31 công chức Hà Tĩnh dự thi nâng ngạch công chức hành chính
(Baohatinh.vn) - Sở Nội vụ Hà Tĩnh thông báo có 31 công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2020 (lần 1).
4343x5f85xaacax755axdbc3x85d8x10223xefeaxb0eaxX7x6057x5d6cx5af1xbe73x7b76x65e8xX5xf27exXaxc375x709axX2xX3xX4x6388x4c57xd332xX3xX4xX1x11013xX4xX3xf624x9f9axX3xXcxca7fxX18xX1xX3x7e88x7ad0xX3xXexX1xXdxX3xX18x78fcxX18xX19xX3xX18xX19x9aabxX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1x7b83xX18xX1xX0x930bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xX28xXaxX12x6e30x4edaxX3x1131cxc39fxXdxX3xb250xe6e5xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xda3axc9f1xdf07xX3xX4x88cdxX3xX13xX2xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3x6252xd2e9xX3xXexXdxc6a1x6c49xX3xX4xX1xX96xa623xX18x6a08xX3xX90xXdxd17cxX96xX3x7899xXdxb755xX18xX3xXexX1xX6xa7c6xX3xX28xX29xX3xXa4x9057xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xXexc111xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX7dxX18xX3xX7xX29xX3xX5xX95xX18xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX1xX96xa96fxX95xX18xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX18xa51fxXacxX3xa02bx931fxX102xX103xX3xd3b6xX5xe7fcxX18xX3xX2xbe47x9bb3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4a8dxX7exX28xXf5xXaxX12xf908xXffxX18xX3xX4xX1dxX3x6f24xX96xXf5xc1e4xXexX3xX90x72d4xX18xX1xX3xX7xcb84xX3xX2xb1acxf1bax5a08xX4fxX12bxba2bxa974x744exX11exX67x10f55xX3xX18xX19xX21xXf5xX3xX2xX13xX4fxX13cxX4fxX102xX103xX102xX103xX3xX4xX91xX6xX3xX141xX11exX67xX144xX3xXex1116bxX18xX1xX3xX6bxXa1xX3xX6bxXdxXa6xX4xX3xXbxX1xX95xX3xX28xX96xXf5xXa6xXexX3x8182xX12exX3xX1xX7exX36xX4xX1xX3xXexf168xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xXexXd9xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX7dxX18xX3xX7xX29xX3xX5xX95xX18xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX1xX96xXf5xX95xX18xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xXexX15fxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xXffxXacxX3xX102xX103xX102xX103xX9dxX3xX20xX68xXdxX3xX90x7f59xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xXexXd9xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX7dxX18xX3xX7xX29xX3xX5xX95xX18xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX1xX96xXf5xX95xX18xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX18xXffxXacxX3xX102xX103xX102xX103xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX7cxX7dxX7exX3xXex10b47xXdxXa6xX96xX3xXex6daaxXbxX3xX13xX2xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX90xX91xX3xXexXdxX95xX96xX3xX4xX1xX96xX9bxX18xX9dxX3xX90xXdxXa1xX96xX3xXa4xXdxXa6xX18xX3xXexX1xX6xXacxX3xX28xX29xX3xXa4xXb2xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX1xX96xXf5xX95xX18xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX18xXffxXacxX3xX102xX103xX102xX103xX3xXexX1xX10xX7exX3xX28xX6xX18xX1xX3xX7xX7dxX4xX1xX3xX90xb93bx4ad9xX4xX3xX141xX11exX67xX144xX3xXexX15fxX18xX1xX3xXbxX1xX95xX3xX28xX96xXf5xXa6xXexX3xXexX36xXdxX3xX12bxX96xXf5xX12exXexX3xX90xX132xX18xX1xX3xX7xX137xX3xX13xX13cx62c