Bão số 8 giật cấp 11, nhắm thẳng hướng Hà Tĩnh - Quảng Trị
(Baohatinh.vn) - Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
9072xbe59xe7e7xe21bx101faxa89ex102dfxe080xf979xX7xdf7fxbcc2xb2cbx9395xbab3xc4bbxX5xa347xXaxbdecx10998xbc67xad55xX3xX7x114c3xX3xb844xX3xec13xXdxbae2xXexX3xX4x9651xXbxX3xX2xX2x10750xX3xd282xX1xcfd1xa5edxX3xXexX1xee52xX29xX1cxX3xX1xdf09xfa03xX29xX1cxX3x985fx9c01xX3xXcx110a6xX29xX1xX3xa95bxX3xc2edxef1ax113e8xX29xX1cxX3xXcxd8dfxf9eaxX0xee9bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xf004xXaxX12xXcxX4bxX15xX29xX1cxX3x102bax954exX3x112d1xa233xX29xX3xX6axX1axX3xX1cxXdx9585xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX1xX10xX15xX27xX3x113bbxX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX60xXdxX3xX4xX1xX45xb996xd210xX29xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXcxfab7xX91xX27xX3xX2cxf1f7xXdxX3xX1cxXdxX75xX3xX6cxXdxX3xX6cxX35xe3a7xX4xX3xX2xbdafxX42xX2xaab5xae07xX2cx1165fxX3xd322xX6dxX29xX3xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xX29xX1cxX3bxX91xX3xX69xXb9xX4exX2xXb6xX27xX3xa933xX4cxX3xXexX4bxe881xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xe5d0xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xf498xX27xb6d1xX3xX6cxcffbxX3xd7c7xX3exX3xX13xX2bxX4xff02xX3xX2xXb6xX1axX27xXedxX3xX6cxXf2xX3xd32cxXdxX29xX1xX3xXbexb631xX29xX1cxX27xX3xX4xf697xX4xX1xX3xX6cxX22xXexX3xX5xXdxdf8fxX29xX3xX4xX111xX4xX3xXexbfedxX29xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX42xX3xX44xX45xX46xX29xX1cxX3xXcxX4bxX4cxX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX69xX6axXb6xXbaxX2cxX3xXd4xX11bxX3xXbxX1xXd9xX6xX3xXbexX10bxX29xX1cxXbcxX3xa49exf24fxX4xX3xX1cxXdx97a7xX3xX2cx102d1xX29xX1xX3xX29xX1xX22xXexX3xXd4xfd58xX29xX1cxX3xX1cx1072exX29xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX4xX22xXbxX3x972dxX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX2xXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xX0xXdxX2cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc20exX10xX29xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXax9cbexXdxX60xXexX1x9366xX3xXefxX2xXb9xXbx109afxXfaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1c7xX3xX6axX2xXb6xXbxX1cdxXfaxXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX4exX4exXdxXbcxX82xX6xX15xX1xX6xXexXdxX29xX1xXbcxXd4xX29xX4exX29xX10xX1c2xX7xX4exX69xXb6xX6axX69xX4exX2xXb6xXb9xX60xXb9xXb6xXb9xXb9xX2xX2xX2xXexX6axX182xX2xXedxX5xX1axX42xX60xX82x92afxX1cxX42xX1cdxXexX29xX60xX42xX69xXb6xX69xXb6xX2xXb6xX69x94f0xX42xXb6xXbcxX1cxXdxf4f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX2xX27xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX29xX1cxX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX42xX3xX44xX45xX46xX29xX1cxX3xXcxX4bxX4cxXaxX3xX1c2xXdxX60xXexX1xX9xXaxXefxX2xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX6axX2xXb6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xX3axfde8xXdxX3xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xX29xX1cxX3bxX91xX3xX69xX224xX4exX2xXb6xX27xX3xXd4xX4cxX3xXexX4bxXd9xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xXe3xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xXedxX27xXefxX3xX6cxXf2xX3xXf4xX3exX3xX13xX2bxX4xXfaxX3xX2xX2xXb9xX27xX2xX3xX6cxXf2xX3xX105xXdxX29xX1xX3xXbexX10bxX29xX1cxX27xX3xX4xX111xX4xX1xX3xX215xX45xX16exX29xX3xX6cxX46xX15xX3xX3axX15xX3bxX29xX1cxX3xX156xX6xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX224xX69xXb6xXbaxX2cxX3xXd4xX11bxX3xXbxX1xXd9xX6xX3xXbexX10bxX29xX1cxX3xXbexX10bxX29xX1cxX3xX13xX2bxX4xXbcxX3xX156xX157xX4xX3xX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX29xX1xX22xXexX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX1cxX16exX29xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX69xX3xb595xX2xX2xXb9xX42xX2xX224xXb9xXbaxX2cxX4exX1cxXdxX75xd0bexX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xXb9xXbcxX3xX13xX111xX29xX3xXbaxXd9xX29xX1xX3xX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xXexa343xX3xX4xX22xXbxX3xXefxX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xXexX38bxX3xX4xX22xXbxX3xX1axX3xXexX4bxXe3xX3xX5x9fd4xX29xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX69xXb9xXb6xXbaxX2cxX3xXexXd9xX29xX1xX3xXexX38bxX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xXfaxX3xX82xX111xX29xX3xXbaxXd9xX29xX1xX3xX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xXexX38bxX3xX4xX22xXbxX3xX2xXb6xX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xXexX38bxX3xX4xX22xXbxX3xX2xX69xX3xXexX4bxXe3xX3xX5xX3a7xX29xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xXb9xXb6xXbaxX2cxX3xXexXd9xX29xX1xX3xXexX38bxX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12x90f3xaed6xX3xX82xX111xX15xX3xXexX4bxX15xX29xX1cxX3xX69xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xXexX36xXdxX27xX3xX82xX14xX15xX3xX60xXdxX3xX4xX1xX45xX91xX92xX29xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXcxXa1xX91xX3xXcxXa1xX91xX3xX13xX2bxX4xX27xX3xX2cxXa6xXdxX3xX1cxXdxX75xX3xX6cxXdxX3xX6cxX35xXb2xX4xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xXb9xX42xX2xXb6xXbaxX2cxXbcxX3xXbexX6dxX29xX3xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xX29xX1cxX3bxX91xX3xX69xX6axX4exX2xXb6xX27xX3xXd4xX4cxX3xXexX4bxXd9xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xXe3xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xXedxX27xXefxX3xX6cxXf2xX3xXf4xX3exX3xX13xX2bxX4xXfaxX3xX2xX2xX69xX27xX1axX3xX6cxXf2xX3xX105xXdxX29xX1xX3xXbexX10bxX29xX1cxX27xX3xX4xX111xX4xX1xX3xX215xX45xX16exX29xX3xX6cxX46xX15xX3xX3axX15xX3bxX29xX1cxX3xX156xX6xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xXb6xXb6xXbaxX2cxX3xXd4xX11bxX3xXbxX1xXd9xX6xX3xX13xX2bxX4xX3xXbexX10bxX29xX1cxX3xX13xX2bxX4xXbcxX3xX156xX157xX4xX3xX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX29xX1xX22xXexX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX1cxX16exX29xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX2xX3xX35axX2xXb6xXb6xX42xX2xX2xXb9xXbaxX2cxX4exX1cxXdxX75xX368xX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX224xXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xXf4xX169xX29xX1cxX3xX29xX1cxX45xX91xX3xX1xXdxX92xX2cxX3xX60xX15xX3xX82xX14xX15xX3xXexX4bxX3a7xX29xX3xX13xXdxX92xX29xX3xXbexX10bxX29xX1cxX3xXexX4bxX15xX29xX1cxX3xX69xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xXexX36xXdxX3xX35axX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX4xX22xXbxX3xXefxX3xXexX4bxXe3xX3xX5xX3a7xX29xX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xXexX38bxX3xX4xX22xXbxX3xX1axX3xXexX4bxXe3xX3xX5xX3a7xX29xX368xX1c7xX3xXexX38bxX3xXd4xX3exX3xXexX45xX91xX6dxX29xX3xX2xXb9xX27xXb6xX3xX6cxX6dxX29xX3xX69xXb6xX27xXb6xX3xX6cxXf2xX3xXf4xX3exX3xX13xX2bxX4xXfaxX3xXexX38bxX3xXbaxXdxX29xX1xX3xXexX45xX91xX6dxX29xX3xX2xX2xXb6xX27xXb9xX3xX6cxX6dxX29xX3xX2xX2xX1axX27xXb6xX3xX6cxXf2xX3xX105xXdxX29xX1xX3xXbexX10bxX29xX1cxXbcxX3xXcxX15xX3bxX29xX3xX82xXf2xX3xXexX3bxX45xX3xXexX1xX45xX91xX11bxX29xX3xX1xX15xX15fxXexX3xX6cxXf2xX29xX1cxX3xXexX4bxX15xX29xX1cxX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX29xX1cxX45xX91xX3xX1xXdxX92xX2cxX3xX6cxX11bxX45xX3xX4xX15cxX3xX29xX1cxX45xX91xX3xX4xba2fxX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xX4cxX45xX3xXexX111xX4xX3xX6cxXf2xX29xX1cxX3xX4xde03xX6xX3xX1cxXdxX15cxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX2cxX15fxX29xX1xXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xX42exX15xX3xX46xX29xX1xX3xX1xX35xXe3xX29xX1cxX3xX4xX685xX6xX3xX82xX14xX15xX27xX3xXbaxX1xX45xX3xXd4xX42fxX4xX3xX13xX2bxX4xX3xX13xXdxX92xX29xX3xXbexX10bxX29xX1cxX3xX35axX82xX6xX15xX3xX1cxX29fxX2cxX3xX4xX46xX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX82xXdxX92xX29xX3xX215xX45xX16exX29xX3xX6cxX46xX15xX3xX3axX15xX3bxX29xX1cxX3xX156xX6xX368xX3xX4xX15cxX3xX2cxX35xX6xX3xX82xX14xX15xX27xX3xX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX4xX22xXbxX3xX2xXb6xX42xX2xX2xX27xX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX1cxX16exX29xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xX6cxXdxX3xX215xX45xX6xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX69xX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX6axXfaxX3xX7xX15cxX29xX1cxX3xX82xXdxX92xX29xX3xX4xX6xX15xX3xXexX38bxX3xXefxX42xX1axX2cxXfaxX3xX82xXdxX92xX29xX3xX6cxXf2xX29xX1cxX3xX60xf3e8xX3xX60xXf2xXdxXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xXcxX4bxX15xX29xX1cxX3xX69xX6axX3xX6cxX6dxX29xX3xX6axX1axX3xX1cxXdxX75xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX1xX10xX15xX27xX3xX82xX14xX15xX3xX60xXdxX3xX4xX1xX45xX91xX92xX29xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXcxXa1xX91xX27xX3xX2cxXa6xXdxX3xX1cxXdxX75xX3xX6cxXdxX3xX6cxX35xXb2xX4xX3xX2xXb6xX42xX2xXb9xXbaxX2cxXbcxX3xXbexX6dxX29xX3xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xX29xX1cxX3bxX91xX3xX69xXb9xX4exX2xXb6xX27xX3xXd4xX4cxX3xXexX4bxXd9xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xXe3xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xXedxX27xXefxX3xX6cxXf2xX3xXf4xX3exX3xX13xX2bxX4xXfaxX3xX2xXb6xX1axX27xXedxX3xX6cxXf2xX3xX105xXdxX29xX1xX3xXbexX10bxX29xX1cxX27xX3xX4xX111xX4xX1xX3xX6cxX22xXexX3xX5xXdxX11bxX29xX3xX4xX111xX4xX3xXexX123xX29xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX42xX3xX44xX45xX46xX29xX1cxX3xXcxX4bxX4cxX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX69xX6axXb6xXbaxX2cxX3xXd4xX11bxX3xXbxX1xXd9xX6xX3xXbexX10bxX29xX1cxXbcxX3xX156xX157xX4xX3xX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX29xX1xX22xXexX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX1cxX16exX29xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX4xX22xXbxX3xX182xX3xX35axXedxXb9xX42xX182xXb6xXbaxX2cxX4exX1cxXdxX75xX368xX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX2xXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xXcxX4bxX15xX29xX1cxX3xX6axX1axX3xX6cxX6dxX29xX3xXedxX69xX3xX1cxXdxX75xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX1xX10xX15xX27xX3xX82xX14xX15xX3xX60xXdxX3xX4xX1xX45xX91xX92xX29xX3xX4xX1xX685xX3xX91xX6dxX45xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXcxXa1xX91xX27xX3xX2cxXa6xXdxX3xX1cxXdxX75xX3xX6cxXdxX3xX6cxX35xXb2xX4xX3xX2xXb9xX3xX42xX3xX69xXb6xXbaxX2cxX3xXd4xX3bxX3xX7xX45xX91xX3xX91xX6dxX45xX3xX60xX16exX29xX3xXexX1xX3bxX29xX1xX3xX111xXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX29xX1xXdxbf1cxXexX3xX6cxX36xXdxX27xX3xX7xX6xX45xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXex110f9xX4xX3xX7xX45xX91xX3xX91xX6dxX45xX3xXexX1xX3bxX29xX1xX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX111xXbxX3xXexX1xX22xXbxXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xXbexX6dxX29xX3xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xX29xX1cxX3bxX91xX3xX69xXefxX4exX2xXb6xX27xX3xXd4xX4cxX3xXexX4bxXd9xX3xXexX4bxX45xX29xX1cxX3xXexXa1xX2cxX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX111xXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xXe3xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xXedxX27xXb9xX3xX6cxXf2xX3xXf4xX3exX3xX13xX2bxX4xXfaxX3xX2xXb6xX6axX27xXedxX3xX6cxXf2xX3xX105xXdxX29xX1xX3xXbexX10bxX29xX1cxXbcxX3xX156xX157xX4xX3xX1cxXdxX15cxX3xX2cxX15fxX29xX1xX3xX29xX1xX22xXexX3xXe3xX3xXexX4bxX45xX29xX1cxX3xXexXa1xX2cxX3xXd4xX169xX29xX1cxX3xX111xXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX1cxXdxX46xX2cxX3xX1cdxX45xX18xX29xX1cxX3xX60xX35xX36xXdxX3xX4xX22xXbxX3xXefxX3xX35axX60xX35xX36xXdxX3xX6axXb6xXbaxX2cxX4exX1cxXdxX75xX368xXbcxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX91xXaxX12xX1b3xX46xX29xX1xX3xX82xX111xX15xX3xX4xX22xXbxX3xX6cxXf2xX3xX4bxX685xXdxX3xX4bxX15xX3xXexX1xXdxX3a7xX29xX3xXexX6xXdxX1c7xX3xX4xX22xXbxX3xX224xXbcxX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXd4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX4bxX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX4bxX15xX29xX1cxX12xXcxXdxX29xX3xX5xXdxX3a7xX29xX3xX215xX45xX6xX29xX1c7xX0xX4exX7xXexX4bxX15xX29xX1cxX12xX0xX45xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX42xXexX1xX45xX2cxX82xX42xX6xX29xX60xX42xX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX75xXdxX3xXexXdxX6dxXexX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX4bxX6xX3xX7xX6xX15xX3xXexX4bxX35xX36xX4xX3xX46xX29xX1xX3xX1xX35xXe3xX29xX1cxX3xX4xX685xX6xX3xX82xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axc352xXaxX3xX1xX4bxX10xX22axX9xXaxX4exX1cdxX6xX42xX1xX15xXdxX4exXexX1xX15xXdxX42xXexXdxX10xXexX42xX1xX6xX42xXexXdxX29xX1xX42xX4bxX6xX42xX7xX6xX15xX42xXexX4bxX45xX15xX4xX42xX6xX29xX1xX42xX1xX45xX15xX29xX1cxX42xX4xX45xX6xX42xX82xX6xX15xX42xX7xX15xX42xX1axX4exX69xXb6xXb6xXb9xXedxX69xXbcxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1cxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX4exX2cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX69xXb6xX4exX29xX10xX1c2xX7xX4exX69xXb6xX6axX69xX4exX2xXb6xX1axX60xX6axXb6xXedxXb6xXb6xXb9xX69xXexXedxX182xXedxXb6xX5xXedxX42xX60xX82xX215xX1cxX42xX1cdxXexX29xX60xX42xX69xXb6xX69xXb6xX2xXb6xX69xX69xX42xXb6xXbcxX1cxXdxX22axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX2xX27xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX29xX1cxX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX42xX3xX44xX45xX46xX29xX1cxX3xXcxX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXd4xX12xX0xX7xXexX4bxX15xX29xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX75xXdxX3xXexXdxX6dxXexX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX4bxX6xX3xX7xX6xX15xX3xXexX4bxX35xX36xX4xX3xX46xX29xX1xX3xX1xX35xXe3xX29xX1cxX3xX4xX685xX6xX3xX82xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axXb26xXaxX3xX1xX4bxX10xX22axX9xXaxX4exX1cdxX6xX42xX1xX15xXdxX4exXexX1xX15xXdxX42xXexXdxX10xXexX42xX1xX6xX42xXexXdxX29xX1xX42xX4bxX6xX42xX7xX6xX15xX42xXexX4bxX45xX15xX4xX42xX6xX29xX1xX42xX1xX45xX15xX29xX1cxX42xX4xX45xX6xX42xX82xX6xX15xX42xX7xX15xX42xX1axX4exX69xXb6xXb6xXb9xXedxX69xXbcxX1xXexX2cxXaxX12xXcxX1xX75xXdxX3xXexXdxX6dxXexX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX4bxX6xX3xX7xX6xX15xX3xXexX4bxX35xX36xX4xX3xX46xX29xX1xX3xX1xX35xXe3xX29xX1cxX3xX4xX685xX6xX3xX82xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axXb26xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX4bxX15xX29xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xe67exX1cxX35xX75xXdxX3xX60xXa1xX29xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX6cxX6xX29xX1cxX3xX5xX15xX3xX5xX2bxX29xX1cxX3xXexX4bxX35xX36xX4xX3xXexX1xX10bxX29xX1cxX3xXexXdxX29xX3xX82xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX6cxXdxX3xX7xXa1xX45xX3xXd4xX3bxX15xX3xX82xXdxX92xX29xX3xXbexX10bxX29xX1cxX3xXd4xX3bxX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXexX1xX30xX29xX1cxX3xXd4xX3bxX15xX3xX2cxXdxX11bxX29xX3xXcxX4bxX45xX29xX1cxXbcxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXd4xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX60xXdxX3xX4xX1xX45xX91xX92xX29xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXcxXa1xX91xX3xXcxXa1xX91xX3xX13xX2bxX4xXaxX3xX1xX4bxX10xX22axX9xXaxX4exX1cdxX6xX42xX1xX15xXdxX4exX82xX6xX15xX42xX7xX15xX42xX1axX42xX60xXdxX42xX4xX1xX45xX91xX10xX29xX42xXexX1xX10xX15xX42xX1xX45xX15xX29xX1cxX42xXexX6xX91xX42xXexX6xX91xX42xX82xX6xX4xX4exX69xXb6xXb6xXb9xXedxX2xXbcxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1cxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX4exX2cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX69xXb6xX4exX29xX10xX1c2xX7xX4exX69xXb6xX6axX69xX4exX2xX69xX1axX60xX6axXb6xXb9xX6axX182xXb6xX69xXexXedxXb6xXb6xX69xXb6xX5xXb6xXbcxX1cxXdxX22axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX2xX27xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX29xX1cxX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX3xX42xX3xX44xX45xX46xX29xX1cxX3xXcxX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXd4xX12xX0xX7xXexX4bxX15xX29xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX60xXdxX3xX4xX1xX45xX91xX92xX29xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXcxXa1xX91xX3xXcxXa1xX91xX3xX13xX2bxX4xXaxX3xX1xX4bxX10xX22axX9xXaxX4exX1cdxX6xX42xX1xX15xXdxX4exX82xX6xX15xX42xX7xX15xX42xX1axX42xX60xXdxX42xX4xX1xX45xX91xX10xX29xX42xXexX1xX10xX15xX42xX1xX45xX15xX29xX1cxX42xXexX6xX91xX42xXexX6xX91xX42xX82xX6xX4xX4exX69xXb6xXb6xXb9xXedxX2xXbcxX1xXexX2cxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX60xXdxX3xX4xX1xX45xX91xX92xX29xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX35xX36xX29xX1cxX3xXcxXa1xX91xX3xXcxXa1xX91xX3xX13xX2bxX4xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX4bxX15xX29xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXexX1xX10bxX29xX1cxX3xXexXdxX29xX3xXexX38bxX3xXbexX3bxXdxX3xXbaxX1xXd9xX3xXexX35xXb2xX29xX1cxX3xXexX1xX685xX91xX3xXd4x111c1xX29xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX29xX1xX27xX3xX1xX29fxXdxX3xX6axX3xX1cxXdxX75xX3xX7xX111xX29xX1cxX3xX29xX6xX91xX3xX35axX69xX69xX4exX2xXb6xX368xX27xX3xXd4xX4cxX3xXexX4bxXd9xX3xXexXa1xX2cxX3xX82xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xXe3xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX2xXefxX27xXb9xX3xX6cxXf2xX3xXf4xX3exX3xX13xX2bxX4xXfaxX3xX2xX2xXefxX27xXedxX3xX6cxXf2xX3xX105xXdxX29xX1xX3xXbexX10bxX29xX1cxX27xX3xX4xX111xX4xX1xX3xX215xX45xX16exX29xX3xX6cxX46xX15xX3xX3axX15xX3bxX29xX1cxX3xX156xX6xX3xXbaxX1xX15xX46xX29xX1cxX3xX6axXedxXb6xXbaxX2cxX3xXd4xX11bxX3xXbxX1xXd9xX6xX3xXbexX10bxX29xX1cxXbcxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXd4xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX45xX5xX12xX0xX60xXdxXd4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4bxXaxX12xX0xX4exX60xXdxXd4xX12xX0xX4exX60xXdxXd4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa410xX45xXexX1xX15xX4bxXaxX12xf2b4xXbcxXf4xX0xX4exXbxX12
P.V