LG công bố mẫu điện thoại thông minh 2 màn hình độc đáo
"Chiến binh mới" được LG giới thiệu trong một sự kiện trực tuyến ngày 14/9, là chiếc điện thoại 2 màn hình Wing, với một màn hình có thể xoay được.
2e13x6b8cx63b0xaac0x353axa8f0xba0ax8ad0x81d9xX7xbddfx7077x6cc1x568fx2e7cx7cd5xX5x4690xXax7da0xbdeexb6e2xX3xX4x4e26x4396x92dexX3x9ce3x35cdxX3x8bddxb122xbd16xX3x3f34xXdx7a07xX18xX3xXexX1xbf12x6ed6xXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3x4960xX3xX1ex6125xX18xX3xX1x7545xX18xX1xX3xX22x4cecxX4xX3xX22xbe83xX29xX0x98acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c79xX10xX6x4790xXaxX12x3e1fx3860xX1xXdx59dfxX18xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX1ex6f10xXdx4123xX3xX22xb144x822bxX4xX3xX13xX14xX3xX19xXdxX6dxXdxX3xXexX1xXdxX24xX20xX3xXexc016xX29xX18xX19xX3xX1exX44xXexX3xX7x6f26xX3x3080xXdxX24xX18xX3xXexX85xX8fxX4xX3xXexX20x7edcxX64xX18xX3xX18xX19xX3bxX9dxX3xX2x6780xX4bx5775x2e3fxX3xX5xX3bxX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3x74b0xXdxX18xX19xXaaxX3x61bcxX6dxXdxX3xX1exX44xXexX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4x7148xX3xXexX1x6ff9xX3xa804xX29xX6xX9dxX3xX22xX72xX73xX4x5f72xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5077xX29xX5dxX9dxXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7x8ea0xXbxX1xX29xXexX29xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX9dx3352xX3xX1bxX5xX29xX4xX91x86a6xX3xX1exX6xX85xX19xXdxX18xX117xX5xX10x59a4xXexX12dxX3xX6xX20xXexX29xX134xX3xX1exX6xX85xX19xXdxX18xX117xX85xXdxX19xX1xXexX12dxX3xX6xX20xXexX29xX134xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX22xX44xX4xX3xX22xX48xX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3x6bd5xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf2xX1bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf2xXd1xX18xX4bxX18xX10x6dc9xX7xX4bxX38xabc0x556dx819dxX4bxX2xX1c5xa4bfxX5dxX38xX2xX38xX2xX2xX2xXa7xXexXa7xa1bexX1c5xX1c7xX5xX2xXf2x8fdexXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX22xX44xX4xX3xX22xX48xX29xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX117xXbxX1xX29xXexX29xX117xX29xX85xXdxX19xXdxX18xX6xX5xX117xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12dxX4bxX4bxX4xX5dxX18xXdxX1exX19xXf2xXd1xXdxX10xXexX18xX6xX1exXbxX5xX20xX7xXf2xXd1xX18xX4bxXexX1cbxX38xX1c5xX4bxX20xXbxX5xX29xX6xX5dxX10xX5dxX4bx77cdxX13fxX7xX264xX9dxX4bxX38xX1c5xX38xX1c5x4d91xX1c5xXa9xX26exX2xaac4xX4bxX5xX19xX1c1xXdxX18xX19xXf2xX1dcxXbxX19xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xa5d7xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX13xX14xX3xXcbxXdxX18xX19xXf2xX3x6673x3b6exX19xX20x9932xX18xX12dxX3xX6xX18xX5dxX85xX29xXdxX5dxX4xX10xX18xXexX85xX6xX5x3846xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX2b4xX19xX3bxX9dxX3xX2xXa7xX4bxXa9xXaaxX3xX1x3c03xX18xX19xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXex6215xX3xX13xX14xX3x345exX5xX10xX4xXexX85xX29xX18xXdxX4xX7xX3x3462xX18xX4xXf2xX3xX4x2edcxX6xX3xX5axX3bxX18xX3xaae0xX20xX1cxX4xX3xX22xX2ebxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3xX1exX6dxXdxX3xXd1xX6dxXdxX3xX18xX1xbf74xX18xX19xX3xXex3506xX18xX1xX3xX18x442bxX18xX19xX3xX22xX6xX3xX5dxX2axX18xX19xX3xXd1xX3bxX3xX22xa01dxX4xX3xX22xXdxXe7xX1exX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX91xX64xX3xX22xX44xX4xX3xX22xX48xX29xXaaxX3xX1exX6xX18xX19xX3xXexX1xX10xX29xX3xX1xX9dxX3xXd1xa93cxX18xX19xX3xX7xX1a2xX18xX3xXbxX1x64d4xX1exX3xX1exX6dxXdxX3xX7x9d20xX3xX4x45f5xX20xX3xX4xX48xX18xX1xX3xX1exX1a2xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX5dxX29xX6xX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX5dxXdxX3xX22xX44xX18xX19xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX19xX361xXbxX3xX18xX1xXdxc047xX20xX3xX91xX1xXe3xX3xX91xX1xX351xX18xX3xX4xX30cxX6xX3xX1xX2ebxX18xX19xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX60xX61xX1xXdxX64xX18xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX1exX6dxXdxX6fxX3xX22xX72xX73xX4xX3xX13xX14xX3xX19xXdx31d5xXdxX3xXexX1xXdxX24xX20xX3xXexX85xX29xX18xX19xX3xX1exX44xXexX3xX7xX8fxX3xX91xXdxX24xX18xX3xXexX85xX8fxX4xX3xXexX20xX9dxX64xX18xX3xX5xX3bxX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xXcbxXdxX18xX19xX3xXaaxX3xXd1xX6dxXdxX3xX1exX44xXexX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xXe3xX3xXexX1xXe7xX3xXe9xX29xX6xX9dxX3xX22xX72xX73xX4xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX13xX14xX3xX5dxX8fxX3xX91xXdxX64xX18xX3xX7xX39bxX3xX22xX72xX6xX3xXcbxXdxX18xX19xX3xX85xX6xX3xXexX1x6afcxX3xXexX85xX72xX41axX18xX19xX3xXd1xX3bxX29xX3xXexX1xX48xX18xX19xX3xXexX6dxXdxXaaxX3xX1bx4ec4xXexX3xX22x319fxX20xX3xXd1xX6dxXdxX3xXexX1xX4b9xX3xXexX85xX72xX41axX18xX19xX3xX18xX44xXdxX3xX22xX4b9xX6xXaaxX3xXexX85xX72xX6dxX4xX3xX91xX1xXdxX3xXexXdxX64xXbxX3xXex8631xX4xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX64xX18xX3xXexX2axXdxX3xX91xX1xX20xX3xXd1xX8fxX4xX3xX102xX4d2xX4xX3xX29bx5413xX3xXd1xX3bxX3xX4xX1xa66cxX20xX3x8f35xX20xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX13xX14xX3xX91xX1xX17xX18xX19xX3xXe9xX48xX4xX3xX18xX1x4cc0xX18xX3xX19xXdxX48xX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xXexX1xX39exX4xX3xX4xX30cxX6xX3xX1exX1fxX20xX3xXcbxXdxX18xX19xX3xXexX85xX29xX18xX19xX3xX7xX8fxX3xX91xXdxX24xX18xX3xXd1xb566xX6xX3xX264xX20xX6xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX18xX1xX347xX18xX19xX3xX18xX19xX20xX2b7xX18xX3xXexX1xX2axX29xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX1bxXdxX64xXexX3xX19xXdxX48xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX1exX6dxXdxX3xX4xX30cxX6xX3xX13xX14xX3xXexX2axXdxX3xX5axX3bxX18xX3xX313xX20xX1cxX4xX3xX5xX3bxX3xX1x6ef3xX18xX3xX2xX3xXexX85xXdxX24xX20xX3xX1c1xX29xX18xX3xX2b3xX91xX1xX29xX1a2xX18xX19xX3xX1d6xXa7xX273xX3x3c76xa1d9x4770xX2c9xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12x3c30xX528xX9dxX3xX5xX3bxX3xX7xX1a2xX18xX3xXbxX1xX393xX1exX3xX22xX4d6xX20xX3xXexXdx3d0bxX18xX3xX22xX72xX73xX4xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX85xXdxXe7xX18xX3xXexX1xX10xX29xX3xX7xX48xX18xX19xX3xX91xXdxX64xX18xX3xX7xX1a2xX18xX3xXe9