Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel
Những bức ảnh phần nào cho thấy mức độ tàn khốc của các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Syria gần khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.
730fxa35axe0afx9657x9dcdxb762xc888x9535x95ccxX7x9d34x90b4x9452xc390xd275xd0f0xX5xdbbbxXaxcc0exe2a8xec82xX1xfe1bxX3xc744x91a1x8688xX4xX3xX4xX1xXdxe65dxX14xX3xc366xX1xa5f2xX4xX3xX5xXdxd5b5xXexX3x788dxX3xe030xd5bfx1088dxXdxX6xX3xX14xX1xbb3exX14xX3xXexc1d3xX3xXbxX1x8956xX6xX3xd70exX7xX31xX6xX10xX5xX0x77edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb90dxX10xX6xf4e3xXaxX12xd1aaxX1xb250xX14x7b1axX3x9d23x90c8xX4xX3xbaacxX14xX1xX3xXbxX1xd139xX14xX3xX14xf778xf90cxX3xX4xX1xX73xX3xXexX1xc06fxX30xX3xe9ddxX65xX4xX3xe242xX1axX3xXexX72xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX4xfadexX6xX3xX4x10dc6xX4xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX62xXdxX6xX73xX3xXexX31xX6xX14xX1xX3xXexX31xa3acxX14xX3xX5x9798xX14xX1xX3xXexX1xce73xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX62xX6exX14xX3xX23xX1xX19xX3xc1e1x86e5xX4xX3xX4xX6xX73xX3xX14xX62xX19xX30xXa8xX14xX3xfd56xX73xX5xX6xX14xX3xX5bxX73xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX23xXdx7474xX7exX3xX7xX73xX93xXexc3a8xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxdc98xXdxX5bxXexX1xX16xX3xc6a7xX2xb720xXbx10375xb89fxX3xX1xX10xXdxX62xX1xXexX16xX3x100d4xX2x86d0xXbxX129xX12axXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xb937xdba2xX136xX49xX2xX136xX15dxX5bx77fcxX2xX136xX165x7339xX136xX169xXexX165xX136xX134xX136xX5xX165xabf4xX7xX30xX31xXdxX6xX2xX173xXbx79e3xX5bxX5xXeaxc4dcxXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdx101aaxX30xX12axXaxX12xbca1xX1xd479xXdxX3xX64xX25xX4xX3xX5xXa8xX14xX3xX7xX6xX19xX3xX7exX1axXexX3xXc2x10a7fxX3xX14xXb2xX3xXexX31xXa8xX14xX3xX82xX7bxXexX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX2dxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xX62xX6exX14xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdx10015xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX173xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xXeaxX3xX5exX62x10863xa688xXdxX3xXexX6xX3xX4xX1faxX3xXexX1xXe3xX3xX5bx98d2xX3xX5bxX72xX14xX62xX3x754exX19xX6xX14xX3xX7xX93xXexX3xX82xX24cx7c63xX4xX3xX4xX93xX4xX3xX4xX1axXexX3xX23xX1xX1faxXdxX3xXexX3bxX3xX4xX6xX73xX3xX14xX62xX19xX30xXa8xX14xX3xXd1xX73xX5xX6xX14xX3xX1xXdxX2axX14xX3xX5bxX73xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX23xXdxXe3xX7exX3xX7xX73xX93xXexXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX165xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exb740xXexX165xX2xX136xX5xX2xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxd641xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX165xX3e7xX1f8xXcx8430xX1f8xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xX5exX1xX60xX14xX62xX3xX82xX65xX6xX3xXexX31x9fa1xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX14xX62xb0e3xXdxX3xX2dxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