Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Miễn nhiệm và bầu nhiều chức danh chủ chốt, chất vấn 4 nhóm vấn đề
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 18 là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là kỳ họp đầu tiên sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
9647xf67bxbd58xbdeax11900x9787xef3cxcb97x105acxX7x123baxde9bx10c09xb89dxe1a4x10d6bxX5xb864xXaxX3xX7xXex11932xX5xX10xX9xXaxXexX10xa85exXex10c26xX6xX5xXdx10977xeea0xa225xX3xcdf2x11050xX7xXexXdxc5efxX15x9a82xXaxbcc0xff35xbfa4xX3xX1xf728xXbxX3xXexX1x11056xX3xX2xfe68xX3xe956xa04cx9ea5x11e67xX3xXexd138xX23xX1xX3xX3exb307xX3xXcx10361xX23xX1xX24xX3x121b3xXdxd38fxX23xX3xX23xX1xXdx11ae6x9bd7xX3x1195dxX49xX3xc2f8xd970xX27xX3xX23xX1xXdxb500xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xb072xX6xX23xX1xX3xX4xX1x11a9axX3xX4xX1xd71axXexa745xX3xX4xX1xbab6xXexX3xX5cxX7fxX23xX3xd843xX3xX23xX1xde6exX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xf78axX66xX0xdb9bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xX6exXaxX2fxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX5xX49xX3xb339xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1x11871x11826xX23xX22xX3xXbaxX31xX3xX4xX27xX79xXdxX3xX4xfccfxX23xX22xX3xX4xX75xX6xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3x11b7bx10cbaxfc04xXf2xX7bxX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xXbaxX31xX3x109d5xf5d1xX2x9e16xX3xX1exX3xXffxX100xXffxX2xX3xX5cxX49xX3xX5xX49xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX91xX60xX27xX3xXexXdx11e00xX23xX3xX7xX6xX27xX3xX3fx12035xXdxX3xX1xbf87xXdxX3xX3fxee71xX23xX22xX3xX5fxX12axX3xXexX44xX23xX1xX3xX5xX60xX23xX3xXexX1xX39xX3xXf0xXf2xXf0xb6f7xX0xX94xXbxX2fxX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX5axX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6exX6exXdxX23xX22xX9xXax11d6bxXaxX2fxX0xXexX5fxb659xX6exX15xX2fxX0xXex10116xX2fxX0xXexX6exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd393xX184xX6exX15xXaxX2fxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xX6exXdxX53xX23xX3xX18axX6xX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xXffxX7bxX17exX3xX23xX22xX49xX15xX3xbd53xXexd8d9xX3xX102xX3xX1exX3xX3cxX94xX2xXffx9f2exX3xX7xdf94xX3xb9a0xX27xX15x1045bxXexX3xX23xX22xX1xdd5dxX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX18axX34xX23xX22xX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xXbxX1x109cbxXexX3xXexX18axXdxe7d0xX23xX3xX30xXcxX1exXf0xX3exX3xXexX44xX23xX1xX3xX23xX1xX49xX3xX23xb6cexX5axX3xXffxX100xXffxX2xX3xX5cxX49xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX91xX184xX126xX23xX3xXffxX100xXffxX2xX3xX1exX3xXffxX100xXffxX17exX145xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXexX6exX2fxX0xX94xXexX18axX2fxX0xX94xXexX5fxX184xX6exX15xX2fxX0xX94xXexX6xX5fxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX18axX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx96dcxX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9906xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86x11159xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX2xX100xX102xX6exX102xX100xX102xX17exXffxX86xXffxXex9e48xX17exX2xX2xb76cxX5xX100xX145xX26xXbxX22x1012fxX18axX9xX3cxX86xX2bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xX3xX6exXdxX53xX23xX3xX18axX6xX3xXexX126xXdxX3xXf1xX216xX23xX3xXbxX1xbd2axX23xX22xX3xX3fxX184xX49xX23xX3xX3fxX19bxc307xX3exX1exX3exX3fxX40xX41xX1exdc3axX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX18axX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxXcxX18axX12exX3xX5xXc4xXdxX3xX17exX2f9xX3xX23xX1xX8axX5axX3xcd2cxX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX4x982exX3xXexX18axXdxX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xXexX18axb036xX4xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX0xX94xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXcxX18axXc3x9d27xX4xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xX7bxX3xXexX1c1xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX2xX3cxX3xX1exX3xXffxX17exX94xX2xX2xX94xXffxX100xXffxX100xX7bxX3xXcxX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xXexX18axX48fxX4xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xdad7xXbxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX3fxX184xX49xX23xX3xX3fxX19bxX413xX3exX7bxX3x10b74xX15xX3xX5fxX6xX23xX3xX51xXcxXcxX413xX3xXexX44xX23xX1xX3xX5cxX49xX3xXexX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xXexX18axX48fxX4xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX4xX1fdxX4xX3xX1xX27xX15xX59xX23xX7bxX3xXexX1xX49xX23xX1xX3xXbxX1xX79xX7bxX3xXexX1xX1d9xX3xX1cx105baxX3xXexacdaxX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xX1cxa9e7xX4xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xe175xX3xXffxX3cxX3xX91xXdxX203xX5axX7bxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX1x9da2xX23xX3xX2f9xX145xX3cxX100xX100xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xXexX1xX6xX5axX3xX22xXdxX6xX7bxX3xX2f9xX17exX100xX3xX5xXc3xX521xXexX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xXbxX1xX1fdxXexX3xX5fxXdxX203xX27xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX2xX100xX102xX6exX102xX100xX102xX17exX3cxX17exX2f5xXexX2f5xX86xX100xX3cxX86xX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX3cxXffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX2fxX533xX15xX3xX5cxXdxX11exX23xX3xX19bxX297xX3exX3xXcxX18axX27xX23xX22xX3xXc3xX59dxX23xX22xX3xX3fxX12exX23xX22xX7bxX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3x1128dxX11exX3xX3fxe8eaxX23xX1xX3xbf76xX59dxX23xX2dxX3xX19bxb465xX3xXexX1xXc3xX3xXcxX1xX49xX23xX1xX3xX75xX15xX3xX41xXc3xX59dxX23xX22xX3xXcxX7fxXexX3xXcxX1x123f7xX23xX22xX3xX5cxX49xX3xe240xX1xX8axX3xXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX3fxX184xX49xX23xX3xXbxX1xfc10xX3xXexX18axX1fdxX4xX1xX3xX3fxX184xX49xX23xX3xX3fxX19bxX413xX3exX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xXf1xX216xX23xX3xX738xX59dxX23xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xX1cxX583xX4xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xXcxX760xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX5cxX49xX184xX3xX23xX22xX49xX15xX3xXffxX86xX94xX2xX2xX94xXffxX100xXffxX100xX145xX0xXdxX3xXdxX6exX9xXaxXdxX5axX22xX4xX6xXbxXexXdxX184xX23xX100xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX102xX2xX86xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX94xXdxX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX91xX573xX3xXexXdxX1d3xX23xX3xX1xX49xX23xX1xX3xXexb9b6xXbxX3xX1xX521xXbxX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xXexX1xX10xX184xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX3xX22xX47dxXdxX3xXexX4c5xXdxX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX7bxX3xXexX1xX10xX184xX3xX91xX8axX3xX4xX8axX3xX2xXffxX3xX23xX1xX8axX5axX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX5cxX66xX3xXbaxXdxX23xX1xX3xXexX1d3xX7bxX3xX23x1086exX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX7bxX3xX23xX8a2xX23xX22xX3xXexX1xX8a2xX23xX3xX5cxX49xX3xX91xX8a2xX3xXexX1xX1d9xX2dxX3xX2xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX5cxX66xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xXexX49xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX11exX23xX7bxX3xX5axX8a2xXdxX3xXexX18axXc3xXc4xX23xX22xX2dxX3xX2f5xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX5cxX66xX3xX91xX60xX27xX3xXexXc3xX7bxX3xX22xXdxX6xX184xX3xXexX1xX8a2xX23xX22xX7bxX3xX1cxc884xX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xX5cxX49xX3xX4xX1fdxX4xX3xX4xX1xXc3xX59dxX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX7bxX3xX6exX48fxX3xX1fdxX23xX2dxX3xX2bexX3xX23xX1xX8axX5axX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX5xXdxX11exX23xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xX91xX1d3xX23xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xX5cxX216xX23xX3xX1xX8axX6xX3xX1cxX573xX3xX1xX12axXdxX2dxX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX5cxX66xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX4xX1xX73exX23xX1xX3xX5cxX49xX3xX2bexX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX3xX5cxX66xX3xX4xX1fdxX4xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xXbaxX1xX1fdxX4xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX2xX100xX102xX6exX102xX100xX2bexX100xX17exX86xX2f9xXexX2f9xX2xX3cxX3cxX2f5xX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX2xX2bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX2fxX19bxX73exX3xXexX1xXc3xX3xX3fxX12exX23xX22xX3xX75xX15xX3xXbxX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xXcxX18axX60xX23xX3xX760xX1xX583xX3xX1bfxXcxX760xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX1cbxX3xX730xX11exX3xXf1xX216xX23xX3xXcxX1xX759xX23xX22xX24xX3xX0xXdxX3xXdxX6exX9xXaxXdxX5axX22xX4xX6xXbxXexXdxX184xX23xX86xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX18axX2dxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX102xX2xX86xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX10xX5axX2fxX3fxX66xX3xX1cxX27xX7fxXexX3xXexX44xX23xX1xX3xX1cxX10xX5axX3xX1cxa6d7xXexX7bxX3xX4xX8axX3xX4xX59dxX3xX4xX1xX1d3xX3xX91xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX44xX23xX1xX3xX41xX48fxX3xX1fdxX23xX3xX1cxX91cxX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xX91xXc3xXc4xX23xX22xX3xXf0xX8a2xX3xXf1xXdxX1d3xXexX3xX40xX22xX1xX59xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXbaxXb8dxX184xX3xX6exX49xXdxX3xX1d0xX27xX6xX3xXbxX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xXcxX1xX126xX4xX1xX3xX730xXdxX23xX1xX3xX5cxX49xX3xXcxX18axX60xX23xX3xX760xX1xX583xX3xX91xX573xX3x115a1xXexX18axX10xX184xddb1xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX23xX216xX5axX3xX23xX6xX15xX145xX0xX94xX10xX5axX2fxX0xX94xXdxX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX297xX1fdxX4xX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX7bxX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX4xX75xX6xX3xX23xX22xXc3xXc4xXdxX3xX6exX91cxX23xX3xX7xX1cexX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX5xX573xX23xX1xX3xX91xX126xX184xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXexX18axX12exX3xX5xXc4xXdxX3xX4xX772xX3xXexX1xX203xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX126xXdxX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xXexX18axXc3xXc4xX23xX22xX3xX5cxX49xX3xX91xXc3xX521xX4xX3xXexX18axX27xX15xX66xX23xX3xX1xX734xX23xX1xX3xXexX18axX48fxX4xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xX91xX203xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xXexX1xX10xX184xX3xX6exe1dexXdxX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX102xX2f5xX6exX17exXffxX100xX2f9xX17exX2xX2f5xXexX102xX86xX102xX86xX102xX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xXffxX2bexXffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX126xXdxX3xX4xX27xX12axX4xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xX1cxX583xX4xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX17exX3xX1cxX573xX7bxX3xXbxX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xX5cxXd1xX23xX22xX3xX23xX22xX184xX49xXdxX3xX4xX75xX6xX3xXcxXf0xX3xX30xX31xX3xcd8dxX23xX1xX3xX4xX75xX6xX3xX3fxX184xX49xX23xX3xX3fxX19bxX413xX3exX3xX5cxX49xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXexX18axXc3xX4c5xX4xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xX5xX60xX23xX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX8a2xX23xX22xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xX3exX27xX15xX3xX3fxX8a2xX23xX22xX3xX1exX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXbxX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xX30xX31xX3xXcxX18axXdxX23xX1xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX4xX60xX23xX3xXexX216xX23xX22xX3xXexX1xX11exX5axX3xXbxX1xX772xX3xX4xX7fxXbxX3xX4xX1xX184xX3xX4xX1fdxX23xX3xX5fxX12axX3xXexX1xX8a2xX23xX3xX1cxX8axX5axX7bxX3xX5fxX58dxXdxX3xX91xX91cxX15xX3xX5xX49xX3xX5xX48fxX4xX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX3xX23xX408xX23xX22xX3xX4xX79xXexX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX1cxX91cxX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xX40xXcxX51xX7bxX3xX91xX8a2xX3xXexX1xX1d9xX3xX5cxX216xX23xX3xX5axXdxX23xX1xX3xX58dxX3xX4xX1fdxX4xX3xX1cxX573xX7bxX3xXbxX1xXc3xXc4xX23xX22xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX184xX3xX760xX1xX8axX3xX297xX1xX1fdxX23xX1xX3xXf1xX216xX23xX3xXbxX1xX408xX23xX22xX3xX3fxX184xX49xX23xX3xX3fxX19bxX413xX3exX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX5cxX49xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xXcxX1xX1d9xX3xXf1xXdxX59xXexX3xX3exX49xX7bxX3xXexX126xXdxX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xXbaxX31xX3xX4xX27xX79xXdxX3xX4xXd1xX23xX22xX3xX4xX75xX6xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xXbaxX31xX3xXffxX100xX2xX102xX1exXffxX100xXffxX2xX7bxX3xXexX18axXc3xX4c5xX4xX3xXbaxX1xXdxX3xX5fxXc3xX4c5xX4xX3xX5cxX49xX184xX3xXbxX1xXdxX11exX23xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX7bxX3xX5xX573xX23xX1xX3xX91xX126xX184xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX7xX1cexX3xX5fxX1fdxX184xX3xX4xX1fdxX184xX3xX4xX772xX3xXexX1xX203xX3xX5cxX66xX3xXbaxX1d3xXexX3xX1d0xX27xX12exX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xXexX1c1xX3xX91xX60xX27xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xXbaxX31xX3xX91xX1d3xX23xX3xX23xX6xX15xX145xX3xXcxX18axX184xX23xX22xX3xX91xX8axX7bxX3xX4xX60xX23xX3xX5xX49xX5axX3xX18axXcbexX3xXexX18axXc3xX4c5xX4xX3xX91xX126xXdxX3xX5fxXdxX203xX27xX3xX5cxX49xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xX5cxX66xX3xX23xX1x97afxX23xX22xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX573xX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX22xXdxX12exXdxX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX7bxX3xX91xX6xX23xX22xX3xX22xXdxX12exXdxX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xX5cxX49xX3xX23xX1xX109axX23xX22xX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX3xX4xX408xX23xX3xXex9d3axX23xX3xX91xX34xX23xX22xX2dxX3xX23xX11exX27xX3xX18axXcbexX3xX7xX48fxX3xX4xX1xX848xX5axX3xXexX18axX53xX7bxX3xX23xX22xX27xX15xX11exX23xX3xX23xX1xX91cxX23xX7bxX3xXexX18axX1fdxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX4xX75xX6xX3xXexX576xX3xX4xX1xX39xX4xX7bxX3xX4xX1fdxX3xX23xX1xX91cxX23xX2dxX3xX22xXdxX12exXdxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xX1xXdxX59xX27xX3xX1d0xX27xX12exX3xX91xX203xX3xXbaxX1xX759xX4xX3xXbxX1xX772xX4xX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4c5xXdxX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4x117cfxX23xX22xX3xX91xX573xX3xX5xX48fxX6xX3xX4xX1xX34xX23xX3xX23xX1xX109axX23xX22xX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX3xX4xX7fxXbxX3xXexX1xXdxX1d3xXexX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xX91xXc4xXdxX3xX7xX79xX23xX22xX3xX30xXcxX1exXf0xX3exX7bxX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xX5cxX49xX3xX4xX1fdxX4xX3xX91xX126xXdxX3xX5fxXdxX203xX27xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX91cxX5axX3xX91xX203xX3xXexXdxX1d3xX23xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xXexX18axX48fxX4xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xXexX126xXdxX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xXexX18axXc3xXc4xX23xX22xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX2xX100xX102xX6exX102xX100xX2bexX100xX2f9xX100xX86xXexX86xX2f5xX17exX2bexX3cxX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX17exXffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxb3abxXdxX1fdxX5axX3xX91xX79xX4xX3xX738xX58dxX3xXcxX40x120f7xX51xXcxX3xX3exX10e9xX3xX3exX27xX15xX3xXcxX1xX49xX23xX1xX3xXexX18axX12exX3xX5xXc4xXdxX3xXexX126xXdxX3xXbxX1xXdxX11exX23xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX22xXdxX109axX6xX3xX23xX216xX5axX3xXffxX100xXffxX100xX3xX4xX75xX6xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX145xX3xX0xX10xX5axX2fxd518xX23xX1xX3xXexXc3xX3xX5xXdxX59xX27xX0xX94xX10xX5axX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX184xX3xX91xX8axX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX7xX1cexX3xXexXdxX1d3xX23xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX7bxX3xX22xX10e9xX5axX24xX3xXexX734xX23xX1xX3xXexX18axX126xX23xX22xX3xX23xX22xX848xXbxX3xX5xX772xXexX3xX58dxX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX5cxX1c1xX6xX3xX1d0xX27xX6xX3xX5cxX49xX3xXexX18axX1fdxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX7bxX3xX22xXdxX12exXdxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xXbaxX1xX759xX4xX3xXbxX1xX772xX4xX2dxX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX4xX1xX34xX23xX3xX5xX48fxX6xX7bxX3xX4xX12exXdxX3xXexX126xX184xX7bxX3xX6exX27xX3xX23xX1xX848xXbxX3xX22xXdxX79xX23xX22xX3xX4xX91cxX15xX3xXexX18axX10e9xX23xX22xX7bxX3xX5cxX848xXexX3xX23xX27xX8a2xXdxX3xXbaxXb8dxX5axX3xX1xXdxX59xX27xX3xX1d0xX27xX12exX3xX5cxX49xX3xX23xX1xX109axX23xX22xX3xX22xXdxX12exXdxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xX23xX91cxX23xX22xX3xX4xX6xX184xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX3xX4xX91cxX15xX7bxX3xX4xX184xX23xX3xX22xXdxX79xX23xX22xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4c5xXdxX2dxX3xXexX1xX48fxX4xX3xXexX18axX126xX23xX22xX3xX4xX1fdxX23xX3xX5fxX12axX7bxX3xX91xX12exX23xX22xX3xX5cxXdxX11exX23xX7bxX3xX4xX8a2xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX4xX7bxX3xX5cxXdxX11exX23xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX5cxXdxX3xXbxX1xX126xX5axX3xX297xX1xX44xX3xXexX1xX1d9xX3xXffxX2bexX3xX1bfxX5cxX66xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xX23xX1d3xXbxX3xX7xX79xX23xX22xX3xX5cxX216xX23xX3xX5axXdxX23xX1xX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX4xXc3xX4c5xXdxX7bxX3xX5cxXdxX59xX4xX3xXexX6xX23xX22xX7bxX3xX5xX53xX3xX1xX12axXdxX1cbxX3xX5cxb37bxX23xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xX6exXdxX53xX23xX2dxX3xX23xX22xX27xX15xX11exX23xX3xX23xX1xX91cxX23xX7bxX3xXbaxX1d3xX3xX1xX184xX126xX4xX1xX3xXbaxX1xX759xX4xX3xXbxX1xX772xX4xX3xXexX734xX23xX1xX3xXexX18axX126xX23xX22xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xXexX576xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX91xX7fxX27xX3xX22xXdxX1fdxX3xX5ax10ca5xX3xX5cxX848xXexX3xX5xXdxX59xX27xX3xX1cxX91cxX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xXexX1xX8a2xX23xX22xX3xXexX1xXc3xXc4xX23xX22xX3xX4xX1xX848xX5axX7bxX3xXbaxX1xX8a2xX23xX22xX3xX91xX1fdxXbxX3xX39xX23xX22xX3xX91xX75xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX1cxX91cxX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xXexX18axX11exX23xX3xX91xX1d9xX6xX3xX5fxX49xX23xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX40xX22xX184xX49xXdxX3xX18axX6xX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX91xX573xX3xX22xX47dxXdxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX7bxX3xX15xX11exX27xX3xX4xX60xX27xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXexX18axX12exX3xX5xXc4xXdxX3xX5fxceaexX23xX22xX3xX5cxX216xX23xX3xX5fxX12exX23xX3xX91xX79xXdxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX2bexX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xXbaxX1xX1fdxX4xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX23xXexX10xX18axXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX18axX2dxXaxX2fxX40xX1xXdxX66xX27xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX18axX34xX23xX22xX3xX7xX1cexX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xX91xX1d9xX23xX1xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX51xX12axXexX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX18axX34xX23xX22xX3xX5xX49xX3xXexX126xXdxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xX3xX7xX1cexX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xXbaxXdxX59xX23xX3xXexX184xX49xX23xX3xX23xX1xX91cxX23xX3xX7xX48fxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX145xX3xXcxX1xX10xX184xX3xX91xX8axX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXexXdxX1d3xX23xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX5axXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX4xX1fdxX4xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX24xX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX7bxX3xXffxX3xX760xX1xX8axX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX5cxX49xX3xXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xXf1xX216xX23xX3xX1xX8axX6xX3xX1exX3xXf0xX573xX3xX1xX12axXdxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX7bxX3xX2xX3xX760xX1xX8axX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX7bxX3xXffxX3xXexX1xX49xX23xX1xX3xX5cxXdxX11exX23xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX2dxX3xX5fxX60xX27xX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX5cxX49xX3xXffxX3xX760xX1xX8axX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX7bxX3xX2xX3xX760xX1xX8axX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX7bxX3xXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xX760xX1xX1fdxXbxX3xX4xX1xX1d3xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX7bxX3xX2xX3xX533xX15xX3xX5cxXdxX11exX23xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX2xX100xX102xX6exX102xX100xX2bexX100xX2f5xX2f9xX2f5xXexX2f9xX2f5xX17exX2f9xX86xX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX3cxX86xX100xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX18axX2dxXaxX2fxX51xX12axXexX3xXbxX1xXdxX11exX23xX3xX5xX49xX5axX3xX5cxXdxX59xX4xX3xXexX126xXdxX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX22xXdxX109axX6xX3xX23xX216xX5axX3xXffxX100xXffxX100xX3xX4xX75xX6xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX145xX3xX13dbxX23xX1xX3xXexXc3xX3xX5xXdxX59xX27xX145xX3xX0xX10xX5axX2fxX13dbxX23xX1xX3xXexXc3xX3xX5xXdxX59xX27xX145xX0xX94xX10xX5axX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xX7xX1cexX3xX1cxX10xX5axX3xX1cxXb8dxXexX3xXffxX2f9xX3xX5fxX1fdxX184xX3xX4xX1fdxX184xX7bxX3xXexXc4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX7bxX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX7bxX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xX91xX8axX3xX4xX8axX3xX2xX2f5xX3xXexXc4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX7bxX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xX4xX1xX27xX15xX11exX23xX3xX91xX66xX145xX3xX40xX1xXdxX66xX27xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX18axX34xX23xX22xX3xX7xX1cexX3xX91xXc3xX521xX4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXexX126xXdxX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xXbaxX1xX8a2xX23xX22xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX8axX3xXexX1fdxX4xX3xX91xX12axX23xX22xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX18axX34xX23xX22xX3xX91xX79xXdxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX7xX48fxX3xXbxX1xX1fdxXexX3xXexX18axXdxX203xX23xX3xX30xXcxX1exXf0xX3exX3xX23xX216xX5axX3xXffxX100xXffxX2xX3xX5axX49xX3xX4xX408xX23xX3xX4xX12exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX91xX184xX126xX23xX3xXffxX100xXffxX2xX1exXffxX100xXffxX17exX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXcxX18axX11exX23xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xXbaxXdxX23xX1xX3xXexX1d3xX3xX1exX3xX23xX22xX91cxX23xX3xX7xX1fdxX4xX1xX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX7xX1cexX3xX4xX1xX184xX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX5cxX66xX3xX23xX1xX109axX23xX22xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXbxX1xX1fdxXexX3xXexX18axXdxX203xX23xX3xX4xX8axX3xXexX73exX23xX1xX3xX6exX49xXdxX3xX1xX59dxXdxX3xX4xX1xX184xX3xX4xX12exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX91xX184xX126xX23xX3xXbxX1xX1fdxXexX3xXexX18axXdxX203xX23xX3xXbaxXdxX23xX1xX3xXexX1d3xX3xX17exX3xX23xX216xX5axX3xX1bfxXffxX100xXffxX2xX1exXffxX100xXffxX17exX1cbxX145xX3xXcxX1xX10xX184xX3xX760xX1xX8axX3xXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xX30xXdxX23xX1xX3xXexX1d3xX3xX1exX3xX40xX22xX91cxX23xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xXcxX1xX1d9xX3xXcxX1xX583xX15xX3xX40xX22xX6xX7bxX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX91xXc3xX521xX4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXexX126xXdxX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX91xX6xX23xX22xX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX91xX126xXdxX3xX5fxXdxX203xX27xX7bxX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xX5cxX49xX3xX40xX1xX91cxX23xX3xX6exX91cxX23xX3xX1xX1d3xXexX3xX7xX39xX4xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX91cxX5axX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX3xXdxX6exX9xXaxXdxX5axX22xX4xX6xXbxXexXdxX184xX23xXffxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX102xX2f5xX6exX17exXffxX100xX17exX2bexX17exX100xXexX2xX2f5xX86xX100xX86xX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX3cxX86xX86xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXdxX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX2fxX760xX1xX8axX3xXexX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xX30xXdxX23xX1xX3xXexX1d3xX3xX1exX3xX40xX22xX91cxX23xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xXcxX1xX1d9xX3xXcxX1xX583xX15xX3xX40xX22xX6xX3xXbxX1xX1fdxXexX3xX5fxXdxX203xX27xX3xXexX126xXdxX3xX5fxX27xX576xXdxX3xX5xX49xX5axX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX5cxX4c5xXdxX3xX4xX1fdxX4xX3xX738xX58dxX3xX40xX40xX137fxX760xXcxX40xXcxX7bxX3xXcxX40xX137fxX51xXcxX7bxX3xX30xX1xX184xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX5cxX49xX3xX297xX8a2xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX59xX3xX5cxX66xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX3fxe1bcxX4xX3xX5fxXdxX59xXexX3xX5xX49xX3xX4xX1fdxX4xX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xX5cxX66xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xXexX772xX4xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xX5axX12axXexX3xX7xX79xX3xX4xX1xX73exX23xX1xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xXbaxX1xX27xX15xX1d3xX23xX3xXbaxX1xX73exX4xX1xX3xXbxX1xX1fdxXexX3xXexX18axXdxX203xX23xX3xX23xX8a2xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX7bxX3xX23xX8a2xX23xX22xX3xXexX1xX8a2xX23xX3xX5cxX49xX3xX4xX59dxX3xX4xX1xX1d3xX3xX1cxX91cxX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xX40xXcxX51xX7bxX3xX91xX8a2xX3xXexX1xX1d9xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX2dxX3xX5fxX6xX23xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX22xX27xX15xX11exX23xX3xXexX759xX4xX7bxX3xXexXdxX11exX27xX3xX4xX1xX73exX3xX5cxX49xX3xX91xX1d9xX23xX1xX3xX5axX39xX4xX3xXbxX1xX91cxX23xX3xX5fxX576xX3xX5cxX79xX23xX3xX91xX60xX27xX3xXexXc3xX3xX4xX8a2xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX10e9xX23xX3xX23xX22xX91cxX23xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xX91xX1d9xX6xX3xXbxX1xXc3xX59dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX91xX184xX126xX23xX3xXffxX100xXffxX2xX1exXffxX100xXffxX17exX3xX7xX6xX27xX3xXbaxX1xXdxX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX1cxX10xX5axX3xX1cxXb8dxXexX3xX91xX203xX3xX5fxX6xX23xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX7xX1cexX3xXexX126xX184xX3xX7xX48fxX3xX4xX1xX75xX3xX91xX12axX23xX22xX3xX4xX1xX184xX3xX4xX1fdxX4xX3xX91xX1d9xX6xX3xXbxX1xXc3xX59dxX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX91xX12axX23xX22xX3xX23xX22xX27xX10e9xX23xX3xX5xX48fxX4xX3xX1cxX91cxX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xX40xXcxX51xX7bxX3xX91xX8a2xX3xXexX1xX1d9xX3xX5cxX216xX23xX3xX5axXdxX23xX1xX7bxX3xX91xX60xX27xX3xXexXc3xX3xX1cxX91cxX15xX3xX6exX48fxX23xX22xX3xX4xX59dxX3xX5fxX12exX23xX145xX145xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXcxX18axX11exX23xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX5cxX772xX7bxX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX91xX8a2xX23xX22xX3xX91xX12exX184xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xX5cxX49xX3xX91xX126xXdxX3xX5fxXdxX203xX27xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX91cxX5axX3xX5xX49xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX7xX47dxX6xX3xX91xX576xXdxX7bxX3xX5fxX576xX3xX7xX27xX23xX22xX7bxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX1d3xX3xX40xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xX7xX79xX3xX2xX17exX102xX94xXffxX100xX2xX2f5xX94xX40xX413xX1exX3exX3fxX40xX41xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX2xX2bexX94xX2bexX94xXffxX100xX2xX2f5xX3xX4xX75xX6xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX5cxX66xX3xX1d0xX27xX15xX3xX91xX1d9xX23xX1xX3xX5cxX66xX3xX7xX79xX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX3xX4xX1fdxX23xX3xX5fxX12axX7bxX3xX4xX8a2xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1cxX573xX7bxX3xXbxX1xXc3xXc4xX23xX22xX7bxX3xXexX1xX1d9xX3xXexX18axX7fxX23xX2dxX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX7bxX3xX7xX79xX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX7bxX3xX5axX39xX4xX3xXbaxX1xX184xX1fdxX23xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX772xX3xX4xX7fxXbxX3xX91xX79xXdxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX23xX22xXc3xXc4xXdxX3xX1xX184xX126xXexX3xX91xX12axX23xX22xX3xXbaxX1xX8a2xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX11exX23xX3xXexX18axX1fdxX4xX1xX3xX58dxX3xX4xX7fxXbxX3xX1cxX573xX7bxX3xX58dxX3xXexX1xX8a2xX23xX7bxX3xXexX576xX3xX6exX91cxX23xX3xXbxX1xX79xX2dxX3xX5axX39xX4xX3xX5fxX10e9xXdxX3xX6exXc3xf7e0xX23xX22xX3xX91xX79xXdxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX23xX22xXc3xXc4xXdxX3xXexX18axX48fxX4xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xXexX1xX6xX5axX3xX22xXdxX6xX3xX4xX8a2xX23xX22xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX4xX75xX6xX3xXexX1xX8a2xX23xX7bxX3xXexX576xX3xX6exX91cxX23xX3xXbxX1xX79xX3xXexX18axX11exX23xX3xX91xX1d9xX6xX3xX5fxX49xX23xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX102xX2f5xX6exX17exXffxX100xX17exX2xX2f9xX2bexXexX2bexXffxX2f5xX2xXffxX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX2bexX2xX2f5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX18axX2dxXaxX2fxX760xX1xX8axX3xXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xX760xX1xX1fdxXbxX3xX4xX1xX1d3xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xXcxX1xX1d9xX3xX40xX1xX27xX60xX23xX3xXbaxX1d3xXexX3xX5xX27xX848xX23xX3xXexX126xXdxX3xX4xX27xX12axX4xX3xXexX1x1039bxX5axX3xXexX18axX6xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX5cxX66xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX5cxX772xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX145xX0xX10xX5axX2fxX3xX13dbxX23xX1xX24xX3xX760xXf1xX0xX94xX10xX5axX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX184xX3xX760xX1xX8axX3xXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xX760xX1xX1fdxXbxX3xX4xX1xX1d3xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xXcxX1xX1d9xX3xX40xX1xX27xX60xX23xX7bxX3xXbfaxXexX1xX10xX184xX3xXexXc4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xX91xX573xX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX19bxX6xX23xX3xX760xX1xX1fdxXbxX3xX4xX1xX1d3xX3xXexX1xX243fxX5axX3xXexX18axX6xX7bxX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX91xX66xX3xX1cxX27xX7fxXexX3xX5fxX576xX3xX7xX27xX23xX22xX3xXbxX1xX772xX3xX4xX7fxXbxX3xX4xX1xX184xX3xX4xX1fdxX4xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX24xX3xXexX1xX8a2xX23xX3xX91xX12axXdxX3xXexX18axXc3xX58dxX23xX22xX7bxX3xX23xX1xX91cxX23xX3xX5cxXdxX11exX23xX3xX15xX3xXexX1d3xX3xXexX1xX8a2xX23xX2dxX3xX1x1198bxX3xXexX18axX521xX3xX5fxX10e9xXdxX3xX6exXc3xX224fxX23xX22xX3xXexX1xX10xX184xX3xX4xX1xX73exX23xX1xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xX91xX1f27xX4xX3xXexX1xXd1xX3xX4xX75xX6xX3xXexX44xX23xX1xX3xX91xX79xXdxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX8a2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX5cxXdxX11exX23xX3xXexX1xX8a2xX23xX7bxX3xXexX576xX3xX6exX91cxX23xX3xXbxX1xX79xXbffxX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXcxX1xX48fxX4xX3xXexX1d3xX3xX4xX1xX184xX3xXexX1xX7fxX15xX7bxX3xX5cxX4c5xXdxX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX5fxX576xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX5axX39xX4xX3xXbxX1xX772xX3xX4xX7fxXbxX3xX100xX7bxX17exf2b6xX94xX23xX22xXc3xXc4xXdxX94xX3xXexX1xX1fdxX23xX22xX3xX4xX1xX184xX3xX2f9xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX7bxX3xX4xX12axX23xX22xX3xX5cxX4c5xXdxX3xXbxX1xX1fdxXexX3xX1xX27xX15xX3xX5axX8a2xX3xX1xX734xX23xX1xX3xXbaxXdxX11exX5axX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX4xX1fdxX4xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX58dxX3xXexX1xX8a2xX23xX3xX23xX1xXc3xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX91xX59dxX23xX3xX5cxX1d9xX3xX91xX573xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xXexX18axX184xX23xX22xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1d0xX27xX6xX7bxX3xX7xX1cexX3xXexX126xX184xX3xX4xX59dxX3xX1xX12axXdxX3xX91xX203xX3xX23xX91cxX23xX22xX3xX4xX6xX184xX3xX1xXdxX59xX27xX3xX1d0xX27xX12exX3xX4xX8a2xX23xX22xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX5cxX49xX3xXexX216xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX848xXbxX3xX4xX1xX184xX3xX4xX1fdxX23xX3xX5fxX12axX3xX4xX59dxX3xX7xX58dxX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX102xX2f5xX6exX17exXffxX2xX2xX3cxXffxX102xXexX17exX102xX17exXffxX2bexX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX17exXffxX100xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX184xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX19bxX6xX23xX3xXf1xX216xX23xX3xX1xX8axX6xX3xX1exX3xXf0xX573xX3xX1xX12axXdxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xXexX18axX734xX3xX5xX49xX5axX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX5cxXdxX59xX4xX3xX5cxX4c5xXdxX3xX738xX58dxX3xXf1xX3exX1exXcxXcxX137fxX41xX730xX7bxX3xX738xX58dxX3xX1371xX41xX137fxX3fxXcxX3xX91xX203xX3xXexX1xX243fxX5axX3xXexX18axX6xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX5cxX66xX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xXexXc4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX7bxX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX40xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX145xX3xX0xX10xX5axX2fxX13dbxX23xX1xX24xX3xX760xXf1xX0xX94xX10xX5axX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX297xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX7xX1cexX3xX91xXc3xX521xX4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXexX126xXdxX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX5cxX66xX3xX5xX4cxX23xX1xX3xX5cxX48fxX4xX3xX5cxX216xX23xX3xX1xX8axX6xX3xX1exX3xX1cxX573xX3xX1xX12axXdxX3xXexX1xX10xX184xX3xXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xXf1xX216xX23xX3xX1xX8axX6xX3xX1exX3xXf0xX573xX3xX1xX12axXdxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX27xX15xX53xX23xX3xXcxX1xX1d9xX3xX40xX22xX27xX15xX59xXexX3xX91xX1fdxX23xX1xX3xX22xXdxX1fdxX3xX5xX49xX3xX1xX1d3xXexX3xX7xX39xX4xX3xX4xX60xX23xX3xXexX1xXdxX1d3xXexX3xX5cxX49xX3xX4xX8axX3xX475xX3xX23xX22xX1xX4cxX6xX3xX23xX1xX91cxX23xX3xX5cxX216xX23xX3xX7xX91cxX27xX3xX7xX759xX4xX145xX3xXcxX18axX184xX23xX22xX3xX91xX8axX7bxX3xX91xX1fdxX23xX22xX3xX4xX1xX583xX3xX475xX3xX5xX49xX3xX4xX1fdxX4xX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX24xX3xX23xX91cxX23xX22xX3xX4xX6xX184xX3xX1xXdxX59xX27xX3xX1d0xX27xX12exX3xX1xX184xX126xXexX3xX91xX12axX23xX22xX3xX4xX75xX6xX3xX1xX59xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXexX1xXdxX1d3xXexX3xX4xX1xX1d3xX3xX5cxX216xX23xX3xX1xX8axX6xX7bxX3xXexX1xX203xX3xXexX1xX6xX184xX3xX4xX59dxX3xX7xX58dxX7bxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX91xX184xX126xX23xX3xXffxX100xXffxX2xX1exXffxX100xX2f9xX100xX2dxX3xXexXdxX1d3xXbxX3xXexX772xX4xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1xX73exX23xX1xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xX1xX2563xX3xXexX18axX521xX3xX91xX8axX23xX22xX3xX5fxX12exX184xX3xX1xXdxX203xX5axX3xX15xX3xXexX1d3xX3xX4xX1xX184xX3xX23xX22xXc3xXc4xXdxX3xX4xX6xX184xX3xXexX27xX576xXdxX3xX5cxX49xX3xX23xX22xXc3xXc4xXdxX3xXexX1xX27xX12axX4xX3xX1xX12axX3xX22xXdxX6xX3xX91xX734xX23xX1xX3xX5xX49xX5axX3xX23xX8a2xX23xX22xX7bxX3xX5xX91cxX5axX7bxX3xX23xX22xXc3xX7bxX3xX6exXdxX11exX5axX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX3xX4xX8axX3xX5axX39xX4xX3xX7xX79xX23xX22xX3xXexX18axX27xX23xX22xX3xX5fxX734xX23xX1xX3xXexX18axX11exX23xX3xX91xX1d9xX6xX3xX5fxX49xX23xX3xXexX44xX23xX1xX2dxX3xX7xX47dxX6xX3xX91xX576xXdxX7bxX3xX5fxX576xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX5cxX49xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xXexX772xX4xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1xX73exX23xX1xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xX91xX49xX184xX3xXexX126xX184xX3xX7xX59dxX3xX4xX7fxXbxX3xX5cxX49xX3xX91xX49xX184xX3xXexX126xX184xX3xX6exXc3xX4c5xXdxX3xX2f9xX3xXexX1xX1fdxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX91xX184xX126xX23xX3xXffxX100xX2xX2bexX3xX1exX3xXffxX100xXffxX100xX3xXexX18axX11exX23xX3xX91xX1d9xX6xX3xX5fxX49xX23xX3xXexX44xX23xX1xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxXf1xX4c5xXdxX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX18axX34xX23xX22xX3xX5cxX49xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX60xX23xX3xX91xX576xXdxX3xX5axX4c5xXdxX7bxX3xX6exX91cxX23xX3xX4xX1xX75xX7bxX3xXexX18axX1fdxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX7bxX3xX1xXdxX59xX27xX3xX1d0xX27xX12exX7bxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xX3xXbaxX31xX3xX5cxX34xX23xX22xX3xX7xX1cexX3xX91xX1fdxXbxX3xX39xX23xX22xX3xX91xXc3xX521xX4xX3xX7xX48fxX3xX1d0xX27xX6xX23xX3xXexX91cxX5axX7bxX3xX5axX184xX23xX22xX3xX91xX521xXdxX3xX4xX75xX6xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xX5cxX49xX3xX40xX1xX91cxX23xX3xX6exX91cxX23xX3xXexX44xX23xX1xX3xX23xX1xX49xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX184xX6exX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1xX27xX5axX5fxX3xX6exX1xXdxX6exX10xX3xXdxX297xX10xX23xXexX10xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a6xXdxX6exXexX1xX24xX3xX3cxXffxX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