Brazil phát hiện 8 đột biến gene của virus sốt vàng da
Những đột biến gene trên có liên quan đến protein tham gia vào quá trình nhân lên của virus.
4166x9dd8x7561xad20x8e33x5218xbef0x4c5exc98bxc0adxcdf8x856cx72f3xab3cxb9f2xe1a1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax90e5x4d10xdaaexXexX0x4c1exXaxX17xX18xX19xXexX0x9457xdc15xX19x78e9xXexX0xXax7d37xX9x5daaxXdxX18xb188xX2fxcfd3xbcb1x4c60xX5x8b75xXbxXdxX17xX32xXex7193x5de3xX18x7e21xX35xXdxX9xX33xXax9c88xXbxX9xXaxX35x8b4cx8338xX9x5662xX9x6311xa2e0xXbxX9xX23xX35x4489xX4axX9xe2e6xX17xX4axX17xX9xX2cx8057xX18xX9x45a3xX35xX3cxaf84xX2fxX9xX2fxa93dxXbxX9xX60xd4cfxX4axX57xX9xX19xX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xad18xX17xX18xX19xX32xXex994fxXax727axX4axX57xX9xX4exX4fxXbxX9xX23xX35xX54xX4axX9xX57xX17xX4axX17xX9xXbxX3cxbce7xX4axX9xX2cxbdc1xX9xXdxX35xX9dxX4axX9x4d06xX63xX18xX4axX9xX4exX54xX4axX9xX33xX3cxX24xXbxX17xX35xX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX57xX35xX18xX9xX60xX6bxX24xX9xXa8xX63xX44xX9xXbxX3cxb0a2xX4axXaxX9xX4axXax4fc7xX4axX9xXdxX9dxX4axX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxe046xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxX3cxX17xcd41xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxceafxX1cxX1cxX35xXcxX57xXe2xX60xX35xX17xXbxX4axX18xXcxX33xXdxX63xX2fxXe2xX60xX4axX1cxXbx7486xX11dx941cxX1cx43f8xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxb36bxX33xX2cx4503xX60xX24xX60xXbxX1cxa149xX11fxX2axX4cx4b7axX11fx99d4xX137xX11fxX133xX1cxXbxXbxX12axX60xX4axX137xX2fxX24xXbxX137xX60xX18xX4axX57xX137xX19xX18xXe2xc359xX33xX57xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX106xX1cxX1cxX35xXe2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxXe2xX60xX4axX1cxX4axX17xX12dxX2fxX1cxX2axX4cxX2axX139xX1cxdbf8xX17fxX19xX2axX2axX11fxc136xX185xX2axX4cxXbxX139xX2axX4cxX11dxXdxX11fxXe2xX150xX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX106xX23xXdxX24xX2cxb777xb995xXcxX18xX3cxX57xX35xX4axa3bexXdxX17xXfexXbxX106xX18xX63xXbxX24xX1aaxXcxX18xX3cxX57xX35xX4axX1b1xX3cxX35xX57xXaxXbxX106xX18xX63xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX3cxX18xX3exX35xXdxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXaxX35xX17xX4axX9xX4cxX9xX19xX24xXbxX9xX23xX35xX17xX4axX9xX57xX17xX4axX17xX9xX2cxX63xX18xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxX9xX2fxX24xXbxX9xX60xX18xX4axX57xX9xX19xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xXexX5xX35xX9dxXcxX9xX33xXaxb329xX4axX57xX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX4axX57xc034xc565xX35xX9xX19xXd2xX4axX9xXbxa165xX35xX9xe227xX18xX24xX9xX7xX18xX24xXdxX24x7796xX9xX3bxX3cxX18xX3exX35xXdxXe2xX9xaa99xX87xX57xX63xafc0xX4axX106xX9x54bdxc483xX7xX1cxX5xX5x7230x9e6axX87x4bc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXa1xX4axX57xX9xX60xX35xX9dxX4axX9xX5xX5xX274xX275xX87xX9xXbxX250xX35xX9xX87xX18xXcxX9x6de3x61a2xX9xX4exX247xX18xX9xXbxX35xX4axX9xX4axX57xX6bxX26xX9xX2axX1cxX139xX25cxX9xX2cxX44xX2cxX9xX4axXaxX6bxX9xX1a9xXaxX24xX18xX9xXaxd1e5xX2cxX9xX3bxX3cxX18xX3exX35xXdxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX54xXbxX9xX4ex8772xX9xX33xXaxX44xXbxX9xXaxX35xX49xX4axX9xc97exXbxX9xX4axXax44a4xXbxX9xX4cxX9xX4exX4fxXbxX9xX23xX35xX54xX4axX9xX57xX17xX4axX17xX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxX9xX57xXd2xX26xX9xX19x54d1xX2cxXaxX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xXbxX250xX35xX9xX4axX247x4ba4xX2cxX9xX4axX6bxX26xX25cxX9xX1a9xXaxX35xX54xX4axX9xXax4a37xX4axX9xX185x81c9xX11fxX9xXbxX3cxX247xX248xX4axX57xX9xXax4811xX33xX9xXbx6b15xX9xX60xX24xX4axX57xX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xXbxadc8xX4axX57xX9xX2fxX67xX9xXaxX335xX4axX9xX2axXe2xX2axX185xX11fxX9xX2cxX18xX9xXcxd81cxX2cxX9xX23xX49xX4axXaxX9xX1a9xcaaaxX9xXbxd2d7xX9xXbxXaxX44xX4axX57xX9xX17fxX1cxX133xX11fxX2axX17fxX9xX4exX54xX4axX9xX4axX18xX26xXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX44xX24xX9xX2cxX44xX24xX9xX2cxX5dxX18xX9xX2cxXaxX63xX26xX9dxX4axX9xX57xX35xX18xX9xX26xX9xXbxX54xX9xX3bxX3cxX18xX3exX35xXdxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX54xXbxX9xX4axXaxX89xX4axX57xX9xX4exX4fxXbxX9xX23xX35xX54xX4axX9xX57xX17xX4axX17xX9xXbxX3cxX9dxX4axX9xX2cxXa1xX9xXdxX35xX9dxX4axX9xXa8xX63xX18xX4axX9xX4exX54xX4axX9xX33xX3cxX24xXbxX17xX35xX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX57xX35xX18xX9xX60xX6bxX24xX9xXa8xX63xX44xX9xXbxX3cxXccxX4axXaxX9xX4axXaxXd2xX4axX9xXdxX9dxX4axX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX44xX2cxX9xX4exX4fxXbxX9xX23xX35xX54xX4axX9xX4exXa1xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xX3cxX18xX9xX2fxX18xX63xX9xXa8xX63xX44xX9xXbxX3cxXccxX4axXaxX9xXaxX24xX6bxX4axX9xXbxXaxX6bxX4axXaxX9xXcxX4fxXbxX9xX23xX4fxX9xX57xX17xX4axX17xX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xX4exX247xX344xX2cxX9xXdxX2eexX26xX9xXbxX377xX9xXcx81cbxX63xX9xX23xX49xX4axXaxX9xX33xXax533bxXcxX9xX2cxX5dxX18xX9xX4axXaxX89xX4axX57xX9xX2cxX24xX4axX9xX1a9xXaxa179xX9xXbxX250xX35xX9xX1a9xXaxX63xX9xX60xb26cxX2cxX9xX3cxX377xX4axX57xX9xX23xX18xX4axX57xX9xXcxX35