Chuyên gia: Việt Nam đã làm được nhiều việc vì sự phát triển của ASEAN
Giáo sư Lưu Anh đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tổ chức các cuộc họp của ASEAN diễn ra an toàn, đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của các lĩnh vực của ASEAN.
617bx8532x66cdxacc6x793cxbd25xf1d5xee06xc753xX7xae9fxb4a2x635bxd697xed27xd2e4xX5xc1fexXaxcdfexdf7fxX1xc7c7xe64fx6c68xf468xX3x98d1xXdxX6xcd7exX3x77c9xXdxed1bxXexX3xaa28xX6xeff0xX3xdf65xc060xX3xX5x853cxX26xX3xX28xbc2bxa0f3xX4xX3xX18xX1xXdx638dxX15xX3x71f5xXdxX21xX4xX3xX3ax9631xX3xX7x783bxX3xXbxX1xf38fxXexX3xXexf5adxXdx64b3xX18xX3xX4x827axX6xX3x6ebbx8f1fx68c6xX54xX24xX0xb2e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb344xX10xX6xe92axXaxX12x9156xXdxX47xbcc4xX3xX7xX30xX3xe74exX30xX15xX3xX54xX18xX1xX3xX28xX47xX18xX1xX3xX1axXdxX47xX3xX4xX6xX72xX3xX18xd38exX3xX5xX43xX4xX3xX4xX51xX6xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXexX4bxX72xX18xX1axX3xX3axXdxX21xX4xX3xXex6f24xX3xX4xX1x6ad7xX4xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX15x808bxX4xX3xX1xa09dxXbxX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX6cxXdxab7fxX18xX3xX4bxX6xX3xX6xX18xX3xXexX72xX2cxX18x8c94xX3xX28x8c58xX18xX1axX3xX1axXdcxXbxX3xXexX4bx74c6xX3xXexX15xX21xX3xX3axX2cxX3xX7xXb0xX4xX3xX5xX43xX4xX3xX4xX1xX72xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX5xec82xX18xX1xX3xX3axX43xX4xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xbb79xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0b0xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7x6d05xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX16xX1dxX3xcaa9xX5xX72xX4xe81fxd00bxX3xX26xX6xX4bxX1axXdxX18xX148xX5xX10x65d7xXexX1dxX3xX6xX15xXexX72xX165xX3xX26xX6xX4bxX1axXdxX18xX148xX4bxXdxX1axX1xXexX1dxX3xX6xX15xXexX72xX165xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX123xX160xX6xX72xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xX3axX18xX5axX18xX10xa15axX7xX5ax90e8xc24bxb5eexc1c8xX5axX2xX1aaxabafxX6cx69edxX2x7a7fxX1adxX1abxX1aaxX1b5xXexX2xX1abxe17fxX1aaxX5xX2xX123x9c55xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX26xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX3axXdxX21xX4xX3xX3axX40xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX148xXbxX1xX72xXexX72xX148xX72xX4bxXdxX1axXdxX18xX6xX5xX148xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1dxX5axX5axX4xX6cxX18xXdxX26xX1axX123xX3axXdxX10xXexX18xX6xX26xXbxX5xX15xX7xX123xX3axX18xX5ax7f51xXbxX5xX72xX6xX6cxX10xX6cxX5axX18xX1axXexX26xX160xX1xX5axX1aaxX1abxX1aaxX1abx95d3xX2xX2xX25fxX2xX1acxX5axXexXexb29bxX3axX18xX25fxX6xX7xX10xX6xX18xX25fxXexX4bxX15xX18xX1axX25fxec9dxX15xX72xX4xX123xX1c2xXbxX1axXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX72xX18xXaxX12xX69xXb9xXdxX3xX18xX1axX1x8fbcxX3xX13xbe95xXbxX3xX4xX6xX72xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX148xXcxX4bxX15xX18xX1axX3x64d8xX15x8fd7xX4xX3xX5x706exX18xX3xXexX1xXb0xX3xX1aaxX1bdxX3xXex92e8xXdxX3xX28xXdxX4dxX26xX3xX4xX2bfxX15xX3xX69xX2cxX3xX24xXb9xXdxX3xX18xX1axX2cxX16xX3xX2xX1aaxX5axX2xX2xX123xX3xde7cx6b73xX18xX1xX1dxX3xXcxX1xX2bbxX18xX1axX3xX24xX1xX2a6xXexX5axXcxXcxc6d9xX1fxX24xc2e3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX24xX1xe2acxX18xX3xX6cxX2a3xXbxX3xX69xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX13xX2a6xXbxX3xX4xX6xX72xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX5xX2bfxX18xX3xXexX1xXb0xX3xX1bdxX1b5xX3xX3axX2cxX3xX4xX47xX4xX3xX1xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX278xX15xX6xX18xX3xX28xX6xX18xX1axX3xX6cxXdxXccxX18xX3xX4bxX6xX3xXexX1xX10xX72xX3xX1xX40xX18xX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX4bxX43xX4xX3xXexX15xX16xca77xX18xX3xX6cxX30x6cd0xXdxX3xX7xX43xX3xX4xX1xX51xX3xXexX4bxX40xX3xX4xX51xX6xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xXd9xX3xXbxX1xXdcxX18xX1axX3xX3axXdxX17xX18xX3xXcxXcxX2fcxX1fxX24xX3xXexX2caxXdxX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX28xX29xX3xXbxX1xb803xX18xX1axX3xX3axX2a6xX18xX3xX6fxXdxX47xX72xX3xX7xX30xX3xX77xX30xX15xX3xX54xX18xX1xXd9xX3xX26xXb9xXexX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX3axX37xX3xXexX1xX30x7306xX18xX1axX3xX26xX2caxXdxX3xX3axX2cxX3xX278xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX278xX15xX2bbxX4xX3xXexX37exX3xX4xX51xX6xX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xX1axX1xXdxX17xX18xX3xX4xXb0xX15xX3xXcxX2cxXdxX3xX4xX1xXe6xX18xX1xX3xXcxX4bx9cb7xX18xX1axX3xb236xX30xX3f2xX18xX1axXd9xX3xXexX4bxX43xX4xX3xXexX1xX15xXb9xX4xX3x9586xX2caxXdxX3xX1xXbdxX4xX3xX24xX1xX317xX18xX3xX6cxX317xX18xX3xbbf1xX3xX133x8579xX4xX3xdce0xXdxX18xX1xXd9xX3xX3axX37xX3xX278xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX1axXdxbac1xX6xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX3axX383xXdxX3xX54xX55xX56xX54xX24xXd9xX3xX3axX2a3xX3xXexX1xX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xXexX4bxX17xX18xX3xXexX4bxX30xbe6cxX18xX1axX3xX278xX15xX2bbxX4xX3xXexX37exX3xX3axX2cxX3xX3axX6xXdxX3xXexX4bx951axX3xX4xX51xX6xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXexX4bxX17xX18xX3xX4xX30xX3f2xX18xX1axX3xX3axX2a3xX3xX13xX1xX51xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX5xX15xX317xX18xX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX55xX6xX15xX3xX28xX317xX16xX3xX5xX2cxX3xX18xXb9xXdxX3xX6cxX15xX18xX1axX3xX4xX15xXb9xX4xX3xXbxX1xX3c4xX18xX1axX3xX3axX2a6xX18xX1dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xX10xX26xX12xX148xX3xX133xX2cxX3xX28xX47xX18xX1xX3xX1axXdxX47xX3xX18xX1xX30xX3xXexX1xX37exX3xX18xX2cxX72xX3xX3axX37xX3xX26xX2bbxXdxX3xX278xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX1axXdxX46dxX6xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX3axX2cxX3xX54xX55xX56xX54xX24x75cbxX0xX5axX10xX26xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX6fxXdxX47xX72xX3xX7xX30xX3xX77xX30xX15xX3xX54xX18xX1xX1dxX0xX5axX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX3xX2b9xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX1axXdxX46dxX6xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX3axX2cxX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX4bxX2a6xXexX3xX278xX15xX6xX18xX3xXexX4bxXbdxX18xX1axX123xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX3axX2cxX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX28xX6xX18xX1axX3xX268xX317xX16xX3xX6cxX43xX18xX1axX3xX26xXb9xXexX3xX4xXb9xX18xX1axX3xX28xcc65xX18xX1axX3xX3axX383xXdxX3xXexX30xX3f2xX18xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1xX15xX18xX1axX3xX4xX1xX72xX3xX18xX1xX317xX18xX3xX5xX72xX2caxXdxXd9xX3xX28x9232