Trẻ cao nhờ ngủ đủ
Chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, trẻ muốn cao lớn còn phải được ngủ đủ giấc, nhất là giấc ngủ ban đêm.
fe28x11a6axfe39x1ca3ax1c366x1b3edx17958x1c4e1x14784x10855x196a8x165afx120cdx162abx1bd08x17e5axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1ad63x1aacfx1396dxXexX0x14df0xXaxX17xX18xX19xXexX0x1951fx199ecxX19x16454xXexX0xXax1303fxX9x140bdxXdxX18x16bcfxX2fx11b3cx11851x115d6xX5x1365bxXbxXdxX17xX32xXexX5x1c62cx1281dxX9xX2cxX18xX24xX9x1073cxXax15fccxX9xX43x18e17x18dcexX9x11d37xX49xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1b109xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x18c61x1272exX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX49xX18xX9xXbxX3cxX3dxX9xX33xXax1a1caxX9xXbxXaxX67x17e84xX2cxX9x16d35x15a7fxX24xX9xX43xXaxX35xX66xX67xX9xX26x17cc9xX67xX9xXbx18669x15698xX9x1ce01xX48xX24xX80xX35xX9xX7fxX35x1723axX2cxX9xX2cxX67xX43xX48xX9xX2cx19c8bxX33xX9xX4bx1a2e1xX26xX9xX4bxX49xX9xX2cx184d6xX2cxX9xX2cxXaxXa2xXbxX9xX19xX35xX43xXaxX9xX19x17420x113f8xX43xX48x124edxX9xXbxX3cxX3dxX9xXcxX67xX8exX43xX9xX2cxX18xX24xX9xXdx1a7edxX43xX9xX2cx162e4xX43xX9xX33xXax11f71xX35xX9xX4bxXbbx105bexX2cxX9xX43xX48xX49xX9xX4bxX49xX9xX48xX35xXa2xX2cxXbfxX9xX43xXaxXa2xXbxX9xXdxX80xX9xX48xX35xXa2xX2cxX9xX43xX48xX49xX9xX23xX18xX43xX9xX4bx18186xXcxX8fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10572xX24xX19xX26xX32xXexX4xX24xX43xX9xXbxX3cxX18xX35xX9xXbx11e6dxX35xX9x15b10xX9xXbxX67x1ac4dxX35xXbfxX9xX2cxXaxXadxX67xX9x16004xX43xX9xXbxX8exXbxX9xX43xXaxXbbxX43xX48xX9xXcxXcfxX35xX9xX2cxX18xX24xX9x19474x14e04xX2cxXcxXbfxX9xXbxXaxXa2xX33xX9xXax1787fxX43xX9xX2fxX24xX9xX7fxXcfxX35xX9xX2cxXaxX67x16108xX43xX9xX19xX35xX43xXaxX9xX19xXbbxXbcxX43xX48xX9x18e9bxX14ax1ac9fxX2cxXcx1792cxX8fxX9x11e50xX35xX43xX9xX23xXadxX2cxX9xX2fx18564xX9xXbxXbbxX9xX7fxXa2xX43xX9xX48xX35x1abf7xX33xX9xXdxX80xXcxX9xXbxXaxX8axX9xX43xX80xX24xX9xX4bx1a5eexX9xXbxXaxX18dxX2cxX9xX4bxX163xX26xX9xX2cxXaxX35xX66xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX23x10a5dx141ddxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX115xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x19724xX1cxX1cxX35xX8fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX8fxX7fxX43xX1cxX43xX17x1870dxX2fxX1cxX2axX14axX14bxX14axX1cxX2axX14bxX128xX19xX14bxX2ax12b7fxX2axX128xX1fexX128xXbx11daexX173xX173xX14bxXdxX14bxX8fx165bcxX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f0xX35xX19xXbxXaxX1dcx16c91xX14axX14bxX33x118f5x14b8fxXaxX17xX35xX48xXaxXbxX1dcxX1fexX128xX14bxX33xX221xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX17xX9xX2cxX18xX24xX9xX43xXaxX24xX9xX43xX48xX67xX9xX19xX67xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX115xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX35xX66xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX49xX18xX9xXbxX3cxX3dxX9xX33xXaxX77xX9xXbxXaxX67xX7cxX2cxX9xX7fxX80xX24xX9xX43xXaxX35xX66xX67xX9xX26xX8axX67xX9xXbxX8exX8fxX9xX91xX48xX24xX80xX35xX9xX7fxX35xX99xX2cxX9xX2cxX67xX43xX48xX9xX2cxXa2xX33xX9xX4bxXa6xX26xX9xX4bxX49xX9xX2cxXadxX2cxX9xX2cxXaxXa2xXbxX9xX19xX35xX43xXaxX9xX19xXbbxXbcxX43xX48xXbfxX9xXbxX3cxX3dxX9xXcxX67xX8exX43xX9xX2cxX18xX24xX9xXdxXcfxX43xX9xX2cxXd3xX43xX9xX33xXaxXd8xX35xX9xX4bxXbbxXddxX2cxX9xX43xX48xX49xX9xX4bxX49xX9xX48xX35xXa2xX2cxXbfxX9xX43xXaxXa2xXbxX9xXdxX80xX9xX48xX35xXa2xX2cxX9xX43xX48xX49xX9xX23xX18xX43xX9xX4bxX103xXcxX8fxX9xX5dxX24xX3cxXcxX24xX43xX17xX9xXbxX135xX43xX48xX9xXbxX3cxXbbx109bfxX43xX48xX9xX19xX24xX9xXbxX67xX26xX8axX43xX9xX26xX103xX43xX9xXbxX35xX8axXbxX9xX3cxX18xX9xX2cxX18xX24xX9xX43xXaxXa2xXbxX9xXdxX80xX9xX7fxX80xX24xX9xX23xX18xX43xX9xX4bxX103xXcxX9x1337exXaxX24xXd8xX43xX48xX9xX2axX2axX9x16459xX9xX2axX128xX9xX48xX35xX45xX9xX4bxX103xXcxX9xX346xXaxX35xX9xXcxX80xX9xXbxX3cxX3dxX9xX4bx1a55bxX9xX43xX48xX49xX9xX2fxX18xX26xX8fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX115xX24xX19xX26xX32xXex1907bx17a9bxX9xX7fx1288fxX26xX9xXaxX369xX26xX9x16810xX67xX18xX43xX9xXbx133e1xXcxX9xX4bxX8axX43xX9xX7fxXa2xX43xX9xX4bxX66xX9xX2cxXaxX135xXcxX9xX2fx143b2xX2cxX9xX48xX35xXa2xX2cxX9xX43xX48xX49xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX3cxX3dxX9xX7fxX389xX9xX48xX35xXa2xX2cxX9xX43xX48xX49xX9xX4bxX3adxX43xX48xX9xXcxX7cxXbxX9xX7fxX18xX35xX9xXbxX3cxXd3xX9xX3cxXa2xXbxX9xX393xX67xX18xX43xX9xXbxX3cx109abxX43xX48xX9xXbxX3cxX24xX43xX48xX9xX7fxX35xX99xX2cxX9xX33xXaxXadxXbxX9xXbxX3cxX35xX19dxX43xX9xX2cxXaxX35xX66xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX49xX18xX9xX2cxX24xX43xX9xX23x15590xX43xX8fxX9x17749xX7cxXbxX9xX2fxX8exX9xX26xX8axX67xX9xXbxX8exX9xX346xXaxXadxX2cxX9xX2cx1c71exX43xX48xX9xXdxX35xX103xX43xX9xX393xX67xX18xX43xX9xX4bxX8axX43xX9xX33xXaxXadxXbxX9xXbxX3cxX35xX19dxX43xX9xX2cxXaxX35xX66xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX4bxX3adxX9xXdxX80xX9xXcxX125xX35xX9xXbxX3cxXbbxX45xX43xX48xX9xX2fxX8exX43xX48xXbfxX9xX23xX99xX43xXaxX9xXbxX38cxXbxX9xX7fxX80xX9xX4bx15b09xX2cxX9xX23xX35xX99xXbxX9xXdxX80xX9xX7fxXa2xX43xX9xX4bxX66xX9xX7fxX38cxX43xX9xX4bxX7cxX43xX48xX9xXbxXaxX19dxX9xXdx135b5xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX115xX24xX19xX26xX32xXex12915xX499xX9xXbxX135xX43xX48xX9xXbxX3cxXbbxX315xX43xX48xX9xX2cxXaxX35xX66xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX49xX18xX9xXbxX3cxX3dxX9xX2cxX3adxX9xX1fexX9xX48xX35xX18xX35xX9xX4bxX24xX416xX43xX9xX393xX67xX18xX43xX9xXbxX3cxX3e9xX43xX48xX9xX43xXaxXa2xXbxX1dcxX9x134cfxX35xX18xX35xX9xX4bxX24xX416xX43xX9xXbxX3cxX24xX43xX48xX9xX23xX80xX24xX9xXbxXaxX18xX35xXbfxX9xX48xX35xX18xX35xX9xX4bxX24xX416xX43xX9xX19xXbbxXcfxX35xX9xX128xX9xXbxX67xX12cxX35xX9xX7fxX80xX9xX48xX35xX18xX35xX9xX4bxX24xX416xX43xX9xXbxX35xX66xX43xX9xX19xX38cxX26xX9xXbxXaxX389xX9xX7fxX80xX9xX19xX38cxX26xX9xXbxXaxX389xX9xX171xXbxX3cxX3dxX9xXbxX3cxX18xX35xX1dcxX2axX1fexX350xX2ax13bf9xX9xXbxX67xX12cxX35xXbfxX9xXbxX3cxX3dxX9xX48xXadxX35xX9xX2axX14bxX350xX2axX1fexX9xXbxX67xX12cxX35xX176xXbfxX9xX315xX9xX48xX35xX18xX35xX9xX4bxX24xX416xX43xX9xX43xX80xX26xXbfxX9xXbxX3cxX3dxX9xX2cxX3adxX9xXbxXaxX19dxX9xXbxX135xX43xX48xX9xX2axX14bxX9xX350xX2ax114edxX2cxXcxX1cxX43xX135xXcxX8fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX115xX24xX19xX26xX32xXexX91xX8axX67xX9xXbxX3cxX3dxX9xX4bxXbbxXddxX2cxX9xX2cxXaxX135xXcxX9xX2fxX3adxX2cxX9xX19xX35xX43xXaxX9xX19xXbbxXbcxX43xX48xX9xXbxX8exXbxX9xX7fxX80xX9xXbxX38cxX33xX9xXbxXaxX19dxX9xX19xX77xX2cxX9xXbxXaxX19dxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX43xXaxXbbxX1dcxX9xX4xXaxX416xX26xXbfxX9xX23xX156xX35xX9xXdxX7cxX35xXbfxX9xXbxX38cxX33xX9xX221xX80xX8fxX8fxX8fxX9xXbxXaxX389xX9xX2cxX3adxX9xXbxXaxX19dxX9xX2cxXd8xX35xX9xXbxXaxX35xX99xX43xX9xX4bxXbbxXddxX2cxX9xX2cxXaxX35xX66xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX8exXbxX9xXaxX156xX43xX9xX43x1bd76xX18xX8fxX9xX388xX389xX9xX7fxX38cxX26xX9xX2cxXax12db9xX9xX346xXaxX125xX43xX48xX9xX43xX103xX43xX9xX393xX67xXadxX9xXdxX24xX9xXdx1a19fxX43xX48xX8fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4b0xX24xX67xX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4b0x13c67x17510xX4b0xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe