5 hướng hoàn thiện để xe tăng đáp ứng đòi hỏi của chiến tranh hiện đại
Phương Tây đang chú trọng phát triển xe tăng đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của chiến tranh hiện đại.
41e2x61daxac01xbd5exbef1x61ecxabdbx8ad8x85d8xX7x7773x537fx8cbfx73f0x6ac8x5eb2xX5x8e24xXax647fxa97dxX3xX1x49cbxb74dxa029xb772xX3xX1xaa88x476fxX18xX3xXexX1xXdx7464xX18xX3xbe4ax85c9xX3xb473xX10xX3xXexbe34xX18xX19xX3xX26xb9bcxXbxX3x7aecxX18xX19xX3xX26x9bb1xXdxX3xX1x9fd8xXdxX3xX4xa25axX6xX3xX4xX1xXdx63b7xX18xX3xXex4c27xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX23xX18xX3xX26x6f94xXdxX0x6dfcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa48xX10xX6xb7cfxXaxX12x47c2xX1xX16x61afxX18xX19xX3xXcx65c5x7672xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX4xX1x5096xX3xXexX4cxb8c0xX18xX19xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX4cxXdxX27xX18xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX26xX32xXbxX3xX35xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX26xX3axXdxX3xX1xX3exXdxX3xX18xX19xX1dxX78xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX4xX6xX1cxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX23xX18xX3xX26xX57xXdxa726xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d8cxX18xXexX10xX4cxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXex4e9bxX6xX5xXdxX19xX18x8dd3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cx8778xXaxX12xX2xXd6xX3xX69xX23xX3xXexX1x5a7axX18xX19xX3x7a46x53d4xX1cxX3x920bxX23xX3xXex787dxX4xX1xX3xX4xc0a0xX4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9584xX1cxX6cxX78xXaxX12x4bf2xX6x9e9cxX3x9475x7c1cxXexX3xXexX1x4450xXbxX3x80c0x480cxX3xX11ax641fxX3xX11axX3exX3xX11axaaa7x87c5xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xXbxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXcxX77xX78xX3xX11ax747exXexX3xX26x4cf6xX140xX3xX26xX16x79c1xX4xX3xX4xX1xX81xX3x9dcdxX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX4cxXdxX27xX18xX3xXexX4cx51a9xX3xX5xX57xXdxX10bxX3xX18xX1xXdxb6bcxX140xX3xXexX122xX18xX1xX3xX18xX2dxX18xX19xX156xX3xX4xX11bxX3xX142xX17xXdxX3xX11exX1dxX3xX26xX16xX175xX4xX3xX1xbf89xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexbae6xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1xX16xX72xX18xX19xX3xXexX4cx4a08xX18xX1xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xXexX1x8e36xXdxX3x5f96xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3x5826xX57xX18xX1xX156xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX29xX10xX142xX3xX29xa832xXexX3xX26xX27xX3xXexX122xX4xX1xX3xX1xX175xXbxX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1xX48xX3xX1xX23xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX1xX10xX1cxXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12x9c38xX1xX1d9xX3xX18xX1x85efxX18xX19xX3xXexXdxX48xX18xX3xX11axX143xX3xXexX4cxX1cxX18xX19xX3xX4x7cefxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX23xX3xX4xX11bxX142xX3xX11axXdxX48xX18xX3xX11exX1dxX3xX26xXdxX23xX18xX3xXexX1cxX32xX18xX156xX3xX69xX23xX3xXexX1xX116xX18xX19xX3xX138xX11bxX1cxX3xX11exX23xX3xX1dcxX1xX42xX3xX26xX143xX18xX19xX3xa6e7x688dxX4xXexXdxX11exX10xX3xX6fxX4cxX1cxXexX10xX4xXexXdxX1cxX18xX3xX13exX78xX7xXexX10xX142xX7xX3xXfdxX3xX291xX6fxX13ex78b8xX3xX4cxX6xX3xX26xX1d9xXdxX3xXexX1bcxX3xXexX1xX1d9xXdxX3xX1dcxX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xX1e8xX57xX18xX1xX156xX3xX4xX3axX18xX3xX18xX1xXdxX195xX140xX3xX1xX57xX18xX3xX4xX1xX48xX3xX18xX1xX16xX3xX14bxX1xX11bxX3xX18xX2dxX18xX19xX3xXbxX1xX11bxX18xX3xX35xX18xX19xX3xXexX16xX72xX18xX19xX3xX26xX116xXdxX3xX4xX1xX148xX142xX3xX26xX116xXdxX3xX11exX17xXdxX3xXexX155xX18xX3xX5xa49axX6xX3xX4xX1xX116xX18xX19xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX6cxc09cxX18xX19xX3xXexX1xX140xX116xX4xX3xX18x86ddxX3xX142xX57xX18xX1xX3xX290xX69x6978xX291xXcxX2b0xX3xX11exX1dxX3xX11ex6169xX3xX14bxX1xX122xX3xX4xX1xX116xX18xX19xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX11axX143xX3xX11axXdxX18xX1xX156xX3xX26x6ec6xX3xX4x4ed4xX3xX18xX1xXdxX195xX140xX3xX14bxX1xX11bxX3xX18xX2dxX18xX19xX3xX1xX72xX18xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX142xX6xX4cxX19xXdxX18xX103xX3x9520xXbxX29xX3xX6xX140xXexX1cxX10bxXaxX12xX0xXexX11axX1cxX6cxX78xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX142xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX142xX7xXfdxXbxX1xX1cxXexX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX1xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX3xXexX1xXdxX23xX18xX3xX26xX27xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX26xX32xXbxX3xX35xX18xX19xX3xX26xX3axXdxX3xX1xX3exXdxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX23xX18xX3xX26xX57xXdxX3xX1xX1cbxX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5axX5axXdxXd6xX11axX6xX1cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXd6xX11exX18xX5axX18xX10x5843xX7xX5axX390x5fbcx4ef1xX434xX5axX2xX433x94e5xX6cxX390xX390xX390xX434x6929xX13xX2xXexX43fxX13xX43fx73fdxX5xX2xXd6x9319xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX1xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX3xXexX1xXdxX23xX18xX3xX26xX27xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX26xX32xXbxX3xX35xX18xX19xX3xX26xX3axXdxX3xX1xX3exXdxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX23xX18xX3xX26xX57xXdxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXfdxXbxX1xX1cxXexX1cxXfdxX1cxX4cxXdxX19xXdxX18xX6xX5xXfdxX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX103xX5axX5axXdxX142xX6xX19xX10xX7xXd6xX11exX1cxX11exXd6xX11exX18xX5axX140xXbxX5xX1cxX6xX6cxX10xX6cxX5axX11axX18xX10xX4xXbxX142xX6cxb433xX42fxX433xX5axX390xX433xX390xX433x9e92xX433xa18fxX4e3xX2xX439xX5axX18xX6xXexXdxX1cxX18xX6xX5xXdxX18xXexX10xX4cxX10xX7xXexX4e3xX1cxX4cxX19xX4e3xb580xX78xX1xX142xXd6xX44axXbxX19xXaxX3xX6cxX6xXexX6xXfdxX6cxX10xX7xX4xX9xXaxX6fxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXcxX77xX78xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX81xX3xXexX4cxX85xX18xX19xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX4cxXdxX27xX18xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX26xX32xXbxX3xX35xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX26xX3axXdxX3xX1xX3exXdxX3xX18xX19xX1dxX78xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX4xX6xX1cxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX23xX18xX3xX26xX57xXdxX10bxX3xX23exX19xX140xX1b3xX18xX103xX3xX23exXe6