Vấn nạn chợ lấn đường ở Hà Tĩnh, có phải địa phương “bó tay”?
(Baohatinh.vn) - Dù đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng tình trạng họp chợ trên vỉa hè và lòng, lề đường đang diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là khi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần…
f63ax13e43x15b7ax12636x10ed9x114dex11d7bx16000x1378fxX7x168f6x13afdx14730x146a6x12068x18617xX5x1657axXax12c98x10a1ex136b9x16d50xX3xX15x1102exX15xX3xX4xX1x18909xX3xX5xX14xX15xX3x16729x1394dx17f1fxX15x10e85xX3xfa3fxX3x10b2fx12624xX3xXcx175e8xX15xX1x13c39xX3xX4x10311xX3xXbxX1x120eaxXdxX3xX23x13ee7xX6xX3xXbxX1xX24x12c30xX15xX27xX3x11e33x10afcxX35xX3xXexX6x172acxf796x186e9xX0x177a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6x1438bxXaxX12x10f09x1842fxX3xX23x10434xX3xX15xX1xXdx14953x15911xX3xX5x12081xX15xX3xX15xX1xf88dxX4xX3xX15xX1xX29xX32xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1x12460xX15xX1xX3xX15xX1xX24xX15xX27xX3xXex14695xX15xX1xX3xXex12765xX18xX15xX27xX3xX1x1232exXbxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX97x1133exX15xX3x10437xX87xX6xX3xX1x1000cxX3xXa9xX2cxX3xX5x11db6xX15xX27xX32xX3xX5xX6fxX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX23xX6xX15xX27xX3xX63xXdxfec5xX15xX3xX97xX6xX3xX29xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX15xX43xXdxX3xXexX97xXa6xX15xX3xX23xX3dxX6xX3xX48xX2cxX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX15xX1xX14xXexX3xX5xX2cxX3x12444xX1xXdxX3xXcx17f44xXexX3x12e81xX27xX70xX4dxXa6xX15xX3xX23x100b2xX15xX3x17666xX6xX15xX1xX3xXcx17d95xX3xfb1cx1598exX114xX115xX3xX23xX6xX15xX27xX3xX23xXfexX15xX3xX27xX73xX15x11289xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10df1xX15xXexX10xX97xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXcxX97xX2cxX15xX3xX5xX6xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX9dxXbxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27x1600fxX15bxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18564x15f36xX63xX4dxXaxX12xXcxX97xX16exX15xX27xX3x11147xX3xX15xX27xX2cxX4dxX3xXexX1xX6x141dexX3xX27xXdxX6xX3xX4xX67xX15xX27xX3xX23xX16exX2cxX15xX3xX4x133c9xX15xX27xX3xXexX109xX4xX3xX4xfc52xX6xX3xX16dxX6xX15xX3x1761fxXcx1282dxXcxX3xXexX87xX15xX1xX3xX23xXdxX3xXf9xXdxfac5xX183xX3xXexX97xX6xX32xX3xX4xX1x16255xX15xX27xX3xXexX194xXdxX3xX15xX1xf845xX15xX3xXexX1xX14xX4dxX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX9dxXbxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX97xX6xX3xXf9xX1xX78xXbxX3xX15xX43xXdxX3xX15xX1xX24x11b71xX3xX10cxX1xX1dxX3xX10cxX24xX43xX15xX27xX3xX1a6xXdxX109xX15xX3x12646xX101xX27xX1xXdxX3x10ebexX70x10908xX15x1678bx17c7fxX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX1xX18xX4xX1xX3x16639xX24xX70xX3xX211xXcxX1xX18xX4xX1xX3xX2bxX2cxX21bxX21cxX3xX4xX1xX1dxX3x1405fxX18xXdxX3xXcxX1xX2cxX15xX1xX3xX29xX3xX1a6xXdxX6xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX211xX10cxX6xX15xX3xX228x1107exX4xX21bxX21cxX3xX4xX1xX1dxX3xX1a6xXdxX14xX4dxX3xX29xX3xX1a4xX15xX3xX66x123a1xX15xX27xX3xX211xX23cx182faxX4xX3xXcxX1xX9dxX21bxX21cxX3xX4xX1xX1dxX3x16b77xX43xX15xX3xX29xX3xXexX1xX3dxX3xXexX97xX14xX15xX3xX2bxX24xX43xX15xX27xX3x1153bxX1xXa6xX21cxX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX97xX24xX25xX15xX27xX32xX3xX4xX1xX1dxX3xX1a6xX16exX15xX3xX29xX3xf69fxX6axX3xX101xX6xX183xX3x11bfdxX1xX1bdxX4xX3xXcxX1x1296bxX15xX27xX32xX3xX4xX1xX1dxX3xX10cx154d1xX183xX3xf7c5x1594fxX3xX211xX10cxX2c6xX183xX3xX217xX70xX4dxXa6xX15xX21bxX21cxX3xX4xX1xX1dxX3xX293x15559xX3xX2b5xX1xX16exX15xX27xX3xX211xX1xX70xX4dx11823xX15xX3xX293xX2dexX3xX1a4xX15xX1xX21bxX15bxX15bxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxX3xXbxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXax10b95xXdxX63xXexX1xX200xX3x1001exX2x1497cxXbxX2aexX21cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX200xX3x129aaxX2xX115xXbxX2aexX21cxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX200xX51xX51xXdxX15bxX48xX6xX16exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15bxXa9xX15xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX114xX115xX115xX114xX51xX2xX115xX339xX63xX179xX2x1322cxX115x177afxX179xX379xXexX37bxX114xX346xX337xX5xX2xX115x17a8bxX37bxX346xX63xX114xX2xX37bxX339xX2xX115xX114xXexX2xX379xX37bxX337xX115xX5xX115xX15bx11c24xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX16exX15xXaxX12xX16dxX14xXexX3xX4xX1xX14xXbxX3xX15xX27xX70xX4dxX3xX1xXdxX1b3xX183xX3xX97xX92xX15xX1xX3xX97xX1c7xXbxX32xX3xX15xX27xX24xX25xXdxX3xX183x150