Đầu trần, “kẹp” 3 vi vu ngày đầu năm mới
(Baohatinh.vn) - Rất dễ nhận thấy nhiều người tham gia giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong những ngày đầu năm mới. Đặc biệt là cảnh không đội mũ bảo hiểm, chở ba, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều…
f47fxfad6x12118x1245dxfae1x1168fx1291bx1180bxf5acxX7x15262x17d1fx162acx10d10x135d4x1829fxX5x146cbxXaxf996x10342x1786bx126a5xX3xXex14bc2xX14x12e51x17ff8xX3xXax167ccx144edxXbxXaxX3x16842xX3x117f7xXdxX3xX25xX15xX3xX1ax13693x14477x15f93xX3x10ae5xX14xX15xX3xX1ax16060x138f5xX3xX36x14a48xXdxX0x17d84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13be3xX10xX6x13cfdxXaxX12x173dex12e4bxXexX3xX4ex136edxX3xX1axX1x15482xX1axX3xXexX1xX52xX2exX3xX1axX1xXdx1069exX15xX3xX1axX2cx115c1xfb38xXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX2cxXdxX6xX3xX2cxXdxX6x1817axX3xXexX1x12914xX1axX2cxX3xX1exX1xX7exX1axX2cxX3xX4xX1xX52xXbxX3xX1xX2dxX1axX1xX3x10e04xX15xX5axXexX3x1579exXdxX6xX7axX3xXexX1xX7exX1axX2cxX3xX30xX6axX6bxX1axX2cxX3x15038x18255xX3xXexX18xX7axX1axX2cxX3xX1axX1x166cbxX1axX2cxX3xX1axX2cxX2dxX2exX3xX30xX14xX15xX3xX1axX35xX36xX3xX36xX39xXdx12f6bxX3xX13x17e66xX4xX3xXa8xXdxf6a7xXexX3xX5xX2dxX3xX4x1223dxX1axX1xX3xX1exX1xX7exX1axX2cxX3xX30xXa9xXdxX3xX36x12bcbxX3xXa8xXd6xX7axX3xX1xXdx15715xX36xX1bxX3xX4xX1xf5cbxX3xXa8xX6xX1bxX3xX5x13078xX1axX2cxX3xX5x1728bxX4xX1xX3xX30xXffxX1axX1xX3xX25x175b4xX1axX2cxX1bxX3xX30xXdxX3xX1axX2cxX6ax1041exX4xX3xX4xX1xXdxX65xX15x17514xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx168dexX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10x167d2xX7xX3cxX2x18381x16971x146d5xX3cxX2xX183x11700xX4exX183xX2xfdd2xX2xX183xX188xX18cxXexX18cxX188x11027x102a5xX5xX194xXc7x13637xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1x17242xX188xX188xX183xXbx11b50x17bc9xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX2xX2xX183xXexX2xX18cxX188xX182xX5xX182xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX13xX14xX15xX3xXexX18xX14xX1axX1bxX3xX1afx13ff2xXbxX3xX1xX2dxX1axX2cxX3xXa8xX6xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX2cxXdxXb3xX6xX3xXexX15xX2exX292xX1axX3xXbxX1xfed4xX3xX4xX1x13088xX1axX1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX2xX2xX195xXexX2xX2xX2xX2xX5xX2xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12x13f77xX1xX7exX1axX2cxX3xX36xXe5xX3xXa8xXd6xX7axX3xX1xXdxXedxX36xX1bxX3xX5xXfaxXdxX3xX4x15c7fxX1axX3xX25x166ecxX6xX3xX30xXdxX3xX25xX38exX6xX3xXa8xX52xX36xX3xX30xXdxXcfxX1axX3xXexX1xX7axXfaxXdxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX2xX184xX194xXexX194xX182xX183xX2xX5xX18cxXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2x1571exX2xX182xXexX23xX4bbxX5xX182xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12x11201xX1axX3xXexX7axX2dxX1axX3xX4xX1xX7axX3xX36xX1fxX1bxX3xX1axX1xX6axX1axX2cxX3xX4xX7axX1axX3xXexX1x11420xX3xX25x14cdexX1axXc7xXc7xXc7xX3xX30xX14xX15xX3xXexX18xX14xX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX2xX188xX18cxXexX18cxX194xX182xX188xX5xX18cxXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX4bbxX183xX194xXexX23xX183xX184xX184xX5xX183xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX372xX1xX7exX1axX2cxX3xX36xXe5xX3xX4xX38axX1axX3xX4xX1xXf3xX3xXa8xX6xX3xX1axX2cxX1x16bbbxX1axX1xX3xX1axX2cxX6xX1axX2cxX3xXexX18xX66fxX1axX3xXbxX1xX2afxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX4bbxX4bbxX194xXexX23xX182xX188xX4bbxX5xX182xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX4bbxX184xX4bbxXexX4bbxX188xX4bbxX23xX5xX18cxXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX4bbxX184xX195xXexX188xX184xX184xX182xX5xX184xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12x16368xX3xX1axX7exX1axX2cxX3xXexX1xX7exX1axX3xX4xXe5xX1axX2cxX3xX4exX56xX3xX2cxXcaxXbxX3xX1axX1xXb3xX1axX2cxX3xXaxX30xX14xX15xX3xXexX18xX14xX1axXaxX1bxX3xX1exX1fxXbxX3xX23xXc7xXc7xXc7xX3xX30xXdxX3xX1afxX10xX3xX36xXffxX2exX3xX4exX15xX3xX1afxX15x10274xX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX23xX2xX2xXexX194xX23xX23xX184xX5xX183xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xXexX1xX5axX36xX3xX4xX1xX2b3xX3xX4xX1xXf3xX3xX4xXd6xX3xX188xX3xX1axX2cxX6axX6bxXdxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX0xXdxX36xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4exX6xX15xX3xXexX18xX6xX1axX3xX1exX10xXbxX3xX23xX3xX25xXdxX3xX25xX15xX3xX1axX2cxX6xX2exX3xX4exX6xX15xX3xX1axX6xX36xX3xX36xX7axXdxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc7xXa8xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1axX1xXc7xX25xX1axX3cxX1axX10xX17exX7xX3cxX2xX182xX183xX184xX3cxX2xX183xX188xX4exX183xX2xX18cxX2xX4bbxX188xX182xXexX195xX182xX195xX195xX5xX188xXc7xX199xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX17exXdxX4exXexX1xX1aaxX188xX188xX183xXbxX1afxX1b0xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1aaxX23xX194xX182xXbxX1afxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX7axX1axXaxX12xX1afxX10xX3xX30xXfaxXbxX3xX30xXdxXcfxX1axX3xX4xXe5xX1axX2cxX3xX1exX1xX7exX1axX2cxX3xX1axX2cxX7axXfaxXdxX3xX5xXcfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e3xX15xXexX1xX7axX18xXaxX12x12182xXdxXcfxXbxX3xX4e3xX1axX1xX0xX3cxXbxX12
Diệp Anh