xX4xX6xX73xX3xX14xX62xX19xX30xXa8xX14xX3xXd1xX73xX5xX6xX14xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXc2xca67xX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX14xX1xX60xX14xX62xX3xX4xX1axXexX3xX23xX1xX1faxXdxX3xX64xX25xX4xX3xX5xXa8xX14xX3xXexX31xXa8xX14xX3xX5xXacxX14xX1xX3xXexX1xXb2xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX15exXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX15dxX15dxX15exX125xX5xX165xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX15exX3e7x9b07xX5ex7aa1x8af9xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX12x7697xX1axXexX3xX4xX1xXdxX20xX4xX3xX7exX93xX30xX3xX64xX6xX30xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX82xX7bxX19xX3xX4xX8fxX6xX3xX262xX19xc20bxX14xX3xX82xX1axXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX64xX6xX30xX3xXexX31xXa8xX14xX3xX64xX6exX19xX3xXexX31xX24dxXdxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xX62xX6exX14xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX173xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX134xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX165xX15exX125xX134xX5xX15exXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX134xX3e7xXd1xX1f8x10bb0xa4d3xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX7exX237xXdxX3xX82xX635xX30xX3xXexX19xX30xXa8xX14xX3xX64xX25xX3xX82xXacxX3xX82xX24cxX6xX3xX1xX2axX3xXexX1xX25xX14xX62xX3xXbxX1xe858xX14xX62xX3xX23xX1x88e0xX14xX62xX3xX7exX237xXdxX3xX14xX1xX7bxXexX3xXc2xX72xX73xX3xX1xX73xfb3fxXexX3xX82xX1axX14xX62xX3xX2dxX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xXc2xX237xXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX31xX73xX14xX62xX3xX64xX25xXdxX3xX4xX68xX14xX1xX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX4xX1xX3fxX14xX1xX3xXbxX1xX8fxX3xXexX1xX834xX14xX62xX3xX64xX93xX73xX3xX4xX1xX19xd88cxX14xX3xX64xb4ebxX3xX7exX2dxX3xX4xX19xX1axX4xX3xXexX7bxX14xX3xX4xX834xX14xX62xX3xX14xX1xdb5fxX7exX3xXc2xX72xX73xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX65xX4xX3xX23xX1xX8fxX14xX62xX3xX64xX25xX3xX5exX1xX72xX3xX14xX24cxX237xX4xX3xX58xX44dxXdxX3xX62xXdxX93xX73xX3xbeb1xX42xX2fx7cd5xX3xXexXc3xX3xX129xX24cxX14xX62xX3xX2dxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXcxX635xX30xX3xX5exX6xX7exX3xX14xX24cxX237xX4xX3xX14xX72xX30xfd22xX3xX62xXdxX93xXbxX3xXc2xX237xXdxX3xa5ccxX73xX31xX5bxX6xX14xX3xXc2xX72xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX127xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX165xX15exX15dxX34cxX5xX134xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX127xX3e7x9100xfec1xX3f7xX5f1xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX12xX1f8xX1xX1faxXdxX3xX64xX25xX4xX3xX5xXa8xX14xX3xX7xX6xX19xX3xX7exX1axXexX3xXc2xX20exX3xX14xXb2xX3xX2dxX3xXa75xX19xX14xX10xXdxXexX31xX6xX3xX64xXa8xX14xX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX62xX6exX14xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX173xX2fxX30xX31xXdxX6xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX125xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX2xX125xX165xX2xX5xX127xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX125xX3e7x94afxX7c6xXc35xX918xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xXcxX31xX73xX14xX62xX3xX4xX1xX19xX30xX20xX14xX3xXexX1xc45exX7exX3xXexX237xXdxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xaa60xX834xX14xX62xX3xd31dxX10xX31xX6xX6xX90dxX3xX7exX1axXexX3xX14xX62xX24cxX24dxXdxX3xXbxX1xX93xXexX3xX14xX62xX834xX14xX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX4xX1xX73xX3xX64xXdxX20xXexX90dxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xX7c6xX6xX31xX7exX73xX19xX23xX90dxX3xX5bxX73xX3xX42xX2fxX3xX23xXdxXe3xX7exX3xX7xX73xX93xXexX3xX7xf4fbxX3xXexX31xX2dxX3xXexX1xX72xX14xX1xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xXexX31xX24cxX24dxX14xX62xX3xX4xX1xX3fxX14xX1xX3xX4xX8fxX6xX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX237xXdxX3xX82xX635xX30xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX34cxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX169xX34cxX127xX169xX5xX125xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX34cxX3e7xX918xX5f2xXcxXc35xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xXc2xX898xX3xX262xX19xX6xX14xX3xX4xX1xX65xX4xX3xX14xX72xX30xX90dxX3xX7xXcefxX3xX23xX1xX834xX14xX62xX3xX4xX1faxX3xX64xX7bxXexX3xX23x9119xX3xXexX1xf67exX6xX3xXexX1xX19xae03xX14xX3xX14xX72xX73xX3xX62xXdxX60xX6xX3xX4xX1xX3fxX14xX1xX3xXbxX1xX8fxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXc2xX72xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX65xX4xX3xX23xX1xX8fxX14xX62xX3xX64xX25xX3xX42xX2fxX90dxX3xX62xXdxX25xX14xX62xX3xX14xX1xX24cxX3xXexX1xXee2xX6xX3xXexX1xX19xXee8xX14xX3xX7exX72xX3xXbxX1xX10xX3xX82xX25xXdxX3xX5xXee8xXbxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX3bxX14xX62xX3xX82xX847xXexX3xX82xX24cxX26dxX4xX3xXc2xX237xXdxX3xX18xX1xX3fxX14xX1xX3xXbxX1xX8fxX3xXc2xX237xXdxX3xX7xXc3xX3xXexX31xX19xX14xX62xX3xX62xXdxX6xX14xX3xX4xX8fxX6xX3xX5exX62xX6xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX15dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX134xX15dxX127xX34cxX5xX34cxXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX15dxX3e7xb4bfxXa76xX7c5xXd1xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xXcxX31xX24cxX237xX4xX3xX82xX1axX14xX62xX3xXexX1xX93xXdxX3xX5xX10xX73xX3xXexX1xX6xX14xX62xX3xX4xXc85xX14xX62xX3xXexX1x9421xX14xX62xX3xX2dxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xX62xX6exX14xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX173xX2fxX30xX31xXdxX6xX90dxX3xXcxX1xX8fxX3xXexX24cxX237xX14xX62xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xXa76xX10xX14xX180xX6xX7exXdxX14xX3xX5exX10xXexX6xX14xX30xX6xX1xX19xX3xX5xXa8xX14xX3xXexXdxX20xX14xX62xX3xX64xX72xX30xX3xXexXee2xX3xX1xX30xX3xXc2xdd85xX14xX62xX3xXcxXb2xX14xX62xX3xXexX1xX25xX14xX62xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXa76xX6xX7xX1xX6xX31xX3xX6xX5xX173xX5f2xX7xX7xX6xX5bxX3xXc2xX72xX3xX4xX93xX4xX3xX82xX44dxX14xX62xX3xX7exXdxX14