Dịch Covid-19 tấn công Nam Á, kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra?
Kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra khi chính phủ các nước Nam Á phải lựa chọn giữa việc áp đặt biện pháp phong tỏa và cứu nền kinh tế.
54f3x95cfx8751xbdb0x775bxa52bx8b35xafb8xa88cxX7xcedcx8f46xd050x5670x68f3xaff9xX5xcdfcxXax7b02xd043xadefxX4xX1xX3xa0efxa90fxaab2xXdx59dbx956cxX2xa0eaxX3xXex9f3bxc6d1xX3xX4xc759xX23x93bbxX3xa2c1xX6xa912xX3x9a13x93c5xX3x9f0axX14xX4xX1xX3xbddcx86d0xX23xX3xXexdcc9xXdxX3xXexccf8xX3xX23xX1xX22xXexX3x5e29xX6xX23xX28xX3xX1cxXdx9834xX23xX3x6627xX6xa99exX0xb668xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7e1xX10xX6xX1cxXaxX12x59dcxX14xX4xX1xX3xX36xX37xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX46xX6xX23xX28xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX3xX31xX1xXdxX3xX4xX1x67c6xX23xX1xX3xXbxX1xcc8dxX3xX4xa9c9xX4xX3xX23x6c51x7bc1xX4xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX3xXbxX1xX37xXdxX3xX5x944fxX6xX3xX4xX1xbaa8xX23xX3xX28xXdx652axX6xX3xX1axXdxX3fxX4xX3xX9axXbxX3xX46x5bcdxXexX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXex963dxX6xX3xX1axd9abxX3xX4xc5a6x9f00xX3xX23xaaa8xX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXex8bcbxb842xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62f3xX19xX1cxa8f3xXaxX12x7b41xXaexX3xX5xa65axX4xX3xbc91xXe0xX6xX23xX3xX7xX9fxX2cxX3xX4xX1xX19xX3xX50x8be3xX23xX28xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX3xX4x6466xX3xXexX1xada5xX3xXexX50xX9axX23xX1xX3xX46xX9ex5b81xX4xX3xX37xX23xX1xX3xX1xX9ex7f75xX23xX28xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX4xX97xX6xX3xX46xX107xXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX46x64e2xX3xX36xXdxXecxX23xX3xX2cxX22xXexX2fxX3xX31xX1xXdxX3xXexc93exX3xX5xX3fxX3xX5x7d48xX100xX3xX23xX1xXdxX4dxX2cxX3xXexb7c3xX23xX28xX3xX1axXb3xXexX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX31xX1xXe0xX3xX1axXaexX4xX3xX4xX123xX3xX1cxX178xX23xX3xX4xX9exX3xX46xX26xX23xX28xX3xX46xb5f7xX4xX3xX23xXdcxX100xX3xXexX50xX13axX3xXexX1xXdcxX23xX1xX3xce77xX46xXdxX127xX2cxX3xX23xX123xX23xX28xb782xX3xX4xX97xX6xX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxXedxX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxX2cxX6xX50xX28xXdxX23xd389xX3x9c5fxXbx72b3xX3xX6xXe0xXexX19x7ca1xXaxX12xX0xXexX36xX19xX1cxX100xX12xX0xXexX50xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXdxX2cxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xX1dxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX14xX4xX1xX3xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX4xX26xX23xX28xX3xX23xX6xX2cxX3xX9axX2fxX3xX31xX14xX4xX1xX3xX36xX37xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX46xX6xX23xX28xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX52xX3xX1x8fc7xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXedxX36xX6xX19xX1xX6xXexXdxX23xX1xXedxX1axX23xX54xX23xX10xd4a3xX7xX54xX1ecxba3cxX1ecxaf87xX54xX2xX289x76a1xX1cxX28bxX1ecxX1ecxX289xbe15xX289xX1fxXexX1fxX1ecxX295xX2xX5xX2xXedxadbfxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX4xX26xX23xX28xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX14xX4xX1xX3xX36xX37xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX46xX6xX23xX28xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX52xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxXbxX1xX19xXexX19xX1dxX19xX50xXdxX28xXdxX23xX6xX5xX1dxX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1eaxX54xX54xXdxX2cxX6xX28xX10xX7xXedxX1axX19xX1axXedxX1axX23xX54xXe0xXbxX5xX19xX6xX1cxX10xX1cxX54xXe0xXdxXe0x5e63xX23xXexX1eexX285xXbxX1xX36xX28fxX1x7cdaxX1cxX2cxX19xX5xX2cxX1eexX6xX54xX1ecxX289xX1ecxX289x5f4exX289xX295xX33exX2xbb69xX54xX6xX23xX33exX1cxX19xX33exX4xX19xX1axXdxX1cxX33exX2xX1fxX33exX2xX28fxX1fxX1ecxX1ecxX327xX289xX28bxX1ecxX1ecxX28fxX28fxX28bxX295xX327xX1fxX2xX2xX1ecxX289xX343xX295xX33exXe0xX285xXe0xXdxXedxX2a0xXbxX28xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX1cxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1xXdxX3xXexX1xX127xX3xX4xX9axX4xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX178xX23xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX46xX9exX131xX4xX3xX46xXc4xXexX3xXexX50x6d66xX23xX3xX2cxd8e5xXexX3xX4xX1xXdxXecxX4xX3xX1eexX10xX3xXexX107xXdxX3xc01fxX23xX3xb203xX3aexXedxX3x8ca2xX23xX1xX1eaxX3xbc6bxX10xXe0xXexX10xX50xX7xXedxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX1cxX12xX0xX54xXexX50xX12xX0xXexX50xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX19xX23xXaxX12xXcxX1xXdxX3xXexX1xX127xX3xX4xX9axX4xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX178xX23xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX46xX9exX131xX4xX3xX46xXc4xXexX3xXexX50xX3aaxX23xX3xX2cxX3aexXexX3xX4xX1xXdxXecxX4xX3xX1eexX10xX3xXexX107xXdxX3xX3bexX23xX3xX3c1xX3aexXedxX3xX3c5xX23xX1xX1eaxX3xX3caxX10xXe0xXexX10xX50xX7xXedxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX1cxX12xX0xX54xXexX50xX12xX0xX54xXexX36xX19xX1cxX100xX12xX0xX54xXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX0xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX1b9xXcxX266xX23xX1xX3xX1xX266xX23xX1xX3xXexX1xc153xXexX3xXexX1xX37xX2cxX3xX31xX1xa065xX4xX1c3x8b5axX0xX54xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX103xX6xXe0xX3xX23xX1xXdxXe3xXe0xX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xX1xX19xXdcxX23xX1xX3xX1xXdcxX23xX1xX3xX1cxXb8xX3xX1cxX3aexXdxX3xXexX107xXdxX3x5530xd6b1xX3xX1axXdcxX3xX4xX1xX178xXe0xX3xcb6axXe0xX2fxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX46xX6xX23xX28xX3xX4xX1xXe0xX100xX127xX23xX3xX1xX9exX9fxX23xX28xX3xX7xX6xX23xX28xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX3x55aaxX3xX23x7dddxXdxX3xX4xX1xXdxXecxX2cxX3xX2xX54xX28bxX3xX1cxX178xX23xX3xX7xX49cxX3xXexX50xX3aaxX23xX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxXedxX3xX103xX49cxX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX4dxX2cxX3xX1axXdxX50xXe0xX7xX3xX103xc33bxX3caxX103xX1dxX18xX19x7731xX1dxX1ecxX3xXexX182xX23xX28xX3xX1axXb3xXexX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX1xX3fxX3xXexX1xX49cxX23xX28xX3xX100xX3xXexXecxX3xX2cxX19xX23xX28xX3xX2cxX6xX23xX1xX3xX4xX97xX6xX3xX31xX1xXe0xX3xX1axXaexX4xX3xX46xXdfxX23xX28xX3xXexX50xX9exX9fxX4xX3xX23xX28xXe0xX100xX3xX4xX526xX3xX7xa18dxXbxX3xX46xa8a5xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX2axX6xX2cxX3xX2exX3xX46xX9exX131xX4xX3xX4xX19xXdxX3xX5xXdcxX3xX23xX526xXdxX3xX4xX123xX3xX2cxX26xXdxX3xXexX50xX9ex8c4dxX23xX28xX3xXexX1xXe0xX492xX23xX3xX5xX131xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1axXdxX50xXe0xX7xX3xX103xX55cxX3caxX103xX1dxX18xX19xX562xX1dxX1ecxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX50xXdxX127xX23xXedxX3xX69xX1xX26xX23xX28xX3xX4xX1xa074xX3xX46xX26xX23xX28xX3xX1cxX178xX23xX3xX4xX9exX2fxX3xX23xX526xXdxX3xX46xX178xX100xX3xX4xb3e2xX23xX3xX4xX123xX3xX1xX3fxX3xXexX1xX49cxX23xX28xX3xX100xX3xXexXecxX3xX31xbe47xX2cxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX50xXdxX127xX23xX2fxX3xX28xddd1xX23xX3xX28x72b2xXdxX3xX1axXe3xX3xX2cxXc4xXexX3xX46xX14xX6xX3xX5x6cc1xX3xX1axX9fxXdxX3xXcxX50xXe0xX23xX28xX3xbd01xXe0xX49cxX4xX3xX523xX3xX23xX526xXdxX3xX31xX1xX13axXdxX3xX23xX28xXe0xX3bxX23xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXedxX3xXcxX172xX3xX5xX3fxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX1cxX178xX23xX3xX7xX49cxX23xX28xX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX46xX123xXdxX3xX23xX28xX1xc09fxX19xX3xX1axXdcxX3xX7xXe0xX100xX3xX1cxXdxX23xX1xX3xX1cxX9ex8fb4xX23xX28xX3xX4xX6xX19xXedxX3xX4e4xX107xX23xX28xX3xX5xX9exX9fxXdxX3xX28xXdxX6xX19xX3xXexX1xX26xX23xX28xX3xX31xX64cxX2cxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX50xXdxX127xX23xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX2axX1xXdxXe3xXe0xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX1axXdxX3fxX23xX3xXexcaacxX3xX69xX6xX36xXe0xX5xX3x59f1xX55cx938axX28xX1xX6xX23xXdxX7xXexX6xX23x7028xX3xX46xXecxX23xX3xX13xX1xX6xX31xX6xX3xX733xXfdxX6xX23xX28xX5xX6xX1cxX10xX7xX1xX73fxX3xX1cxX19xX3xX10axXe0xX9axX3xXexX37xXdxX3xX46xX161xX3xXbxX1xX37xXdxX3xXexX72bxX3xX4xX1xX49cxXdxX3xXexXdxXecxXbxX3xX23xX1xX492xX23xX3xX4xX9axX4xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX178xX23xX3xX23xX28xX1xXdxX3xX23xX1xXdxX4dxX2cxX3xX1axXdxX50xXe0xX7xX3xX103xX55cxX3caxX103xX1dxX18xX19xX562xX1dxX1ecxX2fxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX4xX1xXecxXexX3xXexX50xXdcxX23xX3xX23xX28xX492xXbxX3xX31xX1x8f60xXbxX3xX4xX9axX4xX3xX23xX28xX1xb35cxX6xX3xXexX50xX6xX23xX28xX2fxX3xX23xX1xXdcxX3xX1xXd8xX6xX3xXexX9axX23xX28xX3xX23xc54exX3xX5xXaexX4xX3xX1xX19xX107xXexX3xX46xX3aexX23xX28xX3xX1axXdcxX3xX23xX1xXdxXe3xXe0xX3xX28xXdxX6xX3xX46xX266xX23xX1xX3xX46xX6xX23xX28xX3xXexXe0xX100xX3fxXexX3xX1axXb3xX23xX28xX3xXexX266xX2cxX3xX31xXdxXecxX2cxX3xX7xXaexX3xX28xXdxX1a8xXbxX3xX46xX6d8xX3xX4xX1xX19xX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xXexX1xX178xX23xX3xX100xX3aaxXe0xX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX4xX526xX23xX3xX23xX28xXe0xX100xX3xX31xX14xX4xX1xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX1b9xXcxX266xX23xX1xX3xX1xX266xX23xX1xX3xXexX1xX492xXexX3xXexX1xX37xX2cxX3xX31xX1xX49cxX4xXedxX3xX2axX1xXdxXe3xXe0xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX178xX23xX3xX46xX161xX3xX4xX1xXecxXexX3xXexX50xX3aaxX23xX3xX1eexX10xX3xX4xXdfxXe0xX3xXexX1xX9exX526xX23xX28xX3xX31xX1xXdxX3xX1cxXdxX3xX4xX1xXe0xX100xX127xX23xX3xX28xXdxXb8xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX1axXdxX3fxX23xX3xX46xX127xX3xXexX266xX2cxX3xX31xXdxXecxX2cxX3xX28xXdxX9exX5e8xX23xX28xX3xX4xX1xX182xX2cxX3xX7xX123xX4xX3xX46xXc4xX4xX3xX36xXdxX3fxXexX1c3xX2fxX3xX55cxX36xX1cxXe0xX50xX3xX3caxX19xX36xX3xX1dxX3xX36xX9axX4xX3xX7xX7c9xX3xXexX107xXdxX3xXfdxX3fxX23xX1xX3xX1axXdxX3fxX23xX3xX3c1xX6xX3xX31xX1xX19xX6xX3xX18xX1xXdxXexXexX6xX28xX19xX23xX28xX3xX4xX97xX6xX3xXfdxX6xX23xX28xX5xX6xX1cxX10xX7xX1xX2fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x6e3fxX3xX1axX9fxXdxX3xX55cxd605xb808xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX18xX1xXe0xX100xX3aaxX23xX3xX28xXdxX6xX3xX55cxX50xX4xX1xXdxX10xX3xX18xX5xX10xX2cxX10xX23xXexX7xX3xXexX1xXe0xX3aexX4xX3xX3c1xX107xXdxX3xX1xXb3xX4xX3xX18xXe0xX50xXexXdxX23xX3xX13axX3xXcxX178xX100xX3xX55cxXe0xX7xXexX50xX6xX5xXdxX6xX3xX46xX9axX23xX1xX3xX28xXdxX9axX3xXexX266xX23xX1xX3xX1xX266xX23xX1xX3xX4xX123xX3xXexX1xX127xX3xXexX50xX13axX3xX23xX3aaxX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX1xX526xX23xXedxX3xX1b9xX3c1xX9exX5e8xX23xX28xX3xX4xX19xX23xX28xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX1ax8d2dxX23xX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX46xX19xX107xX23xX3xX4xX22xXbxX3xX7xX49cxX3xX23xX1xX178xX23xXedxX3xX18xX1xX1a8xX23xX28xX3xXexX6xX3xX4xX123xX3xXexX1xX127xX3xX4xX1xXdfxX23xX28xX3xX31xXdxXecxX23xX3xX7xX49cxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX4xX1xXecxXexX3xX4xX6xX19xX3xX1xX526xX23xX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xXexXe0xX65cxX23xX3xXexX9fxXdxX1c3xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xXcxX50xX3aaxX23xX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxX3xX46xX161xX3xX4xX123xX3xX1xX526xX23xX3xX343xX3xXexX50xXdxX3fxXe0xX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX2cxX7bfxX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axXdcxX3xX1xX526xX23xX3xX28bxX28bxX295xXedxX289xX289xX289xX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xXexd4d4xX3xX1axX19xX23xX28xXedxX3xXcxX49cxX4xX3xX46xX3aexX3xX5xX178xX100xX3xX23xX1xXdxX4dxX2cxX3xX46xX6xX23xX28xX3xX28xXdxX6xX3xXexX182xX23xX28xX3xXexX50xX3aaxX23xX3xX31xX1xX7bfxXbxX3xX31xX1xXe0xX3xX1axXaexX4xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX3xX1axXdcxX3xX4e4xX4e5xX3xce14xX6xXexXdxX23xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX18xX9axX4xX3xX31xX14xX4xX1xX3xX36xX37xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX46xX6xX23xX28xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX3xX31xX1xXdxX3xX4xX1xX91xX23xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX4xX9axX4xX3xX23xX9exX9fxX4xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX3xXbxX1xX37xXdxX3xX5xXaexX6xX3xX4xX1xXb3xX23xX3xX28xXdxXb8xX6xX3xX1axXdxX3fxX4xX3xX9axXbxX3xX46xXc4xXexX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xX1axX9fxXdxX3xX1axXdxX3fxX4xX3xX4xXdfxXe0xX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xX28xXdxX6xX3xX46xX266xX23xX1xX3xX4xX123xX3xXexX1xXe0xX3xX23xX1xX492xXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX46xX6xX23xX28xX3xXexX50xX9exX131xXexX3xX7xX178xXe0xX3xX1axXdcxX19xX3xX46xX123xXdxX3xX23xX28xX1xX6c7xX19xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX0xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX18xX9axXdxX3xX28xXdxX9axX3xXbxX1xX37xXdxX3xXexX50xX37xX3xX31xX1xXdxX3xX1cxX6d8xX3xX36xXd8xX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xX10axXe0xX9axX3xX7xX9fxX2cxX0xX54xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX3bexX23xX3xX3c1xX3aexX3xX5xXdcxX3xX10axXe0xX49cxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX14xX3xX37xX23xX1xX3xX1xX9exX13axX23xX28xX3xX23xX28xX1xXdxX3aaxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xXexX1xXdfxX3xX28bxX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxX3xX1axX9fxXdxX3xX1xX526xX23xX3xX327xX28fxX28bxXedxX289xX289xX289xX3xX4xX6xX3xX2cxX7bfxX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX46xX9exX131xX4xX3xX1eexX9axX4xX3xX23xX1xX492xX23xXedxX3xX18xX19xX23xX3xX7xX49cxX3xX23xXdcxX100xX3xXexX50xX3aaxX23xX3xXexX1xXaexX4xX3xXexXecxX3xX4xX123xX3xXexX1xX127xX3xX4xX637xX23xX3xX4xX6xX19xX3xX1xX526xX23xX3xX23xX1xXdxXe3xXe0xX3xX1cxX19xX3xX1xX107xX23xX3xX4xX1xXecxX3xX1axXe3xX3xX23xX182xX23xX28xX3xX5xXaexX4xX3xX1eexX64cxXexX3xX23xX28xX1xXdxX3fxX2cxX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX23xX1xXdxXe3xXe0xX3xX4xX6xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX4xX1xX9exX6xX3xX46xX9exX131xX4xX3xXbxX1xX9axXexX3xX1xXdxX3fxX23xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX103xX49cxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xXexXaaaxX3xX1axX19xX23xX28xX3xXexX107xXdxX3xX3bexX23xX3xX3c1xX3aexX3xX46xX161xX3xXexX182xX23xX28xX3xX1xX526xX23xX3xX1ecxXedxX289xX289xX289xX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX23xX28xXdcxX100xX3xX1xX26xX2cxX3xX10axXe0xX6xX3xX733xX2xc084xX54xX295xX73fxX2fxX3xX23xX178xX23xX28xX3xXexX5b1xX23xX28xX3xX7xX49cxX3xX4xX6xX3xXexXaaaxX3xX1axX19xX23xX28xX3xX5xX3aaxX23xX3xX46xXecxX23xX3xX2xX2xXedxX1fxX289xX289xX3xX7xX6xXe0xX3xX31xX1xXdxX3xX4xX9axX4xX3xXexX1xXdcxX23xX1xX3xXbxX1xX49cxX3xX4e4xXe0xX2cxX36xX6xXdxX3xX1axXdcxX3xX2axX10xX285xX3xX13xX10xX1xX5xXdxX3xX4xX492xXbxX3xX23xX1xX492xXexX3xX7xX49cxX3xX5xXdxX3fxXe0xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX18xX1xX91xX23xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX3bexX23xX3xX3c1xX3aexX3xX46xX161xX3xX23xX1xX492xX23xX3xX46xX9exX131xX4xX3xX7xXaexX3xX31xX1xX10xX23xX3xX23xX28xX131xXdxX3xX1axXdcxX19xX3xX4xXe0xX49cxXdxX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xX327xX54xX1ecxX289xX1ecxX289xX3xX1axX266xX3xX9axXbxX3xX46xXc4xXexX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xX4xX1xXc4xXexX3xX4xX1xae1cxX3xX23xX1xX22xXexX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxXedxX3xXcxXe0xX100xX3xX23xX1xXdxX3aaxX23xX2fxX3xX46xXdxXe3xXe0xX3xX23xXdcxX100xX3xX46xX161xX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX1xXdcxX23xX28xX3xXexX50xXdxX3fxXe0xX3xX4xX26xX23xX28xX3xX23xX1xX178xX23xX3xX23xX1xX492xXbxX3xX4xX9exX3xX36xX14xX3xXexX1xX22xXexX3xX23xX28xX1xXdxX3fxXbxX2fxX3xX31xX1xX26xX23xX28xX3xXexX1xX127xX3xX10axXe0xX6xX100xX3xXexX50xX13axX3xX1axXe3xX3xX23xX1xXdcxX3xX1axXdcxX3xX46xX26xXdxX3xX31xX1xXdxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX7xX49cxX23xX28xX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xX23xX526xXdxX3xXexX107xX2cxX3xXexX50xX1a8xX3xX46xX26xX23xX28xX3xX46xX1a8xX4xX2fxX3xX5xXdcxX2cxX3xX28xXdxX6xX3xXexX182xX23xX28xX3xX23xX28xXe0xX100xX3xX4xX526xX3xX5xX178xX100xX3xX23xX1xXdxX4dxX2cxXedxX3xX69xX1xXdxX3xX4xX1xX91xX23xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX1cxX6d8xX3xX36xXd8xX3xX4xX9axX4xX3xX1xX107xX23xX3xX4xX1xXecxX2fxX3xX7xX49cxX3xX4xX6xX3xX2cxX7bfxX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX46xX161xX3xX28xXdxX6xX3xXexX182xX23xX28xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX123xX23xX28xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX4e4xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX69xXe0xX28xX10xX5xX2cxX6xX23xX2fxX3xX23xX1xXdcxX3xXbxX1xX178xX23xX3xXexX91xX4xX1xX3xX4xX97xX6xX3xXcxX50xXe0xX23xX28xX3xXexX178xX2cxX3xd6d7xXdxX5xX7xX19xX23xX2fxX3xX13axX3xXfaaxX6xX7xX1xXdxX23xX28xXexX19xX23xX3xX23xX1xX492xX23xX3xX46xX14xX23xX1xX1eaxX3xX1b9x8d76xX3xX2cxX3aexXexX3xX10axXe0xX49cxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX23xX1xX9exX3xX3bexX23xX3xX3c1xX3aexX2fxX3xX23xX526xXdxX3xX4xX123xX3xX4xX3aexX23xX28xX3xX46xX3bxX23xX28xX3xX23xX1xX492xXbxX3xX4xX9exX3xX5xX9fxX23xX3xX1axXdcxX3xX4xX123xX3xXexX172xX3xX5xX3fxX3xX23xX28xX1xX6c7xX19xX3xX46xX123xXdxX3xX4xX6xX19xX2fxX3xX36xX107xX23xX3xX31xX1xX26xX23xX28xX3xXexX1xX127xX3xX2cxX19xX23xX28xX3xX46xX131xXdxX3xX2cxXb3xXdxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX13axX3xX100xX3aaxX23xX3xX2cxX3aexXexX3xX4xX1xX7e1xX3xX46xX127xX3xX1axX9exX131xXexX3xX10axXe0xX6xX3xX4xX526xX23xX3xX36xX161xX19xX1c3xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xXcxX107xXdxX3xX23xX9exX9fxX4xX3xX5xX9axX23xX28xX3xX28xXdxXe3xX23xX28xX3xX949xX6xX31xXdxX7xXexX6xX23xX2fxX3xX23xX526xXdxX3xX28xX1xXdxX3xX23xX1xX492xX23xX3xX1xX526xX23xX3xX2xX295xX289xXedxX289xX289xX289xX3xX4xX6xX3xX2cxX7bfxX4xX3xX1axXdcxX3xX1xX526xX23xX3xX327xXedxX289xX289xX289xX3xX4xX6xX3xXexXaaaxX3xX1axX19xX23xX28xX2fxX3xXcxX1xX97xX3xXexX9exX9fxX23xX28xX3x75ccxX2cxX50xX6xX23xX3xX69xX1xX6xX23xX3xX46xX161xX3xXbxX1xX37xX23xX3xX46xX49cxXdxX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xXexX50xX3aaxX23xX3xXexX19xXdcxX23xX3xX10axXe0xX49cxX4xX2fxX3xX46xX3bxX23xX28xX3xXexX1xX5e8xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX36xXdxXecxXexX2fxX3xX10axXe0xX49cxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX23xXdcxX100xX3xX31xX1xX26xX23xX28xX3xX46xX97xX3xX31xX1xX37xX3xX23xX182xX23xX28xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX46xXdxXe3xXe0xX3xX46xX123xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xXcxX50xX19xX23xX28xX3xX2cxX3aexXexX3xX36xXdcxXdxX3xXbxX1xX9axXexX3xX36xXdxX127xXe0xX3xX28xX65cxX23xX3xX46xX178xX100xX2fxX3xX26xX23xX28xX3xX10d7xX2cxX50xX6xX23xX3xX69xX1xX6xX23xX3xX4xX1xX19xX3xX36xXdxXecxXexX1eaxX3xX1b9xX949xX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