d6xX3xXexX97x16797xX3xX15xX2cxX4dxX3xX63xfb92xX15xX3xX4xX16exX15xX3xX15xX1x15abexX3xX183xX70xX6xX3xX7xX78xX183xX3xX23x12dd3xX3xX15xX27xX6xX4dxX3xX48xXa6xX15xX3xX5xX6fxX3x1129cxX70x15f07xX4xX3xX5xX257xX3xX2xX339xX32xX3xXexX97xX24x13336xX4xX3xX4x183fbxX15xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX23cxX18xXdxX3xXcxX1xX2cxX15xX1xX3xX211xX2aexX6axX3xX1a6xXdxX6xX3xX2bxX6xX15xX1xX32xX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX3xX10cxX6xX15xX3xX228xX257xX4xX21bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xX101xX27xX16exX2cxXdxX3xX97xX6xX3xX4xXb4xX15xX3xX4xX35xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xXf9xX1xX70xX3xX4xX1xX1dxX3xX2aex1077dxXbxX32xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX35xX4xX3xXexX18xX183xX3xX48xX1dxX3xX4xX26bxX15xX27xX3xX23xX6xX15xX27xX3xX1xX16exX18xXexX3xX23xX257xX15xX27xX3xXf9xX1xX109xX3xX15xX1xX257xX15xX3xX15xX1xX3dxXbxX3xXexX97xXa6xX15xX3xX4xX109xX4xX3xXexX70xX4dxXfexX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX4xX1x16f78xX15xX1xX15bxX3xXcxX97xX16exX15xX27xX3xX7xX450xX3xX15xX2cxX4dxX3xX4xX35xX3xXexX1xX1b3xX3xXf9xX1b3xX3xX23xXfexX15xX3xX4xX109xX4xX3xXf9xX1xX70xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX18xX183xX3xX48xX1dxX32xX3xX1xX9dxXbxX3xXex142a2xX3xXbxX1xX109xXexX3xXexX18xXdxX3xX15xX27xX6axX3xXexX24xX3xX2aexX6axX3xX217xX70xX219xX15xX3xX2c9xX2caxX3xX211xX101xX27xX1xXdxX3xX217xX70xX219xX15xX21bxX32xX3xX29xX3xX293xX183xX3xX339xX179xX114xX3xX44exX70xX450xX4xX3xX5xX257xX3xX2xX1a4xX3xXexX1xX70xX257xX4xX3xX2aexX6axX3xX10cxX2c6xX183xX3xX44exX70xX6xX15xX27xX3xX211xX10cxX2c6xX183xX3xX217xX70xX4dxXa6xX15xX21bxX32xX3xX15xX27xX6axX3xX48xX6xX3xX2b5xX1xX1bdxX4xX3xX23cxX440xX15xX27xX32xX3xX15xX27xX6axX3xX48xX6xX3xX2bxX24xX43xX15xX27xX3xX228xX16exX15xX27xX3xX211xX2bxX24xX43xX15xX27xX3xX293xX1xXa6xX21bxX15bxX15bxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xXcxX14xXexX3xX4xX39xX3xX4xX109xX4xX3xXf9xX1xX70xX3xX4xX1xX1dxX3xXf9xX1b3xX3xXexX97xXa6xX15xX3xX23xX6fxX70xX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX97xX6xX3xX4xX39xX15xX1xX3xX183xX70xX6xX3xX48xX109xX15xX3xX5xX257xX15xX3xX2aexX257xX15xX3xXexX1xX24xX25xX15xX27xX3xX2aexX70xX4dxXa6xX15xX3xXexX97xXa6xX15xX3xX5xXb4xX15xX27xX32xX3xX5xX6fxX3xX23xX24xX25xX15xX27xX15bxX3xX13xX2cxX3xX23xX109xX15xX27xX3xX15xX35xXdxX3xX1xX43xX15xX3xX5xX2cxX3xXexX97xX92xX15xX1xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX18xX183xX3xX15xX2cxX4dxX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX97xX6xX3xXexX97xXa6xX15xX3xX4xX109xX4xX3xXexX70xX4dxXfexX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX1xX70xX4dxXfexXexX3xX183xX18xX4xX1xX3xX27xXdxX6xX16exX3xXexX1xX194xX15xX27xX3xXa9xX45dxXdxX3xX5xX24xX70xX3xX5xX24xX1dxX15xX27xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xXexXdxX2eaxX15xX3xX63xX2cxX4dxX3xX23x1129bxX4xX32xX3xX4xX35xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX2aexX10xX3xXf9xX1xX109xX4xX1xX32xX3xX2aexX10xX3xXexX97xX9dxX15xX27xX3xXexX39xXdxX3xX5xX45dxX15xX3xX4xX1xX18xX4dxX3xfca5xX70xX6xX3xX15xX1xX24xX200xX3xX44exX70xX450xX4xX3xX5xX257xX3xX2xX1a4xX32xX3xX44exX70xX450xX4xX3xX5xX257xX3xX2xX339xX32xX3xX44exX70xX450xX4xX3xX5xX257xX3xX2xX339xX16dxX32xX3xX44exX70xX450xX4xX3xX5xX257xX3x11595xX10cxX32xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX2bxX440xX3xX10cxX1xX50fxX3xX2c9xXdxX15xX1xX32xX3xX23cxXcxX3xX346xX339xX337xX32xX3xX23cxXcxX3xX339xX346xX379xX32xX3xX23cxXcxX3xX339xX339xX115xX32xX3xX23cxXcxX3xX339xX339xX2xX15bxX15bxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxX3xXbxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX70xX183xX48xX3xXdxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX330xXdxX63xXexX1xX200xX3xX337xX2xX339xXbxX2aexX21cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX200xX3xX346xX2xX115xXbxX2aexX21cxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX200xX51xX51xXdxX15bxX48xX6xX16exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15bxXa9xX15xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX114xX115xX115xX114xX51xX37bxX346xX63xX114xX2xX37bxX339xX179xX115xX339xXexX2xX179xX37bxX339xX2xX5xX115xX15bxX39axXbxX27xX4fxX97xX9xX179xX37bxX115xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX16exX15xXaxX12xX293xX1xX194xX15xX27xX3xX4xX1xX87xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX1xXdxXfexX183xX3xX5xXb4xX15xX27xX32xX3xX5xX6fxX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX48xX2cxX4dxX3xX1xX2cxX15xX27xX3xX1xX35xX