xX1xX3xX82xX24cxX26dxX4xX3xX42xX31xX6xX14xX3xX1xXee8xX19xX3xXexX1xX19xab44xX14xX3xXexX834xX14xX3xXexX31xX118dxX14xX62xX3xXexX1xXee2xX6xX3xXexX1xX19xXee8xX14xX3xX23x1064axX3xX14xXc85xX7exX3xX2xX169xX34cxX134xX90dxX3xXexX1xX10xX73xX3xX82xX1faxX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX5xXee8xXbxX3xX7exX1axXexX3xXc2x7b83xX14xX62xX3xXbxX1xXdxX3xX262xX19xX635xX14xX3xX7xXc3xX3xX5bxX118dxX4xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xX4xX1xX19xX14xX62xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX169xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX127xX15dxX2xX15exX5xX15dxXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX169xX3e7xXa76xX5efxXc35xXa76xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12x9454xX14xX62xX3xX5exX10xXexX6xX14xX30xX6xX1xX19xX3xX14xX1xX7bxX14xX3xX7exX847xX14xX1xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX7xXcefxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX20exX4xX3xX14xX62xXc85xX14xX3xX4xX1xe696xX14xX3xX42xX31xX6xX14xX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX5xXee8xXbxX3xX1xXdxX2axX14xX3xX5bxXdxX2axX14xX3xX262xX19xX635xX14xX3xX7xXc3xX3xX5xX635xX19xX3xX5bxX72xXdxX3xXexX847xXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX2xX136xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX134xX15dxX127xX169xX5xX169xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX2xX136xX3e7xX7c5xX7c6x10785xX2fxXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xX613xX25xXdxX3xX262xX19xX6xX14xX3xXexX635xX7exX3xX4xX1xX3fxX14xX1xX3xX4xX8fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX5xX72xX3xX62xXdxX60xX3xX4xX1xX73xX3xX42xX31xX6xX14xX90dxX3xXc2xX25xX14xX3xX82xX6xX14xX62xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX82xX7bxX19xX3xX4xX1210xX14xX62xX3xX4xX93xX4xX3xX5xXc3xX4xX3xX5xX24cxX26dxX14xX62xX3xX4xX8fxX6xX3xXcxXb2xX14xX62xX3xXexX1xX25xX14xX62xX3xX6xX5xX173xX5f2xX7xX7xX6xX5bxX90dxX3xX4xX1210xX14xX62xX3xXc2xX237xXdxX3xX82xX44dxX14xX62xX3xX7exXdxX14xX1xX3xX58xX10xX17cxX64xX73xX5xX5xX6xX1xX3xXc2xX72xX3xX4xX93xX4xX3xX5xXc3xX4xX3xX5xX24cxX26dxX14xX62xX3xX23xX1xX93xX4xX3xXexX31xX93xX14xX1xX3xX4xX72xX14xX62xX3xX129xX6xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xXc2xX237xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX4xX72xX14xX62xX3xXexX25xXexXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX134xX136xX136xX15exX5xX2xX136xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX2xX2xX3e7xX5f1x8476xX918xXd1xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xXcxX31xX73xX14xX62xX3xX23xX1xXdxX3xX82xX1faxX90dxX3xX5exX62xX6xX90dxX3xX82xX44dxX14xX62xX3xX7exXdxX14xX1xX3xX4xX1xX8fxX3xX4xX1xX25xXexX3xX4xX8fxX6xX3xXcxXb2xX14xX62xX3xXexX1xX25xX14xX62xX3xX6xX5xX173xX5f2xX7xX7xX6xX5bxX90dxX3xX4xX1xX73xX3xX31xX8adxX14xX62xX3xXc2xXdxX2axX4xX3xX1xX30xX3xXc2xX118dxX14xX62xX3xX42xX31xX6xX14xX3xX31xfa8axXexX3xX1xX73xX72xX14xX3xXexX73xX72xX14xX3xX5xXc3xX4xX3xX5xX24cxX26dxX14xX62xX3xX23xX1xXee2xXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX5xX72xX3xX82xXdxX471xX19xX3xX23xX1xX834xX14xX62xX3xXexX1xXc3xX4xX3xXexX20xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX2xX165xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX127xX125xX34cxX169xX5xX2xX2xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX3e7xXexX1xX10xX7exX3e7xX17d5xX17d5x7c5dxX5exXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX173xX6xX5xXdxX62xX14xX16xX3xX180xX19xX7xXexXdxX1f3xX30xX12axXaxX12xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX82xX13f3xXexX3xXexX31xX73xX14xX62xX3xXexX37xX14xX1xX3xXexX31xX847xX14xX62xX3xX64xX93xX73xX3xX82xX1axX14xX62xX3xX4xX6xX73xX3xX23xXe3xX3xXexX3bxX3xX23xX1xXdxX3xX5xXc3xX4xX3xX5xX24cxX26dxX14xX62xX3xX4xX8fxX6xX3xXcxXb2xX14xX62xX3xXexX1xX25xX14xX62xX3xXa76xX6xX7xX1xX6xX31xX3xX6xX5xX173xX5f2xX7xX7xX6xX5bxX3xX62xXdxX72xX14xX1xX3xX5xX847xXdxX3xX5xXacxX14xX1xX3xXexX1xXb2xX3xX2dxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX14xX6xX7exX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX3bxX3xXexX6xX30xX3xX5xXc3xX4xX3xX5xX24cxX26dxX14xX62xX3xX14xXb2xXdxX3xX5bxXee8xX30xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX2xX15exXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX134xX2xX2xX2xX5xX2xX165xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX2xX15exX3e7xX5f1xX19fcxX5exX5efxXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX12xX58xXdxX2axX14xX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX82xXacxX3xX2dxX3xX31xX7bxXexX3xX62xX6exX14xX3xX4xX6xX73xX3xX14xX62xX19xX30xXa8xX14xX3xXd1xX73xX5xX6xX14xX3xX5bxX73xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX4xX1xXdxX20xX7exX3xX82xX1faxX14xX62xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX14xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7exX7xX173xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX14xX1xX16xX3xX4xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX7xX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX2xX134xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX49xX49xXdxXeaxX64xX6xX73xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeaxXc2xX14xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX15exX136xX49xX2xX136xX15dxX5bxX165xX2xX136xX165xX169xX15exX34cxXexX127xX127xX127xX5xX2xX15exXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX173xXbxX1xX73xXexX73xX173xX73xX31xXdxX62xXdxX14xX6xX5xX173xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX49xX49xXdxX7exX6xX62xX10xX7xXeaxXc2xX73xXc2xXeaxXc2xX14xX49xX19xXbxX5xX73xX6xX5bxX10xX5bxX49xX7exXbxX169xXexX7xX34cxX6xX165xX64xX6xX73xX180xX34cxX5xX180xX73xX7xX10xX262xX62xX262xX49xX165xX136xX2xX15dxX3e7xX136xX34cxX3e7xX165xX134xX49xX7xX30xX31xXdxX6xX2xX134xX3e7xXc35xX19fcxX10c8xXa75xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX73xX14xXaxX12xX5exX1xX60xX14xX62xX3xX4xX1xXdxX20xX4xX3xX129xX10xX3xX64xX19xX11edxXexX3xX14xX25xXdxX3xX82xX19xX834xXdxX3xX14xX1xX6xX19xX3xX2dxX3xX23xX1xX19xX3xXc2xXc3xX4xX3xX62xX6exX14xX3xX64xXdxXa8xX14xX3xX62xXdxX237xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX173xX2fxX30xX31xXdxX6xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX31xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX173xXexX1xX19xX7exX64xX173xX6xX14xX5bxX173xX7xX6xXbxX73xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7bxX14xX3xX4xX834xX14xX62xX3xX5xX237xX14xX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXcxX635xX30xX3xX5exX6xX7exX90dxX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX93xXbxX3xX7xX93xXexX3xXc2xX1210xX14xX62xX3xXd1xX73xX5xX6xX14xX3xXc2xX237xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX31xX10xX1f3xX9xXaxX49xX262xX19xX73xX4xX173xXexX10xX49xXexX6xX14xX173xX4xX73xX14xX62xX173xX5xX73xX14xX173xXbxX1xXdxX6xX173xXexX6xX30xX173xX14xX6xX7exX173xX262xX19xX6xX14xX173xX5bxX73xXdxX173xX7xX30xX31xXdxX6xX173xX6xXbxX173xX7xX6xXexX173xXc2xX19xX14xX62xX173xX62xX73xX5xX6xX14xX173xXc2xX73xXdxX173xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX49xX2xX127xX15dxX136xX15dxX165xXeaxX1xXexX7exXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX49xX7exX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX165xX136xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX165xX15dxX49xX2xX15exX134xX5bxX136xX2xX34cxX136xX165xX134xX15dxXexX15dxX134xX127xX5xX125xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc2xX12xX0xX7xXexX31xX73xX14xX62xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7bxX14xX3xX4xX834xX14xX62xX3xX5xX237xX14xX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXcxX635xX30xX3xX5exX6xX7exX90dxX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX93xXbxX3xX7xX93xXexX3xXc2xX1210xX14xX62xX3xXd1xX73xX5xX6xX14xX3xXc2xX237xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX31xX10xX1f3xX9xXaxX49xX262xX19xX73xX4xX173xXexX10xX49xXexX6xX14xX173xX4xX73xX14xX62xX173xX5xX73xX14xX173xXbxX1xXdxX6xX173xXexX6xX30xX173xX14xX6xX7exX173xX262xX19xX6xX14xX173xX5bxX73xXdxX173xX7xX30xX31xXdxX6xX173xX6xXbxX173xX7xX6xXexX173xXc2xX19xX14xX62xX173xX62xX73xX5xX6xX14xX173xXc2xX73xXdxX173xXdxX7xX31xX6xX10xX5xX49xX2xX127xX15dxX136xX15dxX165xXeaxX1xXexX7exXaxX12xXcxX7bxX14xX3xX4xX834xX14xX62xX3xX5xX237xX14xX3xXbxX1xX3fxX6xX3xXcxX635xX30xX3xX5exX6xX7exX90dxX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX93xXbxX3xX7xX93xXexX3xXc2xX1210xX14xX62xX3xXd1xX73xX5xX6xX14xX3xXc2xX237xXdxX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX31xX73xX14xX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xX5efxX10xX19xXexX10xX31xX7xX90dxX3xX4xX93xX4xX3xX5xXc3xX4xX3xX5xX24cxX26dxX14xX62xX3xX18xX1xX3fxX14xX1xX3xXbxX1xX8fxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX82xXacxX3xX62xXdxX72xX14xX1xX3xX262xX19xX30xX471xX14xX3xX23xXdxXe3xX7exX3xX7xX73xX93xXexX3xX14xX62xX834xXdxX3xX5xX72xX14xX62xX3xX613xX6xX7xX1xX6xX31xX6xX3xX2dxX3xXexd7d0xX14xX1xX3xXa75xX19xX14xX10xXdxXexX31xX6xX3xXexX31xX73xX14xX62xX3xX14xX62xX72xX30xX3xX2xX127xX49xX34cxXeaxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc2xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa75xX19xX25xX4xX3xX23xXedexX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX19xX14xX62xX3xX64xX6xX30xX3xXexX847xXdxX3xXc99xX6xX31xX6xX6xX3xX7xX6xX19xX3xX34cxX3xX14xXc85xX7exX3xX4xX1xX24dxX3xX82xX26dxXdxXaxX3xX1xX31xX10xX1f3xX9xXaxX49xX5bxXdxX10xX7exX173xX14xX73xX14xX62xX49xX262xX19xX73xX4xX173xX23xX30xX173xX7xX30xX31xXdxX6xX173xXexX19xX14xX62xX173xX64xX6xX30xX173xXexX6xXdxX173xX5bxX6xX31xX6xX6xX173xX7xX6xX19xX173xX34cxX173xX14xX6xX7exX173xX4xX1xX73xX173xX5bxX73xXdxX49xX2xX127xX34cxX169xX15dxX15exXeaxX1xXexX7exXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX49xX7exX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX165xX136xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX165xX15dxX49xX2xX136xX15dxX5bxX127xX2xX125xX127xX34cxX134xX2xXexX165xX15exX169xX5xX165xX173xX15exX15dxX169xX15exX136xX2xX125xX173xX15exX129xX165xX173xX34cxX136xX136xX129xX134xX125xX34cxXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc2xX12xX0xX7xXexX31xX73xX14xX62xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa75xX19xX25xX4xX3xX23xXedexX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX19xX14xX62xX3xX64xX6xX30xX3xXexX847xXdxX3xXc99xX6xX31xX6xX6xX3xX7xX6xX19xX3xX34cxX3xX14xXc85xX7exX3xX4xX1xX24dxX3xX82xX26dxXdxXaxX3xX1xX31xX10xX1f3xX9xXaxX49xX5bxXdxX10xX7exX173xX14xX73xX14xX62xX49xX262xX19xX73xX4xX173xX23xX30xX173xX7xX30xX31xXdxX6xX173xXexX19xX14xX62xX173xX64xX6xX30xX173xXexX6xXdxX173xX5bxX6xX31xX6xX6xX173xX7xX6xX19xX173xX34cxX173xX14xX6xX7exX173xX4xX1xX73xX173xX5bxX73xXdxX49xX2xX127xX34cxX169xX15dxX15exXeaxX1xXexX7exXaxX12xXa75xX19xX25xX4xX3xX23xXedexX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX19xX14xX62xX3xX64xX6xX30xX3xXexX847xXdxX3xXc99xX6xX31xX6xX6xX3xX7xX6xX19xX3xX34cxX3xX14xXc85xX7exX3xX4xX1xX24dxX3xX82xX26dxXdxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX31xX73xX14xX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX18xX24dxX3xX4xX8fxX6xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX5xX847xXdxX3xXexX19xX14xX62xX3xX64xX6xX30xX3xXexX847xXdxX3xXexX1xX72xX14xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX7exXdxX471xX14xX3xX5exX6xX7exX3xXc99xX6xX31xX6xX6xX3xX23xXe3xX3xXexX3bxX3xX14xXc85xX7exX3xX165xX136xX2xX2xX90dxX3xX7xX6xX19xX3xX23xX1xXdxX3xX262xX19xX635xX14xX3xX82xX1axXdxX3xX4xX1xX3fxX14xX1xX3xXbxX1xX8fxX3xX62xXdxX72xX14xX1xX3xX5xX847xXdxX3xX262xX19xX30xX471xX14xX3xX23xXdxXe3xX7exX3xX7xX73xX93xXexX3xXexX1xX72xX14xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX14xX72xX30xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc2xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX25xX3xXbxX1xXee8xX14xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX31xX73xX14xX62xX3xX64xX72xX14xX3xX4xX24dxX3xX613xf1dcxX3xX173xX3xX5exX62xX6xX3xXexX847xXdxX3xXcxX1xX24cxX26dxX14xX62xX3xX82xX212exX14xX1xX3xXcxX31xX19xX7exXbxX3xX173xX3xX7c5xX19xXexXdxX14xXaxX3xX1xX31xX10xX1f3xX9xXaxX49xX5bxXdxX10xX7exX173xX14xX73xX14xX62xX49xX7xX73xX173xXbxX1xX6xX14xX173xX7xX30xX31xXdxX6xX173xXexX31xX73xX14xX62xX173xX64xX6xX14xX173xX4xX73xX173xX7exX30xX173