Mazda3 thế hệ mới ra mắt, dùng động cơ xăng không bugi
Hệ truyền động Skyactiv-X M-Hybrid sẽ được trang bị trên Mazda3 và Mazda CX-30 tại thị trường Australia. Giá bán của Mazda3 từ 28.120 USD và Mazda CX-30 từ 32.208 USD.
7a62x8d16x1107bxdfd3xd403xaa75x1023dx87adx8719xX7xeb3axe137xb2fcx8d2ex94faxd149xX5xa5f1xXax1122fxc327xX6xbbd6xb9cfxX6xa670xX3xXexX1x10479xX3xX1xc78bxX3x9b67x9187xXdxX3x9e8bxX6xX3xX21xde05xXexca83xX3xX16xf1ffx10354xd03exX3xa636x99c6xX2fxX30xX3xX4x7f08xX3xc8c3xd9e6xX2fxX30xX3xe7eaxX1xb170xX2fxX30xX3xf713xa6c3xX30xXdxX0xcd01xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee48xX10xX6xX16xXaxX12xX59xX1fxX3xXexX25xX46x9583xbaa9xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xad0dxX3fxX65xX6xX4xXexXdxacb0xca84x8702xX3xX13xX76xX59xX65xX45xX25xXdxX16xX3xX7x8398xX3xX32xa23cx1081cxX4xX3xXexX25xX6xX2fxX30xX3xX45xaa28xX3xXexX25xb4a0xX2fxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xef71xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3x8e52xX77xX76xX18xfc84xX3xXexffb6xXdxX3xXexX1xX91xX3xXexX25xX86x860dxX2fxX30xX3x117a5xX46xX7xXexX25xX6xX5xXdxX6xc005xX3xedfdxXdx10744xX3xX45xXcaxX2fxX3xX4xf894xX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXex10310xX3xbf55x102a3xXc6xX2xXdexXacxX3x1127axX6exebcexX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xXexXdcxX3xX18xXdexXc6xXdexXacxXdfxX3xXe5xX6exXe7xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX25xX30xXdxX2fx880dxX3xXdexXbxX3axX3xX6xX46xXexafffx8afcxXaxX12xX0xXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX21xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXa8xX10xX2fxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX65xX11exX3xX45xX5xX127xX4xX3fxX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX5xX10xfae9xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX25xXdxX30xX1xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xX3xb74fxXdxX16xXexX1xX11exX3xe457xX2x81b0xXbxX3axX128xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX11exX3xd9e8xX2xXacxXbxX3axX128xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax83e4xX6xX3xX21xX29xXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX76xX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxX3xb96fxX2fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc6xX45xX6xX127xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXc6xX75xX2fxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXdexX195xX4axX2xXacxXdfxX16xX195xXdexX2xXacx8ff3xX18xXdexXexa74fxX229xX2xX18xXdfxX5xXacxXc6xfb91xXbxX30x89d1xX25xX9xX1a4xXdexXdfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX18exXdxX16xXexX1xX9xXaxX195xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1a4xX2xXacxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX127xX2fxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX76xX6xX5xXdxX30xX2fxX11exX3xX235xX46xX7xXexXdxX170xX65xX128xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXbdxX46xX7xXexX25xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX1xX127xX3xX45xXdxX1cxXexX3xX1xX1fxX3xXexX25xX46xX65xX66xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX1xX127xXa0xX2fxX3xXexX127xXa0xX2fxX3xX21xX22xXdxX3xX21xX6xX2fxX30xX3xXexX95xX2fxX3xX6exX3fxX65xX6xX4xXexXdxX75xX76xX77xX3xX13xX76xX59xX65xX45xX25xXdxX16xX3xX7xX83xX3xX3axX46xf61exXexX3xX1xXdxX1fxX2fxX3xXexX25xX95xX2fxX3xX21x100e9xX46xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX127xX3xXexX1xXcaxX2fxX30xX3xXexX22xXdxX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xX75xXa0xX127xX3xXexX1xXcaxX2fxX30xX3xX229xXc6xX3xXcxXafxXdxX3xXbdxX46xX7xXexX25xX6xX5xXdxX6xX2bxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX7xX83xX3xX32xX86xX87xX4xX3xX30xcdf5xXdxX3xX75xX22xXdxX3xXexX95xX2fxX3xX77xXdexXacxX3xXbdxX7xXexXdxX2fxX6xX2bxX3xXexX25xX127xX2fxX30xX3xX3fxX1xXdxX3xX32x7ca5xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xX5xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xX77xXdexXacxXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xX4axXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX11exX3xXdexXbxX3axX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX12xX0xXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX65xX11exX3xX45xX5xX127xX4xX3fxX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX5xX10xX170xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX25xXdxX30xX1xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b3xX6xX3xX21xX29xXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX76xX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxX3xX1faxX2fxX1xX3xXdexXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc6xX45xX6xX127xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXc6xX75xX2fxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXdexX195xX4axX2xXacxXdfxX16xX195xXdexX2xX2xXacxX18xX22dxXexXdfxX22dxX22dxXdexX5xX2xXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX127xX2fxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX76xX6xX5xXdxX30xX2fxX11exX3xX235xX46xX7xXexXdxX170xX65xX128xXaxX12xX13xcf89xX4xX3xX16xX2exX3xX4xX1xX86xX6xX3xX4xX3c2xX3xXexX1xX41xX2fxX30xX3xXexXdxX2fxX3xX4xX1x8e08xX2fxX1xX3xX3axXcaxX4xX3xX75xX66xX3xXexX1xX41xX2fxX30xX3xX7xd723xX3xX3fxde74xX3xXexX1xX46xab6axXexX3xX4xXd1xX6xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX21xX22xXdxX3xX2fxXa0xX65xX3xXexXafxXdxX3xXbdxX46xX7xXexX25xX6xX5xXdxX6xX2bxX3xX2fxX1xX86xX2fxX30xX3xf67dxX3xXexX1xX91xX3xXexX25xX86xXb9xX2fxX30xX3xX2fxX86xX22xX4xX3xX2fxX30xX127xXa0xXdxX3xXexX1x8a5axX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX6exX3fxX65xXbdxX4xXexXdxX75xX76xX77xX3xX13xX76xX59xX65xX45xX25xXdxX16xX3xX4xX1xX127xX3xX4xX41xX2fxX30xX3xX7xX46xX333xXexX3xX2xXdfxXacxX3xX21xcde7xX3xX5xa79cxX4xX3xX75xXa0xX3xX21xX41xX76xX21xX10xX2fxX3xX3axX127xX29xX2fxX3xX4xX633xX4xX3xX32xXafxXdxX3xXdexXdexX1a4xX3xdccbxX21xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xX4axXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX11exX3xXdexXbxX3axX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX12xX0xXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe166xX127xX16xX65xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX65xX11exX3xX45xX5xX127xX4xX3fxX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX5xX10xX170xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX25xXdxX30xX1xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b3xX6xX3xX21xX29xXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX76xX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxX3xX1faxX2fxX1xX3xX18xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc6xX45xX6xX127xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXc6xX75xX2fxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXdexX195xX4axX2xXacxXdfxX16xX195xXdexX2xX2xXacxX18xX22dxXexXdexX229xX195xX229xX5xXdexXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX127xX2fxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX76xX6xX5xXdxX30xX2fxX11exX3xX235xX46xX7xXexXdxX170xX65xX128xXaxX12xa5fexX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX6exX3fxX65xXbdxX4xXexXdxX75xX76xX77xX3xX13xX76xX59xX65xX45xX25xXdxX16xX3xX4xXd1xX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX5xXa0xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX32x9eb2xX46xX3xXexXdxX95xX2fxX3xXexX25xX95xX2