xa99axX4axX9x7a0cx5d23xX4axX57xX9xX87xX18xXcxX9xX8xX2fxX33xX35xX3cxX35xXbxX24xX9xX253xX18xX4axXbxX24xX9xX60xX6bxX24xX9xX2cxX63xX67xX35xX9xXbxXaxX44xX4axX57xX9xX81xX18xX35xX9xX60xX377xX18xX9xXa8xX63xX18xXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x9f79xX63xX2a7xX9xX3xX2fxX12dxX18xXdxX19xX24xX9xX4xX3cxX63xX3exX25cxX9xX2fxX4c8xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4exX356xX35xX9xX60xX4d7xX9xX19xX35xX9xXbxX3cxX63xX26xX4d7xX4axX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xXbxX3cxX9dxX4axX9xX1a9xXaxX4dbxX4axX57xX9x7782xX4axXaxX9xXaxX247x9d7dxX4axX57xX9xX4exX54xX4axX9xXaxX35xX49xX63xX9xXa8xX63xX573xX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX36bxX2cxX12axX35xX4axX9xX33xXaxX231xX4axX57xX9xX19xX310xX2cxXaxX9xX23xX49xX4axXaxX9xXaxX35xX49xX4axX9xX4axX18xX26xXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX63xX26xX9xX4axXaxX35xX9dxX4axX25cxX9xX2cxXaxX63xX26xX9dxX4axX9xX57xX35xX18xX9xX26xX9xXbxX54xX9xX3bxX3cxX18xX3exX35xXdxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX54xXbxX9xX2fxcbc7xX9xX2cxX67xX9xX57xX36bxX4axX57xX9xXbxXccxXcxX9xX3cxX18xX9xX1a9xXaxX573xX9xX4ax5d8axX4axX57xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxX9xX4exX4fxXbxX9xX23xX35xX54xX4axX9xX579xX9xXcx901cxX2cxX9xX4exX4fxX9xXcxX250xX4axXaxX9xXaxX335xX4axX25cxX9xX4exX26axX4axX57xX9xXbxXaxX248xX35xX9xX4axXaxX2eexX4axX9xXcxX250xX4axXaxX9xX60xX35xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xX60x64d1xXbxX9xXbxXaxX63xX4fxX2cxX9xX1a9xX35xX374xX63xX9xX57xX17xX4axX17xX9xX19xX231xX4axX57xX9xX87xX18xXcxX9xX2a6xX2a7xX9xX2axX8xX9xX2cxXaxX35xX54xXcxX9xX247xX63xX9xXbxXaxX54xX9xXbxX250xX35xX9xX3bxX3cxX18xX3exX35xXdxX9xXbxX377xX9xX4axX605xXcxX9xX133xX11fxX11fxX4cxXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX44xXbxX9xX23xX35xX374xX63xX9xX60xX326xX35xX9xX1a9xX9dxX4axXaxX9xXbxX3cxX63xX26xX4d7xX4axX9xXaxXccxX4axXaxX9x8455xXdxX24xX23xX24xX9xX87xX17xX12dxX2fxX25cxX9xX5xX3cxX247xX579xX4axX57xX9xX7xXaxX231xX4axX57xX9xXbxXaxX2e9xX9xX4axX57xXaxX35xX49xXcxX9xX60xX4d7xX9xXcxX63x8746xX35xX9xXbxX3cxX63xX26xX4d7xX4axX9xX23xX49xX4axXaxX9xXbxXaxX63xX4fxX2cxX9xX527xX63xX2a7xX9xX3xX2fxX12dxX18xXdxX19xX24xX9xX4xX3cxX63xX3exX25cxX9xbf32xX35xX2cxX18xX3cxX19xX24xX9x816cxX24xX63xX3cxX17xX4axX2fxX24xX25cxX9xX1a9xXax6602xX4axX57xX9xX4exX310xX4axXaxX9xXbx8f2fxXcxX9xXa8xX63xX18xX4axX9xXbxX3cxX2c9xX4axX57xX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX35xX49xX2cxX9xXdxX2eexX26xX9xXcxX4a0xX63xX9xX23xX49xX4axXaxX9xX33xXaxX4aaxXcxX9xX2cxX5dxX18xX9xX4axXaxX89xX4axX57xX9xX2cxX24xX4axX9xX1a9xXaxX4bdxX9xX4axXaxX35xbc40xXcxX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xX579xX9xX4exX35xX4d7xX63xX9xX1a9xX35xX49xX4axX9xX60xX6bxX9xXbxXaxX248xX35xX9xX4exX35xX374xXcxX9xX33xXaxc65axX9xXaxX344xX33xX9xX4exX374xX9xX4axX57xXaxX35xX9dxX4axX9xX2cxX61bxX63xX9xX60xX6bxX9xX12axX44xX2cxX9xX4exX310xX4axXaxX9xX2cxXaxX2e9xX4axXaxX9xX12axX44xX2cxX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexb944xX4axX57xX9xX71axX24xX63xX3cxX17xX4axX2fxX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX54xXbxX9xXcxX4fxXbxX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xX4axXaxX89xX4axX57xX9xX2cxX24xX4axX9xX1a9xXaxX4bdxX9xX4exX247xX344xX2cxX9xXdxX2eexX26xX9xXcxX4a0xX63xX9xX23xX49xX4axXaxX9xX33xXaxX4aaxXcxX9xX4exX2ddxX9xX2cxXaxX54xXbxX9xX57xX730xX4axX9xX4exXd2xX26xX25cxX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xX1a9xXaxX35xX9xX2cxX24xX4axX9xX1a9xXaxX44xX2cxX9xX60xX4a0xX4axX9xX2fxX67xX4axX57xX9xX4axXaxX247xX4axX57xX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xX57xX35xX18xX35xX9xX4exX24xX250xX4axX9xX2cxX63xX67xX35xX9xX2cxX5dxX18xX9xX23xX49xX4axXaxXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX275xX4d7xX9xX33xXaxX730xX4axX9xXcxXccxX4axXaxX25cxX9xX5xX3cxX247xX579xX4axX57xX9xX7xXaxX231xX4axX57xX9xXbxXaxX2e9xX9xX4axX57xXaxX35xX49xXcxX9xX253xX35xX4axXaxX9xXaxX2c9xX2cxX9xX33xXaxXd2xX4axX9xXbxX348xX9xX4axXaxXa1xXcxX9xX26fxXdxX18xX60xX35xX60xX35xX3cxX63xX2fxX9xX2cxX5dxX18xX9xX527xX63xX2a7xX9xX3xX2fxX12dxX18xXdxX19xX24xX9xX4xX3cxX63xX3exX25cxX9xX2a6xX26xX3cxX4axX18xX9xX3bxX24xX4axX18xXdxX19xX24xX9xX4exX4d7xX9xX2cxX648xX33xX9xX1a9xXaxX573xX9xX4axX605xX4axX57xX9xX2fxX348xX9xX19x705bxX4axX57xX9xX60xX36bxX2cxX12axX35xX4axX9xX33xXaxX231xX4axX57xX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xX1a9xXaxX4dbxX4axX57xX9xX4exX250xXbxX9xXaxX35xX49xX63xX9xXa8xX63xX573xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xX23xX67xX35xX9xX2cxX573xX4axXaxX9xX4xXaxX2e9xX4axXaxX9xX33xXaxX5dxX9xX3bxX3cxX18xX3exX35xXdxX9xX4exX18xX4axX57xX9xXcxX24xX4axX57xX9xXcxX63xX67xX4axX9xXbxX3cxX35xX374xX4axX9xX1a9xXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX247xX335xX4axX57xX9xXbxX3cxXccxX4axXaxX9xXbxX35xX9dxXcxX9xX60xX36bxX2cxX12axX35xX4axX9xX33xXaxX231xX4axX57xX9xX23xX49xX4axXaxX9xX4axX6bxX26xX9xXbxX3cxX9dxX4axX9xX2cxX573xX9xX4axX247xX326xX2cxXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX6bxX9xX3bxX24xX4axX18xXdxX19xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX54xXbxX9xX60xX36bxX2cxX12axX35