Ấn tượng những khoảnh khắc hài hước của các loài động vật
Những bức ảnh hài hước và sống động về các loài động vật giúp con người thêm yêu quý và nâng cao nhận thức bảo vệ thế giới tự nhiên.
4c14x96b9xd5dcxda00x6c87x59c2x844bx4d7axae07xX7xd64cxa126xcb5bx5b44x5c2axc327xX5x9389xXaxcadbxa98dxb4d0xX3xXexb5a4xb523xX14x8d78xX3xX14xX1xc895xX14xX1axX3x5c1cxX1x790cxd171xX14xX1xX3xX22xX1x5251xX4xX3xX1x7383xXdxX3xX1xX17x72e2xX4xX3xX4x9947xX6xX3xX4xaab3xX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3x50b9x8b87xX14xX1axX3xb60cxa973xXexX0x561fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ac9xX10xX6xaf93xXaxX12xa10fxX1xX1exX14xX1axX3x51d5xa356xX4xX3xX25xX14xX1xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX49xX2fxX3xX7x55a3xX14xX1axX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49x4c54xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1axXdxcd0fxXbxX3xX4xX24xX14xX3xX14xX1axX17xc69fxXdxX3xXexX1xaee5xded3xX3x8360xXacx5781xX3x8561xXb1xd60bxX3xX49xX2fxX3xX14xb841xX14xX1axX3xX4xX6xX24xX3xX14xX1xX4axX14xX3xXexX1xX69xX4xX3xX68xX25xX24xX3xX49x53e5xX3xXexX1x8050xX3xX1axXdxX34xXdxX3xXexd9b8xX3xX14xX1xXdxXacxX14xbb21xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx81e2xX10xX14xXexX10x69adxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7x5325xXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1x80f3xX3x89f7xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1x8e15xX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10x82b4xX7xX4dxX2xd860xb610xcc85xX4dxX2xc980xX183xX5fx4dcbxX2x5f8dxX184x5a18xX184xX184xXex5894xX2xX18dxX2xX5xX2xXe5xd28axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xac8bxX188xc99fxX227xX2xX18dxX4dxX6xX2xX227x8a73x7a28xb6e3xd901xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12x6ee4xX45xXexX3xX4xX1xX9dxX3xX7xda15xX4xX3xX7xX6xXafxX3xX7xX17xX6xX3xX49xX34xXdxX3xX68xX2fxXdxX3xXexX4axXbxX3xXexX1x62e3xX3xX5fx718axX4xX3xX68xXb1x76adxXdxX3xX7xX3cxX14xX1axX3xX4xX38xX6xX3xXadxX15bxX14xX1xXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX18fxXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX184xX184xX229xX188xX5xX18fxXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX18fxX227xX255x7edexXcxXf5xXe5xd59ax8569x981fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xXf5xX1xX9dxX3xXexXacxX3xX1axXdxX3cxX4xX3xXexX24xX3xX5xX34xX14xX3xX14xX2fxXafxX3xXexXfax6669xX14xX1axX3xXexX1xX4axXexX3xXaxX5fxXb1xXafxXacxX14xX3xX5fxX3cxX14xX1axXaxX3xX49xX34xXdxX3xX68xX45xX3xX44xXb1xX418xXdxX3xXfaxXdexX4xX3xXfaxb28axX3xXaxXadxX17xX18xX14xX3xXex8f21xXadxXaxX3xX4xX38xX6xX3xXadxX45xXexX3xX4xX1xX9dxX3xX4xX418xX14xX1axXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xXb1xXadxX68xX3xXdxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX5fxXexX1xX11exX3xX193xX2xX18bxXbx8688x9e29xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX11exX3xX18dxX2xX188xXbxX4a2xX4a3xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX2xX184xX18dxXexX184xX229xX193xX18bxX5xX18dxX10cxX6xX184xX10cxX6xX49xXfaxX4xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12x63fexXdxXd2xXb1xX3xX14xX1xX25xXafxX3xX1axXdxX1exX6xX3xXfax5d57xX14xX1axX3xX4a2xX6xX14xX1xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX1xX17xc925xXb1xXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX18dxXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX229xX183xX188xX188xX5xX184xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX18dxX227xba5cx7bf4xdc7axX6