"Việt Nam không thể đứng chót bảng xếp hạng cạnh tranh ASEAN"
Ngày 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan.
d8dcx12b6axf560x16a9ex185a8x153b9xf665x12a8ex12ea4xX7x14787x181a6xf96cxe63dx177e3xdf56xX5x163cbxXax14788xXaxea43xXdx13ce8xXexX3x10253xX6x10373xX3x10371xX1x11309x183f4x16ed8xX3xXexX1xf79fxX3xf90cx121efxX20xX21xX3xX4xX1x1382dxXexX3x11d82x14bd3xX20xX21xX3xeb66x16609xXbxX3xX1x12eb4xX20xX21xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXex153c8xX6xX20xX1xX3x11256x1065cxe22axX4axX19xXaxX0x16294xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx162adxX10xX6x1258cxXaxX12xX19xX21x12608x17df9xX3xf429xe018xX51x11349x10c3bxX3xXexX3bxXdxX3xXcxX45x15720xX3xX7x15a1dxX3x16cb2xX1xe8d8xX20xX1xX3xXbxX1x1743fxX6fxX3xXcxX1xX84xX3xXexefa1x11dddxX20xX21xX3xX7cxX1xX7exX20xX1xX3xXbxX1xX84xX3xX19xX21x11e96xX69xf7a1xX20xX3xXcx157e1xX20xX3x10047x11f8axX20xX21xX3xX27x14f34xX3xX5xX68xX1bxX3x11e97xXdxX16xX4xX3xXb2xX8dxXdxX3xXcx124dexX20xX21xX3xX4xX77xX4xX3xX60xX32xXdxX3x1168axX9dxX6xX20xX3xXb2xX68xX3xX4x13f22xX4xX3xX4x17c1exX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX5xXdx13420xX20xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXb2x1660bxX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xX5x11f4axX20xX1xX3xXb2x14419xX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20x13e6fxX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xXexXdxX1bxX10xX12xX0xX51xXexXdxX1bxX10xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3x13ab4xXdxX63xXexX1xX9xXaxX6bx14e81xX13exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX31x165d7xX45xX63xX10xX45xX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX45xXaxX12xX0xXexX31xX163xX63xX69xX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXex12555xX6xX5xXdxX21xX20xe825xX3x138a5xX9dxX7xXexXdxfa63xX69x17ab8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f94xX163xX63xX69xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX45xX10xX1a6xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX51xX51xX31xX6xX163xX1xX6xXexXdxX20xX1xX116xXb2xX20xX51xXdxX1bxX21xX51x1336dx17db4xX51xXexX1daxX1dbxX6exX2xfc35xX116xX1a1xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX163x12d79xX1bxX6xX21xX10xXaxX3xX163xX20xX4xX5xXdxX4xX1dxX9xXaxX45xX10xXexX9dxX45xX20xX3xX7xX1xX163xX136xX1f1xX1bxX6xX21xX10xf924xXexX1xXdxX7xX116xX7xX45xX4x16995xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax15fc2xX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX20xX21xX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX32xX20xX21xX3xX36xX37xXbxX3xX1xX3bxX20xX21xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXexX45xX6xX20xX1xX3xX4axX4bxX4cxX4axX19xX222xXaxX3xX45xX10xX5xX9xXaxXbxX1xX163xXexX163xX7xX5xXdxX63xX10xXaxX12xX0xXdxX1bxX21xX3xX7xX45xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX116xX31xX6xX163xX1xX6xXexXdxX20xX1xX116xXb2xX20xX51xX20xX10xX136xX7xX51xX2xX6cxX2xX6bxX51xX2xX13exX6cxX63xX1dbxX13exX6cxX13exX1dbxX13exX13exXexX1daxX1dbxX6exX2xX1e2xX5xX13exX116xX1a1xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX163xX1f1xX1bxX6xX21xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxX163xX20xXaxX12xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX19xX21xX9dxX69xX9fxX20xX3xXcxXa3xX20xX3xXa6xXa7xX20xX21xX3xXbxX1xXd1xXexX3xX31xXdxX25xX9dxX3xX1dxX37xXexX3xX5xX9dx18516xX20xX3xX31xX9dxXbcxXdxX3xX5xX68xX1bxX3xXb2xXdxX16xX4xX116xX3xX211x10289xX20xX1xX19fxX3x17c8exX28xX4xX3xXcxXd1xX1bxX51xXcxXcx173cexX14xX19xX21axX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX45xX12xX0xX51xXexX31xX163xX63xX69xX12xX0xX51xXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX199xX6xX5xXdxX21xX20xX19fxX3xX1a1xX9dxX7xXexXdxX1a6xX69xX1a8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xX163xX63xX69xXaxX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX7cx1635exX20xX21xX3xX63xX10bxX3xX5xX68xX1bxX3xXb2xXdxX16xX4xX3xX4xX2exX3xX4xXd1xX4xX3x11265xX1xX2exX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX7cxX1xX7exX20xX1xX3xXbxX1xX84xX3xX14xXa7xX3xX331xX28xX4xX3xX331xX6xX1bxX6fxX3xX14xXa7xX3xX14x11318xX20xX3xX19xXdxX20xX1xX3xXb2xX68xX3xX5xXacxX20xX1xX3xX27xX3bxX163xX3xX1bx14a07xXexX3xX7x15a0fxX3xX31xX3edxX6fxX3xX20xX21xX68xX20xX1xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX1b3xXd1xX163xX3xX4xXd1xX163xX3xXb2xX8dxXdxX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xXb2xXe7xX3xXb2xXdxX16xX4xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX20xX1xXdxX16xX1bxX3xXb2xX77xX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xX21xX2exXbxX3xXbxX1x157e3xX20xX3xX4xX32xXdxX3xXexX1xXdxX16xX20xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX45xX8cx1877bxX20xX21xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX6fxX3xX20x16347xX20xX21xX3xX4xX6xX163xX3xX20xX3d8xX20xX21xX3xX5xX10bxX4xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXexX45xX6xX20xX1xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX5xX106xX20xX1xX3xXb2xX10bxX4xX3xX21xXdxX6xX163xX3xX5xX8cxX9dxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xXc8xX9dxX6xX3xX31xXdxXdexX20xX3xX21xXdxX8dxXdxX6fxX3xX1b3xX3edxX3xXexX45xX8cxX7axX20xX21xX3xX1b3xX3edxX3xXcxX68xXdxX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xX331xXdxX20xX1xX3xXcxXdxX37xX20xX3xXa6xXa7xX20xX21xX3xX4xX1xX163xX3xX31xXdxX37xXexX3xf746xX9dxX319xXexX3xX60xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX20xX3d8xX1bxX3xX6bxX13exX2xX1dbxX3xX27xXacxX3xXexX3bxX163xX3xX4xXd5xX3xX7xX7axX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX5xeeeexX3xX1xXdxX16xX20xX3xX27xX3bxXdxX3xX1xX2exX6xX3xXc8xX9dxX32xX20xX3xX5xX530xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX1a8xX3xXexX1xX6xX69xX3xX27xXbcxXdxX3xX4xX3d8xX20xX3xX31xX32xX20xX3xXbxX1xX8cxXd5xX20xX21xX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXex11fefxX3xXbxX1xX8cxXd5xX20xX21xX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX45xX9dxX69xXe7xX20xX3xXexX1xX3f1xX20xX21xX6fxX3xX31xXd1xX20xX3xX27xXdxX16xX20xX3xXex18859xX3xX7xX6xX20xX21xX3xXbxX1xX8cxXd5xX20xX21xX3xXexX1xX28xX4xX3xX27xXdxX16xX20xX3xXexX5b0xX6fxX3xX27xXd5xX20xX3xX21xXdxX32xX20xX3xX1xX2exX6xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xXb2xXe7xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX1a8xX3xX21xX2exXbxX3xXbxX1xX45dxX20xX3xX27xX32xX1bxX3xX31xX32xX163xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xX21xXdxX6xX6fxX3xX6xX20xX3xXexX163xX68xX20xX3xX36xXacxX3xX1xX3edxXdxX6fxX3xXexX3bxX163xX3xXexX1xX9dxX319xX20xX3xX5x14b12xXdxX3xXexX1xX8cxXd5xX20xX21xX3xX1bxX3bxXdxX1a8xX3xX27xXacxX3xX4xX2exX3xX2xX1dbxX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX27xX8cxX637xX4xX3xX31xXacxXdxX3xX31x14f02xX3xXb2xX68xX3xX1dbxX2xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX27xX8cxX637xX4xX3xX27xXd5xX20xX3xX21xXdxX32xX20xX3xX1xX2exX6xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX60xXdxX16xX20xX3xX20xX6xX69xX6fxX3xXexX163xX68xX20xX3xX31xX3edxX3xX6exX1dbxX3xX7cxX77xX4xX3xXb2xX68xX3xX2xX1daxX2xX3xX7cxX1xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX60xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX4xX32xX3xX20xX8cxX8dxX4xX3xX27xXacxX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX27xXdxX16xX20xX3xXexX5b0xX3xXexX45xXdexX20xX3xX60xX16xX3xXexX1xX3f1xX20xX21xX3xX14xX19xX4axX7cxX7cxX4bxX51xX14xX7cxX1f1xX4bxX3xXb2xX8dxXdxX3x10945xf02bx1032bxX3xX7xX3f1xX3xXex14e0fxX3xX1dxX1xX6xXdxX6fxX3xX1dxXdxX1bxX3xX20xX21xX3bxX4xX1xX3xX27xXacxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX27xXdxX16xX20xX3xXexX5b0xX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX58axX3xXexX1xXd1xX20xX21xX3xX2xX2xX51xX6bxX13exX2xX1dbxX6fxX3xXcxXbcxX20xX21xX3xX4xX77xX4xX3xX60xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX7cxXbcxX20xX21xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xXexX163xXd1xX20xX3xX27xXdxX16xX20xX3xXexX5b0xX3xXexX3bxXdxX3xX6exX1dbxX51xX6exX1dbxX3xX7cxX77xX4xX3xX60xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXex13ceaxX20xX1xX6fxX3xXexX1xX68xX20xX1xX3xXbxX1xX3f1xX6fxX3xXexXdxX37xXbxX3xX20xX1xX319xX20xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xXexX1xX9dxX3xXexX58axX3xX2xX1daxX3xX20xX21xX482xX20xX3xX1xX68xX20xX21xX3xXexX1xX8cxXd5xX20xX21xX3xX1bxX3bxXdxX3xX4xX2exX3xX1dxX530xX3xXexX1xX661xX6xX3xXexX1xX9dxX319xX20xX3xXbxX1xX3f1xXdxX3xX1xX637xXbxX3xXexX1xX9dxX3xXb2xX8dxXdxX3xXexX45dxX20xX3xX7xX9dxXa3xXexX3xXexX28xX4xX3xXexX1xX715xXdxX3xX211xXexX45xX10bxX4xX3xXexX9dxX69xX37xX20xX21axX3xXb2xX68xX3xXexX58axX3x170bexX1xX163xX3xX31xX3bxX4xX3xXb2xX8dxXdxX3xXexX45dxX20xX3xX7xX9dxXa3xXexX3xX2xX6cxX3xXbxX1x1706cxXexX51xX5xX45dxX20xX1a8xX3xXexX10bxX3xX27xX3edxX20xX21xX3xX1xX3bxX4xX1xX3xXexX163xXd1xX20xX3xX1dxX37xX3xXexX163xXd1xX20xX6fxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX1dxX1xX163xX32xX20xX3xX20xX637xX6fxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xX4xX1xX163xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX3xX36xX9dxXa3xXexX3xX20xX1xX319xXbxX3xX1dxX1x148d6xX9dxX3xXb2xX8dxXdxX3xX7xX3f1xX3xXexX1xX9dxX3xX4xX1xXdxX37xX1bxX3xX6cxX70dxX70fxX3xX7xX3f1xX3xXexX1xX9dxX3xX4xX84xX6xX3xXcxXbcxX20xX21xX3xX4xX77xX4xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX70dxX51xX70dxX3xX7cxX77xX4xX3xX60xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX4xX32xX20xX21xX3xX31xXdxX25xX20xX6fxX3xX1dbxX6bxX3xX1xX68xX20xX21xX3xXexX68xX9dxX6fxX3xX1dbxX2xX13exX51xX6cxX13exX13exX3xX27xX3bxXdxX3xX5xX530xX3xX1xXacxX20xX21xX3xXexX68xX9dxX3xX27xXacxX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1x1772exX3xX7xXd5xX3xX27xXdxX16xX20xX3xXexX5b0xX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xXb2xX68xX3xX4xXd1xX4xX3xX4xX1xX28xX20xX21xX3xXexX58axX3xX4xX2exX3xX5xXdxXdexX20xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX4xX1xX163xX3xXbxX1xX8cxXd5xX20xX21xX3xXexXdxX16xX20xX3xXb2xX319xX20xX3xXexX32xXdxX3xX31xXdxX25xX20xX3xX36xX9dxXa3xXexX3xX4xX32xX20xX1xX6fxX3xX20xX1xX319xXbxX3xX4xX32xX20xX1xX3xX211xX4cxX199xX1bxX6xX20xXdxX1a6xX10xX7xXexX21axX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX1b3xX3edxX3xXcxX68xXdxX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xXb2xX68xX3xX4xXd1xX4xX3xX1b3xX3edxX6fxX3xX20xX21xX68xX20xX1xX3xX5xXdxXdexX20xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX27xXacxX3xXexX45xXdxX25xX20xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX4xXd5xX3xX4xX1xX37xX3xX1bxX3edxXexX3xX4xX5b0xX6xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xX21xXdxX6xX6fxX3xX4xXd5xX3xX4xX1xX37xX3xX1bxX3edxXexX3xX4xX5b0xX6xX3xX4axX4bxX4cxX4axX19xX3xXexX1xX10xX163xX3xX27xX84dxX20xX21xX3xXexXdxX37xX20xX3xX27xX3edxX6fxX3xX27xXacxX3xX1dxX37xXexX3xX20xX3f1xXdxX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX1bxX3edxXexX3xX7xX3f1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xX211xX31xX6xX163xX3xX21xX93exX1bxX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX4xXa3xXbxX3xX7cxX51xX3x14092xX3xX1a6xX163xX45xX1bxX3xXa6xX21axX3xX4xX84xX6xX3xX1b3xX3edxX3xX7cxX1fxX20xX21xX3xXcxX1xX8cxXd5xX20xX21xX6fxX3xXexX45xXdxX25xX20xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX4xXd5xX3xX4xX1xX37xX3xX1bxX3edxXexX3xX4xX5b0xX6xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX3bxXdxX3xX2xX6bxX3xX4xX32xX20xX21xX3xX31xXdxX25xX20xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xXexX37xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3x1489cxX9dxX6xX3xX27xX2exX6fxX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX2exX20xX21xX3xX1xX68xX20xX21xX3xXexX3bxXdxX3xX7cxX1xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX60xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX4xX32xX20xX21xX3xX4bxX68xXdxX3x16fb9xX471xX20xX3xX1dxX1xX9dxX3xXb2xX10bxX4xX3xX2xX3xX199xX3xX27xXd5xX20xX3xXb2x10cbcxX3xX4xX2exX3xX1dxX1xX3f1xXdxX3xX5xX8cxX637xX20xX21xX3xX4xX1fxX20xX21xX3xXb2xXdxX16xX4xX3xX5xX8dxX20xX3xX20xX1xXa3xXexX3xXb2xX68xX163xX3xXexX1xXd1xX20xX21xX3xX2xX13exX51xX6bxX13exX2xX1dbxX6fxX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX27xX3d8xX20xX21xX3xX1dxX530xX3xXexX715xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX1dxX1xX163xX32xX20xX21xX3xX6exX3xX21xXdxX482xX69xX1a8xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexX45xX9dxX20xX21xX3xX31x109f8xX20xX1xX3xXexX58axX3xX1dxX1xXdxX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX3xX27xX3d8xX20xX21xX3xX1dxX530xX3xXexX715xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX27xX37xX20xX3xX1dxX1xXdxX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xX27xXb43xX20xX1xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXc8xX9dxX6xX20xX51xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX2exX20xX21xX3xX1xX68xX20xX21xX3xX27xX3f1xXdxX3xXb2xX8dxXdxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX20xX1xX319xXbxX3xX1dxX1xX8b1xX9dxX3xX4xX1xX7a9xX3xX4xX471xX20xX3xX5xX68xX3xX6exX1dbxX3xX21xXdxX715xX3xX6exX6bxX3xXbxX1xX84dxXexX3xX2xX1dbxX3xX21xXdxX482xX69xX6fxX3xX21xXdxX32xX1bxX3xX27xXdxX3xX1daxX6fxX1e2xX3xX21xXdxX715xX3xXexX8cxXd5xX20xX21xX3xX27xX8cxXd5xX20xX21xX3xXb2xX8dxXdxX3xX2xX70exX70fxX3xX7xX163xX3xXb2xX8dxXdxX3xX20xX3d8xX1bxX3xX6bxX13exX2xX6exX116xX3xXcxX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexX45xX9dxX20xX21xX3xX31xXbbcxX20xX1xX3xXexX58axX3xX1dxX1xXdxX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX3xX27xX3d8xX20xX21xX3xX1dxX530xX3xXexX715xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX27xX37xX20xX3xX1dxX1xXdxX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xX27xXb43xX20xX1xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX27xX3f1xXdxX3xXb2xX8dxXdxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX36xX9dxXa3xXexX3xX1dxX1xX8b1xX9dxX3xX5xX68xX3xX1e2xX3xX21xXdxX715xX3xX6cxX70exX3xXbxX1xX84dxXexX3xX6cxX6cxX3xX21xXdxX482xX69xX6fxX3xX21xXdxX32xX1bxX3xX70dxX6fxX1e2xX3xX21xXdxX715xX3xX199xX3xX21xXdxX32xX1bxX3xX6cxX70exX70fxX3xX7xX163xX3xXb2xX8dxXdxX3xX20xX3d8xX1bxX3xX6bxX13exX2xX6exX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX9dxX69xX3xX20xX1xXdxXdexX20xX6fxX3xXb2x154e4xX20xX3xX4xX471xX20xX3xX20xX1xXdxXe7xX9dxX3xXexX93exX20xX3xXexX3bxXdxX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