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX6xXbxXexXdxX1cxX18xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexXfdxX6xX5xXdxX19xX18xX103xX3xX44axX140xX7xXexXdxX4ffxX78xX10bxXaxX12xX6fxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXcxX77xX78xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX81xX3xXexX4cxX85xX18xX19xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX4cxXdxX27xX18xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX26xX32xXbxX3xX35xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX26xX3axXdxX3xX1xX3exXdxX3xX18xX19xX1dxX78xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX4xX6xX1cxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX23xX18xX3xX26xX57xXdxX10bxX3xX23exX19xX140xX1b3xX18xX103xX3xX23exXe6xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX4cxX12xX0xX5axXexX11axX1cxX6cxX78xX12xX0xX5axXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xX291xX6fxX13exX3xX291xX4ffxX19xX1xX6xX18xXdxXexX3xX4xX42xX6xX3xX23exX19xX6xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX5xX1dxX3xX4xX361xX3xX14bxX1xX11bxX3xX18xX2dxX18xX19xX3xX26xX32xX18xX1xX3xX4xX1x64b5xX18xX3xX4xX11bxX3xX26xX57xX18xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xXd6xX3xX291xX6fxX13exX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX6xX78xX3xX26xX331xXdxX3xX11exX195xX3xX4xX72xX3xX11axX11bxX18xX3xX142xX143xXexX3xX7xX116xX3xX14bxX1xX122xX6xX3xX4xX57xX18xX1xX3xX4xX42xX6xX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX14bxX48xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX156xX3xX11exX1cbxX3xX4xX1xX81xX18xX19xX3xX18xX1x41efxX3xX7xX1cxX3xX11exX17xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX1xX23xX3xXexX1xX116xX18xX19xX3xX19xXdxX32xXbxX3xXbxX1xX11bxX18xX3xX35xX18xX19xX3xX18xX331xXd6xX3x4fb7xXdxX142xX3xXexX127xX3xXexX1xX32xXbxX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX14bxX48xX3xX4xX343xX3xX11exX195xX3xXexX122xX18xX1xX3xX4xX72xX3xX26xX143xX18xX19xX156xX3xX1xX3exX6xX3xX5xX127xX4xX3xX11exX1dxX3xX11exX3exX3xX19xXdxX32xXbxX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX14bxX1xX257xX18xX19xX3xX4xX3axX18xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX32xXbxX3xX6cxb6b7xX18xX19xX3xX14bxX1xXdxX3xX291xX6fxX13exX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX26xX11bxX142xX3xX18xX1xX148xX18xX3xXbxX1xX170xX18xX3xX18xX1dxX1cxX3xX4xX1xX35xX4xX3xX18xX2dxX18xX19xX3xX11exX3exX3xX19xXdxX32xXbxX3xX11axbc28xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX26xX32xX18xX1xX3xX4xX1xX6a2xX18xX3xX4xX32xX4xX3xXexX155xX18xX3xX5xX317xX6xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX11axX6xX78xX3xXexX17xXdxX156xX3xXexX4cxX1cxX18xX19xX3xX14bxX1xXdxX3xX4xX361xX3xX14bxX1xX116xXdxX3xX5xX16xX175xX18xX19xX3xXexX16xX72xX18xX19xX3xX26xX116xXdxX3xX18xX1xX705xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xX69xX170xX140xX3xX1xX48xXexX3xXex9885xXexX3xX4xX11bxX3xX4xX32xX4xX3xX291xX6fxX13exX3xX26xX195xX140xX3xX6cxX127xX6xX3xX11exX1dxX1cxX3xX4cxX6xX6cxX6xX4cxX3xX26xX27xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdxX23xX18xX3xX4xX32xX4xX3xXexX155xX18xX3xX5xX317xX6xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX11axX6xX78xX3xXexX17xXdxXd6xX3xX1dcxX32xX4