Thêm 14 ca từ Bangladesh trở về mắc Covid-19
Bản tin lúc 18h ngày 6/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 từ Bangladesh trở về, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 369 ca
934x11a4x783ax44f5xa69ex526cx3f36x7a5dx1b29xX7x5b34x1dc2x812bx7bf8x1997x3e87xX5xde3xXax7946xXcxX1x9836x62a4xX3xX2x7fe6xX3xX4xX6xX3xXex776fxX3xab46xX6x81f4x710axX5xX6x88efxX10xX7xX1xX3xXex447fx9871xX3x2661x25d0xX3xX16x2f11xX4xX3x6899xb872xX30xXdxX27xa29xX2x3086xX0xb3c9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ea9xX10xX6xX27xXaxX12xX21x5ecdxX23xX3xXexXdxX23xX3xX5x51c1xX4xX3xX2x95fbxX1xX3xX23xX24x73bex2f0fxX3x12aexX40x5ee0xX3xX4x8520xX6xX3xX21xX6xX23xX3xX37xX1x3984xX3xb6a2x96fcxX38xX3x9705x3cc0x7b05xX4xX3xX24xXdxX6xX3x335bxX1x8d2cxX23xX24xX3xX4xX1xX80xX23xX24xX3xX27x8d7dxX4xX1xX3xX37x3847x6a51x10e7xe5cxX3cxX2xX3exX3xX4xX1xX38xX3x2333xXdxb73exXexX3xX7axa3e8xX3xX24xX1xXdxX3xX23xX1x1c4dxX23xX3xXexX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX99xX9axX9bxX9cxX3cxX2xX3exX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31x2bcbxX3xX7ax27aax50c3xX4xX3xX4x9b87xX4xX1xX3xX5xX68xX3xX23xX24xX6xX68xX3x432bxX1xXdxX3xX23xX1xXb3xXbxX3xX4xX56xX23xX1xXe2xX3xXf6xX1x2db4xX23xX24xX3xX4x181cxX3xX23xX24xX7fxX68xX3xX4x8335xX3xX5x9505xX68xX3xX23xX1xXdxa7eexX16xX3xX2dxX6xX3xX4x38a5xX23xX24xX3xX7axc4cxX23xX24x28dbxX3x3a5cxX1xXe5xX3xX30xXb3xX68xXe2xX3xX7axXa7xX23xX3xXexX1x14d2xXdxX3xX7axXdx7162xX16xX3xX23xX67xX68xX3xX9axXdx5148xXexX3xX12exX6xX16xX3xX4xX10cxX3x3a8axX6axX3exX3xX4xX6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xb341xX3xX21x99bdxX12exX4fxX3xX155x650bxX6axX3x3f29xX21xX12exX155xX179xX6ax2b73x6bb2xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX19xb1bfxX3xXexX7fxc7exXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX87xX1xXe5xX13dxX23xX24xX3xX6axXe2xX3xX7exX7fxXb3xX23xX3xX19xXe2xX3xXcxX87xX12cxX3xX4fxX129xX3xX37xX1x885dxX3x99faxXdxX23xX1xX12cxX3xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX179xX6cxX3xX17cxX21xX12exX155xX179xX6cxX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX179xX179xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX87xX1xXe5xX13dxX23xX24xX3xX195xXe2xX3xX7exX7fxXb3xX23xX3xXcxX117xX23xX3xX21x60c5xX23xX1xXe2xX3xXcxX87xX12cxX3xX4fxX129xX3xX37xX1xX1c7xX3xX1c9xXdxX23xX1xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX179xX62xX3xX17cxX21xX12exX155xX179xX62xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX179xX6axX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xXcxX1xXe5xXe6xX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xXe2xX3x3700xX38xX23xX24xX3xX21xXdxX15xX23xXe2xX3xX4fxX67xX3xX12exX124xXdxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX179xX3exX3xX17cxX21xX12exX155xX179xX3exX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX155xX179xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX37xX1xXe5xX114xX23xX24xX3xX1c9x6671xXe2xX3xX4fxX67xX3xX12exX124xXdxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6ax6cabxX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX327xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX155xX19xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX7exX7fxX56xX23xX24xX3xX12exX1xX117xX23xXe2xX3xX7exX7fxX56xX23xX24xX3x5eedxXe5xX114xX23xX24xXe2xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4fxX10cxX6xX12cxX3xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX2xX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX2xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX155xX195xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX87xX1xX6fxX3xXcxX5exX4xXe2xX3x26b9xX2dxX107xX23xX24xX3xX87xX6xXe2xX3x9b2cxXdxX6xX3xX293xX6xXdxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX195xX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX195xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX155xX19xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX37xXeaxXexX3xX3c2xX1xXeaxX