xX5xX106xX20xX1xX3xXb2xX10bxX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX20xX1xX8cxX3xX7xX3f1xX3xX5xX8cxX637xX20xX21xX3xX1xX93exX3xX7xXd5xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xXc8xX9dxX6xX3xX4xXd5xX3xX4xX1xX37xX3xX1bxX3edxXexX3xX4xX5b0xX6xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxX6xXdxX3xX27xX163xX3bxX20xX3xX27xX45dxX9dxX3xX1dxX37xXexX3xX20xX3f1xXdxX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX4xX471xX20xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX1xX37xX6fxX3xXex1320dxX3xX5xX16xX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX3xX1xX93exX3xX7xXd5xX6fxX3xX4xX1xX28xX20xX21xX3xXexX58axX6fxX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX3xXexX1xX10bxX4xX3xXexX37xX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xX4xX471xX20xX3xX4xX6xX163xX6fxX3xXexXdfbxX3xX5xX16xX3xXbxX1xXd1xXexX3xX1xXdxX16xX20xX3xXb2xXdxX3xXbxX1xX3bxX1bxX3xXc8xX9dxX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX1xX163xX3bxXexX3xX27xX3edxX20xX21xX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX27xX3bxXexX3xX69xXdexX9dxX3xX4xX45dxX9dxX6fxX3xX4xX1xX7a9xX3xX63xX8cxX8dxXdxX3xX2xX70fxX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xX63xXb43xX4xX1xX6fxX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX3xXexXdxXdexX9dxX3xX4xX1xX9dxX8b1xX20xX6fxX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX3xX4xX1xXa3xXexX3xX5xX8cxX637xX20xX21xX3xX4xX84xX6xX3xX70exX3xX4xXd5xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXc8xX9dxX32xX20xX3xX5xX530xX3xX20xX1xX68xX3xX20xX8cxX8dxX4xX3xX4xX471xX20xX3xX1dxfce8xX163xX3xX63xX68xXdxX6fxX3xX4xX1xXa3xXexX3xX5xX8cxX637xX20xX21xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX7axX3xX20xX1xXdxXe7xX9dxX3xX5xX106xX20xX1xX3xXb2xX10bxX4xX3xX4xX471xX20xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX1xX37xX116xX3xX60xX16xX3xXexX1xX3f1xX20xX21xX3xXb2xX3d8xX20xX3xX31xX32xX20xX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX5xX9dxX319xXexX3xX5xXdxXdexX20xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX27xX37xX20xX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX3xX4xX1xX9dxX69xXdexX20xX3xX20xX21xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX27xX45dxX69xX3xX27xX84xX6fxX3xXexX1xXdxX37xX9dxX3xX27xX93exX20xX21xX3xX31xX3edxX6fxX3xX4xXd1xX4xX3xX63xX6xX20xX1xX3xX1bxX77xX4xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX3xXc8xX9dxXd1xX3xX45xX3edxX20xX21xX6fxX3xXexXdexX20xX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX45x15047xX6fxX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX4xX2exX3xX1bxXacxX3xX7xX3f1xX3xX1xX93exX3xX7xXd5xX116xX3xX3b0xX1xX8cxXd5xX20xX21xX3xXexXdxX16xX20xX3xX1dxfedcxX3xXexX1xX9dxX319xXexX6fxX3xX20xX21xX9dxX93exX20xX3xX20xX1xX482xX20xX3xX5xX10bxX4xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX4xX471xX20xX3xXexX1xXdxX37xX9dxX3xXb2xX68xX3xX69xX37xX9dxX1a8xX3xX27xX8cxX6xX3xX45xX6xX3xX1dxX37xXexX3xXc8xX9dxX32xX3xX4xX1xX319xX1bxX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX14xXdxX16xX4xX3xXbxX1xX3f1xXdxX3xX1xX637xXbxX3xXb2xX68xX3xXexX45xX6xX163xX3xX27xXbcxXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX21xXdx12afexX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX27xXd5xX20xX3xXb2xXb43xX3xX4xX471xX20xX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX1xX37xX116xX3xXcxX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX1dxXf07xX163xX3xX63xX68xXdxX3xX32xX20xX1xX3xX1xX8cxX7axX20xX21xX3xX27xX37xX20xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX21xXdxX6xX163xX3xX5xX8cxX9dxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xXc8xX9dxX6xX3xX31xXdxXdexX20xX3xX21xXdxX8dxXdxX116xX3xXcxX1xX10xX163xX3xX19xX21xX482xX20xX3xX1xX68xX20xX21xX3xXcxX1xX37xX3xX21xXdxX8dxXdxX6fxX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX6bxX2xX3xX20xX21xX68xX69xX3xX21xXdxX32xXdxX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xXexX45xX6xX163xX3xX27xXbcxXdxX6fxX3xX21xXdxX6xX163xX3xX5xX8cxX9dxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xXc8xX9dxX6xX3xX31xXdxXdexX20xX3xX21xXdxX8dxXdxX1a8xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX4xX1xX7a9xX3xX4xX1xXdxX37xX1bxX3xX6cxX6fxX70exX70exX3xX20xX21xX68xX69xX3xX211xX6bxX70exX70fxX21axX6fxX3xX4xX471xX20xX3xX27xX37xX20xX3xX2xX6cxX6fxX2xX6bxX3xX20xX21xX68xX69xX3xX211xX1daxX6bxX70fxX21axX3xX5xX68xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX4xX84xX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX1b3xX3edxX3xXc8xX9dxX32xX20xX3xX5xX530xX3xX4xX1xX9dxX69xXdexX20xX3xX20xX21xX68xX20xX1xX3xXb2xX68xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX31xX3f1xX4xX3xX36xX37xXbxX6fxX3xX5xX68xX1bxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX7axX3xX4xX32xX20xX21xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX7cxX1xX7exX20xX1xX3xXbxX1xX84xX3xX19xX21xX9dxX69xX9fxX20xX3xXcxXa3xX20xX3xXa6xXa7xX20xX21xX3xX20xX1xX319xX20xX3xX27xXb43xX20xX1xX6fxX3xXc8xX9dxX6xX3xX1bxX3edxXexX3xX20xX3d8xX1bxX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX19xX21xX1xXb43xX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xX2xX70dxX51xX6bxX13exX2xX1dbxX51xX19xXaeexX199xX7cxX3b0xX3xX4xX84xX6xX3xX7cxX1xX7exX20xX1xX3xXbxX1xX84xX3xXb2xXe7xX3xX20xX1xXdxX16xX1bxX3xXb2xX77xX6fxX3xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX4xX32xXdxX3xXexX1xXdxX16xX20xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX45xX8cxX715xX20xX21xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX6fxX3xX20xX482xX20xX21xX3xX4xX6xX163xX3xX20xX3d8xX20xX21xX3xX5xX10bxX4xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXexX45xX6xX20xX1xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xX21xXdxX6xX6fxX3xX20xX1xX1072xX20xX21xX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX5xX106xX20xX1xX3xXb2xX10bxX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX27xXacxX3xX4xX2exX3xX20xX1xXdxXe7xX9dxX3xXexXdxX37xX20xX3xX31xX3edxX3xX20xX1xX8cxX20xX21xX3xX7xX163xX3xXb2xX8dxXdxX3xX69xXdexX9dxX3xX4xX45dxX9dxX3xX5xX68xX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX27xX3bxXexX6fxX3xX4xX45dxX20xX3xX27xXe7xX3xX45xX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX27xX25xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX4xX1xX163xX3xX27xX8cxX637xX4xX3xX1bxX77xX4xX3xXexXdxXdexX9dxX3xX19xX21xX1xXb43xX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xX27xXe7xX3xX45xX6xX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX20xX1xXa3xX20xX3xX1bxX3bxX20xX1xX3xX1bxX3edxXexX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX20xX1xX1072xX20xX21xX3xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX45xXa3xXexX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXexX45xec9exX20xX21xX3xX27xX25xX3xX1xX163xX68xX20xX3xXexX1xX68xX20xX1xX3xX4xXd1xX4xX3xX1bxX77xX4xX3xXexXdxXdexX9dxX3xX1dxXdxX20xX1xX3xXexX37xX199xX36xXacxX3xX1xX3edxXdxX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX20xX3d8xX1bxX3xX4xX9dxX3f1xXdxX3xX4xX399xX20xX21xX3xX4xX84xX6xX3xX1dxX37xX3xX1xX163xX3bxX4xX1xX3xX6cxX3xX20xX3d8xX1bxX3xX5xX68xX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX7exX20xX1xX6fxX3xX4xX32xXdxX3xXexX1xXdxX16xX20xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX45xX8cxX715xX20xX21xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX6fxX3xX20xX482xX20xX21xX3xX4xX6xX163xX3xX7xX28xX4xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXexX45xX6xX20xX1xX3xX4xX84xX6xX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX116xX3xX331xX482xX69xX3xX4xXa7xX20xX21xX3xX5xX68xX3xX27xXdxX25xX1bxX3xX69xX37xX9dxX3xX4xX84xX6xX3xX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX3xX1bxX68xX3xX7cxX1xX7exX20xX1xX3xXbxX1xX84xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX1xXb43xX9dxX3xXexX45xXd1xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX16xX1bxX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX45xX163xX20xX21xX3xX31xX3f1xXdxX3xX4xX32xX20xX1xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX20xX6xX69xX6fxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX4xX2exX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX45xX8cxX715xX20xX21xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXexX45xX6xX20xX1xX3xX7xe284xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX9dxX3xX1xX84dxXexX3xX27xX8cxX637xX4xX3xX27xX45dxX9dxX3xXexX8cxX3xX1bxX68xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX6fxX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX5xX68xX3xX1bxX3edxXexX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX20xX1xX1072xX20xX21xX3xX4xX32xX20xX3xXexX45xX7axX6fxX3xX1xX3bxX20xX3xX4xX1xX37xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX20xX21xX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX32xX20xX21xX3xX36xX37xXbxX3xX1xX3bxX20xX21xX3xX20xX3d8xX20xX21xX3xX5xX10bxX4xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXexX45xX6xX20xX1xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX1dxX1xX3f1xXdxX3xX4axX4bxX4cxX4axX19xX199xX1e2xX6fxX3xX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX3xX1xX163xX68xX20xX3xXexX163xX68xX20xX3xX4xX2exX3xXexX1xX25xX3xX4xX32xXdxX3xXexX1xXdxX16xX20xX3xX27xX8cxX637xX4xX3xXb2xXb43xX3xXexX45xX7exX3xX20xX68xX69xX3xX1bxX68xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX27xX45dxX9dxX3xXexX8cxX3xXexX3f1xX20xX3xX1dxXf07xX1bxX3xX199xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX1dxX1x17e15xX20xX21xX3xX27xXb43xX20xX1xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX5xX8cxX9dxX3xX530xX6fxX3xX1b3xX3edxX3xXcxX68xXdxX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xXexXdxX37xXbxX3xXexX1xX9dxX3xX4xXd1xX4xX3xX530xX3xX1dxXdxX37xX20xX3xX27xX2exX20xX21xX3xX21xX2exXbxX6fxX3xX1xX163xX68xX20xX3xXexX1xXdxX16xX20xX3xX31xXd1xX163xX3xX4xXd1xX163xX6fxX3xX20xX1xXa3xXexX3xX5xX68xX3xX4xXd1xX4xX3xX20xX1xXdxX16xX1bxX3xXb2xX77xX6fxX3xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xXd1xXbxX116xX3xX14xX3d8xX20xX3xXbxX1xX471xX20xX21xX3xX7cxX1xX7exX20xX1xX3xXbxX1xX84xX3xXexX319xXbxX3xX1xX637xXbxX3xX530xX3xX1dxXdxX37xX20xX6fxX3xX45xX6xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX31xXd1xX163xX3xX1dxX37xXexX3xX5xX9dxX319xX20xX3xX31xX9dxXbcxXdxX3xX5xX68xX1bxX3xXb2xXdxX16xX4xX6fxX3xXexX1xX25xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX45xXfd2xX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xXexX482xX1bxX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX5xX68xX3xXexX3bxX163xX3xX27xXdxXe7xX9dxX3xX1dxXdxX16xX20xX3xX4xX1xX163xX3xX36xX9dxXa3xXexX3xX20xX1xX319xXbxX3xX1dxX1xX8b1xX9dxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX6fxX3xX27xXdxX3xX5xX3bxXdxX3xX4xX84xX6xX3xX20xX21xX8cxX715xXdxX3xX63xX482xX20xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX20xX8cxX8dxX4xX6fxX3xX20xX8cxX8dxX4xX3xX20xX21xX163xX68xXdxX3xXexX1xX9dxX319xX20xX3xX5xX637xXdxX3xX27xX25xX3xXbxX1xXd1xXexX3xXexX45xXdxX25xX20xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xXexX37xX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX20xXdexX9dxX3xX45xXfd2xX6fxX3xXbxX1xXd1xXexX3xXexX45xXdxX25xX20xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xXexX37xX3xX5xX68xX3xX20xX1xXdxX16xX1bxX3xXb2xX77xX3xXexX45xX9dxX20xX21xX3xXexX482xX1bxX3xX4xX84xX6xX3xX27xXa3xXexX3xX20xX8cxX8dxX4xX116xX3xX19xXe7xX20xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xXexX37xX3xX20xX8cxX8dxX4xX3xXexX6xX3xX1xX3edxXdxX3xX20xX1xX319xXbxX3xX45xXa3xXexX3xX7xX482xX9dxX3xX45xX3edxX20xX21xX6fxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1bxX7axX3xX45xX3edxX20xX21xX3xXexX1xXb43xX3xXexX45xX8cxX715xX20xX21xX6fxX3xX4xX32xXdxX3xXexX1xXdxX16xX20xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX45xX8cxX715xX20xX21xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX6fxX3xX20xX482xX20xX21xX3xX4xX6xX163xX3xX20xX3d8xX20xX21xX3xX5xX10bxX4xX3xX4xX3bxX20xX1xX3xXexX45xX6xX20xX1xX3xX27xX25xX3xXexX45xXd1xX20xX1xX3xX20xX21xX9dxX69xX3xX4xXd5xX3xXexX77xXexX3xX1xX319xX9dxX116xX3x16bbbxX9dxX3f1xX20xX3xXb2xX319xX69xX6fxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX6fxX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX27xX2exX6fxX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX32xXdxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX5xX68xX3xX45xXa3xXexX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXexX45xX13b7xX20xX21xX3xX27xX25xX3xX27xX8b1xX69xX3xX1bxX3bxX20xX1xX3xX36xX9dxXa3xXexX3xX1dxX1xX8b1xX9dxX6fxX3xX36xX9dxXa3xXexX3xX1dxX1xX8b1xX9dxX3xXexX3d8xX20xX21xX3xX21x158ecxX20xX3xX5xXdxXe7xX20xX3xXb2xX8dxXdxX3xXexX3d8xX20xX21xX3xXb2exXa6xX3b0xX6fxX3xXexX3bxX163xX3xXb2xXdxX16xX4xX3xX5xX68xX1bxX3xX20xX1xXdxXe7xX9dxX3xX1xXd5xX20xX6fxX3xXexX1xX84dxX4xX3xX27xX8b1xX69xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xXexX37xX3xXbxX1xXd1xXexX3xXexX45xXdxX25xX20xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3x17e7dxXcxX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX1xX68xX20xX1xX3xX4xX1xX7exX20xX1xX3xX5xX68xX3xX1dxX1xX482xX9dxX3xX27xX3edxXexX3xXbxX1xXd1xX116xX3xX7cxX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xX5xX68xX3xXexX3bxX163xX3xX1bxX13b7xXdxX3xX27xXdxXe7xX9dxX3xX1dxXdxX16xX20xX3xX4xX1xX163xX3xX20xX21xX8cxX715xXdxX3xX63xX482xX20xX3xX1dxXdxX20xX1xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX5xX68xX1bxX3xX3d8xX20xX3xXexX1xX10xX163xX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX5xX9dxX319xXexX116xX3xX506xX68xX1bxX3xX1dxXdxX20xX1xX3xXexX37xX3xXexX45xX10bxX4xX3xXexXdxX37xXbxX3xX5xX68xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX6fxX3xX20xX21xX8cxX715xXdxX3xX63xX482xX20xX1a8xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xX5xX9dxX319xXexX3xXbxX1xXd1xXbxX6fxX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX163xXd1xX20xX21xX6fxX3xXexX1xX9dxX319xX20xX3xX5xX637xXdxX3x14a4axX3x1867cxX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX1dxX1xX162exX20xX21xX3xX27xXb43xX20xX1xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX7cxX1xX163xX3xX45x17005xX20xX21xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXc8xX9dxX6xX6fxX3xX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX3xX27