Hover Camera - flycam chụp ảnh tự sướng chuyên nghiệp
Công ty công nghệ Zero Zero Robotics mới đây đã công bố chiếc flycam với tên gọi Hover Camera Passport, tiên phong cho dòng sản phẩm mới của hãng.
f844x18beex19850x12841x17e26x1aa65x18a70x183e6x1326cxX7x1d192x1235fx1b2e7x1d7ddx1d97ex16093xX5x18732xXax18f8ex162a0x17e54x1a1a6xX10x10966xX3x1abfbxX6x19460xX10xX17xX6xX3x11a8fxX3x14f73xX5x194c2xX4xX6xX1bxX3xX4xX1x1abd9xXbxX3x17ee3x15495xX1xX3xXex12797xX3xX7x14bacx133d6xX2fx19be9xX3xX4xX1x10f61xX24x106d5xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdx1104dxXbxX0x13ddcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11bd5xXaxX12xX19x17116xX2fxX39xX3xXexX24xX3xX4xX5fxX2fxX39xX3xX2fxX39xX1xX46xX3x1c6a9xX10xX17xX14xX3xX70xX10xX17xX14xX3x14831xX14x11243xX14xXexXdxX4xX7xX3xX1bxX37xXdxX3x10ac8x1bafdxX24xX3xX87x15729xX3xX4xX5fxX2fxX39xX3xX7cx1dad6xX3xX4xX1xXdx15bcaxX4xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX15xX37xXdxX3xXexX3fxX2fxX3xX39x15f72xXdxX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX17xX6xX3x19df5xX6xX7xX7xXbxX14xX17xXex1917exX3xXexXdxX3fxX2fxX3xXbxX1xX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX14xX3xX5bx1d189xX2fxX39xX3xX7xX2exX2fxX3xXbxX1x1975bxX1bxX3xX1bxX37xXdxX3xX4x1b4e6xX6xX3xX1xX8cxX2fxX39x158a1xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXex153e5xX2x13f83x14da0xXbx1ba40xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10x1a1b7xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2x17634xX149xX5bxX170x1ac93xX174xXexX149xfc80xX178xX149xX5xX170xXefx1cdd8xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12xX19x14fbaxX3x15b69x1bd0axX4xX1xX3xXexX1xX36xX37xX4xX3xX7cx1b340xX2fxX39xX3xX1bx13474xXexX3xX4xX3dxX94xX2fxX3xX7x114efxX4xX1xX3xX4x17508xX2fxX39xX3xX1edxX1xX2exX3xX2fx12430xX2fxX39xX3xX39x1181cxXbxX3xX5x166acxXdxX3xX5bx1a2c2xX3xX5bx15900xX2fxX39xXc4xX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xXbcxX6xX7xX7xXbxX14xX17xXexX3xX87xX6xX2fxX39xX3xXexX21exX14xX3xX2fxX3fxX2fxX3xX1bxX1fexXexX3xX4x16877xX2fxX3xX7xX94xXexX3xXexX17xX3fxX2fxX3xXexX14xX225xX2fxX3xXexX1xX99xX3xX39xXdxX37xXdxXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147x19c93xX170xX170xXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xXexX149xX2xX178xX149xX5xX2xXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12x1a1b8x17741xX4xX3xX7cxXdxX46xXexXc4xX3xX2fxX99xX3dxX3xX7xX14xX3xX15xX37xXdxX3xX4xX207xX4xX3xX5bxXd6xX2fxX39xX3xX7xX2exX2fxX3xXbxX1xXe0xX1bxX3xX1edxX1xX207xX4xX3xXexX17xX3fxX2fxX3xXexX1x1a8acxX3xXexX17xX36x18744xX2fxX39xX3xX2fxX1xX36xX3x1d5f5xX6xX17xX1bxX6xX3xX5bxX17xX14xX2