Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của trà xanh
Trà xanh đem lại vô số lợi ích sức khỏe, từ phòng ngừa mụn nhọt đến chống lại bệnh ung thư. Hãy nhâm nhi tách trà xanh và tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ nó.
1141x7cb5x83fbx3bddx9178x6ddax6b2ax48bex2d27xX7x78e4x62c7x6b4ax44ccx6f5fx5872xX5x2b7dxXax8ab6x89b4xX1x75d1x54bfx264fxX3xX5x2e0exXdxX3x35e3xX4xX1xX3xX7x3432xX4xX3x1319xX1x226fxX10xX3xXex4578x7952x671axXexX3x36f2x75a1xXdxX3xX4x666fxX6xX3xXex8dbbx4b4fxX3x747fxX6xX16xX1xX0x3cfexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx29d5xX10xX6x94acxXaxX12xXcxX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3x5f7fxX10x7ec2xX3xX5x1e37xXdxX3xX30x13a5xX3xX7x281dxX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10x4d60xX3xXex4270xX3xXbxX1x373exX16xX17xX3xX16xX17xX80xX6xX3xX61x5dbbxX16xX3xX16xX1x5808xXexX3xX5fx7e3dxX16xX3xX4xX1xX6bxX16xX17xX3xX5xX64xXdxX3x4fc2xX2dxX16xX1xX3xX2bxX16xX17xX3xXexX1x1db6x35d2xX3xX50x221axX2cxX3xX16xX1x6743xX61xX3xX16xX1xXdxX3xXex3aacxX4xX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX30xX3axX3xXex7944xX16xX3xX1xXafx475bxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xXexX80xX3xX16x7921xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1cf2x38e7xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41x1398xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3x3dfdxX61xXdxX16x4751x5eefxXdxX53xXexX1x7276xX3xX2x770ex7965xX144xXbxX3cx53e9xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10x3541xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144x7814xX41xX4xX108xX30xXdxX53x9287xX19bxX1a2xX144xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3x5280xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xX4xX108xX30xXdxX53xX1a2xX19bxX1a2xX144xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3x1ae0x4056x6be5xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xX4xX108xX30xXdxX53xX1a2xX19bxX1a2xX144xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3x8f1cxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xX4xX108xX30xXdxX53xX1a2xX19bxX1a2xX144xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xX4xX108xX30xXdxX53xX1a2xX19bxX1a2xX144xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dx8ebfxXexX28axX1e6xX32dxX1e6xX5xX2xXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX13xX17x850exX16xX3xX16xX17xX80xX6xX3xX16xX1xXdx8cc2xX2bxX3xXa4xX2dxX16xX1xX3xX2bxX16xX17xX3xXexX1xXafxX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xX13xX17xX1xXdx136bxX16xX3xX4xX22xX2bxX3xX4xX1xX108xX3xXexX1x3c85xX2cxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX4e1xX61xX3xX16xX4d6xX16xX17xX3xX1xX22xX6xX3xX1x18a7xX16xX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xXexX39xX108xX16xX17xX3xX30xXdxX2dxX4xX3xX16xX17xX4d6xX16xX3xX16xX17xX80xX6xX3xX2bxX16xX17xX3xXexX1xXafxXb0xX3x1810xXc0xX4xX3xX4xX1xX50cxXexX3xXbxX108xX5xX2cxXbxX1xX10xX16xX108xX5xX3xX4xXf6xX3xXexX39xX108xX16xX17xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX5fxXafxX1axX4xX3xX4xX1xX108xX3xX5xX3axX3xX4xXf6xX3xXexX1x4f14xX3xX17xXdx1fd9xXbxX3xXexXdxX4ffxX2bxX3xX53xXdxX2dxXexX3xX4xXc0xX4xX3xXexX97xX3xXa4xX3axX108xX3xX2bxX16xX17xX3xXexX1xXafxX3xX30xX3axX3xX16xX17xX4d6xX16xX3xX4xX1xX58dxX16xX17xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexX39xXdxX589xX16xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX2xX143xX144xX144xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX143xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX1e6xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX143xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX28axX28bxXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX143xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX32dxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX143xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX143xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dxX469xXexX28axX469xX19bxX289xX5xX143xXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX552x5cfbxXdxX3xXexX1xXdxX2dxX16xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexXdxX61xX3xX61xX64xX4xX1xX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xXcxX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX4xXf6xX3xX4xX1xX22xX6xX3xX5xXafxX1axX16xX17xX3xX175xX5xX6xX16xX108xX30xX108xXdxX53xX3xX30xX3axX3xX4xX1xX50cxXexX3xX4xX1xX6bxX16xX17xX3xX108xX3cxX2cxX3xX1xXf6xX6xX3xX5fxXc0xX16xX17xX3xX25xX589xX7dxX3xX16xX1xX31xX3xX5fxXf6xX3xX17xXdxX58dxXbxX3xX5xX3axX61xX3xX4xX1xXd1xX61xX3x78aaxX2bxXc0xX3xXexX39x2a78xX16xX1xX3xXbxX1xXb8xX16xX3xX1xXf6xX6xX3xX4xX1xX108xX5xX10xX7xXexX10xX39xX108xX5xX3xX3cxX50cxX2bxX7dxX3xX16xX17xX4d6xX16xX3xX1xXa0fxX16xX1xX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xX1xX2bxX2cxX97xXexX3xX25xX1xX6bxXdxX3xX30xX3axX3xX4xX98fxXdxX3xXexX1xXdxX2dxX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX16xX4d6xX16xX17xX3xX61xX64xX4xX1xX3xX61xXc0xX2bxXb0xX3xXcxX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX4x42b6xX16xX17xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX589xX3xX17xXdxX58dxXbxX3xX5xX3axX61xX3xX17xXdxX98fxX61xX3xX1xX3axX61xX3xX5xXafxX1axX16xX17xX3xX4xX1xX108xX5xX10xX7xXexX10xX39xX108xX5xX3xXexX39xX108xX16xX17xX3xX61xXc0xX2bxX3xX30xX3axX3xX17xXdxX98fxX61xX3xX16xX17xX2bxX2cxX3xX4x6bbdxX3xXex6117xX4xX3xX5fx75f2xX16xX17xX3xX61xX64xX4xX1xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX2xX143xX144xX144xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX469xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX1e6xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX469xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX28axX28bxXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX469xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX32dxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX469xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX469xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dxX469xXexX2xX28axX28bxX2xX5xX469xXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12x515fxX3axX61xX3xX17xXdxX98fxX61xX3xXexX39xXdxX2dxX2bxX3xX4xX1xX22xX16xX17xX3xXexX1xX50cxXbxX3xX25xX1x5d4dxXbxX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xX552xX1xX2bxX2cxX4ffxX16xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xX108xX3xXa4xXdxX97xXexX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX5fx5a8dxX4xX3xXa4xXdxX2dxXexX3xX4xXf6xX3xX1xXdxX2dxX2bxX3xXa09xX2bxX98fxX3xXexX39xX108xX16xX17xX3xX30xXdxX2dxX4xX3xX5xX3axX61xX3xX53x2855xX2bxX3xX4xXc0xX4xX3xXexX39xXdxX2dxX2bxX3xX4xX1xX22xX16xX17xX3xX30xXdxX4ffxX61xX3xX25xX1xXeaexXbxX3xX53xX64xX16xX17xX3xXexX1xX50cxXbxX3xX30xX3axX3xX30xXdxX4ffxX61xX3xX3cxXafxXabaxX16xX17xX3xX25xX1xXeaexXbxXb0xX3xX552xXc0xX4xX3xX4xX1xX50cxXexX3xXbxX108xX5xX2cxXbxX1xX10xX16xX108xX5xX3xXexX39xX108xX16xX17xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX5fxXafxX1axX4xX3xX4xX1xX108xX3xX39x7035xX16xX17xX3xX4xXf6xX3xX25xX1xX98fxX3xX16xX4d6xX16xX17xX3xX17xXdxX98fxX61xX3xX30xXdxX4ffxX61xX7dxX3xX5fx89c3xX16xX17xX3xXexX1xX31xXdxX3xX5xX3axX61xX3xX4xX1xXd1xX61xX3xXa09xX2bxXc0xX3xXexX39xXa0fxX16xX1xX3xX7xX2bxX2cxX3xXexX1xX108xXc0xXdxX3xX7xX8exX16xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX2xX143xX144xX144xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX19bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX1e6xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX19bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX28axX28bxXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX19bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX32dxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX19bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX19bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dxX469xXexX289xX1e6xX143xX143xX5xX19bxXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xXcxX4d6xX16xX17xX3xX4xXafxX31xX16xX17xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX16xX4d6xX16xX17xX3xX16xXb3xX108xX3xXa4xXac1xX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xX13xX17xX1xXdxX4ffxX16xX3xX4xX22xX2bxX3xX4xX1xX108xX3xXexX1xX50cxX2cxX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX589xX3xX17xXdxX58dxXbxX3xX17xXdxX98fxX61xX3xX5xX108xX3xXb8xX2bxX7dxX3xXexX4d6xX16xX17xX3xX4xXafxX31xX16xX17xX3xXexX39xX1dxX3xX16xX1xXeaexX3xX30xX3axX3xX25xX1xX98fxX3xX16xX4d6xX16xX17xX3xXexXd1xXbxX3xXexX39xX2bxX16xX17xX7dxX3xX5fxXf81xX16xX17xX3xXexX1xX31xXdxX3xX4xX98fxXdxX3xXexX1xXdxX2dxX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX16xX4d6xX16xX17xX3xXexX108xX3axX16xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xX4xX35xX6xX3xX16xXb3xX108xX3xXa4xXac1xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX2xX143xX144xX144xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX32dxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX1e6xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX32dxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX28axX28bxXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX32dxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX32dxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX32dxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX32dxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dxX469xXexX28axX5xX32dxXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12x7abfx743exX2cxX3xX5x7d64xXdxX3xX61xX8exX16xX3xX16xX1xX93xXexX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xX13xX17xX1xXdxX4ffxX16xX3xX4xX22xX2bxX3xX4xX1xX108xX3xXexX1xX50cxX2cxX3xX4xXc0xX4xX3xX30xXdxX4ffxX16xX3xX2bxX6bxX16xX17xX3xX4xX1xX22xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xX4xX1xX50cxXexX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX589xX3xX17xXdxX58dxXbxX3xX5fxXdxX4e1xX2bxX3xXexX39xXefdxX3xX61xX8exX16xX3xX16xX1xX93xXexXb0xX3x1facxXac1xXexX3xXexX1x4130xX3xX16xX17xX1xXdxX2dxX61xX3xXexX39xX4ffxX16xX3xX28bxX144xX3xXbxX1xX8exX3xX16xX15xX3xX30xXeaexXdxX3xXexXa0fxX16xX1xX3xXexX39xX64xX16xX17xX3xX61xX8exX16xX3xX16xX1xX93xXexX3xXexX39xX2bxX16xX17xX3xXa4xXdxX16xX1xX3xX5fxX97xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX4ffxX61xX3xXexX39xX93xX16xX17xX3xX4xX1xX108xX3xXexX1xX50cxX2cxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xXafxX31xXdxX3xX7xX186axX3xX