ccxXe5xX3e0xX3e1xX3e2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4a2xXexX10cxX6xX5xXdxX1axX14xX11exX3xX19axXb1xX7xXexXdxa0d9xXafxX4a3xXaxX12xXcxXfaxX24xX14xX1axX3xX22xX1xXdxX3xX14xX1axX17xXa7xXdxX3xX68xX448xX14xX3xX68xXacxX14xX3xX4xX448xX14xX1xX3xXadxX15bxX14xX1xX3xX4xX25exX3xX22xX1xXb1xX418xX14xX3xXadx781dxXexX3xX49xX418xX3xX4xb2e5xX14xX1axX3xX4xX1xa9d9xX14xX3xX4xX1xXb1xX3xX49xX2fxX3xX14xX1axX1xXdxXacxXadxX3xXexX9dxX4xX3xXexX1xX15bxX3xX4xX1xX9dxX3xX4xX9dxX3xX14xX2fxXafxX3xX5fxX17xXa7xX14xX1axX3xX14xX1xX17xX3xX49xd0a1xX14xX3xX4xX1xX17xX6xX3xXexX745xX14xX1xX3xX14xX1axX38xX3xX49xX34xXdxX3xXadxX45xXexX3xX4xX3cxXdxX3xX14xX1axX3cxXbxX3xX5fxX2fxXdxXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX18bxXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX183xX188xX185xX184xX5xX18dxXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX18bxX227xX6ccxX231xX3e1xX6ccxXe5xX3e0xX3e1xX3e2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xX62xX1xX1exX14xX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX4xX1xXdxXadxX3xX14xX1xX448xX14xX3xX68xXdxX277xX14xX3xX14xX1x6b72xX3xX4a2x88a7xXb1xX3xX49xX2fxX3xX44xX3cxX14xX1axX3xXafxXacxXb1xX3xX44xX69xX14xX1axX3xX4a2xXd6xXbxX3xXexX1xX2fxX14xX1xX3xX1xX2fxX14xX1axX3xX14xX1axX6xXafxX3xX14xX1axX2bxX14xXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX193xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX193xX2xX18fxX18fxX5xX18bxXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX193xX227xX62xd1a0xX233xX233xXe5xX3e0xX3e1xX3e2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xX62xX1xX1exX14xX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX4xX1xXdxXadxX3xX4xX3cxX14xX1xX3xX4xX27axXexX3xX5fxX17xXa7xX14xX1axX3xX14xX1xX17xX3xX4xX1xdf61xX14xX1axX3xX1xX87xX3xXb3xXb1xX6xX14xX3xXexXbbxXadxX3xX44xXd6xX14xX3xXaxX6xX14xX1xX3xX68xX448xX14xXaxX3xX1xX25xXdxX3xX4x6821xXb1xX3xX49xX24xXdxX3xXexX24xX3xX5xX34xX14xX3xX14xX2fxXafxXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX185xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX183xX188xX229xX5xX193xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX185xX227xdc85xX3e0xbbf6xX231xXe5xX3e0xX3e1xX3e2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xa324xXdxX277xXb1xX3xX4xX25xXadxX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX49xX2fxX3xX44xX3cxX14xX1axX3xXafxXacxXb1xX3xX4xX38xX6xX3xXadxX45xXexX3xX4xX1xX9dxX3xX49xX17xX18xX14xX3xX4xX3cxX24xX3xXaa0xXdxX707xX6xX22xX6xXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX183xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX2xX18bxX188xX185xX5xX185xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX183xX227xXc68xX232x60bfxXc66xXe5xX3e0xX3e1xX3e2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xa719xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xXexX1xX9dxX3xX49x6f92xX3xX22xX1xXdxX3xXadxX45xXexX3xX4xX1xX9dxX3xX1axX120xXb1xX3xX14xXbbxXb1xX3xXc8axX2bxX4xX3xX255xa9f1xX3xX49xX73fxXdxX3xX44xb6f0xXb1xX3xXexXfaxX24xX14xX1axX3xXexXb1xXafxXd6xXexXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX229xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX193xX193xX185xX2xX5xX183xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX229xX227xX233xXaa0xX62xX233xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xX554xXdxXd2xXb1xX3xX14xX1xX25xXafxX3xX14xX1ax513dxXexX3xX14xX1axX2fxX24xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX4xX1xX9dxX3xXfax4ce1xX14xX1axX3xXe33xX24xX5fxX