Sử liệu Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa
Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân (Tiền Giang) vừa công bố tác phẩm quan trọng: Hoàng Sa, Trường Sa - Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 12/2014).
d65ex13692xfd6fxfe01x15917xd79ex12f53x10baex145c3xX7x163d1x11eb2x14c20xf8b4x121bbx14d82xX5xf87bxXaxfcd7xff8dxd845xX3xX5xXdx15afdx15067xX3xXcx1412dxX19x12eb7x1498exX3x1031exX19x11731xX4xX3xf350xX1x14885xX1exX1fxX3xX4x11e85xX3xXcxX1cx15888x1583dxX1exX1fxX3xX13xX6xe75cxX3x1296dxf670xf31exX1exX1fxX3xX13xX6xX0x11bb2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xf089xXaxX12xX0x1030fxX12xdebcxX1xX3cxX3xX1exX1fxX1xXdx15e17xX1exX3xX4x1506dxX19xX3x12257xX1x1604cxdbeexX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19x1089bxX1exX3xfd6axXcxXdxf517xX1exX3xf3c2xXdxX6xX1exX1fxdf45xX3x15974x118f0xX6xX3xX4xX28xX1exX1fxX3xX59xX23xX3xXex149e2xX4xX3xXbxX1x143b2xX6dxX3xf9b7xX19xX6xX1exX3xXexX1cx1373fxX1exX1fxe23cxX3xX0xXdxX12xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX3x14c3dxX3xX5bxX1fxX1xXdxX63xX1exX3xX4xX67xX19xX3xXexX88xX3xX7xX14xX3xX5xXdxX18xX19xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX0xX43xXdxX12xX7axX5bx15b92x113aaxX3x14cd1xf6e5xX1exX3xX1xX2dxX6xX3xXbfxX3xXebxXecxX1exX3xX1exX1fxX1xX18xX38xX3xX2x149ecxX43xX100x135e8xX2x1185axX85xf70exX0xX43xX59xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX3bxX55x15949xXaxX3xX7xXexX11exX5xX10xX9xXaxXexX10xe875xXexXbfxX6xX5xXdxX1fxX1exXa6xX3x10e09xX19xX7xXexXdx10606xX11exda99xXaxX12xX21xX19xX6xX1exX3xXexX1cxXa3xX1exX1fxX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xX4xX1x1114fxX3xX87x12901xX3xXexf47cxX1exX1xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX2dxX1exX1fxX3xX87xfacdxX1exX3x137a1xX7dxX38xX3xX4xX1xX19xX99xX1exX3xX6dxf04dxX4xX3xX26xX1xX3bxX6xX3xX1xXa3xX4xX38xX3xX87xXecxX1exX3xXbxX1xX3bxX1exX1fxX3xX7xX94xX1exX1fxX3xX7x15ab1xX6xX38xX3xX6dxX3cxX3xX87xX154xX3xX1exX2dxX3xX4xX1xX151xX3xX1cxX6xX3xX1cx10ec5xX1exX1fxX3xX5x11d74xX4xX1xX3xX7xX14xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xXexX88xX3xXexX1xX32xXdxX3xX1exX1xX3cxX3xX3axX94xX1exX3xX16ax14472xX1exX3xXexX1xX32xXdxX3xX1exX1xX3cxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX31xX6xX3xXexX88xX1exX1fxX3xX9cxX19x12e88xX1exX3xX5x10d43xX3xX87xX3cxX3xX12axX94xX4xX3xX5xf9cdxXbxX3xX4xX1xX192xX3xX9cxX19xX11exX7dxX1exX3xXexX1cxX63xX1exX3xX9cxX19x11987xX1exX3xX16axX1edxX3bxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX3xX87xX3cxX3xX4xX1edxX3xX87x13ce6xX1exX1fxX3xX59xXdx127e7xX1exX3xe063xX28xX1exX1fxX3xX5bxX6xX6dxX3x15f1dxX107xX0xX59xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX43xX59xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