Những điểm mù chết người quanh xe tải
Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan tới xe tải, xuất phát từ những điểm mù của tài xế phương tiện này. Vậy làm cách nào để phòng tránh?
237ex7d13xc587xcb56xe05ax6f2cxbc82xe19cx4815xX7xdd74xab27x5620x7d2bx470axbd8bxX5xd796xXax8119x30d9xX1x83aex8f57xa263xX3x59c4xXdx6b6axae75xX3xX1cxca1cxX3xX4xX1x534exXexX3xX16xX17x6871x3d56xXdxX3xd6a1xbd8cxX6xX16xX1xX3x6234xX10xX3xXex9d7cxXdxX0x30baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe082xX10xX6xb977xXaxX12xX13xX1xXdx7370xX2dxX3x6636x4f70xX3xXexX6xXdxX3xX16xc9a6xX16xX3xX17xXdxX6x561fxX3xXexX1x4e9cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdx3276xX1cxX3xXexbd89x7e87xX16xX17xX3xX32xX36x28fcxX3xX72xX6xX3xX5xXdxX6exX16xX3xX2cxX2dxX6xX16xX3xXexafc6xXdxX3xX32xX10xX3xXexX36xXdx4cd3xX3xX32xX2dx8162xXexX3xXbxX1xabe6xXexX3xXex9bc2xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX3xX4xcff2xX6xX3xXexb1ebxXdxX3xX32xX23xX3xXbxX1xX28x9690xX16xX17xX3xXexXdx6b6exX16xX3xX16xXb4xX79x46cfxX3xc070x5841xX79xX3xX5xXb4xX1cxX3xX4xX9bxX4xX1xX3xX16xXb4xX62xX3xX19xX1bxX3xXbxX1xd21dxX16xX17xX3xXexX72xX9bxX16xX1x932cxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7916xX10xX16xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX39xX6xXbxXbxX7xX39xX62xXbxX10xX16xX39xX1cxX10xX4bxXdxX6xX39xXexX1xX2dxX1cxa864xXeaxXbxX9xX16xX10x26f8xX7xX39xX2xdd6exX2x4dddxX39xX2x4cd7xX12dxX4bxd15exX2xb442xX135x7104xX135x3ed1xXexX12dxX133xX12dx5ff0xX5xX135xXc9x8b4fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX4xX10x4cd4xX62xX121xX142xX10xX4xXexX3xX4bxX17xX1cxX10xX4bxXdxX6xX3xX54xXdxX4bxX10xX62xX3xX1cxXbxX135xXaxX3xX4bxX6xXexX6xX151xXexX79xXbxX10xX9xXaxX54xXdxX4bxX10xX62xX39xX1cxXbxX135xXaxX3xX4bxX6xXexX6xX151xX10xX16xX4xX62xX4bxX10xX9xXax41f3xXfaxbf65x49eexX127xcfa3xX4bxa75axXcbxX13xX12dxX54xXbx7c2bx5905xX1cxX4bxX48xX54xX48xX62xX54x49f1xX54xX13xX72xX133xX4xX6xX2x2fe4xXexX5x8a4fx7823xX13x28c5xX142xde7exXfaxX72xXbxX17xX10xX12dxX13xX62xX1xX7xX2dxX48xXdxX1b1xX12dxX5xX12dxa144xXdxX1c7xX139xX19dxX79xX72xX142xX48xX17xX7xX1xX4bx6517xX4xXbx47e3xX6xXdxX12bxX7xX137xX1c7xX39xX1d7x37d7xXcbxX196xX1c7x912fxX72xX1d4xX12bxXexXdxX54xX13exX1b0xX1c7xX1e4xX16xX127xX12dxX72xX1e4xX79xX142xX1b1xX139xX1b5xX127xd150xX133xX1e4xXaxX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX10xX16xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxc95dxX39xX39xXdxXc9xX121xX6xX62xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc9xX54xX16xX39xX16xX10xX127xX7xX39xX2xX12bxX2xX12dxX39xX12bxX12bxX4bxX133xX2xX135xXexX12bxX12dxX130xX12bxX5xX130xXc9xX142xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX2dxX1cxX121xX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX4bxXexX1xX225xX12dxX12dxX130xXbxX32xc358xX1xX10xXdxX17xX1xXexX225xX133xX13exX13exXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX2dxX16xX17xX3xX4bxXdxX10xX1cxX3xX1cxX2dxX3xX4xX1xX10xXexX3xX16xX17xX2dxX62xXdxX3xX2cxX2dxX6xX16xX1xX3xX32xX10xX3xXexX6xXdxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4af8xX62xX2dxX72xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX62xX3xX1adxXdxX16xX17xX0xX39xXbxX12