xX4xX3xX160xXdxX21xXexX3xXexX4bxX30xX383xX4xX3xXexX40xX18xX1xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX6cxX2a3xX4xX1xX3xX160xX21xX18xX1xXd9xX3xX278xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX148xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX28xX6xX18xX1axX3xX18xX1axX2cxX16xX3xX4xX2cxX18xX1axX3xX164xX1x655bxX18xX1axX3xX164xX1xXe6xXexX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX3axX2cxX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX4xXdcxX3xX278xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX1xX31xXbxX3xXexX47xX4xX3xX18xX1axX2cxX16xX3xX4xX2cxX18xX1axX3xX4xX1xX63fxXexX3xX4xX1xeb17xX3xXexX4bxX72xX18xX1axX3xX4xX47xX4xX3xX5xX112xX18xX1xX3xX3axX43xX4xX3xX4xX1xXe6xX18xX1xX3xXexX4bxX2a3xXd9xX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exXd9xX3xX3axX68cxX18xX3xX1xXdcxX6xX3xX3axX2cxX3xX18xX1xX317xX18xX3xX3axX68cxX18xX123xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX28xX29xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xXexX1xX30xX3f2xX18xX1axX3xX26xX2caxXdxX3xX5xX383xX18xX3xX18xX1xX2a6xXexX3xX4xX51xX6xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX1fxX383xXdxX3xX3axXdxX21xX4xX3xX164xbdf1xX3xX164xX37exXexX3xX69xXdxX21xXbxX3xX28xX2a3xX18xX1xX3xX443xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX45axXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xXcxX72xX2cxX18xX3xX6cxXdxX21xX18xX3xX45axX1xX15xX3xX3axX43xX4xX3xX2e9xX3xe28exX13xX56xd262xX3xX2ffxXd9xX3xX164xXdxX26xX3xX18xX1axX2caxX4xX1xX3xXexX1xX30xX3f2xX18xX1axX3xX26xX2caxXdxX3xX3axX2cxX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX148xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX7xX6e2xX3xX28xX2caxXexX3xX26xXb9xXexX3xXexX2bfxX26xX3xX4xX6xX72xX3xX26xX383xXdxX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xXcxX4bxX72xX18xX1axX3xX1bdxX3xX278xX15xX784xX3xX28xX2bfxX15xX3xX18xX68cxX26xX3xX18xX6xX16xXd9xX3xX164xXdxX26xX3xX18xX1axX2caxX4xX1xX3xXexX1xX30xX3f2xX18xX1axX3xX26xX2caxXdxX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX148xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX28xX2caxXexX3xX1acxX1b1xX2xXd9xX1b1xX3xXexaa02xX3xX24bxX55xX431xXd9xX3xXexX68cxX18xX1axX3xX1adxdfa9xX3xX7xX72xX3xX3axX383xXdxX3xX4xX42dxX18xX1axX3xX164xc93exX3xX18xX68cxX26xX3xX1aaxX1abxX2xe45fxX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX443xX2bfxX15xX3xXexX30xX3xXexX4bxX43xX4xX3xXexXdxX37exXbxX3xX4xX51xX6xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX3axX2cxX72xX3xX4xX47xX4xX3xX18xX1axX2cxX18xX1xX3xX18xX1axX1xX37xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX28xX2caxXexX3xX2xX1abxXd9xX1b5xX1aaxX3xXexX867xX3xX24bxX55xX431xXd9xX3xXexX68cxX18xX1axX3xX1b5xX1b3xXd9xX1b3xX874xX3xX7xX72xX3xX3axX383xXdxX3xX4xX42dxX18xX1axX3xX164xX883xX3xX18xX68cxX26xX3xX18xX1axX72xX47xXdxXd9xX3xXexX1xX4dxX3xX1xXdxX21xX18xX3xX28xX2bfxX16xX3xX28xX51xX3xX18xX37xX18xX3xXex79f9xX18xX1axX3xX3axX46dxX18xX1axX3xX4xX1xX457xX4xX3xX3axX2cxX3xXexXdxX37xX26xX3xX18xX68cxX18xX1axX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX278xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX1xX31xXbxX3xXexX47xX4xX3xX7xX72xX18xX1axX3xXbxX1xX30xX3f2xX18xX1axX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX2b9xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX148xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX28xX29xX3xX28xX2caxXexX3xX28xX37exX18xX3xX28xXb9xX3xX4xX1xXe6xX18xX3xX3axX2cxX3xXacxX18xX3xX28xX2a3xX18xX1xX3xX7xX6xX15xX3xX1axX2bfxX18xX3xX1bdxX1abxX3xX18xX68cxX26xX3xXexX1xX68cxX18xX1axX3xXexX4bxX2bfxX26xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xXcxX4bxX72xX18xX1axX3xX7xX2bbxX3xX4xX47xX4xX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX1xX72xX2caxXdxX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXd9xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX28xX29xX3xXexX2caxX72xX3xX4bxX6xX3xX26xXb9xXexX3xX7xX2bbxX3xac9fxX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexXdxX17xX18xXd9xc25dxX3xX28xXdcxX3xX5xX2cxX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexXdxX17xX18xX3xXexX1xX6xX26xX3xX1axXdxX6xX3xX69xXdxX21xXbxX3xX30xX383xX4xX3xXcxX1xX317xX18xX3xXexX1xXdxX21xX18xX3xX3axX2cxX3xX69xX31xXbxX3xXexX47xX4xX3xX454xX3xX443xaccbxX18xX1axX3xX24xX6xX26xX3xd866xXd9xX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexXdxX17xX18xX3xXexX1xXdxX37exXexX3xX5xc67fxXbxX3xX278xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX4xX1xXdxX37exX18xX3xX5xX30xX31xX4xX3xX3axX383xXdxX3xX54xX55xX56xX54xX24xXd9xX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexXdxX17xX18xX3xX28xX2cxX26xX3xXbxX1xX47xX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX5xXaacxXbxX3xX164xX1xX15xX3xX3axX43xX4xX3xXexX1xX30xX3f2xX18xX1axX3xX26xX2caxXdxX3xXexX43xX3xX6cxX72xX3xX3axX383xXdxX3xX54xX55xX56xX54xX24xXd9xX3xX28xX2bbxXdxX3xXexX47xX4xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexXdxX17xX18xX3xX51xX18xX1axX3xX1xXb9xX3xX4bxad12xX3xX4bxX2cxX18xX1axX3xX3axX2a3xX3xXexX4bxXe6xX3xXexX4bxX15xX18xX1axX3xXexX317xX26xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xXexX4bxX72xX18xX1axX3xX1xX31xXbxX3xXexX47xX4xX3xX164xX1xX15xX3xX3axX43xX4xX3xX443xXa89xX18xX1axX3xXa91xX123xX3xX2b9xX15xX6xX18xX3xX1xX21xX3xX1xX31xXbxX3xXexX47xX4xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX148xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX4xXdcxX3xXexX1xX4dxX3xX6cxX15xX16xX3xXexX4bxX40xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX28xX2cxX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xXexX2bbxXexX3xX28xf347xXbxX3xX28xX29xX3xX28xXdcxX18xX1axX3xX3axX6xXdxX3xXexX4bxX4b4xX3xX278xX15xX6xX18xX3xXexX4bxXbdxX18xX1axX3xX28xX2bbxXdxX3xX3axX383xXdxX3xX7xX43xX3xXacxX18xX3xX28xX2a3xX18xX1xX3xX3axX2cxX3xXexX1xX2a3xX18xX1xX3xX3axX30xX31xX18xX1axX3xX4xX51xX6xX3xX164xX1xX15xX3xX3axX43xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xX10xX26xX12xX148xX3xXcxX1xX10xX72xX3xX160xX2cxXd9xX3xX3axX2a3xX3xXexX1xX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX1xXdxX21xX18xX3xX18xX6xX16xX3xXexX4bxX17xX18xX3xXexX1xX37exX3xX1axXdxX383xXdxX3xX18xX1xX30xX3xXexX1xX37exX3xX18xX2cxX72xXd9xX3xX4xXdcxX3xX278xX15xX6xX18xX3xXexX4bxXbdxX18xX1axX3xX1xX6xX16xX3xX164xX1xXa89xX18xX1axX57dxX0xX5axX10xX26xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX6fxXdxX47xX72xX3xX7xX30xX3xX77xX30xX15xX3xX54xX18xX1xX1dxX0xX5axX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX3xX1fxX2a3xX3xXexX1xX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xXexX4bxX17xX18xX3xXexX1xX37exX3xX1axXdxX383xXdxX3xX28xX6xX18xX1axX3xX18xX1axX2cxX16xX3xX4xX2cxX18xX1axX3xXexX4bxX454xX3xX18xX17xX18xX3xX278xX15xX6xX18xX3xXexX4bxXbdxX18xX1axX3xX1xX3f2xX18xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX18xXdcxXdxX3xX4xX1xX15xX18xX1axX3xX28xXdcxX18xX1axX3xX26xXb9xXexX3xX3axX6xXdxX3xXexX4bxX4b4xX3xX18xX1axX2cxX16xX3xX4xX2cxX18xX1axX3xX18xXacxXdxX3xX160xXaacxXexX3xXexX4bxX72xX18xX1axX3xX4xX47xX4xX3xX5xX112xX18xX1xX3xX3axX43xX4xX3xX4xX1xXe6xX18xX1xX3xXexX4bxX2a3xXd9xX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xX3axX2cxX3xX3axX68cxX18xX3xX1xXdcxX6xX3xXexX72xX2cxX18xX3xX4xX2bfxX15xX123xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX18xc345xX26xX3xX454xX3xX3axX2a3xX3xXexX4bxXe6xX3xX278xX15xX6xX18xX3xXexX4bxXbdxX18xX1axX3xX4xX51xX6xX3xX26xX2caxX18xX1axX3xX5xX30xX383xXdxX3xX443xX30xX49fxX18xX1axX3xX7xX457xXexX3xX268xX15xX16xX17xX18xX3xXa91xXd9xX3xXexX2caxXdxX3xX18x6d77xXexX3xX1axXdxX6xX72xX3xXexX1xXa89xX18xX1axX3xX278xX15xX6xX18xX3xXexX4bxXbdxX18xX1axX3xXexX4bxX72xX18xX1axX3xX7xX6xX18xX1axX3xX164xXdxX37exX18xX3xXa33xX1fxX2cxX18xX1xX3xX28xX6xXdxX3xX3axX2cxX3xX13xX72xX18xX3xX28xX30xX49fxX18xX1axX123xXa45xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX148xXbxX1xX72xXexX72xX3xX6cxXexX1xX15xX26xX160xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX16xX1dxX3xX160xX5xX72xX4xX164xX165xX3xX26xX6xX4bxX1axXdxX18xX148xX5xX10xX170xXexX1dxX3xX6xX15xXexX72xX165xX3xX26xX6xX4bxX1axXdxX18xX148xX4bxXdxX1axX1xXexX1dxX3xX6xX15xXexX72xX165xX3xX1a7xXdxX6cxXexX1xX1dxX3xX1b3xX1aaxX1abxXbxX268xX165xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1dxX3xX1acxX2xX1bdxXbxX268xX165xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX26xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX3axXdxX21xX4xX3xX3axX40xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX92cxX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX123xX160xX6xX72xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xX3axX18xX5axX18xX10xX1a7xX7xX5axX1aaxX1abxX1acxX1adxX5axX2xX1aaxX1b1xX6cxX1b3xX2xX1b5xX1adxX1abxX1aaxX1b5xXexX1aaxX88cxX1abxX2xX5xX1aaxX123xX1c2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX26xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX3axXdxX21xX4xX3xX3axX40xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX148xXbxX1xX72xXexX72xX148xX72xX4bxXdxX1axXdxX18xX6xX5xX148xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1dxX5axX5axX4xX6cxX18xXdxX26xX1axX123xX3axXdxX10xXexX18xX6xX26xXbxX5xX15xX7xX123xX3axX18xX5axXexX1b3xX1aaxX1abxX5axX15xXbxX5xX72xX6xX6cxX10xX6cxX5axX18xX1axXexX26xX160xX1xX5axX1aaxX1abxX1aaxX1abxX25fxX2xX2xX25fxX2xX1acxX5axXexXexX268xX3axX18xX25fxX6xX7xX10xX6xX18xX25fxXexX4bxX15xX18xX1axX25fxX278xX15xX72xX4xX1aaxX123xX1c2xXbxX1axXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX72xX18xXaxX12xXcxX1xX51xX3xXexX30xX383xX18xX1axX3xX24xX1axX15xX16xXccxX18xX3xX2fcxX15xX317xX18xX3xX7bbxX1xXdc3xX4xXd9xX3xX13xX1xX51xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX1aaxX1abxX1aaxX1abxX3xXbxX1xX47xXexX3xX160xXdxX4dxX15xX3xX164xX1xX6xXdxX3xX26xX2caxX4xX3xX69xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX13xX2a6xXbxX3xX4xX6xX72xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX148xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xX3xX5xX2bfxX18xX3xXexX1xXb0xX3xX1aaxX1bdxX123