xX20xa914xXexX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3xX1exX6dxXdxX3xX4xX30cxX6xX3xX13xX14xX3xX2faxXe9xXbxX5xX29xX85xX10xX85xX3xbdf2xX85xX29xX1dcxX10xX4xXexXaaxX3xXd1xX6dxXdxX3xX1exX501xX4xX3xXexXdxX629xX20xX3xX1exX6xX18xX19xX3xX5xX2axXdxX3xX60xXexX85xX1a2xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX24xX1exX3xX7xX2f5xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xX4xX1xX72xX6xX3xXexX580xX18xX19xX3xX22xX72xX73xX4xX3xX91xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX48xX6fxX3xX4xX1xX29xX3xX18xX19xX72xX41axXdxX3xX5dx4825xX18xX19xX3xXd1xX6dxXdxX3xX18xX1xX347xX18xX19xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX1bxX4b9xX3xXd1xX3bxX3xX5dxX4b9xX4xX1xX3xXd1xX501xX3xX22xX72xX73xX4xX3xX4xX20xX18xX19xX3xX4xX651xXbxX3xX1bx963bxXdxX3xX18xX1xX347xX18xX19xX3xX22xX1cxXdxX3xXexX48xX4xX3xX4xX30cxX6xX3xX13xX14xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX14xXdxX48xX1exX3xX22xX1cxX4xX3xXexX85xX20xX9dxX3d5xX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX30cxX6xX3xXbxX1xX528xX18xX3xX1exX1a2xX18xX19xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX5dxXdxX3xX22xX44xX18xX19xX3xX13xX14xX3xX29bxX29xX85xX85xXdxX7xX3xX13xX10xX10xX3xX91xX1x47c1xX18xX19xX3xX22xX4b9xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcbxXdxX18xX19xX3xX7xX39bxX3xX1exX707xX3xX85xX6xX3xX1exX44xXexX3xX91xa360xX3xX18xX19xX20xX9dxX629xX18xX3xX91xX1xX48xX1exX3xXbxX1xX48xX1exX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX5dxXdxX3xX22xX44xX18xX19xX3xX1exX6dxXdxX3xXd1xX3bxX3xX5xX3bxX3xX1exX44xXexX3xX91xX1xX707xXdxX3xX22xX4d6xX20xX3xX22xX4d6xX9dxX3xXexX1x4725xX3xXd1xX4b9xX3xX4xX30cxX6xX3xX7xX48xX18xX19xX3xX91xXdxX64xX18xX3xX2faxXe9xXbxX5xX29xX85xX10xX85xX3xX67exX85xX29xX1dcxX10xX4xXexXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX5faxX8fxX3xX91xX1xX48xX4xX3xX1bxXdxX24xXexX3xXd1xX6dxXdxX3xX1exX389xXdxX3xX7xX1a2xX18xX3xXbxX1xX393xX1exX3xX1xXdxX24xX18xX3xX4xXe3xX3xXexX85xX629xX18xX3xXexX1xX4b9xX3xXexX85xX72xX41axX18xX19xX3xX5xX3bxX3xX72xX20xX3xXexX1xX64xX3xX19xXdxX7ddxXbxX3xX13xX14xX3xXcbxXdxX18xX19xX3xXexX8fxX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX48xX4xX1xX3xXexX1xX39exX4xX3xX1exX389xXdxX3xX4xX1xX20xX393xX18xX3xX1exX8fxX4xX3xX4xX30cxX6xX3xX18xX19xX3bxX18xX1xX3xX7xX1a2xX18xX3xXe9xX20xX651xXexX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX5dxXdxX3xX22xX44xX18xX19xX3xXd1xX3bxX3xX1exX6xX18xX19xX3xXexX6dxXdxX3xX4xX1xX29xX3xX91xX1xX48xX4xX1xX3xX1xX3bxX18xX19xX3xXexX85xX1a2xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX24xX1exX3xX1exX6dxXdxX3xX1ex8c0dxXaaxX3xX1exX707xX3xX85xX6xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX18xX1xX552xX18xX3xX1exX6dxXdxX3xXd1xX3d5xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX613xXdxXe7xX1exX3xX18xX1xX651xX18xX3xX4xX30cxX6xX3xXcbxXdxX18xX19xX3xX5xX3bxX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX91xX64xX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX85xXdxX629xX18xX19xX3xX1bxXdxX24xXexXaaxX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX91xX1xXdxX3xXe9xX29xX6xX9dxX3xX1exX44xXexX3xX19xXe3xX4xX3xXa9xX1c5xX3xX22xX44xX3xXexX1xX10xX29xX3xX4xX1xXdxX3d5xX20xX3xX18xX19xX6xX18xX19xX3xX7xX39bxX3xX22xXe7xX3xX5xX44xX3xX1exX44xXexX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1xX39exX3xX38xX3xX707xX3xX1bxX629xX18xX3xX5dxX72xX6dxXdxXaaxX3xXexX2axX29xX3xXexX1xX3bxX18xX1xX3xX1exX44xXexX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX91xX64xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX347xX3xXcxXf2xX3xX13xX14xX3xX91xX1xX77bxX18xX19xX3xX22xX4b9xX18xX1xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX1bxX4b9xX3xX1exX6dxXdxX3xX22xX2ebxX3xXexX85xX1a2xXdxX3xX264xX20xX6xX3xX34cxXexX3xX18xX1xX651xXexX3xX38xX1c5xX1c5xXf2xX1c5xX1c5xX1c5xX3xXexX1xX2f5xX3xX18xX19xX1xXdxX24xX1exX3xX4xX1xX20xX9dxXe7xX18xX3xX22xX44xX18xX19xX3xXe9xX29xX6xX9dxX3xX22xXe7xX3xX91xXdxXe7xX1exX3xXexX85xX6xX3xX22xX44xX3xX1bxX3d5xX18xX3xX4xX30cxX6xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xXe9xX29xX6xX9dxXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX13xX14xX3xX4xX1xX29xX3xX1bxXdxX64xXexX3xX91xX1xXdxX3xXcbxXdxX18xX19xXaaxX3xX1exX44xXexX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX1bxX4b9xX3xX4xXe3xX3xXexX1xXe7xX3xX1x5127xX6xX3xX1exX2axX18xX19xX3xX273xX14xXaaxX3xX22xX72xX73xX4xX3xX22xX361xXexX3xX707xX3xX4xX1xX64xX3xX22xX44xX3xXe9xX29xX6xX9dxXaaxX3xX18xX19xX72xX41axXdxX3xX5dxX6d6xX18xX19xX3xX4xXe3xX3xXexX1xXe7xX3xX7xX2f5xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xX4xX1a2xX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX2xX3xX39exX18xX19xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xX1xX29xX361xX4xX3xX1exX707xX3xX38xX3xX39exX18xX19xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xXexX85xX629xX18xX3xX1exc05dxXdxX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xXaaxX3xX4xXe3xX3xXexX1xXe7xX3xXe9xX10xX1exX3xX2xX3xXd1xXdxX5dxX10xX29xX3xXexX85xX629xX18xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xXexX85xX29xX18xX19xX3xX91xX1xXdxX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xXa8fxX18xX3xX5xX2axXdxX3xX22xXe7xX3xXexX85xXa8fxX3xX4xX1xX20xX9dxX24xX18xX3xXd1xX6dxXdxX3xX1bxX2axX18xX3xX1bxa26exXf2xX3xX29bxX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX5xX3bxX3xX5xX29xX2axXdxX3x679bxX13xX2faxX5fbxX3x8ab5xX20xX5xX5x306bxXdxX7xXdxX29xX18xX3xX5fbxXdxX7xXbxX5xX6xX9dxX3xX1cbxXaaxX1d6xX3xXdxX18xX4xX1xX3xXd1xX3bxX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX501xX3xX1c6xXaaxXa9xXdxX18xX4xX1xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xXcbxXdxX18xX19xX3xX91xX1xX17xX18xX19xX3xX4xXe3xX3xX4xX6xX1exX10xX85xX6xX3xXexX85xX629xX18xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX34cxX18xX1xXaaxX3xXexX1xX6xX9dxX3xXd1xX3bxX29xX3xX22xXe3xX3xX5xX3bxX3xX4xX6xX1exX10xX85xX6xX3xX7xX10xX5xX13fxXdxX10xX3xX4xXe3xX3xXexX1xXe7xX3xXexX8fxX3xX22xX44xX18xX19xX3xX18xX1xX17xX3xX5xX629xX18xX3xX1xX29xX361xX4xX3xXexX1xX20xX3xX19xX389xX18xX3xX5xX2axXdxX3xX91xX1xXdxX3xX91xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX4d6xX18xXaaxX3xX18xaa21xX1exX3xX707xX3xX22x53e3xX18xX1xX3xX1exX48xX9dxX3xXd1xX3bxX3xX1exX44xXexX3xX1xX24xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX1c6xX3xX4xX6xX1exX85xX6xX3xX5xX4d6xX18xX3xX5xX72xX73xXexX3xX5xX3bxX3xX1cbxXa7xX29bxX67exXaaxX3xX2xX1c6xX29bxX67exX3xXd1xX3bxX3xX2xX38xX29bxX67exX3xX707xX3xX1exX361xXexX3xX7xX6xX20xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX13xX14xX3xX4xc30fxX18xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX1bxXdxX64xXexX3xX22xX2ebxX3xX39exX18xX19xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX24xX3xX4xX6xX1exX10xX85xX6xX3xXe9xX29xX6xX9dxX3xX91xX1xX6dxXbxX3xXd1xX2axX18xX3xX18xX351xX18xX19xX3xXd1xX6dxXdxX3xX1cbxX3xX4xX1a2xX1exX3xX1bxXdxX64xX18xX3xX4xX1xX20xX9dxXe7xX18xX3xX22xX44xX18xX19xXaaxX3xX5xX4d6xX18xX3xX22xX4d6xX20xX3xXexXdxX629xX18xX3xX22xX72xX73xX4xX3xX39exX18xX19xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xXexX85xX29xX18xX19xX3xX1exX44xXexX3xX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3xXaaxX3xXexX2axX29xX3xX22xX44xX3x6803xX18xX3xX22xX4b9xX18xX1xX3xX5xX6dxX18xXaaxX3xX22xX361xX4xX3xX1bxXdxX24xXexX3xX91xX1xXdxX3xX18xX19xX72xX41axXdxX3xX5dxX6d6xX18xX19xX3xX7xX2f5xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xX1exX48xX9dxX3xX22xXe7xX3xX264xX20xX6xX9dxX3xXd1xXdxX5dxX10xX29xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xXcbxXdxX18xX19xX3xX4xXe3xX3xX1bxX44xX3xX18xX1xX6dxX3xX85xX41axXdxX3xX1d6xX14xX102xX3xXd1xX3bxX3xX1bxX44xX3xX18xX1xX6dxX3xXexX85xX29xX18xX19xX3xX2xX38xX1d6xX14xX102xXaaxX3xXbxXdxX18xX3xXa7xXf2xX1c5xX1c5xX1c5xX1ex9bc1xX1xXf2xX3xX5fbxX6d6xX3xX4xXe3xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX91xX64xX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX13xX14xX3xXcbxXdxX18xX19xX3xX4xX1xXc56xX3xX18xX361xX18xX19xX3xX91xX1xX29xX1a2xX18xX19xX3xX38xX1cbxX1c5xX19xXaaxX3xXd1xX3fxX3xX18xX1xX41axX3xX7xX2f5xX3xX5dxX501xX18xX19xX3xX1xX73xXbxX3xX91xXdxX1exX3xX18xX1xX17xX1exX3xX4xX1xX4b9xX20xX3xX1bxX3d5xX18xX3xXexX1cxXexXf2xX3xX5faxX1a2xX18xX3xXbxX1xX393xX1exX3xX4xXe3xX3xX38xX3xX1exX3bxX20xX3xX5xX3bxX3xXe9xX6xX18xX1xX3xXd1xX3bxX3xXe9xX48xX1exXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX29xX5dxX9dxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX1xX41axXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX264xX20xX6xX3xX18xXb03xX3xX5xX8fxX4xX3xX4xX39exX20xX3xXd1xX2ebxX18xX3xX1exX1a2xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX5dxX29xX6xX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xX5dxXdxX3xX22xX44xX18xX19xXaaxX3xXd1xX1cxX18xX3xX4xX1xX4b9xX20xX3xX5xXb03xX3xX38xX1c5xX273xXaaxX273xX3xXexX79axX3xX1c1xX29xX18xX3xXexX85xX29xX18xX19xX3xX264xX20x6445xX3xX38xX3xXd1xX580xX6xX3xX264xX20xX6xXaaxX3xX264xX20xXeecxX3xX5xXb03xX3xXexX1xX39exX3xX38xX2xX3xX5xXdxX629xX18xX3xXexXdxX64xXbxXf2xX3xX5faxX29xX3xXd1xX6dxXdxX3xX4xX6d6xX18xX19xX3xX91x3ff9xX3xX18xX351xX1exX3xX18xX19xX29xX48xXdxXaaxX3xX5dxX29xX6xX18xX1xX3xXexX1xX20xX3xXexX580xX3xXexX1xX48xX18xX19xX3xXcxX72xX3xX22xX64xX18xX3xXexX1xX48xX18xX19xX3xX5faxX48xX20xX3xXd1xX580xX6xX3xX264xX20xX6xX3xX19xXdxX1a2xX1exX3xX2xX1d6xXaaxXa9x858fxX3xXe9xX20xX1cxX18xX19xX3xX1exX39exX4xX3xX2xXf2xX1c6xX2xX1c5xX3xXexX79axX3xX1c1xX29xX18xXf2xX4bxXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX85xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX85xX29xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX629xX18xX3xX264xX20xX6xX18xX12dxX0xX4bxX7xXexX85xX29xX18xX19xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX117xXexX1xX20xX1exX1bxX117xX6xX18xX5dxX117xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b4xX1xX347xX18xX19xX3xX1exX1fxX20xX3xXcxXb8cxX3xXexX85xX351xX1exX3xXexX85xXdxX24xX20xX3xX22xX2b7xX18xX19xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX1bxX48xX18xX3xX707xX3xXb8cxXdxX24xXexX3xX2b4xX6xX1exXaxX3xX1xX85xX10xX13fxX9xXaxX4bxXexX1xXdxX10xXexX117xX1bxXdxX117xX7xX29xX4bxX18xX1xX20xX18xX19xX117xX1exX6xX20xX117xXexXd1xX117xXexX85xX6xX1exX117xXexX85xXdxX10xX20xX117xX5dxX29xX18xX19xX117xX5dxX6xX18xX19xX117xX1bxX6xX18xX117xX29xX117xXd1xXdxX10xXexX117xX18xX6xX1exX4bxX2xXa9xX1cbxXa9xX1d6xX1c5xXf2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX4bxX1exX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX38xX1c5xX4bxX18xX10xX1c1xX7xX4bxX38xX1c5xX1c6xX38xX4bxX2xX1c5xX273xX5dxX1c6xX38xX2xX1c5xX273xX2xX273xXexX38xX1c7xX1cbxX1cbxX5xXa7xX117xX7xX6xX1exX7xX20xX18xX19xX117xX264xX6xX1c7xX273xX264xXa9xX1c5xX1c5xX85xX117xX1d6xXf2xX1dcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX22xX44xX4xX3xX22xX48xX29xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXd1xX12xX0xX7xXexX85xX29xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b4xX1xX347xX18xX19xX3xX1exX1fxX20xX3xXcxXb8cxX3xXexX85xX351xX1exX3xXexX85xXdxX24xX20xX3xX22xX2b7xX18xX19xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX1bxX48xX18xX3xX707xX3xXb8cxXdxX24xXexX3xX2b4xX6xX1exXaxX3xX1xX85xX10xX13fxX9xXaxX4bxXexX1xXdxX10xXexX117xX1bxXdxX117xX7xX29xX4bxX18xX1xX20xX18xX19xX117xX1exX6xX20xX117xXexXd1xX117xXexX85xX6xX1exX117xXexX85xXdxX10xX20xX117xX5dxX29xX18xX19xX117xX5dxX6xX18xX19xX117xX1bxX6xX18xX117xX29xX117xXd1xXdxX10xXexX117xX18xX6xX1exX4bxX2xXa9xX1cbxXa9xX1d6xX1c5xXf2xX1xXexX1exXaxX12xX2b4xX1xX347xX18xX19xX3xX1exX1fxX20xX3xXcxXb8cxX3xXexX85xX351xX1exX3xXexX85xXdxX24xX20xX3xX22xX2b7xX18xX19xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX1bxX48xX18xX3xX707xX3xXb8cxXdxX24xXexX3xX2b4xX6xX1exX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX85xX29xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12x34d9xX3xXbxX1xX528xX18xX3xX91xX1xX7ddxX4xX3xXexX85xX629xX18xX3xX5dxX72xX6dxXdxX3xX1exX44xXexX3xXexX85xX351xX1exX3xXexX85xXdxX24xX20xX3xX22xX2b7xX18xX19xXaaxX3xX7xX528xX18xX3xX4xX1xX5dexXdxX3xX5dxX72xX41axX18xX19xX3xX18xX1xX72xX3xX5xX3bxX3xX18xX5dexXdxX3xXexad42xX6xX3xX7xX48xX18xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX6xXdxX3xXexX629xX18xX3xXexX20xXd59xXdxX3xX13xX14xX3xXd1xX3bxX3xX5faxX6xX1exX7xX20xX18xX19xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXd1xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX85xX3fxX18xX1xX3xX5dxXdx37c3xX18xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX20xX1cxX18xX3xX4xX29xX18xX19xX3xXexX2axXdxX3xX5faxX306xX5fbxX3xX38xX1c5xX38xX1c5xXaxX3xX1xX85xX10xX13fxX9xXaxX4bxXexX1xXdxX10xXexX117xX1bxXdxX117xX7xX29xX4bxX5xX19xX117xXexX85xXdxX18xX1xX117xX5dxXdxX10xX18xX117xX1exX6xX18xX117xX1xXdxX18xX1xX117xX20xX29xX18xX117xX4xX29xX18xX19xX117xXexX6xXdxX117xX7xXdxX5dxX117xX38xX1c5xX38xX1c5xX4bxX2xXa9xX1cbxX273xXa9xX2xXf2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX4bxX1exX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX38xX1c5xX4bxX18xX10xX1c1xX7xX4bxX38xX1c5xX1c6xX2xX4bxX2xX1c6xX1c5xX5dxX1c6xX2xX38xX1c6xXa9xX2xX38xXexXa9xXa7xX1c6xX1c6xX5xX1cbxX117xX273xX117xX9dxXd1xX5xX5xXf2xX1dcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX1xX29xX2axXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exXdxX18xX1xX3xX38xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX22xX44xX4xX3xX22xX48xX29xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXd1xX12xX0xX7xXexX85xX29xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX85xX3fxX18xX1xX3xX5dxXdxX1270xX18xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX20xX1cxX18xX3xX4xX29xX18xX19xX3xXexX2axXdxX3xX5faxX306xX5fbxX3xX38xX1c5xX38xX1c5xXaxX3xX1xX85xX10xX13fxX9xXaxX4bxXexX1xXdxX10xXexX117xX1bxXdxX117xX7xX29xX4bxX5xX19xX117xXexX85xXdxX18xX1xX117xX5dxXdxX10xX18xX117xX1exX6xX18xX117xX1xXdxX18xX1xX117xX20xX29xX18xX117xX4xX29xX18xX19xX117xXexX6xXdxX117xX7xXdxX5dxX117xX38xX1c5xX38xX1c5xX4bxX2xXa9xX1cbxX273xXa9xX2xXf2xX1xXexX1exXaxX12xX13xX14xX3xXexX85xX3fxX18xX1xX3xX5dxXdxX1270xX18xX3xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX20xX1cxX18xX3xX4xX29xX18xX19xX3xXexX2axXdxX3xX5faxX306xX5fbxX3xX38xX1c5xX38xX1c5xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX85xX29xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX613xX64xX18xX3xXd1xX6dxXdxX3xX7xX8fxX3xX91xXdxX24xX18xX3xX5faxX29xX4xXdxX10xXexX9dxX3xX13fxX29xX85xX3xX306xX18xX13fxX29xX85xX1exX6xXexXdxX29xX18xX3xX5fbxXdxX7xXbxX5xX6xX9dxX3xX22xX72xX73xX4xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX85xX8fxX4xX3xXexX20xX9dxX64xX18xX3xXexX85xX29xX18xX19xX3xX18xX351xX1exX3xX18xX6xX9dxX3xX2b3xX5faxX306xX5fbxX3xX38xX1c5xX38xX1c5xX2c9xXaaxX3xX13xX14xX3xXexX85xX3fxX18xX1xX3xX5dxXdxX1270xX18xX3xX1exX44xXexX3xX7xX1cxX3xX19xXdxX1a2xXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX24xX1exX3bxX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX22xX44xX4xX3xX22xX48xX29xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXd1xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX20xX5xX12xX0xX5dxXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX85xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXd1xX12xX0xX4bxX5dxXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5faxX29xX20xX85xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX13xX629xX3x2ed4xX18xX1xX3xX2b3xXcxXcx3471xXb8cxX2b4xX4bxXb8cxXdxX10xXexX18xX6xX1ex6272xX2c9xX0xX4bxXbxX12