xXacxX3xX4xX2exX3xX20xX1xX1072xX20xX21xX3xX31xX8cxX8dxX4xX3xX27xXdxX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xX20xX1xX8cxX20xX21xX3xX4xX1xX7a9xX3xX5xX68xX3xX1dxX37xXexX3xXc8xX9dxX32xX3xX31xX8cxX8dxX4xX3xX27xX45dxX9dxX6fxX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX4xX1xX7a9xX3xX45xXfd2xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX63xX58axX20xX21xX3xX5xX3bxXdxX6fxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX31xX661xX3xX1bx148e4xX4xX3xXb2xX68xX3xX4xXa7xX20xX21xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX1xX68xXdxX3xX5xX471xX20xX21xX3xXb2xX8dxXdxX3xX1dxX37xXexX3xXc8xX9dxX32xX3xX20xX68xX69xX3xX27xX8cxX637xX4xX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXaxX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX3xX1xX163xX68xX20xX3xXexX163xX68xX20xX3xX4xX2exX3xX1dxX1xX32xX3xX20xX3d8xX20xX21xX3xX5xX68xX1bxX3xXexX3f1xXexX3xX1xXd5xX20xX3xX20xX1xXdxXe7xX9dxX116xX3xX331xXdxXe7xX9dxX3xX27xX2exX3xX27xX471xXdxX3xX1xX661xXdxX3xX20xX1xX319xX20xX3xXexX1xX28xX4xX6fxX3xXexX45xXd1xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX16xX1bxX6fxX3xX530xX3xX4xX1xX7exX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xXexX482xX1bxX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xXexX3bxX163xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX45xX8cxX715xX20xX21xX3xX27xX45dxX9dxX3xXexX8cxX3xX1dxXdxX20xX1xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX6fxX3xXexX3bxX163xX3xXexX1xX9dxX319xX20xX3xX5xX637xXdxX3xX4xX1xX163xX3xXbxX1xXd1xXexX3xXexX45xXdxX25xX20xX116xXaxX3xX199xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX20xX1xXa3xX20xX3xX1bxX3bxX20xX1xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX189bxX9dxX3f1xX20xX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX6fxX3xXexX1xX10xX163xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX6fxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX45xX68xX3xX7xX163xXd1xXexX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX5xX9dxX319xXexX3xX1xXdxX16xX20xX3xX1xX68xX20xX1xX6fxX3xXexX58axX20xX21xX3xX1b3xX3edxX3xX45xX68xX3xX7xX163xXd1xXexX3xX4xXd1xX4xX3xXb2xX3d8xX20xX3xX31xX32xX20xX3xXc8xX9dxX69xX3xX27xXb43xX20xX1xX3xX5xXdxXdexX20xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX27xX37xX20xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX6fxX3xX20xX21xX8cxX715xXdxX3xX63xX482xX20xX3xXexX1xX10xX163xX3xX1xX8cxX8dxX20xX21xX3xXbxX1xX77xX4xX3xXb2xX77xX3xXexX3f1xXdxX3xX27xX6xX6fxX3xX5xX1919xX20xX21xX3xX20xX21xX1xX10xX3xX530xX3xX1dxXdxX37xX20xX3xX20xX21xX8cxX715xXdxX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX6fxX3xXexX1xX6xX1bxX3xX1dxX1xX32xX163xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX5xX16xX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX3xXexX37xX3xX27xX25xX3xX27xX8cxX6xX3xX45xX6xX3xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xXd1xXbxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX163xXd1xX20xX21xX3xX20xX1xX8cxX20xX21xX3xX27xX93exX20xX21xX3xXexX1xX715xXdxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX1xX1b0cxXexX3xX4xX1xX1507xX6fxX3xXc8xX9dxX32xX20xX3xX5xX530xX3xX27xX8cxX637xX4xX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX69xXdexX9dxX3xX4xX45dxX9dxX3xX4xXd1xX4xX3xX1b3xX3edxX3xXexX45xX8cxX7axX20xX21xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX20xX21xX93exXdxX3xX5xX3bxXdxX3xXb2xX8dxXdxX3xX20xX1xX6xX9dxX3xX31xX68xX20xX3xX4xX1fxX20xX21xX3xXexXd1xX4xX3xXbxX1xX3f1xXdxX3xX1xX637xXbxX3xX27xX25xX3xX27xX8cxX6xX3xX4xX1xX84xX3xXexX45xX8cxXd5xX20xX21xX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xX27xXdxX3xXb2xX68xX163xX3xXexX1xX10bxX4xX3xXexXdxX9fxX20xX6fxX3xX4xX1xX84dxX3xX530xX3xX27xX37xX20xX3xX4xX163xX20xX3xX20xX21xX8cxX715xXdxX3xXb2xX68xX3xXexXbcxX3xX4xX1xX28xX4xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX20xX1xX8cxX20xX21xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX27xX8cxX637xX4xX3xXexX3d8xX20xX21xX3xX31xXdxXdexX20xX3xX4xX1xX37xX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX4xXa7xX20xX21xX3xX5xX8cxX9dxX3xX530xX3xX27xX37xX20xX3xX4xX1fxX20xX21xX3xXexXd1xX4xX3xX1dxXdxX25xX1bxX3xXexX45xX6xX6fxX3xX21xXdxXd1xX1bxX3xX7xXd1xXexX3xXb2xXdxX16xX4xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX16xX20xX3xX4xX32xXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX6fxX3xXexX45xXd1xX20xX1xX3xXexXbbcxX20xX1xX3xXexX45xX3bxX20xX21xX3xX27xXd1xX20xX1xX3xXexX45xX3f1xX20xX21xX3xX31xX661xX3xX63xX399xXdxX6fxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX2exX3xX4xX1xX9dxX69xX25xX20xX3xX31xXdxX37xX20xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX7xX10bxX3xX31xX1a81xX20xX21xX3xX4xXd1xX4xX3xX4xX163xX20xX3xX7xX3f1xX1a8xX3xX27xXe7xX3xX20xX21xX1xXb43xX3xX189bxX1b0cxXexX3xXexX45xX319xX20xX3xXcxXbcxX3xXc8xX9dxX3f1xX4xX6fxX3xX4xXd1xX4xX3xX4xXd5xX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xX31xXd1xX163xX3xX4xX1xX7exX3xXb2xX68xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX3xXexX1xX6xX1bxX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxXd1xX1bxX3xX7xXd1xXexX6fxX3xXexX1xX162exX20xX21xX3xXexX1xX1919xX20xX3xXbxX1xXdexX3xXbxX1xXd1xX20xX3xX20xX1xX1072xX20xX21xX3xX27xXd5xX20xX3xXb2xXb43xX3xX5xX68xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX3f1xXexX116xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xXcxX3bxXdxX3xX31xX9dxXbcxXdxX3xX5xX68xX1bxX3xXb2xXdxX16xX4xX6fxX3xX3b0xX1xX2exX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX14xXa7xX3xX14xX3d8xX20xX3xX19xXdxX20xX1xX3xX4xX1xX163xX3xX45xX1a81xX20xX21xX3xX4xX45dxX20xX3xXexX1xX3f1xX20xX21xX3xX20xX1xXa3xXexX3xX20xX21xX9dxX69xXdexX20xX3xXexX1919xX4xX3xXexX3bxX163xX3xXexX1xX9dxX319xX20xX3xX5xX637xXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX163xXd1xX20xX21xX3xX4xX1xX163xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX6fxX3xX20xX1xX68xX3xX27xX45dxX9dxX3xXexX8cxX6fxX3xX4xXd1xXdxX3xX21xXbbcxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX36xX5b0xX3xX5xX530xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX20xX3edxXdxX3xX31xX3edxX3xX4xX84xX6xX3xX20xX1xX68xX3xX20xX8cxX8dxX4xX6fxX3xX4xXd1xX4xX3xX1b3xX3edxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX27xX28xX20xX21xX3xX45xX6xX3xX5xX68xX1bxX6fxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX27xX8b1xX69xX3xX1dxX1xX2exX3xX1dxX1xX3d8xX20xX3xX27xX2exX3xX4xX1xX163xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX6fxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1dxX37xXexX3xX1xX637xXbxX3xX4xXd1xX4xX3xX21xXdxX32xXdxX3xXbxX1xXd1xXbxX3xX20xX21xX1xXdxXdexX20xX3xX4xX28xX9dxX3xX7xX5b0xX6xX3xX27xXbcxXdxX3xXexX1xX84xX3xXexX77xX4xX3xXb2xX68xX3xX4xX2exX3xX4xX1xX37xX3xXexX68xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX27xX25xX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX63xXd1xX1bxX3xXb2xXdxX3xXbxX1xX3bxX1bxX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX7cxX399xX20xX21xX3xXb2xX8dxXdxX3xX27xX2exX6fxX3xX27xX8b1xX69xX3xX1bxX3bxX20xX1xX3xX28xX20xX21xX3xX63xX77xX20xX21xX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX20xX21xX1xX16xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXexXdxX20xX6fxX3xX1dxX37xXexX3xX20xX3f1xXdxX3xX21xXdxX1072xX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX1b3xX3edxX3xXb2xX68xX3xX1dxX37xXexX3xX20xX3f1xXdxX3xXb2xX8dxXdxX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX6fxX3xX36xX482xX69xX3xX63xX10bxX20xX21xX3xX4xXd1xX4xX3xX1dxX1xX163xX3xX63xX1072xX3xX5xXdxX16xX9dxX3xXexX45xX9dxX20xX21xX3xXexX482xX1bxX6fxX3xX20xX1919xX1bxX3xX20xX21xX9dxX93exX20xX3xX21xX3f1xX4xX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xX20xX1xX319xXbxX3xXb2xX68xX163xX6fxX3xX36xX9dxXa3xXexX3xX45xX6xX6fxX3xXexX1xX8cxX715xX20xX21xX3xX36xX9dxX69xXdexX20xX3xX27xX3f1xXdxX3xXexX1xX163xX3bxXdxX3xXb2xX8dxXdxX3xX63xX163xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX16xXbxX116xX3xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX0xX31xX45xX3xX51xX12xX3xX3b0xX1xX2exX3xXcxX1xX84xX3xXexX8cxX8dxX20xX21xX3xX14xXa7xX3xX331xX28xX4xX3xX331xX6xX1bxX3xX20xX1xX319xX20xX3xX27xXb43xX20xX1xX3xX20xX1xXdxXe7xX9dxX3xXexXdxXdexX9dxX3xX4xX1xX7exX3xX14xXdxX16xXexX3xX19xX6xX1bxX3xX4xX2exX3xXexX1xX25xX3xX5xX68xX1bxX3xXexX3f1xXexX3xX1xXd5xX20xX3xX1bxX77xX4xX3xXexXdxXdexX9dxX3xX27xX8cxX6xX3xX45xX6xX3xXexX3bxXdxX3xX19xX21xX1xXb43xX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xX2xX70dxX51xX6bxX13exX2xX1dbxX51xX19xXaeexX199xX7cxX3b0xX116xX3xX331xXdxXe7xX9dxX3xXc8xX9dxX6xX20xX3xXexX45xX13b7xX20xX21xX3xX5xX68xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xX6bxX2xX3xX20xX21xX68xX69xX3xX21xXdxX32xXdxX3xXc8xX9dxX69xX37xXexX3xXexX45xX6xX163xX3xX27xXbcxXdxX6fxX3xX21xXdxX6xX163xX3xX5xX8cxX9dxX3xX1xX68xX20xX21xX3xX1xX2exX6xX3xXc8xX9dxX6xX3xX31xXdxXdexX20xX3xX21xXdxX8dxXdxX6fxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX5xX68xX1bxX3xX45xXfd2xX3xX27xX8cxX637xX4xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexX45xX163xX20xX21xX3xXexX58axX20xX21xX3xX1b3xX3edxX3xX5xX68xX3xX31xX6xX163xX3xX20xX1xXdxXdexX9dxX3xX20xX21xX68xX69xX3xX27xX25xX3xXexX58axX3xX27xX2exX3xX4xXd1xX4xX3xX1b3xX3edxX3xXexX10bxX3xX20xXdexX9dxX3xXexXdxXdexX9dxX3xX4xX1xX7exX3xX21xXdxX32xX1bxX3xXexX3f1xXdxX3xX27xX6xX3xXb2xXe7xX3xXexX1xX715xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX163xX9dxX45xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX163xX3xX14xXdxX10xXexX20xX6xX1bx10c3axX0xX51xXbxX12
congthanh