fxX10xX3xfc38xf99ex10df0xX3caxX3x12dc4x1298cx16364x138e8xXc4xX3xf8e9xX6xX15xXdxX4xX3xXbcxX17xX14xX3xX3c8xX3caxX3caxX3caxX3xX3cdxX3cexX3cfxX3d0xX3xX1xX6xX24xX3xX3cfx1183fx1a1bexX3xXbcxX1xX6xX2fxXexX14xX1bxX3xX14axX3xX3c8xX2xXefxX174xX3caxX170xX3xX3cdxX3cexX3cfxX3d0xX3xXexX1x17226xX3xX4xX1xXdxX99xX4xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX2fxX225xX24xX3xX4xX1ebxX3xX39xXdxX207xX3xXexX1xX225xX2fxX1xX3xX5bxX222xX3xX4xX1xX3afxX3dxX3xX1xX252xX2fxX3xX2fxX1xXdx1062bxX3dxX3xX3c8x11365xX3caxX3caxX3xX3cdxX3cexX3cfxX3d0xXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147xX178xX43axX170xXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xX170xX3c9xX14axX149xXexX2xX3caxX174xX2xX5xX174xXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxXexX1xX3dxX1bxX7cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12xX19x1cb6fxf942xX3xXexX17xfe32xX3xXexX3dx119f3xXdxX3xX4xXe8xX6xX3xX70xX10xX17xX14xX3xX70xX10xX17xX14xX3xX7axX14xX7cxX14xXexXdxX4xX7xX3xX20xX3xX3d3xX10xX2fxX39xX3x105a4xXdxX3dxX3xXaxX3d3xX592xXaxX3x157fdxX6xX2fxX39xX3xXexX33xX3xXexXdxX2fxX3xX1edxX1x1d6f7xX2fxX39xX3xX87xX3afxX2fxX1xX3xX5bxX20cxX3xX4xX1ebxX3xX1bx12c67xX4xX3xX39xXdxX207xX3xXexX17xX3dxX2fxX39xX3xX7cxX407xX2fxX1xXc4xX3xX4xX1x19c5cxXexX3xX5xX36x1a6c6xX2fxX39xX3xX4xXe8xX6xX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX15x1574exX2fxX3xX5xX3dxX5fxX2fxX3xX87xX36xX5d3xX4xX3xX87xX2exX1bxX3xX7cxX2exX14xXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147xX149xX3c9xX43axXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xXexX43axX170xX2daxX43axX5xX178xXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12x1c927xX37xXdxX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX2xX178xX3xX1bxX10xX39xX6xXbxXdxX14cxX10xX5xX3xX4xX20cxX2fxX39xX3xX1edxX1xX2exX3xX2fxX215xX2fxX39xX3x1d37exX3dxX6xX24xX3xX15xXdxX5bxX10xX14xX3xX4xX1xX3dxXe0xX2fxX3xX14axX3bcxXc4xX3xXexX14xX225xX2fxX3xX4xX2exX2fxX1xX3xX178xX149xX170xX3xX87xX1fexXc4xX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX1edxX1xX5fxX2fxX39xX3xXexX1xX3dxX6xX3xX1edx10d33xX1bxX3xX7cxX5cexXexX3xX1edx1147cxX3xX87xX94xXdxX3xXexX1xXe8xX3xX2fxX225xX14xXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147xX14axX43axX2xXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xXexX174xX178xX43axX170xX5xX14axXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12xX3cfxX14xX3xX87xX36xX5d3xX4xX3xX5xX225xX1bxX3xX7cxX1f9xX2fxX39xX3xX4xX1xX5cexXexX3xX5xXdxX46xX3dxX3xX7xX5d3xXdxX3xX4xX6xX17xX7cxX14xX2fxX3xX2fxX3fxX2fxX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX4xX1x1bf92xX3xX2fxX37dxX2fxX39xX3xX174xX178