136 công chức Hà Tĩnh đủ điều kiện thi chuyên viên chính
(Baohatinh.vn) - Kế hoạch chi tiết tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 vừa được bà Phan Thị Tố Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt hội đồng thi ký ban hành.
67dfxb200xcf0dx101c0xc784xbbe0x8a45xd035x8b7axX7xbbd5xfbe3xdce5x99edxa366xc07exX5xe71dxXax8b77xX2x7ebcxdc38xX3xX4xd5e8x73caxe351xX3xX4xX1xc91cxX4xX3xddffxe023xX3xXcx924fxX19xX1xX3xbe0axc46bxX3xX29xXdxb486xe203xX3x8f35xXdx761axX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX2fx9b74xef09xX19xX3x6a93xXdxX3exX19xX3xX4xX1xb7f8xX19xX1xX3xX19xd386xc054xX3xf300xdb06xX50xX51xX0x68d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xba80xXaxX12xa8b0x9c55xX3xX1x7847x85e1xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX6bxXexX3xXexdbeaxX3xX4xX1xX1exX4xX3xX31x9b9fxX3xXexX1xXdxX3xX19xe5f6xX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xXexd22exX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX5xX3exX19xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xXexcf17xX19xX1xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xX19xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX51xX3xX41xXacxX6xX3xX29xb565xba37xX4xX3xa81bxX22xX3xf412xX1xX6xX19xX3xXcxX1xc9d7xX3xXcxd4c9xX3xX21xX6exX6xX3xf022xX3xf1ffxXdxbf5exX4exX3xX29xX102xX4xX3x9636xf912xX3x9bf8x8f78xXdxX3xX41xfd0fxX3xXexX1xX6xX3dxX3xX4exb8c7xXexX3xX1xX117xXdxX3xX29xdcb3xX19xX1axX3xXexX1xXdxX3xX31xb70bxX3xXf5xX6xX19xX3xX1xX22xX19xX1x6b17xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc7cxX6exX67xX3dxXaxX12xXcxX1x6b13xX4xX3xX1xXdxX33xX19xX3x92a9xX2fxX3dxX6bxXexX3xX29xXffxX19xX1xX3xX7xX102xX3xe27dxbecfxX15xb378xX55xX15ex9ca6xX108xc1a6xX14exX116xd7e6xX3xX19xX1axX22xX3dxX3xX14xX2xX55xX2xX50xX55xX50xX51xX50xX51xX3xX4xX2axX6xX3xf302xX3dxX3xXf5xX6xX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX67xX8cxX19xX3xXexXd7xX19xX1xX3xX41xX2exX3xX41xXdxX33xX4xX3xXbxX1xX3exX3xX67xX2fxX3dxX33xXexX3xX6axX6bxX3xX1xX6exX6fxX4xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xXexXacxX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX5xX3exX19xX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xXexXd7xX19xX1xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xX19xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX51x8399xX3xX21xX117xXdxX3xX29xX12bxX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xXexXacxX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX5xX3exX19xX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xX19xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX51xX3xa097xX8cxX3dxX3xX67xX156xX19xX1axX3xX31xX6bxX3xX1xX6exX6fxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX6bxXexX3xXexX7dxX3xX4xX1xX1exX4xX3xX31xX85xX3xXexX1xXdxX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX5xX3exX19xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xX41xb517xXdxX3xd418xX51xX3xX4xX1xXd7xX3xXexXdxX3exX2fxb066xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX113xX102xX3xX5xXf1xXf2xX19xX1axX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX29xX2axX3xX29xXdxX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX19xX22fxX3xXexXdxX3exX2fxX3xX4xX1xX2fx77d0xX19xX3xXexX1xX6xX4exX3xX67xX156xX3xX31xX85xX3xXexX1xXdxX3xX5xX22xX3xX2xX14xX15xX3xX19xX1axXf1xa388xXdxX22fxX3xX1axX12bxX4exX3xX2e7xX16cxX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX2fxX117xX4xX3xX4xX10cxX4xX3xX7xX114xX22fxX3xXf5xX6xX19xX22fxX3xX19xX1axX22xX19xX1xX3xX4x8f72