6xX32xX3xX23xX1b3xX3xX2aexX10xX3xX4xX257xX3xX183xX2cxX3xX15xX27xX24xX25xXdxX3xX63xX219xX15xX3xX4xXb4xX15xX3xX15xX27xX6xX15xX27xX3xX15xX1xXdxXa6xX15xX3xX63x106d6xX15xX27xX3xX4xX39xX3xX2aexX10xX3xX5xX194xXdxX32xX3xX2aexX10xX3xXf9xX4c3xX16exX3xXexX97xXa6xX15xX3xX5xXb4xX15xX27xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX23xX1b3xX3xX183xX70xX6xX3xXexX1xX271xX4xX3xX2bcxX15xX3xX0xX10xX183xX12xX211xX39xX15xX1xX3xX4xX1x15af7xXbxX3xXexX97xX24xX45dxX4xX3xX4xX461xX15xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX293xX2dexX3xX2b5xX1xX16exX15xX27xX32xX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX3xX293xX2dexX3xX1a4xX15xX1xX21bxX0xX51xX10xX183xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xXcxX97xX24xX45dxX4xX3xXexX1xX548xX4xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xXexX97xXa6xX15xX32xX3xX23xX16exX2cxX15xX3xXf9xXdxX1b3xX183xX3xXexX97xX6xX3xX4xX19dxX6xX3xX16dxX6xX15xX3xX1a4xXcxX1a6xXcxX3xXexX87xX15xX1xX3xX23xX6axX3xX5xX1c7xXbxX3xX48xXdxXa6xX15xX3xX48xX39xX15xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX18xX183xX3xXa9xX2cxX3xXf9xX112xX3xX4xX6xX183xX3xXf9xXfexXexX3xX2aex10540xX3xX5xX112xX3xXa9xX45dxXdxX3xX72bxX3xX2aexX6axX32xX3xX2xX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX15bxX3xX13xX2cxX3xX5xX6axX15xX1xX3xX23xX18xX16exX3xX4xX109xX4xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX15xX2cxX4dxX3xX4xX26bxX15xX27xX3xX23xX6axX3xXexX1xX8baxX6xX3xX15xX1xX1c7xX15xX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xX15xX27xX24xX25xXdxX3xX63xX219xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX23xX1bdxX15xX27xX3xX15xX43xXdxX3xX6f5xX70xX4dxX3xX23xX3dxX15xX1xX32xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX23xX39xX183xX3xX48xX39xX16exX3xX6xX15xX3xXexX16exX2cxX15xX3xXa9xX2cxX3xX4xX6xX183xX3xXf9xXfexXexX3xX7x11bdaxX3xX7xX45dxX183xX3xXexX97xXdxX1b3xX15xX3xXf9xX1xX6xXdxX3xX5xX548xX4xX3xX5xX24xX1dxX15xX27xX3xX23xX1b3xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxX3xXbxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX330xXdxX63xXexX1xX200xX3xX337xX2xX339xXbxX2aexX21cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX200xX3xX346xX2xX115xXbxX2aexX21cxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX200xX51xX51xXdxX15bxX48xX6xX16exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15bxXa9xX15xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX114xX115xX115xX114xX51xX37bxX346xX63xX114xX114xX115xX2xX115xX115xX2xXexX114xX2xX115xX339xX72bxX5xX115xX15bxX39axXbxX27xX4fxX97xX9xX179xX72bxX115xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX16exX15xXaxX12xX10cxX461xX15xX27xX3xX4xX1xX2cxX16exX3xX4xX19dxX6xX3xX2aexX6axX3xX228xX24xX70xX3xX13xX2fxX15xX1xX3xX27exX43xX15xX3xX211xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX3xXcxX1xX18xX4xX1xX3xX2bxX2cxX21bxX3xXbxX1xX39xX15xX3xX4xX39xX183xX32xX3xX183xX14xXexX3xX6xX15xX3xXexX16exX2cxX15xX3xXa9xX92xX3xX15xX27xX24xX25xXdxX3xX63xX219xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xXcxX92xX15xX1xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX1xXdxXfexX183xX3xXa9xX87xX6xX3xX1xXaexX32xX3xX5xXb4xX15xX27xX32xX3xX5xX6fxX3xX4xX109xX4xX3xXexX70xX4dxXfexX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX1xX70xX4dxXfexXexX3xX183xX18xX4xX1xX3xX23xX1b3xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX23xX6axX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX97xX6xX3xXexX8baxX3xX5xX219xX70xX3xXexX97xXa6xX15xX3xX23xX3dxX6xX3xX48xX2cxX15xX3xXexX87xX15xX1xX3xXexX6xX15bxX3xX10cxX35xX3xX183xX70xX194xX15xX3xXa9xX2cxX15xX3xX5xX112xX3xX63xX16exX3xX23xX24xX1dxX4xX3xX47xX15xX18xXdxX4exX3xX97xX6xX3xX23xX1b3xX3xX48xXdxX2eaxX15xX3xX183xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX16exX3xX1xX2cxX15xX1xX3xXa9xXdxX3xX7xX6xXdxX3xXexX97xX109xXdxX3xX15xX2cxX4dxX3xX5xX2cxX3xX47xX15xX1xX2cxX3xX48xX109xX183xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX32xX3xX27xX73xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX15xXa6xX15xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX4xX73xX15xX3xXa9xX2cxX16exX3xX48xXa6xX15xX3xXexX97xX16exX15xX27xX4exX32xX3xX47xX15xX27xX16exX2cxXdxX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX183xX70xX6xX3xX48xX109xX15xX3xX48xX109xX15xX3xXexXdxX2eaxX15xX3xX1xX43xX15xX4exX32xX3xX47xXexX97xX16exX15xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX1c7xXexX3xX4xX1xX257xXdxX3xX4xXb4xX15xX3xX29xX3xX15xX27xX16exX2cxXdxX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