Ảnh Ford Focus 2019: Lột xác toàn diện
Ford Focus 2019 - thế hệ thứ 4 đã mang tới những thay đổi ấn tượng ở thiết kế, động cơ, hộp số, trang bị tiện nghi cũng như các tính năng an toàn hàng đầu.
18d4x5c29x62d7x896dx4d01x69c2x2854x78ecxb3f5x6d89x1a44x6c2ax520fx1c2dx5335x499axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax88ccx69b5xa26fxXexX0x4589xXaxX17xX18xX19xXexX0x52c2x4e71xX19xb55cxXexX0xXax8deexX9x4f7fxXdxX18x2731xX2fx6a5ax7c5dx820fxX5xb187xXbxXdxX17xX32xXex602cxa0f3xXaxX9xb6bfxX24x20f7xX19xX9xX3fxX24xX2cx899exX2fxX9x38b0x9d6fxX2axb4bex6e34xX9x51abx4495xXbxX9x840ex3325xX2cxX9xXbxX24x1cf8xX3cxX9xX19xX35x62b1xX3cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6f0exX17xX18xX19xX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9x510fxX9xXbxXax7c2exX9xXaxX5fxX9xXbxXax3e86xX9x2375xX9xa29ex4250xX9xXcxX18xX3cx3777xX9xXbx2050xX35xX9xX3cxXax4d4fxX3cxX9cxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX96x62a2xX35xX9x6d00xX3cxX9xXbx3943xb2ebxX3cxX9cxX9x8a38xX9xXbxXaxX35xX8bxXbxX9x4b04xX8bx3fbfxX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX2cx6fe6xXc4xX9xXaxX51xX33xX9xX2fx3f2fxXc4xX9xXbxX41xX18xX3cxX9cxX9xX23xb147xX9xXbxX35xX5fxX3cxX9xX3cxX9cxXaxX35xX9xX2cx7956xX3cxX9cxX9xX3cxXaxXb5xX9xX2cxX55xX2cxX9xXbx316cxX3cxXaxX9xX3cx4398xX3cxX9cxX9xX18xX3cxX9xXbxX24xX5axX3cxX9xXaxX5axX3cxX9cxX9xX96x2397xX47x643cxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54x9075xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111x56acxX3cxX1cxX3cxX17x30aaxX2fxX1cxX2ax56e7xX2ax54e2xX1cxX2axX4bxX4axX19x311axX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX2axX4dxX4bxX2axXdxX4bxX111x2007xX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9x2bbcxX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xX2fx71f8xX9xX19x9bd4xX3cxX9cxX9xXaxX5fxX9xXc2xXaxX47xX3cxX9cxX9xX9cxX10fxXcxX9xX4xX4axX9xXaxX24xX5axX3cxX9xXbxX24xX5axX3cxX9xXcxX9fxX35xX111xX9x5e83xX9fxX35xX9xXaxX5fxX9xXc2xXaxX47xX3cxX9cxX9xX9cxX10fxXcxX9xX3cxX5axX26xXc4xX9xX2cxXaxX35x6db6xX47xX9xX19xX5axX35xX9xX2cx3c5cxX18xX9xX54xX17xX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xXbxXfdxX3cxX9cxX9xXbxXax2344xXcxX9xX195xX19bxX9xXcxXcxX9xX9cxX35x45ebxX33xX9xXbxXfdxX3cxX9cxX9xX19xX35xX5fxX3cxX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xX2fxX235xX9xX19xX238xX3cxX9cxX9xX23xX28exX3cxX9xXbxX41xX24xX3cxX9cxX9xX54xX17xXc4xX9xXbxXfdxX3cxX9cxX9xX2cxXb5x60aaxX3cxX9cxX9xX96xX51xX9xX2cxX92xX3cxX9cxX9xXbxX9fxX35xX9xX4axX4bx6581xXc4xX9xX9cxX35x94dfxXcxX9xXbxX41x7db6xX3cxX9cxX9xXdxXb5xXb6xX3cxX9cxX9xXbxX9fxX35xX9xX193xX193xX9xXc2xX9cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX19bxX94xX195xX4dxXdxX2axX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX25bxX274xX9xXbxXaxX35xX8bxXbxX9xXc2xX8bxX9xX3cxX9cxX24x7000xX35xX9xXbxXaxXb1xXbxXc4xX9xX2fx5830xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX2cxXax9004xX3cxXaxX9xX19x9fabxX9xX3cxXax4fa1xX3cxX9xX41xX18xX9xX3cxXaxXb1xXbxX9xXdxX5axX9xXbaxX9xXbxXaxX35xX8bxXbxX9xXc2xX8bxX9xX96xX10fxX47xX9xX54xX17xX111xX9xX71xX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