xX3xX291xX6fxX13exX3xX142xX17xXdxX3xX18xX1xX82cxXexX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX4cxX6xX6cxX6xX4cxX3xX1xXdxX23xX18xX3xX26xX57xXdxX156xX3xX11axX6xX1cxX3xX19xX1b3xX142xX3xX4xX11bxX3xX4xX32xX4xX3xX4cxX6xX6cxX6xX4cxX3xX142xX11bxX18xX19xX3xX4dbxX140xX1fdxXexX3xX26xXdxX23xX18xX3xXexX317xX3xXexX122xX4xX1xX3xX4xX127xX4xX3xX290xX291xX4xXexXdxX11exX10xX3xX33axX5xX10xX4xXexX4cxX1cxX18xXdxX4xX6xX5xX5xX78xX3xX13exX4xX6xX18xX18xX10xX6cxX3xX291xX4cxX4cxX6xX78xX3xXfdxX3xX291xX33axX13exX291xX2b0xXd6xX3xX23exX1xX1d9xX3xXexX122xX18xX1xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX1cxX57xXexX156xX3xX4xX32xX4xX3xX4cxX6xX6cxX6xX4cxX3xX291xX33axX13exX291xX3xX18xX1dxX78xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX26xX27xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdxX23xX18xX3xX11exX1dxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX6cx426exXdxX3xX4xX32xX4xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX14bxX1xX32xX4xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX18xXexX10xX4cxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexXfdxX6xX5xXdxX19xX18xX103xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX10bxXaxX12xX390xXd6xX3xX23exX1xXdxX195xX140xX3xX4xX6xX142xX10xX4cxX6xX3xX1xX72xX18xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xa58exX143xXexX3xXexX4cxX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX244xX18xX19xX3xX18xX1xX16xX175xX4xX3xX26xXdxX27xX142xX3xX5xX17xX18xX3xX18xX1xX82cxXexX3xX4xX42xX6xX3xX11exX3exX3xX19xXdxX32xXbxX3xX5xX1dxX3xX5xX1dxX142xX3xX4xX1xX1cxX3xX11exXdxX23xX4xX3xX18xX1xX148xX18xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX1cbxX18xX1xX3xX1xX140xX116xX18xX19xX3xX11axX14fxX3xX1xX57xX18xX3xX4xX1xX48xXd6xX3xXcxX4cxX1cxX18xX19xX3xX14bxX1xXdxX3xXexX4cxX16xX17xX4xX3xX26xX77xX78xX3xX4xX32xX4xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX14bxX48xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX14bxX1xX10xX3xX18xX1xX1cbxX18xX156xX3xXexX1xX32xXbxX3xXbxX1xX32xX1cxX3xX11exX1dxX3xX14bxX122xX18xX1xX3xXexXdxX195xX142xX3xX11exX85xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX1cxX57xXdxX3xX26xX27xX3xX19xXdxX81xXbxX3xX14bxX122xXbxX3xX29xX10xX3xX4dbxX140xX6xX18xX3xX7xX32xXexX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX16xX1d9xX18xX19xX3xXexX116xXexX3xX1xX72xX18xX156xX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX11axX14fxX3xX4dbxX140xX6xX18xX3xX7xX32xXexX3xX18xX1dxX78xX3xX26xX16xX175xX4xX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX14bxX48xX3xX26xX27xX3xX1xX1cxX57xXexX3xX26xX143xX18xX19xX3xX11exX17xXdxX3xX11exX3exX3xX19xXdxX32xXbxX3xX18xX6a2xX18xX19xXd6xX3xX13exX127xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX4cxXdxX27xX18xX3xX19xX170xX18xX3xX26xX77xX78xX3xX11exX1dxX3xX11exXdxX23xX4xX3xXexX1xX140xX3xX18xX1xX3exX3xX4xX6xX142xX10xX4cxX6xX3xX19xXdxX32xX142xX3xX7xX32xXexX3xX4xX361xX3xX26xX143xX3xXbxX1xX77xX18xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX26xX35exX3xX14bxX1xX16cxX4xX3xXbxX1xX783xX4xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX18xX1xX244xX18xX19xX3xX1xX57xX18xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX343xX3xX18xX1dxX78xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xX9c6xX6a2xX4xX3xX6cxX326xX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX11axX14fxX3xX4xX1x56bexX3xX1xX140xX78xX3xX14bxb4b1xX3xXexX1xX140xX148xXexX3xX7xX116xX3xX11exX17xXdxX3xXbxX1xX57xX142xX3xX11exXdxX3xX4dbxX140xX6xX18xX3xX7xX32xXexX3xX434xX439xX433xX3xX26xX143xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX5xX1dxX3xXexX4cxX6xX18xX19xX3xX11axX14fxX3xXbxX1xX331xX3xX11axXdxX48xX18xX3xXexX4cxX155xX18xX3xX1xX170xX140xX3xX1xX48xXexX3xX4xX32xX4xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX156xX3xX29xX140xX3xX1xX16xX17xX18xX19xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX142xX10xX4cxX6xX3xXbxX1xX77xX18xX3xXexX32xX18xX3xX4xX140xX18xX19xX3xX4xX82cxXbxX3xXexX170xX142xX3xX18xX1xX1cbxX18xX3xX26xX170xX78xX3xX26xX42xX3xX142xX1dxX3xX14bxX1xX257xX18xX19xX3xX4xX361xX3xX26xXdxX27xX142xX3xX142xX326xX3xX26xX6xX18xX19xX3xXexX4cxX18bxX3xX18xX155xX18xX3xXbxX1xX331xX3xX11axXdxX48xX18xX3xX1xX72xX18xX156xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX4xX11bxX3xXexX4cxX155xX18xX3xXexXdxX155xX142xX3xX14bxX122xX4xX1xX3xX4xX72xX3xX142xX17xXdxX3xX18xX1xX82cxXexX3x8e4bxXfdxX434xX13xX3xX4xX42xX6xX3xX9c6xXba3xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xX9c6xX143xXexX3xXbxX1xXdxX155xX18xX3xX11axX11bxX18xX3xX18xX77xX18xX19xX3xX4xX82cxXbxX3xX9c6xX10xX4cxX14bxX6xX11exX6xX3xX4xX42xX6xX3xXe6xX7xX4cxX6xX10xX5xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX5xX1dxX3xX14bxX48xXexX3xX1xX175xXbxX3xX142xX143xXexX3xX1xX23xX3xXexX1xX116xX18xX19xX3xX18xX1xX16xX3xX11exX148xX78xX3xX11exX17xXdxX3xX4xX257xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX23xX3xXexXdxX155xX18xX3xXexXdxX48xX18xX156xX3xX4xX1xX1cxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xX14bxX122xXbxX3xX5xX32xXdxX3xX11axX155xX18xX3xXexX4cxX1cxX18xX19xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX18xX1xX148xX18xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX1cbxX18xX1xX3xX1xX140xX116xX18xX19xX3xXexX116xXexX3xX1xX72xX18xX3xX18xX1xXdxX195xX140xX3xX7xX1cxX3xX11exX17xXdxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX26xX77xX78xX3xX2xX433xX3xX18xX2dxX142xXd6xX3xX1dcxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXexX4cxX1cbxX18xX1xX3xX18xX77xX18xX19xX3xX4xX82cxXbxX3xX1dcxX1xX6xX5xX5xX10xX18xX19xX10xX4cxX3xX390xX3xX26xX27xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xX26xX82cxX140xX3xXexX4cxX155xX18xX3xX26xX14fxX6xX3xX1xX1cbxX18xX1xX3xX26xX257xX3xXexX1xX14fxX3xX4xX343xX18xX19xX3xX14bxX48xXexX3xX1xX175xXbxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX142xX10xX4cxX6xX3xX26xX14fxX18xX1xX3xX11exX14fxX3xXexX16xX72xX18xX19xX3xXexX127xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX18xXexX10xX4cxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexXfdxX6xX5xXdxX19xX18xX103xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX10bxXaxX12xX434xXd6xX3xX13exX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX26xX57xX18xX3xXexX1xX257xX18xX19xX3xX142xXdxX18xX1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12x7bc7xXdxX23xX4xX3xXexX1xX140xX3xX18xX1xX3exX3xX11exX1dxX3xX7xX11bxX18xX3xX29xX140xX82cxXexX3xX1xX1dxX18xX19xX3xX5xX1cxX57xXexX