX15xX3axX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xXexXa76xX4xX1xX3xX1dxXb4xXexX3xX1dxX122xX5a0xX4xX70xX3xXexX144xX42xX15xX3axX3xX6fxX3xX15xX14cxXf6xX3xX14fxX2cxX6xX70xX3xX15xX3axX3bxX15xX1xX3xX75xXcxX13xXcxX3xX61xX3bxX3xXcxX681xX15xX1xX3xX4xX1daxX3xX6cxX3xXexX4bxXbxX3xXexX1xX1fxX3xX4axX3bxX3xX334xX3xX4xX68xX3xX15xX1xX4dcxX15xX3xX4axXdxX15xX1xX3xX18xX219xX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xX2dbxX1xX3bxX3xX15xX122xX123xX4xX3xXexX5e5xX15xX3axX3xXexX1xX122xX73xX15xX3axX3xX61xX2cxX4dcxX15xX3xX4xX1xX122xX1a4xX15xX3axX3xX45bxX6xX42xX3xX1dxX86xX15xX3axXe2xX3xX33exX3xXexX4bxXbxX3xXexX1xX1fxX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xXcxX1xX107xX3xXexX122xX123xX15xX3axX3xX2e3xX1xXa76xX15xX1xX3xXbxX1xX107xX3xXexX5e5xX15xX3axX3xX4xXffxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX2cxX6xX3xXd1xX2cxXf5xXexX3xX7x130a1xX4xXe2xX3xX2xX3xXexX4bxXbxX3xXexX1xX1fxX70xX3xX33axX3xX4xX68xX3xX15xX1xX4dcxX15xX3xX1dxX122xX5a0xX4xX3xXcxX1xX107xX3xXexX122xX123xX15xX3axX3xX2e3xX1xXa76xX15xX1xX3xXbxX1xX107xX3xXexX5e5xX15xX3axX3xX19exab1exX15xX3axX3xX2b5xX1xX10xX15xX678xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXbbxX6xX5xXdxX3axX15xXd9xX3xXdbxX2cxX7xXexXdxXe0xXcaxXe2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX42xX18xXcaxXaxX12xX2e3xe32bxX15xX3axX3xXexXb4xXdxX3xX1xX86xXdxX3xX15xX3axX1xX8cxX70xX3xX67xX73xX3xX75xXcxX13xXcxX3xX1dxX7bxX3xX4axXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX70xX3xXexX144xX6xX42xX3xX3axXdxXf5xXcaxX3xX4xX1xX82xX15xX3axX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexXdxX31xX15xX3xXexXdxX36xX15xX3xX3axXdxX6xXdxX3xX1dxX42xXb4xX15xX3xX6cxXb8xX2xXb8xXbbxX6cxXb8xX2xX6fxX3xX4xX1xX42xX3xXaa5xX3xXexX4bxXbxX3xXexX1xX1fxX3xX4axX3bxX3xX2xXb8xX3xX4xX68xX3xX15xX1xX4dcxX15xXc0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8caexX2cxXexX1xX42xX144xXaxX12xX154xX82xX4xX3xXcxX1xXdxX1cbxX15xX0xX52xXbxX12
Đức Thiện