Hơn 1.000 thẻ căn cước công dân đến tay người dân Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiến hành trao hơn 1.000 thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho các công dân làm thẻ đợt đầu tiên trên địa bàn.
e342x10a9dx12f92xec1cx1173ax15cf5x12bb5x13becxf9ebxX7x1142fx1406cx156e7xeb26x1072cx10cc4xX5x14769xXaxef4bx14656x15630x159f8xX3xX2xf1b5xfdfdxX19xX19xX3xXexX1xfb64xX3xX4x139f5xX15xX3xX4xf7ddx11c19xX4xX3xX4x13fddxX15x16368xX3x15f1cx104e2xX15xX3xf050x14a6cxX15xX3xXexX6xeff2xX3xX15xX2dxX26xf591xXdxX3xX2fxX30xX15xX3x16069xe592xX3x121c8xfa5fxX6xX15xX2dxX0x10644xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2fxXaxX12x1072bxX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX1xX49xX39x1054exX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxX3x144f5xX13x13657xX3xXcxe87exX15xX1x1639cxX3x156f1x124bdxX6xX3xXexXdxX34xX15xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xXex14909xX6xfb31xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX7axX63xX63xX63x1322bxX82xX3xX2dx11315xX15xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX4xX1xX95xX3xX4xe92cxX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX5xX7cxef90xX3xXexX1xX1fxX3xX33x121d1xXexX3xX33x1384axX49xX3xXexXdxf48exX15xX3xXexX93xXeaxX15xX3xX33x10cf6xX6xX3xeb0dxX7cxX15xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b2fxX95xX2fxX39xXaxX12xX0xXdxXdaxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXax110edxXdxX2fxXexX1x14e5cxX3xf12axX2x12afcxXbx13634x16a65xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX130xX3x16aadxX2xX19xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX18xXf6xX6xX95xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX84xX15xX4exX15xX10xX12bxX7xX4ex13545xX2xX2xX134xX4exX2xX141x14caaxX2fxX2xX164xX19x12562x15499xX134x120aexXexX134xX171xX171xX16bxX2xX5xX19xX18x1075bxXbxX2dxffc3xX93xX9xX134xX173xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX3xXexX6xX39xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxXaxX3xX12bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX141xX2xX19xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX95xX15xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXex11a7cxX6xX5xXdxX2dxX15xX130xX3xX17dxX49xX7xXexXdx16621xX39xX137xXaxX12x13badxX6xX49xX3xf566xX1xXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX15xX1x158a8xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX63xX63xX63xXbbxX3xXexX85xX3xX109x160faxX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15x1678dxX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX1xX49xX39xX6exX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxX3xX33x12b66xX3xX21dxXf3xXbxX3xXexX1xX3exXdxX3xXexf91cxX3xX4xX1x1250cxX4xX3xXf6xX7cxX15xX3xX2dxXdxX6xX95xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX63xX63xX63xXbbxX3xX2dxXbfxX15xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX4xX1xX95xX3xX15xX1x11e7fxX15xX2dxX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX5xX7cxXdaxX3xX33xXe1xXexX3xX33xXe5xX49xX3xXexX93xXeaxX15xX3xX33xXf3xX6xX3xXf6xX7cxX15xX18xX3x1662fxX2dxX95xX7cxXdxX3xX84xXdxX6exX4xX3xX4x113c3xXbxX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX1xX1fxX3xXex12f14xXdxX3xXexX93xfed8xX3xX7x15390xX241xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX1xX49xX39xX6exX15xX3xX4xf44bxX15xX3xXexX1xX2bxX15xX2dxX3x11360xX49xX6xX3xX2fxXf3xX4xX1xX3xX84xX2dexX3xX4xX1xX49xX39xe935xX15xX3xXbxX1xXccxXexX3xX4x11bebxX6xX3xXf6xX26xX49xX3xX33xXdxX6exX15xX3xX2dx13747xXdxX3xX84xee6exX3xX4xX1xX95xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX95xX2fxX39xXaxX12xX0xXdxXdaxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX2fxXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX130xX3xX141xX2xX19xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX18xXf6xX6xX95xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX84xX15xX4exX15xX10xX12bxX7xX4exX164xX2xX2xX134xX4exX2xX141xX16bxX2fxX2xX164xX19xX170xX141xX2xX171xXexX171xX134xX173xX141xX16bxX5xX19xX18xX17dxXbxX2dxX180xX93xX9xX16bxX134xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX3xXexX6xX39xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxXaxX3xX12bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX141xX2xX19xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX95xX15xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX207xX6xX5xXdxX2dxX15xX130xX3xX17dxX49xX7xXexXdxX214xX39xX137xXaxX12xf85bxX26xXe1xX4xX3xXf6xXdxX34xXexX241xX3xX33xX30cxX3xXexX2d9xX95xX3xX33xXdxX326xX49xX3xX21dxXdxX6exX15xX3xXexX1xX49xX228xX15xX3xX5xXe1xXdxX3xX4xX1xX95xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX5xX7cxXdaxX3xX63xX63xX63xXbbxX241xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX1xX49xX39xX6exX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxX3xX33xX25bxX3xXf6x13e37xX3xXexX93x14218xX3xX164xX3xXexX267xX3xX5xX26xX49xX3xX33xX238xX15xX2dxX241xX3xX5xX49xX30xX15xX3xXbxX1xXdxXeaxX15xX3xX5xX7cxXdaxX3xX84xXdxX6exX4xX3xXexX2d9xXdxX3xX4xXccxX4xX3xX136xX25bxX241xX3xXexX1xXf3xX3xXexX93xX2ccxX15xX3xX84xX27xXdxX3xX164xX19xX3xX4xXccxX15xX3xXf6xX238xX241xX3xX4xX1xXdxX34xX15xX3xX7xed52xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX141xX3xX4xX6xX3xX5xX7cxXdaxX3xX5xXdxXeaxX15xX3xXexX2dexX4xX3xX164xX141xX4exX164xX141xX3xX2dxXdxX3exX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX95xX2fxX39xXaxX12xX0xXdxXdaxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX93xX3xX2fxXexX1xX49xXdaxXf6xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX2fxXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX130xX3xX141xX2xX19xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX18xXf6xX6xX95xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX84xX15xX4exX15xX10xX12bxX7xX4exX164xX2xX2xX134xX4exX2xX141xX16bxX2fxX2xX164xX19xX141xX173xX170xX19xXexX173xX170xX2xX170xX19xX5xX19xX18xX17dxXbxX2dxX180xX93xX9xX170xX2xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX3xXexX6xX39xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxXaxX3xX12bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX141xX2xX19xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX95xX15xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX207xX6xX5xXdxX2dxX15xX130xX3xX17dxX49xX7xXexXdxX214xX39xX137xXaxX12xXcxX4b1xX15xX1xX3xX33xX34xX15xX3xX15xX2dxX7cxX39xX3xX2xX164xX4exX141xX4exX164xX19xX164xX2xX241xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX1xX49xX39xX6exX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxX3xX33xX25bxX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX1x11303xX3xX7xX14xX241xX3xXexX1xX315xX3xXexX2dexX4xX3xX4xX2ccxXbxX3xX63xX63xX63xXbbxX3xX4xX1xX95xX3xX2xX19xX3xX136xX25bxX241xX3xXexX1xXf3xX3xXexX93xX2ccxX15xX3xXexX93xXeaxX15xX3xX33xXf3xX6xX3xXf6xX7cxX15xX3xX84xX27xXdxX3xX2xX171xX18xX170xX2xX164xX3xX1xX68fxX3xX7xX14xX18xX3xX13xXdxX6exX15xX241xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX1xX49xX39xX6exX15xX3xX33xX6xX15xX2dxX3xXexX228xXbxX3xXexX93xX49xX15xX2dxX3xX5xX7cxXdaxX3xX84xXdxX6exX4xX3xX33xX30cxX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX84xXdxX6exX4xX3xX4xX2ccxXbxX3xX2xX19xX19x1132axX3xX7axX2xX16bxX18xX132xX164xX16bxX82xX3xXexX1xX1fxX3xX63xX63xX63xXbbxX3xX4xX1xX95xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xXexX93xXeaxX15xX3xX33xXf3xX6xX3xXf6xX7cxX15xX3xXexX93xX26xX27xX4xX3xX170xX19xX4exX141xX4exX164xX19xX164xX2xX18xX0xX4exXbxX12xX0xX2fxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX93xX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX207xXexX1xX49xXdaxXf6xX207xX6xX15xX2fxX207xX7xX6xXbxX95xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX228xXbxX3xX15xX1xX228xXexX3xXexX1xX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX15xX3xX4xX14xX3xX7xX2e1xX3xX2fxX299xX3xX5xXdxX6exX49xX3xX2fcxX49xX4adxX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX84xX326xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX26xXaxX3xX1xX93xX10xX214xX9xXaxX4exX5xX49xX4xX207xX5xX49xX95xX15xX2dxX207xX84xX49xX207xXexX93xX6xX15xX2dxX4exX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX207xX1xX95xX6xX15xX207xXexX1xX6xX15xX1xX207xX4xX6xXbxX207xX15xX1xX6xXexX207xXexX1xX95xX15xX2dxX207xXexXdxX15xX207xX4xX95xX207xX7xX95xX207xX2fxX49xX207xX5xXdxX10xX49xX207xX2fcxX49xX95xX4xX207xX2dxXdxX6xX207xX84xX10xX207xX2fxX6xX15xX207xX4xX49xX4exX164xX19xX16bxX19xX2xX141xX18xX1xXexXdaxXaxX12xX0xXdxXdaxX2dxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX4exXdaxX10xX2fxXdxX6xX4exX2xX164xX19xX4exX15xX10xX12bxX7xX4exX164xX2xX2xX19xX4exX132xX16bxX2fxX132xX2xX173xX134xX2xX164xX19xXexX134xX16bxX173xX164xX173xX5xX19xX18xX17dxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX3xXexX6xX39xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX2fxXdxX84xX12xX0xX7xXexX93xX95xX15xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX228xXbxX3xX15xX1xX228xXexX3xXexX1xX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX15xX3xX4xX14xX3xX7xX2e1xX3xX2fxX299xX3xX5xXdxX6exX49xX3xX2fcxX49xX4adxX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX84xX326xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX26xXaxX3xX1xX93xX10xX214xX9xXaxX4exX5xX49xX4xX207xX5xX49xX95xX15xX2dxX207xX84xX49xX207xXexX93xX6xX15xX2dxX4exX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX207xX1xX95xX6xX15xX207xXexX1xX6xX15xX1xX207xX4xX6xXbxX207xX15xX1xX6xXexX207xXexX1xX95xX15xX2dxX207xXexXdxX15xX207xX4xX95xX207xX7xX95xX207xX2fxX49xX207xX5xXdxX10xX49xX207xX2fcxX49xX95xX4xX207xX2dxXdxX6xX207xX84xX10xX207xX2fxX6xX15xX207xX4xX49xX4exX164xX19xX16bxX19xX2xX141xX18xX1xXexXdaxXaxX12xX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX228xXbxX3xX15xX1xX228xXexX3xXexX1xX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX15xX3xX4xX14xX3xX7xX2e1xX3xX2fxX299xX3xX5xXdxX6exX49xX3xX2fcxX49xX4adxX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX84xX326xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX26xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX93xX95xX15xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX5xX7cxX3xX33xX14xX15xX3xX84xXf3xX3xX2fx11cfbxX15xX3xX33xXe5xX49xX3xX4x13c5fxX3xX15xX26xX27xX4xX3xX84xX326xX3xX84xXdxX6exX4xX3xX4xX228xXbxX3xX15xX1xX228xXexX241xX3xX33xXdxX326xX49xX3xX4xX1x16adaxX15xX1xX3xX7xX4adxX3xX1xX68fxX3xX7xX14xX3xX1xX238xX3xX21dxX1x14ca6xX49xX3xXexX1xX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX26xX3xXexX93xXeaxX15xX3xXbxX1xXe5xX15xX3xXdaxX326xXdaxX3xX1xX6exX3xXexX1xX4adxX15xX2dxX3xX4xX14xX3xX7xX2e1xX3xX2fxX299xX3xX5xXdxX6exX49xX3xX2fcxX49xX4adxX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX84xX326xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX26xX18xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX2fxXdxX84xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c0xX1xX299xX15xX2dxX3xX33xXdxX326xX49xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX15xXeaxX15xX3xXf6xXdxX34xXexX3xX84xX326xX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX2dxXbfxX15xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX1xX93xX10xX214xX9xXaxX4exXbxX1xX6xXbxX207xX5xX49xX6xXexX207xX2fxX95xXdxX207xX7xX95xX15xX2dxX4exX15xX1xX49xX15xX2dxX207xX2fxXdxX10xX49xX207xX15xX2dxX49xX95xXdxX207xX2fxX6xX15xX207xX15xX10xX15xX207xXf6xXdxX10xXexX207xX84xX10xX207xX4xX6xX15xX207xX4xX49xX95xX4xX207xX4xX95xX15xX2dxX207xX2fxX6xX15xX207xX2dxX6xX15xX207xX4xX1xXdxXbxX4exX164xX19xX171xX173xX170xX170xX18xX1xXexXdaxXaxX12xX0xXdxXdaxX2dxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX4exXdaxX10xX2fxXdxX6xX4exX2xX164xX19xX4exX15xX10xX12bxX7xX4exX164xX2xX2xX164xX4exX2xX19xX171xX2fxX2xX2xX132xX2xX171xX141xX141xXexX16bxX170xX2xX164xX5xX173xX207xX4xX6xX15xX4xX49xX95xX4xX4xX95xX15xX2dxX2fxX6xX15xX164xX2xX18xX17dxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX3xXexX6xX39xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX2fxXdxX84xX12xX0xX7xXexX93xX95xX15xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c0xX1xX299xX15xX2dxX3xX33xXdxX326xX49xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX15xXeaxX15xX3xXf6xXdxX34xXexX3xX84xX326xX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX2dxXbfxX15xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX1xX93xX10xX214xX9xXaxX4exXbxX1xX6xXbxX207xX5xX49xX6xXexX207xX2fxX95xXdxX207xX7xX95xX15xX2dxX4exX15xX1xX49xX15xX2dxX207xX2fxXdxX10xX49xX207xX15xX2dxX49xX95xXdxX207xX2fxX6xX15xX207xX15xX10xX15xX207xXf6xXdxX10xXexX207xX84xX10xX207xX4xX6xX15xX207xX4xX49xX95xX4xX207xX4xX95xX15xX2dxX207xX2fxX6xX15xX207xX2dxX6xX15xX207xX4xX1xXdxXbxX4exX164xX19xX171xX173xX170xX170xX18xX1xXexXdaxXaxX12xX2c0xX1xX299xX15xX2dxX3xX33xXdxX326xX49xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX15xXeaxX15xX3xXf6xXdxX34xXexX3xX84xX326xX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX2dxXbfxX15xX3xX4xX1xXdxXbxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX93xX95xX15xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xXcxX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX7xX322xX3xX2fxX2dexX15xX2dxX3xX4xX1xXdxXbxX3xX33xXdxX6exX15xX3xXexX322xX3xX4x144bbxX3xX15xX1xXdxX326xX49xX3xX26xX49xX3xX33xXdxX30cxXdaxX3xX1xX14xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX1xXdxX6exX15xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX84xX27xXdxX3xX33xX238xX3xXf6xXa2bxX95xX3xXdaxX228xXexX3xX4xX6xX95xX3xX1xX14xX15xX3xX84xX7cxX3xXexX4b1xX4xX1xX3xX1xXe1xXbxX3xXexX1xXeaxXdaxX3xX4xXccxX4xX3xXexX1xX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX15xX3xX21dxX1xXccxX4xX3xX84xX326xX3xXf6xXa2bxX95xX3xX1xXdxX30cxXdaxX3xX39xX3xXexX34xX241xX3xXf6xXa2bxX95xX3xX1xXdxX30cxXdaxX3xX136xX25bxX3xX1xX238xXdxX241xX3xXf6x146dexX15xX2dxX3xX5xXccxXdxX3xX136xX10xX241xX3xXexX1xX49xX34x16079xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX2fxXdxX84xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf42bxXdxXccxXdaxX3xX33xX4adxX4xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX39xXeaxX49xX3xX4xXe5xX49xX3xXexX228xXbxX3xXexX93xX49xX15xX2dxX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX2ccxXbxX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xXaxX3xX1xX93xX10xX214xX9xXaxX4exX5xX49xX4xX207xX5xX49xX95xX15xX2dxX207xX84xX49xX207xXexX93xX6xX15xX2dxX4exX2dxXdxX6xXdaxX207xX2fxX95xX4xX207xX4xX95xX15xX2dxX207xX6xX15xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX207xX39xX10xX49xX207xX4xX6xX49xX207xXexX6xXbxX207xXexX93xX49xX15xX2dxX207xX1xX95xX6xX15xX207xXexX1xX6xX15xX1xX207xX4xX6xXbxX207xXexX1xX10xX207xX4xX6xX15xX207xX4xX49xX95xX4xX207xX4xX95xX15xX2dxX207xX2fxX6xX15xX4exX164xX19xX171xX164xX173xX16bxX18xX1xXexXdaxXaxX12xX0xXdxXdaxX2dxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX4exXdaxX10xX2fxXdxX6xX4exX2xX164xX19xX4exX15xX10xX12bxX7xX4exX164xX2xX2xX19xX4exX132xX16bxX2fxX132xX2xX173xX134xX2xX164xX19xXexX134xX16bxX173xX164xX173xX5xX19xX18xX17dxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX3xXexX6xX39xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX45xX46xX3xX48xX49xX6xX15xX2dxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX2fxXdxX84xX12xX0xX7xXexX93xX95xX15xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdddxXdxXccxXdaxX3xX33xX4adxX4xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX39xXeaxX49xX3xX4xXe5xX49xX3xXexX228xXbxX3xXexX93xX49xX15xX2dxX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX2ccxXbxX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xXaxX3xX1xX93xX10xX214xX9xXaxX4exX5xX49xX4xX207xX5xX49xX95xX15xX2dxX207xX84xX49xX207xXexX93xX6xX15xX2dxX4exX2dxXdxX6xXdaxX207xX2fxX95xX4xX207xX4xX95xX15xX2dxX207xX6xX15xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX207xX39xX10xX49xX207xX4xX6xX49xX207xXexX6xXbxX207xXexX93xX49xX15xX2dxX207xX1xX95xX6xX15xX207xXexX1xX6xX15xX1xX207xX4xX6xXbxX207xXexX1xX10xX207xX4xX6xX15xX207xX4xX49xX95xX4xX207xX4xX95xX15xX2dxX207xX2fxX6xX15xX4exX164xX19xX171xX164xX173xX16bxX18xX1xXexXdaxXaxX12xXdddxXdxXccxXdaxX3xX33xX4adxX4xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX39xXeaxX49xX3xX4xXe5xX49xX3xXexX228xXbxX3xXexX93xX49xX15xX2dxX3xX1xX95xX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX2ccxXbxX3xXexX1xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX2fxX30xX15xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX93xX95xX15xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX455xX2d9xXdxX3xXexXccxX3x15e29xXeaxX3x128f4xX1xXbfxX4xX3xXcxX1xX49xX39xX34xXexX3xX207xX3xXdddxXdxXccxXdaxX3xX33xX4adxX4xX3xX63xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX13xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX39xXeaxX49xX3xX4xXe5xX49xX3xX4xX2bxX15xX2dxX3xX6xX15xX3xX4xXccxX4xX3xX1xX49xX39xX6exX15xX3xX4xXd2exX3xX4xXccxX4xX1xX3xX5xX7cxXdaxX3xX21dxX1xX95xX6xX3xX1x15645xX4xX241xX3xX7xXccxX15xX2dxX3xXexX2d9xX95xX241xX3xX1xXdxX6exX49xX3xX2fcxX49xXa2bxX3xX33xX30cxX3xX33xXa2bxXdaxX3xXf6xXa2bxX95xX3xXexXdxX34xX15xX3xX33xX238xX3xX4xX2ccxXbxX3xX63xX63xX63xXbbxX3xX4xX1xX95xX3xX15xX2dxX26xX3exXdxX3xX2fxX30xX15xX18xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX2fxXdxX84xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX49xX5xX12xX0xX2fxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX93xXaxX12xX0xX4exX2fxXdxX84xX12xX0xX4exX2fxXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116bcxX49xXexX1xX95xX93xXaxX12xX45xX22xX15xX3xX63xX1xX49xX15xX2dxX0xX4exXbxX12
Văn Chung