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX11axX14fxX3xX26xXdxX23xX18xX3xXexX317xX3xX11exX1dxX3xX4xX11bxX142xX3xX11axXdxX48xX18xX3xX4xX343xX18xX19xX3xX26xX35exX3xX26xX16xX175xX4xX3xX32xXbxX3xX6cxX783xX18xX19xX3xXexX4cxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX48xX3xXexX57xX1cxX3xX26xX57xX18xX3xX6cxX16xX175xX4xXd6xX3x97ffxX57xX18xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX5xX148xXbxX3xXexX4cxX1cbxX18xX1xX3xX14bxXba3xX3xXexX1xX140xX148xXexX3xX7xX116xX3xX26xX6xX18xX19xX3xXexX4cxX18bxX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexXdxX155xX140xX3xX4xX1xX140x6c4cxX18xX3xX142xX17xXdxX156xX3xX11exX17xXdxX3xX11axX11bxX18xX3xX18xX77xX18xX19xX3xX4xX82cxXbxX3xX9c6xX2xX291xX390xX1dcxX3xX26xX6a2xXexX3xX4xX32xX4xX3xX26xXdxX27xX142xX3xXexXdxX48xXbxX3xX29xX81xX4xX3xXexX4cxX155xX18xX3xX142xX6a2xXexX3xX7xX6xX140xX3xX4xX42xX6xX3xX26xX170xX140xX3xX26xX57xX18xX3xX26xX27xX3xX5xXdxX155xX18xX3xX14bxX48xXexX3xX11exX17xXdxX3xX26xX57xX18xX3xX29xX140xX78xX155xX18xX3xX19xXdxX32xXbxX3x556exXexX1xX257xX18xX19xX3xX142xXdxX18xX1x9cc5xX3xX9c6xX4e5xX390xX446xX291xX43fxXd6xX3xX1dcxX32xX4xX3xX1xX23xX3xXexX1xX116xX18xX19xX3xX4xX42xX6xX3xX23exX19xX6xX3xXexX148xXbxX3xXexX4cxX140xX18xX19xX3xX11exX1dxX1cxX3xXbxX1xX170xX18xX3xX26xX170xX140xX3xX4xX42xX6xX3xX4dbxX140xX11bxX3xX26xX57xX18xX156xX3xX11exX17xXdxX3xX1xX23xX3xXexX1xX116xX18xX19xX3xX18xX331xX3xXexX4cxX155xX18xX3xX14bxX1xX257xX18xX19xX3xX291xXdxX18xX10xXexX3xX5xX148xXbxX3xXexX4cxX1cbxX18xX1xX3xX14bxXba3xX3xXexX1xX140xX148xXexX3xX7xX116xX3xX26xXdxX195xX140xX3xX14bxX1xXdxX27xX18xX3xXexX1bcxX3xX29xX6xX3xX26xX116xXdxX3xX11exX17xXdxX3xX26xX57xX18xX3xX18xX331xX3xX142xX11bxX18xX1xX3xX290xX69xXdxX19xX1xX3xX33axX29xXbxX5xX1cxX7xXdxX11exX10xX3xXfdxX3xXc96xX4cxX6xX19xX142xX10xX18xXexX6xXexXdxX1cxX18xX3xX69xX33axXfdxXc96x97b1xX291xad9dxX2b0xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xX23exX1xX244xX18xX19xX3xX4xX11bxXdxX3xXexXdxX48xX18xX3xX14bxX1xX32xX4xX3xXexX4cxX1cxX18xX19xX3xX5x5ca2xX18xX1xX3xX11exX127xX4xX3xX18xX1dxX78xX3xX11axX6xX1cxX3xX19xX1b3xX142xX3xX26xX57xX18xX3xX69xXdxX23xX140xX3xX4dbxX140xX11bxX3xX26xX32xX18xX1xX3xXexX4cxX81xX18xX19xX3xX142xX783xX4xX3xXexXdxX155xX140xX3xX4xX6xX1cxX3xX11exX1dxX3xXexXdxX155xX140xX3xX6cxXdxX23xXexX3xX290xX291xX6cxX11exX6xX18xX4xX10xX6cxX3xX69xXdxXexX3xX33axX4ffxX4ffxXdxX4xXdxX10xX18xX4xX78xX3xX291xX18xX6cxX3x4bf1xX10xX7xXexX4cxX140xX4xXexXdxX1cxX18xX3xXfdxX3xX291xX69xX33axX291xX10d1xX2b0xX3xX4xX42xX6xX3xXec8xX35xX4xX156xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xXbxX1xX77xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX1xX1dxX18xX19xX3xXexX4cxX2dxX142xX3xX142xX11bxX18xX1xX3xX26xX57xX18xX3xX18xX1xX3exX3xX11exX17xXdxX3xX26xX143xX3xXexX4cx631cxX3xX18xX331xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX5xX148xXbxX3xXexX4cxX1cbxX18xX1xXd6xX3xX9c6xX6a2xX4xX3xX6cxX326xX3xX1xXdxX23xX18xX3xXexX57xXdxX3xX4xX1xXb9cxX3xX26xX16xX175xX4xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX3xXbxX1xX3axX18xX19xX3xX14bxX1xX257xX18xX19xX156xX3xX5xX1cxX57xXdxX3xX26xX57xX18xX3xX18xX1dxX78xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX116xX18xX19xX3xX5xX57xXdxX3xX1xX23xX3xXexX1xX116xX18xX19xX3xX4xX6xX142xX10xX4cxX6xX3xXbxX1xX77xX18xX3xXexX32xX18xX3xX11exX1dxX3xX1xX23xX3xXexX1xX116xX18xX19xX3xX4cxX6xX6cxX6xX4cxX3xX26xX16xX175xX4xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX3xX291xX6fxX13exX3xXexX4cxX155xX18xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xXexX4cxX1cxX18xX19xX3xXexX16xX72xX18xX19xX3xX5xX6xXdxXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX18xXexX10xX4cxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexXfdxX6xX5xXdxX19xX18xX103xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX10bxXaxX12xX43fxXd6xX3xX1dcxX72xX3xX4xX82cxX140xX3xX18xX57xXbxX3xX26xX57xX18xX3xXexX127xX3xX26xX143xX18xX19xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xXcxX4cxX1cxX18xX19xX3xX14bxX1xXdxX3xXbxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXec8xX257xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX78xX48xX140xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xX4xX72xX3xX4xX82cxX140xX3xX18xX57xXbxX3xX26xX57xX18xX3xXexX127xX3xX26xX143xX18xX19xX3xX290xX142xX85xXdxX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xX26xX82cxX140xX3xX4xX42xX6xX3xX23exX19xX6xX3xX1xX1cxX6a2xX4xX3xX1e8xXdxX155xX18xX3xb30fxX257xX3xX26xX16xX175xX4xX3xXexX4cxX6xX18xX19xX3xX11axX14fxX3xXexX1bcxX3xX18xX1xX244xX18xX19xX3xX18xX2dxX142xX3xX2xX446xae1bxX433xX2b0xX156xX3xXbxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXcxX77xX78xX3xX4xX1xX42xX3xX78xX48xX140xX3xX7xX317xX3xX6cxX783xX18xX19xX3xXbxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX18xX57xXbxX3xX26xX57xX18xX3xXexX1xX42xX3xX4xX257xX18xX19xX3xXfdxX3xX11axX7bbxX18xX19xX3xX7xX35xX4xX3xX18xX19xX16xX1d9xXdxXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xXcxX4cxX1cxX18xX19xX3xX14bxX1xXdxX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX19xX16xX1d9xXdxX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX26xX57xXexX3xX26xX48xX18xX3xX142xX35xX4xX3xX1xXdxX23xX140xX3xX4dbxX140xX11bxX3xX11exX1dxX3xXexX116xX4xX3xX26xX143xX3xXexX140xX78xX23xXexX3xX11exX1d9xXdxX3xX11exX17xXdxX3xXbxX1xX32xX1cxX3xX4xb67cxX3xX18xX3axX18xX19xX3xX2xX390xX433xX142xX142xX3xX1xXdxX23xX18xX3xXexX57xXdxX156xX3xXexX1xX1cbxX3xX18xX1xX244xX18xX19xX3xX11axX143xX3xX18xX57xXbxX3xX26xX57xX18xX3xXexX127xX3xX26xX143xX18xX19xX3xX11exX17xXdxX3xX4xX138fxX3xX18xX3axX18xX19xX3xX5xX17xX18xX3xX1xX72xX18xX3xX18xX1xX16xX3xXbxX1xX32xX1cxX3xX29xX10xX3xX2xX43fxX433xX3xX1xX1cxX6a2xX4xX3xX2xX13xX390xX142xX142xX3xXexX1xX6xX78xX3xXexX1xX48xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX19xX16xX1d9xXdxX3xX26xX6xX18xX19xX3xX26xX16xX175xX4xX3xX26xX195xX3xX29xX140xX82cxXexXd6xX3xX1e8xX17cxX3xX6cxX1cxX3xXbxX1xX11bxX18xX3xX26xX116xXdxX3xX4xX42xX6xX3xXbxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXcxX77xX78xX3xX26xX116xXdxX3xX11exX17xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX72xX3xX4xX82cxX140xX3xX18xX57xXbxX3xX26xX57xX18xX3xXexX127xX3xX26xX143xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX78xX48xX140xX3xX6cxX1cxX3xX16xX140xX3xXexX1xX48xX3xX142xX1dxX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX11exXdxX155xX18xX3xXexX1xX35xX3xXexX16xX3xX4xX42xX6xX3xX14bxX122xXbxX3xX29xX10xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX142xX6xX18xX19xX3xX5xX57xXdxX3xX5xX1dxX3xX18xX