xX31xX1xX26xX23xX28xX3xX28xXdxX1a8xXbxX3xX4xX1xX22xX2cxX3xX1cxXdfxXexX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX2cxXdcxX3xX4xX1xX61fxX3xX1xX107xX23xX3xX4xX1xXecxX3xX7xXaexX3xX5xX178xX100xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX97xX6xX3xX1axXdxX50xXe0xX7xX3xX103xX55cxX3caxX103xX1dxX18xX19xX562xX1dxX1ecxXedxX3xX3c1xX9axX23xX28xX3xX36xXe0xX3bxX23xX3xXexX1xX6xX100xX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX23xXdcxX100xX3xX4xX660xX23xX28xX3xXexX50xX266xX3xX1xX19xX161xX23xX3xX7xXaexX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX50xXdxX127xX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX2fxX3xX28xX178xX100xX3xX50xX6xX3xXexX1xX3aaxX2cxX3xX23xX1xXdxXe3xXe0xX3xX31xX1xX123xX3xX31xX1xX182xX23xX3xX46xX49cxXdxX3xX1axX9fxXdxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX23xX28xX1xX6c7xX19xXedxX3xX18xX1xX1a8xX23xX28xX3xXexX26xXdxX3xX46xX161xX3xX2cxX13axX3xX4xXaaaxX6xX3xX5xX107xXdxX3xX23xXe3xX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX3xX1axXdcxX3xX36xX6xX23xX3xX1xXdcxX23xX1xX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX637xX23xX28xX3xX23xX28xX72bxX6xX2fxX3xX46xX127xX3xX28xXdxX1a8xXbxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX1cxX178xX23xX3xX23xX28xX1xX6c7xX19xX3xX31xXdxXecxX2cxX3xX31xXecxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1xX6xXdxX1c3xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX2axX28xX178xX23xX3xX1xXdcxX23xX28xX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxX3xX1cxXaexX3xX36xX9axX19xX2fxX3xXexX182xX23xX28xX3xXexX50xX9exX13axX23xX28xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX3xX4xX97xX6xX3xX949xX6xX31xXdxX7xXexX6xX23xX3xX7xXe4fxX3xX28xXdxX37xX2cxX3xX1ecxX2fxX295xa0cdxX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX23xX182xX2cxX3xXexXdcxXdxX3xX4xX1xX91xX23xX1xX3xX1ecxX289xX2xX1fxX54xX1ecxX289xX1ecxX289xX3xX1axXdcxX3xX28xXdxX37xX2cxX3xXexX1xX3aaxX2cxX3xX289xX2fxX1ecxX1347xX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX23xX182xX2cxX3xXexXdcxXdxX3xX4xX1xX91xX23xX1xX3xXexXdxXecxXbxX3xXexX1xX10xX19xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX2axX1xXdxXe3xXe0xX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX1cxX178xX23xX3xX949xX6xX31xXdxX7xXexX6xX23xX3xX46xX161xX3xX36xXd8xX3xX10axXe0xX6xX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xX1xX9exX9fxX23xX28xX3xX1cxX9e5xX23xX3xX1axXe3xX3xX28xXdxX161xX23xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX1eexX161xX3xX1xX3aexXdxX3xX1axXdcxX3xX23xX1xXdxXe3xXe0xX3xX46xX14xX6xX3xXbxX1xX9exX526xX23xX28xX3xX46xX161xX3xX23xX9fxXdxX3xX5xXd8xX23xX28xX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xX4xX5adxX4xX3xX36xX3aexX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xX5xX4dxX3xcd19xXdxX1cxX3xX6xX5xX1dxX948xXdxXexX50xX2fxX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX4xX9axX4xX3xXexX50xX9exX5e8xX23xX28xX3xX1xX131xXbxX3xX2cxX7bfxX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX3xXexX182xX23xX28xX3xX4xX1xX123xX23xX28xX3xX2cxXc4xXexXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX1b9xX69xX1xXdxX3xX1cxX14xXbxX3xX5xX4dxX3xX143dxXdxX1cxX3xX6xX5xX1dxX948xXdxXexX50xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX3xX1axXdcxX19xX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xX28fxX3xX1axX72bxX6xX3xX10axXe0xX6xX2fxX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX1cxX178xX23xX3xX4xX19xXdxX3xX1axXdxX3fxX4xX3xX23xX9fxXdxX3xX5xXd8xX23xX28xX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xX23xX1xX9exX3xX2cxX3aexXexX3xX1cxX22xXe0xX3xX1xXdxX3fxXe0xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX22xX100xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX46xX161xX3xX4xX1xX22xX2cxX3xX1cxXdfxXexXedxX3xX63xXb3xX3xX46xX5b1xX3xX1axXe3xX3xX4xX9axX4xX3xX31xX1xXe0xX3xX4xX1xX131xX2fxX3xX46xXecxX23xX3xX4xX9axX4xX3xX46xX9axX2cxX3xX1xXdxXecxXe0xX2fxX3xX1xX61fxX2fxX3xX31xX1xX26xX23xX28xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX28xXdxX161xX23xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX1eexX161xX3xX1xX3aexXdxX1c3xX2fxX3xX103xX6xX2cxX50xX6xX3xX948xX6xX31xX1xX6xX50xX3xX1dxX3xX2cxX3aexXexX3xX36xX9axX4xX3xX7xX4e5xX3xXbxX1xX9e5xXe0xX3xXexX1xXe0xX492xXexX3xXexX107xXdxX3xXexX1xXdcxX23xX1xX3xXbxX1xX49cxX3xXexX178xX100xX3xX36xX7bfxX4xX3xX949xX10xX7xX1xX6xX285xX6xX50xX3xX4xX1xX19xX3xX36xXdxXecxXexXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX2axX1xXdcxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXexX50xX9axX4xX1xX3xX4xX37xX23xX1xX3xX36xX9axX19xX3xX949xX6xX31xXdxX7xXexX6xX23xX3xX4xX123xX3xXexX1xX127xX3xX7xXe4fxX3xX4xX1xXdfxX23xX28xX3xX31xXdxXecxX23xX