3x155b8xX5bxX1fxX3cxX11exX3xX1exX6xX11exX38xX3xX16axX23xXdxX3xX87xdd3exXdxX3xX87xX167xX1exX3xX16axX7dxX3xXe9xXdxX237xX1exX3xX23axX28xX1exX1fxX38xX3xXexX31xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX4xX192xX6xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX1exX1xXdxX7dxX19xX3xX1fxX167xXbxX3xX6dxX154xX1exX1xX3xX87xX3cxXdxX3xX4xX1x13c27xX4xX3xX5xX20fxX1exX107xX3xX5bxX1xX31xX1exX1fxX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xX87xXdxX18xX4xX3xX1xXa3xX3xX1fxX3bxX6dxX3xXexX167xXexX3xX4xX1edxX3xX5xX6cxXdxX3xX16axX237xX3xX26xX1x146b5xX1exX1fxX3xX16axX1acxX1exX1xX3xX4xX1xX192xX3xX9cxX19xX11exX7dxX1exX3xX16ax145d1xX3xX5xX3cxX6dxX3xX1exX1edxX11exX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1cxX6xX3xX1exX1xd7c6xX1exX1fxX3xX5x159a2xX3xX1xecf1xX1exX1fxX38xX3xX1exX1xX302xX1exX1fxX3xX7xX175xX3xX6dxX77xX19xX3xXexX1xX19xf392xX1exX38xX3xX4xX1xe9fexX1exX1fxX3xXexX6xX3xX4xX2dxX3xXexX1xX237xX3xXexX1fbxX1exX3xX55xX2aaxX1exX1fxX3xX16axX237xX3xXbxX1xX1edxX1exX3xX59xXdxX18xX1ex11dc8xX3xXbfxX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xXexX88xX1exX1fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe7efxX107xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3x13f4cxX1xX1edxX3bxX3xX4xX67xX19xX3xX7xX77xX19xX3xX87xX3cxX3xX1cxff9exX1exX1fxX0xX43xX59xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xXexX1xX10xX3bxX3xX9cxX19xX6xX1exX3xX16axXdxX237xX6dxX3xX259xX19xX23xX1exX1fxX3xX1exX31xX269xX4xX3xXexX1fbxX1exX3xX1exX1fxX19xdd51xX1exX348xX38xX3xX1exX63xX1exX3xX87xX269xXdxX3xX87xX167xX1exX3xX16axX7dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xX55xX231xX3xX1cxX167xXexX3xXexX1xX32xXdxX3xX7xX175xX38xX3xX28xX1exX1fxX3xX87xX31fxX1exX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xX1exX2dxX1exX1fxX3xX87xX38axXdxX38xX3xX6dxX3cxX3xX4xX23xX3xX1fx1640exX1exX1fxX3xXexX1cxX19xX11exX3xX4xX1fbxXbxX3xX7xX77xX19xX3xX87xX3cxX3bxX3xX1exX1fxX19xX3cfxX1exX3xX7xX14xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX4xX192xX6xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX38xX3xXexX88xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xX7xX14xX38xX3xXexX1xX175xX4xX3xX5xX2aaxX4xX38xX3xX1exX1xX167xXexX3xXexX1xX23xX1exX1fxX3xX4xX1xX157xX38xX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX38xX3xX1xX3cxX1exX1fxX3xX1xX1edxXdxX107xX107xX107xX3xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xf7a3xX1exX1fxX3xX16axX2eexX3xX26xX1xX1edxX3bxX3xX4xX67xX19xX3xX1xddb9xX1exX3xX100xX103xX103xX3xX59xX38axX3xX7xX94xX4xX1xX3xX87xX3cxX3xX1xX4b3xX1exX3xX2x13e7fxX103xX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX3xX4xX2dxX3xXexX157xX1exX1xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xXexX1xX23xX1exX1fxX3xXexX88xX3xXexX1xX32xXdxX3xX1exX1xX3cxX3xX3axX94xX1exX3xX4xX1xX3bxX3xX16axX1cfxX1exX3xX4xX19xX23xXdxX3xX16axX32xXdxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX38xX3xX1exX4b3xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xXexX1xX167xX11exX3xX1cxX1a7xX1exX1fxX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX4xX1xX31xX6xX3xXexX88xX1exX1fxX3xX9cxX19xX1edxX1exX3xX5xX1f1xX3xX87xX3cxX3xX12axX94xX4xX3xX5xX1fbxXbxX3xX4xX1xX192xX3xX9cxX19xX11exX7dxX1exX3xXexX1cxX63xX1exX3xX9cxX19xX20fxX1exX3xX16axX1edxX3bxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX3xX87xX3cxX3xX4xX1edxX3xX87xX231xX1exX1fxX3xX59xXdxX237xX1exX3xX23axX28xX1exX1fxX3xX5bxX6xX6dxX3xX243xX107xX0xX43xXbxX12xX0xX4xX10xX1exXexX10xX1cxX12xX0xX43xX4xX10xX1exXexX10xX1cxX12xX0xX4xX10xX1exXexX10xX1cxX12xX0xX43xX4xX10xX1exXexX10xX1cxX12xX0xX4xX10xX1exXexX10xX1cxX12xX0xXexX6xX59xX5xX10xX3xd91dxXdxX55xXexX1xX9xXaxX100xX103xX103xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1exX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX55xX55xXdxX1exX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX59xX3bxX1cxX55xX10xX1cxX9xXaxX103xXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX1exX9xXaxX4xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX59xX3bxX55xX11exX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX55xX12xX0xXdxX6dxX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX43xX43xXdxX107xX59xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX107xX87xX1exX43xX1exX10xX5c6xX7xX43xX2x15d82xX103xX100xX43xX2xX103xX63cxX55xX2xX103xde5fxX103xf783xX103xX103xXexde2dxX4caxX646xX63cxX103xX5xX103xX107xX134xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bx13c1bxX6dxX6xX1fxX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6f3xX6xXbxXexXdxX3bxX1exXaxX12xX5bxX1xX3cxX3xX1exX1fxX1xXdxX63xX1exX3xX4xX67xX19xX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX87xX3cxX3xXcxX94xX4xX3xXbxX1xX99xX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX3xXbfxX3xX5bxX1fxX1xXdxX63xX1exX3xX4xX67xX19xX3xXexX88xX3xX7xX14xX3xX5xXdxX18xX19xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX1cxX12xX0xX43xXexX59xX3bxX55xX11exX12xX0xX43xXexX6xX59xX5xX10xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX43xX4xX10xX1exXexX10xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX3bxX55xX11exXaxX3xX7xXexX11exX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexXbfxX6xX5xXdxX1fxX1exXa6xX3xX134xX19xX7xXexXdxX139xX11exX13bxXaxX12xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX4x157e6xX1exX1fxX3xX12axX10xX6dxX3xX12axe6eexXexX3xX1exX1xX302xX1exX1fxX3xX7xX94xX4xX1xX38xX3xX1exX1xX302