1xX148xX18xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX1cbxX18xX1xX3xX1xX140xX116xX18xX19xX3xX11exX1dxX3xX11axX11bxX1cxX3xX6cxX16xX138fxX18xX19xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX18xXexX10xX4cxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexXfdxX6xX5xXdxX19xX18xX103xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX10bxXaxX12xX13xXd6xX3xXcxX122xX4xX1xX3xX1xX175xXbxX3x9f95xX291xXe5bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xX13exX127xX3xX4cxX6xX3xX26xX1d9xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX142xX32xX78xX3xX11axX6xX78xX3xX14bxX1xX257xX18xX19xX3xX18xX19xX16xX1d9xXdxX3xX5xX32xXdxX3xX290xX1503xX18xX142xX6xX18xX18xX10xX6cxX3xX291xX10xX4cxXdxX6xX5xX3xXe5bxX10xX1xXdxX4xX5xX10xX7xX3xXfdxX3xX1503xX291xXe5bxX2b0xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xX1cxX3xXbxX1xX1fdxXbxX3xXbxX1xX16xX72xX18xX19xX3xXcxX77xX78xX3xX19xXdxX244xX3xX5xX57xXdxX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX11exXdxX155xX18xX3xXexX1xX35xX3xXexX16xX3xX4xX42xX6xX3xX14bxX122xXbxX3xX29xX10xXd6xX3xX1dcxX32xX4xX3xX1503xX291xXe5bxX156xX3xX19xXdxX116xX18xX19xX3xX18xX1xX16xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX142xX10xX4cxX6xX3xX26xX16xX175xX4xX3xXbxX1xX77xX18xX3xXexX32xX18xX156xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX4xX16xX1d9xX18xX19xX3xX18xX1xX148xX18xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX1cbxX18xX1xX3xX1xX140xX116xX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX142xX143xXexX3xX4xX32xX4xX1xX3xX26xX32xX18xX19xX3xX14bxX27xX3xX11axX7bbxX18xX19xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX4xX140xX18xX19xX3xX4xX82cxXbxX3xX4xX1xX1cxX3xX4xX1xX81xX18xX19xX3xXf6bxXexX6xXdxX156xX3xX142xX16cxXexXf76xX3xXexX4cxX155xX18xX3xX11axX170xX140xX3xXexX4cxX1d9xXdxX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX6cxX953xXdxX3xX1xX1cxX57xXexX3xX26xX143xX18xX19xX3xX4xX42xX6xX3xX14bx4bbcxX3xXexX1xX326xX3xX29xX140xX18xX19xX3xX4dbxX140xX6xX18xX1xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX1xX1cxX6a2xX4xX3xXexX4cxXdxX18xX1xX3xX7xX32xXexX3xXbxX1xX122xX6xX3xXexX4cxX16xX17xX4xX3xX26xX27xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdxX23xX18xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX4xX42xX6xX3xX26xX116xXdxX3xXbxX1xX16xX72xX18xX19xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX1cxX6cxX78xXaxX12xX103bxXdxX244xX3xX5xX57xXdxX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX11exXdxX155xX18xX3xXexX1xX35xX3xXexX16xX3xX19xXdxX81xXbxX3xX4dbxX140xX11bxX18xX3xX5xX17cxX3xX18xX1xX244xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX48xX4xX3xX1503xX291xXe5bxX3xX26xX27xX3xX4dbxX140xX6xX18xX3xX7xX32xXexX3xX142xX257xXdxX3xXexX4cxX16xX1d9xX18xX19xX3xX29xX140xX18xX19xX3xX4dbxX140xX6xX18xX1xX3xX29xX10xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX4xX361xX3xXexX1xX27xX3xX5xX1dxX3xX142xX143xXexX3xX5xX175xXdxX3xXexX1xX48xX3xX26xX32xX18xX19xX3xX14bxX27xX3xXexX4cxX155xX18xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xXexX4cxX16xX1d9xX18xX19xXd6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX1cxX140xX4cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xXe5bx6e04xXe5bxX0xX5axXbxX12