3xX1xX526xX23xX3xX2xX3xXexX50xXdxX3fxXe0xX3xX4xX6xX3xX2cxX7bfxX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axXdcxX19xX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xXd6dxX54xX1ecxX289xX1ecxX289xX2fxX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX31xX1xXdxX3xXcxX5b1xX3xX4xX1xXdfxX4xX3xbfc2xX3xXexXecxX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxX3xX733xXfaaxX63xb329xX73fxX3xX31xX3aaxXe0xX3xX28xXb3xXdxX3xX23xX9exX9fxX4xX3xX23xXdcxX100xX3xX9axXbxX3xX46xXc4xXexX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX3xX2cxX9fxXdxXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xXcxX107xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX1axXdxX3fxX23xX3xX1axX49cxX23xX3xX46xX6xX23xX28xX3xX10axXe0xX9axX3xXexX37xXdxX3xX4xX97xX6xX3xX949xX6xX31xXdxX7xXexX6xX23xX2fxX3xX4xX9axX4xX3xX36xX9axX4xX3xX7xX4e5xX3xX4xX1xX19xX3xX36xXdxXecxXexX3xX23xX1xXdcxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXexX50xX9axX4xX1xX3xX46xX161xX3xX5xX161xX23xX28xX3xXbxX1xX91xX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xX46xX65cxXe0xX3xXexXdxX3aaxX23xX3xX1axX26xX3xX4xae11xX23xX28xX3xX10axXe0xX66fxX3xX28xXdxX9axX3xX46xX127xX3xX4xX1xXe0xc911xX23xX3xX36xX14xX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX46xX49cxXdxX3xXbxX1xX123xX3xX1axX9fxXdxX3xX5xXdcxX23xX3xX7xX123xX23xX28xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexXdxXe3xX2cxX3xX172exX23xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX1b9xX18xX1xX1a8xX23xX28xX3xXexX26xXdxX3xX4xX123xX3xX4xX526xX3xX1xX3aexXdxX3xX4xX1xXe0xX172exX23xX3xX36xX14xX3xXexX50xX9exX9fxX4xX3xX46xX127xX3xX46xX49cxXdxX3xXbxX1xX123xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX9exX23xX28xX3xXexXdxXecxX4xX3xX5xXdcxX3xX46xXdxXe3xXe0xX3xX46xX123xX3xX46xX161xX3xX31xX1xX26xX23xX28xX3xX1eexX37xX100xX3xX50xX6xXedxX3xX4e4xXb3xXdxX3xXexX1xXdfxX3xX7xXe4fxX3xXexX50xX13axX3xX23xX3aaxX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX1xX526xX23xX1c3xX2fxX3xX26xX23xX28xX3xX103xX6xX10xX10xX1cxXe0xX5xX5xX6xX1xX3xX103xX1xX6xX1xX3xX523xX3xX36xX9axX4xX3xX7xX4e5xX3xXexX1xXe0xX3aexX4xX3xX5xXaexX4xX3xX5xX9exX131xX23xX28xX3xX46xXc4xX4xX3xX23xX1xXdxX3fxX2cxX3xX4xX1xX49cxX23xX28xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX4xX97xX6xX3xX63xXdxX3fxXbxX3xX1xX3aexXdxX3xX164axX3xX31xX1xX19xX6xX3xX949xX6xX31xXdxX7xXexX6xX23xX3xX23xX123xXdxXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX4e4xX3aexXexX3xX1axX22xX23xX3xX46xXe3xX3xX31xX1xX9axX4xX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX4xXe0xX3aexX4xX3xX31xX1xX97xX23xX28xX3xX1xX19xX37xX23xX28xX3xXexX107xXdxX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX3xXexX50xX13axX3xX23xX3aaxX23xX3xXbxX1xXdfxX4xX3xXexX107xXbxX3xX1xX526xX23xX3xX5xXdcxX3xX1axXdxX3fxX4xX3xX1eexX64cxXexX3xX23xX28xX1xXdxX3fxX2cxX3xX1xX107xX23xX3xX4xX1xXecxX2fxX3xX1cxX9e5xX23xX3xX46xXecxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX1axXe3xX3xX7xX49cxX3xX5xXdxX3fxXe0xX3xX5xXdxX3aaxX23xX3xX10axXe0xX6xX23xX3xX46xXecxX23xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX36xX3fxX23xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xXcxXe0xX65cxX23xX3xXexX50xX9exX9fxX4xX2fxX3xX7xX49cxX3xX5xXdxX3fxXe0xX3xXexX72bxX3xX4xX9axX4xX3xX23xX28xX1xX7c9xX6xX3xXexX50xX6xX23xX28xX3xX13axX3xXexX1xX97xX3xX46xX26xX3xX13xX1xX6xX31xX6xX3xX4xX97xX6xX3xXfdxX6xX23xX28xX5xX6xX1cxX10xX7xX1xX3xX1axXdcxX3xX2cxX3aexXexX3xXexX1xXdcxX23xX1xX3xXbxX1xX49cxX3xX5xX178xX23xX3xX4xX492xX23xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX22xX100xX3xX46xX161xX3xX4xX123xX3xXexX1xX3aaxX2cxX3xX91xXexX3xX23xX1xX22xXexX3xX2xXedxX295xX289xX289xX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX4xX1xXecxXexX3xX1axXdcxX19xX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xX28bxX3xX1axXdcxX3xXexX1xX9axX23xX28xX3xX28fxX2fxX3xXexX50xX6xX23xX28xX3xXexXdxX23xX3xXexXdfxX4xX3xXfdxX10xX23xX28xX6xX5xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX36xXdxXecxXexXedxX3xXcxXe0xX100xX3xX23xX1xXdxX3aaxX23xX3xX7xX49cxX3xX5xXdxX3fxXe0xX3xX4xX97xX6xX3xXfdxX3aexX3xX164axX3xXexXecxX3xXfdxX6xX23xX28xX5xX6xX1cxX10xX7xX1xX3xX4xX1xX61fxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX22xX100xX3xX4xX123xX3xX28bxX28fxX289xX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX4xX1xXecxXexX3xX1axX266xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX107xXdxX3xX1ecxX3xXexX1xXdcxX23xX1xX3xXbxX1xX49cxX3xX23xX123xXdxX3xXexX50xX3aaxX23xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xXcxX266xX23xX1xX3xX1xXe0xX49cxX23xX28xX3xXexX9exX526xX23xX28xX3xXexXaexX3xX4xX660xX23xX28xX3xX1eexX37xX100xX3xX50xX6xX3xXexX107xXdxX3xX55cxX735xX28xX1xX6xX23xXdxX7xXexX6xX23xX3xX523