xX3xX2e9xX2eaxX18xX1xX1dxX3xX77xX317xX26xX3xX45axX1xX47xX18xX1xX5axXcxXcxX2fcxX1fxX24xX2ffxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX443xX63fxX4xX3xX160xXdxX21xXexXd9xX3xX3axXdxX21xX4xX3xXexX68cxX18xX1axX3xX4xX30xX49fxX18xX1axX3xX1xX31xXbxX3xXexX47xX4xX3xX1axXdxX46dxX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX3axX2cxX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2b9xX15xX2bbxX4xXd9xX3xX4xc0a1xX18xX1axX3xX18xX1xX30xX3xXexX68cxX18xX1axX3xX4xX30xX49fxX18xX1axX3xXexX4bxX6xX72xX3xX28xXacxXdxX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xX3axX2cxX3xXexX1xX30xX3f2xX18xX1axX3xX26xX2caxXdxX3xX1axXdxX46dxX6xX3xX4xX47xX4xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX3axXdxX17xX18xX3xX7b8xX13xX56xX7bbxX3xX7xX6e2xX3xX1axXdxXdc3xXbxX3xX18xX317xX18xX1axX3xX4xX6xX72xX3xX1xX3f2xX18xX3xX18xX46dxX6xX3xX3axX2a3xX3xXexX1xX37exX3xX278xX15xX2bbxX4xX3xXexX37exX3xX3axX2cxX3xXexXdxX37exX18xX1axX3xX18xXdcxXdxX3xX278xX15xX2bbxX4xX3xXexX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xX10xX26xX12xX148xX3xXcxX1xX10xX72xX3xX160xX2cxXd9xX3xXexX4bxX17xX18xX3xX4xX30xX3f2xX18xX1axX3xX3axX2a3xX3xX13xX1xX51xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX5xX15xX317xX18xX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXd9xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xXbxX1xX47xXexX3xX1xX15xX16xX3xX3axX6xXdxX3xXexX4bxX4b4xX3xX4xX51xX6xX3xX26xX40xX18xX1xX3xX18xX1xX30xX3xXexX1xX37exX3xX18xX2cxX72xX57dxX0xX5axX10xX26xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX0xX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX6fxXdxX47xX72xX3xX7xX30xX3xX77xX30xX15xX3xX54xX18xX1xX1dxX0xX5axX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX3xX1fxX383xXdxX3xX3axX6xXdxX3xXexX4bxX4b4xX3xX5xX2cxX3xX13xX1xX51xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX5xX15xX317xX18xX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXd9xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX28xXdcxX18xX1axX3xX3axX6xXdxX3xXexX4bxX4b4xX3xX278xX15xX6xX18xX3xXexX4bxXbdxX18xX1axX3xXexX4bxX72xX18xX1axX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xXd9xX3xX28xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX2bbxXdxX3xX3axX2cxX3xX5xX29xX18xX1xX3xX28xX2caxX72xXd9xX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX26xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX3axXdxX21xX4xX3xX3axX40xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX72xX6cxX16xXaxX12xX443xX63fxX4xX3xX160xXdxX21xXexX3xXexX4bxX72xX18xX1axX3xXexX40xX18xX1xX3xX1xX40xX18xX1xX3xXbxX1xX4b4xX18xX1axXd9xX3xX4xX1xX2bbxX18xX1axX3xX6cxX2a3xX4xX1xX3xX160xX21xX18xX1xX3xX13xbc94xX1fxa24axX431xX148xX2xX88cxXd9xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX4xXdcxX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX18xX8dxX3xX5xX43xX4xX3xXexXe6xX4xX1xX3xX4xX43xX4xX3xX28xX4dxX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX15xXb9xX4xX3xX1xXbdxXbxX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX6cxXdxXccxX18xX3xX4bxX6xX3xX6xX18xX3xXexX72xX2cxX18xXd9xX3xXacxX18xX3xX28xX2a3xX18xX1xXd9xX3xX28xXdcxX18xX1axX3xX1axXdcxXbxX3xXexX4bxXe6xX3xXexX15xX21xX3xX3axX2cxX3xX7xXb0xX4xX3xX5xX43xX4xX3xX4xX1xX72xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX5xX112xX18xX1xX3xX3axX43