xXbxX3xXexXd7xX19xX1xX3xX41xX22xX3xX15xX50xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX2fxX117xX4xX3xX174xX14exX116xX177xX3xX4xX10cxX4xX3xX1xX2fxX3dxX33xX19xX22fxX3xXexX1xXffxX3xX298xa27dxX22fxX3xXexX1xX22xX19xX1xX3xXbxX1xX102xX13exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX6axX85xX3xXexX1xXdxX3xX31xX1xX6xXdxX3xX4exX6fxX4xX3xXexXacxX3xX2e7xX1xX14xX51xe60fxX3xX19xX1axX22xX3dxX3xX2xX15xX55xX2xX55xX50xX51xX50xX2xX3xXexX6fxXdxX3xXcxeea9xXf1xX34dxX19xX1axX3xX172xX6fxXdxX3xX1xd2f9xX4xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3x6fbfxea90xX331xX4exX3xb465xXffxX19xX1xX22fxX3xX413xX331xX4exX3xaaf7xX2fxX3dxX3exX19xf8e9xX13exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX413xd9cexX3xX16cxX3xX4exX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX1axX12bxX4exb5c6xX3xX6axXdxX6bxX19xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX2fxX19xX1axX2f2xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX407xX4xX2f2xX3xXcxXdxX6bxX19xX1axX3xe0e6xX19xX1xX2f2xX3xX413xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX4exX18xX19xX22fxX3xX19xX1axX1xXdxX33xXbxX3xX41xX11bxX13exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX6axX85xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX22xX19xX1xX3xX50xX3xX41xe8e6xX19xX1axX44dxX3xX41xX4b4xX19xX1axX3xX2xX3xXexX1xXdxX3xXexX3fcxc1b3xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX33xX4exX3xXexX3fcxX3exX19xX3xX1axXdxX37bxX3dxX3xX41xX2e4xXdxX3xX14xX3xX4exX18xX19xX3xX412xX6axXdxX6bxX19xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX2fxX19xX1axX22fxX3xXcxXdxX19xX3xX1xX407xX4xX22fxX3xX116xX1axX6exX6fxXdxX3xX19xX1ax8f7dxX426xX3xX41xX22xX6exX3xX19xX1axX22xX3dxX3xX2xX15xX55xX2xX55xX50xX51xX50xX2xX2f2xX3xX41xX4b4xX19xX1axX3xX50xX3xXexX1xXdxX3xX41xXdxX6bxXexX3xXexX3fcxX3exX19xX3xX1axXdxX37bxX3dxX3xX41xX2e4xXdxX3xX4exX18xX19xX3xX413xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX4exX18xX19xX3xX108xX3xX19xX1axX1xXdxX33xXbxX3xX41xX11bxX22fxX3xXexX1xX34dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX2x6e53xX51xX3xXbxX1xe55exXexX22fxX3xX67xX156xX3xX31xXdxX6bxX19xX3xX67xXdxc001xX19xX3xX3fcxX6xX3xX19xX1axX22xX3dxX3xX14xX55xX50xX55xX50xX51xX50xX2xX3xX412xXexX1xX34dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX11bxX3xXexX1xcb26xX3xX7x7219xX3xX4xX43exX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXf5xX10cxX6exX3xXexX3fcxXdxX33xX2fxX3xXex995dxXbxX3xX7xX6xX2fxX426xX13exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX172xX2exX3xXexX1xXdxX3xX41xX22xX3xX4xX1xX37bxX4exX3xXexX1xXdxX3xX4xX10cxX4xX3xX41xX4b4xX19xX1axX3xX29xX2exX2fxX3xX67xX6exX3xX14exX117xX3xX116xX117xXdxX3xX41xX11bxX3xe303xX2fxX3dxX6bxXexX3xX29xXffxX19xX1xX13exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX0xXdxX4exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX2fxX4exXf5xX3xX67xX1xXdxX67xX10xX3xXdxX413xX10xX19xXexX10xX3fcxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxde56xXdxX67xXexX1xX44dxX3xX15xX2xX16dxXbxX298xX2f2xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX44dxX3xX16cxX2xX51xXbxX298xX2f2xXaxX3xX7xX3fcxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX13exXf5xX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX13exX41xX19xX55xX19xX10xX64axX7xX55xX50xX2xX51xX2xX55xX2xX51xX15xX67xX50xX50xX14xX16dxX15xX14xX51xXexX50xX16cxX2xX50xX2xX5xX51xX13ex7183xXbxX1axd9abxX3fcxX9xX563xX16fxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xX29xX2axX3xX29xXdxX