23xX1xXe2xX3xX87xX1x9d80xX3xX37xXeaxXexXe2xX3xX21xX21fxX23xX1xX3x4bb5xX94xX23xX1xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX155xX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX155xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX155xX155xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xXcxX1xXeaxXdxX3xX4fx4152xX4xXe2xX3xX21xX21fxX23xX1xX3xX3ccxXdxX6xX23xX24xXe2xX3xX4fxX56xXdxX3xX9cxXe5xX114xX23xX24xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX19xX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX19xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX195xX3exX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX87xX1xXe5xX13dxX23xX24xX3xX179xXe2xX3xX43exX107xX23xX24xX3xX4fxX67xXe2xX3xX7exX7fxX56xX23xX24xX3xXcxX2dxX94xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX179xX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX179xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX155xX6axX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xXcxX1xX94xX3xXexX2dxa37exX23xX3xX7exX7fxXeaxX23xX3xX293xX67xX38xXe2xX3xb821xX15xX23xX3xX43exX94xX23xX1xXe2xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4fxX10cxX6xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX6axX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX6axX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX19xX179xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xXcxX1xX7bxX4xX1xX3x8ecexX114xX23xXe2xX3xX293xX117xX16xX3xXcxX1xX6xX38xXe2xX3xX87xX1xX5exX3xXcxX1xX49axX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX6cxX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX6cxX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX195xX6axX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX7exX7fxXb3xX23xX3xX195xXe2xX3xXcxX87xX12cxX3xX4fxX129xX3xX37xX1xX1c7xX3xX1c9xXdxX23xX1xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX62xX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX62xX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23x32c8xXe2xX3xX155xX6axX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX1c9xbfbxX3xX37xX67xX68xX3xX21xX34xX4xXe2xX3xX21xXa7xX23xX3xXcxX2dxX10xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX37xX171xX3xX21xX174xX12exX4fxX3xX155xX6axX3exX3xX17cxX21xX12exX155xX6axX3exX182xX183xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX6a6xXe2xX3xX155xX327xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX4xX10cxX3xX7axX94xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX7bxXdxX3xX9axX94xX3xXcxX1xX6xX23xX1xXe2xX3xX4fxXb3xX7fxX3xX3ccxXdxX6xX23xX24xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX12exX24xX67xX68xX3xX327xX155xX40xX6cxXe2xX3xX4xXeaxX4xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX67xX68xX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xX30xX31xX3xX7xX117xX23xX3xXa5xX6xX68xX3xX9axX117xX23xX3xX43exX129xX23xXe2xX3xX7exX7fxX56xX23xX24xX3xX12exXdxX23xX1xX3xXexX2dxX15xX23xX3xX4xX1xX7fxX68xXa7xX23xX3xXa5xX6xX68xX3xX9ax34f3xX179xX3exX6axX6cxX3xX30xX67xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xXexXb3xXbxX3xXexX2dxX7fxX23xX24xX3xX23xX24xX6xX68xX3xXexX7bxXdxX3xXcxXdxX142xX7fxX3xX7axX38xX67xX23xX3xX195xXe2xX3xX5f1xXe5xX3xX7axX38xX67xX23xX3xX155xX3exX327xXe2xX3xXexX1xX94xX3x9834xXabxX3xX21xX78xX16xX3xX5f1xX114xX23xXe2xX3xXexX78xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4fxX10cxX6xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX12exX24xX67xX68xX3xX327xX19xX40xX6cxXe2xX3xX4xXeaxX4xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xXcxX2dxX7fxX23xX24xX3xXexX117xX16xX3xX3c2xXdxX142xX16xX3xX7xX38xXeaxXexX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xXexXb3xXexX3xXexX78xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX4fxX10cxX6xX3xX5xX579xX68xX3xX16x2c6fxX7fxX3xX7f0x7c43xXexX3xX23xX24xX1xXdxX14bxX16xXe2xX3xX4xXeaxX4xX3xX16xX86fxX7fxX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xXbxX1xb11exX16xX3xX7axXabxX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX24x68fbxXdxX3xXex6cf9xXdxX3xX9axXdxX14bxX23xX3xX9axX14bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX9cxX94xX4xX1xX3xXexX11dxX3xXcxX2dxX7fxX23xX24xX3xXe5xX114xX23xX24xX3xX7f0xX873xXexX3xX23xX24xX1xXdxX14bxX16xX3xXexX1xX6xX16xX3xX4xX1xXdxXa7xX7fxX3xX23xX24xX67xX68xX3xX327xX179xX40xX6cxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX37xX10xX23xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXax5778xXdxX27xXexX1xX183xX3xX6axX2xX179xXbxX7f0x4015xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX183xX3xX19xX2xX327xXbxX7f0xX91exXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX40xX40xXdxX12cxXa5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12cxX30xX23xX40xX23xX10xX912xX7xX40xX195xX327xX195xX6cxX40xX2xX327xX62xX27xX2xX2xX62xX155xX3exX19xX195xXexX62xX6axX155xX6axX155xX5xX327xX12cx6b16xXbxX24x7619xX2dxX9xX3exX195xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXaxX3xX912xXdxX27xXexX1xX9xXaxX6axX2xX179xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX19xX2xX327xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX3c2xXa7xXexX3xb077xX7fxX56xX3xX7f0xX873xXexX3xX23xX24xX1xXdxX14bxX16xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX327xX6axX40xX6cxX3xX4xX6fxX6xX3xX9axXdxX14bxX23xX3xX9axX14bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX9cxX94xX4xX1xX3xXexX11dxX3xXcxX2dxX7fxX23xX24xX3xXe5xX114xX23xX24xX3xX5xX67xX3xX27xXe5xX114xX23xX24xX3xXexX1c7xX23xX1xX3xX30xX89dxXdxX3xX5f1xX171x1966xX5f1xX3cxX37xX38xX9axX3cxX195xX12cxX3xX4fxXdxX14bxX23xX3xX2xX19xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xXe2xX3xX7axXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xX3xXexX7bxXdxX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX14bxXexX3xX7axX89dxXdxX3xXcxX2dxX7fxX23xX24xX3xXe5xX114xX23xX24xX3xX4xX114xX3xX7xX2exX3xX195xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX12exX1xXe5xX3xX30xXb3xX68xXe2xX3xXexX1c7xX23xX1xX3xX7axXa7xX23xX3xX2xX62xX1xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX327xX6axX40xX6cxXe2xX3xX9axXdxX14bxXexX3xX12exX6xX16xX3xX4xX10cxX3xXexX199xX23xX24xX3xX4xX124xX23xX24xX3xX195xX195xX3exX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX11dxX16xX3xX23xX1xXb3xXbxX3xX4xX56xX23xX1xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xX23xX24xX6xX68xXe2xX3xX7axXabxX3xX9d6xX7fxX6xX3xX62xX2xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX5xXdxX15xX23xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXf6xX1xX107xX23xX24xX3xX4xX10cxX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX11dxX16xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX4xX124xX23xX24xX3xX7axX129xX23xX24xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xXcxX199xX23xX24xX3xX7xX80xX3xX4xX6xX3xX16xX34xX4xX183xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX3cxX3xXcxX1c7xX23xX1xX3xXexX1fxX3xX6axX1xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX2xX6axX40xX19xX3xX7axXa7xX23xX3xX2xX62xX1xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX327xX6axX40xX6cxX183xX3xX7axXabxX3xX62xX2xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX9axXdxX14bxXexX3xX12exX6xX16xX3xXf6xX1xX107xX23xX24xX3xX4xX10cxX3xX4xX6xX3xX5xX117xX68xX3xX23xX1xXdxX11dxX16xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX4xX124xX23xX24xX3xX7axX129xX23xX24xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX3cxX3xXcxX1c7xX23xX1xX3xX7axXa7xX23xX3xX2xX62xX1xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX327xX6axX40xX6cxX183xX3xX9axXdxX14bxXexX3xX12exX6xX16xX3xX4xX10cxX3xXexX199xX23xX24xX3xX4xX124xX23xX24xX3xX195xX195xX3exX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX11dxX16xX3xX23xX1xXb3xXbxX3xX4xX56xX23xX1xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xX23xX24xX6xX68xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX3cxX3xXcxX1c7xX23xX1xX3xXexX1fxX3xX6axX1xX3xX7axXa7xX23xX3xX2xX62xX1xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX327xX6axX40xX6cxX183xX3xX24xX1xXdxX3xX23xX1xXb3xX23xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX34xX4xX3xX16xX89dxXdxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX27xXdxX7xXbxX5xX6xX68xX183xX3xXa5xX5xX38xX4xXf6xX91exX3xX16xX6xX2dxX24xXdxX23xX3cxX5xX10x7bd7xXexX183xX3xX6xX7fxXexX38xX91exX3xX16xX6xX2dxX24xXdxX23xX3cxX2dxXdxX24xX1xXexX183xX3xX6xX7fxXexX38xX91exXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX40xX40xXdxX12cxXa5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12cxX30xX23xX40xX23xX10xX912xX7xX40xX195xX327xX195xX6cxX40xX2xX327xX62xX27xX2xX2xX62xX19xX2xX155xX155xXexX6cxX3exX6cxX195xX5xX2xX12cxXbxX23xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX5f1xX80xX3xX23xX24xXe5xX13dxXdxX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX183xX3xXcxX199xX23xX24xX3xX7xX80xX3xX23xX24xXe5xX13dxXdxX3xXexXdxXa7xXbxX3xX7f0xX5exX4xX3xX24x200cxX23xX3xX30xX67xX3xX23xX1xXb3xXbxX3xX4xX56xX23xX1xX3xXexX1fxX3xX30xX432xX23xX24xX3xX27xX94xX4xX1xX3xX7axX6xX23xX24xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xXexX1xX10xX38xX3xX27x63f4xXdxX3xX7x24d4xX4xX3xXf6xX1xX6c2xX10xX3xX17cxX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX182xX183xX3xX2xX195xX12cxX195xX3exX2xXe2xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX7axX10cxX183xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX3cxX3xX37xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xXexXb3xXbxX3xXexX2dxX7fxX23xX24xX3xXexX7bxXdxX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX183xX3xX2xX195xX327xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX3cxX3xX37xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xXexXb3xXbxX3xXexX2dxX7fxX23xX24xX3xXexX7bxXdxX3xX4xX114xX3xX7xX2exX3xXf6xX1xXeaxX4xX183xX3xX2xX2xX12cxX6cxX179xX19xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX3cxX3xX37xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xXexX7bxXdxX3xX23xX1xX67xXe2xX3xX23xX114xXdxX3xX5xXe5xX7fxX3xXexX2dxX5exX183xX3xX19xX2xX6cxX3xX155xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX27xXdxX7xXbxX5xX6xX68xX183xX3xXa5xX5xX38xX4xXf6xX91exX3xX16xX6xX2dxX24xXdxX23xX3cxX5xX10xXcccxXexX183xX3xX6xX7fxXexX38xX91exX3xX16xX6xX2dxX24xXdxX23xX3cxX2dxXdxX24xX1xXexX183xX3xX6xX7fxXexX38xX91exXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX40xX40xXdxX12cxXa5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12cxX30xX23xX40xX23xX10xX912xX7xX40xX195xX327xX195xX6cxX40xX2xX327xX62xX27xX2xX2xX62xX19xX2xX155xX155xXexX6axX19xX2xX19xX5xX195xX12cxXbxX23xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xXcxX21fxX23xX1xX3xX1xX21fxX23xX1xX3xX7axXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xX183xX3xXcxX1xX10xX38xX3xXa5xXeaxX38xX3xX4xXeaxX38xX3xX4xX6fxX6xX3xXcxXdxX142xX7fxX3xXa5xX6xX23xX3xX43exXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xX3cxX3xX21xX6xX23xX3xX4xX1xX78xX3xX7axX7bxX38xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX24xXdxX6xX3xXbxX1xX89xX23xX24xXe2xX3xX4xX1xX80xX23xX24xX3xX27xX94xX4xX1xX3xX37xX99xX9axX9bxX9cxX3cxX2xX3exXe2xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX4xX10cxX3xX327xX2xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xX107xX23xX24xX3xXa5xX80xX3xXf6xX1xX6c2xXdxX3xXa5xX14bxX23xX1xXe2xX3xX7axX10cxX3xX5xX67xX183xX3xX21xX12exX3xX3exX2xX17cxX19xX155xX3xXexX7fxX199xXdxXe2xX3xX23xX6xX16xXe2xX3xX87xX1xXdxX3xX4xX107xX23xX24xX3xX23xX24xXe5xX13dxXdxX3xX171xX23xX1xX182xX3xXexX7bxXdxX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX37xX1xXe6xX3xXa27xX86fxX68xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX43exXa7xX23xX3xXexX1xX13dxXdxX3xX7axXdxX142xX16xX3xX23xX67xX68xX3xX7axXabxX3xX4xX10cxX3xX155xX19xX2xX40xX155xX6axX3exX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX37xX99xX9axX9bxX9cxX3cxX2xX3exX3xX2exX3xX23xXe5xX89dxX4xX3xXexX6xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xX107xX23xX24xX3xXa5xX80xX3xXf6xX1xX6c2xXdxX3xXa5xX14bxX23xX1xX12cxX3xXa27xXdxX15xX23xX24xX3xX7axX80xXdxX3xX30xX89dxXdxX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX23xX24xXe5xX13dxXdxX3xX23xXe5xX89dxX4xX3xX23xX24xX38xX67xXdxXe2xX3xX7axXa7xX23xX3xX23xX6xX68xX3xX179xX327xX40xX179xX327xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX16xX6xX23xX24xX3xX9d6xX7fxX80xX4xX3xXexX94xX4xX1xX3xX23xXe5xX89dxX4xX3xX23xX24xX38xX67xXdxX3xX7axX31xX7fxX3xX7axXabxX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX9axXdxX14bxXexX3xX12exX6xX16xX3xX7axXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xX3xXf6xX1xX6c2xXdxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xXcxXdxX142xX7fxX3xXa5xX6xX23xX3xX43exXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xX3xX4xX1xX38xX3xXa5xXdxXa7xXexXe2xX3xX4x5385xX23xX3xX4xXdc8xX3xXf6xXa7xXexX3xX5xX7fxXb3xX23xX3xX4fxX124xXdxX3xX4xX1xX88dxX23xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX155xX40xX6cxXe2xX3xX21xX12exX3exX2xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xX1xX1c7xX23xX1xX3xXexX1xXdc8xX4xX3xX4xX107xX23xX24xX3xXa5xX80xX3xXf6xX1xX6c2xXdxX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX37xX99xX9axX9bxX9cxX3cxX2xX3exXe2xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX4xX10cxX3xXexX1xX142xX3xX2dxX6xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX30xX67xX3xXf6xX1xX107xX23xX24xX3xX4xXd97xX23xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX12cxX3xXcxX7fxX68xX3xX23xX1xXdxX15xX23xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX4xX89xX23xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXexa63cxX4xX3xX2exX3xX5xX7bxXdxX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX37xX1xXe6xX3xXa27xX86fxX68xX3xX7axXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xX3xXbxX1xX1221xX4xX3xX1xX129xXdxX3xX4xX1xXdc8xX4xX3xX23xX1178xX23xX24xX3xX30xXb3xX23xX3xX7axX124xX23xX24xX3xX7axX142xX3xX4xX10cxX3xXexX1xX142xX3xX1xX129xXdxX3xX1xXe5xX114xX23xX24xX3xXexX2dxX15xX23xX3xX4xX1xX7fxX68xXa7xX23xX3xXa5xX6xX68xX3xXexX1xXe5xX114xX23xX24xX3xX16xX7bxXdxX3xX23xX24xX67xX68xX3xX2xX195xX40xX6cxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX43exXa7xX23xX3xX23xX6xX68xXe2xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX3exX2xX3xX7axXabxX3xXexX2dxX56xXdxX3xX9d6xX7fxX6xX3xX2xX2xX327xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX7axXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xX3xXexX7bxXdxX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX12exX1xXdxX14bxXexX3xX7axX89dxXdxX3xXcxX87xX3xX4fxX129xX3xX37xX1xX1c7xX3xX1c9xXdxX23xX1xX3xX30xX67xX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX37xX1xXe6xX3xXa27xX86fxX68xXe2xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX7axX10cxX3xXexX7bxXdxX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX12exX1xXdxX14bxXexX3xX7axX89dxXdxX3xXcxX87xX3xX4fxX129xX3xX37xX1xX1c7xX3xX1c9xXdxX23xX1xX3xXa5xX34xXexX3xX7axXd97xX7fxX3xXexX1fxX3xX23xX24xX67xX68xX3xX2xX62xX40xX155xX3cxX4xX1xXdxX31xX7fxX3xX195xX195xX40xX179xX3xX30xX67xX3xXexX7bxXdxX3xX3c2xX1xX38xX6xX3xX4fxX129xXdxX3xX7xXdc8xX4xX3xXexX1c7xX4xX1xX3xX4x5ec4xX4xX3xX4xX6fxX6xX3xX21xX14bxX23xX1xX3xX30xXdxX14bxX23xX3xX37xX1xXe6xX3xXa27xX86fxX68xX3xXexX1fxX3xX4xX1xXdxX31xX7fxX3xX23xX24xX67xX68xX3xX195xX195xX40xX179xX3xX7axXa7xX23xX3xX23xX6xX68xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xX12exX24xX67xX68xX3xX1xX129xXdxX3xX1xXe5xX114xX23xX24xX3xX4xX6fxX6xX3xX6xX23xX1xX3xX7axX6xX23xX24xX3xX2dxX579xXexX3xX24xXd97xX23xXe2xX3xX4xX1xX78xX3xX4xX89xX23xX3xX6axX3xX23xX24xX67xX68xX3xX23xX6a6xX6xX3xX6xX23xX1xX3xX7xc91xX3xX4xX10cxX3xX16xX124xXexX3xX4xX1xX7fxX68xXa7xX23xX3xXa5xX6xX68xX3xX27xX67xXdxX3xX2xX195xX3xXexXdxXa7xX23xX24xX3xX7axX142xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX89dxXdxX3xX9d6xX7fxX15xX3xX1xXe5xX114xX23xX24xX12cxX12cxX12cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX38xX27xX68xXaxX12xXcxX1c7xX23xX1xX3xX7axXa7xX23xX3xX4xX1xXdxX31xX7fxX3xX23xX24xX67xX68xX3xX179xX40xX6cxXe2xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX7xX80xX3xX4xXeaxX4xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX37xX99xX9axX9bxX9cxX3cxX2xX3exX3xX7axX6xX23xX24xX3xX7axXdxX31xX7fxX3xXexX2dxX94xXe2xX3xXexX1xX10xX38xX3xX27xXdc4xXdxX3xX7xXdc8xX4xX3xXf6xX1xX38x2a96xX3xXexX7bxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX114xX3xX7xX2exX3xX68xX3xXexXa7xXe2xX3xX1xXdxX14bxX23xX3xX4xX10cxX3xX155xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX4xX10cxX3xXf6xXa7xXexX3xX9d6xX7fxX56xX3xX7f0xX873xXexX3xX23xX24xX1xXdxX14bxX16xX3xX117xX16xX3xXexX1c7xX23xX1xX3xX30xX89dxXdxX3xX30xXdxX2dxX7fxX7xX3xX5f1xX171xXa27xX5f1xX3cxX37xX38xX9axX3cxX195xX91exX3xX30xX67xX3xX155xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX4xX10cxX3xXf6xXa7xXexX3xX9d6xX7fxX56xX3xX7f0xX873xXexX3xX23xX24xX1xXdxX14bxX16xX3xX117xX16xX3xXexX1c7xX23xX1xX3xX195xX3xX5xXd97xX23xX3xXexX2dxX2exX3xX5xX15xX23xX3xX30xX89dxXdxX3xX30xXdxX2dxX7fxX7xX3xX5f1xX171xXa27xX5f1xX3cxX37xX38xX9axX3cxX195xX12cxX3xX4fxXdxX14bxX23xX3xX4xX1xX78xX3xX4xX89xX23xX3xX195xX195xX3xXa5xX14bxX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX3xX27xXe5xX114xX23xX24xX3xXexX1c7xX23xX1xX3xX30xX89dxXdxX3xX37xX99xX9axX9bxX9cxX3cxX2xX3exX12cxX0xX40xXbxX12xX0xX27xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX2dxX10xX5xX6xXexX10xX27xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX15xX23xX3xX9d6xX7fxX6xX23xX183xX0xX40xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xX0xX7fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3cxXexX1xX7fxX16xXa5xX3cxX6xX23xX27xX3cxX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxX94xX4xX1xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3xXexX579xX23xX3xX4xX107xX23xX24xX3xX12exX6xX16xX3xa69dxXe2xX3xXf6xX94xX4xX1xX3xXa5xX56xX23xX3xXexX129xXdxX3xXexX14bxX3xX23xX1xX579xXexX3xX7axX6xX23xX24xX3xX27xXdxX11dxX23xX3xX2dxX6xX967xXaxX3xX1xX2dxX10xXcccxX9xXaxX40xX27xXdxX10xX16xX3cxX23xX38xX23xX24xX40xX27xXdxX4xX1xX3cxX4xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3cxXexX6xX23xX3cxX4xX38xX23xX24xX3cxX23xX6xX16xX3cxX6xX3cxXf6xXdxX4xX1xX3cxXa5xX6xX23xX3cxXexX38xXdxX3cxXexX10xX3cxX23xX1xX6xXexX3cxX27xX6xX23xX24xX3cxX27xXdxX10xX23xX3cxX2dxX6xX40xX2xX3exX155xX3exX6axX327xX12cxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX40xX16xX10xX27xXdxX6xX40xX2xX195xX327xX40xX23xX10xX912xX7xX40xX195xX327xX195xX19xX40xX2xX327xX179xX27xX19xX195xX195xX327xX6axX327xX3exXexX3exX195xX6axX2xX5xX2xX12cxX964xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX27xXdxX30xX12xX0xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxX94xX4xX1xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3xXexX579xX23xX3xX4xX107xX23xX24xX3xX12exX6xX16xX3xX1623xXe2xX3xXf6xX94xX4xX1xX3xXa5xX56xX23xX3xXexX129xXdxX3xXexX14bxX3xX23xX1xX579xXexX3xX7axX6xX23xX24xX3xX27xXdxX11dxX23xX3xX2dxX6xX967xXaxX3xX1xX2dxX10xXcccxX9xXaxX40xX27xXdxX10xX16xX3cxX23xX38xX23xX24xX40xX27xXdxX4xX1xX3cxX4xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3cxXexX6xX23xX3cxX4xX38xX23xX24xX3cxX23xX6xX16xX3cxX6xX3cxXf6xXdxX4xX1xX3cxXa5xX6xX23xX3cxXexX38xXdxX3cxXexX10xX3cxX23xX1xX6xXexX3cxX27xX6xX23xX24xX3cxX27xXdxX10xX23xX3cxX2dxX6xX40xX2xX3exX155xX3exX6axX327xX12cxX1xXexX16xXaxX12xX9cxX94xX4xX1xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3xXexX579xX23xX3xX4xX107xX23xX24xX3xX12exX6xX16xX3xX1623xXe2xX3xXf6xX94xX4xX1xX3xXa5xX56xX23xX3xXexX129xXdxX3xXexX14bxX3xX23xX1xX579xXexX3xX7axX6xX23xX24xX3xX27xXdxX11dxX23xX3xX2dxX6xX967xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xX3c2xX94xX4xX1xX3xXa5xX56xX23xX3xXexX129xXdxX3xXexX14bxX3xX23xX1xX579xXexX3xX7axX6xX23xX24xX3xX27xXdxX11dxX23xX3xX2dxX6xX3xXf6xX1xXdxX3xX4xX1xX1c7xX23xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX4xXeaxX4xX3xX23xXe5xX89dxX4xX3xX12exX6xX16xX3xX1623xX3xXbxX1xX56xXdxX3xX5xX1394xX6xX3xX4xX1xX49axX23xX3xX24xXdxX6a6xX6xX3xX30xXdxX14bxX4xX3xXeaxXbxX3xX7ax8c1dxXexX3xXa5xXdxX14bxX23xX3xXbxX1xXeaxXbxX3xXbxX1xX38xX23xX24xX3xXexX6c2xX6xX3xX30xX67xX3xX4xXdc8xX7fxX3xX23xX31xX23xX3xXf6xXdxX23xX1xX3xXexXa7xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX27xXdxX30xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX3xX4xX107xX23xX24xX3xX27xX117xX23xX3xX9d6xX7fxX15xX3xX4fxX67xX3xXcx4259xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX11dxX16xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXe2xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xXexX7bxXdxX3xX7exX7fxX56xX23xX24xX3xX12exX6xX16xXaxX3xX1xX2dxX10xXcccxX9xXaxX40xX68xX3cxXexX10xX40xX2xX3cxX4xX38xX23xX24xX3cxX27xX6xX23xX3cxX9d6xX7fxX10xX3cxX1xX6xX3cxXexXdxX23xX1xX3cxX23xX1xXdxX10xX16xX3cxX4xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3cxX27xX7fxX38xX4xX3cxX4xX6xX4xX1xX3cxX5xX68xX3cxXexX6xXdxX3cxX9d6xX7fxX6xX23xX24xX3cxX23xX6xX16xX40xX2xX3exX155xX155xX6cxX6axX12cxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX40xX16xX10xX27xXdxX6xX40xX2xX195xX327xX40xX23xX10xX912xX7xX40xX195xX327xX195xX155xX40xX2xX327xX62xX27xX2xX327xX6axX195xX155xX2xX6cxXexX19xX195xX62xX327xX327xX5xX327xX12cxX964xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX27xXdxX30xX12xX0xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX3xX4xX107xX23xX24xX3xX27xX117xX23xX3xX9d6xX7fxX15xX3xX4fxX67xX3xXcxX18ddxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX11dxX16xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXe2xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xXexX7bxXdxX3xX7exX7fxX56xX23xX24xX3xX12exX6xX16xXaxX3xX1xX2dxX10xXcccxX9xXaxX40xX68xX3cxXexX10xX40xX2xX3cxX4xX38xX23xX24xX3cxX27xX6xX23xX3cxX9d6xX7fxX10xX3cxX1xX6xX3cxXexXdxX23xX1xX3cxX23xX1xXdxX10xX16xX3cxX4xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3cxX27xX7fxX38xX4xX3cxX4xX6xX4xX1xX3cxX5xX68xX3cxXexX6xXdxX3cxX9d6xX7fxX6xX23xX24xX3cxX23xX6xX16xX40xX2xX3exX155xX155xX6cxX6axX12cxX1xXexX16xXaxX12xX2xX3xX4xX107xX23xX24xX3xX27xX117xX23xX3xX9d6xX7fxX15xX3xX4fxX67xX3xXcxX18ddxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX11dxX16xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXe2xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xXexX7bxXdxX3xX7exX7fxX56xX23xX24xX3xX12exX6xX16xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX21xX124xX3xX586xX3xXexXa7xXe2xX3xX7axXa7xX23xX3xX6axX1xX3xX7xXeaxX23xX24xX3xX62xX40xX6axXe2xX3xX9axXdxX14bxXexX3xX12exX6xX16xX3xX4xX10cxX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX6xX3xX195xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3xX16xX89dxXdxXe2xX3xX7axXe5xXe6xX4xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX5xX68xX3xX7xX6xX7fxX3xXf6xX1xXdxX3xX23xX1xXb3xXbxX3xX4xX56xX23xX1xXe2xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX7axX10cxX3xX4xX10cxX3xX2xX3xX23xX24xXe5xX13dxXdxX3xX9d6xX7fxX15xX3xX37xX88dxX16xX3xX36bxX7fxX68xX15xX23xX3xX3cxX3xX4fxX67xX3xXcxX18ddxX23xX1xX12cxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX27xXdxX30xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxXdxX11dxX23xX3xXa5xXdxXa7xX23xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3xXexX89dxXdxX3xX6axX1xX3xX7xXeaxX23xX24xX3xX195xX6axX40xX179xX183xX3xX12exX24xX7fxX68xX3xX4xX114xX3xa9f0xX7axX78xX23xX1xX3xX27xX94xX4xX1xX3xXexX1xXdc8xX3xX1xX6xXdx75bdxX3xX2exX3xX23xX1xXdxX31xX7fxX3xX23xXe5xX89dxX4xXe2xX3xX21xX2dxX6x7139xXdxX5xX3xX7axX80xXdxX3xX16xX1883xXexX3xX1bc5xXexX7fxXd97xX23xX3xX7axX10xX23xX3xXexX80xXdxX1bd7xXaxX3xX1xX2dxX10xXcccxX9xXaxX40xX9d6xX7fxX38xX4xX3cxXexX10xX40xX27xXdxX10xX23xX3cxXa5xXdxX10xX23xX3cxX4xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3cxXexX38xXdxX3cxX6axX1xX3cxX7xX6xX23xX24xX3cxX195xX6axX3cxX179xX3cxX23xX24xX7fxX68xX3cxX4xX38xX3cxX27xXdxX23xX1xX3cxX27xXdxX4xX1xX3cxXexX1xX7fxX3cxX1xX6xXdxX3cxX38xX3cxX23xX1xXdxX10xX7fxX3cxX23xX7fxX38xX4xX3cxXa5xX2dxX6xX1beaxXdxX5xX3cxX27xX38xXdxX3cxX16xX6xXexX3cxXexX7fxX6xX23xX3cxX27xX10xX23xX3cxXexX38xXdxX40xX2xX3exX195xX6cxX179xX2xX12cxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX40xX16xX10xX27xXdxX6xX40xX2xX195xX327xX40xX23xX10xX912xX7xX40xX195xX327xX195xX2xX40xX2xX327xX6axX27xX195xX327xX6axX327xX3exX19xX6cxXexX19xX19xX327xX19xX5xX3exX12cxX964xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xXexX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX5xX6xX27xX10xX7xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX16xX34xX4xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX27xXdxX30xX12xX0xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxXdxX11dxX23xX3xXa5xXdxXa7xX23xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3xXexX89dxXdxX3xX6axX1xX3xX7xXeaxX23xX24xX3xX195xX6axX40xX179xX183xX3xX12exX24xX7fxX68xX3xX4xX114xX3xX1bc5xX7axX78xX23xX1xX3xX27xX94xX4xX1xX3xXexX1xXdc8xX3xX1xX6xXdxX1bd7xX3xX2exX3xX23xX1xXdxX31xX7fxX3xX23xXe5xX89dxX4xXe2xX3xX21xX2dxX6xX1beaxXdxX5xX3xX7axX80xXdxX3xX16xX1883xXexX3xX1bc5xXexX7fxXd97xX23xX3xX7axX10xX23xX3xXexX80xXdxX1bd7xXaxX3xX1xX2dxX10xXcccxX9xXaxX40xX9d6xX7fxX38xX4xX3cxXexX10xX40xX27xXdxX10xX23xX3cxXa5xXdxX10xX23xX3cxX4xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3cxXexX38xXdxX3cxX6axX1xX3cxX7xX6xX23xX24xX3cxX195xX6axX3cxX179xX3cxX23xX24xX7fxX68xX3cxX4xX38xX3cxX27xXdxX23xX1xX3cxX27xXdxX4xX1xX3cxXexX1xX7fxX3cxX1xX6xXdxX3cxX38xX3cxX23xX1xXdxX10xX7fxX3cxX23xX7fxX38xX4xX3cxXa5xX2dxX6xX1beaxXdxX5xX3cxX27xX38xXdxX3cxX16xX6xXexX3cxXexX7fxX6xX23xX3cxX27xX10xX23xX3cxXexX38xXdxX40xX2xX3exX195xX6cxX179xX2xX12cxX1xXexX16xXaxX12xX9cxXdxX11dxX23xX3xXa5xXdxXa7xX23xX3xX37xX38xX30xXdxX27xX3cxX2xX3exX3xXexX89dxXdxX3xX6axX1xX3xX7xXeaxX23xX24xX3xX195xX6axX40xX179xX183xX3xX12exX24xX7fxX68xX3xX4xX114xX3xX1bc5xX7axX78xX23xX1xX3xX27xX94xX4xX1xX3xXexX1xXdc8xX3xX1xX6xXdxX1bd7xX3xX2exX3xX23xX1xXdxX31xX7fxX3xX23xXe5xX89dxX4xXe2xX3xX21xX2dxX6xX1beaxXdxX5xX3xX7axX80xXdxX3xX16xX1883xXexX3xX1bc5xXexX7fxXd97xX23xX3xX7axX10xX23xX3xXexX80xXdxX1bd7xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX2dxX38xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xXcxX2dxX38xX23xX24xX3xX195xX19xX3xX24xXdxX13dxX3xX9d6xX7fxX6xXe2xX3xXexX1xXa7xX3xX24xXdxX89dxXdxX3xX24xX1xXdxX3xX23xX1xXb3xX23xX3xX62xX6cxX12cxX2xX6cxX6axX3xXexX2dxXe5xX13dxX23xX24xX3xX1xXe6xXbxX3xX16xX34xX4xX3xX37xX99xX9axX9bxX9cxX3cxX2xX3exX3xX30xX67xX3xX155xX12cxX327xX327xX155xX3xX4xX6xX3xXexX899xX3xX30xX38xX23xX24xX12cxX3xXcxX199xX3xX4xX1xXdc8xX4xX3xX586xX3xXexXa7xX3xXcxX1xXa7xX3xX24xXdxX89dxXdxX3xX4xX56xX23xX1xX3xXa5xXeaxX38xX3xX23xX24xX7fxX68xX3xX4xX114xX3xX1bc5xX7axX78xX23xX1xX3xX27xX94xX4xX1xX3xXexX1xXdc8xX3xX1xX6xXdxX1bd7xX3xX23xX24xX6xX68xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX1bc5xX5xX67xX23xX3xX7xX10cxX23xX24xX3xXexX1xXdc8xX3xX23xX1xX579xXexX1bd7xX3xXexX7bxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX9d6xX7fxX80xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX23xX89dxXdxX3xX5xX6c2xX23xX24xX3xX1xX7bxX23xX3xX4xX1xXa7xXe2xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xXf6xX1xXdxX3xX21xX2dxX6xX1beaxXdxX5xX3xX27xXe5xX13dxX23xX24xX3xX23xX1xXe5xX3xX7axX6xX23xX24xX3xXa5xXe5xX89dxX4xX3xX7xX6xX23xX24xX3xX1bc5xXexX7fxXd97xX23xX3xX7axX10xX23xX3xXexX80xXdxX1bd7xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXexX1xX10xX38xX3xX30xX89dxXdxX3xX7xX80xX3xX4xX6xX3xXexX899xX3xX30xX38xX23xX24xX3xXexX2dxX38xX23xX24xX3xX23xX24xX67xX68xX3xX7axXabxX3xX30xXe5xXe6xXexX3xX9d6xX7fxX6xX3xX1c9xX2fexX12cxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX27xXdxX30xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX7fxX5xX12xX0xX27xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX40xX27xXdxX30xX12xX0xX40xX27xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f1xX38xX7fxX2dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xXcxX1xXeaxXdxX3xX21xX21fxX23xX1xX40xX5f1xX3c2xa63dxX43exX5f1xX0xX40xXbxX12