Hậu vệ lập siêu phẩm phản lưới
Pha khống chế bóng vụng về của tiền đạo vô tình biến hậu vệ đối phương thành tội đồ với bàn đá phản khó tin.
8b70xcc4cxbdcexf42dxadd8xdba8xc1b2xe635xdf09xX7x10559xc5c3x106cdx8cedx9f70xe676xX5x10479xXaxb17fxde5exf7d0xd57dxX3xe12fx10375xX3xX5xX14xXbxX3xX7xXdxa3e3xX15xX3xXbxX1xff8exdf8fxX3xXbxX1xbd4dxfd4exX3xX5xa2cexb23exXdxX0xece5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x9058xXaxX12xee85xX1xX6xX3xd587xX1xd6e2xX2bxca38xX3xX4xX1xc248xX3xf459x9ae3xX2bxX4fxX3xX17xd80axX2bxX4fxX3xX17xe125xX3xX4x1030axX6xX3xXexXdxX60xX2bxX3x94a6xdcd7xdf8cxX3xX17xfdd6xX3xXexc644xX2bxX1xX3xX55xXdxX53xX2bxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX6bxX4dxXdxX3xXbxX1xX2exb45axX2bxX4fxX3xXexX1x11028xX2bxX1xX3xXex10f62xXdxX3xX6bx11346xX3xX17xX2fxXdxX3xX55xX90xX2bxX3xX6bxe046xX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX4bxX1xX56xX3xXexXdxX2bxeebfxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9970xX6dxX44xdf70xXaxX12xX0xXdxX26xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX4xX10xcbe9xX6dxX55xe43cxX10xX4xXexX3xX44xX4fxX26xX10xX44xXdxX6xX3xX17xXdxX44xX10xX6dxX3xX26xXbxe604xX3xXdxd76cxX10xX2bxXexX10x9ca4xXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXax10b20xXdxX44xXexX1x10a06xX3xX2xf0b9xX109xd74axb31exX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX106xX3x94e0xd2dcxX109xXbxa930xX10cxXaxX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX32xX6xXbxXbxX7xX32xX6dxXbxX10xX2bxX32xX26xX10xX44xXdxX6xX32xXexX1xX15xX26xX55xe01bxXbxX9xX2bxX10xX101xX7xX32xX117xX109xX116xXefxX32xX2xX109xf492xX44xX148xX109xf1e6xX109xX14cxX117xX116xXexd767xX152xXefxX109xX5xad1exXd7xX1xX6xX15xXd7xX17xX10xXd7xX5xX6xXbxXd7xX7xXdxX10xX15xXd7xXbxX1xX6xX26xXb2xXdaxXbxX4fxXaxX3xX44xX6xXexX6xXd7xXexXc5xXbxX10xX9xXaxX17xXdxX44xX10xX6dxX32xX26xXbxXefxXaxX3xX44xX6xXexX6xXd7xX10xX2bxX4xX6dxX44xX10xX9xXaxb357xadaexd93exX14cxX2xX198xf63fxXf2xca07xf9b8xX55xb1bexX6xX19fxX101xXdxc492xX2bxX7xXdxe5b7x10938xX196x9059xe9a6xXdaxX117xX1xX32xX1a6xX152xX2bxX11axX19exXc5xX47xX1abxX152xXdax10c82xX1a1xX19exf701xX44xX26xX1abxXefxX10bxX117xXc2xX4bxX17xXc2xf2e8xX197xX26xX152xXf7xX157xX1abxX19fxX26xX5xX101xX44xX2xX4bxX32xX7xX1c0xX19fxXefxX157xX6xX4xX101xX13xX14cxXc2xX1cbxXbx10396xac49x10491xX44xX117xX1bdxX1xXc2xX148xX148x10d54xXexX19exX2bxXf7xX55xX116xX117xX197xX1cbxX1bdxX10bxX117xXc2xX1f1xX196xXexX15xX4fxX4xX55xXc2xX1bdxX1e9xX1f1xX1e8x8d28xX19cxX15xX10xX11axX2xX1adxXdaxX1aexXf2xX1xX55xX10xXdxX19cxXexX1e8xf30exX1aexX2bxX21cxXf7xX2bxX1xX1adxX1abxXf7xX44xX44xX116xX11axX32xX4fxX1a1xX1cbxX101xX109xX5xX1c0xX55xf37exX19fxX13xX4fxX2bxXefxXbxX1xXc2xX15xX101xXefxX32xX196xX1abxd77bxX4xX4bxX10bxX116x106c0xXaxX3xX44xX6xXexX6xXd7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX44xX6xXexX6xXd7xX6xXf7xX4fxX7xX9xXaxX117xX1c0xX106xX109xX106xX2xX148xX152xX106xX109xX106xX2xX106xX2xX106xX2xX109xX109xX10bxX106xX109xX106xX14cxX157xXefxX106xXefxX14cxX109xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6dxX44xXc5xXaxX12xX0xXdxX26xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xXexX1xX15xX26xX55xX3xX44xX1xXdxX44xX10xX3xXdxXf2xX10xX2bxXexX10xXf7xXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX101xXdxX44xXexX1xX106xX3xX148xX1c0xXefxXbxX11axX10cxX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX106xX3xXefxX157xX109xXbxX11axX10cxXaxX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX32xX32xXdxXb2xX55xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXb2xX17xX2bxX32xX2bxX10xX101xX7xX32xX117xX109xX116xXefxX32xX2xX109xX148xX44xX148xX109xX14cxX109xX14cxXefxX117xXexX1c0xXefxX1c0xX157xX117xX5xX109xXb2xXdaxXbxX4fxX139xXf7xX9xX14cxX109xX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX5xX14xXbxX3xX7xXdxX20xX15xX3xXbxX1xX25xX26xX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxXaxX3xX101xXdxX44xXexX1xX9xXaxX148xX1c0xXefxXaxX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX9xXaxXefxX157xX109xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6dxX15xXf7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6dxX3xX197xX198xX1e7xX0xX32xXbxX12