53xX8exX16xX17xX3xXexXdxX16xX1xX3xX4xX1xX50cxXexX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX61x1333xXdxX3xX16xX17xX3axX2cxX3xX4xXf6xX3xX1dxXexX3xX61xX8exX16xX3xX1xXabaxX16xX3xX1x34d4xX16xX3xXd6xX3xX30xX17f5xX16xX17xX3xX61xXa73xXdxX7dxX3xX61xXdxX2dxX16xX17xX3xX30xX3axX3xX4xXf65xX61xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX2xX143xX144xX144xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28axXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX1e6xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28axXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX28axX28bxXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28axXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX32dxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28axXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28axXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dxX469xXexX1e6xX144xX28bxX1e6xX5xX28axXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX17f0xXdxX4e1xX2bxX3xXexX39xXefdxX3xX30xXdxX4ffxX61xX3xX5fxXafxX31xX16xX17xX3xXexXdxX97xXexX3xX16xXdxX2dxX2bxX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xX13xX17xX1xXdxX4ffxX16xX3xX4xX22xX2bxX3xX4xX1xX108xX3xXexX1xX50cxX2cxX3xX61xXac1xXexX3xXexXc0xX4xX1xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX13xX1xXd1xXexX3xX107xX98fxX16xX3xX136xX25xX1xX108xX98fxX16xX17xX3xX289xX32dxX3xX17xX6xX61xX3xX5xXc0xX3xXexX39xX3axX3xX25xX1xX68xX148xX3xX4xX1xX22xX6xX3xXexXeaexXdxX3xX2xX32dxX144xX61xX17xX3x3128x2100xX552xX1d64xXb0xX3xX50xX3axX61xX3xX5xXafxX1axX16xX17xX3xX1d63xX1d64xX552xX1d64xX3xX16xX3axX2cxX3xX5fxX35xX3xX5fxX589xX3xX4xXf6xX3xXexXc0xX4xX3xX53xX8exX16xX17xX3xX25xX1xXc0xX16xX17xX3xX25xX1xX2bxX17f1xX16xX3xX1xXdxX2dxX2bxX3xXa09xX2bxX98fxX3xXexX39xX108xX16xX17xX3xXexX39xXafxX31xX16xX17xX3xX1xX1axXbxX3xX30xXdxX4ffxX61xX3xX5fxXafxX31xX16xX17xX3xXexXdxX97xXexX3xX16xXdxX2dxX2bxXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX2xX143xX144xX144xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX289xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX1e6xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX289xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX28axX28bxXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX289xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX32dxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX289xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX289xXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dxX469xXexX2xX19bxX289xX32dxX5xX289xXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX1d64xXdxX98fxX61xX3xX7xXafxX16xX17xX3xX61xXabdxXexX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xX17f0xX589xX3xX7xX186axX3xX53xX8exX16xX17xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX5xX3axX61xX3xX17xXdxX98fxX61xX3xXa09xX2bx435dxX16xX17xX3xXexX1xXb8xX61xX3xX61xXabdxXexX7dxX3xXa4xX64xX16xX3xX1xXb3xX2cxX3xX53xX17f5xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xXexX58dxXdxX3xXexX39xX3axX3xX5xX93xX4xX3xXafxXeaexXexX3xX4xX1xXafxX31xX61xX3xX5xX4ffxX16xX3xX61xXabdxXexX3xXexX39xX108xX16xX17xX3xX30xX84xX16xX17xX3xX2xX32dxX13axX143xX144xX3xXbxX1xX58dxXexXb0xX3xXcxX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX7x40ddxX3xX17xXdxX58dxXbxX3xX5xX3axX61xX3xX53xXefdxX2bxX3xX61xXabdxXexX3xX30xX3axX3xX17xXdxX98fxX61xX3xXexX1xXb8xX61xX3xXa09xX2bxX21c8xX16xX17xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