xX2daxX3xX39xX17xX6xX1bxXefxX3xX37cxX88xX24xX3xX5xX225xX3xX5xX33xX6xX3xX4xX1xXacxX2fxX3xX1edxX1xX5fxX2fxX3xX2fxX39xX14xX6xX2fxX3xX4xXe8xX6xX3xX2fxX1xX225xX3xX7xX2exX2fxX3xX14cxX3dxX5cexXexX3xX1edxX1xXdxX3xX15x13e4cxX6xX3xX1bxX6xX2fxX39xX3xX5xX21exXdxX3xX4xX2exX1bxX3xX39xXdxX207xX4xX3xX4xX1x15ce1xX4xX3xX4xX1xX92cxX2fxXc4xX3xX87x1c74cxX2fxX39xX3xXexX1xX3b4xXdxX3xX39xXdx12d35xXbxX3xX2fxX39xX36xX3b4xXdxX3xX7x165c5xX3xX5bxX2bxX2fxX39xX3xXexX17xX207xX2fxX1xX3xX87xX36xX5d3xX4xX3xX15xXdxX46xX4xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX87xX215xX2fxX39xX3xX1edx11c4cxX3xX15xX37xXdxX3xX19xX2bxX4xX3xX734xX3dxX2exX2fxX3xX5xX96dxX3xX1xX225xX2fxX39xX3xX1edxX1xX5fxX2fxX39xX3xX5xXdxX3fxX2fxX3xX7cxX6xX2fxX39xX3xX3d3x1509axX3xX3c8x1c714x1132bxX999xX3d0xXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147xX2daxX170xX170xXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xXexX2xX43axX149xX2daxX5xX43axXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX7xX94bxX3xX5bxX2bxX2fxX39xX3xX1xX6xXdxX3xX15xXdxX3fxX2fxX3xXbxXdxX2fxX3xX15xX37xXdxX3xXexX1xX3b4xXdxX3xX5xX36xX5d3xX2fxX39xX3xX7cxX6xX24xX3xX5xX3fxX2fxX3xXexX37xXdxX3xX2xX170xX3xXbxX1xX941xXexX3xX1bx19b7dxXdxX3xX15xXdxX3fxX2fxXc4xX3xXexX1xX6xX24xX3xX15xX407xX3xX14axX3xX15xXdxX3fxX2fxX3xX2fxX1xX36xX3xX5bxX33xX3xX1edxXdxX99xX2fxX3xX7cxX6xX2fxX3xX87x14604xX3dxXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147xX149xX3c9xX43axXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xXexX2xX149xX2xX178xX5xX149xXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12xX37cx154aexX3xX7xX94bxX3xX5bxX2bxX2fxX39xX3xX4xX1xXdxX99xX4xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX2fxX225xX24xXc4xX3xX2fxX39xX36xX3b4xXdxX3xX5bxX20cxX2fxX39xX3xX4xXb1cxX2fxX3xX1edxX1eexX4xX1xX3xX1xX14xX21exXexX3xX5b9xX2fxX39xX3xX5bxX2bxX2fxX39xX3xXexX17xX3fxX2fxX3xX7xX1bxX6xX17xXexXbxX1xX14xX2fxX10xX3xX1xX46xX3xX87xXdxX436xX3dxX3xX1xX225xX2fxX1xX3xXdxX569xX3cexX3xX3c8xXdxX569xX3cexX3xX2daxX3xXexX17x1adbexX3xX5xX3fxX2fxX3d0xX3xX1xX14xX37dxX4xX3xX999xX2fxX5bxX17xX14xXdxX5bxX3xX3c8xX999xX2fxX5bxX17xX14xXdxX5bxX3xX14axXefxX14axX3xXexX17xXc98xX3xX5xX3fxX2fxX3d0xX3xX15xX37xXdxX3xXexX17xX407xX2fxX1xX3xX87xXdxX436xX3dxX3xX1edxX1xXdxXc30xX2fxX3xX87xX252xX2fxX3xX39xXdxX2exX2fxXc4xX3xX5bxX222xX3xX7xX94bxX3xX5bxX2bxX2fxX39xXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147xX149xX3c9xX43axXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xXexX3c9xX3c9xX2daxX3c9xX5xX3c9xXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12xX3cexXc98xX3xX1x159bbxX3dxX3xXexX94xX4xX3xX87xX1fexX3xX7cxX6xX24xX3xX5xX3fxX2fxX3xX87xX99xX2fxX3xX174xX3c9xX3xX1edxX1bxX49xX39xXdxX3b4xXc4xX3xX87xX21exXexX3xX87xX1fexX3xX4xX6xX14xX3xXexX94xXdxX3xX87xX6xX3xX43axX170xX3xX1bxX774xXexX3xX4xX20cxX2fxX39xX3xXexX1xX3dxX21axXexX3xXexX14xX207xX2fxX3xXexX1xX5fxX2fxX39xX3xX1bxXdxX2fxX1xXc4xX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xXexX1xX915xX6xX3xX1edxX1xX2exX3xX2fxX215xX2fxX39xX3xX87xXc30xX3xXexX33xX3xX87xX1fexX2fxX39xX3xX7cxX6xX24xX3xXexX1xX10xX14xX3xX2fxX39xX36xX3b4xXdxX3xX5bxX20cxX2fxX39xX3xX7xX6xX3dxX3xX1edxX1xXdxX3xX87xX8cxX3xX2fxX1xX21axX2fxX3xX5bxXdxX46xX2fxX3xX1edxX1xX3dxX5fxX2fxX3xX1bxX37dxXexX3xX87xXc30xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX2fxX1xXe00xX2fxX39xX3xX7cxX5b9xX4xX3xX2exX2fxX1xX3xX87x19effxXbxX3xX2fxX1xX5cexXexX3xXexX915xX3xX4xX207xX4xX3xX39xX1ebxX4xX3xX87xX1fexX3xX87xX37dxX4xX3xX7cxXdxX46xXexXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3dxX17xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX1bxX39xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX39xX1xXexX147xX2xX2daxX3c9xXbxX14cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX7cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX15xX2fxX49xX2fxX10xX167xX7xX49xX2xX149xX14axX2xX49xX2xX170xX149xX5bxX170xX174xX174xXexX3c9xX174xX149xX43axX5xX2daxXefxX17exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX10xX17xX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3xX22xX5xX24xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX6xX2fxX1xX3xXexX3dxX3xX7xX3dxX14xX2fxX39xX3xX4xX1xX3dxX24xX10xX2fxX3xX2fxX39xX1xXdxX10xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX2fxX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX2fxXaxX12xXcxX3dxX24xX3xX2fxX1xXdxX3fxX2fxXc4xX3xX7xX2exX2fxX3xXbxX1xXe0xX1bxX3xX4xXe8xX6xX3xX1xX8cxX2fxX39xX3xX4xX5fxX2fxX39xX3xX2fxX39xX1xX46xX3xX87xX99xX2fxX3xXexX915xX3x185bfxX92cxX4xX3xX3bcxXdxX2fxX1xXc4xX3xXcxX17xX3dxX2fxX39xX3xX592xX3dxX94xX4xX3xX15xX5e9xX2fxX3xX4xXd6xX2fxX3xX1bxX92cxX4xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1bxX1fexXexX3xX7xX94xX3xX15xX5cexX2fxX3xX87xX436xX3xX1edxX1xXdxX3xX5bxXdxX3xX4xX1xX3dxX24xXc30xX2fxX3xX5xX3fxX2fxX3xX14cxX3dxX94xX2fxX39xX3xXexX17xX3fxX2fxX3xX4xXb1cxX3dxX3xXexX1xX6xX2fxX39xX3xX1xX14xX37dxX4xX3xX39xX37dxXbxX3xX17xX92cxX4xX3xX17xX94xXdxX3xX1edxX1xXdxX3xX4xX6xX1bxX10xX17xX6xX3x1198axX4xX1xX21exX1bxX3xXexX17xX207xX2fx101c6xX3xX4xX207xX4xX3xX7cxX436xX3xX1bxX37dxXexX3xXbxX1xX2exX2fxX3xX4xX1xXdxX99xX3dxX3xX2fxX1xX36xX3xX39xX36xX252xX2fxX39xXc4xX3xX1edxX1eexX2fxX1xXefxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX7cxX14xX5bxX24xX12xX0xX49xXexX6xX7cxX5xX10xX12