xX4xX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX148xXexX1xX30xX3f2xX18xX1axX3xX26xX2caxXdxXd9xX3xX4xX1xXe6xX18xX1xX3xXexX4bxX2a3xXd9xX3xX16xX3xXexX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX123xX5axX123xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX4bxX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX278xX15xX6xX18xX1dxX0xX5axX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX148xXexX1xX15xX26xX160xX148xX6xX18xX6cxX148xX7xX6xXbxX72xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45axX1xX6xXdxX3xX26xX2caxX4xX3xX69xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX4xX2a6xXbxX3xX4xX6xX72xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX5xX2bfxX18xX3xXexX1xXb0xX3xX1bdxX1b5xX3xX3axX2cxX3xX4xX47xX4xX3xX1xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX278xX15xX6xX18xXaxX3xX1xX4bxX10xX170xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX18xX1xX148xXexX4bxXdxX5axX164xX1xX6xXdxX148xX26xX6xX4xX148xX1xX72xXdxX148xX18xX1axX1xXdxX148xX4xX6xXbxX148xX4xX6xX72xX148xX6xX7xX10xX6xX18xX148xX5xX6xX18xX148xXexX1xX15xX148xX1bdxX1b5xX148xX3axX6xX148xX4xX6xX4xX148xX1xX72xXdxX148xX18xX1axX1xXdxX148xX5xXdxX10xX18xX148xX278xX15xX6xX18xX5axX1aaxX1abxX2xX1b1xX1b5xX1b5xX123xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX5axX26xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX1aaxX1abxX5axX18xX10xX1a7xX7xX5axX1aaxX1abxX1acxX1adxX5axX2xX1abxX1b3xX6cxX1acxX2xX1abxX2xX1b5xX1aaxX88cxXexX88cxX1acxX1adxX1aaxX5xX2xX123xX1c2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX26xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX3axXdxX21xX4xX3xX3axX40xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45axX1xX6xXdxX3xX26xX2caxX4xX3xX69xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX4xX2a6xXbxX3xX4xX6xX72xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX5xX2bfxX18xX3xXexX1xXb0xX3xX1bdxX1b5xX3xX3axX2cxX3xX4xX47xX4xX3xX1xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX278xX15xX6xX18xXaxX3xX1xX4bxX10xX170xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX18xX1xX148xXexX4bxXdxX5axX164xX1xX6xXdxX148xX26xX6xX4xX148xX1xX72xXdxX148xX18xX1axX1xXdxX148xX4xX6xXbxX148xX4xX6xX72xX148xX6xX7xX10xX6xX18xX148xX5xX6xX18xX148xXexX1xX15xX148xX1bdxX1b5xX148xX3axX6xX148xX4xX6xX4xX148xX1xX72xXdxX148xX18xX1axX1xXdxX148xX5xXdxX10xX18xX148xX278xX15xX6xX18xX5axX1aaxX1abxX2xX1b1xX1b5xX1b5xX123xX1xXexX26xXaxX12xX45axX1xX6xXdxX3xX26xX2caxX4xX3xX69xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX4xX2a6xXbxX3xX4xX6xX72xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX5xX2bfxX18xX3xXexX1xXb0xX3xX1bdxX1b5xX3xX3axX2cxX3xX4xX47xX4xX3xX1xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX5xXdxX17xX18xX3xX278xX15xX6xX18xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX443xX317xX16xX3xX5xX2cxX3xX1xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX3xX4xX2a6xXbxX3xX4xX6xX72xX3xXexX1xXb0xX3xX1xX6xXdxX3xX3axX2cxX3xX4xX15xX2bbxXdxX3xX4xX42dxX18xX1axX3xX4xX51xX6xX3xX18xX68cxX26xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX6cxX72xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXexX4bxX17xX18xX3xX4xX30xX3f2xX18xX1axX3xX3axX2a3xX3xX13xX1xX51xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX3xX1aaxX1abxX1aaxX1abxX123xX