Báo cáo tình hình xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành công thương
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.
e0d8x139aex14de8x1671dx165bfx191fex16a31x1397exe31dxX7x14383x12b53xeeebx151a6x11291xf3daxX5x12447xXax17727x10279xe8ecx15e15xX3xX4xX14xX15xX3xXex10377x18a9exX1xX3xX1xX1cxX1dxX1xX3x106efxec4dxX3xX5x11e5exX3xXex17025xX1dxX3xXex11953xXdx189c2xX3x12afax12112x1446fxX3x114edx17929xf3b0xX3xX4xe330xX6xX3xX2x1913bxX3x11514x15baaxX3xX14xX1dxX3xX1dx18091xf12exX1dxX1xX3xX4x1722dxX1dxX4axX3xXexX1x15887x18bdfxX1dxX4axX0x10ee8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf005xX10xX6xX43xXaxX12x16b23x18d35xX1dxX3xXbxX1x17e4exX1dxX4axX3x1141exX1xfef0xX1dxX1xX3xXbxX1xX3dxX3x197f4x17c2dxX6xX3xX4x10f20xX3xXexX1xX50xX1dxX4axX3x10e73xX14xX15xX3xX38xX35xXexX3xX5xX36x18703xX1dxX3xX4xX3dxX6xX3x16147xX1xX89xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xf146xX1dxX4axX3xX70xX56xX57xX1dxX4axX3x12454xX1cxX1dxX1xX3xX6axX36x198b2xX3xXexX30xXdxX3xXbxX1xXdx106f1xX1dxX3xX1x11219xXbxX3xXexX1xe8dcxX3xXexX56xX3xX13xX6xX1dxX3xX7axX1x1007dxX3x15d40xX30xX15xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX3xX4xX14xX4xX3xXexX2cxX1dxX3xXexX30xXdxX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX3ax10871xXexX3xX7x15e6dxX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX3xX84xX4bxX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX3xX4xX1xX9bxX3axX3xXexXdxX35xX1dxX3xXdcxX100xX32xX3xX38xX39xX3axX3xX1xXdxXbdxX36xX3x17b5cxX36xfd93xX3xXexX1xX36xX100xX4xX3xX1dxX4axX4bxX1dxX1xX3xX4xX50xX1dxX4axX3xXexX1xX56xX57xX1dxX4ax11611xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX15xX1dxXaxX12xX0xXdxX3axX4axX3xX7x13e74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx166a2xX5bxX5bxXdxX14exX91xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX14exX84xX1dxX5bxX1dxX10x17f82xX7xX5bxX2x188e0xe31exX18dxX5bxX18dxX18dxX43xf712x1830fxecb6xX2xeb4dxX2xX194xXexX18exX41xX198xX41xX5xX195xX14ex10109xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX91xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX1dxX1xX3xX25xX36xX3xX5xX34xX3xXexX15xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX34xX10xX36xX3xX38xX10xX3axX3xX4xX36xX6xX3xX2xX41xX3xX43xX36xX3xX6xX1dxX3xX1dxX4axX6xX1dxX1xX3xX4xX15xX1dxX4axX3xXexX1xX36xX15xX1dxX4axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX189xXdxX43xXexX1xX175xX198xX195xX195xXbxX25x18d61xX1xX10xXdxX4axX1xXexX175xX18exX18dxX194xXbxX25xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX15xX1dxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXex174dfxX6xX5xXdxX4axX1dxX175xX3xX1a3xX36xX7xXexXdx19a13xX34xX207xXaxX12x1026fxX44xX3xX14xX1dxX3x16652xX1xX4bxX3xX3axX14xX34xX3xXdcx11710xX36xX3xXexX56xX3xX7xX135xX1dxX3xX25xX36x1018exXexX3xX7xX57xX3xX25x16a18xXdxX3xXbxX15xX5xX34xX10xX7xXexX10xX16dxX3xXb6xX1cxX1dxX1xX3xX70x148edxX3xX7x163abxX3xX38xX1x119cdxXdxX3xXdcxX100xX1dxX4axX3xX5xX30xXdxX3xXdcx1771bxX3xXexX14xXdxX3xX4xX57xX3xX4xX268xX36xX32xX3xX4x10382xX3xXbxX1xX25cxX1dxX3xX1xX89xX6xX32xX3xXexX1xX15xX14xXdxX3xX84xX104xX1dxX3xXexX1xX10xX15xX3xXbxX1xX56xX57xX1dxX4axX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xX26fxXbxX3xXexX14xX4xX3xX84xXacxXdxX3xXdcxX104xXdxX3xXexX14xX4xX3xX1dxX56xXacxX4xX3xX1dxX4axX15xX4bxXdxX14exX3x144e2xe177xX1dxX1xX3xX3axXdxX1dxX1xX3xX1xXcaxX6xX175xX3x155a0xXcx18483xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX43xX34xXaxX12xXa2xX1xX89xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xXacxX1dxX4axX3xX34xXc6xX36xX3xX4xX25cxX36xX3xX13xX100xX3xX7axX50xX1dxX4axX3xXcxX1xX56xX57xX1dxX4axX3xXbxX1xX104xXdxX3xX1xX26fxXbxX3xX84xXacxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX13xX100xX3xX5xXdxXc6xX1dxX3xX133xX36xX6xX1dxX3xX43xX44xX3xXexX1xX135xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX56x16028xX1dxX4axX3xXexX16dxX44xX4xX3xX13xX6xX1dxX3xX13xX7cxX3xXcxX1xX56xX32xX3x16cb3xX36xX104xX4xX3xX1xX100xXdxX3xX84x18f8bxX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX3xX4xX14xX4xX3xXexX2cxX1dxX3xXexX30xXdxX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX3xXdcxX104xXdxX3xX84xXacxXdxX3xX2xX41xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX3xXexX1xX36xX100xX4xX3xX1dxX4axX4bxX1dxX1xX3xX4xX50xX1dxX4axX3xXexX1xX56xX57xX1dxX4axX3xXexX1xX369xXdxX3xX4axXdxX6xX1dxX3xX84xX85xX6xX3xX133xX36xX6xX32xX3xXexX16dxX1cxX1dxX1xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xXacxX1dxX4axX3xX7axX1xX7cxX1dxX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXexX16dxX56xXacxX4xX3xX1dxX4axX4bxX34xX3xX18exX195xX5bxX196xX5bxX41xX195xX2xX18dxX14exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX43xX34xXaxX12xX13xX100xX3xX7axX50xX1dxX4axX3xXcxX1xX56xX57xX1dxX4axX3xX38xXdxXc6xX1dxX3xX133xX36xX34xX35xXexX3xX4xX1xXdaxX3xXdcxX30xX15xX32xX3xXdcxX50xX1dxX3xXdcxX104xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX3xX1xX15xX4bxX1dxX3xXexX1xX4bxX1dxX1xX3xX4xX57xX3xX91xX135xX1dxX3xX84xXdxXbdxX4xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX3xXexX2cxX1dxX3xXexX30xXdxX32xX3xX84xX56xXacxX1dxX4axX3xX3ax12229xX4xX3xX84xX388xX3xX1xX26fxXbxX3xXdcxX2cxX1dxX4axX3x1639dxXa2xX7axX3xXexX16dxX15xX1dxX4axX3xX1dxX71xX3axX3xX41xX195xX2xX18dxX14exX3xXcxX16dxX56xX369xX1dxX4axX3xX1xX26fxXbxX3xXbxX1xXcfxX4xX3xXexX30xXbxX32xX3xX4xX76xX1dxX3xX1dxX1xXdxX388xX36xX3xX84xX56xXacxX1dxX4axX3xX3axX4adxX4xX3xXexX1xX1cxX3xX25xX10xX3axX3xX25xX39xXexX32xX3xX4xX1xX15xX3xX4axXdxX6xX3xX1xX30xX1dxX3xXdcxX35xX1dxX3xX1xX35xXexX3xX37exX36xX29xX3xec77xX5bxX41xX195xX2x192e1xX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX32xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX3xXbxX1xX135xXdxX3xX16dxX4bxX3xX7xX15xX14xXexX32xX3xX91xX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX84xX4bxX3xX4xX89xX3xX4xX6xX3axX3xX38xX35xXexX32xX3xX5xX100xX3xXexX16dxX1cxX1dxX1xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX3xX4x178f9xX3xXexX1xX296xX14exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX43xX34xXaxX12xXb6xX2cxX1dxX4axX3xXexX1xX369xXdxX3xX4xX1xXdaxX3xXdcxX30xX15xX32xX3xXdcxX50xX1dxX3xXdcxX104xX4xX3xX84xXdxXbdxX4xX3xX38xXdxXbdxX1dxX3xXexX15xX4bxX1dxX3xX13xX6xX1dxX3xX7axX1xXdaxX3xXdcxX30xX15xX3xX289xX3xX4xX14xX4xX3xXdcxX57xX1dxX3xX84x10ce3xX3xX4xX57xX3xX7xX289xX3xX84xX4bxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxXbdxX1dxX3xX4xX1xX35xX3xXdcxX100xX3xXexX1xX50xX1dxX4axX3xXexXdxX1dxX32xX3xX91xX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX84xX388xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX1xX1cxX1dxX1xX32xX3xXexXdxX35xX1dxX3xXdcxX100xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX14exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX43xX34xXaxX12xXa2xX1xX89xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xXacxX1dxX4axX3xX4axXdxX6xX15xX3xX253xX4ax1532bxX1dxX3xX1xX4bxX1dxX4axX3xX253xX1xX4bxX3xX1dxX56xXacxX4xX3xX70xXdxXbdxXexX3xX253xX6xX3axX3xXexX2a5xX1dxX4axX3xX1xX26fxXbxX32xX3xX91xX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xXacxX1dxX4axX3xX7axX1xX7cxX1dxX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXexX16dxX56xXacxX4xX3xX1dxX4axX4bxX34xX3xX18exX195xX5bxX196xX5bxX41xX195xX2xX18dxX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX84xX6xX34xX3xX84xX104xX1dxX3xX4xX3dxX6xX3xX2xX41xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX3xXexX30xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX2a5xX3xX4xX1xXcfxX4xX3xXexX7cxX1dxX3xX43xX56fxX1dxX4axX32xX3xX84xXdxXbdxX4xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX3xX1dxX26fxX3xXexX1xX369xXdxX3xX4axXdxX6xX1dxX3xX133xX36xX6xX207xX3xX4xX1xXdaxX3xXdcxX30xX15xX3xX4xX14xX4xX3xXexX2a5xX3xX4xX1xXcfxX4xX3xXexX7cxX1dxX3xX43xX56fxX1dxX4axX3xXexXdxX35xXbxX3xXexX56fxX4xX3xXexX14xXdxX3xX4xX57xX3xX4xX268xX36xX3xX1dxX26fxX3xXdcxX104xXdxX3xX84xXacxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX3xXexX1xX10xX15xX3xX133xX36xX34xX3xXdcxX5cbxX1dxX1xX3xX84xX4bxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1dxX4axX36xX34xXc6xX1dxX3xXexX4adxX4xX3xX4x125b9xX1dxX4axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10917xX3xX16dxX3dxXdxX3xX16dxX15xX3xXexX16dxX15xX1dxX4axX3xXdcxX25cxX36xX3xXexX56xX32xX3xX38xXdxX1dxX1xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX14exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX43xX34xXaxX12xX13xX100xX3xXcxX4bxXdxX3xX4xX1xX7cxX1dxX1xX3xXdcxX388xX3xX25xX36xX268xXexX3xX84xXdxXbdxX4xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX32xX3xX4xX57xX3xX4xX268xX36xX3xX5xX30xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX38xX1xX15xX135xX1dxX3xX1dxX26fxX3xX84xX6xX34xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX3xXexX30xXdxX3xX253xX4axX65cxX1dxX3xX1xX4bxX1dxX4axX3xXa2xX1xX14xXexX3xXexX16dxXdxX296xX1dxX3xX70xXdxXbdxXexX3xX253xX6xX3axX32xX3xX91xX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xXacxX1dxX4axX3xX7axX1xX7cxX1dxX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXexX16dxX56xXacxX4xX3xX1dxX4axX4bxX34xX3xX18exX195xX5bxX196xX5bxX41xX195xX2xX18dxX14exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX43xX34xXaxX12xXa2xX1xX89xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xXacxX1dxX4axX3xX34xXc6xX36xX3xX4xX25cxX36xX3xX4xX14xX4xX3xX13xX100xX32xX3xX4xX57xX3xX133xX36xX6xX1dxX32xX3xX43xX15xX6xX1dxX1xX3xX1dxX4axX1xXdxXbdxXbxX32xX3xX43xX44xX3xX14xX1dxX3xXexXdxX35xXbxX3xXexX56fxX4xX3xXexX16dxXdxX296xX1dxX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxXbdxX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX1dxX1xXdxXbdxX3axX3xX84xX56fxX3xXdcxf72fxX3xXdcxX56xX26fxX4xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX56xXacxX1dxX4axX3xX7axX1xX7cxX1dxX1xX3xXbxX1xX3dxX32xX3xXcxX16dxX56xX289xX1dxX4axX3xX13xX6xX1dxX3xX7axX1xXdaxX3xXdcxX30xX15xX3xX4axXdxX6xX15xX32xX3xX91xX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX13xX100xX3xX7axX50xX1dxX4axX3xXcxX1xX56xX57xX1dxX4axX3xXexXdxX35xX1dxX3xXdcxX100xX32xX3xX38xX35xXexX3xX133xX36xX135xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxXbdxX1dxX3xXdcxX296xX3xXexX2a5xX1dxX4axX3xX1xX26fxXbxX32xX3xX91xX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX13xX6xX1dxX3xX7axX1xXdaxX3xXdcxX30xX15xX14exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10852xX15xX36xX16dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX70xfd28xXa2xX0xX5bxXbxX12