fxX3xXexX1xX1cxX3xX30xXdxX22xXdxX3xX7x9b7axX3xX16xa950xX2fxX30xX3xX4xX41xX2fxX30xX3xX2fxX30xX1xX1fxX3xX2fx10308xX2fxX3xX2fxX1xXdxX95xX2fxX3xX5xXdxX1fxX46xX3xX32x9051xX3xX32xXcaxX2fxX1xX3xX5xX858xX6xX3xXexX86xX38xX2fxX30xX3xXexX633xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX16xXdxX10xX7xX10xX5xXc6xX3x86b6xX1cxXexX3xX1xX87xXbxX3xX4xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX6exX3fxX65xX6xX4xXexXdxX75xX76xX77xX3xX13xX76xX59xX65xX45xX25xXdxX16xX3xX5xXa0xX3xX21xX33xXexX3xX1xX1fxX3xXexX1xX5b1xX2fxX30xX3xX1xX65xX45xX25xXdxX16xX3xX2fxX1xf260xX3xX30xabadxX21xX3xX21xX33xXexX3xX21xXcaxX65xX3xXbxX1xXcaxXexX3xX3fxX1xX5e5xXdxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX75xXa0xX3xX45xX33xX3xXbxXdxX2fxX3xX5xXdxXexX1xXdxX46xX21xX76xXdxX127xX2fxX3xXdexX1a4xfeb5xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xX4axXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX11exX3xXdexXbxX3axX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX12xX0xXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX65xX11exX3xX45xX5xX127xX4xX3fxX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX5xX10xX170xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX25xXdxX30xX1xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b3xX6xX3xX21xX29xXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX76xX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxX3xX1faxX2fxX1xX3xX1a4xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc6xX45xX6xX127xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXc6xX75xX2fxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXdexX195xX4axX2xXacxXdfxX16xX195xXdexX2xX2xXacxX18xX22dxXexX229xX229xX197xX18xX5xX18xXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX127xX2fxXaxX12xfb6exX46xX3xX32xXdxX879xX21xX3xX4xXd1xX6xX3xX1xX1fxX3xXexX25xX46xX65xX66xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX21xX22xXdxX3xXexX25xX95xX2fxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xX5xXa0xX3xX32xXafxXexX3xX1xXdxX1fxX46xX3xX7xX46xX333xXexX3xX5e5xX3xX75x10ee4xX2fxX30xX3xXexX46xX6xX3xX4xX6xX127xX3xX21xXa0xX3xX75xX341xX2fxX3xX30xXdxab91xX3xX32xX86xX87xX4xX3xX3fxX1xX1faxX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexXdxX1cxXexX3xX3fxXdxX1fxX21xX3xX2fxX1xXdxX95xX2fxX3xX5xXdxX1fxX46xX2bxX3xX21xX41xX76xX21xX10xX2fxX3xX3axX127xX29xX2fxX3xX5xX22xX2fxX3xX4xXd1xX6xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX16xXdxX10xX7xX10xX5xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xX4axXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX11exX3xXdexXbxX3axX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX12xX0xXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX65xX11exX3xX45xX5xX127xX4xX3fxX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX5xX10xX170xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX25xXdxX30xX1xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b3xX6xX3xX21xX29xXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX76xX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxX3xX1faxX2fxX1xX3xX197xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc6xX45xX6xX127xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXc6xX75xX2fxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXdexX195xX4axX2xXacxXdfxX16xX195xXdexX2xX2xXacxX18xX22dxXexX229xXacxX22dxX229xX5xX1a4xXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX127xX2fxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX76xX6xX5xXdxX30xX2fxX11exX3xX235xX46xX7xXexXdxX170xX65xX128xXaxX12xX914xXdxX2fxX10xX7xX1xX3xX6adxX1xXdxX2fxX16xXdxX2bxX3xX30xXdxXcaxX21xX3xX32xX5b1xX4xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXbdxX46xX7xXexX25xX6xX5xXdxX6xX2bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xab95xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX4xX6xX21xX3xX3fxX1cxXexX3xX30xXdxX1faxX21xX3xX5xX86xX87xX2fxX30xX3xX3fxX1xX59fxX3xXexX1xX1faxXdxX3xX45xd596xX2fxX30xX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX3axX10xX21xX3xX3axX86axXexX3xXexX333xXexX3xX4xX1faxX3xX45xX33xX3xXbxX1xX5b9xX2fxX3xXexX1xX1faxXdxX3xX3fxX1xX59fxX3xX4xXd1xX6xX3xXbxX1xX86xX38xX2fxX30xX3xXexXdxX1fxX2fxX2bxX3xX6exX3fxX65xXbdxX4xXexXdxX75xX76xX77xX3xX5xXa0xX3xXexX2exX65xX3xX4xX1xX3a0xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xXexXafxX127xX3xX25xX6xX3xX5xX86xX87xX2fxX30xX3xX3fxX1xX59fxX3xXexX1xX1faxXdxX3xXexX1xX333xXbxX3xX1xX38xX2fxX2bxX3xXexX25xX127xX2fxX30xX3xX3fxX1xXdxX3xX75xX341xX2fxX3xX30xXdxXafdxX3xX32xX86xX87xX4xX3xX4xX1faxX21xX3xX30xXdxXcaxX4xX3xX5xXcaxXdxX3xX3axX10xX3xXexX1xX879xX3xXexX1xX6xX127xX2bxX3xXexX1xX127xX1faxXdxX3xX21xXcaxXdxX3xX21xXa0xX3xX2fxX1xXafdxX2fxX30xX3xX21xX341xX46xX3xX3axX10xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX5xX46xX41xX2fxX3xX4xX3c2xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xX4axXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX11exX3xXdexXbxX3axX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX12xX0xXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX65xX11exX3xX45xX5xX127xX4xX3fxX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX5xX10xX170xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xX3xX21xX6xX25xX30xXdxX2fxX76xX25xXdxX30xX1xXexX11exX3xX6xX46xXexX127xX128xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b3xX6xX3xX21xX29xXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX75xXa0xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX76xX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxX3xX1faxX2fxX1xX3xX195xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc6xX45xX6xX127xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXc6xX75xX2fxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXdexX195xX4axX2xXacxXdfxX16xX195xXdexX2xX2xXacxX18xX22dxXexX195xX229xX197xX18xX5xX197xXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX127xX2fxXaxX12xXcxXafxXdxX3xXbdxX46xX7xXexX25xX6xX5xXdxX6xX2bxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX4xX3c2xX3xX30xXdxXcaxX3xX45xXcaxX2fxX3xXdexXdfxXc6xX2xXdexXacxX3xXe5xX6exXe7xX3xX4xX1xX127xX3xXbxX1xXdxX95xX2fxX3xX45xX1faxX2fxX3xX7xX5b1xX3xX7xXa0xX2fxX3xX75xXa0xX3xXdexXdfxXc6xXdfxX2xX18xX3xXe5xX6exXe7xX3xX4xX1xX127xX3xXbxX1xXdxX95xX2fxX3xX45xX1faxX2fxX3xX7xX5b1xX3xXexX633xX3xX32xX33xX2fxX30xXc6xX3xX13xX341xX46xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXa8xX77xX76xX18xXacxX3xX4xX3c2xX3xX30xXdxXcaxX3xX4xX6xX127xX3xX1xX38xX2fxX3xX32xX41xXdxX3xX4xX1xcd63xXexX2bxX3xX45xX29xXexX3xX32xX841xX46xX3xXexXdcxX3xX18xXdexXc6xXdexXacxXdfxX3xXe5xX6exXe7xX3xX4xX1xX127xX3xXbxX1xXdxX95xX2fxX3xX45xX1faxX2fxX3xX7xX5b1xX3xXexX633xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX75xXa0xX3xX16xX341xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX1a4xX3xX45xXcaxX2fxX1xX3xXbdxbb29xXe7xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX45xX127xX16xX65xX12xX0xX4axXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xX16xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX25xX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xXcxXdxX2fxX3xX5xXdxX95xX2fxX3xd3fdxX46xX6xX2fxX11exX0xX4axX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX76xXexX1xX46xX21xX45xX76xX6xX2fxX16xX76xX7xX6xXbxX127xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXdexXacxXdexX2xX3xX7xX83xX3xX4xX3c2xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xXexX3bxX2fxX30xX3xXcaxXbxX3xX75xXa0xX3xX16xX341xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX1a4xX3xX45xXcaxX2fxX1xXaxX3xX1xX25xX10xX170xX9xXaxX4axX3axX10xX4axX21xX6xX15xX16xX6xX18xX76xXdexXacxXdexX2xX76xX7xX10xX76xX4xX127xX76xX16xX127xX2fxX30xX76xX4xX127xX76xXexX6xX2fxX30xX76xX6xXbxX76xX75xX6xX76xX16xX6xX2fxX76xX16xX127xX2fxX30xX76xX1a4xX76xX45xX6xX2fxX1xX4axX2xX229xX18xX18xXdexX229xXc6xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX21xX10xX16xXdxX6xX4axX2xXdexXacxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXdexXdexX4axX2xXacxXdfxX16xX195xXdexXdexX18xX195xX1a4xXdexXexXdfxX1a4xX195xX229xX195xX5xXacxXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX16xXdxX75xX12xX0xX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXdexXacxXdexX2xX3xX7xX83xX3xX4xX3c2xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xXexX3bxX2fxX30xX3xXcaxXbxX3xX75xXa0xX3xX16xX341xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX1a4xX3xX45xXcaxX2fxX1xXaxX3xX1xX25xX10xX170xX9xXaxX4axX3axX10xX4axX21xX6xX15xX16xX6xX18xX76xXdexXacxXdexX2xX76xX7xX10xX76xX4xX127xX76xX16xX127xX2fxX30xX76xX4xX127xX76xXexX6xX2fxX30xX76xX6xXbxX76xX75xX6xX76xX16xX6xX2fxX76xX16xX127xX2fxX30xX76xX1a4xX76xX45xX6xX2fxX1xX4axX2xX229xX18xX18xXdexX229xXc6xX1xXexX21xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXdexXacxXdexX2xX3xX7xX83xX3xX4xX3c2xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xXexX3bxX2fxX30xX3xXcaxXbxX3xX75xXa0xX3xX16xX341xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX1a4xX3xX45xXcaxX2fxX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xXa8xX1faxX3xXdexX3xX45xXdxX1cxX2fxX3xXexX1xX879xX3xX7xX10xX16xX6xX2fxX3xX75xXa0xX3xX1xX6xXexX4xX1xX45xX6xX4xX3fxX3xX4xXd1xX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX7xX83xX3xX32xX86xX87xX4xX3xX45xff88xX3xX7xX46xX2fxX30xX3xX4xX333xX46xX3xX1xX5ffxX2fxX1xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xXexX3bxX2fxX30xX3xXcaxXbxX3xX75xXa0xX3xX1xX1fxX3xX16xX341xX2fxX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX1a4xX3xX45xXcaxX2fxX1xX3xX4xX1xX127xX3xX4xXcaxX4xX3xX21xX127xX16xX10xX5xX3xX2fx8c76xX2fxX30xX3xX4xX333xXbxX3xXdexXacxXdexX2xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX16xXdxX75xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX195xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX5xX33xX3xXexX25xX6xX2fxX30xX3xX45xX91xX3xX21xX22xXdxX3xXexX25xX127xX2fxX30xX3xX4xX46xX33xX4xX3xX32xX333xX46xX3xX75xX22xXdxX3xXcxX127xX65xX127xXexX6xX3xXa8xX6xX21xX25xX65xXaxX3xX1xX25xX10xX170xX9xXaxX4axX3axX10xX4axX21xX6xX15xX16xX6xX195xX76xXexX1xX10xX76xX1xX10xX76xX21xX127xXdxX76xX5xX127xX76xXexX25xX6xX2fxX30xX76xX45xXdxX76xX21xX127xXdxX76xXexX25xX127xX2fxX30xX76xX4xX46xX127xX4xX76xX16xX6xX46xX76xX75xX127xXdxX76xXexX127xX65xX127xXexX6xX76xX4xX6xX21xX25xX65xX4axX2xXdfxX195xX22dxXdfxXacxXc6xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX21xX10xX16xXdxX6xX4axX2xXdexXacxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axXdexXacxXacxX197xX4axX2xXacxX195xX16xX1a4xX2xXacxXdexX18xXacxX18xXexXdfxXdfxXdfxX18xX5xX2xXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX16xXdxX75xX12xX0xX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX195xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX5xX33xX3xXexX25xX6xX2fxX30xX3xX45xX91xX3xX21xX22xXdxX3xXexX25xX127xX2fxX30xX3xX4xX46xX33xX4xX3xX32xX333xX46xX3xX75xX22xXdxX3xXcxX127xX65xX127xXexX6xX3xXa8xX6xX21xX25xX65xXaxX3xX1xX25xX10xX170xX9xXaxX4axX3axX10xX4axX21xX6xX15xX16xX6xX195xX76xXexX1xX10xX76xX1xX10xX76xX21xX127xXdxX76xX5xX127xX76xXexX25xX6xX2fxX30xX76xX45xXdxX76xX21xX127xXdxX76xXexX25xX127xX2fxX30xX76xX4xX46xX127xX4xX76xX16xX6xX46xX76xX75xX127xXdxX76xXexX127xX65xX127xXexX6xX76xX4xX6xX21xX25xX65xX4axX2xXdfxX195xX22dxXdfxXacxXc6xX1xXexX21xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX195xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX5xX33xX3xXexX25xX6xX2fxX30xX3xX45xX91xX3xX21xX22xXdxX3xXexX25xX127xX2fxX30xX3xX4xX46xX33xX4xX3xX32xX333xX46xX3xX75xX22xXdxX3xXcxX127xX65xX127xXexX6xX3xXa8xX6xX21xX25xX65xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xXdexX3xX5xX633xX6xX3xX4xX1xX3a0xX2fxX3xX21xX22xXdxX3xX4xX1xX127xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX195xX3xX75xXa0xX3xX4xX1faxX3xX16xXae8xX2fxX30xX3xX3axX10xX3xXexX1xX879xX3xXexX1xX6xX127xX3xXexX1xX46xX33xX4xX3xX7xX10xX25xXdxX10xX7xX3xX13xX77xX4axX1b3xX77xX3xX7xX83xX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX3xXexX25xX127xX2fxX30xX3xX2fxX3bxX21xX3xX7xX6xX46xX238xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX16xXdxX75xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc360xX2fxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1cxXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX13xX77xX76xX197xX3xX45xX1faxX2fxX3xX2fxX134axX2fxX30xX3xX4xX333xXbxX3xXdexXacxXdexXacxXaxX3xX1xX25xX10xX170xX9xXaxX4axX3axX10xX4axX6xX2fxX1xX76xX4xX1xXdxX76xXexXdxX10xXexX76xX21xX6xX15xX16xX6xX76xX21xX3axX76xX197xX76xX45xX6xX2fxX76xX2fxX6xX2fxX30xX76xX4xX6xXbxX76xXdexXacxXdexXacxX4axX2xXdfxX18xX229xXdexX197xXc6xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4axX21xX10xX16xXdxX6xX4axX2xXdexXacxX4axX2fxX10xX18exX7xX4axX2xX229xX197xXacxX4axX2xX18xX1a4xX16xX2xX2xXacxX18xXacxX18xX2xXexX197xX18xX197xXacxX197xX5xXacxXc6xX235xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xX16xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX2fxX30xX3xX3fxX1xX41xX2fxX30xX3xX45xX46xX30xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX16xXdxX75xX12xX0xX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1612xX2fxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1cxXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX13xX77xX76xX197xX3xX45xX1faxX2fxX3xX2fxX134axX2fxX30xX3xX4xX333xXbxX3xXdexXacxXdexXacxXaxX3xX1xX25xX10xX170xX9xXaxX4axX3axX10xX4axX6xX2fxX1xX76xX4xX1xXdxX76xXexXdxX10xXexX76xX21xX6xX15xX16xX6xX76xX21xX3axX76xX197xX76xX45xX6xX2fxX76xX2fxX6xX2fxX30xX76xX4xX6xXbxX76xXdexXacxXdexXacxX4axX2xXdfxX18xX229xXdexX197xXc6xX1xXexX21xXaxX12xX1612xX2fxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1cxXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX13xX77xX76xX197xX3xX45xX1faxX2fxX3xX2fxX134axX2fxX30xX3xX4xX333xXbxX3xXdexXacxXdexXacxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX25xX127xX2fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xXa8xX1xXdxX1cxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX13xX77xX76xX197xX3xX13xXdxX6xXexX6xX3xX45xXdxX1cxX2fxX3xXexX1xX879xX3xX1b3xX127xX6xX16xX7xXexX10xX25xX3xX32xX86xX87xX4xX3xX45xXcaxX2fxX3xXexXafxXdxX3xX651xX1xX5b9xXexX3xX6adxX1faxX2fxX3xX7xX83xX3xX2fxX1xX5b9xX2fxX3xX32xX86xX87xX4xX3xX21xX33xXexX3xX7xX5b1xX3xX4xX5b9xXbxX3xX2fxX1xX5b9xXexX3xX3fxX1xXdxX3xX45xX86xX22xX4xX3xX75xXa0xX127xX3xX2fxX3bxX21xX3xX7xX1faxX2fxX3xX3axX46xX333xXexX3xXexX1x9211xX3xX18xX2xXc6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX16xXdxX75xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX46xX5xX12xX0xX16xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX4axX16xXdxX75xX12xX0xX4axX16xXdxX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX127xX46xX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX127xX3x7e93xXdxX2fxX30xX0xX4axXbxX12