24xXadxX24xXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX2xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX184xX18fxX229xX18dxX5xX229xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX2xX188xX227xX3e1xX3dcxXe33x9cb2xXe5xX3e0xX3e1xX3e2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xXf5xXb1xX45xX4xX3xXexXfax92e0xX3xX4xX1xXb1xXafxXd2xX14xX3xXaxX14xX1axX1xXdxXacxXadxX3xXexX9dxX4xXaxX3xX4xX38xX6xX3xX18fxX3xX4xX1xX9dxX3xX14xX6xXdxX3xX7xX564xX14xX1axX3xXexX120xXadxX3xXc8axX2bxX4xX3xX255xXe5fxXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX7xX10cxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX1xX11exX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX18fxX18fxX184xXexX2xX2xX2xX18dxX5xX2xX188xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX24xXexX24xX10cxX24xXfaxXdxX1axXdxX14xX6xX5xX10cxX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4dxX4dxXdxXadxX6xX1axX10xX7xXe5xX49xX24xX49xXe5xX49xX14xX4dxXb1xXbxX5xX24xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX18dxX68xXbxX5fxXafxX184xXafxX22xX24xX5xXb3xX4dxX18fxX188xX2xX183xX227xX188xX229xX227xX2xX18dxX4dxX6xX2xX2xX227x5e6bxX5cxX234xXcxXe5xX3e0xX3e1xX3e2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xX5cxX15bxX14xX1xX3xX25xX14xX1xX3xX44xX3cxX14xX1axX3xXafxXacxXb1xX3xX4xX38xX6xX3xXadxX45xXexX3xX4xX1xX9dxX3xX4xX9dxX3xX49xX34xXdxX3xX22xX1xXb1xX418xX14xX3xXadxX738xXexX3xX14xX1axX448xX4xX3xX14xX1xXdxXacxX14xX3xX49xX2fxX3xX44xX418xXdxX3xXadxX2bxXexX3xXadxc2e9xX3xXexX24xXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8axX24xX5fxXafxX3xXbxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf5xX10xX14xXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX5fxXexX1xX11exX3xX185xX18fxX188xXbxX4a2xX4a3xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX11exX3xX184xX18bxX193xXbxX4a2xX4a3xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4dxX4dxXdxXe5xX68xX6xX24xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe5xX49xX14xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX185xX4dxX2xX188xX183xX5fxX18bxX2xX18dxX184xX188xX2xX18fxXexX193xX193xX183xX229xX5xX18dxX10cxX6xX2xX18fxX10cx4cd7xX49xX140exXb3xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX24xX14xXaxX12xX255xX45xXexX3xX4xX738xXbxX3xX44xX418xXdxX3xX7xX17xX3xXex55e2xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXfaxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xXb1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10cxXexX1xXb1xXadxX68xX10cxX6xX14xX5fxX10cxX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX1xX1exX14xX1axX3xX25xX14xX1xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xXexXfaxX24xX14xX1axX3xX14xX1axX2fxXafxXaxX3xX1xXfaxX10xX707xX9xXaxX4dxX6xX14xX1xX10cxX49xXb1xXdxX4dxX14xX1xXb1xX14xX1axX10cxX6xX14xX1xX10cxX1xX6xXdxX10cxX1xXb1xX24xX4xX10cxXexXfaxX24xX14xX1axX10cxX14xX1axX6xXafxX4dxX2xX193xX188xX185xX188xX18fxXe5xX1xXexXadxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX4dxXadxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX18fxX188xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX184xX193xX4dxX2xX188xX193xX5fxX193xX188xX185xX18bxX18bxX188xX188xXexX185xX18dxX229xX193xX5xX2xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX49xX12xX0xX7xXexXfaxX24xX14xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX1xX1exX14xX1axX3xX25xX14xX1xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xXexXfaxX24xX14xX1axX3xX14xX1axX2fxXafxXaxX3xX1xXfaxX10xX707xX9xXaxX4dxX6xX14xX1xX10cxX49xXb1xXdxX4dxX14xX1xXb1xX14xX1axX10cxX6xX14xX1xX10cxX1xX6xXdxX10cxX1xXb1xX24xX4xX10cxXexXfaxX24xX14xX1axX10cxX14xX1axX6xXafxX4dxX2xX193xX188xX185xX188xX18fxXe5xX1xXexXadxXaxX12xX62xX1xX1exX14xX1axX3xX25xX14xX1xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xXexXfaxX24xX14xX1axX3xX14xX1axX2fxXafxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXfaxX24xX14xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXf5xX1xXb1xXb0axX14xX3xX4xX57dxXadxX3xX14xX17xX34xX4xX3xX49xX18xX3xX5xX24xa3b0xX3xXbxX1xX118axX14xX1axX3xX14xX1axX38xX3xX4xX1xX24xX3xX418xX14xX1axX3xX4xX1xX1007xX14xX1axX3xX68xX18xXadxX3xX14xX1xX4axXb1xX165exX3xX14xX1axX2fxXafxX3xX44xXe66xXb1xX3xXexXdxXacxX14xX3xX44xXdxX3xX1xXff0xX4x5f41xX3xX5xX2fxX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX49xXb1xXdxX3xX14xX1xX45xX14xX3xX22xX1xXdxXd6xX14xX3xX14xX1axX17xXa7xXdxX3xX4a2xX10xXadxX3xX68xX4axXexX3xX4xX17xXa7xXdxXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX49xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX554x88aexXbxX3x5800xX14xX1axX448xXexX3xXexX1xX1376x6eb5xX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX5fxX17xX34xXdxX3xX44xX3cxXafxX3xX44xX448xXdxX3xX5fxX17xX57dxX14xX1axXaxX3xX1xXfaxX10xX707xX9xXaxX4dxX5fxXb1xX10cxX5xXdxX4xX1xX4dxX5fxX10xXbxX10cxX14xX1axX6xXexX10cxXexX1xX24xX10cxX14xX1xXb1xX14xX1axX10cxX22xX1xX24xX6xX14xX1xX10cxX22xX1xX6xX4xX10cxX6xX14xX10cxXexXb1xX24xX14xX1axX10cxX5fxXb1xX24xXdxX10cxX5fxX6xXafxX10cxX5fxX6xXdxX10cxX5fxXb1xX24xX14xX1axX4dxX2xX18bxX183xX18dxX188xX185xXe5xX1xXexXadxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX4dxXadxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX18fxX188xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX18fxX229xX4dxX2xX18fxX18dxX5fxX193xX18fxX184xX2xX18dxX184xX18fxXexX18bxX184xX183xX2xX5xX2xX188xX10cxX184xX10cxX2xX18bxX184xX18fxX2xX188xX193xX18bxX183xX18dxX18fxX183xX193xX18fxX193xX18bxX183xX18fxXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX49xX12xX0xX7xXexXfaxX24xX14xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX554xX16edxXbxX3xX16f0xX14xX1axX448xXexX3xXexX1xX1376xX16f9xX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX5fxX17xX34xXdxX3xX44xX3cxXafxX3xX44xX448xXdxX3xX5fxX17xX57dxX14xX1axXaxX3xX1xXfaxX10xX707xX9xXaxX4dxX5fxXb1xX10cxX5xXdxX4xX1xX4dxX5fxX10xXbxX10cxX14xX1axX6xXexX10cxXexX1xX24xX10cxX14xX1xXb1xX14xX1axX10cxX22xX1xX24xX6xX14xX1xX10cxX22xX1xX6xX4xX10cxX6xX14xX10cxXexXb1xX24xX14xX1axX10cxX5fxXb1xX24xXdxX10cxX5fxX6xXafxX10cxX5fxX6xXdxX10cxX5fxXb1xX24xX14xX1axX4dxX2xX18bxX183xX18dxX188xX185xXe5xX1xXexXadxXaxX12xX554xX16edxXbxX3xX16f0xX14xX1axX448xXexX3xXexX1xX1376xX16f9xX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX120xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX5fxX17xX34xXdxX3xX44xX3cxXafxX3xX44xX448xXdxX3xX5fxX17xX57dxX14xX1axX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXfaxX24xX14xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX62xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX5fxX17xX34xXdxX3xX44xX3cxXafxX3xX44xX448xXdxX3xX5fxX17xX57dxX14xX1axX3xX44xX17xX18xX4xX3xX14xX1xXdxXd6xXbxX3xX25xX14xX1xX3xX1axXdxX6xX3xX22xXdxXacxXadxX3xXexX1xX18xX3xX5xX738xX14xX3xX5xX2fxX14xX1xX3xX14xX1axX1xX87xX3xX1axX1xXdxX3xX5xX448xXdxX165exX3xX1axXdxX9dxXbxX3xX14xX1axX17xXa7xXdxX3xX4a2xX10xXadxX3xXbxX1xXe66xX14xX3xX14xX2fxX24xX3xX1xXdxX277xXb1xX3xX44xX17xX18xX4xX3xX4xXb1xX45xX4xX3xX7xX7dxX14xX1