xX96xab3dxX3cxX9xX33xXaxX18xX9xXbxX41xX28exX3cxX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xXbxXaxX35xX8bxXbxX9xXc2xX8bxX9xXbxXaxX18xX3cxXaxX9xXcxX2dfxX3cxXaxX9xX18axX5axX9xXb1xX3cxX9xXbxXb5xXb6xX3cxX9cxX9xXaxXccxX3cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX4dxX2axX19bxX2axXdxX4axX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbx3ffcxX2axX195xX4axXdxX19bxX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18fxX35xX19xXbxXaxX4exX193xX2axX4bxX33xX54xX133xXaxX17xX35xX9cxXaxXbxX4exX195xX94xX4bxX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX47xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX71xX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xXdxXb5xX9fxX35xX9xXbxX2dfxX3cxX9xX3cxXaxX35xX5fxXbxX9xX18axX9fxX35xX9xX2cxXaxX92xX2cxX9xX3cxXfdxX3cxX9cxX9xX96x75c1xX3cxX9cxX1cxXcxXbaxX9xX9cxX35xX299xX33xX9xX3cx8dd0xX3cxX9cxX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX5fxX47xX9x37eaxX47xX2dfxX9xXbxX35xX28exX47xX9xXbxXaxX238xX9xX3cxXaxX35xX28exX3cxX9xXdxX35xX5fxX47xX111xX9xX4xX2dfxX3cxX9xXbxX41xXb5xX9fxX2cxX9xX2cxXebxX3cxX9cxX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xXbxXaxX35xX8bxXbxX9xXc2xX8bxX9xXaxX10fxXcxX9xXaxXd4xX9xX96xX44fxXcxX9xX2cxXaxXb1xXbxX9xXbxXaxb02axX9xXbxXaxX18xX24xX9xXaxXccxX3cxX9xX3cxX9cxXb5xX2c8xX35xX9xXbxX35xX274xX3cxX9xX3cxXaxX35xX5fxXcxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX2axX4axX2axX4bxXdxX94xX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX5xXaxX8bxX9xX3cxXaxXb5xX3cxX9cxX9xXcxX5axX3cxX9xa96cxXdxX51xXbxX9xX54xX55xX2cx6c8dxX9xXb1xX3cxX9xXbxXb5xXb6xX3cxX9cxX9xX3cxXaxXb1xXbxX9xX2cxX27cxX18xX9xX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXbxXaxX43dxX2cxX9xX2fxX43dxX9xX96xX8bxX3cxX9xXbx8c14xX9xXbxX41xX18xX3cxX9cxX9xX23xXdexX9xX3cxX51xX35xX9xXbxXaxXb1xXbxX9xX2cxX27cxX18xX9xX54xX17xX111xX9x244bxX35xX72dxXcxX9xX3cxXaxXb1xX3cxX9xXbaxX9xXc2xXaxX24xX18xX3cxX9cxX9xX2cxX18xX87xX23xX35xX3cxX9xXdxX5axX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xXcxX5axX3cxX9xXaxb690xX3cxXaxX9xXbxXax6be8xX3cxX9cxX9xXbxX35xX3cxX9xX9cxX35xX2dfxX35xX9xXbxX41xXf8xX9xX193xX9xX35xX3cxX2cxXaxX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xXbxXaxX35xX8bxXbxX9xXc2xX8bxX9xXbxX55xX2cxXaxX9xX23xX35xX5fxXbxX111xX9x28baxX5axX3cxX9xXaxX903xX3cxXaxX9xXbxXaxX909xX3cxX9cxX9xXbxX35xX3cxX9xX9cxX35xX2dfxX35xX9xXbxX41xXf8xX9xX3cxX5axX26xX9xX2cxX6cbxX9xXc2xXaxX2dfxX9xX3cxXfdxX3cxX9cxX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xXaxXb6xX33xX9xaa8dxX3cxX19xX41xX24xX35xX19xX9xX96fxX47xXbxX24xX9xX18axX5axX9xX96fxX33xX33xXdxX17xX9xX4xX18xX41xX7xXdxX18xX26xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX19bxX5edxX94xX19bxXdxX195xX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX5xX41xX28exX3cxX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxXc4xX9xX3fxX24xX41xX19xX9xX2cxXebxX3cxX9cxX9xX96xX97xX9xX2fxX235xX9xX19xX238xX3cxX9cxX9xX3cxX274xX3cxX9xXbxX2dfxX3cxX9cxX9xXbxXaxX909xX3cxX9cxX9xXcxX35xX3cxXaxX9x5f47xX6x6d3axX4xX19bxX9xX18axX9fxX35xX9xX2cxX55xX2cxX9xX2cxXaxX92xX2cxX9xX3cxXfdxX3cxX9cxX9xXbxXb5xXccxX3cxX9cxX9xXbxX55xX2cxX9xX2fxX6d8xX47xX9xXaxXccxX3cxX9xX18axX9fxX35xX9xX3cxX9cxXb5xX2c8xX35xX9xXdxX55xX35xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX2axX94x9418xX195xXdxXbd8xX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX5xXaxX8bxX9xXaxX5fxX9xXbxXaxX92xX9xX94xX9xX2cxX27cxX18xX9xX19x464fxX3cxX9cxX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xXbxX41xX18xX3cxX9cxX9xX23xXdexX9xX96xX18xX9xX19xX433xX3cxX9cxX9xX2cxX55xX2cxX9xXdxX43dxX18xX9xX2cxXaxX2e4xX3cxX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX2cxXccxX9xX9cx38d0xXcxX4exX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX2cxXccxX9xX8xX2cxX24x5d3axX24xX24xX2fxXbxX9xX2axX111xX4bxX50xX9xb22exX2cxXaxX24xX9xX96xX10fxX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX909xX3cxX9cxX9xX2fxX47xXb1xXbxX9xX193xX94xX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cxXc4xX9xX4dxX4dxX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cxX9xX18axX5axX9xX2axX4axX19bxX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cx5e12xX9xX18axX5axX9xX8xX2cxX24xXcaexX24xX24xX2fxXbxX9xX2axX111xX195xX50xX9xXcb9xX2cxXaxX24xX9xX96xX10fxX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX909xX3cxX9cxX9xX2fxX47xXb1xXbxX9xX2axX94xX193xX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cxX9xX18axX5axX9xX2axX193xX4bxX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cxXcf1xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX4axX19bxX193xX4bxXdxX5edxX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX25bxX9fxX35xX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX2cxXccxX9xX8xX2cxX24xXcaexX24xX24xX2fxXbxX9xX2axX111xX195xX50xXc4xX9xX3fxX24xX41xX19xX9xX96xX97xX9xXbxX41xX18xX3cxX9cxX9xX23xXdexX9xXbxXaxX28exXcxX9xXbxXf8xX3cxXaxX9xX3cxXfdxX3cxX9cxX9xXbxX43dxX9xX3cxX9cxadebxXbxX9xX54xX26xX87xXdxX18xX3cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX35xX5fxX47xX9xX6e5xX47xX2dfxX9xXbxX35xX28exX47xX9xXbxXaxX238xX9xX3cxXaxX35xX28exX3cxX9xXdxX35xX5fxX47xX9xXbxXd4xXbxX9xXaxXccxX3cxX111xX9xX4xX2dfxX9xXaxX18xX35xX9xXbxX47x2314xX9xX2cxXaxX2e4xX3cxX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX2cxXccxX9xX8xX2cxX24xXcaexX24xX24xX2fxXbxX9xX96xX274xX47xX9xX96xX35xX9xXc2xX47axXcxX9xXaxX51xX33xX9xX2fxXd4xX9xX2fxX5axX3cxX9xXbd8xX9xX2cxXb1xX33xX9xXaxX24x2573xX2cxX9xXaxX51xX33xX9xX2fxXd4xX9xXbxX43dxX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX193xX9xX2cxXb1xX33xX9xXcxX9fxX35xX111xX9xX5xX41xX24xX3cxX9cxX9xXc2xXaxX35xX9xX96xX6cbxX9xX2cxX55xX2cxX9xXbxX47xXedexX9xX2cxXaxX2e4xX3cxX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX2cxXccxX9xX2xX35xX17xX2fxX17xXdxX9xX9cxXc9fxXcxX4exX9xX8xX2cxX24xXcaexXdxX47xX17xX9xX2axX111xX195xX50xX9xXcb9xX2cxXaxX24xX9xX96xX10fxX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX909xX3cxX9cxX9xX2fxX47xXb1xXbxX9xX4dxX94xX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cxX9xX18axX5axX9xX2axX2axX193xX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cxXcf1xX9xX18axX5axX9xX8xX2cxX24xXcaexXdxX47xX17xX9xX4axX111xX4bxX