xX1exX1fxX3xX1fxX1xXdxX3xX4xX1xX766xXbxX3xX55xX6cxX1exX1fxX3xX259xX55xX19xX3xX26xX1f1xX348xX38xX3xX87xX23xX1exX3xX1exX1xX154xX1exX3xXexX88xX3xX1fxX2dxX4xX3xX16axX38axX3xX4xX94xX3xX1exX1xX77xX1exX38xX3xXexX1cxX19xX1exX1fxX3xXexX157xX1exX1xX38xX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xX16axX6cxXdxX3xX55xXdxX18xX1exX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xX7xX14xX38xX3xX1exX63xX1exX3xX4xX75dxX1exX1fxX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xXexX1xX237xX3xX1fxXdxX325xXbxX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX12axX94xX4xX3xX5xX1fbxXbxX3xX4xX1xX192xX3xX9cxX19xX11exX7dxX1exX3xX16axX23xXdxX3xX87xX269xXdxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX107xX3xX259xX3axXdxX18xX1exX3xX1exX6xX11exX38xX3xXbxX1xX20fxX1exX3xX5xX269xX1exX3xX1xXa3xX4xX3xX1fxXdxX269xXdxX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX4xXecxX1exX3xX4xX67xX3xX87xX3cxX3bxX3xX5xX3bxX6cxXdxX3xX55xX19xX3xX26xX1f1xX3xX1exX3cxX11exX3xX16axX237xX3xX16axX31xX6xX3xX1cxX6xX3xX5xX1fbxXbxX3xX5xX19xX1fbxX1exX38xX3xX6dxX3cxX3xX157xXexX3xX26xX1xXdxX3xX55xX175xX6xX3xX87xX3cxX3bxX3xX1exX1xX302xX1exX1fxX3xX87xXecxX1exX3xX59xX1edxX1exX3xX4xX2dxX3xXexX157xX1exX1xX3xXbxX1xX94xXbxX3xX5xX1f1xX3xX1exX1xX31xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xX7xX14xX38xX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX107xX107xX107xX348xX3xXbfxX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX26xX1xX2daxX1exX1fxX3xX16axX1acxX1exX1xX107xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xXcxXdxX1cfxX1exX3xX7x14378xX3xX7xX14xX3xX1xXa3xX4xX3xX5bxX1fxX19xX11ex113a6xX1exX3xX5bxX1xX2eexX3xXexX88xX1exX1fxX3xX4xX28xX1exX1fxX3xX59xX23xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX1xXdxX18xX1exX3xX4xX2dxX3xX1xX4b3xX1exX3xX105xX103xX103xX3xX5xX19xX1fbxX1exX3xX87xXecxX1exX38xX3xX5xX19xX1fbxX1exX3xX94xX1exX3xX87xX3cxX3xX4xX94xX4xX3xXexX3cxXdxX3xX5xXdxX18xX19xX38xX3xX59xX3cxXdxX3xX87xXdxX1cfxXexX3xX87xX7dxX3xXe9xXdxX237xX1exX3xX23axX28xX1exX1fxX3xXexX1cxX3bxX1exX1fxX3xX4xX94xX4xX3xXexX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX16axX6cxXdxX3xX1xXa3xX4xX3xX9cxX19xX23xX4xX3xXexX1cfxX107xX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX4xX2dxX3xX16axX7dxX3xX4xX1fbxXbxX3xX16axX1cfxX1exX3xX1exX1xX302xX1exX1fxX3xXexX3cxXdxX3xX5xXdxX18xX19xX3xX1exX3cxX11exX38xX3xX1exX1xX31xX1exX1fxX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xX55xX175xX6xX3xX87xX3cxX3bxX3xX16axX2dxX3xX16axX237xX3xX26xX1xX1edxX3bxX3xX7xX94xXexX3xX7xX77xX19xX3xX1cxX38axX1exX1fxX38xX3xX87xX154xX3xXexX88xX3xX1exX1fxX19xX3cfxX1exX3xXexX3cxXdxX3xX5xXdxX18xX19xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xXexX1xX23xX1exX1fxX3xXexX1cxX3bxX1exX1fxX3xX4xX30axX3xX7xX14xX3xX7axX1exX1xX3cxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXexX1cx1218cxX3xX87xX7dxX3xXexX1cxX31xX269xX4xX85xX3xX16axX2eexX3xX4xX1xX3bxX3xXexX1xX167xX11exX3xX5xX1fbxXbxX3xX5xX19xX1fbxX1exX3xX4xX192xX6xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX5xX3cxX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xXexX1xX19xX11exX1cfxXexX3xXbxX1xX2aaxX4xX107xX3xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xX3axXa3xX3xXexX1xX31xX32xX1exX1fxX3xX87xXdxX1cfxXexXa6xX3xX259xX21xX19xX6xX3xX4xX94xX4xX3xX1exX1fxX19xX3cfxX1exX3xX7xX14xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX5xX77xX19xX3xX16axX32xXdxX38xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX1cx121f5xX3xX1cxX3cxX1exX1fxX3xX16axX2eexX3xX12axX94xX4xX3xX5xX1fbxXbxX3xX4xX1xX192xX3xX9cxX19xX11exX7dxX1exX3xXexX3bxX3cxX1exX3xX59xX38axX3xX87xX231xX1exX1fxX3xX5bxX6xX6dxX3xX3axX1edxXdxX348xX107xX3xX13xX94xX4xX1xX3xX4xX192xX6xX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX4xX1xX151xX3xX1cxX6xX3xX1cxX1a7xX1exX1fxX3xX16axX2dxX3xX5xX3cxX3xX1exX1fxX2aaxX11exX3xX59xXdxX18xX1exX38xX3xXexX1xX1fbxX6dxX3xX4xX1xX157xX3xX1exX1fxX2aaxX11exX3xXexX1xX31xX38xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xX4xX30axX3xX7xX14xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX16axX2eexX3xX259xX1fxX1fbxX11exX3xX28xX1exX1fxX3xX16axX1fbxXbxX3xX5xX31xX1exX1fxX3xX28xX1exX1fxX348xX3xX4xX94xX4xX3xX5xX1fbxXbxX3xX5xX19xX1fbxX1exX3xX4xX192xX6xX3xX1xXa3xX3xX87xX7dxX3xX7xX6xX19xX3xX1exX3cxX11exX107xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xX13xX14xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xXexX1xX23xX1exX1fxX3xX4xX192xX6xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX16axX3cfxX3xX7xX38axX38xX3xX12axX19xX11exX63xX1exX3xX7xX19xX23xXexX3xX9cxX19xX6xX3xX6dxX167xX11exX3xX1exX1fxX3cxX1exX3xX1exXecxX6dxX38xX3xXexX88xX3xX7xX14xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX4xX192xX6xX3xXexX1cxXdxX7dxX19xX3xX16axX154xX1exX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX16axX1cfxX1exX3xX259xX16axX1acxX6xX3xXbxX1xX31xX4b3xX1exX1fxX3xX4xX1xX157xX348xX3xX4xX192xX6xX3xXexX88xX1exX1fxX3xX87xX231xX1exX1fxX3xX16axX167xXexX3xX16axX7dxX19xX3xXexX1xX23xX1exX1fxX3xX1exX1xX167xXexX3xX4xX175xX4xX3xX5bxX6xX6dxX3xX4xX192xX6xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX5xX3cxX3xX1xX19xX11exX18xX1exX3xX5bxX1xX6xXdxX3xX7axXbxX1xX192xX3xX3axX19xffbbxX1exX1xX3xX687xX1xX77xX19xX38xX3xX16axX1edxX3bxX3xX3axX1edxXdxX3xX5bxX6xX6dxX85xX107xX3xX687xX1xX157xX1exX1xX3xX4xX30axX3xX7xX14xX3xX4xX192xX6xX3xX1xXa3xX3xX16axX2eexX3xX1exX1xXdxX7dxX19xX3xX5xX20fxX1exX3xXexX1xX88xX6xX3xX1exX1xX1fbxX1exX3xXe9xXdxX237xX1exX3xX23axX28xX1exX1fxX3xXexX1xX19xX38axX4xX3xX87xX231xX1exX1fxX3xX59xXdxX237xX1exX3xX80xXdxX6xX3bxX3xX687xX1xX151xX38xX3xX1xX3bx121d3xX4xX3xX687xX1xXdxX63xX6dxX3xXcxX1xX3cxX1exX1xX107xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX3bxX55xX11exXaxX3xX7xXexX11exX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexXbfxX6xX5xXdxX1fxX1exXa6xX3xX134xX19xX7xXexXdxX139xX11exX13bxXaxX12xX0xX59xX12xX687xX1xX67xX1exX1fxX3xX6dxXdxX1exX1xX3xX4xX1xX67xX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xXexX1cxX6xX1exX1xX3xX5xX19xX1fbxX1exX0xX43xX59xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xX6axX1xX20fxX1exX3xX5xX269xX1exX3xX4xX94xX4xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX63xX1exX3xX4xX67xX19xX3xX87xX7dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX3xX1fxX20fxX1exX3xX16axX77xX11exX3xX4xX192xX6xX3xXebxXdxX18xXexX3xX5bxX6xX6dxX3xX16axX31x11aeexX4xX3xX87xXdxX1cfxXexX3xX87xX269xXdxX3xX4xX1xX192xX3xX16axX157xX4xX1xX3xXexX1cxX6xX1exX1xX3xX5xX19xX1fbxX1exX38xX3xXexX1xX1fbxX6dxX3xX4xX1xX157xX3xXexX1cxX6xX1exX1xX3xX4xX1xX167xXbxX3xXbxX1xX94xXbxX3xX5xX1f1xX3xX16axX23xXdxX3xX87xX269xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX9cxX19xX20fxX1exX3xX16axX1edxX3bxX3xX1exX3cxX11exX38xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX4xX192xX6xX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX26xX1xX28xX1exX1fxX3xX16axXdxX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1xX31xX269xX1exX1fxX3xX1exX3cxX11exX107xX3xX4a2xX1exX1fxX3xX4xX1xX192xX3xX16axX157xX4xX1xX3xXbxX1xX77xX1exX3xXexX157xX4xX1xX3xXexX1xX31xX3xXexX1acxX4xX1xX3xX4xX30axX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX16axX237xX3xX12axX77xX19xX3xX4xX1xX19xX307xXdxX38xX3xX1xX18xX3xXexX1xX23xX1exX1fxX3xXexX1xX3cxX1exX1xX3xX6dxX38axXexX3xXexX3cxXdxX3xX5xXdxX18xX19xX3xX26xX1xX1edxX3xXexX157xX1exX38xX3xX7xX94xX1exX1fxX3xX7xX192xX6xX38xX3xX55xX905xX3xXexXdxX1cfxXbxX3xX4xX1fbxX1exX107xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xXexX1xX19xX38axX4xX3xX1exX1xX2dxX6dxX3xX87xX3cxXdxX3xX9cxX19xX23xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX2dxX3xXexX1cxX19xX11exX7dxX1exX3xXexX1xX23xX1exX1fxX3xX87x11fabxX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX3xXexX88xX3xXexX1cxX31xX269xX4xX3xX687xX28xX1exX1fxX3xX1exX1fxX19xX11exX63xX1exX107xX3xX23axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX3xX1xX3cxX1exX1xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xX5xX3cxX3xX4xX28xX1exX1fxX3xX4xX2aaxX3xX26xX1xX94xX4xX1xX3xX9cxX19xX6xX1exX3xXexX1xX237xX3xX1xXdxX18xX1exX3xX4xX31xX4b3xX1exX1fxX3xX87xX175xX4xX3xX87xX3cxX3xX4xX1xX192xX3xX9cxX19xX11exX7dxX1exX3xX4xX192xX6xX3xX9cxX19xX23xX4xX3xX1fxXdxX6xX38xX3xX5xX2eexX1exX1xX3xXexX1xX30axX107xX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX26xX1xX1edxX3bxX3xX1xX3cxX1exX1fxX3xXexX1cxXecxX6dxX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX3xX4xX192xX6xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX38xX3xXexX88xX3xX0xXdxX12xX687xX14xX19xX3xX87xX175xX4xX3xXexX1xX325xX3xX5xX18xX1exX1xX3xX16axX3cfxX0xX43xXdxX12xX3xX7axX1exXecxX6dxX3xX2xX2xX100xX2xX85xX3xX4xX1xX3bxX3xX16axX1cfxX1exX3xX0xXdxX12x15e7exX31xX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX0xX43xXdxX12xX3xX7axX2xX63cxX100xX64cxX85xX38xX3xX0xXdxX12xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xXexX1cxXdxX7dxX19xX3xX4xX1xX67xX4xX3xXbxX1xX31xX4b3xX1exX1fxX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX0xX43xXdxX12xX3xX7axX2xX64cxX648xX64cxX85xX38xX3xX87xX3cxX3xX1fxX20fxX1exX3xX16axX77xX11exX3xX5xX3cxX3xX0xXdxX12xX21xX19xX1edxX1exX1fxX3xX687xX1xX77xX19xX3xX5xX1acxX4xX1xX3xX7xX14xX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX325xX11exX0xX43xXdxX12xX3xX7axX100xX103xX103xX648xX85x14416xX3xX16axX237xX3xX4xX1xX67xX1exX1fxX3xX6dxXdxX1exX1xX3xX1cxX1a7xX1exX1fxX3xXexX1cxX3bxX1exX1fxX3xX16axX1acxX6xX3xX16axX3cfxX3xX1xX3cxX1exX1xX3xX4xX1xX157xX1exX1xX3xX1xXa3xX3xX4xX1xX31xX6xX3xXexX88xX1exX1fxX3xX12axX94xX4xX3xX1exX1xX1fbxX1exX3xX4xX1xX192xX3xX9cxX19xX11exX7dxX1exX3xX16axX23xXdxX3xX87xX269xXdxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX13xX6xX38xX3xXcxX1cxX31xX32xX1exX1fxX3xX13xX6xX107xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX0xX59xX1cxX3xX43xX12xX3xX6axX1xX6cxX6dxX3xX3axX3bxX3cxX1exX1fxX3xX21xX19xX77xX1exX3xX5xX3cxX3xX1exX1xX3cxX3xX1exX1fxX1xXdxX63xX1exX3xX4xX67xX19xX3xX1xX3bxX3cxX1exX3xXexX3bxX3cxX1exX3xX16axX38axX4xX3xX5xX1fbxXbxX38xX3xX28xX1exX1fxX3xX16axX2eexX3xX6dxX167xXexX3xX1fxX20fxX1exX3xX2xX103xX3xX1exXecxX6dxX3xX4xX1xX3bxX3xX9cxX19xX11exX237xX1exX3xX7xX94xX4xX1xX3xX105xX103xX103xX3xXexX1cxX6xX1exX1fxX3xX1exX3cxX11exX107xX3xX4a2xX1exX1fxX3xX7xX427xXbxX3xX12axX19xX167xX1exX3xX59xX1edxX1exX3xX0xXdxX12xXcxX1xX31xX3xX6dxX2aaxX4xX3xX16axX7dxX3xX11exX1cfxX19xX3xXbfxX3xXcxX1xX31xX3xXexX1acxX4xX1xX3xXcxX1cxX19xX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX4xX3xX9cxX19xX6xX1exX3xX1xX18xX3xX16axX1cfxX1exX3xX5xX1acxX4xX1xX3xX7xX14xX3xXebxXdxX18xXexX3xX5bxX6xX6dxX38xX3xXexX88xX3xX26xX1xXa28xXdxX3xXexX1xX192xX11exX3xX16axX1cfxX1exX3xX1exXecxX6dxX3xX2xX646xX105xX646xX107xX0xX43xXdxX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3bxX19xX1cxX4xX10xXaxX12xX0xXdxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXebxXecxX1exX3xXe9xX1edxX11exX43xXcxXcx1610exXebxX3axX3xX0xX43xXdxX12xX0xX43xXbxX12
namthanh