xXf6xX16xX17xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX2xX143xX144xX144xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX1e6xX1e6xX143xXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX5xX6xX39xX17xX10xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX28axX28bxXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX61xX10xX53xXdxX2bxX61xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX32dxX289xX28axXbxX3cxX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xX7xX108xX2bxX39xX4xX10xX3xXexX2cxXbxX10xX9xXaxXdxX61xX6xX17xX10xX41xX121xXbxX10xX17xXaxX3xX61xX10xX53xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX53xX3xX136xX61xXdxX16xX13axX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX144xX148xXaxX3xX53xX6xXexX6xX13axX7xX39xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX41xX41xX61xX10xX53xXdxX6xXb0xX30xX108xX30xXb0xX30xX16xX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX53xX10xX175xX6xX2bxX5xXexX41xX175xXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexX2cxX5xX10xX7xX41xX7xX61xX6xX5xX5xX41xXbxX2bxXa4xX5xXdxX4xX41xX143xX144xX143xX2xX13axX144xX19bxX41xXexX39xX6xX1a2xX28bxXb0xX121xXbxX17xX3xX2xX3cxXaxX3xX41xX12xX0xXdxX61xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX53xXexX1xX2bxX61xXa4xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX53xXexX1xX140xX3xX289xX19bxX28axXbxX3cx436axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX140xX3xX19bxX1e6xX28axXbxX3cxX25aexXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb0xXa4xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xXb0xX30xX16xX41xX16xX10xX13bxX7xX41xX143xX2xX2xX28bxX41xX2xX144xX28axX53xX2xX143xX143xX32dxX1e6xX32dxX469xXexX2xX28axX28bxX469xX5xX28bxXb0xX121xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX7xX22xX4xX3xX25xX1xX27xX10xX3xXexX2bxX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX2bxX39xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX53xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX1d64xXdxX98fxX61xX3xX4xX4d6xX16xX17xX3xXexX1xX18fexX16xX17xX140xX0xX41xX7xXexX39xX108xX16xX17xX12xX3xX552xX1xX2bxX2cxX4ffxX16xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xX108xX3xX39xXf65xX16xX17xX3xXexX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX589xX3xX17xXdxX58dxXbxX3xX5xX3axX61xX3xX17xXdxX98fxX61xX3xX4xX4d6xX16xX17xX3xXexX1xX18fexX16xX17xX3xX16xX1xX31xX3xX4xXf6xX3xX4xX1xX50cxXexX3xXe92xX13axXexX1xX10xX6xX16xXdxX16xX10xX7dxX3xX61xXac1xXexX3xX5xX108xX64xXdxX3xX6xX61xXdxX16xX108xX3xX6xX3cxXdxXexX3xX4xXf6xX3xXexX1dxX16xX1xX3xX5xX3axX61xX3xX53xXefdxX2bxXb0xX3xXcxX39xX3axX3xX3cxX6xX16xX1xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX589xX3xX4xXf6xX3xXexXc0xX4xX3xX53xX8exX16xX17xX3xXexXafxXabaxX16xX17xX3xXex645fxX3xX16xX1xXafxX3xX30xXdxX2dxX4xX3xX16xX17xXf81xXdxX3xXexX1xXdxX4e1xX16xX7dxX3xX53xX108xX3xX5fxXf6xX3xXa4xX64xX16xX3xX16xX4ffxX16xX3xX61xX6xX16xX17xX3xXexX1xX10xX108xX3xX30xX3axXdxX3xXexX58dxXdxX3xXexX39xX3axX3xX5xX93xX4xX3xXa4xX4ffxX16xX3xX61xXa0fxX16xX1xX3xX30xX3axX108xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX3axX2cxX3xX5xX3axX61xX3xX30xXdxX2dxX4xX3xX4xX4d6xX16xX17xX3xXexX1xX18fexX16xX17xXb0xX41xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3709xX108xX2bxX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX108xX3xX13xX17xX93xX4xX3x63a8xXdxX2dxXbxX41x6480x82a9xX279fxXb0xX279fxX13xX0xX41xXbxX12