xX14xX62xX6xX173xXexX6xXdxX173xXexX1xX19xX73xX14xX62xX173xX5bxXdxX14xX1xX173xXexX31xX19xX7exXbxX173xXbxX19xXexXdxX14xX49xX2xX127xX34cxX15dxX169xX136xXeaxX1xXexX7exXaxX12xX0xXdxX7exX62xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX49xX7exX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX165xX136xX49xX14xX10xX11exX7xX49xX2xX15dxX165xX15dxX49xX2xX136xX125xX5bxX134xX136xX127xX165xX127xX136xX136xXexX2xX136xX34cxX136xX5xX2xXeaxX180xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX14xX1xX37xX14xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc2xX12xX0xX7xXexX31xX73xX14xX62xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX25xX3xXbxX1xXee8xX14xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX31xX73xX14xX62xX3xX64xX72xX14xX3xX4xX24dxX3xX613xX2425xX3xX173xX3xX5exX62xX6xX3xXexX847xXdxX3xXcxX1xX24cxX26dxX14xX62xX3xX82xX212exX14xX1xX3xXcxX31xX19xX7exXbxX3xX173xX3xX7c5xX19xXexXdxX14xXaxX3xX1xX31xX10xX1f3xX9xXaxX49xX5bxXdxX10xX7exX173xX14xX73xX14xX62xX49xX7xX73xX173xXbxX1xX6xX14xX173xX7xX30xX31xXdxX6xX173xXexX31xX73xX14xX62xX173xX64xX6xX14xX173xX4xX73xX173xX7exX30xX173xX14xX62xX6xX173xXexX6xXdxX173xXexX1xX19xX73xX14xX62xX173xX5bxXdxX14xX1xX173xXexX31xX19xX7exXbxX173xXbxX19xXexXdxX14xX49xX2xX127xX34cxX15dxX169xX136xXeaxX1xXexX7exXaxX12xX2fxX25xX3xXbxX1xXee8xX14xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXexX31xX73xX14xX62xX3xX64xX72xX14xX3xX4xX24dxX3xX613xX2425xX3xX173xX3xX5exX62xX6xX3xXexX847xXdxX3xXcxX1xX24cxX26dxX14xX62xX3xX82xX212exX14xX1xX3xXcxX31xX19xX7exXbxX3xX173xX3xX7c5xX19xXexXdxX14xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX31xX73xX14xX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX1xX25xX4xX3xX5xXdxX2axXexX3xXexX847xXdxX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xX4xX1faxX3xXexX1xXe3xX3xX82xX6xX14xX62xX3xX5bxX6exX14xX3xX82xXdxX3xXexX237xXdxX3xX7exX1axXexX3xX23xX20xXexX3xXexX1xX1870xX4xX3xX14xX62xX73xX847xXdxX3xX62xXdxX6xX73xX90dxX3xXexX31xX73xX14xX62xX3xX64xX25xXdxX3xX4xX68xX14xX1xX3xX613xX2425xX90dxX3xX5exX62xX6xX3xXc2xX72xX3xX42xX7xX31xX6xX10xX5xX3xX82xX24cxX26dxX4xX3xX4xX1xX73xX3xX5xX72xX3xX82xX6xX14xX62xX3xX5bxX72xX14xX3xX129xX20xXbxX3xX7exX1axXexX3xXexX1xXee2xX6xX3xXexX1xX19xXee8xX14xX3xX5bxX19xX30xX3xXexX31xX37xX3xX262xX19xX30xX471xX14xX3xX5xXc3xX4xX3xX4xX8fxX6xX3xXcxXb2xX14xX62xX3xXexX1xX25xX14xX62xX3xX2fxX30xX31xXdxX6xX3xXa76xX6xX7xX1xX6xX31xX3xX6xX5xX173xX5f2xX7xX7xX6xX5bxX3xX82xXe3xX3xX82xXb2xXdxX3xX5xX7bxX30xX3xX14xX1xX60xX14xX62xX3xX4xX6xX7exX3xX23xX20xXexX3xX4xX8fxX6xX3xX5exX62xX6xX3xXc2xX471xX3xX23xXdxX471xX7exX3xX4xX1xX20xX3xX68xX14xX1xX3xX1xX24cxX2dxX14xX62xX3xX4xX8fxX6xX3xX42xX31xX6xX14xXeaxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc2xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX19xX5xX12xX0xX5bxXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxXc2xX12xX0xX49xX5bxXdxXc2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX73xX19xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xX17d5xX1579xX17d5xXeaxX17d5xX5exX0xX49xXbxX12