Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
(Baohatinh.vn) - Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ Hà Tĩnh đã có nghị quyết chuyên đề về nội dung này. Nghị quyết thực sự đã trở thành “đòn bẩy” tạo bước đột phá trong công tác khám chữa bệnh (KCB), chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại các cơ sở y tế.
ae74xe3b4xf593x12c28x11bd0xd949x13061xb938xX6x14249xb2cfxX1x133c7xc609xf49dx10c7cxX9x10506xX0xX6x1347ax13664xXcx133daxe27axX10xX0xbfc7x1179dxX10x14006x10b93xb279xX2xX1exX16xX2xX16x14238xc888xc043xX1bxX2xc53cxdf0fxX2x1105ex10aa0x10c0fxX2exX2x10e18xX2xX2dxX2exX2fxbcd5xX2x1252bxXbxc8e6xX26xX2xX2dx11cb2xe4bbxd3abxX2xX0x10facxX1axX1bxX10xX0xX44xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX44xX1xX10xX0xX25xX2fxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xf5eexX26xX13xX4xX1axX9xX10xe766xX25x12e35xX16xX17xX2xX16xX17x13d31xX16xX17xX2xX16xf43fxX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4x10b78xc965xX16xX17xX2xX2axX25xf3f6xX1bxX2xX3xX25xe035xX5xX2x11e74xX27xX16xX25xX0xX44xX25xX2fxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xc19fxX1axX5xXdxX9xX10xce04xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xX92x13f1exXcxX2x1031cxX27xbc18xX2xX3xX25x10acbxX1bxX2xX6x11689xX3xX2xXb9xX3bxX2xX16xX75xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX6x10a01xX3xX2xX2axX25x13d03xX1axX2xX16xX25xX75xX16xX2xXdxX75xX16xX2xX4xX3bxX2xX1bx14096xX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX25xX8fxX16xX17xX2xX16xX25xX26xX27xX1bxX2xXb9x12a73xX2xX13xX14xfd66xX16xX17xX2xX13xX75xX1bxX2xX4xX1fxX6axX16xX2x11bcfxX83xX84xX3xX2xcf73xXb6xX16xX17xX2xXb9xX3bxX2x13658xX25xX3bxX2xX16xX83xf37dxX3xX2xb14bxX1fxX5xX16xX2xX13xX75xX1bxeaaaxX2xX11cxX25xX26xX27xX1bxX2xX2axX2bxX2xX125xX1fxX5xXbbxX2xXbxXacxXa6xX2xX114xXb6xX16xX17xX2xX92xXe8xX2xXa6xX3bxX2xX61xfb25xX16xX25xX2xX10fxbf1dxX2xX3xXc3xX2xX16xX17xX25x14245xX2xX125xX1fxXex144e9xX13xX2xX3xX25xX1fxXexbd28xX16xX2xX10fxec15xX2xXb9xX16axX2xX16xXe8xX26xX2xXdxX1fxX16xX17xX2xX16xX3bxXexX12dxX2xX11cxX17xX25xX15axX2xX125xX1fxXexX15fxX13xX2xX13xX25x12796xX3xX2xX6xX18axX2xX10fxX152xX2xX13xX14xb35exX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xaff6xX10fxddfdxX16xX2xX92x1244dxXex1216bxX2xX13xca32xXcxX2xX92xX83xX122xX3xX2xX10fxXe8xX13xX2xX1xX25xX8axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xX2axX25xX8axX1bxX2xX3xX25xX8fxX5xX2xX92xX27xX16xX25xX2xX39xX68xXacxXbxX40xXbbxX2xX3xX25xXbfxX1bxX2xX6xXc3xX3xX2xXb9xX3bxX2xX16xX75xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX6xXd3xX3xX2xX2axX25xXd8xX1axX2xX16xX17xX83xf193xX26xX2xXdxX75xX16xX2xX13xX1a8xX26xX2xX3xX8axX3xX2xX3xb337xX2xX6xX195xX2xXexX2xX13xX15fxX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1ax11dc5xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2x11f82xX1fxX6xX13xX26x141bexXexc961xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xXbxcdf9xX114xX68xX2xXa6xX3bxX2xX61xX14dxX16xX25xX2xXdxX26xX27xX16xX2xX1bxX1a8xXcxX2xX1bxX122xX26xXbbxX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4xX83xX84xX16xX17xX2xX1bxX122xX26xX0xX44xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX8axX3xX2xX6xeb12xX2xX11cxX17xX1fxXexc7fexX16xX2xX253xX26xX15fxX13xX2xX114xc4f4xX16xX17xX2xX32xX2xbcf5xX25xXc3xX2x130e9xX26xX8axX1bxX2xX10fxe195xX3xX2xc14bxX195xX2xe09exX2xX13xX15fxXbbxX2xX2d4xX26xX8axX1bxX2xX10fxX2daxX3xX2xXbxX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX114xX5xX2xX2axX25xXcxX5xX2xX39xXbxX253xX114xX68xX40xX2xX13xc8ecxX16xX25xX2xX3xX25xXcxX2xX92xX26xX15fxX13xX41xX2xX114xe132xX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX92xX2daxX26xX2xX3xXb6xX16xX25xX2xX13xX25xX18axX3xX2xX13xX14xX1a8xX16xX17xX2xX25xXcxX1a8xX13xX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX4x14664xX3xX2xX92xX1exXexX2xX17xX26xX1fexX2xX13xX25xbe67xX2xX11cxX17xX25xX15axX2xX125xX1fxXexX15fxX13xX2xX2exX3fxX44xX11cxd677xX32xX61xf7fbxX2xX16xX17xX3bxXexX2xX3fxX44xX2fxX44xX2dxX2exX2fxX2fxX2xXb9xX16axX2xX13xXbfxX16xX17xX2xX3xX83xX1fexX16xX17xX2xX4xX152xX16xX25xX2xX10fxX1a8xXcxX2xX3xc83axX5xX2xX114xXb6xX16xX17xX2xX10fxX2daxX26xX2xXb9xX122xX26xX2xX3xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xX92xXb6xXcxX2xXb9xX27xXbbxX2xX3xX25xXbfxX1bxX2xX6xXc3xX3xX2xX6xXd3xX3xX2xX2axX25xXd8xX1axX2xX16xX25xX75xX16xX2xXdxX75xX16xX2xX10fxX15fxX16xX2xX16xXbfxX1bxX2xX2dxX2exX2fxX37xX2xXb9xX3bxX2xX16xX25xX8fxX16xX17xX2xX16xXbfxX1bxX2xX13xX26xX15fxX1xX2xX13xX25xX1axXcxX2xX4xX3bxX2xX1bxXfexX3xX2xX13xX26xX166xX1fxXbbxX2xX4xX3bxX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX4xX18axX3xX2xX16xX25xX83xX16xX17xX2xX10fxX2caxX16xX17xX2xX13xX25xX1fexX26xX2xX3x10df3xX16xX17xX2xX3xX25x148cbxX16xX25xX2xX4xX3bxX2xX19dxX10fxX19fxX16xX2xX92xX1a3xXexX1a5xXbbxX2xX4xX3bxX2xX19dxX1xX25xX83xX20exX16xX17xX2xX13xX26xX27xX16xX1a5xX2xX13xX1a8xXcxX2xX16xX17xX1fxX2caxX16xX2xX4xX18axX3xX2xX10fx109c4xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX92xXd3xX13xX2xX1xX25xX8axX2xX3xXb6xX26xX2xX13xX26xX15fxX16xX2xX3xX8axX3xX2xX25xXcxX1a8xX13xX2xX10fxXe8xX16xX17xXbbxX2xX3xX25xX1exX16xX2xX3xX25xX309xX16xX25xX2xX16xX25xX8fxX16xX17xX2xX13xX2caxX16xX2xX13xX1a8xX26xXbbxX2xX13xX70xX16xX17xX2xX92xX83xX122xX3xX2xX10fxX8axX1xX2xXd3xX16xX17xX2xX6xX18axX2xX25xX3bxX26xX2xX4xX19fxX16xX17xX2xX16xX17xX83xX1fexX26xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX3bxX2xX16xX26xX16axX1bxX2xX13xX26xX16xX2xX3xX393xX5xX2xX114xXb6xX16xX17xX2xX92xXe8xXbbxX2xX16xX25xX75xX16xX2xXdxX75xX16xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX16xX25xX3bxX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX13xX5xX92xX4xX1axX2xfa60xX26xXdxX13xX25xX8xX9xX2dxX2exX2exX9xX2xX92xXcxX14xXdxX1axX14xX8xX9xX2exX9xX2xX5xX4xX26xX17xX16xX8xX9xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX9xX2xX3xX1axX4xX4xX6xX1xX5xX3xX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3xX1axX4xX4xX1xX5xXdxXdxX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX10xX0xX13xX92xXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX5xX2xX25xX14xX1axX237xX8xX9xX9xX10xX0xX26xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX44xX44xX26xX12dxX92xX5xXcxX25xX5xX13xX26xX16xX25xX12dxXb9xX16xX44xX16xX1axX4faxX6xX44xX2fxX37xX2dxc94dxX44xX2fxX2exX37xXdxX2fxX2ex106c3xX3fxX2fxX2exX2exX13xee03xX2dxX37xX585xX57dxX4xX2exX12dxX232xX1xX17xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxbe1exX1bxX5xX17xX1axX9xX2xX44xX10xX0xX44xX5xX10xX0xX44xX13xXdxX10xX0xX44xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXacxX5xX1xX13xX26xXcxX16xX9xX10xXbxX253xX114xX68xX2xXa6xX3bxX2xX61xX14dxX16xX25xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX10fx12215xX1fxX2xX13xX83xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX1bxX122xX26xX2xXb9xX3bxX2xX16xX75xX16xX17xX2xX3xX1exX1xX2xX2axX25xX5xX16xX17xX2xX13xX14xX5xX16xX17xXbbxX2xX25xX26xX27xX16xX2xX10fxX1a8xX26xX2xX0xX1axX1bxX10xX39xXb6xX16xX25xX2xX13xX83xX2xX4xX26xX27xX1fxX40xX0xX44xX1axX1bxX10xX0xX44xX1xX10xX0xX44xX13xXdxX10xX0xX44xX13xX14xX10xX0xX44xX13xX92xXcxXdxXexX10xX0xX44xX13xX5xX92xX4xX1axX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX114xX5xX2xX2axX25xXcxX5xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX13xX25xX18axX3xX2xX25xXc3xX5xX2xX92x11364xX16xX17xX2xX3xX25xX83xX20exX16xX17xX2xX13xX14xX357xX16xX25xX2xX25xX3bxX16xX25xX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX3xXfexX2xX13xX25xX455xX2xXb9xX3bxX2xX92x115dcxX13xX2xX10fxX5e6xX1fxX2xX1bxXe8xX13xX2xX3xX1fxXe8xX3xX2xX3xX8axX3xX25xX2xX1bxX1a8xX16xX17xX2xX10fx140aexX26xX2xX1bxX122xX26xX2xX13xXcxX3bxX16xX2xXdxX26xX27xX16xX12dxX2xX61xX25xX1axXcxX2xX13xX70xX16xX17xX2xX16xXe8xX26xX2xXdxX1fxX16xX17xXbbxX2xX13xX70xX2xX125xX1fxX8axX16xX2xX13xX14xX26xX27xX13xXbbxX2xX92xX2caxX26xX2xXdxX83xd77dxX16xX17xX2xX13xX83xX2xX13xX83xX195xX16xX17xX2xX3xX25xXcxX2xX3xX8axX16xX2xX92xXe8xXbbxX2xX16xX25xX75xX16xX2xXb9xX26xX166xX16xXbbxX2xX6xX6c9xX1xX2xX228xX15fxX1xX2xX4xX1a8xX26xX2xX3xX8axX3xX2xX2axX25xXcxX5xXbbxX2xX1xX25xX19fxX16xX17xX239xX2xX3xX25xX1exX16xX2xX3xX25xX309xX16xX25xX2xXb9xX27xX2xX6xX26xX16xX25xX2xX1bxX6axX26xX2xX13xX14xX83xX1fexX16xX17xXbbxX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX3xX20exX2xX6xX195xX2xXb9xca70xX13xX2xX3xX25xX1exX13xXbbxX2xX92xX6e4xX2xX6xX1fxX16xX17xX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX13xX25xX26xX15fxX13xX2xX92xX15axb1b7xX2xX3xX25xXcxX2xX10fxX15fxX16xX2xXb9xX26xX27xX3xX2xX13xX25xX18axX3xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX19dxX1xX25xX19fxX16xX17xX2xX2axX25xX8axX1bxX2xX4xX3bxX2xX1xX25xX19fxX16xX17xX2xX2axX25xX8axX3xX25xX1a5xXbbxX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX3xX8axX3xX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX1bxX122xX26xXbbxX2xX3xX25xX1exX16xX2xX3xX25xX309xX16xX25xX2xX3xX8axX3xX2xX2axX25xXcxX5xXbbxX2xX1xX25xX19fxX16xX17xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xXdxX83xX2xX4xX1fxX78fxX16xX2xX3xX25xXcxX2xX4xX3bxX2xX10fxX26xX455xX1bxX2xX19dxX16xXc3xX16xX17xX1a5xX2xXb9xX16axX2xX16xX25xX8fxX16xX17xX2xX13xX26xX166xX1fxX2xX3xX18axX3xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX25xX8axX26xX2xX10fxXe8xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexX7aexX2xX10fxX16axX1fxX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX13xX78fxX1xX2xX13xX14xX1fxX16xX17xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX1bxX1a8xX16xX25xX2xX1bxea71xX2xXb9xX3bxX2xX10fxX2caxX16xX17xX2xX92xXe8xX12dxX2xX61xX70xX2xX10fxXc3xXbbxX2xXbxX253xX114xX68xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX10fxX152xX2xX25xX357xX16xX25xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xXdxX26xX27xX16xX2xX1bxX1a8xXcxX2xX1bxX122xX26xXbbxX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4xX83xX84xX16xX17xX2xX1bxX122xX26xX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXacxX8axX3xX2xX2axX25xX1fxX2xX16xX25xX3bxX2xX10fxX26xX16axX1fxX2xX13xX14xX15axX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX1bxX122xX26xX2xXb9xX3bxX2xX10fxX83xX5xX2xXb9xX3bxXcxX2xX6xf077xX2xXdxXfexX16xX17xX239xX2xX3xX8axX3xX2xX2axX25xXcxX5xXbbxX2xX1xX25xX19fxX16xX17xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX92xX2daxX2xX13xX14xX423xX2xX25xX84xX1xX2xX4x1074bxX12dxX2xXbxX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX10fxX152xX2xX17xX6c9xX16xX2xX3xX8axX3xX2xX25xX27xX2xX13xX25xX2daxX16xX17xX2xX3xX25xX309xX2xXdxaf53xX16xX2xX14x1203bxX2xX14xX3bxX16xX17xX239xX2xX1xX25xX19fxX16xX17xX2xX2axX25xX8axX1bxXbbxX2xX1xX25xX19fxX16xX17xX2xX3xX25xX1fexX2xX3xXc3xX2xX10fxX5e6xXexX2xX10fxX393xX2xX17xX25xX15fxX2xX3xX25xX1fexX2xXb9xX3bxX2xX13xX26xX2xXb9xX26xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexX239xX2xX92xX27xX16xX25xX2xX16xX25xX75xX16xX2xX2axX25xX6axX16xX17xX2xX3xX19fxX16xX2xX1xX25xXb6xX26xX2xX3xX25xX1axX16xX2xX4xX1exX16xX2xX13xX25xX1axXcxX2xX2axX26xX455xX1fxX2xX19dxX1bxX1a8xX16xX25xX2xX5xX26xX2xX16xX1exXexX2xX10fxX83xX84xX3xX1a5xX2xX1bxX3bxX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX1xX25xX8axX13xX2xX1xX25xX26xX15fxX1fxX2xX13xX25xX1axXcxX2xX13xX14xX357xX16xX25xX2xX13xX18axXbbxX2xX10fxXb6xX1bxX2xX92xXb6xXcxX2xX3xX6axX16xX17xX2xX92xX6a3xX16xX17xX12dxX12dxX12dxX2xXacxX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xXb9xX27xX2xX6xX26xX16xX25xX2xX1bxX6axX26xX2xX13xX14xX83xX1fexX16xX17xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX125xX1fxX5xX16xX2xX13xX75xX1bxX2xX10fxX318xX3xX2xX92xX26xX27xX13xX12dxX2xX68xX25xX1fxX6axX16xX2xXb9xX26xX166xX16xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX10fxX152xX2xX13xX14xX195xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX19dxX3xX6axX16xX17xX2xXb9xX26xX166xX16xX2xX13xX25xX1fxX2xX16xX25xXd8xX1a5xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexX2xX92xX27xX16xX25xX2xX16xX25xX75xX16xX7aexX0xX44xX1xX10xX0xX13xX5xX92xX4xX1axX2xX4faxX26xXdxX13xX25xX8xX9xX2dxX2exX2exX9xX2xX92xXcxX14xXdxX1axX14xX8xX9xX2exX9xX2xX5xX4xX26xX17xX16xX8xX9xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX9xX2xX3xX1axX4xX4xX6xX1xX5xX3xX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3xX1axX4xX4xX1xX5xXdxXdxX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX10xX0xX13xX92xXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX5xX2xX25xX14xX1axX237xX8xX9xX9xX10xX0xX26xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX44xX44xX26xX12dxX92xX5xXcxX25xX5xX13xX26xX16xX25xX12dxXb9xX16xX44xX16xX1axX4faxX6xX44xX2fxX37xX2dxX57dxX44xX2fxX2exX37xXdxX2fxX2exX585xX3fxX2fxX2exX2exX13xX58bxX2dxX37xX585xX58bxX4xX2fxX12dxX232xX1xX17xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX5a0xX1bxX5xX17xX1axX9xX2xX44xX10xX0xX44xX5xX10xX0xX44xX13xXdxX10xX0xX44xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXacxX5xX1xX13xX26xXcxX16xX9xX10xXbxX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX253xX26xX27xX13xX2xX114xXd3xX3xX2xX3xX25xX1fxXexX455xX16xX2xX17xX26xX5xXcxX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX6xX75xX1fxX2xX1bxX122xX26xX2xX3xX25xXcxX2xXbxX253xX114xX68xX2xXa6xX3bxX2xX61xX14dxX16xX25xX0xX44xX1xX10xX0xX44xX13xXdxX10xX0xX44xX13xX14xX10xX0xX44xX13xX92xXcxXdxXexX10xX0xX44xX13xX5xX92xX4xX1axX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXacx13b84xX16xX17xX2xXb9xX122xX26xX2xX10fxXc3xXbbxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX37xX2xX16xXbfxX1bxX2xX125xX1fxX5xXbbxX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX10fxX152xX2xX8axX1xX2xXdxXfexX16xX17xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX3xX6axX16xX17xX2xX2fxfa0bxX57dxX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX1bxX122xX26xX12dxX2xXacxX8axX3xX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xXb9xX2daxX16xX2xX3xXc3xX2xX13xX26xX15fxX1xX2xX13xXfexX3xX2xX1xX25xX8axX13xX2xX25xX1fxXexX2xXb9xX3bxX2xX16xX17xX3bxXexX2xX3xX3bxX16xX17xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX3xX393xX16xX17xX2xX3xX2daxXbbxX2xX25xXcxX3bxX16xX2xX13xX25xX26xX27xX16xX2xX25xX20exX16xX12dxX2xX114xX318xX3xX2xX92xX26xX27xX13xXbbxX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX10fxX5xX16xX17xX2xX13xX78fxX1xX2xX13xX14xX1fxX16xX17xX2xX10fxX1a3xXexX2xX1bxX1a8xX16xX25xX2xX1xX25xX8axX13xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX3xX8axX3xX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX6xX75xX1fxX239xX2xX13xX423xX3xX25xX2xX3xX18axX3xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX10fxX16axX2xX8axX16xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xXb9xX27xX2xX13xX26xX16xX25xX2xX3xX393xX5xX2xX3xX8axX3xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX13xX14xX1fxX16xX17xX2xX83xX20exX16xX17xX2xXb9xX16axX2xX3xX8axX3xX2xX4xX14dxX16xX25xX2xXb9xX18axX3xX2xX3xX25xX1exX16xX2xX13xX25xX83xX20exX16xX17xX2xX3xX25xX309xX16xX25xX2xX25xX357xX16xX25xXbbxX2xX6xXb6xX16xX2xX16xX25xX26xXbbxX2xX1fxX16xX17xX2xX13xX25xX83xXbbxX2xX10fxX16axX2xX8axX16xX2xXb9xX16axX2xX13xX26xX1bxX2xX1bxX1a8xX3xX25xX7aexX2xX13xX1a8xXcxX2xX3xX20exX2xX25xXe8xX26xX2xX3xX25xXcxX2xX16xX25xX75xX16xX2xXdxX75xX16xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX16xX25xX3bxX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX13xX26xX15fxX1xX2xX3xX78fxX16xX2xX3xX8axX3xX2xXdxX15axX3xX25xX2xXb9xXfexX2xXexX2xX13xX15fxX2xX1bxX3bxX2xX13xX14xX83xX122xX3xX2xX10fxX75xXexX2xX3xX25xX309xX2xX3xXc3xX2xX195xX2xX13xX14xX1fxX16xX17xX2xX83xX20exX16xX17xXbbxX2xX17xX26xX34axX1xX2xX92xX27xX16xX25xX2xX16xX25xX75xX16xX2xX13xX26xX15fxX13xX2xX2axX26xX27xX1bxXbbxX2xX17xX26xXb6xX1bxX2xX1xX25xX26xX16axX16xX2xX25xX3bxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXb9xX26xX27xX3xX2xX10fxX26xX2xX4xX1a8xX26xX2xXb9xX3bxX2xX125xX1fxX8axX2xX13xXb6xX26xX2xX3xX25xXcxX2xX3xX8axX3xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX13xX1fxXexX15fxX16xX2xX13xX14xX166xX16xX12dxX2xX253xX122xX26xX2xX3xX25xX309xX2xX13xX26xX166xX1fxX2xX37xX2exX2exX2xX17xX26xX83xX1fexX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xX16xX25xX83xX16xX17xX2xXbxX253xX114xX68xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX4xX1fxX6axX16xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexX2xX13xX70xX2xX57dxX2exX2exX32xX585xX2exX2exX2xX92xX27xX16xX25xX2xX16xX25xX75xX16xX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xXacxX25xX1fxXexX455xX16xX2xX92xX26xX15fxX16xX2xX1bxX1a8xX16xX25xX2xX1bxX893xX2xXb9xX16axX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4xX83xX84xX16xX17xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexX0xX44xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXacxXc41xX16xX17xX2xXb9xX122xX26xX2xX92xX83xX122xX3xX2xX3xX25xX1fxXexX455xX16xX2xX1bxX5xX16xX17xX2xX13xX423xX16xX25xX2xX10fxXe8xX13xX2xX1xX25xX8axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexX2xX92xX27xX16xX25xX2xX16xX25xX75xX16xX2xX13xX1a8xX26xX2xXbxX253xX114xX68xX2xX13xX309xX16xX25xXbbxX2xX16xX25xX8fxX16xX17xX2xX16xXbfxX1bxX2xX125xX1fxX5xXbbxX2xX3xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xX68xXacxXbxX2xX13xX1a8xX26xX2xX3xX8axX3xX2xX3xX20exX2xX6xX195xX2xX68xXacxXbxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXcxX3bxX16xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX16xXc3xX26xX2xX3xX25xX1fxX16xX17xX2xX10fxX16axX1fxX2xX3xXc3xX2xX3xX25xX1fxXexX455xX16xX2xX92xX26xX15fxX16xX2xX14xX995xX2xX16x123e7xX13xX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX253xX114xX68xX2xX68xX2bxX2xcea2xX16xX25xX2xX4xX3bxX2xX1bxXe8xX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX25xX8fxX16xX17xX2xX10fxX26xX455xX16xX2xX25xX357xX16xX25xX2xX32xX2xX2d4xX26xX8axX1bxX2xX10fxX2daxX3xXbbxX2xX92xX8axX3xX2xX6xX2bbxX2xX2d0xX25xX5xX16xX2xX61xX25xX15axX2xed6fxX1fxX75xX16xX2xc086xX26xX2c1xX1fxX2xX3xX25xXcxX2xX92xX26xX15fxX13xX41xX2xX11cxX25xX8fxX16xX17xX2xX16xXbfxX1bxX2xX2dxX2exX2fxX2exXbbxX2xX2dxX2exX2fxX2fxXbbxX2xXbxX253xX114xX68xX2xX68xX2bxX2xX106cxX16xX25xX2xX3xX19fxX16xX2xX25xXcxX1a8xX13xX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX10fxX26xX16axX1fxX2xX2axX26xX27xX16xX2xX25xX15fxX13xX2xX6xXd3xX3xX2xX2axX25xXc3xX2xX2axX25xXbfxX16xX12dxX2xX114xXe8xX26xX2xX16xX17xX41dxX2xX3xX8axX16xX2xX92xXe8xX2xXexX2xX13xX15fxX2xX13xX25xX26xX15fxX1fxX2xX39xX3xXb6xX2xX92xX8axX3xX2xX6xX2bbxX2xXb9xX3bxX2xX3xX8axX16xX2xX92xXe8xX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX6xX75xX1fxX40xXbbxX2xX16xX25xX26xX16axX1fxX2xX2axX25xXcxX5xX2xX1xX25xX19fxX16xX17xX2xX3xX25xX309xX2xX3xXc3xX2xX2fxX32xX2dxX2xX92xX8axX3xX2xX6xX2bbxX239xX2xX3xX20exX2xX6xX195xX2xXb9xX78fxX13xX2xX3xX25xX1exX13xXbbxX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX13xX25xX26xX15fxX13xX2xX92xX15axX2xX3xX25xX83xX5xX2xX10fxX8axX1xX2xXd3xX16xX17xX2xXexX166xX1fxX2xX3xX5e6xX1fxX2xX3xX393xX5xX2xX1bxXe8xX13xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX25xX1a8xX16xX17xX2xX5a0xX5a0xX239xX2xX13xX25xX1fxX2xX16xX25xX78fxX1xX2xXb9xX3bxX2xX10fxX1fexX26xX2xX6xX2daxX16xX17xX2xX3xX393xX5xX2xXacxXbxXacxX11cxX253xX2xX3xX19fxX16xX2xX13xX25xX1exX1xXbbxX2xXb6xX16xX25xX2xX25xX83xX195xX16xX17xX2xX10fxX15fxX16xX2xX25xXcxX1a8xX13xX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX7aexX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX61xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX16xX17xX25xX15axX2xX125xX1fxXexX15fxX13xXbbxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX25xX1fexX26xX2xX17xX26xX5xX16xX2xX3fxX2xX16xXbfxX1bxXbbxX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX10fxX152xX2xX13xX25xX1fxX2xX25xX34axX13xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX2fx11396xX2xX92xX8axX3xX2xX6xX2bbxXbbxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX10fxXc3xX2xX3xXc3xX2xX2fxX2xX92xX8axX3xX2xX6xX2bbxX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX2axX25xXcxX5xX2xX5a0xX12dxX2xXbxX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX3xX41dxX16xX17xX2xX10fxX152xX2xX13xX14xX5xX16xX25xX2xX13xX25xX393xX2xX3xX8axX3xX2xX16xX17xX1fxX2caxX16xX2xX4xX18axX3xX2xX13xX70xX2xX3xX8axX3xX2xX3xX25xX83xX20exX16xX17xX2xX13xX14xX357xX16xX25xXbbxX2xXdxX18axX2xX8axX16xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX3xX20exX2xX6xX195xX2xXb9xX78fxX13xX2xX3xX25xX1exX13xX2xXb9xX3bxX2xX92xX6e4xX2xX6xX1fxX16xX17xX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX13xX25xX26xX15fxX13xX2xX92xX15axX7aexX2xX13xX1a8xXcxX2xX16xX16axX16xX2xX13xXb6xX16xX17xX2xX3xX20exX2xX92xXb6xX16xX2xX10fxX455xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX92xXe8xX2xX13xX26xX166xX1fxX2xX3xX25xX423xX2xX10fxX8axX16xX25xX2xX17xX26xX8axX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4xX83xX84xX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX13xX25xX1axXcxX2xX125xX1fxXexX2xX10fxX15axX16xX25xX2xXb9xX16axX2xX13xX26xX166xX1fxX2xX3xX25xX423xX2xX1bxX122xX26xX2xX39xX25xX83xX122xX16xX17xX2xX10fxX15fxX16xX2xX13xX26xX166xX1fxX2xX3xX25xX1fxX1a3xX16xX2xX3xX25xX75xX1fxX2x13922xX1fxX40xX2xX3xX393xX5xX2xXbxXe8xX2xX2e0xX2xX13xX15fxX2xX1bxXe8xX13xX2xX3xX8axX3xX25xX2xX25xX26xX27xX1fxX2xX125xX1fxXb6xX12dxX2xX11cxXbfxX1bxX2xX2dxX2exX2fxXc7fxXbbxX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX2dxXbbxX58bxX2fxX2xX10fxX26xX455xX1bxXbbxX2xX10fxX1a8xX13xX2xX1bxXd3xX3xX2xX3fxXbbxX2xX228xX15fxX1xX2xX13xX25xXd3xX2xX2dxX2xX13xXcxX3bxX16xX2xX13xX309xX16xX25xXbbxX2xX3xX25xX309xX2xX6xX5xX1fxX2xXbxX253xX114xX68xX2xX13xX309xX16xX25xX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX253xX114xX68xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX1xX25xX2daxX2xX3xX41dxX16xX17xX2xX10fxX152xX2xX13xX1a8xXcxX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX6xX18axX2xX92xXd3xX13xX2xX1xX25xX8axX2xX1bxX1a8xX16xX25xX2xX1bxX893xX12dxX2xX61xX25xX6c9xX16xX17xX2xX4xX84xX26xX2xX4xX122xX16xX2xX16xX25xX1exX13xX2xX3xX393xX5xX2xX10fxX20exX16xX2xXb9xX15axX2xX4xX3bxX2xX10fxX152xX2xX1bxX1fexX26xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX92xX8axX3xX2xX6xX2bbxX2xXa6xXcxX3bxX16xX17xX2xX106cxX16xX25xX2xX1dxX41dxX16xX17xX2xf305xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX17xX26xX5xX2xX1xX25xX991xX1fxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX25xX3bxX16xX17xX2xX10fxX5e6xX1fxX2xX13xX1a8xX26xX2xXbxX309xX2xXb9xX16axX2xX3xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX12dxX2xX61xX70xX2xX1bxXe8xX13xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX3xX25xX83xX5xX2xX1xX25xX8axX13xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX6xX75xX1fxXbbxX2xXbxX253xX114xX68xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX1xX25xX2daxX2xX10fxX152xX2xX13xX14xX195xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX13xX14xX1fxX16xX17xX2xX13xX75xX1bxX2xX3xX25xX1fxXexX455xX16xX2xX17xX26xX5xXcxX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX16xXe8xX26xX2xX6xXcxX26xX2xX3xX25xXcxX2xX3xX8axX3xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX13xX1fxXexX15fxX16xX2xX25xX1fxXexX27xX16xX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX13xX5xX92xX4xX1axX2xX4faxX26xXdxX13xX25xX8xX9xX2dxX2exX2exX9xX2xX92xXcxX14xXdxX1axX14xX8xX9xX2exX9xX2xX5xX4xX26xX17xX16xX8xX9xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX9xX2xX3xX1axX4xX4xX6xX1xX5xX3xX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3xX1axX4xX4xX1xX5xXdxXdxX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX10xX0xX13xX92xXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX5xX2xX25xX14xX1axX237xX8xX9xX9xX10xX0xX26xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX44xX44xX26xX12dxX92xX5xXcxX25xX5xX13xX26xX16xX25xX12dxXb9xX16xX44xX16xX1axX4faxX6xX44xX2fxX37xX2dxX57dxX44xX2fxX2exX37xXdxX2fxX2exX585xX3fxX2fxX2exX2exX13xX58bxX2dxX37xX585xX585xX4xX2dxX12dxX232xX1xX17xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX5a0xX1bxX5xX17xX1axX9xX2xX44xX10xX0xX44xX5xX10xX0xX44xX13xXdxX10xX0xX44xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXacxX5xX1xX13xX26xXcxX16xX9xX10xX68xX25xX1fxX6axX16xX2xXb9xX26xX166xX16xX2xXbxX253xX114xX68xX2xX68xX2bxX2xX106cxX16xX25xX0xX44xX1xX10xX0xX44xX13xXdxX10xX0xX44xX13xX14xX10xX0xX44xX13xX92xXcxXdxXexX10xX0xX44xX13xX5xX92xX4xX1axX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXacxXc3xX2xX13xX25xX455xX2xX16xXc3xX26xXbbxX2xX11cxX17xX25xX15axX2xX125xX1fxXexX15fxX13xX2xX2exX3fxX2xX3xX393xX5xX2xXbxXacxXa6xX2xX114xXb6xX16xX17xX2xX92xXe8xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX10fxX152xX2xX10fxX83xX84xX3xX2xX3xX8axX3xX2xX3xX20exX2xX6xX195xX2xX68xXacxXbxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXcxX3bxX16xX2xX13xX309xX16xX25xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX13xX25xX18axX3xX2xX25xXc3xX5xX2xX92xX6a3xX16xX17xX2xX3xX8axX3xX2xX3xX25xX83xX20exX16xX17xX2xX13xX14xX357xX16xX25xX2xX25xX3bxX16xX25xX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX3xXfexX2xX13xX25xX455xX2xXb9xX3bxX2xX92xX6a3xX16xX17xX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4xX83xX84xX16xX17xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexXbbxX2xX6xX18axX2xX25xX3bxX26xX2xX4xX19fxX16xX17xX2xX3xX393xX5xX2xX16xX17xX83xX1fexX26xX2xXdxX75xX16xX12dxX2xX114xX15fxX16xX2xX16xX5xXexXbbxX2xX10fxX152xX2xX3xXc3xX2xX585xX2xXbxX253xX114xX68xX2xX13xX1fxXexX15fxX16xX2xX25xX1fxXexX27xX16xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX3xX6axX16xX17xX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX16xXe8xX26xX2xX6xXcxX26xX12dxX2xX11cxX25xX26xX16axX1fxX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX3xXc3xX2xX25xX27xX2xX13xX25xX2daxX16xX17xX2xX3xX75xXexX2xX228xX5xX16xX25xXbbxX2xX10fxX3bxX26xX2xX25xXcxX5xXbbxX2xX13xX25xXb6xX1bxX2xX3xXd8xXbbxX2xX1xX25xX1fxX16xX2xX16xX83xX122xX3xXbbxX2xX2axX25xX1fxX6axX16xX2xXb9xX26xX166xX16xX7aexX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2d4xX26xX8axX1bxX2xX10fxX2daxX3xX2xX2ddxX195xX2xX2e0xX2xX13xX15fxX2xX10aexX166xX2xX11cxX17xX102xX3xX2xXacxX25xX75xX1fxX2xX3xX25xX26xX5xX2xX6xdbd5xX41xX2xX61xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX11cxX17xX25xX15axX2xX125xX1fxXexX15fxX13xX2xX2exX3fxX2xX3xX393xX5xX2xXbxXacxXa6xX2xX114xXb6xX16xX17xX2xX92xXe8xX2xX13xX309xX16xX25xXbbxX2xX16xX17xX3bxX16xX25xX2xX2e0xX2xX13xX15fxX2xX17xX6c9xX16xX2xXb9xX122xX26xX2xX3xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xX17xX26xX8axXcxX2xXdxXfexX3xX2xX3xX25xX423xX16xX25xX2xX13xX14xX15axXbbxX2xX13xX83xX2xX13xX83xX195xX16xX17xX2xXb9xX122xX26xX2xX13xX26xX16xX25xX2xX13xX25xX5e6xX16xX2xX19dxX3fxX2xX228xX75xXexXbbxX2xX3fxX2xX92xX26xX15fxX13xXbbxX2xX3fxX2xX3xX25xX2daxX16xX17xX1a5xX2xX39xX3fxX2xX228xX75xXexX41xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX13xX26xX16xX25xX2xX13xX25xX5e6xX16xX2xX13xX14xX8axX3xX25xX2xX16xX25xX26xX27xX1bxX2xXb9xX3bxX2xX96bxX2xX13xX25xXd3xX3xX2xX1xX25xXfexX3xX2xXb9xXfexX2xX16xX25xX75xX16xX2xXdxX75xX16xX239xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX13xX26xX16xX25xX2xX13xX25xX5e6xX16xX2xX13xX18axX2xX17xX26xX8axX3xX2xX25xX102xX3xX2xX13xX78fxX1xX239xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX1bxX2daxX26xX2xX10fxXcxX3bxX16xX2xX2axX15fxX13xX2xX16xXe8xX26xX2xX92xXe8xX12dxX2xX3fxX2xX3xX25xX2daxX16xX17xX41xX2xX3xX25xX2daxX16xX17xX2xX125xX1fxX5xX16xX2xX4xX26xX166xX1fxXbbxX2xX10fxXe8xX3xX2xX10fxXcxX8axX16xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX125xX1fxXexX16axX16xX239xX2xX3xX25xX2daxX16xX17xX2xX13xX25xX5xX1bxX2xX6axXbbxX2xX4xX152xX16xX17xX2xX1xX25xX423xX239xX2xX3xX25xX2daxX16xX17xX2xX92x11718xX2xX1xX25xX8axX26xX2xX3xXfexX3xX2xX92xXe8xX12dxX2xX3fxX2xX92xX26xX15fxX13xX41xX2xX92xX26xX15fxX13xX2xX13xX6axX16xX2xX13xX14xX102xX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xX16xX25xX75xX16xXbbxX2xX16xX25xX75xX16xX2xXdxX75xX16xXbbxX2xX10fxX2caxX16xX17xX2xX16xX17xX25xX26xX27xX1xX239xX2xX92xX26xX15fxX13xX2xX13xX1fxX75xX16xX2xX13xX25xX393xX2xX125xX1fxXexX2xX13xX14xX357xX16xX25xX239xX2xX92xX26xX15fxX13xX2xX16xXc3xX26xX2xX4xX1fexX26xX2xX3xXb6xX1bxX2xX20exX16xX40xXbbxX2xX92xXe8xX2xX125xX1fxXexX2xX13xX6c9xX3xX2xXd3xX16xX17xX2xX228xX942xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX17xX3bxX16xX25xX2xX2e0xX2xX13xX15fxXbbxX2xX13xX25xX18axX3xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX2ax140cbxX2xX4xX1fxX78fxX13xXbbxX2xX2axX1ab7xX2xX3xX83xX20exX16xX17xX2xX13xX25xX1axXcxX2xX13xX26xX16xX25xX2xX13xX25xX5e6xX16xX2xXacxX25xX309xX2xX13xX25xX15axX2xX3fxX37xXbbxX2xX368xX1fxXexX15fxX13xX2xX10fxX15axX16xX25xX2xX3fxX3fxXbbxX2xX3xXb6xX26xX2xX3xX8axX3xX25xX2xX25xX3bxX16xX25xX2xX3xX25xX423xX16xX25xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX68xXacxXbxXbbxX2xX3xX25xX1fxXexX455xX16xX2xX13xX1fxXexX15fxX16xX7aexX239xX2xX10fxXcxX2xX4xX83xX1fexX16xX17xX2xX6xX18axX2xX25xX3bxX26xX2xX4xX19fxX16xX17xX2xX3xX393xX5xX2xX16xX17xX83xX1fexX26xX2xX92xX27xX16xX25xX12dxX2xXacxX25xX393xX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX2axX15fxX2xX25xXcxX1a8xX3xX25xX2xX1xX25xX8axX13xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xXdxX15axX3xX25xX2xXb9xXfexX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xXbbxX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX3xX8axX3xX2xX125xX1fxXexX2xX13xX14xX357xX16xX25xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX1bxX6axX16xX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xXbbxX2xX10fxX3bxXcxX2xX13xX1a8xXcxX2xX3xX25xX1fxXexX455xX16xX2xX17xX26xX5xXcxX2xX2axX2bbxX2xX13xX25xX1fxX78fxX13xX2xX13xX1a8xX26xX2xX3xX25xed92xXbbxX2xX1bxX1fexX26xX2xX3xX25xX1fxXexX166xX16xX2xX17xX26xX5xX12dxX12dxX12dxX239xX2xX3xX25xX83xX20exX16xX17xX2xX13xX14xX357xX16xX25xX2xX25xX3bxX16xX25xX2xX10fxXe8xX16xX17xX2xX16xX75xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4xX83xX84xX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX13xX25xX1axXcxX2xX92xXe8xX2xX13xX26xX166xX1fxX2xX3xX25xX423xX2xX3xX25xX1exX13xX2xX4xX83xX84xX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX12dxX2xX61xX70xX2xX16xXbfxX1bxX2xX2dxX2exX2fxX37xXbbxX2xX13xX78fxX1xX2xX13xX14xX1fxX16xX17xX2xX228xX75xXexX2xXdxX18axX16xX17xX2xX92xX27xX16xX25xX2xXb9xX26xX27xX16xX2xX228xX5xX16xX25xX2xX32xX2xX6xX1a8xX3xX25xX2xX32xX2xX10fx10497xX1xXbbxX2xX5xX16xX2xX13xXcxX3bxX16xX7aexX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX228xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX232xX1fxX6xX13xX26xX237xXexX239xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX11cxX17xX25xX15axX2xX125xX1fxXexX15fxX13xX2xX2exX3fxX2xX13xX25xX18axX3xX2xX6xX18axX2xX4xX3bxX2xX19dxX10fxX19fxX16xX2xX92xX1a3xXexX1a5xX2xX13xX1a8xXcxX2xX6xX18axX2xX92xXd3xX13xX2xX1xX25xX8axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX6axX16xX17xX2xX13xX8axX3xX2xX68xXacxXbxX12dxX2xX61xX25xX1fexX26xX2xX17xX26xX5xX16xX2xX13xX122xX26xXbbxX2xX16xX17xX3bxX16xX25xX2xX2e0xX2xX13xX15fxX2xX13xX25xX5xX1bxX2xX1bxX83xX1fxX2xX36bxXbxX11cxX1dxX2xX13xX309xX16xX25xX2xX13xX26xX15fxX1xX2xX13xXfexX3xX2xX13xX14xX26xX455xX16xX2xX2axX25xX5xX26xX2xX25xX26xX27xX1fxX2xX125xX1fxXb6xX2xX11cxX17xX25xX15axX2xX125xX1fxXexX15fxX13xX2xX2exX3fxX2xXb9xX122xX26xX2xX1bxXfexX3xX2xX13xX26xX166xX1fxX2xX3xX5xXcxX2xX16xX25xX1exX13xX2xX4xX3bxX2xX10fxX8axX1xX2xXd3xX16xX17xX2xX6xX18axX2xX25xX3bxX26xX2xX4xX19fxX16xX17xX2xX3xX393xX5xX2xX16xX17xX83xX1fexX26xX2xX92xX27xX16xX25xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX17xX26xX5xX26xX2xX10fxXcxX1a8xX16xX2xX1bxX122xX26xX12dxX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX106cxX1fxX13xX25xXcxX14xX9xX10xXbxX26xX27xX16xX2xX11cxX25xX1fxX16xX17xX0xX44xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2ddxXcxX1fxX14xX3xX1axX9xX10xX39xXacxX19fxX16xX2xX16xX8fxX5xX40xX0xX44xX1xX10
Biện Nhung