xXexX1xX16exX109xX15xX27xX3xX1xX43xX15xX4exX32xX3xX47xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX4xX35xX3xXexXdxX6fxX15xX3xXexX1xX70xXa6xX3xXf9xXdxX386xX450xXexX4exX32xX3xX47xXexX1xX70xXa6xX3xX6f5xX70xX73xX4dxX3xXexX97xX16exX15xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX27xXdxX109xX3xX6f5xX70xX109xX3xX4xX6xX16exX15bxX15bxX15bxX4exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX15xXexX10xX97xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX10cxX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xX23cxX1b3xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX97xXa6xX15xX3xX5xXb4xX15xX27xX32xX3xX5xX6fxX3xX23xX24xX25xX15xX27xX32xX3xX16dxX6xX15xX3xX1a4xXcxX1a6xXcxX3xXexX87xX15xX1xX3xXa9xX2cxX3xX4xX109xX4xX3xX7xX29xX32xX3xX15xX27xX2cxX15xX1xX3xX4xX1xX271xX4xX3xX15xX2bcxX15xX27xX3xXexX1xX24xX25xX15xX27xX3xX2aexX70xX4dxXa6xX15xX3xXa9xX2cxX16exX3xX4xX70xX257xX4xX3xX23xX1b3xX3xXexX70xX4dxXa6xX15xX3xXexX97xX70xX4dxX6fxX15xX32xX3xXa9xX1c7xX15xX3xX23xX257xX15xX27xX32xX3xX15xX1xX78xX4xX3xX15xX1xX29xX3xX15xX1xX219xX15xX3xX63xX219xX15xX32xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX32xX3xX4xX1xX87xX3xX23xX18xX16exX3xX4xX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX15bxX3xX10cxX109xX4xX3xX2aexX6axX32xX3xXbxX1xX24xX25xX15xX27xX32xX3xXexX1xX3dxX3xXexX97xX14xX15xX3xX4xX26bxX15xX27xX3xX23xX6axX3xXexX97xXdxX1b3xX15xX3xXf9xX1xX6xXdxX3xX5xX548xX4xX3xX5xX24xX1dxX15xX27xX3xX2aexX70xX450xX15xX27xX3xX15xX27xX2bcxX15xX3xX4xX1xX6c8xX15xX32xX3xX63xX421xXbxX3xX48xX435xX3xX15xX1xX24xX15xX27xX3xX1xXdxX2eaxX70xX3xX6f5xX70xX39xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX4xX6xX16exX32xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX63xX70xX4dxX3xXexX97xX92xX3xX23xX24xX1dxX4xX3xX5xX219xX70xX3xX63xX2cxXdxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxX3xXbxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX330xXdxX63xXexX1xX200xX3xX337xX2xX339xXbxX2aexX21cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX200xX3xX346xX2xX115xXbxX2aexX21cxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX200xX51xX51xXdxX15bxX48xX6xX16exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15bxXa9xX15xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX114xX115xX115xX114xX51xX37bxX346xX63xX114xX2xX37bxX339xX339xX346xX339xXexX37bxX2xX37bxX379xX114xX5xX115xX15bxX39axXbxX27xX4fxX97xX9xX179xX179xX346xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX16exX15xXaxX12xX10cxX1xX16exX3xX97x15ebexX15xX27xX3xX15xX1x16cdcxX15xX27xX3xX183xX35xX15xX3xX23xX440xX3xX183xX92xX15xX1xX3xX23xX10xX183xX3xX48xX109xX15xX3xX7xX450xX3xX5xX24xX1dxX15xX27xX3xX50fxXexX32xX3xXa9xX2cxX16exX3xX4xX1xX1dxX3xX183xX14xXexX3xXexX1xX25xXdxX3xX27xXdxX6xX15xX3xX15xXa6xX15xX3xX15xX27xX24xX25xXdxX3xXbxX1xX8faxX3xX15xXfeexX3xX15xX2cxX4dxX3xX23xX271xX15xX27xX3xX48xX109xX15xX3xX15xX27xX6xX4dxX3xXexX97xXa6xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX6f5xX70xX450xX4xX3xX5xX257xX32xX3xXexX97xX24xX45dxX4xX3xX4xX461xX15xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX1a6xXdxX14xX4dxX3xX211xX2aexX6axX3xX1a4xX15xX3xX66xX26bxX15xX27xX32xX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX3xX23cxX271xX4xX3xXcxX1xX9dxX21bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12x11036xX15xX27xX3xX2b5xX1xX18xX183xX3xXcxX97xX9dxX15xX27xX3xXcxX1xXdxX2eaxX15xX3xX386xX3xX16dxX50fxX3xXexX1xX24xX3xX23cxX39xX15xX27xX3xX19dxX4dxX3xX2aexX6axX3xX1a4xX15xX3xX66xX26bxX15xX27xX3xX211xX23cxX271xX4xX3xXcxX1xX9dxX21bxX3xX4xX1xX16exX3xX1xX6xX4dxX200xX3xX47xX10cxX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX23xX6axX3xX15xX1xX78xX4xX3xX15xX1xX29xX32xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX3xX97xX14xXexX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX5xX73xX15xX3xX15xX1xX24xX15xX27xX3xX23xX219xX70xX3xX5xX18xXdxX3xXa9xX2cxX16exX3xX23xX14xX4dxX15bxX15bxX15bxX3xX66xX9dxX15xX3xX63xX421xXbxX3xX23xX24xX1dxX4xX3xX50fxXexX3xX48xXfeexX6xX3xXexX1xX92xX3xX5xX18xXdxX3xX48xX2cxX4dxX3xX1xX2cxX15xX27xX3xX1xX35xX6xX3xX97xX6xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX48xX109xX15xX32xX3xX15xX35xXdxX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX15xX27xX1xX10xX32xX3xX194xX3xXexX194xX3xX4xXb4xXdxX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xXexX97xX109xX15xX1xX32xX3xX15xX27xX70xX4dxX3xX4xX43xX3xX2aexX2c6xX4dxX3xX97xX6xX3xXexX6xXdxX3xX15xX18xX15xX3xX97xX14xXexX3xX4xX6xX16exX15bxX3xX23cxX1b3xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX32xX3xX15xX1xX14xXexX3xX5xX2cxX3xX63xX3dxXbxX3xXexXfexXexX3xX7xX78xXbxX3xXexX45dxXdxX32xX3xX15xX27xX16exX2cxXdxX3xX5xX548xX4xX3xX5xX24xX1dxX15xX27xX3xXexX18xXdxX3xX4xX1x1583bxX32xX3xX4xX1xX1bdxX15xX27xX3xXexX194xXdxX3xX4xX73xX15xX3xX7xX548xX3xX1xX11faxX3xXexX97xX1dxX3xX4xX19dxX6xX3xX10cxX27exX1a6xXcxX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX32xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX97xX6xX3xX27xXdxX6xX16exX3xXexX1xX194xX15xX27xX3xXa9xX2cxX3xX4xX109xX4xX3xX5xX548xX4xX3xX5xX24xX1dxX15xX27xX3xXf9xX1xX109xX4xX125xX4exX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxX3xXbxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX330xXdxX63xXexX1xX200xX3xX337xX2xX339xXbxX2aexX21cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX200xX3xX346xX2xX115xXbxX2aexX21cxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX200xX51xX51xXdxX15bxX48xX6xX16exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15bxXa9xX15xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX114xX115xX115xX114xX51xX37bxX346xX63xX114xX2xX37bxX339xX72bxX2xX379xXexX72bxX114xX2xX115xX346xX5xX115xX15bxX39axXbxX27xX4fxX97xX9xX37bxX337xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX16exX15xXaxX12xX10cxX1xX1dxX3xXexX548xX3xXbxX1xX109xXexX3xX29xX3xX2bxX24xX43xX15xX27xX3xX228xX16exX15xX27xX3xX211xX2bxX24xX43xX15xX27xX3xX293xX1xXa6xX21bxX3xX1xX9dxXbxX3xX5xX14xX15xX3xX4xX1xXdxXfexX183xX3xX5xXb4xX15xX27xX32xX3xX5xX6fxX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX2bxX440xX3xX10cxX1xX50fxX3xX2c9xXdxX15xX1xX3xX23xX6xX15xX27xX3xXexXdxX1b3xX183xX3xX2c6xX15xX3xX15xX27xX70xX4dxX3xX4xX43xX3xX183xX14xXexX3xX6xX15xX3xXexX16exX2cxX15xX3xX4xX6xX16exX3xX48xX29xXdxX3xXexX97xX70xX4dxXfexX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX15xX2cxX4dxX3xX2aexX10xX3xX4xX257xX3xX6f5xX70xX6xX3xX5xX18xXdxX3xX97xX14xXexX3xX23xX194xX15xX27xX32xX3xX4xX35xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX2aexX10xX3xX6f5xX70xX109xX3xXf9xX1xX461xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xX10cxXb4xX15xX3xXexX1xX10xX16exX3xX194xX15xX27xX3xXcxX97xX73xX15xX3xXcxX1xX2bcxX15xX27xX3xX228xX16exX15xX27xX32xX3xXcxX97xX24xX29xX15xX27xX3xXbxX1xXb4xX15xX27xX3xX293xXdxX15xX1xX3xXexXfexX3xX386xX3xX2bxX18xX3xXexX73xX15xX27xX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX3xX2bxX24xX43xX15xX27xX3xX293xX1xXa6xX3xXexX1xX92xX200xX3xX47xX13xXdxX2eaxX4xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX9dxXbxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX4xX1xX1bdxX15xX27xX3xXexX194xXdxX3xX23xX6axX3xX48xXdxXfexXexX3xX97x16c7axX3xXexX8baxX3xX5xX219xX70xX32xX3xXexX1xX1c7xX183xX3xX4xX1xX50fxX3xX4xX35xX3xX5xX73xX15xX3xX23xX18xXdxX3xX48xXdxX1b3xX70xX3xX2bxX23cxX101xX66xX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX3xX4xX1xX14xXexX3xXa9xX14xX15xX3xXexX97xX16exX15xX27xX3xXf9xX2dexX3xX1xX9dxXbxX32xX3xX15xX1xX24xX15xX27xX3xX63xX16exX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX15xX27xX70xX4dxXa6xX15xX3xX15xX1xX219xX15xX3xXf9xX1xX109xX4xX3xX15xX1xX6xX70xX3xX15xXa6xX15xX3xX63xX67xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX5xX73xX15xX3xXa9xX2cxX16exX3xX4xX70xX257xX4xX3xX15xX1xX24xX15xX27xX3xXa9xX42cxX15xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX4xX1xX14xX183xX3xX63xX271xXexX3xX23xX24xX1dxX4xX15bxX3xXcxXfexXexX3xX7xX78xXbxX3xX23xXfexX15xX32xX3xXa9xXdxX2eaxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX3xX4xX2cxX15xX27xX3xXf9xX1xX35xX3xX1xX43xX15xX32xX3xX15xX1xX14xXexX3xX5xX2cxX3xXexX18xXdxX3xXf9xX1xX70xX3xXa9xX548xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX27exX43xX15xX3xXa9xX92xX3xX4xX1xX1dxX3xX183xX45dxXdxX3xX4xX1xX24xX6xX3xX2aexX16exX15xX27xX32xX3xX48xX2cxX3xX4xX16exX15xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX4xX35xX3xX15xX43xXdxX3xX48xX70xX194xX15xX3xX48xX109xX15xX4exX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxX3xXbxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX15xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX330xXdxX63xXexX1xX200xX3xX337xX2xX339xXbxX2aexX21cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX200xX3xX346xX2xX115xXbxX2aexX21cxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX200xX51xX51xXdxX15bxX48xX6xX16exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15bxXa9xX15xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX114xX115xX115xX114xX51xX37bxX346xX63xX114xX114xX115xX115xX379xX114xX346xXexX179xX115xX337xX179xX2xX5xX115