17exX86xX2bexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX145xX5fxX6xX184xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xX5cxX23xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX2xX100xX102xX6exX102xX100xX3cxX86xXffxX86xX102xXexX2f9xX2bexXffxX102xX100xX5xX100xX145xX26xXbxX22xX300xX18axX9xX86xX86xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX2a6xXdxX6exXexX1xX9xXaxX3cxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17exX86xX2bexXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xX6exXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX18axX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX5axX5fxX1exX6xX23xX6exX1exX7xX6xXbxX184xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX243fxX5axX3xXexX18axX6xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX4xX1fdxX4xX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX18axXdxX94xXexX1xX6xX5axX1exXexX18axX6xX1exX23xX184xXdxX1exX6exX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX6exX27xX1exXexX1xX6xX184xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX1d0xX27xX15xX10xXexX1exXexX18axXdxX23xX1xX1exXbaxX15xX1exX1xX184xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX3cxX1exX1xX6exX23xX6exX1exXexXdxX23xX1xX94xXffxX100xXffxX2f5xX3cxX2xX145xX1xXexX5axXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xX18axX4xX9xXaxX94xX5axX10xX6exXdxX6xX94xX2xXffxX100xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX3cxX94xX2f5xX102xX6exX2f9xX2xX2f9xX100xX102xXffxX17exXexX17exX3cxX2xXffxX2xX5xX100xX145xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX6exXdxX5cxX2fxX0xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX243fxX5axX3xXexX18axX6xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX4xX1fdxX4xX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX18axXdxX94xXexX1xX6xX5axX1exXexX18axX6xX1exX23xX184xXdxX1exX6exX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX6exX27xX1exXexX1xX6xX184xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX1d0xX27xX15xX10xXexX1exXexX18axXdxX23xX1xX1exXbaxX15xX1exX1xX184xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX3cxX1exX1xX6exX23xX6exX1exXexXdxX23xX1xX94xXffxX100xXffxX2f5xX3cxX2xX145xX1xXexX5axXaxX2fxXcxX1xX243fxX5axX3xXexX18axX6xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX4xX1fdxX4xX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX2fxX19bxX6xX23xX3xXf1xX216xX23xX3xX1xX8axX6xX3xX1exX3xXf0xX573xX3xX1xX12axXdxX3xX3exX12axXdxX3xX91xX10e9xX23xX22xX3xX23xX1xX91cxX23xX3xX6exX91cxX23xX3xX1bfxX3exX3fxX40xX41xX1cbxX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX5cxX1c1xX6xX3xXexX576xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX243fxX5axX3xXexX18axX6xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xX4xX1fdxX4xX3xX5fxX1fdxX184xX3xX4xX1fdxX184xX7bxX3xXexXc4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX7bxX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXexX126xXdxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX7xX759xXbxX3xXexX4c5xXdxX145xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX6exXdxX5cxX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX738xX4c5xX5axX3xX1xX184xX49xX23xX3xXexX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX18axXdxX94xX7xX184xX5axX1exX1xX184xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xX23xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX184xXdxX1exX6exX27xX23xX22xX1exXexX18axXdxX23xX1xX1exXbaxX15xX1exX1xX184xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX3cxX1exX1xX6exX23xX6exX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbaxX1xX184xX6xX1exX1cxX5cxXdxXdxX94xXffxX100xXffxX102xX3cxX2f5xX145xX1xXexX5axXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xX18axX4xX9xXaxX94xX5axX10xX6exXdxX6xX94xX2xXffxX100xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX2bexX94xX2xX17exXffxX6exX86xX2xX86xX17exX2f5xX17exXffxXexX102xX86xX100xX2f9xX86xX5xX100xX145xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX6exXdxX5cxX2fxX0xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX738xX4c5xX5axX3xX1xX184xX49xX23xX3xXexX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX18axXdxX94xX7xX184xX5axX1exX1xX184xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xX23xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX184xXdxX1exX6exX27xX23xX22xX1exXexX18axXdxX23xX1xX1exXbaxX15xX1exX1xX184xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX3cxX1exX1xX6exX23xX6exX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbaxX1xX184xX6xX1exX1cxX5cxXdxXdxX94xXffxX100xXffxX102xX3cxX2f5xX145xX1xXexX5axXaxX2fxX738xX4c5xX5axX3xX1xX184xX49xX23xX3xXexX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX2fxXcxX18axXc3xX58dxX23xX22xX3xX5fxX6xX23xX3xX30xXdxX23xX1xX3xXexX1d3xX3xX1exX3xX40xX22xX91cxX23xX3xX7xX1fdxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXcxX18axX60xX23xX3xXf1xXdxX1d3xXexX3xX3exX848xX27xX3xX91xX66xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX4xX1fdxX4xX3xX91xX59dxX23xX3xX5cxX1d9xX3xXexXdxX1d3xXbxX3xXexX1xX27xX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX22xX8axXbxX3xX475xX7bxX3xX7xX4c5xX5axX3xX1xX184xX49xX23xX3xXexX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1fdxX4xX3xX5fxX1fdxX184xX3xX4xX1fdxX184xX7bxX3xXexXc4xX3xXexX18axX734xX23xX1xX7bxX3xX6exX48fxX3xXexX1xX12exX184xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX1d0xX27xX15xX1d3xXexX3xX91xX203xX3xXbxX1xX772xX4xX3xX5cxX772xX3xXexX79xXexX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX7bxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX6exXdxX5cxX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX297xX47dxX3xXexX18axXdxX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX4xX1fdxX4xX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX3xX5cxX66xX3xX1xX126xX3xXexX60xX23xX22xX7bxX3xX22xXdxX12exXdxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xXexXdxX11exX27xX3xXexX1xX184xX1fdxXexX3xX5xX1189xX3xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX18axXdxX94xX4xX27xX1exXexX18axXdxX1exXbaxXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX5cxX6xX23xX1exX6exX10xX1exX5cxX10xX1exX1xX6xX1exXexX6xX23xX22xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exXexXdxX10xX27xX1exXexX1xX184xX6xXexX1exX5xX27xX1exX23xX5fxX7xXbxX94xXffxX100xXffxX17exX2xX102xX145xX1xXexX5axXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xX18axX4xX9xXaxX94xX5axX10xX6exXdxX6xX94xX2xXffxX100xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX2bexX94xX2xX86xX102xX6exX2xX2xX17exX86xX2f5xX17exX2f5xXexXffxX100xX17exX102xX102xX5xX100xX145xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX6exXdxX5cxX2fxX0xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX297xX47dxX3xXexX18axXdxX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX4xX1fdxX4xX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX3xX5cxX66xX3xX1xX126xX3xXexX60xX23xX22xX7bxX3xX22xXdxX12exXdxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xXexXdxX11exX27xX3xXexX1xX184xX1fdxXexX3xX5xX1189xX3xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX18axXdxX94xX4xX27xX1exXexX18axXdxX1exXbaxXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX5cxX6xX23xX1exX6exX10xX1exX5cxX10xX1exX1xX6xX1exXexX6xX23xX22xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exXexXdxX10xX27xX1exXexX1xX184xX6xXexX1exX5xX27xX1exX23xX5fxX7xXbxX94xXffxX100xXffxX17exX2xX102xX145xX1xXexX5axXaxX2fxX297xX47dxX3xXexX18axXdxX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX4xX1fdxX4xX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xX3xX5cxX66xX3xX1xX126xX3xXexX60xX23xX22xX7bxX3xX22xXdxX12exXdxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xXexXdxX11exX27xX3xXexX1xX184xX1fdxXexX3xX5xX1189xX3xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX2fxX297xX47dxX3xXexX18axXdxX3xX58dxX3xXcxXf0xX3xX30xX31xX3xXe4cxX23xX1xX3xX5cxX49xX3xX1xX27xX15xX59xX23xX3xXcxX1xX126xX4xX1xX3xX3exX49xX3xX91xX573xX3xXexX18axX6xX184xX3xX91xX576xXdxX7bxX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX23xX1xX109axX23xX22xX3xX475xX3xXbaxXdxX1d3xX23xX3xXexX91cxX5axX3xX1xX27xX15xX1d3xXexX7bxX3xXexX18axX1fdxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xXexX4c5xXdxX3xX4xX1fdxX4xX3xX91xX126xXdxX3xX5fxXdxX203xX27xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXbaxX1xX8axX6xX3xXf0xXf1xXf2xXf2xX3xXexX126xXdxX3xX4xX1fdxX4xX3xX5fxX27xX576xXdxX3xXexXdxX1d3xXbxX3xX1cxX583xX4xX3xX4xX47dxX3xXexX18axXdxX3xXexX18axXc3xX4c5xX4xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX145xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX6exXdxX5cxX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX297xX1xX27xX243fxX23xX3xX5fxX1d9xX3xXbax109c1xX7bxX3xX91xX12exX5axX3xX5fxX12exX184xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX4xX27xX79xXdxX3xX23xX216xX5axX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xX145xX145xX145xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX1d0xX27xX15xX10xX23xX94xX4xX1xX27xX6xX23xX1exX5fxXdxX1exXbaxX15xX1exX6exX6xX5axX1exX5fxX6xX184xX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX184xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX184xXdxX1exX6exX27xX23xX22xX1exXexX18axXdxX23xX1xX1exXbaxX15xX1exX1xX184xXbxX1exX4xX27xX184xXdxX1exX23xX6xX5axX1exX1xX6exX23xX6exX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX94xXffxX100xX2xX2f9xX2f9xX102xX145xX1xXexX5axXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xX18axX4xX9xXaxX94xX5axX10xX6exXdxX6xX94xX2xXffxX100xX94xX23xX10xX2a6xX7xX94xXffxX100xX86xX86xX94xX2xX2f9xX2f9xX6exXffxX2xX2xX2xX100xX86xX2xXexX2xX2bexX2f9xX17exX2f9xX5xX100xX145xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX2xX3cxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX24xX3xX51xXdxX53xX23xX3xX23xX1xXdxX59xX5axX3xX5cxX49xX3xX5fxX60xX27xX3xX23xX1xXdxX66xX27xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xX79xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5cxX7fxX23xX3xX86xX3xX23xX1xX8axX5axX3xX5cxX7fxX23xX3xX91xX66xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX6exXdxX5cxX2fxX0xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX297xX1xX27xX243fxX23xX3xX5fxX1d9xX3xXbaxX37f1xX7bxX3xX91xX12exX5axX3xX5fxX12exX184xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX4xX27xX79xXdxX3xX23xX216xX5axX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xX145xX145xX145xXaxX3xX1xX18axX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX1d0xX27xX15xX10xX23xX94xX4xX1xX27xX6xX23xX1exX5fxXdxX1exXbaxX15xX1exX6exX6xX5axX1exX5fxX6xX184xX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX184xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX184xXdxX1exX6exX27xX23xX22xX1exXexX18axXdxX23xX1xX1exXbaxX15xX1exX1xX184xXbxX1exX4xX27xX184xXdxX1exX23xX6xX5axX1exX1xX6exX23xX6exX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX94xXffxX100xX2xX2f9xX2f9xX102xX145xX1xXexX5axXaxX2fxX297xX1xX27xX243fxX23xX3xX5fxX1d9xX3xXbaxX37f1xX7bxX3xX91xX12exX5axX3xX5fxX12exX184xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX3xX4xX1fdxX4xX3xX23xX12axXdxX3xX6exX27xX23xX22xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX4xX27xX79xXdxX3xX23xX216xX5axX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xX145xX145xX145xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX18axX184xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX2fxX533xX15xX3xX5cxXdxX11exX23xX3xXcxX18axX27xX23xX22xX3xXc3xX59dxX23xX22xX3xX3fxX12exX23xX22xX7bxX3xX297xX1xX75xX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3exX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX730xX11exX3xX3fxX734xX23xX1xX3xX738xX59dxX23xX3xX91xX66xX3xX23xX22xX1xX1d9xX3xX41bxX19bxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX7bxX3xX4xX1fdxX4xX3xX7xX58dxX7bxX3xX5fxX6xX23xX7bxX3xX23xX22xX49xX23xX1xX3xXexX848xXbxX3xXexX18axX27xX23xX22xX3xX4xX6xX184xX3xX4xX1xX27xX243fxX23xX3xX5fxX1d9xX3xXexX49xXdxX3xX5xXdxX59xX27xX3xXexX18axX734xX23xX1xX3xXbaxX31xX3xX1xX34xXbxX3xX4xX27xX79xXdxX3xX23xX216xX5axX7bxX3xX91xX12exX5axX3xX5fxX12exX184xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5xXc3xX521xX23xX22xX7bxX3xX91xX583xX23xX22xX3xX1d0xX27xX15xX3xX91xX1d9xX23xX1xX145xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX6exXdxX5cxX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX94xX27xX5xX2fxX0xX6exXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18axXaxX2fxX0xX94xX6exXdxX5cxX2fxX0xX94xX6exXdxX5cxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4cxX27xXexX1xX184xX18axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX18axXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX40xX1xX8axX5axX3xX760xX145xXf1xX0xX94xXbxX2f
Nhóm P.V