xX4axX9xX33xXaxX231xX4axX57xX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xX4exX247xX344xX2cxX9xX2fxX348xX9xX19xX907xX4axX57xX9xXaxX35xX49xX63xX9xXa8xX63xX573xX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xX2fxX63xX67xXbxX9xX4cxX11fxX9xX4axX605xXcxX9xXa8xX63xX18xXe2xX9xX87xXaxX89xX4axX57xX9xX23xX35xX54xX4axX9xX4exX356xX35xX9xX57xX17xX4axX9xX2cxX5dxX18xX9xX60xX35xX3cxX63xX2fxX9xX1a9xXaxX4dbxX4axX57xX9xX12axX573xX26xX9xX3cxX18xX9xX579xX9xX2cxX44xX2cxX9xX33xX3cxX24xXbxX17xX35xX4axX9xX2cxXaxX2e9xX4axXaxX9xXcxX6bxX9xX4ax6623xXcxX9xX579xX9xX33xXaxX2e9xX18xX9xX4axX57xX24xX6bxX35xXe2xX9xX2xX24xX9xX60xX648xX26xX25cxX9xX1a9xXaxX573xX9xX4axX605xX4axX57xX9xXcxX35xX76exX4axX9xX19xX310xX2cxXaxX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxX374xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX335xX4axX9xXaxX24x8e7fxX2cxX9xXbxXaxX2eexX33xX9xXaxX335xX4axXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX44xX2cxX9xX2cxXaxX63xX26xX9dxX4axX9xX57xX35xX18xX9xX26xX9xXbxX54xX9xX2fxX5efxX9xX4axX57xXaxX35xX9dxX4axX9xX2cxX61bxX63xX9xX573xX4axXaxX9xXaxX247xX579xX4axX57xX9xX2cxX5dxX18xX9xX4cxX9xX4exX4fxXbxX9xX23xX35xX54xX4axX9xX4exXa1xX9xX4exX67xX35xX9xX60xX326xX35xX9xX1a9xXaxX4bdxX25cxX9xXcxX63xX6ebxX35xX9xX60xX6bxX9xX4axX57xX247xX248xX35xX9xX23xX310xX9xX4axXaxX35xX76exXcxX9xX19xX310xX2cxXaxX9xX23xX49xX4axXaxX9xX4axX6bxX26xXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX253xX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xXaxX18xX26xX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xXdxX6bxX9xX23xX49xX4axXaxX9xX2cxX2eexX33xX9xXbxX2e9xX4axXaxX9xXdxXd2xX26xX9xXbxX3cxX63xX26xX4d7xX4axX9xXa8xX63xX18xX9xXcxX63xX6ebxX35xX9xX4exX67xXbxXe2xX9xX4xXa1xX9xXaxX18xX35xX9xXdxX24xX250xX35xX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xXdxX6bxX9xX2fxX67xXbxX9xX19xX24xX9xXcxX63xX6ebxX35xX9xX81xX18xX17xXcxX24xX57xX24xX57xX63xX2fxX9xX60xX6bxX9xX253xX18xX23xX17xXbxXaxX17xX2fxX9xXbxX3cxX63xX26xX4d7xX4axX9xX60xX6bxX9xXdxX24xX250xX35xX9xX1a9xXaxX44xX2cxX9xX19xX24xX9xXcxX63xX6ebxX35xX9xX26exX17xX19xX17xX2fxX9xX18xX17xX57xX26xX33xXbxX35xX25cxX9xX2cx9a23xX4axX57xX9xXdxX6bxX9xXbxXaxX5dxX9xX33xXaxX250xXcxX9xX57xXd2xX26xX9xX23xX49xX4axXaxX9xX2fxX67xXbxX9xX12axX63xX2eexXbxX9xXaxX63xX26xX54xXbxX25cxX9xX3exX35xX1a9xX18xX9xX60xX6bxX9xX2fxX67xXbxX9xX3cxb425xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX25cxX9xX57xXd2xX26xX9xX3cxX18xXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX24xX4axX57xX9xX4exX18xX9xX2fxX67xX9xXbxX3cxX247xX248xX4axX