Không được nghỉ phép vì sở trường
Một hôm khi John chuẩn bị đi làm thì mưa rất to, anh liền gọi điện cho ông chủ của mình:
8bf8xa951xcd9dxc398x8e70x11cc6xX0xc397xb956xa12dx106d5x102daxdca9xf1d0xXcx105aex127b5xbd99xbf7fxX2xd9b9xXax9f70xXfxX4xb168xX6xec4bx123fdx112e5xX8x124a0x10721x10232xX9xX8xX1bxX1cxX6xd4ebxX8xX10xX6x1176bxX10xX8xX3xb209xX8xXcx11b47xX8xX13x102e0xX1fxb7e2xX1bxX1cxX0xe27dxX6xX7xX4xX0xX3axX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x115c9xX15xXbxX1xXfxX4x9952xcff6xX13xX8xX6xX1axb48dxX8x9d74xX6xX2xX8x12de3xa27dxX6xX1bxX8xX9xX6xd3b4x1140axX1bxX8xfccax1172fxX8xX1exX2xX8xXax10651xX5bxX8xX13xX6xX2exX8xX5bxX1fxXbxX8xX34x10e00xX13xX8xX13xX62xa53dxX8xXbxX1bxX6xX8xXaxX2xd7e6xX1bxX8xX1cx1243exX2xX8xX1exX2xd7ecxX1bxX8xX9xX6xX62xX8xX1axX1bxX1cxX8xX9xX6xfd31xX8xX9xXa2xXbxX8xX5bxX2exX1bxX6xf89exX0xX3axX10xX4xX0xX13xXbxX6cxXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1bxX1cxXexXfxca66xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1bxX1cxXexXfxfe9dxXfxX8xX6cxX62xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc5xXfxX4xX0xX13xX6cxX62xX1xc5aaxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xdf8dxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xd6baxX13x12dc6xXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8x105dbxX68xXcxX13xX2xb688xXe8xf89fxXfxX4xX0xX2xX5bxX1cxX8xXcxX34xX9xXexXfxX3axX3axX2xe882xX6cxXbxX62xX6xXbxX13xX2xX1bxX6xX12dxX3xX1bxX3axX1bxX15x116f9xXcxX3axX7x107a9xXc5xb65bxX3axX7xXc5x9839xX1xXd5xX7xc967xX7xX147xXc5xXc5xX13xX7xXc5xXd5xX141x119b9xX155xXaxXc5xX12dxX116xX10xX1cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX62xb166xX5bxXbxX1cxX15xXfxX8xX13dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX147xXc5xXc5xX10xX10cxXfxX8xX13dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX147xXc5xXc5xX10xX10cxXfxX8xX3axX4xX0xX3axX10xX4xX0xX3axX13xX1xX4xX0xX3axX13xX34xX4xX0xX3axX13xX6cxX62xX1xXe8xX4xX0xX3axX13xXbxX6cxXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8x122d1xX6xc7ecxX8xX9xXa2xXbxX8xX13xX1axX2xX8xX6xX2xX95xX1bxX8xX13xf2e1xX2xX8xX5bxX1fxXbxX8xX1bxX1cx1201axX10xX8xX6x1010dxX13xX8xX34x9dbexX2xX8xX1axX1bxX1cxX8xX9xX6xXa2xX8xX1ecxX84xX8xX1cxX2xX36xX8xX5dxX6xX1axX1bxX1cxX8xX9xd937xX8xX9x11d69xX9xX6xX8xX1bxX73xX62xX8xX1exX2xX8xXaxX73xX5bxX8xX1exX1fxX20xX9xX12dxX8xb9f9xX1bxX1cxX8xX9xX6xX62xX8xX13xX1axX2xX8xX10cxX2xX1bxX8xX1bxX1cxX6xX26xX8xX10xX6xX2axX10xX8xX6xX1axX5bxX8xX1bxXbxXe8xX8xX1bxX6xX2ax9e2bxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX22exX1bxX1cxX8xX9xX6xXa2xX8xX9xXa2xXbxX8xX61xX62xX6xX1bxX8xX1bxX1cxX6xX2xa9ffxX5bxX8xX5dxX6xcfccxX9xX8xX1exX219xX10xXacxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xX18xX6xX1axX1bxX1cxX8xX1exX1fxX20xX9xX84xX8xX6xX1axX5bxX8xX1bxXbxXe8xX8xX9xc3fexXbxX8xX6xX73xX1bxX1cxX8xX9xX216xX8xX1bxX6xX2xX8cxX68xX8xX3xX2xX95xX9xX8xXaxX2a0xX5bxX12dxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8x10ac4xX6xX1fxX1bxX1cxX8xX1bxX6xX73xX8xX13xX1axX2xX8xX1cxX2x1225exXbxX8xX1ex9b8cxX62xX8xX13xX6xX1f9xX8xX1bxX73xXe8xX84xX8xX5dxX6xX1axX1bxX1cxX8xX9xX216xX8xX13xX73xX68xX8xX13xX6xX2exX8xXaxX73xX5bxX8xXcxXbxX62xX8xX1exX1f9xX1bxX8xX1exX1fxX20xX9xX12dxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX22exX1bxX1cxX8xX9xX6xXa2xX8xX9xXa2xXbxX8xX61xX62xX6xX1bxX8xX1axX1bxX8xX13xX1fdxX1bxX8xX1bxX216xX2xXacxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xX11xX6xX1f9xX8xX5dxX6xX1axX1bxX1cxX8xX10xX6xX352xX2xX8xX6xX1fdxX2xX8xX10cxX2xX1bxX8xX3xX2xX95xX9xX84xX8xX9xX1f5xX68xX8xX6cxX352xX62xX8xXcxX31xX8xX13xX6x12e86xX9xX6xX8xX3xX73xX8xXcxX31xX8xX13xX34xX1fxX36xX1bxX1cxX8xX9xXa2xXbxX8xX9xX1f5xX68xX8xXaxX73xX8xX6cxa7b3xX2xX8xXaxX56xX2xX8xXcxXbxX62xee99xX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xX253xX453xX253xX0xX3axX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX0xXcxX13xX34xX62xX1bxX1cxX4xX1daxX6xX1fdxX1bxX1cxX8xXcxX1f5xX10xX8xX6cx8c85xXe8xX8xX9xX1axX8xX3xX20xX8xXaxX2a0xX5bxX8xX9xX6xX2xX29bxX68xX0xX3axXcxX13xX34xX62xX1bxX1cxX4xX0xX3axX10xX4xX0xX3axX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX4fxXbxX2xX8xX3xX20xX8xX9xX6xX1fdxX1bxX1cxX8xX1exXbxX1bxX1cxX8xX1bxX1cxX1fdxX2xX8xX10cxX15xX5bxX8xX13xX2xX8xX3xX2xX84xX8xX1exX56xX13xX8xX1bxX6xX2xX29bxX1bxX8xX3xX20xX8xX11xae01xX62xX8xX9xX6xX26xX8xX3xX73xX62xX8xX5bxX73xX1bxX8xX6xX2exX1bxX6xX8xX6x10d29xX2xX8xX9xX6xX1fdxX1bxX1cxXacxX0xX3axX10xX4xX0xX13xXbxX6cxXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1bxX1cxXexXfxXc5xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1bxX1cxXexXfxXd5xXfxX8xX6cxX62xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc5xXfxX4xX0xX13xX6cxX62xX1xXe8xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX0xX2xX5bxX1cxX8xXcxX34xX9xXexXfxX3axX3axX2xX12dxX6cxXbxX62xX6xXbxX13xX2xX1bxX6xX12dxX3xX1bxX3axX1bxX15xX13dxXcxX3axX7xX141xXc5xX143xX3axX7xXc5xX147xX1xXd5xX7xX14bxX7xX147xXc5xXc5xX13xX14bxX7xX14bxX147xX7xX7xX143xX14bxXaxX7xX12dxX116xX10xX1cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX62xX167xX5bxXbxX1cxX15xXfxX8xX13dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX147xXc5xXc5xX10xX10cxXfxX8xX13dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX147xXc5xXc5xX10xX10cxXfxX8xX3axX4xX0xX3axX10xX4xX0xX3axX13xX1xX4xX0xX3axX13xX34xX4xX0xX3axX13xX6cxX62xX1xXe8xX4xX0xX3axX13xXbxX6cxXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xad5exX5bxX8xX3xcff8xX2xX8xX9xX1axX8xX1xX2xb6c9xX1bxX8xX3xX2xX29bxX1bxX8xX1bxX73xXe8xX8xXbxX2xX8xX10cxX2xX1bxX6xX8xX6xX449xX1bxX453xX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX11xX558xX62xX8xf2cfxX68xXbxXe8xX8xXcxXbxX1bxX1cxX8xX6cxadb4xX62xX8xX5bxX219xX8xX3xX20xX8xX1bxX216xX2xXacxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xb868xbb4fxX8xX1bxX6xX2xX29bxX1bxX8xXaxX73xX8xX15xX5bxX8xX34xX1fdxX2xX12dxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xX11xX6xX1f9xX8xX15xX5bxX8xX3xX6a9xX2xX8xX9xX1axX8xX5dxX2xXbxX8xXbxX2xX8xX10cxX2xX1bxX6xX8xX6xX449xX1bxX453xX8x12584xX8xX3xX20xX8xX11xX558xX62xX8xXaxX1ecxX8xX9xX6xX26xX8xX3xX73xX62xX8xX5bxX56xX13xX8xX9xX1axX8xX1xX2xX6b1xX1bxX8xX3xX2xX29bxX1bxX8xX5dxX6xX219xX9xX12dxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xdd95xX73xX8xX15xX5bxX12dxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xX11xX6xX1f9xX8xX15xX5bxX8xX3xX6a9xX2xX8xX6cxX1ecxX1bxX8xX1cxX219xX2xX8xX9xb78bxX8xX9xXa2xXbxX8xXbxX1bxX6xX453xX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xX74bxX74cxX8xX1bxX6xX2xX29bxX1bxX8xXaxX73xX8xX15xX5bxX253xX8xX7b1xX8xX11xX558xX62xX8xX5dxX6xX1axX1bxX1cxX8xXcxX68xXe8xX8xX1bxX1cxX6xX74cxX8xX1exX219xX10xX12dxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX33exX1cxX6xX15xX8xX13xX6xX7fxXe8xX8xX13xX6xX1f9xX8xX3xX20xX8xX11xX558xX62xX8xXaxX2xX8cxX1bxX8xX13xX34xX68xX8xX13xX34xX2axX62xX8xXaxX29bxX1bxXacxX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8x11743xX8xXbxX84xX8xXbxX1bxX6xX8xX1exX1fxX20xX9xX8xXaxX2a0xX5bxX84xX8xX3xX1f5xXe8xX8xX5bxX73xX8xXbxX1bxX6xX8xX1xX219xX5bxX8xX6cxX352xX62xX8xX13xX1axX2xX8xXaxX73xX8xX13xX2exX1bxX6xX8xX1excfc4xX68xX8xX9xXa2xXbxX8xXbxX1bxX6xX8xX9xX449xX8xX1exX7fxXe8xX253xX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfdxX62xX1xXe8xXfxX8xXcxX13xXe8xXaxX15xXexXfxX13xX15xX10cxX13xX10exXbxXaxX2xX1cxX1bxXacxX8xX116xX68xXcxX13xX2xX11bxXe8xX11dxXfxX4xX10exX8xX253xX253xX253xX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xe3a2xX62xX68xX34xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX62xX8x122e4xX1bxX6a5xX10cxX10xX34xX15xXcxXcxX0xX3axX10xX4
congthanh