xX3xX10axXe0xX49cxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX14xX3xXexXdcxX23xX3xXbxX1xX9axX3xX23xX28xX1xXdxX3aaxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX1cxX19xX3xX1eexXe0xX23xX28xX3xX46xX3aexXexXedxX3xX55cxX735xX28xX1xX6xX23xXdxX7xXexX6xX23xX3xXexX1xX26xX23xX28xX3xX36xX9axX19xX3xX4xX1xX61fxX3xX28xX1xXdxX3xX23xX1xX492xX23xX3xX1xX526xX23xX3xX1ecxX295xXedxX289xX289xX289xX3xX4xX6xX3xX2cxX7bfxX4xX3xX1axXdcxX3xX28fxX289xX289xX3xX4xX6xX3xXexXaaaxX3xX1axX19xX23xX28xXedxX3xX3c1xX178xX100xX3xX5xXdcxX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xX4xX19xX23xX3xX7xX49cxX3xX1axX26xX3xX4xX171cxX23xX28xX3xXexX1xX22xXbxX3xX31xX1xXdxX3xX2cxXdcxX3xX23xX9exX9fxX4xX3xX23xXdcxX100xX3xX31xX1xX26xX23xX28xX3xX9axXbxX3xX1cxX5adxX23xX28xX3xX36xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1xX19xX23xX28xX3xXexXd8xX6xX2fxX3xX1xX526xX23xX3xX23xXb8xX6xX3xX28xXdxX6xX19xX3xXexX50xX6xX23xX1xX3xX1axX9e5xX23xX3xX46xX6xX23xX28xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX3xX1axXdcxX3xX23xX1xXb8xX23xX28xX3xX23xX28xX9exX5e8xXdxX3xX5xX6xX19xX3xX46xX3aexX23xX28xX3xX23xX28xX1xX6c7xX19xX3xX36xXe0xX3aexX4xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX50xX6xX3xX23xX28xX19xXdcxXdxX3xX46xX127xX3xX31xXdxXecxX2cxX3xX7xX49cxX23xX28xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX19xX1cxX100xXaxX12xX2axX28xX9exX5e8xXdxX3xX46xXdfxX23xX28xX3xX46xX65cxXe0xX3xX4xX1xX91xX23xX1xX3xX10axXe0xX100xXe3xX23xX3xXexX1xX97xX3xX46xX26xX3xX69xX6xX36xXe0xX5xX2fxX3xX26xX23xX28xX3xX4e4xX19xX1xX6xX2cxX2cxX6xX1cxX3xX164axX6xX31xXe0xX36xX3xX63xX6xXdxX1cxX6xX50xX100xX3xX4xX1xX19xX3xX36xXdxXecxXexX1eaxX3xX1b9xX18xX1xX1a8xX23xX28xX3xXexX26xXdxX3xX23xX1xX492xX23xX3xX46xX9exX131xX4xX3xX23xX1xXdxXe3xXe0xX3xX36xX9axX19xX3xX4xX9axX19xX3xX1axXe3xX3xX1axXdxX3fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xXexX182xX23xX28xX3xX7xX49cxX3xX4xX6xX3xXexXaaaxX3xX1axX19xX23xX28xX3xX2cxX3aexXexX3xX4xX9axX4xX1xX3xX46xX9axX23xX28xX3xX23xX28xX5e8xX1c3xXedxX3xXcxX1xX10xX19xX3xX26xX23xX28xX3xX63xX6xXdxX1cxX6xX50xX100xX2fxX3xXexX1xX97xX3xX46xX26xX3xX69xX6xX36xXe0xX5xX3xX4xX123xX3xXexX1xX127xX3xX46xX161xX3xX4xX123xX3xX1xX526xX23xX3xX2xX3xXexX50xXdxX3fxXe0xX3xX4xX6xX3xX2cxX7bfxX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXedxX54xXedxX0xX54xXbxX12xX0xX1cxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX50xX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX3aaxX23xX3xX10axXe0xX6xX23xX1eaxX0xX54xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX0xXe0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dxXexX1xXe0xX2cxX36xX1dxX6xX23xX1cxX1dxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaaxXfdxX1eaxX3xX3c1xX107xXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxX3xX7xXe0xX100xX3xXexX1xX19xX9axXdxX3xXexX50xX65cxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX23xX1xX22xXexX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX2xX28fxX289xX3xX23xX182xX2cxXaxX3xX1xX50xX10xX735xX9xXaxX54xX10axXe0xX19xX4xX1dxXexX10xX54xX285xX36xX1dxX1cxX6xXdxX1dxX1cxXdxX4xX1xX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxX31xX1xXdxX10xX23xX1dxX31xXdxX23xX1xX1dxXexX10xX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX7xXe0xX100xX1dxXexX1xX19xX6xXdxX1dxXexX50xX6xX2cxX1dxXexX50xX19xX23xX28xX1dxX23xX1xX6xXexX1dxXexX50xX19xX23xX28xX1dxX2xX28fxX289xX1dxX23xX6xX2cxX54xX2xX1fxX327xX28bxX28bxX1fxXedxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX28xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX54xX2cxX10xX1cxXdxX6xX54xX2xX1ecxX289xX54xX23xX10xX285xX7xX54xX1ecxX289xX1ecxX327xX54xX2xX1ecxX28bxX1cxX1ecxX289xX1fxX28bxX327xX2xX343xXexX1ecxX295xXd6dxX295xX5xX1ecxX1dxX289xX6xX1cxX28fxX735xX6xX10xX327xX28bxX343xX295xX327xXd6dxX327xX1cxX1cxX28bxX295xX28fxX327xXedxX2a0xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX4xX26xX23xX28xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX14xX4xX1xX3xX36xX37xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX46xX6xX23xX28xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaaxXfdxX1eaxX3xX3c1xX107xXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxX3xX7xXe0xX100xX3xXexX1xX19xX9axXdxX3xXexX50xX65cxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX23xX1xX22xXexX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX2xX28fxX289xX3xX23xX182xX2cxXaxX3xX1xX50xX10xX735xX9xXaxX54xX10axXe0xX19xX4xX1dxXexX10xX54xX285xX36xX1dxX1cxX6xXdxX1dxX1cxXdxX4xX1xX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxX31xX1xXdxX10xX23xX1dxX31xXdxX23xX1xX1dxXexX10xX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX7xXe0xX100xX1dxXexX1xX19xX6xXdxX1dxXexX50xX6xX2cxX1dxXexX50xX19xX23xX28xX1dxX23xX1xX6xXexX1dxXexX50xX19xX23xX28xX1dxX2xX28fxX289xX1dxX23xX6xX2cxX54xX2xX1fxX327xX28bxX28bxX1fxXedxX1xXexX2cxXaxX12xXfaaxXfdxX1eaxX3xX3c1xX107xXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX3xXexX1xXecxX3xX28xXdxX9fxXdxX3xX7xXe0xX100xX3xXexX1xX19xX9axXdxX3xXexX50xX65cxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX23xX1xX22xXexX3xXexX50xX19xX23xX28xX3xX2xX28fxX289xX3xX23xX182xX2cxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX3c1xX107xXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX46xX161xX3xX28xX178xX100xX3xX50xX6xX3xX2cxX3aexXexX3xX1b9xX4xX1a8xX3xX7xX49cxX4xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX1axXdcxX3xX5xX9fxX23xX1c3xX2fxX3xX31xX1xXdxXecxX23xX3xX23xXe3xX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX3xXexX19xXdcxX23xX3xX4xX65cxXe0xX3xXbxX1xX37xXdxX3xXexX50xX37xXdxX3xX10axXe0xX6xX3xX2cxX3aexXexX3xX7xXaexX3xX7xXe0xX100xX3xX28xXdxX37xX2cxX3xXexX50xX65cxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX23xX1xX22xXexX3xX31xX127xX3xXexX72bxX3xX23xX182xX2cxX3xX2xX343xXd6dxX289xX3xX36xX22xXexX3xX4xX1xX22xXbxX3xX1axXdxX3fxX4xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xX91xX23xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX46xX161xX3xX4xX123xX3xX7xXaexX3xX1xX7e1xX3xXexX50xX131xX3xX4xX1xX9exX6xX3xXexX72bxX23xX28xX3xX4xX123xXedxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX1cxXdxX1axX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX1xX492xXexX3xXfdxX37xX23xX3xX50xX526xXdxX3xX1axXdcxX19xX3xX7xXe0xX100xX3xXexX1xX19xX9axXdxX3xXexX50xX65cxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX23xX1xX22xXexX3xX31xX127xX3xXexX72bxX3xX7xX6xXe0xX3xX4xX1xXdxXecxX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xXaxX3xX1xX50xX10xX735xX9xXaxX54xX10axXe0xX19xX4xX1dxXexX10xX54xX23xX1xX6xXexX1dxX36xX6xX23xX1dxX50xX19xXdxX1dxX1axX6xX19xX1dxX7xXe0xX100xX1dxXexX1xX19xX6xXdxX1dxXexX50xX6xX2cxX1dxXexX50xX19xX23xX28xX1dxX23xX1xX6xXexX1dxX31xX10xX1dxXexXe0xX1dxX7xX6xXe0xX1dxX4xX1xXdxX10xX23xX1dxXexX50xX6xX23xX1xX54xX2xX1fxX1ecxX327xX327xX28bxXedxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX28xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX54xX2cxX10xX1cxXdxX6xX54xX2xX1ecxX289xX54xX23xX10xX285xX7xX54xX1ecxX289xX1ecxX289xX54xX2xX1ecxX343xX1cxX2xX2xX327xX28fxX28bxX1ecxX343xXexXd6dxX1fxX28bxXd6dxX5xX2xXedxX2a0xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX4xX26xX23xX28xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX14xX4xX1xX3xX36xX37xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX46xX6xX23xX28xX3xX1cxXdxX4dxX23xX3xX50xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX1xX492xXexX3xXfdxX37xX23xX3xX50xX526xXdxX3xX1axXdcxX19xX3xX7xXe0xX100xX3xXexX1xX19xX9axXdxX3xXexX50xX65cxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX23xX1xX22xXexX3xX31xX127xX3xXexX72bxX3xX7xX6xXe0xX3xX4xX1xXdxXecxX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xXaxX3xX1xX50xX10xX735xX9xXaxX54xX10axXe0xX19xX4xX1dxXexX10xX54xX23xX1xX6xXexX1dxX36xX6xX23xX1dxX50xX19xXdxX1dxX1axX6xX19xX1dxX7xXe0xX100xX1dxXexX1xX19xX6xXdxX1dxXexX50xX6xX2cxX1dxXexX50xX19xX23xX28xX1dxX23xX1xX6xXexX1dxX31xX10xX1dxXexXe0xX1dxX7xX6xXe0xX1dxX4xX1xXdxX10xX23xX1dxXexX50xX6xX23xX1xX54xX2xX1fxX1ecxX327xX327xX28bxXedxX1xXexX2cxXaxX12xX2axX1xX492xXexX3xXfdxX37xX23xX3xX50xX526xXdxX3xX1axXdcxX19xX3xX7xXe0xX100xX3xXexX1xX19xX9axXdxX3xXexX50xX65cxX2cxX3xXexX50xXb3xX23xX28xX3xX23xX1xX22xXexX3xX31xX127xX3xXexX72bxX3xX7xX6xXe0xX3xX4xX1xXdxXecxX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX50xX19xX23xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX2axX1xXb8xX23xX28xX3xX7xX49cxX3xX5xXdxX3fxXe0xX3xX4xX26xX23xX28xX3xX36xX49cxX3xX23xX28xXdcxX100xX3xX2xX343xX54xX28fxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX22xX100xX2fxX3xX23xXe3xX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xXexXecxX3xX2axX1xX492xXexX3xXfdxX37xX23xX3xX5xX65cxX23xX3xX46xX65cxXe0xX3xXexXdxX3aaxX23xX3xX50xX526xXdxX3xX1axXdcxX19xX3xX7xXe0xX100xX3xXexX1xX19xX9axXdxX3xX7xX6xXe0xX3xX28bxX2fxX28fxX3xX23xX182xX2cxX3xX1axXdcxX3xX4xX660xX23xX28xX3xX5xXdcxX3xXexX3bxXdxX3xXexX3fxX3xX23xX1xX22xXexX3xX31xX127xX3xXexX72bxX3xX7xX6xXe0xX3xX4xX1xXdxXecxX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xXedxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX1cxXdxX1axX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xXe0xX5xX12xX0xX1cxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX50xXaxX12xX0xX54xX1cxXdxX1axX12xX0xX54xX1cxXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX19xXe0xX50xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX562xX165bxX562xX0xX54xXbxX12