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX96xX10fxX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX909xX3cxX9cxX9xX2fxX47xXb1xXbxX9xX2axX94xX193xX9xXcxX97xX9xXdxX43dxX2cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX4dxX4axX4dxX19bxXdxX193xX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX93axX51xXbxX9xX2fxX43dxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX96xXaexX35xX9xX9cxX6d8xX26xX9xXb1xX3cxX9xXbxXb5xXb6xX3cxX9cxX9xXcxX433xX3cxXaxX9xX18axX9fxX35xX9xXc2xXaxX55xX2cxXaxX9xXaxX5axX3cxX9cxX9xX2cxXaxXf8xX3cxXaxX9xXdxX5axX9xXbxXaxX35xX8bxXbxX9xXc2xX8bxX9xX2cxX10fxX3cxX9xX2fxXd4xX9xX19xX433xX3cxX9cxX9xX3cxX299xXcxX9xX54xX24xX18xX26xX9xXbxX41xXc69xX3cxX111xX9xX5xXaxX35xX8bxXbxX9xXc2xX8bxX9xX3cxX5axX26xX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX5axX9xXc2xXaxX55xX9xX9cxX35xXd4xX3cxX9cxX9xX18axX9fxX35xX9xX2cxX55xX2cxX9xX19xXc69xX3cxX9cxX9xX54xX17xX9xb5eexX18xX9cxX47xX18xX41xX9xX50xX18xX3cxX19xX9x62a0xX24xX18axX17xX41xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX5edxX5edxX193xX195xXdxX4dxX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xXdxX47xX909xX3cxX9xXdxX5axX9xXcxX51xXbxX9xXbxX41xX24xX3cxX9cxX9xX3cxXaxXa4xX3cxX9cxX9xXaxX97xX3cxX9cxX9xX54xX17xX9xX96xX10fxX47xX9xXbxXb5xX9xXcxX433xX3cxXaxX9xXcx1a9fxX9xX18axX5axX24xX9xX3cxXaxXa4xX3cxX9cxX9xXbxXf8xX3cxXaxX9xX3cxXfdxX3cxX9cxX9xXbxXaxX909xX3cxX9cxX9xXcxX35xX3cxXaxX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xXbxX41xX18xX3cxX9cxX9xX23xXdexX9xX2cxXaxX24xX9xX54xX17xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX94xX4dxX4dxX4dxXdxX2axX4bxX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX2xX18xX3cxXaxX9xX2fxX55xX2cxXaxX9xX2cxX55xX2cxX9xXbxXf8xX3cxXaxX9xX3cxXfdxX3cxX9cxX9xX96xX55xX3cxX9cxX9xX2cxXaxX299xX9xb2dcxX9xXbxX41xX28exX3cxX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xX3cxXaxXb5xX9xXc2xX35xX72dxXcxX9xX2fxX24xX55xXbxX9xXaxX5axX3cxXaxX9xXbxX41xX903xX3cxXaxX9xXbxXaxX909xX3cxX9cxX9xXcxX35xX3cxXaxX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xXaxXb6xX33xX9xXaf3xXbxX24xX33xX9x4643xX9x9580xX24xXc4xX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xX2cxXaxX35xX8bxX47xX9xX2fxX55xX3cxX9cxX9xXbxXaxX909xX3cxX9cxX9xXcxX35xX3cxXaxX9xX19xX43dxX18xX9xXbxX41xX28exX3cxX9xXaxX24xX433xXbxX9xX96xX51xX3cxX9cxX9xX2cxX27cxX18xX9xX3cxX9cxXb5xX2c8xX35xX9xXdxX55xX35xXc4xX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xXax78b3xX9xXbxX41xXb6xX9xX96xX1511xX9xX54xX17xXc4xX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xX33xXaxX55xXbxX9xXaxX35xX5fxX3cxX9xX3cxX9cxXb5xX2c8xX35xX9xX96xX35xX9xX23xX51xXc4xX9xX2cxX2dfxX3cxXaxX9xX23xX55xX24xX9xX96xX35xX72dxXcxX9xXcx9f47xXc4xX9xX2cxX2dfxX3cxXaxX9xX23xX55xX24xX9xX9cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX909xX3cxX9cxX9xX54xX47xX3cxX9cxX9xX6e5xX47xX18xX3cxXaxXc4xX9xXaxX1511xX9xXbxX41xXb6xX9xX33xXaxX18xX3cxXaxX9xXc2xXax3175xX3cxX9xX2cxXb1xX33xXc4xX9xX2cxX2dfxX3cxXaxX9xX23xX55xX24xX9xXdxX5fxX2cxXaxX9xXdxX5axX3cxXc4xX9xXaxX1511xX9xXbxX41xXb6xX9xX96xX55xX3cxXaxX9xXdxX55xX35xX9xX2cxXaxX27cxX9xX96xX51xX3cxX9cx38faxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX4axX2axX4dxX19bxXdxX2axX2axX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX93axX51xXbxX9xX2fxXd4xX9xXbxX41xX18xX3cxX9cxX9xX23xXdexX9xX96xX55xX3cxX9cxX9xX2cxXaxX299xX9xX147cxX9xX23xX28exX3cxX9xXbxX41xX24xX3cxX9cxX9xX54xX17xX9xX3cxXaxXb5xX4exX9xX18axX909xX9xXdxXfdxX3cxX9cxX9xX19bxX9xX2cxXaxXb1xX47xX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xXaxXb6xX33xX9xX2cxX55xX2cxX9xX33xXaxXf8xXcxX9xX2cxXaxX92xX2cxX9xX3cxXfdxX3cxX9cxXc4xX9xXcxX5axX3cxX9xXaxX903xX3cxXaxX9xXaxX35xX72dxX3cxX9xXbxXaxXdexX9xXc2xXf8xX3cxXaxX9xXdxX55xX35xXc4xX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xX2fxX433xX2cxX9xXc2xXaxX909xX3cxX9cxX9xX19xX6d8xX26xXc4xX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXd4xX3cxX9cxX9xX6d8xXcxX9xXbxXaxX18xX3cxXaxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXb1xX33xX9xXcaexX14c0xX3xX9xX7xXdxX18xX26xX15b2xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX19bxX195xX19bxX19bxXdxX2axX4axX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX5xX433xX35xX9xXbxXaxXdexX9xXbxX41xXb5xX2c8xX3cxX9cxX9xX2cxXaxX6d8xX47xX9x61f6xX47xXc4xX9xX3fxX24xX41xX19xX9xXcxX18xX3cxX9cxX9xXbxX9fxX35xX9xX195xX9xX33xXaxX35xX28exX3cxX9xX23xX2dfxX3cxX9xX9cxXc9fxXcxX4exX9xXaxX18xXbxX2cxXaxX23xX18xX2cxXc2xXc4xX9xX2fxX17xX19xX18xX3cxXc4xX9xX18fxX18xX9cxX24xX3cxXc4xX9xX96fxX2cxXbxX35xX18axX17xX9xXcb9xX3cxX6d8xX3cxX9cxX9xXc2xXaxX24xX2dfxX3cxX9cxX9xX2fxX55xX3cxX9cxX9xX9cxX10fxXcxX9xX54xX17xXcf1xX9xX18axX5axX9xX25bxX35xX9cxX3cxX18xXdxX17xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xXbxX24xX33xX4exX9xX4axX33xX54xX133xX9xXcxX18xX41xX9cxX35xX3cxX87xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4exX9xX4axX33xX54xX133xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX9cxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX111xX18axX3cxX1cxX3cxX17xX18fxX2fxX1cxX2axX193xX2axX195xX1cxX2axX4bxX4axX19xX19bxX2axX94xX195xX94xX94xX19bxXbxX19bxX193xX4bxX193xXdxX2axX19bxX111xX1aaxX33xX9cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1b8xX24xX41xX19xX9xX1b8xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX87xX18xXdxX35xX9cxX3cxX4exX9xX1aaxX47xX2fxXbxX35xX1b8xX26xX133xX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xX2fxX12f8xX9xX2cxXaxXf8xX3cxXaxX9xXbxXaxX92xX2cxX9xX2cxX6cbxX9xXcxXf14xXbxX9xXbxX433xX35xX9xX2cxX55xX2cxX9xX2fxXaxX24xX18fxX41xX24xX24xXcxX9xX2cxX27cxX18xX9xXaxX97xX3cxX9cxX9xXbxX433xX35xX9xXbxXaxXdexX9xXbxX41xXb5xX2c8xX3cxX9cxX9xX2cxXaxX6d8xX47xX9xX18d1xX47xX9xXbxX8bcxX9xXbxXaxX55xX3cxX9cxX9xXbd8xX9xXbxX9fxX35xX9xX96xX6d8xX26xX111xX9xX14c2xX35xX55xX9xX23xX55xX3cxX9xX2cxXaxXf8xX3cxXaxX9xXbxXaxX92xX2cxX9xX2cxX27cxX18xX9xX54xX17xX9xX18axafd7xX3cxX9xX2cxXaxXb5xX18xX9xX96xXb5xXb6xX2cxX9xX2cxX909xX3cxX9cxX9xX23xXd4xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXaf3xX24xX47xX41xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x9701xX35xX3cxX9cxX0xX1cxX33xXexX0xX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxX35xX19xX17xX23xX18xX41xX32xXexX0xX1cxX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe