Hà Tĩnh công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2021-2022
(Baohatinh.vn) - Bắt đầu từ 17h20 chiều nay (17/6), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố điểm thi vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2021-2022.
691cxccbbxdffaxdcc0x122f5x1475cxd8f7x94a8x15f84xX7xcdbdx13408x8fb2x878exc9e5x1385exX5x12138xXaxbfb0x716cxb446xX3xXcx9873x87a8xX1xX3xX4x11cc2xX18x1263fxX3x98adxf75cxX3xdfa2xXdx82dax15c7bxX3xXexX1xXdxX3x759exX14x9fc1xX3xX5x9403xXbxX3xX2x11bfexX3xX18x8a3fxX26xX3xX1xfe5fxX4xX3xdabfxX35xX3fxX2xdebexX3fxX35xX3fxX3fxX0xb496xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1364cxXaxX12xe8ddx11356xXexX3xX23x10742xec13xX3xXex10180xX3xX2x11801xX1xX3fxX35xX3xX4xX1xXdxa9ffxX64xX3xX18xX6xc2eexX3x10be6xX2xX6axX49x14e36x8965xc1a0xX3x9096xf568xX3x1544dxe6ddxe7c0xb375xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xafb2xXcxX3xX2cxX14xX3xXcxX13xXb0xXcxX3x948axX1xX64xX77x138d4xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX2xX43xX3fxX35xX3fxX3fx9778xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbbxX10xX18xXexX10x13c60xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXax12049xXdxX5bxXexX1xc6b3xX3xX7dxX2xa68exXbxf721x15a47xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX112xX3x1351bxX2xX35xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX103xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXdbxX20xX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXdbxX2cxX18xX49xX18xX10xX10dxX7xX49xX3fxX2xX3fxX123xX49xX7dx7863xX5bxX123xX2xX14cxX3fx14025xX2xX14cxXexX116xX3fxX5x13621xX43xX6xX116xXdbxa4c1xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX2xX43xX3fxX35xX3fxX3fxXaxX3xX10dxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX7dxX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX123xX2xX35xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXbbxX1xXdxX72xX64xX3xXexX21xXdxX3xX18xX6xX77xX3xX79xX2xX6axX49xX7dxX7exX7fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xX87xX25xX3xX20xXdxb80bxXexX3xX103xd67dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX4x12aa5xX6xX3xX26xf795xX18xX1xX7fxX3xXexX1xdd7cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX103xX6xX3xX4xcd4axX64xX3xXexeb20xXdxX3xX23x11b7axX6xX3xX4xX1x154b1xX112xX3xX0xX6xX3xX1xX103xX10xfd15xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX49xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdbxX10xX5bxX64xXdbxX2cxX18xX49x86a4xX1xX6xX2exX43xXexX1xXdxX49xXexX1xXdxX43xXexX64xX77xX10xX18xX43xX7xXdxX18xX1xX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexX49xXexX103xX6xX43xX4xX64xX64xX43xX5bxXdxX10xX26xX43xXexX1xXdxX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexXaxX3xXexX6xX103xX1exX10xXexX9xXaxedffxX20xX5xX6xX18xX27fxXaxX3xX103xX10xX5xX9xXaxX18xX2exX2exXbxX10xX18xX10xX103xX3xX18xX2exX267xX2exX5xX5xX2exX10dxXaxX12xX1xXexXexXbxX112xX49xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdbxX10xX5bxX64xXdbxX2cxX18xX49xX27fxX1xX6xX2exX43xXexX1xXdxX49xXexX1xXdxX43xXexX64xX77xX10xX18xX43xX7xXdxX18xX1xX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexX49xXexX103xX6xX43xX4xX64xX64xX43xX5bxXdxX10xX26xX43xXexX1xXdxX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexX0xX49xX6xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xXbbxcc5fxX4xX1xX3xXexX103xX6xX3xX4xX251xX64xX3xX18xX1xf758xX3xX7xX6xX64xX112xX3xXcxX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX1x8fd1xXbxX3xX81xX5exX85xX3xX79xX18xX1xX388xXbxX3xX23xX23axX3xX7dxX3xX27fx8938xX3xXex14dd2xX7exX7fxX3xX18xX1xX388xXbxX3xX26x160f5xX3xX20xde15xX2exX3xX26xX388xXexX7fxX3xX7xX6xX64xX3xX23x145eaxX3xX20x10a43xX26xX3xXexX23exX26xX3xX27fxXdxX22axX26xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xXcxae17xX18xX1exX3xX23xXdxX25xX26xX3xX118x123bexXexX3xXexX64xX77xX25xX18xX3xX2cxX14xX2exX3xXexX103xX376x11586xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX27fxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX9xX3xX79xX23xXdxX25xX26xX3x10a0axX1ex8205xX3xX2cxX38xX18xX3x12c09xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXcxX2exX368xX18xX7exX3xX118xX3xX3fxX3xX41dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXcxXdxX22axX18xX1exX3xeee2xX18xX1xX3xX41dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xX376xX64xX3xXexXdxXbfxX18xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xXcxX3ddxX18xX1exX3xX23xXdxX25xX26xX3xX118xX3e7xXexX3xXexX64xX77xX25xX18xX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX415xX1exX417xX3xX2cxX38xX18xX3xX41dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXcxXdxX22axX18xX1exX3xX43bxX18xX1xX3xX41dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXcxX2exX368xX18xX3xX41dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xX26xX1cxX18xX3xX4xX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX118xX3xX152xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbbxX10xX18xXexX10xX103xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX5bxXexX1xX112xX3xX7dxX2xX116xXbxX118xX119xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX112xX3xX123xX2xX35xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX103xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXdbxX20xX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXdbxX2cxX18xX49xX18xX10xX10dxX7xX49xX3fxX2xX3fxX123xX49xX7dxX14cxX5bxX123xX2xX14cxX3fxX123xX35xX35xXexX2xX14cxX123xX35xX5xX7dxX43xX6xX3fxXdbxX15exXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX2xX43xX3fxX35xX3fxX3fxXaxX3xX10dxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX7dxX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX123xX2xX35xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12x15d5ax9118xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX2xX43xX3fxX35xX3fxX3fxX3xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5bxXdxc720xX18xX3xX103xX6xX3xXexX103xX2exX18xX1exX3xX3fxX3xX18xX1exX14xX77xX3xX79xX3fxX3xX2cxX14xX3xX152xX49xX7dxX7exX3xX2cxX31xXdxX3xXexX3ddxX18xX1exX3xX7xX21xX3xX1xdf31xX18xX3xX2xX116xXdbxX7dxX35xX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX38xX18xX1exX3xX27fxX39bxX3xX5bxX39exX3xXexX1xXdxXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX81xX82xX3xX84xX85xX86xX87xXcxX3xXexX25exX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7fxX3xX18xX22axX64xX3xX4xX3b8xX3xX18xX1exX64xX77xb712xX18xX3xX2cxX3cxX18xX1exX3xXbxX1x6a16xX4xX3xX27fxX1xX3abxX2exX3xX20xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX23exX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX4xX368xX4xX3xXexX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX27fxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX18x156c3xXbxX3xX23xX62fxX18xX3xXexX255xXdxX3xXexX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX18xX62fxXdxX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX38xX18xX1exX3xX27fxX39bxX3xX18xX1exX64xX77xX68dxX18xX3xX2cxX3cxX18xX1exX3xX2xX119xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5bxX39exX3xXexX1xXdxX3xXexX64xX77xX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX6daxXbxX3xX23xX62fxX18xX3xXbxX1xX697xX4xX3xX27fxX1xX3abxX2exX3xXexX255xXdxX3xXcxX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXdbxX3xXcxX1xX3f7xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX6daxXbxX3xX23xX62fxX18xX3xXbxX1xX697xX4xX3xX27fxX1xX3abxX2exX3xX81xX82xX3xX84xX85xX86xX87xXcxX3xX7xdf30xX3xX4xX3b8xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX368xX2exX3xX1xX376xX31xX18xX1exX3xX5bxf736xX18xX3xX7xX6xX64xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX118xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1exX9xXaxX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX18xX1exX9xXaxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2exX5bxX77xX12xX0xXexX103xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xX5cfxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX2xX43xX3fxX35xX3fxX3fxX3xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5bxXdxX604xX18xX3xX103xX6xX3xXexX103xX2exX18xX1exX3xX3fxX3xX18xX1exX14xX77xX3xX79xX3fxX3xX2cxX14xX3xX152xX49xX7dxX7exX3xX2cxX31xXdxX3xXexX3ddxX18xX1exX3xX7xX21xX3xX1xX62fxX18xX3xX2xX116xXdbxX7dxX35xX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX38xX18xX1exX3xX27fxX39bxX3xX5bxX39exX3xXexX1xXdxX7fxX3xXexX103xX2exX18xX1exX3xX23xX3b8xX3xX4xX3b8xX3xX1xX62fxX18xX3xX14cxX35xX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX3b8xX3xX18xX1exX64xX77xX68dxX18xX3xX2cxX3cxX18xX1exX3xX23xX38xX18xX1exX3xX27fxX39bxX3xX5bxX39exX3xXexX1xXdxX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX2exX5bxX77xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX23xX259xX18xX1xX3xX1xX376xX31xX18xX1exX3xXbxX1xdb6fxX18xX3xX5xX64xa60dxX18xX1exX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX18xX14xX77xX7fxX3xXex123aexX3xX5xX68dxX3xXexX64xX77xX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX5xX388xXbxX3xXexX2exX14xX18xX3xXexX25exX18xX1xX3xX27fxX1xX1cxX18xX1exX3x6f93xX64xX368xX3xX6axX3fx7951xX3xX7xX21xX3xX1xX3cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX159xX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX35xX3xX43xX3xX3fxX35xX3fxX2xX3xX79xX1exXdxX3abxX26xX3xX152xX978xX3xX7xX2exX3xX2cxX31xXdxX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX103xX376xX31xX4xX7exXdbxX3x1050dxX23exX3xX2cxX388xX77xX7fxX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX18xX14xX77xX7fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX3b8xX3xX1exX63xX18xX3xX2xX152xXdbxX35xX35xX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2cxX14xX2exX3xX4xX368xX4xX3xXexX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX27fxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX2cxX14xX3xX152xX116xX116xX3xX4xX1xX25exX3xXexXdxXbfxX64xX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX103xX12xX0xX49xXexX20xX2exX5bxX77xX12xX0xX49xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xX5bxXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX103xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX103xX2exX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXbfxX18xX3xX972xX64xX6xX18xX112xX0xX49xX7xXexX103xX2exX18xX1exX12xX0xX64xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX43xXexX1xX64xX26xX20xX43xX6xX18xX5bxX43xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX368xX18xX1exX3xX18xX6xX77xX7fxX3xX152xX7dxX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX14xX26xX3xX20xX14xXdxX3xX415xX1exX417xX3xX2cxX38xX18xX3xX2cxX14xX3xXcxX2exX368xX18xX3xX27fxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXdbxXdbxXdbxXaxX3xX1xX103xX10xX267xX9xXaxX49xX1exXdxX6xX2exX43xX5bxX64xX4xX49xX7xX6xX18xX1exX43xX18xX6xX77xX43xX152xX7dxX35xX43xXexX1xXdxX43xX7xXdxX18xX1xX43xX5xX6xX26xX43xX20xX6xXdxX43xX18xX1exX64xX43xX2cxX6xX18xX43xX2cxX6xX43xXexX2exX6xX18xX43xX27fxX77xX43xXexX1xXdxX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexX43xX4xX1xX64xX77xX10xX18xX43xX1xX6xX43xXexXdxX18xX1xX49xX3fxX2xX3fxX159xX116xX14cxXdbxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX103xX4xX9xXaxX49xX26xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX3fxX35xX49xX18xX10xX10dxX7xX49xX3fxX2xX3fxX3fxX49xX2xX3fxX6axX5bxX123xX35xX14cxX2xX152xX116xX35xXexX116xX2xX7dxX7dxX6axX5xX35xXdbxX15exXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX2xX43xX3fxX35xX3fxX3fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX2cxX12xX0xX7xXexX103xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX368xX18xX1exX3xX18xX6xX77xX7fxX3xX152xX7dxX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX14xX26xX3xX20xX14xXdxX3xX415xX1exX417xX3xX2cxX38xX18xX3xX2cxX14xX3xXcxX2exX368xX18xX3xX27fxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXdbxXdbxXdbxXaxX3xX1xX103xX10xX267xX9xXaxX49xX1exXdxX6xX2exX43xX5bxX64xX4xX49xX7xX6xX18xX1exX43xX18xX6xX77xX43xX152xX7dxX35xX43xXexX1xXdxX43xX7xXdxX18xX1xX43xX5xX6xX26xX43xX20xX6xXdxX43xX18xX1exX64xX43xX2cxX6xX18xX43xX2cxX6xX43xXexX2exX6xX18xX43xX27fxX77xX43xXexX1xXdxX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexX43xX4xX1xX64xX77xX10xX18xX43xX1xX6xX43xXexXdxX18xX1xX49xX3fxX2xX3fxX159xX116xX14cxXdbxX1xXexX26xXaxX12xX81xX368xX18xX1exX3xX18xX6xX77xX7fxX3xX152xX7dxX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX14xX26xX3xX20xX14xXdxX3xX415xX1exX417xX3xX2cxX38xX18xX3xX2cxX14xX3xXcxX2exX368xX18xX3xX27fxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXdbxXdbxXdbxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX103xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX81xX368xX18xX1exX3xX18xX6xX77xX3xX79xX152xX49xX7dxX7exX7fxX3xX152xX7dxX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6xX26xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX3xX26xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX415xX1exX417xX3xX2cxX38xX18xX3xX2cxX14xX3xXcxX2exX368xX18xX3xX20xX376xX31xX4xX3xX2cxX14xX2exX3xX20xX64xX3ddxXdxX3xXexX1xXdxX3xX23xX63xX64xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX103xX376xX3f7xX18xX1exX3xXcxX13xXb0xXcxX3xXbbxX1xX64xX77xXbfxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXdbxX3xXcxX1xX3f7xXdxX3xXexXdxX22axXexX3xX18xX1exX14xX77xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX22axXbxX3xXexcd46xX4xX3xX18xX5fxX18xX1exX3xX18xX3b8xX18xX1exX3xX1exX6xX77xX3xX1exX5fxXexX7fxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX368xX4xX3xXbxX1x102a6xX18xX1exX3xX5bxX259xX4xX1xX3xX23xX376xc63dxX4xX3xX7xXdxX22axXexX3xX4xX1x8fdbxXexXdbxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX2cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX415xX1exX14xX77xX3xX23xX63xX64xX3xX27fxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX112xX3xX5cfxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX3b8xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX7fxX3xX1exXdxX368xX26xX3xXexX1xX259xX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX255xX26xX3xXdbxXdbxXdbxXaxX3xX1xX103xX10xX267xX9xXaxX49xX1exXdxX6xX2exX43xX5bxX64xX4xX49xX18xX1exX6xX77xX43xX5bxX6xX64xX43xX27fxX77xX43xXexX1xXdxX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexX43xX2exX43xX1xX6xX43xXexXdxX18xX1xX43xX27fxX1xX2exX18xX1exX43xX4xX2exX43xXexX1xXdxX43xX7xXdxX18xX1xX43xX1exXdxX6xX26xX43xXexX1xXdxX43xX2cxXdxX43xXbxX1xX6xX26xX43xX972xX64xX77xX43xX4xX1xX10xX49xX3fxX2xX3fxX159xX152xX35xXdbxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX103xX4xX9xXaxX49xX26xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX3fxX35xX49xX18xX10xX10dxX7xX49xX3fxX2xX3fxX3fxX49xX7dxX159xX5bxX152xX2xX7dxX123xX14cxX116xX116xXexX159xX159xX6axX7dxX14cxX5xX35xXdbxX15exXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xX18xX38xX26xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX35xX3fxX2xX43xX3fxX35xX3fxX3fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX2cxX12xX0xX7xXexX103xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX415xX1exX14xX77xX3xX23xX63xX64xX3xX27fxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX112xX3xX5cfxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX3b8xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX7fxX3xX1exXdxX368xX26xX3xXexX1xX259xX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX255xX26xX3xXdbxXdbxXdbxXaxX3xX1xX103xX10xX267xX9xXaxX49xX1exXdxX6xX2exX43xX5bxX64xX4xX49xX18xX1exX6xX77xX43xX5bxX6xX64xX43xX27fxX77xX43xXexX1xXdxX43xX2cxX6xX2exX43xX5xX2exXbxX43xX2xX35xX43xXexX1xXbxXexX43xX2exX43xX1xX6xX43xXexXdxX18xX1xX43xX27fxX1xX2exX18xX1exX43xX4xX2exX43xXexX1xXdxX43xX7xXdxX18xX1xX43xX1exXdxX6xX26xX43xXexX1xXdxX43xX2cxXdxX43xXbxX1xX6xX26xX43xX972xX64xX77xX43xX4xX1xX10xX49xX3fxX2xX3fxX159xX152xX35xXdbxX1xXexX26xXaxX12xX415xX1exX14xX77xX3xX23xX63xX64xX3xX27fxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX112xX3xX5cfxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX3b8xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX7fxX3xX1exXdxX368xX26xX3xXexX1xX259xX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX255xX26xX3xXdbxXdbxXdbxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX103xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX20xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX26xX1cxX18xX3xXcxX2exX368xX18xX3xXexX103xX2exX18xX1exX3xX4xX1xXdxX72xX64xX3xX18xX6xX77xX3xX79xX3fxX49xX7dxX7exX7fxX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX255xXdxX3xX152xX116xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX23xX3a8xX3xX27fxX22axXexX3xXexX1xX697xX4xX3xX18xX1exX14xX77xX3xXexX1xXdxX3xX23xX63xX64xX3xXexXdxXbfxX18xXdbxX3xX87xX922xX77xX3xX4x88a3xX18xX1exX3xX5xX14xX3xXexX1xX3f7xXdxX3xX23xXdxX25xX26xX3xX27fxX1xX3e7xXbxX3xX5xX255xXdxX3xX27fxX5d0xX3xXexX1xXdxX3xX23xX21xXdxX3xX2cxX31xXdxX3xX1xX62fxX18xX3xX2xX123xXdbxX14cxX35xX35xX3xXexX1xX245xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xXb0xXcxX3xX27fxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX64xX77xXbfxX18xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX2cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX64xX5xX12xX0xX5bxXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX103xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX2cxX12xX0xX49xX5bxXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43bxX64xXexX1xX2exX103xXaxX12xXb0xXdbxX9c0xX0xX49xXbxX12
P.V