axX3xX4xX38xX6xX3xX1xX2fxX14xX1axX3xX14xX1axX1xX15bxX14xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX49xX4axXexX3xX14xX57dxXdxX3xX44xXbbxXafxXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX49xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf5xX17xXa7xXdxX3xXexd2c3xX3xX1axX1xXd6xX3xX49xX34xXdxX3xX5xX24xX448xXexX3xX25xX14xX1xX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX49xXb1xXdxX3xX14xX1xX45xX14xXaxX3xX1xXfaxX10xX707xX9xXaxX4dxX6xX14xX1xX10cxX49xXb1xXdxX4dxX4xXb1xX24xXdxX10cxXexX10xX10cxX1axX1xX10xX10cxX49xX24xXdxX10cxX5xX24xX6xXexX10cxX6xX14xX1xX10cxX5fxX24xX14xX1axX10cxX49xX6xXexX10cxX49xXb1xXdxX10cxX14xX1xX24xX14xX4dxX2xX18bxX18bxX18dxX18fxX18bxXe5xX1xXexXadxXaxX12xX0xXdxXadxX1axX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX4dxXadxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX18fxX188xX4dxX14xX10xX17fxX7xX4dxX2xX183xX18fxX18fxX4dxX2xX18fxX18dxX5fxX2xX2xX185xX2xX18bxX2xX193xXexX18fxX18dxX18fxX184xX5xX2xX10cxX184xXe5xX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX14xX1xX1exX14xX1axX3xX22xX1xX24xX25xX14xX1xX3xX22xX1xX2bxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX17xX34xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX24xX2fxXdxX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX49xX12xX0xX7xXexXfaxX24xX14xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf5xX17xXa7xXdxX3xXexX19dexX3xX1axX1xXd6xX3xX49xX34xXdxX3xX5xX24xX448xXexX3xX25xX14xX1xX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX49xXb1xXdxX3xX14xX1xX45xX14xXaxX3xX1xXfaxX10xX707xX9xXaxX4dxX6xX14xX1xX10cxX49xXb1xXdxX4dxX4xXb1xX24xXdxX10cxXexX10xX10cxX1axX1xX10xX10cxX49xX24xXdxX10cxX5xX24xX6xXexX10cxX6xX14xX1xX10cxX5fxX24xX14xX1axX10cxX49xX6xXexX10cxX49xXb1xXdxX10cxX14xX1xX24xX14xX4dxX2xX18bxX18bxX18dxX18fxX18bxXe5xX1xXexXadxXaxX12xXf5xX17xXa7xXdxX3xXexX19dexX3xX1axX1xXd6xX3xX49xX34xXdxX3xX5xX24xX448xXexX3xX25xX14xX1xX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX49xXb1xXdxX3xX14xX1xX45xX14xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXfaxX24xX14xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX3e2xXdxX25xXdxX3xXexX1xX17xX1376xX14xX1axX3xX25xX14xX1xX3xX44xX45xX14xX1axX3xX49xX4axXexX3xX1xX24xX6xX14xX1axX3xX5fxc120xX3xX49xXb1xXdxX3xX14xX1xX45xX14xX3xX18fxX188xX2xX183xX3x7b79xXf5xX24xXadxX10xX5fxXafxX3xX130cxXdxX5xX5fxX5xXdxX707xX10xX3xX3e1xX1xX24xXexX24xX1axXfaxX6xXbxX1xXafxX3xX6cbxX17fxX6xXfaxX5fxX7xb786xX3xX49xX774xX14xX3xX44xX6xX14xX1axX3xXexXdxXd6xXbxX3xXexX27axX4xX3xX14xX1xX4axX14xX3xX25xX14xX1xX3xX5fxXdexX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX24xX3xX44xXd6xX14xX3xX1xXd6xXexX3xX14xX1axX2fxXafxX3xX184xX188xX4dxX193xX4dxX18fxX188xX2xX183xXe5xX3xXf5xX73fxX14xX1axX3xXexXfaxX6xX14xX1axX3xXc8axX24xXfaxX10xX5fxX3xX3e1xX6xX14xX5fxX6xX3xX4a2xX10xXadxX3xXexXfaxX17xX34xX4xX3xXadxX45xXexX3xX49xX2fxXdxX3xXexX3cxX4xX3xXbxX1xXb0axXadxX3xX14xX27fxXdxX3xX68xX4axXexX3xX44xX17xX18xX4xX3xX1axX1482xXdxX3xX44xXd6xX14xX3xX4xXb1xX45xX4xX3xXexX1xXdxX3xX14x90e2xXadxX3xX14xX6xXafxXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX49xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxXb1xX5xX12xX0xX5fxXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfaxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX49xX12xX0xX4dxX5fxXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaa0xX24xXb1xXfaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3x6dabxXc66xX1ccdxXe5xX1ccdxX62xX0xX4dxXbxX12