9xX13axX4fxX12bxX13fxX140xX141xX11exX67xX144xX3xX18xX19xX21xXf5xX3xX102x8114xX4fxX2xX103xX4fxX102xX103xX102xX103xX3xX107xX0xX10xXacxX12xX0xX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5e10xX10xXacxX3xXexX36xXdxX3xX90xX30xXf5xXaxX3xX1xX24exX10xfc8dxX9xXaxX4fxX4fxXdxX10exX7cxX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exX6bxX18xX4fxX18xX10xcc28xX7xX4fxX102xX2xX103xX2xX4fxX2xX103xX2f9xX28xX2xX102xX2xX2xX13xX13cxX102xXexX2e8xd98fxX103xX355xX5xX13xX140xad2bxX28xX13xX13cxX2e8xX13axX140xX7xXdxX19xX18xX10xX28xX10exXbxX28xX32axXaxX3xXexX6xX24exX19xX10xXexX9xXax4a1fxX7cxX5xX6xX18xXa4xXaxX3xX24exX10xX5xX9xXaxX18xX7exX7exXbxX10xX18xX10xX24exXaxX12xX31axX10xXacxX3xXexX36xXdxX3xX90xX30xXf5xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xX0xX4fxX10xXacxX12xX10dxX10exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX7exX28xXf5xXaxX12xX0xXdxXacxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xXexX1xX96xXacxX7cxX3xX28xX1xXdxX28xX10xX3xXdxX124xX10xX18xXexX10xX24exXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX28xXexX1xdc3fxX3xX2f9xX2xX13cxXbxX31ax90aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3efxX3xX13axX2xX103xXbxX31axX3f6xXaxX3xX7xX24exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3efxX4fxX4fxXdxX10exX7cxX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exX6bxX18xX4fxX18xX10xX340xX7xX4fxX102xX2xX103xX2xX4fxX2xX103xX2f9xX28xX2xX102xX2xX103xX13cxX103xX103xXexX2e8xX355xX13bxX103xX5xX2xX103xX140xX2xX103xX13cxX28xX13cxX2xX2f9xX13cxX13cxX2xX13cxXexX2xX103xX5xX13xX140xX13bxX13bxX28xX10exaad7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX2xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xXaxX3xX340xXdxX28xXexX1xX9xXaxX2f9xX2xX13cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX13axX2xX103xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX7exX28xXf5xXaxX12xXcxX1xX10xX7exX3xX90xX81xX9dxX3xXexXd9xX3xX13bxX1xX3xX90xX12exX18xX3xX13bxX1xX13xX103xX3xX18xX19xX21xXf5xX3xX2xX2f9xX4fxX2xX4fxX102xX103xX102xX2xX9dxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xX4xX81xX3xXacxa024xXexX3xXexX36xXdxX3xXcxX24exX2bcxa4e7xX18xX19xX3xX13fxX36xXdxX3xX1x4ec6xX4xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX107xX4xbd9axX3xX7xX65xX3xXacxed08xXdxX3xX65xX3xX12bxX96xX137xX4xX3xX5xX68xX3xX2x4803xX9dxX3xX31axea76xX3xX124xX9bxXacxX3xd596xX132xX18xX1xX9dxX3xX1xX96xXf5xXa6xX18xX3xX124xX9bxXacxX3x636bxX96xXf5xX95xX18xX10dxX3xX90xeb09xX3xX31axX10xXacxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX6bxXa1xX3xX7xX137xX3xX7cxX7dxX7exX3xX28xX6xX18xX1xX9dxX3xXbxX1xa7ffxX18xX19xX3xXexX1xXdxX9dxX3xX7xX52axX3xX90xX1ecxX3xX6bxX132xX3xXexX24exX4bxX3xX4xX7dxX4xX3xXbxX1xX582xX18xX19xX3xXexX1xXdxX9dxX3xXexX1xX514xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xXdxX3xX90xX137xXdxX3xX6bxX530xXdxX3xXexXd9xX18xX19xX3xXacxX17xX18xX3xXexX1xXdxX10exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX7exX28xXf5xXaxX12xXcxXd9xX3xX13bxX1xX13xX103xX3xX90xX12exX18xX3xX355xX1xX13xX103xX3xX4x9cbaxX18xX19xX3xX18xX19xX21xXf5xX9dxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX28xX29xX3xX5xee4dxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xXacxX36xX4xX3xXa4xXb2xX3xXexX1xXdxX3f6xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX17fxX3xX7cxXdxX12exX18xX3xXa4xX12exX3xX1xX7exX36xX4xX1xX9dxX3xX35bxX96xXf5xX3xX4xX1xX12exX9dxX3xX18xX68xXdxX3xX35bxX96xXf5xX3xXexX1xXdxX10exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX7exX28xXf5xXaxX12xX548xX582xX18xX19xX3xX2xX3efxX3xX7cxX96xX17fxXdxX3xX7xX7dxX18xX19xX3xX18xX19xX21xXf5xX3xX2xX2f9xX4fxX2xX4fxX102xX103xX102xX2xX9dxX3xXexX1xXdxX3xXacxX17xX18xX3xX175xXdxX12exX18xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX4xX1xX96xX18xX19xX9dxX3xX7cxe6baxXexX3xX90xX109xX96xX3xXexXd9xX3xX2e8xX1xX2xX103xX3f6xX3xX7cxX96xX17fxXdxX3xX4xX1xXdxXa1xX96xX3xXexX1xXdxX3xXacxX17xX18xX3xXcxXdxX12exX18xX19xX3xX53exX18xX1xX3xX6bxX21xX3xXcxXdxX18xX3xX1xX51dxX4xX9dxX3xX7cxX69axXexX3xX90xX109xX96xX3xXexXd9xX3xX2xX13axX1xX10exX3xX124xX7dxX4xX3xXacxX17xX18xX3xXexX1xXdxX3xX6bxX582xX18xX19xX3xX2xX3xX90xX2bcxX2bdxX4xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxXa6xX18xX3xXexX1xX10xX7exX3xX1xbfb6xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX24exX69axX4xX3xX18xX19xX1xXdxXa6xXacxX3xXexX24exX95xX18xX3xX19xXdxe1a6xXf5xX3xX107xXexX1xX514xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xXdxX3xXacxX17xX18xX3xX175xXdxX12exX18xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX4xX1xX96xX18xX19xX3xX5xX21xX3xX2f9xX103xX3xXbxX1xf112xXexX3f6xX3xXacxX17xX18xX3xX67xX19xX7exX36xXdxX3xX18xX19x10291xX9dxX3xXcxXdxX18xX3xX1xX51dxX4xX3xX5xX21xX3xX13xX103xX3xXbxX1xX759xXexX4fxXacxX17xX18xX10dxX10exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX7exX28xXf5xXaxX12xX548xX582xX18xX19xX3xX102xX3efxX3xX28xX29xX3xXa4xXdxX12exX18xX3xXexXd9xX3xX13bxX1xX13xX103xX3xX90xX12exX18xX3xX2xX2xX1xX3xX18xX19xX21xXf5xX3xX13xX4fxX102xX4fxX102xX103xX102xX2xX9dxX3xXexX1xXdxX3xXacxX17xX18xX3xX124xX1xX96xXf5xX95xX18xX3xXacxX17xX18xX9dxX3xX18xX19xX1xXdxXa6xXbxX3xX6bxX6cxX3xX90xX2bcxX2bdxX4xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxXa6xX18xX3xXexX1xX10xX7exX3xX1xX70bxX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX6bxXdxX12exXexX9dxX3xXexX1xX514xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xXdxX3xX5xX21xX3xX2xX102xX103xX3xXbxX1xX759xXexX10exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX7exX28xXf5xXaxX12xX124xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xX4xX81xX3xXacxX50axXexX3xXexX36xXdxX3xX90xX132xX6xX3xX90xXdxX560xXacxX3xXexX1xXdxX3xX90xX759xX18xX19xX3xXexX1xX514xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX35bxX96xXf5xX3xX90xX132xX18xX1xX3f6xX3xXacxX6xX18xX19xX3xXexX1xX10xX7exX3xX19xXdxX72bxXf5xX3xX4xX1xX1dxX18xX19xX3xXacxXdxX18xX1xX3xX18xX1xX30xX18xX3xX28xX30xX18xX3xX1xX7exX50axX4xX3xX4xXffxX18xX3xX4xX2bcxX530xX4xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX28xX30xX18xX3xX1xX7exX50axX4xX3xXacxX68xXexX3xXexX24exX7exX18xX19xX3xX4xX7dxX4xX3xX19xXdxX72bxXf5xX3xXexX514xX3efxX3xXexX1x6d38xX3xX90x648cxX18xX19xX3xX6bxXdxX95xX18xX9dxX3xX1xX68xX3xX4xX1xXdxX12exX96xX9dxX3xX19xXdxX72bxXf5xX3xXbxX1x4f78xXbxX3xX5xX7dxXdxX3xX31axX10xX3xX90xX560xX3xXa4xXdxX560xXacxX3xXexX24exX6xX3xXexX24exX2bcxX530xX4xX3xXa4xX1xXdxX3xX6bxX21xX7exX3xXbxX1xX582xX18xX19xX3xXexX1xXdxX10exX0xX4fxXbxX12xX0xX28xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX24exX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX95xX18xX3xX35bxX96xX6xX18xX3efxX0xX4fxX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xX0xX96xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX140xXexX1xX96xXacxX7cxX140xX6xX18xX28xX140xX7xX6xXbxX7exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX19xX21xXf5xX3xXacxX6xXdxX9dxX3xX2xX13bxX13cxX3xXexX1xX4bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX6bxX582xX18xX19xX3xX102xX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xXaxX3xX1xX24exX10xX32axX9xXaxX4fxX31axX6xX140xX1xX7exXdxX4fxX18xX19xX6xXf5xX140xXacxX6xXdxX140xX2xX13bxX13cxX140xXexX1xXdxX140xX7xXdxX18xX1xX140xX1xX6xX140xXexXdxX18xX1xX140xXexX1xXdxX140xX6bxX7exX18xX19xX140xX102xX140xX18xX6xX18xX19xX140xX18xX19xX6xX4xX1xX140xX4xX7exX18xX19xX140xX4xX1xX96xX4xX4fxX2xX355xX13xX13xX13xX13bxX10exX1xXexXacxXaxX12xX0xXdxXacxX19xX3xX7xX24exX4xX9xXaxX4fxXacxX10xX28xXdxX6xX4fxX2xX102xX103xX4fxX18xX10xX340xX7xX4fxX2xX2e8xX13axX355xX4fxX2xX13axX13axX28xX13axX2xX2xX13cxX13cxX13xX2f9xXexX102xX13bxX2xX355xX102xX5xX103xX10exX456xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX2xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX28xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX19xX21xXf5xX3xXacxX6xXdxX9dxX3xX2xX13bxX13cxX3xXexX1xX4bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX6bxX582xX18xX19xX3xX102xX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xXaxX3xX1xX24exX10xX32axX9xXaxX4fxX31axX6xX140xX1xX7exXdxX4fxX18xX19xX6xXf5xX140xXacxX6xXdxX140xX2xX13bxX13cxX140xXexX1xXdxX140xX7xXdxX18xX1xX140xX1xX6xX140xXexXdxX18xX1xX140xXexX1xXdxX140xX6bxX7exX18xX19xX140xX102xX140xX18xX6xX18xX19xX140xX18xX19xX6xX4xX1xX140xX4xX7exX18xX19xX140xX4xX1xX96xX4xX4fxX2xX355xX13xX13xX13xX13bxX10exX1xXexXacxXaxX12xX67xX19xX21xXf5xX3xXacxX6xXdxX9dxX3xX2xX13bxX13cxX3xXexX1xX4bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX6bxX582xX18xX19xX3xX102xX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX64xX7dxX18xX19xX3xX13cxX4fxX2xX102xX9dxX3xX20xX68xXdxX3xX90xX1ecxX18xX19xX3xXcxX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX9dxX3xXexX1xXffxX18xX19xX3xX1xX36xX18xX19xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX18xXffxXacxX3xX102xX103xX2xX2e8xX3xXexX17fxX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX51dxXbxX3xXexX24exXdxX560xX18xX3xXa4xX1xX6xXdxX3xXexX17fxX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX6bxX582xX18xX19xX3xX102xX3xXa4xXb2xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX9dxX3xXexX1xXffxX18xX19xX3xX1xX36xX18xX19xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX4xX1xX1dxX4xX10exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX28xXdxX6bxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX355xX102xX3xXexX1xX4bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX9dxX3xXexX1xXffxX18xX19xX3xX1xX36xX18xX19xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX4xX1xX1dxX4xXaxX3xX1xX24exX10xX32axX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX18xX1xX140xX7xX6xX4xX1xX140xX31axX6xX140xX1xX7exXdxX4fxX2xX355xX102xX140xXexX1xXdxX140xX7xXdxX18xX1xX140xX1xX6xX140xXexXdxX18xX1xX140xXexX1xXdxX140xX18xX6xX18xX19xX140xX18xX19xX6xX4xX1xX140xX4xX7exX18xX19xX140xX4xX1xX96xX4xX140xXexX1xX6xX18xX19xX140xX1xX6xX18xX19xX140xX6bxXdxX10xX18xX140xX4xX1xX96xX4xX4fxX2xX355xX102xX2xX2f9xX13bxX10exX1xXexXacxXaxX12xX0xXdxXacxX19xX3xX7xX24exX4xX9xXaxX4fxXacxX10xX28xXdxX6xX4fxX2xX102xX103xX4fxX18xX10xX340xX7xX4fxX2xX2e8xX13axX13cxX4fxX2xX102xX2e8xX28xX102xX2xX2f9xX13xX103xX2xX102xXexX2f9xX103xX13axX13xX13axX5xX103xX10exX456xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX2xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX28xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX355xX102xX3xXexX1xX4bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX9dxX3xXexX1xXffxX18xX19xX3xX1xX36xX18xX19xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX4xX1xX1dxX4xXaxX3xX1xX24exX10xX32axX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX18xX1xX140xX7xX6xX4xX1xX140xX31axX6xX140xX1xX7exXdxX4fxX2xX355xX102xX140xXexX1xXdxX140xX7xXdxX18xX1xX140xX1xX6xX140xXexXdxX18xX1xX140xXexX1xXdxX140xX18xX6xX18xX19xX140xX18xX19xX6xX4xX1xX140xX4xX7exX18xX19xX140xX4xX1xX96xX4xX140xXexX1xX6xX18xX19xX140xX1xX6xX18xX19xX140xX6bxXdxX10xX18xX140xX4xX1xX96xX4xX4fxX2xX355xX102xX2xX2f9xX13bxX10exX1xXexXacxXaxX12xX2xX355xX102xX3xXexX1xX4bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX9dxX3xXexX1xXffxX18xX19xX3xX1xX36xX18xX19xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX4xX1xX1dxX4xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX24exX7exX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX124xX1xXdxXa1xX96xX3xX18xX6xXf5xX3xX107xX2xX102xX4fxX2xX2xX10dxX9dxX3xXexX36xXdxX3xXcxX24exX2bcxX514xX18xX19xX3xX13fxX36xXdxX3xX1xX51dxX4xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX9dxX3xX141xX11exX67xX144xX3xXexX15fxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX17fxX3xX4xX1xX1dxX4xX3xXa4xX1xX6xXdxX3xXacxX36xX4xX3xXa4xXb2xX3xXexX1xXdxX3xX18xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX6bxX21xX3xXexX1xXffxX18xX19xX3xX1xX36xX18xX19xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xXexXd9xX3xX18xX19xX36xX4xX1xX3xX4xX1xX96xXf5xX95xX18xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX5xX95xX18xX3xX4xX1xX96xXf5xX95xX18xX3xX6bxXdxX95xX18xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xXexX15fxX18xX1xX3xX18xXffxXacxX3xX102xX103xX2xX2e8xX10exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX28xXdxX6bxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX96xX5xX12xX0xX28xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24exXaxX12xX0xX4fxX28xXdxX6bxX12xX0xX4fxX28xXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53exX96xXexX1xX7exX24exXaxX12xXcxX1xX5f1xXf5xX3xX67xX1xX2bcxX0xX4fxXbxX12
Thùy Như