3xXcxX1xX51xX3xXexX30xX383xX18xX1axX3xX13xX1xXe6xX18xX1xX3xXbxX1xX51xX3xX24xX1axX15xX16xXccxX18xX3xX2fcxX15xX317xX18xX3xX7bbxX1xXdc3xX4xX3xX28xX29xX3xX4xX1xX51xX3xXexX4bxX40xX3xX1xXb9xXdxX3xX18xX1axX1xX2a3xX123xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX4xXdcxX3xXexX1xX4dxX3xX3axX30xX3f2xX18xX3xX5xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexX2cxX15xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXaxX3xX1xX4bxX10xX170xX9xXaxX5axX278xX15xX72xX4xX148xXexX10xX5axX3axXdxX10xXexX148xX18xX6xX26xX148xX4xX72xX148xXexX1xX10xX148xX3axX15xX72xX18xX148xX5xX10xX18xX148xXexX1xX6xX18xX1xX148xX6cxX6xX15xX148xXexX6xX15xX148xXbxX1xX6xXexX148xXexX4bxXdxX10xX18xX148xX164xXdxX18xX1xX148xXexX10xX148xX4xX15xX6xX148xX6xX7xX10xX6xX18xX5axX1aaxX1abxX1abxX1bdxX1acxX1b5xX123xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX5axX26xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX1aaxX1abxX5axX18xX10xX1a7xX7xX5axX1aaxX1abxX1acxX2xX5axX2xX1abxX1adxX6cxX1abxX1aaxX1bdxX2xX1b1xX2xX1b3xXexX1acxX1acxX1b3xX88cxX1abxX5xX1abxX123xX1c2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX26xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX3axXdxX21xX4xX3xX3axX40xX3xX7xX43xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX4xXdcxX3xXexX1xX4dxX3xX3axX30xX3f2xX18xX3xX5xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexX2cxX15xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xXaxX3xX1xX4bxX10xX170xX9xXaxX5axX278xX15xX72xX4xX148xXexX10xX5axX3axXdxX10xXexX148xX18xX6xX26xX148xX4xX72xX148xXexX1xX10xX148xX3axX15xX72xX18xX148xX5xX10xX18xX148xXexX1xX6xX18xX1xX148xX6cxX6xX15xX148xXexX6xX15xX148xXbxX1xX6xXexX148xXexX4bxXdxX10xX18xX148xX164xXdxX18xX1xX148xXexX10xX148xX4xX15xX6xX148xX6xX7xX10xX6xX18xX5axX1aaxX1abxX1abxX1bdxX1acxX1b5xX123xX1xXexX26xXaxX12xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX4xXdcxX3xXexX1xX4dxX3xX3axX30xX3f2xX18xX3xX5xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexX2cxX15xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xX4xX51xX6xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX4bxX72xX18xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX4bxX72xX18xX1axX3xX160xX2bbxXdxX3xX4xX92cxX18xX1xX3xXexX1xX37exX3xX1axXdxX383xXdxX3xX1axX63fxXbxX3xX18xX1xXdxX37xX15xX3xX164xX1xXdcxX3xX164xX1xX68cxX18xX3xX6cxX72xX3xX28xX2caxXdxX3xX6cxX2a3xX4xX1xX3xX13xX72xX3axXdxX6cxX148xX2xX88cxXd9xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX3axdf77xX18xX3xX28xX30xX31xX4xX3xX28xX47xX18xX1xX3xX1axXdxX47xX3xX28xXdxX4dxX26xX3xX7xX47xX18xX1axX3xX4xX51xX6xX3xX164xX1xX15xX3xX3axX43xX4xX3xX3axX2cxX3xX4xXdcxX3xXexX1xX4dxX3xX3axX30xX3f2xX18xX3xX5xX17xX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX28xX2bfxX15xX3xXexX2cxX15xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX4bxXdxX4dxX18xX3xX164xXdxX18xX1xX3xXexX37exX3xX4xX51xX6xX3xX164xX1xX15xX3xX3axX43xX4xX3xX54xX55xX56xX54xX24xX123xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX15xX5xX12xX0xX6cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4bxXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX72xX15xX4bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX72xX3xXcxXdxX37exX18xX3xXcxX4bxX15xX18xX1axX3xX2e9xXcxXcxX2fcxX1fxX24xX5axX1fxXdxX10xXexX18xX6xX26x7f25xX2ffxX0xX5axXbxX12