57xX9xXaxX344xX33xX25cxX9xX2cxX44xX2cxX9xXbxX3cxX35xX49xX63xX9xX2cxXaxX61bxX4axX57xX9xX2cxX5dxX18xX9xX23xX49xX4axXaxX9xX23xX18xX24xX9xX57xX26axXcxX9xX2fxX67xXbxX9xX3cxXc21xXbxX25cxX9xXcxX2eexXbxX9xX2cxX573xXcxX9xX57xX35xX44xX2cxX9xXbxXaxd13cxXcxX9xX605xX4axX25cxX9xX4axX4dbxX4axX25cxX9xX4exX18xX63xX9xX2cxX335xX9xX4exXa98xX2cxX9xX23xX35xX49xXbxX9xX579xX9xXdxX247xX4axX57xX9xX60xX6bxX9xX4axXaxX61bxX2cxX9xX4exX730xX63xXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexd8bdxX9xXcxX4fxXbxX9xX2fxX67xX9xX4axX57xX247xX248xX35xX25cxX9xX23xX49xX4axXaxX9xXbxXaxX63xX26xX9dxX4axX9xX57xX35xX573xXcxX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xX60xX231xX4axX57xX9xXcxX4fxXbxX9xX4axX57xX6bxX26xX25cxX9xXbxX63xX26xX9xX4axXaxX35xX9dxX4axX9xX2fxX18xX63xX9xX4exXa1xX9xXbxX44xX35xX9xX33xXaxX44xXbxX9xX1a9xXc97xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4exX18xX63xX9xX23xX907xX4axX57xX9xX60xX6bxX9xX23xX310xX9xXbxX356xX4axX9xXbxXaxX247xX335xX4axX57xX9xX57xX18xX4axX25cxX9xX2cxXa1xX9xX4axX57xX63xX26xX9xX2cxX335xX9xXdxX6bxXcxX9xX2cxXaxX573xX26xX9xXcxX44xX63xX9xX23xX9dxX4axX9xXbxX3cxX24xX4axX57xX9xX60xX6bxX9xX573xX4axXaxX9xXaxX247xX579xX4axX57xX9xXbxX326xX35xX9xX2cxX44xX2cxX9xX2cxXaxX61bxX2cxX9xX4axX605xX4axX57xX9xX2cxX5dxX18xX9xXbxXaxX648xX4axXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX253xX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xX33xXaxX356xX9xX23xX35xX54xX4axX9xX579xX9xX4axXaxX89xX4axX57xX9xX60xX798xX4axX57xX9xX4axXaxX35xX49xXbxX9xX4exX326xX35xX9xX2cxX5dxX18xX9xX87xX18xXcxX9xX2a6xX2a7xX9xX60xX6bxX9xX2cxXaxXd2xX63xX9xX7xXaxX35xXe2xX9xX5xX377xX9xX4axXaxX89xX4axX57xX9xX4axX605xXcxX9xX4cxX11fxX9xX2cxX5dxX18xX9xXbxXaxX54xX9xX1a9xcf02xX9xXbxX3cxX247xX326xX2cxX25cxX9xX2fxX67xX9xXbxX3cxX247xX248xX4axX57xX9xXaxX344xX33xX9xXcxX36bxX2cxX9xX2cxX605xX4axX9xX23xX49xX4axXaxX9xX4axX6bxX26xX9xXdxX35xX9dxX4axX9xXbxX907xX2cxX9xXbxX605xX4axX57xX9xXbxX3cxX9dxX4axX9xXbxXaxX54xX9xX57xX35xX326xX35xXe2xX9xX71axX730xX4axX9xX57xX730xX4axX9xX4exXd2xX26xX9xX4axXaxX2eexXbxX9xX19xX310xX2cxXaxX9xX2fxX67xXbxX9xX60xX6bxX4axX57xX9xX19xX18xX9xX4exX247xX344xX2cxX9xX57xXaxX35xX9xX4axXaxX648xX4axX9xXbxX250xX35xX9xX3bxX3cxX18xX3exX35xXdxX9xXdxX6bxX9xXaxX26axX35xX9xX4axX605xXcxX9xX2axbd86xX139xX133xX9xX579xX9xX23xX18xX4axX57xX9xX26exX2cxX3cxX17xXe2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX253xX24xX63xX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX60xX35xX17xXbxX4axX18xXcxX33xXdxX63xX2fxXe2xX60xX4axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe