Bắt đối tượng cướp giật ở xã Thuận Lộc
Ngày 23-8, Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Hồng Sơn (sinh ngày 1/8/1984), ở xóm 5 xã Song Lộc (Can Lộc) can tội cướp giật tài sản.
99f8xc3b3xaf90xbc6dx9edaxe8a8xdf1bxac56xdf04xa51dxe1bax11cb9xd6aaxe764x12391xXdxc623x1129bx11858xf3d0xba3exXfxX11xX1xX5xd4f4xX3xa8a0xXbxf912xec79xX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX7xX8xbe0axX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29x10ec6xX10xX5xX12xd18axX8xXfxX11xX1xX5xX18xX3xc2e8xX33xX7xXdxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX4xXfxf127xX8xX18xX3xX2x9e4axXbxX5xX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xdaa7xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX63xXcxX13xX11xXfxX10xX18xX3xX1axXbxX1cxX3xX1axXbxX1cxX3xX2xX1axXbxX1cxX1dxX3xc00dxX33xX7xX33xX13xX18xX3xX13xX11xX3fxef7fxX1ax112d4xX1axX8dxX1ax1135exX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX29xXcxX63xXfxX7xX6xX18xX3xecf2xe5f9xXfxX63xX8xX4xX3xdf71xX8xX37xX3xe88cxX33xX63xXcxX10xXb3xX1dxX3xX5xX8xX1cxX5xX12xXcxX7xXfxX11xX10xX18xX3xX7xX8xX29xX5xXaxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxXb4xXfxX5xX7xX8xXaxc9a0x1053bx111d2xX5xX3xf9e3xb6c9xXfxX3xX5xc5a9xa35bxX10xX11xX3xX81xXf0x10056xXbxX3xX11xXfx11917xX5xX3xe491xX3xX1cx112b5xX3xXb4xX1xda6cxXfcxX10xX3x10192x111eaxX81xX0xc501xX1xX2xXe6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX37xX8xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX3fxX33xX7xXdxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX4xXfxX4cxX8xX18xX3xX2xX2xXbxX5xX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX63xXcxX13xX11xXfxX10xX18xX3xX1axXbxX1cxX3xX1axXbxX1cxX3xX2x11d11xXbxX1cxX1dxX3xX81xX33xX7xX33xX13xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxaefcxc6ffxX8dxX19dxX19exX8dxX19dxX19exX91xX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX29xXcxX63xXfxX7xX6xX18xX3xXb3xXb4xXfxX63xX8xX4xX3xXbaxX8xX37xX3xXbexX33xX63xXcxX10xXb3xXaxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxdaacxX8xXcxXdxXaxXe6xXbaxX11x9d1cxX6xX3x11407xd290xX12xb9f7xX8dxX3xXb4xX1xXf0xXf1xX10xX11xX3xX5x115a8xX3xXbaxX11xX106xX6x10f4dxX10xX3x10d55x11b8axX10xX3xX1e2xff17xXfxX3xa2f4xX3xbee7xX1xb8a8xX3xXb4xX13xXf0xXffxX10xX11xX3xa095xb5a0xX10xX11xX3xXcxX10xX3xX5xX1xebb6xX3xX1cxX102xX3xX1e2xc152xX10xX11xX3xX10axd973xX10xX1xX3xX81xX1xX33xX3xX3fxXfxa500xX5xX18xX3xX219xX21axX10xX11xX3xXcxX10xX3xX5xX1xX223xX3xX1cxX102xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX10axX22exX10xX1xX3xXebxX102xX3xX13xXcxX3xc085xX106xX6xX238xX5xX3xXebxX223xX10xX1xX3xa470xX1xXffxXfxX3xX5xXecxX3xd328xdc32xX3xX1fbxX10xX8dxX3xX266xX1xXffxXfxX3xX5xXecxX3xX3fxX223xX3xX81xXcxX10xX8dxX3xX3fxXe8xX5xX3xX5xd001xX63xX3xX11xXfxXcxX63xX3xXebxXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX20exX1xX28axX63xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xf813x110fcxX10xX3xX8bxX4xXfxX10xX1xX3xX10xX11xX1eaxX6xX3xX2xX10exX1f0xX10exX2xX19dxX1f0xX51xX91xX8dxX3xXffxX3xX1cxX210xX63xX3xX19exX3xX1cxX102xX3xX2a6xX33xX10xX11xX3xX10axX10bxX81xX3xX8bxX219xXcxX10xX3xX10axX10bxX81xX91xX3xX81xXcxX10xX3xX5xX10bxXfxX3xX81xXf0xXf7xXbxX3xX11xXfxXfcxX5xX3xX5xX1eaxXfxX3xX4xX209xX10x9f76xX0xX10exXbxXe6xX0xX5xXcxX3fxX7xX8xX3xX37xXfxXdxX5xX1xX9xXaxX1edxX1axX1axXaxX3xX81xX8xX7xX7xX4xXbxXcxX81xXfxX10xX11xX9xXaxX2xXaxX3xX81xX8xX7xX7xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX9xXaxX2xXaxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX9xXaxX1axXaxX3xXcxX7xXfxX11xX10xX9xXaxX81xX8xX10xX5xX8xX13xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX63xXcxX13xX11xXfxX10xX18xX3xX1axXbxX1cxX3xXcxX106xX5xX33xX3xX2xX1edxXbxX1cxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxXaxXe6xX0xX5xX3fxX33xXdxX6xXe6xX0xX5xX13xXe6xX0xX5xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxXaxXe6xX0xXfxX63xX11xX3xX4xX13xX81xX9xXaxX10exX10exXfxX2f7xX3fxXcxX33xX1xXcxX5xXfxX10xX1xX2f7xX26exX10xX10exX10xX8xX37xX4xX10exX2xX1edxX1eexX51xX10exX18dxX1eexXdxX51xX1edxX2xX2xX1eexX1axX1axX5xX1edxX1edx116a4xX1eexX19exX7xX1axX2f7xe29fxXbxX11xXaxX3xX10exXe6xX0xX10exX5xXdxXe6xX0xX10exX5xX13xXe6xX0xX5xX13xXe6xX0xX5xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxX1dxX3xX3fxX33xX13xXdxX8xX13xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX8dxX1edxX2xX2xX91xX3xX2xXbxX1cxX3xXdxX33xX5xX5xX8xXdxXaxXe6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX63xXcxX13xX11xXfxX10xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX19exXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX4xXfxX4cxX8xX18xX3xX2xX2xXbxX5xX1dxX3xX81xX33xX7xX33xX13xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX2xX1axX1edxX8dxX2xX1axX1edxX8dxX2xX1axX1edxX91xX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX29xXcxX63xXfxX7xX6xX18xX3xXb3xXb4xXfxX63xX8xX4xX3xXbaxX8xX37xX3xXbexX33xX63xXcxX10xXb3xX1dxX3xX5xX8xX1cxX5xX12xXcxX7xXfxX11xX10xX18xX3xX81xX8xX10xX5xX8xX13xXaxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxX219xXcxXbxX5xXfxX33xX10xXaxXe6xb2f6xXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX20exX1xX28axX63xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX2a6xX2a7xX10xX3xX5xX28axXfxX3xX81xX21axX10xX11xX3xXcxX10xX3xX5xX1xX223xX3xX1cxX102xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX10axX22exX10xX1xX0xX10exXbxXe6xX0xX10exX5xXdxXe6xX0xX10exX5xX13xXe6xX0xX10exX5xX3fxX33xXdxX6xXe6xX0xX10exX5xXcxX3fxX7xX8xXe6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX4xXfxX4cxX8xX18xX3xX2xX2xX2f7xX1f0xXbxX5xX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX2xX1edxXbxX1cxX1dxX3xX63xXcxX13xX11xXfxX10xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX81xX33xX7xX33xX13xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1axX8dxX1axX8dxX1axX91xX1dxX3xX7xXfxX10xX8xX12xX1xX8xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1edxX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX29xXcxX63xXfxX7xX6xX18xX3xXb3xXb4xXfxX63xX8xX4xX3xXbaxX8xX37xX3xXbexX33xX63xXcxX10xXb3xXaxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxXe7xX33xXdxX6xXaxXe6xXb4xX13xXf0xXf7xX81xX3xXebxX210xX8dxX3xX26exX1eaxX33xX3xX266xX1xX33xX209xX10xX11xX3xX1edxX2xX3xX11xXfxf7ecxX3xX1eexX1axX3xXbxX1xc3cbxX5xX8dxX3xX10xX11xX1eaxX6xX3xX2xX19dxX10exX1f0xX8dxX3xX81xX1xX223xX3xX10axb333xX3xXb4xX1xX223xX3xX20exX1xXf0xXf1xX10xX11xX3xX8bxX4xXfxX10xX1xX3xX10xX205xX63xX3xX2xX19dxX503xX1edxX91xX3xXffxX3xX1cxX102xX3xX20exX1xX79dxX3xX10axX10bxX81xX3xX8bxX219xXcxX10xX3xX10axX10bxX81xX91xX3xX81xX1xXffxX3xX81xX33xX10xX3xX11xX1fbxXfxX3xX7xX1eaxX3xX10axX7b1xX3xXb4xX1xX223xX3xXbaxX11xXcxX3xe7e5xX10xX1xX3xX8bxX4xXfxX10xX1xX3xX10xX205xX63xX3xX2xX19dxX19dxX1f0xX91xX3xX3fx10593xX10xX11xX3xX1cxX8xX3xX63xX1fbxX6xX3xX5x12571xX3xX5xX1xX223xX3xX1cxX102xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX10axX22exX10xX1xX3xXebxX238xX10xX3xXebxXf0xX796xX10xX11xX3xX26exXe8xX10xX11xX3xX5xX1xX106xX10bxX81xX3xX1cxX210xX63xX3xX19exX8dxX3xX1cxX102xX3xXb4xX1xX106xXfcxX10xX3xX10axX10bxX81xX3xX8bxX5xX1xX223xX3xX1cxX102xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX10axX22exX10xX1xX91xX3xX5xX1xc555xX3xX3fxX223xX3xX63xX10bxX5xX3xXebxXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX5xX1xXcxX10xX1xX3xX10xXfxX7b1xX10xX3xXebxXfxX3xX1cxX8xX3xX63xX1fbxX6xX3xX26exXf0xXf1xX5xX3xX7xX7b1xX10xX3xb0acxXbxX3xXebxa52bxX106xX3xX1cxX8xX3xX26exX1eaxX3xXdxe5cdxX3xXdxXcxX33xX3xX26exX1eaxX33xX3xX10xX11xXf0xX796xXfxX3xX81xX1xX223xX3xX20exX1xXf0xXf1xX10xX11xX2f7xX3xX65dxXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX10xX1eaxX6xX3xXebxX102xX3xX81xXf0xXf7xXbxX3xX81xbe40xXcxX3xX81xX1xX223xX3xX20exX1xXf0xXf1xX10xX11xX3xX51xX1axX3xX10xX11xX1eaxX10xX3xXebxX229xX10xX11xX3xX26exX1eaxX3xX81xXf0xXf7xXbxX3xX81xX8e3xXcxX3xX81xX1xX1fbxX106xX3xXbaxX11xXcxX3xX7ffxX10xX1xX3xX63xX10bxX5xX3xX81xX1xXfxX238xX81xX3xXebxXfxe1edxX10xX3xX5xX1xX33xX28axXfxX3xXdxXfxX3xXebxX10bxX10xX11xX2f7xX0xX10exXbxXe6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX4xXfxX4cxX8xX18xX3xX2xX2xX2f7xX1f0xXbxX5xX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX2xX1edxXbxX1cxX1dxX3xX63xXcxX13xX11xXfxX10xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX81xX33xX7xX33xX13xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1axX8dxX1axX8dxX1axX91xX1dxX3xX7xXfxX10xX8xX12xX1xX8xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1edxX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX29xXcxX63xXfxX7xX6xX18xX3xXb3xXb4xXfxX63xX8xX4xX3xXbaxX8xX37xX3xXbexX33xX63xXcxX10xXb3xXaxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxXe7xX33xXdxX6xXaxXe6xX2a6xXcxX106xX3xX266xX1xXfxX3xX1cxX1fbxX81xX3xX63xXfxX10xX1xX8dxX3xX13xX1eaxX3xX4xX33xX1fbxX5xX8dxX3xX10xX11xX1eaxX6xX3xX1edxX2xX10exX1f0xX8dxX3xX219xX21axX10xX11xX3xXcxX10xX3xX5xX1xX223xX3xX1cxX102xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX10axX22exX10xX1xX3xXebxX102xX3xX3fxXe8xX5xX3xXebxXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX20exX1xX28axX63xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX2a6xX2a7xX10xX2f7xX3x116aexX106xXcxX3xXebxdd6cxX106xX3xX5xX13xXcxX10xX1xX8dxX3xX266xX1xXcxXfxX3xX5xX1xX1fbxX81xX8dxX3xXebxXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX20exX1xX28axX63xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX2a6xX2a7xX10xX3xXebxX102xX3xX266xX1xXcxXfxX3xX10xX1xXfcxX10xX3xX7xX1eaxX3xX10xX11xXf0xX796xXfxX3xX5xX1xbb98xX81xX3xX1xXfxX923xX10xX3xX26exX26fxX3xX81xXf0xXf7xXbxX3xX81xX8e3xXcxX3xX63xb43axX3xX81xX33xX10xX3xX81xX1xX223xX3xX20exX1xXf0xXf1xX10xX11xX3xX26exX1eaxX33xX3xX5xXecxXfxX3xX10xX11xX1eaxX6xX3xX2xX19dxX10exX1f0xX1dxX3xX10xX11xX33xX1eaxXfxX3xX13xXcxX8dxX3xX5xX28axXfxX3xXebxX223xXcxX3xXebxXfxa2ecxX63xX3xX5xX13xX7b1xX10xX8dxX3xXebxXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX2a6xX2a7xX10xX3xX81x9f44xX10xX3xX5xX1xXaaexX81xX3xX1xXfxX923xX10xX3xX2xX3xX26exX26fxX3xX81xXf0xXf7xXbxX3xXebxXecxXfxX3xX26exXf7xXfxX3xX1edxX3xX8xX63xX3xX1x9ccfxX81xX3xX4xXfxX10xX1xX3xX26exX1eaxX33xX3xX5xXecxXfxX3xX10xX11xX1eaxX6xX3xX2xX1axX10exX1f0xX8dxX3xX7xXa69xX6xX3xX81xX8e3xXcxX3xX81xX1fbxX81xX3xX8xX63xX3xX63xX10bxX5xX3xX4xXecxX3xX5xXfxcd56xX10xX1dxX3xX26exX1eaxX3xX63xX10bxX5xX3xX26exX26fxX3xX81xXf0xXf7xXbxX3xX266xX1xX1fbxX81xX3xX10xX1xXf0xX10xX11xX3xX266xX1xX21axX10xX11xX3xX5xX1xX1eaxX10xX1xX2f7xX0xX10exXbxXe6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX4xXfxX4cxX8xX18xX3xX2xX2xX2f7xX1f0xXbxX5xX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX2xX1edxXbxX1cxX1dxX3xX63xXcxX13xX11xXfxX10xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX81xX33xX7xX33xX13xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1axX8dxX1axX8dxX1axX91xX1dxX3xX7xXfxX10xX8xX12xX1xX8xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1edxX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX29xXcxX63xXfxX7xX6xX18xX3xXb3xXb4xXfxX63xX8xX4xX3xXbaxX8xX37xX3xXbexX33xX63xXcxX10xXb3xXaxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxXe7xX33xXdxX6xXaxXe6xX1e2xXfxX923xX10xX8dxX3xX219xX21axX10xX11xX3xXcxX10xX3xX5xX1xX223xX3xX1cxX102xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX10axX22exX10xX1xX3xXebxX102xX3xX5xX1xX106xX3xX11xXfx10ffexX3xX1edxX3xXebxXfxX923xX10xX3xX5xX1xX33xX28axXfxX3xXdxXfxX3xXebxX10bxX10xX11xX8dxX3xX63xX10bxX5xX3xX81xX33xX10xX3xXdxXcxX33xX8dxX3xXbxX1xXf0xX2a7xX10xX11xX3xX5xXfxX923xX10xX3xX11xe661xX6xX3xX1fbxX10xX3xX26exX1eaxX3xX5xXfxX238xXbxX3xX5xX26fxX81xX3xXebxXa69xX106xX3xX5xX13xXcxX10xX1xX8dxX3xX63xXffxX3xX13xX10bxX10xX11xX3xX26exX26fxX3xX1fbxX10xX2f7xX0xX10exXbxXe6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX13xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX7xX8xX29xX5xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX4xXfxX4cxX8xX18xX3xX2xX2xX2f7xX1f0xXbxX5xX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX3fxX33xX5xX5xX33xX63xX18xX3xX2xX1edxXbxX1cxX1dxX3xX63xXcxX13xX11xXfxX10xX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX81xX33xX7xX33xX13xX18xX3xX13xX11xX3fxX8bxX1axX8dxX1axX8dxX1axX91xX1dxX3xX7xXfxX10xX8xX12xX1xX8xXfxX11xX1xX5xX18xX3xX1edxX1axXbxX1cxX1dxX3xXbxXcxXdxXdxXfxX10xX11xX12xX5xX33xXbxX18xX3xX1axXbxX1cxX1dxX3xX29xX33xX10xX5xX12xX29xXcxX63xXfxX7xX6xX18xX3xXb3xXb4xXfxX63xX8xX4xX3xXbaxX8xX37xX3xXbexX33xX63xXcxX10xXb3xXaxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxXe7xX33xXdxX6xXaxXe6xX65dxXf0xXf1xX81xX3xX3fxXfxX238xX5xX8dxX3xXebxXecxXfxX3xX5xXf0xXf1xX10xX11xX3xX20exX1xX28axX63xX3xX1e2xX229xX10xX11xX3xX2a6xX2a7xX10xX3xXebxX102xX3xX81xX210xX3xX1edxX3xX5xXfxXb6bxX10xX3xX1fbxX10xX3xX26exXb6bxX3xX5xX13xX10bxX63xX3xX81xXe8xXbxX3xX5xX1eaxXfxX3xX4xX209xX10xX3xX26exX1eaxX3xX1xX8e3xX6xX3xX1xX33xX28axXfxX3xX5xX1eaxXfxX3xX4xX209xX10xX3xXffxX3xX5xX1xX1eaxX10xX1xX3xXbxX1xXecxX3xX1e2xX229xX3xX219xX1xX8b0xX3xfc92xXfxX10xX1xX8dxX3xX26exX820xXcxX3xX5xX1xX26fxX3xX1fbxX10xX3xX1cxX33xX10xX11xX8dxX3xX63xXf7xXfxX3xX13xXcxX3xX5xdc0fxX3xX26exXb6bxX3xXebxX223xXcxX3xXbxX1xXf0xX2a7xX10xX11xX2f7xX0xX10exXbxXe6xX0xXbxX3xX81xX7xXcxX4xX4xX9xXaxXbxX7ffxX106xX5xX1xX33xX13xXaxXe6xX204xd6c5xX3xX204xXfxX201xX10xX3xX12xX3xXbaxXcxX63xX3xdbfdxXfxXcxX10xX11xX0xX10exXbxXe6
Vũ Viễn - Nam Giang