xX15bxX39axXbxX27xX4fxX97xX9xX339xX339xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX16exX15xXaxX12xX16dxX6xX15xX3xX1a4xXcxX1a6xXcxX3xXexX87xX15xX1xX3xX5xX2cxX183xX3xXa9xXdxX2eaxX4xX3xXa9xX45dxXdxX3xX2aexX6axX3xX1a6xXdxX6xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xXa9xX6fxX3xXexX92xX15xX1xX3xX1xX92xX15xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX9dxXbxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xXa9xX2cxX3xX23xX6fxX3xX15xX27xX1xX3dxX3xX4xX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xXa9xX2cxX16exX3xX4xX70xX257xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX3xX63xX271xXexX3xX23xXdxX1b3xX183xX32xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xX23xX1b3xX3xXexXdxXfexXbxX3xXexX8faxX4xX3xX2aexX2c6xX4dxX3xX97xX6xX3xXexX97xX16exX15xX27xX3xX63xX3dxXbxX3xXexXfexXexX3xX7xX78xXbxX3xXexX45dxXdxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xX2b5xX1xX35xX3xX4xX1xX109xX15xX1xX3xX13xX2bcxX15xX3xXbxX1xXb4xX15xX27xX3xX16dxX6xX15xX3xX1a4xXcxX1a6xXcxX3xXexX87xX15xX1xX3xX101xX27xX70xX4dxXc9xX15xX3xX13xX2bcxX15xX3xXcxX219xX15xX3xX4xX1xX16exX3xX48xXdxXfexXexX200xX3xX47xX101xX27xX6xX4dxX3xXexX8baxX3xXexX1xX109xX15xX27xX3xX2xX115xX51xX114xX115xX2xX37bxX32xX3xX4xX1xX1bdxX15xX27xX3xXexX194xXdxX3xX23xX6axX3xXexX461xX3xX4xX1xX271xX4xX3xX23xXdxX3xXf9xXdxX1b3xX183xX3xXexX97xX6xX3xXexX92xX15xX1xX3xX1xX92xX15xX1xX3xXa9xX2cxX3xX4xX35xX3xX112xX3xXf9xXdxXfexX15xX3xX15xX1xX78xX4xX3xX15xX1xX29xX32xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX32xX3xX15xX1xX24xX15xX27xX3xX23xXfexX15xX3xX15xX6xX4dxX32xX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xXa9xX42cxX15xX3xX4xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX14xX183xX3xX63xX271xXexX15bxX15bxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX63xX4dxXaxX12xX13xX92xX3xXa9xX1c7xX4dxX32xX3xXexX1xX10xX16exX3xX4xX1xX87xX3xX23xX18xX16exX3xX4xX19dxX6xX3xX2b5xX1xX35xX3xX10cxX1xX19dxX3xXexX3dxX4xX1xX3x16f2axX16dxX101xX66xX3xXexX87xX15xX1xX3xX66xX24xX43xX15xX27xX3xXcxX14xXexX3xXcxX1xX78xX15xX27xX32xX3xX4xX1xX1bdxX15xX27xX3xXexX194xXdxX3xXexXdxXfexXbxX3xXexX8faxX4xX3xX23xXdxX3xXf9xXdxX1b3xX183xX3xXexX97xX6xX32xX3xX27xX78xX15xX3xXa9xX45dxXdxX3xX15xX1xX78xX4xX3xX15xX1xX29xX3xX4xX109xX4xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xXa9xX2cxX3xX4xX43xX3xX6f5xX70xX6xX15xX3xX4xX1xX271xX4xX3xX15xX2bcxX15xX27xX3xX7xX45dxX183xX3xXa9xX2cxX16exX3xX4xX70xX257xX4xX3xX2aexX99bxX3xX5xX112xX3xX63xX271xXexX3xX23xXdxX1b3xX183xX15bxX3xX101xXfexX70xX3xXexX97xX24xX45dxX4xX3xX15xX27xX2cxX4dxX3xX114xX115xX51xX2xX3xXf9xX1xX194xX15xX27xX3xXf9xX1xX78xX4xX3xXbxX1xX8faxX4xX3xX23xX24xX1dxX4xX3xXexX1xX92xX3xX4xX1xX1bdxX15xX27xX3xXexX194xXdxX3xX7xXa3cxX3xX48xX109xX16exX3xX4xX109xX16exX3xX1890xX16dxX101xX66xX3xXexX87xX15xX1xX3xX23xX1b3xX3xX4xX35xX3xX48xXdxX2eaxX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX1xX4exX15bxX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX97xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX386xXexX1xX70xX183xX48xX386xX6xX15xX63xX386xX7xX6xXbxX16exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX16dxX78xXexX3xX4xX35xX4xX3xX48xX435xX3xX63xX2fxX6xX4exX32xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX3xXexX109xXdxX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27x1225fxXaxX3xX1xX97xX10x1271exX9xXaxX51xX6xX15xX386xX15xXdxX15xX1xX386xXexX97xX6xXexX386xXexX70xX51xX48xX6xXexX386xX4xX16exX4xX386xX48xX16exX386xX63xXdxX6xX386xX15xX1xXdxX10xX70xX386xX63xXdxX6xX386xXbxX1xX70xX16exX15xX27xX386xX16exX386xX1xX6xX386xXexXdxX15xX1xX386xXexX6xXdxX386xX63xXdxX10xX15xX386xX15xX6xX15xX386xX1xX16exXbxX386xX4xX1xX16exX386xX5xX6xX15xX386xX63xX70xX16exX15xX27xX51xX2xX72bxX339xX2xX339xX37bxX15bxX1xXexX183xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX51xX183xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX114xX115xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX114xX115xX115xX2xX51xX37bxX346xX63xX114xX2xX339xX346xX346xX114xX115xXexX37bxX337xX72bxX337xX72bxX5xX115xX15bxX39axXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXa9xX12xX0xX7xXexX97xX16exX15xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX16dxX78xXexX3xX4xX35xX4xX3xX48xX435xX3xX63xX2fxX6xX4exX32xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX3xXexX109xXdxX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX1a19xXaxX3xX1xX97xX10xX1a1fxX9xXaxX51xX6xX15xX386xX15xXdxX15xX1xX386xXexX97xX6xXexX386xXexX70xX51xX48xX6xXexX386xX4xX16exX4xX386xX48xX16exX386xX63xXdxX6xX386xX15xX1xXdxX10xX70xX386xX63xXdxX6xX386xXbxX1xX70xX16exX15xX27xX386xX16exX386xX1xX6xX386xXexXdxX15xX1xX386xXexX6xXdxX386xX63xXdxX10xX15xX386xX15xX6xX15xX386xX1xX16exXbxX386xX4xX1xX16exX386xX5xX6xX15xX386xX63xX70xX16exX15xX27xX51xX2xX72bxX339xX2xX339xX37bxX15bxX1xXexX183xXaxX12xX47xX16dxX78xXexX3xX4xX35xX4xX3xX48xX435xX3xX63xX2fxX6xX4exX32xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX3xXexX109xXdxX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX1a19xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX97xX16exX15xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX97xX16exX15xX27xX3xX114xX3xX15xX27xX2cxX4dxX3xX337xX3xXa9xX2cxX3xX379xX51xX2xX32xX3xX16dxX6xX15xX3xX1a4xXcxX1a6xXcxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX3xXexX461xX3xX4xX1xX271xX4xX3xXf9xXdxX1b3xX183xX3xXexX97xX6xX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX32xX3xXexX1xX39xX3xX97xX194xX15xX27xX3xXexX97xX219xX70xX3xX48xXb4xX3xXa9xX2cxX3xX4xX109xX4xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX18xX183xX3xXf9xX1xX109xX4xX3xXexX97xXa6xX15xX3xX4xX109xX4xX3xXexX70xX4dxXfexX15xX3xX27xXdxX6xX16exX3xXexX1xX194xX15xX27xX3xX1xX70xX4dxXfexXexX3xX183xX18xX4xX1xX3xX63xX3dxXbxX3xX4xX6xX16exX3xX23xXdxX1b3xX183xX3xXcxXfexXexX3xX101xX27xX70xX4dxXa6xX15xX3xX23xX109xX15xX3xX10cxX6xX15xX1xX3xXcxX112xX3xX114xX115xX114xX115xX3xXa9xX2cxX3xXbxX1xX109xXexX3xX1xXdxX2eaxX15xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX18xX183xX15bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXa9xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10cxX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX2aexX6axX3xX48xX14xXexX3xX5xX548xX4xX3xXexX97xX24xX45dxX4xX3xX15xX18xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX27xXdxXfeexX6xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX47xX5xX2cxX15xX27xX3xX2bxX2cxX15xX3xX44exX70xX450xX4xX4exX1a19xXaxX3xX1xX97xX10xX1a1fxX9xXaxX51xX48xX6xX15xX386xX63xX16exX4xX386xXa9xXdxX10xXexX51xX4xX1xXdxX15xX1xX386xX6f5xX70xX4dxX10xX15xX386xX2aexX6xX386xX48xX6xXexX386xX5xX70xX4xX386xXexX97xX70xX16exX4xX386xX15xX6xX15xX386xX1xX16exXbxX386xX4xX1xX16exX386xX27xXdxX70xX6xX386xX63xX70xX16exX15xX27xX386xX16exX386xX5xX6xX15xX27xX386xX1xX6xX15xX386xX6f5xX70xX16exX4xX51xX2xX72bxX2xX114xX2xX37bxX15bxX1xXexX183xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX51xX183xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX114xX115xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX2xX37bxX346xX114xX51xX72bxX115xX63xX339xX2xX115xX339xX37bxX339xX72bxXexX37bxX379xX2xX379xX114xX5xX115xX15bxX39axXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXa9xX12xX0xX7xXexX97xX16exX15xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10cxX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX2aexX6axX3xX48xX14xXexX3xX5xX548xX4xX3xXexX97xX24xX45dxX4xX3xX15xX18xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX27xXdxXfeexX6xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX47xX5xX2cxX15xX27xX3xX2bxX2cxX15xX3xX44exX70xX450xX4xX4exX1a19xXaxX3xX1xX97xX10xX1a1fxX9xXaxX51xX48xX6xX15xX386xX63xX16exX4xX386xXa9xXdxX10xXexX51xX4xX1xXdxX15xX1xX386xX6f5xX70xX4dxX10xX15xX386xX2aexX6xX386xX48xX6xXexX386xX5xX70xX4xX386xXexX97xX70xX16exX4xX386xX15xX6xX15xX386xX1xX16exXbxX386xX4xX1xX16exX386xX27xXdxX70xX6xX386xX63xX70xX16exX15xX27xX386xX16exX386xX5xX6xX15xX27xX386xX1xX6xX15xX386xX6f5xX70xX16exX4xX51xX2xX72bxX2xX114xX2xX37bxX15bxX1xXexX183xXaxX12xX10cxX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX2aexX6axX3xX48xX14xXexX3xX5xX548xX4xX3xXexX97xX24xX45dxX4xX3xX15xX18xX15xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX27xXdxXfeexX6xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX47xX5xX2cxX15xX27xX3xX2bxX2cxX15xX3xX44exX70xX450xX4xX4exX1a19xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX97xX16exX15xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX2bxX9dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX97xXa6xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX5xX2cxX3xXexX1xX548xX4xX3xXexX97xX18xX15xX27xX3xX23xX6xX15xX27xX3xX63xXdxXc9xX15xX3xX97xX6xX3xXf9xX1xX109xX3xXbxX1xX461xX3xX48xXdxXfexX15xX3xXexX18xXdxX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX15xX1xXdxX6fxX70xX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xXexX97xXa6xX15xX3xX23xX3dxX6xX3xX48xX2cxX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xXexX97xX16exX15xX27xX3xX23xX35xX32xX3xX4xX1xX1dxX3xX10cxX24xX43xX15xX27xX3xX1a6xXdxX109xX15xX3xX29xX3xX2aexX6axX3xX10cxX24xX43xX15xX27xX3xX1a6xXdxX109xX15xX32xX3xX1xX70xX4dxX2eaxX15xX3xX101xX27xX1xXdxX3xX217xX70xX219xX15xX3xX23xX6axX3xXf9xX1xXdxXfexX15xX3xX4xX1xX50fxX15xX1xX3xX6f5xX70xX4dxX6fxX15xX3xX2aexX6axX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX15bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXa9xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b5xX1xXdxXa6xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX97xX219xX70xX3xX48xXb4xX3xX63xX24xX45dxXdxX3xX4xX1xX219xX15xX3xX4xX73xX70xX3xX27exX194xX15xX27xX3xXcxX97xX50fxX3xX386xX3xX15xX4c3xXexX3xX6f5xX70xXa6xX3xXexX97xX16exX15xX27xX3xX5xXb4xX15xX27xX3xX23xX194xX3xXexX1xX3dxXaxX3xX1xX97xX10xX1a1fxX9xXaxX51xX63xXdxX10xX183xX386xX63xX10xX15xX51xXbxX1xXdxX10xX15xX386xX4xX1xX16exX386xXexX97xX6xX70xX386xX48xX16exX386xX63xX70xX16exXdxX386xX4xX1xX6xX15xX386xX4xX6xX70xX386xX7xX16exX15xX27xX386xXexX97xXdxX386xX15xX10xXexX386xX6f5xX70xX10xX386xXexX97xX16exX15xX27xX386xX5xX16exX15xX27xX386xX63xX16exX386xXexX1xXdxX51xX2xX379xX346xX337xX72bxX346xX15bxX1xXexX183xXaxX12xX0xXdxX183xX27xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX51xX183xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX114xX115xX51xX15xX10xX330xX7xX51xX2xX37bxX114xX346xX51xX337xX37bxX63xX337xX2xX37bxX115xX114xX346xX114xXexX37bxX379xX337xX115xX37bxX5xX115xX15bxX39axXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX23xX24xX25xX15xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX32xX3xX4xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX23xX3dxX6xX3xXbxX1xX24xX43xX15xX27xX3xX47xX48xX35xX3xXexX6xX4dxX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXa9xX12xX0xX7xXexX97xX16exX15xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b5xX1xXdxXa6xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX97xX219xX70xX3xX48xXb4xX3xX63xX24xX45dxXdxX3xX4xX1xX219xX15xX3xX4xX73xX70xX3xX27exX194xX15xX27xX3xXcxX97xX50fxX3xX386xX3xX15xX4c3xXexX3xX6f5xX70xXa6xX3xXexX97xX16exX15xX27xX3xX5xXb4xX15xX27xX3xX23xX194xX3xXexX1xX3dxXaxX3xX1xX97xX10xX1a1fxX9xXaxX51xX63xXdxX10xX183xX386xX63xX10xX15xX51xXbxX1xXdxX10xX15xX386xX4xX1xX16exX386xXexX97xX6xX70xX386xX48xX16exX386xX63xX70xX16exXdxX386xX4xX1xX6xX15xX386xX4xX6xX70xX386xX7xX16exX15xX27xX386xXexX97xXdxX386xX15xX10xXexX386xX6f5xX70xX10xX386xXexX97xX16exX15xX27xX386xX5xX16exX15xX27xX386xX63xX16exX386xXexX1xXdxX51xX2xX379xX346xX337xX72bxX346xX15bxX1xXexX183xXaxX12xX2b5xX1xXdxXa6xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX97xX219xX70xX3xX48xXb4xX3xX63xX24xX45dxXdxX3xX4xX1xX219xX15xX3xX4xX73xX70xX3xX27exX194xX15xX27xX3xXcxX97xX50fxX3xX386xX3xX15xX4c3xXexX3xX6f5xX70xXa6xX3xXexX97xX16exX15xX27xX3xX5xXb4xX15xX27xX3xX23xX194xX3xXexX1xX3dxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX97xX16exX15xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX293xX1xXdxX3xXexX97xX25xXdxX3xX4xXb4xX15xX3xX183xX25xX3xX7xX109xX15xX27xX32xX3xX5xX2cxX15xX3xX7xX24xX43xX15xX27xX3xXa9xX42cxX15xX3xX4xXb4xX15xX3xX19dxX3xX27xXdxX14xX4xX3xXexX1xX92xX3xXexXdxXfexX15xX27xX3xX2aexX10xX3xX4xX257xX32xX3xXexXdxXfexX15xX27xX3xX48xX24xX45dxX4xX3xX4xX1xX219xX15xX3xX15xX27xX24xX25xXdxX3xXa9xX2cxX3xX1xX2cxX15xX27xX3xXexX97xX2bcxX183xX3xX4xX16exX15xX3xXexX97xX219xX70xX3xX48xXb4xX3xX23xX6axX3xX97xX219xX183xX3xX97xX6xX15xX3xX23xX461xX3xX63xX440xX15xX3xX2aexX70xX450xX15xX27xX3xX4xX1xX1dxX15bxX3xX293xX1xX194xX15xX27xX3xX6xXdxX3xX15xX1xX45dxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX97xX219xX70xX3xX48xXb4xX3xX293xX2dexX3xX2bxX24xX15xX27xX3xX211xXcxX217xX3xX293xX2dexX3xX1a4xX15xX1xX3xX386xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX15xX1xX21bxX3xX4xX35xX3xXexX8baxX3xX48xX6xX16exX3xX27xXdxX25xX32xX3xX4xX1xX87xX3xX48xXdxXfexXexX3xX7xX6xX70xX3xX48xX6xX16exX3xX15xX2bcxX183xX32xX3xXbxX1xXdxXa6xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX23xXfexX15xX3xX1xX421xX15xX3xX5xX18xXdxX3xXexX8faxX3xX1xX9dxXbxX3xXexX97xXa6xX15xX3xX48xX6axXdxX3xX23xX14xXexX3xXexX97xX450xX15xX27xX3xX63xX24xX45dxXdxX3xX4xX1xX219xX15xX3xX4xX73xX70xX3xX27exX194xX15xX27xX3xXcxX97xX50fxX15bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXa9xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX70xX5xX12xX0xX63xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX97xXaxX12xX0xX51xX63xXdxXa9xX12xX0xX51xX63xXdxXa9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX70xXexX1xX16exX97xXaxX12xXcxXdxXfexX15xX3xX66xX26bxX15xX27xX0xX51xXbxX12
Tiến Dũng