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xX19xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX51xXaxX3xX64axXdxX67xXexX1xX9xXaxX15xX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16cxX2xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX0xX10xX4exX12xX0xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX3xX413xX1xXdxX3xXexXdxX6bxXexX3xX31xX6bxX3xX1xX6exX6fxX4xX1xX3xX4exX34dxXdxX3xX298xX10xX4exX3xX41xX22xX3xXexb3aaxXdxX3xX41xX2exX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX6fxXdxX3xX29xX8cxX3dxX13exXaxX3xX1xX3fcxX10xd1afxX9xXaxX55xX55xXdxX13exXf5xX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX13exX41xX19xX55xX19xX10xX64axX7xX55xX50xX2xX51xX2xX55xX2xX51xX15xX67xX14xX51xX15xX50xX15xX50xX16fxXexX2e7xX51xX16dxX16dxX5xX16cxX108xX4xX4xX13exXbxX67xX767xXaxX3xXexX6xX3fcxX1axX10xXexX9xXaxaefdxXf5xX5xX6xX19xX31xXaxX3xX3fcxX10xX5xX9xXaxX19xX6exX6exXbxX10xX19xX10xX3fcxXaxX12xXexX6fxXdxX3xX29xX8cxX3dxX13exX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX55xX10xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX298xX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX51xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX19xX1axX9xXaxX16dxXaxX12xX0xXexXf5xX6exX67xX3dxX12xX0xXexX3fcxX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX298xXexX108xX6xX5xXdxX1axX19xX44dxX3xX4xX10xX19xXexX10xX3fcxX2f2xXaxX12xX0xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xXcxX1xX34dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1xXdxX3xX41xX4b4xX19xX1axX3xX2xX3xX19xX1axX22xX3dxX3xX2xX15xX55xX2xX55xX50xX51xX50xX2xX0xX55xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX0xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX10xX4exX12xX14exX2fxX7dxXdxX3xX7xX10cxX19xX1axX44dxX0xX55xX10xX4exX12xX0xX55xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX108xX3xX16fxX1xX51xX51xX3e6xX44dxX3xXcxX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX41xX22xX6exX3xXbxX1xX4b4xX19xX1axX3xXexX1xXdxX2f2xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX108xX3xX16fxX1xX14xX51xef1dxX108xX3xX2xX51xX1xX14xX51x8cd5xX44dxX3xXcxX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4exX18xX19xX3xX6axXdxX6bxX19xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX2fxX19xX1axX3xX412xXexX1xX34dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX15xX51xX3xXbxX1xX568xXexX426xX2f2xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX0xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX10xX4exX12xX14exX2fxX7dxXdxX3xX4xX1xXdxX2exX2fxX44dxX0xX55xX10xX4exX12xX0xX55xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX108xX3xX2xX16cxX1xX51xX51xX3e6xX44dxX3xXcxX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX41xX22xX6exX3xXbxX1xX4b4xX19xX1axX3xXexX1xXdxX2f2xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX108xX3xX2xX16cxX1xX14xX51xX90exX108xX3xX2xX16dxX1xX51xX51xX916xX44dxX3xXcxX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4exX18xX19xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX407xX4xX3xX412xXexX1xX34dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX14xX51xX3xXbxX1xX568xXexX426xX2f2xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6exX67xX3dxXaxX12xX108xX3xX2xX15xX1xX2xX16dxX90exX108xX3xX2xX15xX1xX16cxX16dxX916xX44dxX3xXcxX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4exX18xX19xX3xX116xX1axX6exX6fxXdxX3xX19xX1axX507xX3xX412xXexX1xX34dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX14xX51xX3xXbxX1xX568xXexX426xX13exX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX3fcxX12xX0xX55xXexXf5xX6exX67xX3dxX12xX0xX55xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xX67xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX3fcxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX3exX19xX3xX601xX2fxX6xX19xX44dxX0xX55xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX108xXexX1xX2fxX4exXf5xX108xX6xX19xX67xX108xX7xX6xXbxX6exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX2xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xX67xX156xX3xXexX1xXdxX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX4xX1xX48xX19xX1xXaxX3xX1xX3fcxX10xX767xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX19xX1xX108xX601xX2fxX3dxX10xX19xX55xX14xX2xX108xX4xX6exX19xX1axX108xX4xX1xX2fxX4xX108xX1xX6xX108xXexXdxX19xX1xX108xX67xX2fxX108xXexX1xXdxX108xX19xX6xX19xX1axX108xX19xX1axX6xX4xX1xX108xX4xX6exX19xX1axX108xX4xX1xX2fxX4xX108xX1xX6xX19xX1xX108xX4xX1xXdxX19xX1xX55xX50xX51xX16cxX15xX563xX563xX13exX1xXexX4exXaxX12xX0xXdxX4exX1axX3xX7xX3fcxX4xX9xXaxX55xX4exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX50xX51xX55xX19xX10xX64axX7xX55xX50xX2xX51xX2xX55xX2xX51xX15xX67xX2xX50xX2xX51xX16dxX51xX51xXexX16fxX563xX2e7xX51xX5xX2xX51xX108xX2xX51xX16dxX67xX16dxX2xX15xX16dxX16dxX2xX16dxXexX2xX51xX5xX14xX108xX2e7xX2e7xX67xX13exX69cxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xX29xX2axX3xX29xXdxX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xX19xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX41xX12xX0xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX2xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xX67xX156xX3xXexX1xXdxX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX4xX1xX48xX19xX1xXaxX3xX1xX3fcxX10xX767xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX19xX1xX108xX601xX2fxX3dxX10xX19xX55xX14xX2xX108xX4xX6exX19xX1axX108xX4xX1xX2fxX4xX108xX1xX6xX108xXexXdxX19xX1xX108xX67xX2fxX108xXexX1xXdxX108xX19xX6xX19xX1axX108xX19xX1axX6xX4xX1xX108xX4xX6exX19xX1axX108xX4xX1xX2fxX4xX108xX1xX6xX19xX1xX108xX4xX1xXdxX19xX1xX55xX50xX51xX16cxX15xX563xX563xX13exX1xXexX4exXaxX12xX14xX2xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xX67xX156xX3xXexX1xXdxX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX3fcxX6exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX113xX114xX3xX116xX117xXdxX3xX41xX11bxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX19xX1xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXf5xX10cxX6exX3xX4xX43exX3xX14xX2xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX29xX2axX3xXexXdxX3exX2fxX3xX4xX1xX2fxX331xX19xX22fxX3xX29xXdxX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX19xX3xXexX1xX6xX4exX3xX67xX156xX3xX31xX85xX3xXexX1xXdxX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX4xX1xX48xX19xX1xX3xXexXacxX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX10cxX19xX3xX7xX156xX3xX5xX3exX19xX3xX19xX1axX6fxX4xX1xX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xXdxX3exX19xX3xX19xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX51xX3xX412xX5xf16exX19xX3xX2xX426xX13exX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX41xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX2fxX5xX12xX0xX67xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3fcxXaxX12xX0xX55xX67xXdxX41xX12xX0xX55xX67xXdxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46fxX2fxXexX1xX6exX3fcxXaxX12xXcxX1xd7e4xX3dxX3xX116xX1xXf1xX0xX55xXbxX12
Thùy Như