Lãnh đạo tỉnh chúc mừng tân Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tân Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, ngành, thành phố Hà Tĩnh.
bf3cxebf3xfe37x17a73x16d51xfcb0xf152x10d19x10ff1xX7xd472x14877xe3dcx16dcfxdf4fxd143xX5xceb4xXaxc083x1473cxc9cfx1226axX1xX3xdf7ax10a58x132abxX3xXex10328xX15xX1xX3xX4xX1xd8b9xX4xX3x1285cxde0cxX15x133d1xX3xXex1677cxX15xX3xf50axXdx174dbxX26xX3x13383x13188x10b07xX15xX3xXcxc266xX15xX29xX3xXex11cf7xX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1x13f2axX15xX3x120c5xfcacxX3xXcx145d6xX15xX1xX0xf138xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6x13c06xXaxX12xXcxX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1x12f48xX3xf7efx147b1xX4xX3xX4xX1xX6xX3xX13xX1axX35xXdxX7xX3x147a7xX29xX35x1008bx17c5bxX15xX3xe5e7xX15xX1xX3xXcxX35x14fb8xX15xX3x14610xX4dxXa4xX3xXexc203xX3xX15xXdx12c3exX26xX3x11838xX35xXdxX3xX26xX27xX15xX29xX3xXbdxX4dxX3xX4xX36xX26xX3xf3a0xX15xX3xX7x171f1xX3xX34xX35xX6xX15xX3xXexX2cxX26xX3xX4xe8ccxX6xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xd317xX15xX29xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXaexXbxX91xX3xX15xX29xX4dxX15xX1xX91xX3xXexX1xX4dxX15xX1xX3xXbxX1x13dccxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1x12385xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10524xX1axX66xXa4xXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1381fxX10xX15xXexX10x14fd4xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXax11362xXdxX66xXexX1x123b0xX3x1067bxX2x16597xXbxee26xdba4xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX14bxX3xe683xX2xd443xXbxX151xX152xXaxX3xX7xX13cxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX114xXb1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXbdxX15xX54xX15xX10xX146xX7xX54x166ccxX2xX2x115e3xX54xX2xX15exX14fxX66x15b71xX17fxX17fxX188xX14dxX2xX188xXexX14fxX2xX14fxX14fxX5xX15exde96xX2xX15cxX188xX66xX188xX17fxX2xX188x14a90xX17fxX19fxXexX19fxX188xX182x157c7xX14dxX5xX15exX114x13d8dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xXaxX3xX146xXdxX66xXexX1xX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX196xX6xX5xXdxX29xX15xX14bxX3xX1abxX35xX7xXexXdx15917xXa4xX152xXaxX12xX137xX1xXdxXbaxX35xX3xX17fxX1a6xX54xX15cxX91xX3x15151xX1x172dcxX3xX137xX1xXddxX3xXexdd8dxX4xX1xX3xf6b2xX124xXa1xdce7xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX13xf9ecxX3xXa1xX29xce2cxX4xX3xX137xX1xX2cxX35xX3xX4xXefxX15xX29xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXaexXbxX91xX3xX15xX29xX4dxX15xX1xX3xX18xX14xX3xX18xedd0xX15xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX114xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX1axX66xXa4xXaxX12xXcxX1xX6xXa4xX3xX26x13f34xXexX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX91xX3xX253xX1xX255xX3xX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX13xX26bxX3xXa1xX29xX26fxX4xX3xX137xX1xX2cxX35xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26x12657xX4xX3xX13xX1axX35xXdxX7xX3xXa1xX29xX35xXa4xXa5xX15xX3xXa8xX15xX1xX3xXcxX35xXaexX15xX3xXbdxX27xX6xX3xX15xX1xX49xX15xX3xX7xX94xX3xXbdxX332xX3xX5xX4dxX26xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX114xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX1axX66xXa4xXaxX12xX93xX2cxXa4xX3xX5xX4dxX3xX15xXdxXbaxX26xX3xXbdxX35xXdxX3xX4xX1xX35xX15xX29xX3xX4xXddxX6xX3xX18xea87xX15xX29xX3xXb1xX4dxX1axX3xX4xX3axX15xX29xX3xX29xXdxX31xX1axX3xXexX1axX4dxX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX15xX255xXdxX3xX4xX1xX35xX15xX29xX3xXbdxX4dxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX15xX255xXdxX3xX13cxXdxX26bxX15xX29xX114xX3xfea1xX1axX15xX29xX3xX13cx10d63xX15xX29xX3xXexX13cxX1axX15xX29xX3xXexX1x15a00xXdxX3xX29xXdxX6xX15xX3xX5xX4dxX26xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3x1601fxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX91xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3xX13xX1axX35xXdxX7xX3xXa1xX29xX35xXa4xXa5xX15xX3xXa8xX15xX1xX3xXcxX35xXaexX15xX3xX7xe2f4xX3xX4xX255xX3xXexX1xX26bxX26xX3xX15xX1xXdxXbaxX35xX3xXexX1xX4dxX15xX1xX3xXexXd1xX35xX3xXexX10bxXexX3xX18x10db9xXbxX91xX3xX26xX6xX15xX29xX3xX5xX19xXdxX3xX4xX35xff58xX4xX3xX7xX10bxX15xX29xX3xX6xX15xX3xX5xX4dxX15xX1xX91xX3xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX23xX4xX3xX4xX1xX1axX3xX18xX3b3xX15xX29xX3xXb1xX4dxX1axX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX91xX3xX18xX255xX15xX29xX3xX29xX255xXbxX3xX151xX94xX15xX29xX3xX18xX31xX15xX29xX3xXbdxX4dxX1axX3xX7xXd1xX3xX15xX29xX1xXdxca86xXbxX3xX151xX2cxXa4xX3xX66xXd1xX15xX29xX3xXbdxX4dxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX13cxXdxc754xX15xX3xX34xX35xX26bxX3xX1xfd12xXcdxX15xX29xX91xX3xX18xXaexXexX3xX15xX4e3x1115bxX4xX114xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX1axX66xXa4xXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX35xX26xXb1xX3xXdxX137xX10xX15xXexX10xX13cxXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxX146xXdxX66xXexX1xX14bxX3xX14dxX2xX14fxXbxX151xX152xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX14bxX3xX15cxX2xX15exXbxX151xX152xXaxX3xX7xX13cxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX114xXb1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXbdxX15xX54xX15xX10xX146xX7xX54xX17fxX2xX2xX182xX54xX2xX15exX14fxX66xX188xX17fxX17fxX188xX14dxX17fxX2xXexX15cxX15exX15exX15exX5xX2xX196xX2xX15cxX188xX66xX188xX17fxX2xX15cxX17fxX14fxX15exXexX14dxX19fxX2xX15exX14fxX5xX15exX114xX1abxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xXaxX3xX146xXdxX66xXexX1xX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX196xX6xX5xXdxX29xX15xX14bxX3xX1abxX35xX7xXexXdxX242xXa4xX152xXaxX12xX253xX1xX255xX3xX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX13xX26bxX3xXa1xX29xX26fxX4xX3xX137xX1xX2cxX35xX3xXexX2e0xX15xX29xX3xX1xX1axX6xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX13xX1axX35xXdxX7xX3xXa1xX29xX35xXa4xXa5xX15xX3xXa8xX15xX1xX3xXcxX35xXaexX15xX114xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX1axX66xXa4xXaxX12xX253xX1xX255xX3xX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xcf13xX15xX29xX3xX18xX14xX3xXexX13cxX6xX1axX3xX18x10241xXdxX3xXbdxX4efxXdxX3xX29xXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3xXbdxXbaxX3xXexe2d6xX15xX1xX3xX1xX6efxX15xX1xX3xdacexXdxX15xX1xX3xXexX28fxX3xX196xX3xX151xX14xX3xX1xX474xXdxX3xX4xXddxX6xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xXexX13cxX1axX15xX29xX3xXexX1xX406xXdxX3xX29xXdxX6xX15xX3xX34xX35xX6xX91xX3xXexX13cxX1axX15xX29xX3xX7xXd1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX13cxXdxX4dbxX15xX3xX18xX255xX3xX4xX255xX3xX7xXd1xX3xX18xX255xX15xX29xX3xX29xX255xXbxX3xXexX27xX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX114xX3xX253xX1xX255xX3xX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX6cexX15xX29xX3xX26xX1axX15xX29xX3xX26xX35xX10bxX15xX91xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3xX13xX1axX35xXdxX7xX3xXa1xX29xX35xXa4xXa5xX15xX3xXa8xX15xX1xX3xXcxX35xXaexX15xX91xX3xXbdxX4efxXdxX3xXexX13cxX26fxX15xX29xX3xXexX13cxX31xX4xX1xX91xX3xX35xXa4xX3xXexe627xX15xX3xX7xX446xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX94xX4xX3xX7x124d4xX4xX91xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXbdxXdxX4c4xX4xX3xX4xXefxX15xX29xX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX3xXexXdxX28fxXbxX3xXexX332xX4xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX4c4xX15xX3xXexX10bxXexX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX7c5xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xXddxX6xX3xX93xX36xX15xX29xX91xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX35xX49xXexX3xX4xXddxX6xX3xX15xX1xX4dxX3xX15xX4e3xX4efxX4xX91xX3xX7xX10bxX15xX29xX3xXbxX1xX23xX4xX3xX2cxX26xX3xX29xXdx15c82xX6xX3xX5xX3fxX15xX29xX3xX66xX2cxX15xX3xXexX474xX4xX91xX3xX151xX2cxXa4xX3xX66xXd1xX15xX29xX3xX26xX10bxXdxX3xX18xX1axX4dxX15xX3xX6f8xX28fxXexX3xX66xX2cxX15xX3xXexX474xX4xX91xX3xX29xX7dexX15xX3xXb1xX255xX91xX3xX4xXefxX15xX29xX3xX4xX1xX35xX15xX29xX3xX7xX94xX4xX3xX151xX2cxXa4xX3xX66xXd1xX15xX29xX3xX34xX35xX26bxX3xX1xX4e3xXcdxX15xX29xX91xX3xX18xXaexXexX3xX15xX4e3xX4efxX4xX3xX29xXdxX4dxX35xX3xX26xX19xX15xX1xX114xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX1axX66xXa4xXaxX12xXcxX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX13xX1axX35xXdxX7xX3xXa1xX29xX35xXa4xXa5xX15xX3xXa8xX15xX1xX3xXcxX35xXaexX15xX3xXb1xX4dxXa4xX3xXexXb6xX3xX15xXdxXbaxX26xX3xXbdxX35xXdxX3xX26xX27xX15xX29xX3xXbdxX4dxX3xX4xX36xX26xX3xXcdxX15xX3xX7xXd1xX3xX34xX35xX6xX15xX3xXexX2cxX26xX3xX4xXddxX6xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xXefxX15xX29xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXaexXbxX91xX3xX15xX29xX4dxX15xX1xX3xX41bxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX114xX3xX93xX3b3xX15xX29xX3xXexX1xX406xXdxX3xX6f8xX1xe791xX15xX29xX3xX18xX25cxX15xX1xX3xX7xX446xX3xX1xX4e3xX4efxX15xX29xX3xX66x170a2xX15xX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX4c4xX15xX3xX18xX23xX15xX29xX3xX18xX4e3xX406xX15xX29xX3xX1xX4e3xX4efxX15xX29xX3xXexX7c5xX15xX3xX15xX29xX4e3x12b03xX15xX29xX3xX4xXddxX6xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX1xX474xXdxX91xX3xX18xX23xX15xX29xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX35xX49xXexX114xX3xXcxX13cxX4e3xX4efxX4xX3xX26xX7dexXexX91xX3xX1xX4e3xX4efxX15xX29xX3xX66xX995xX15xX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX4c4xX15xX3xXexX10bxXexX3xXb1xXdxX4c4xX15xX3xXbxX1xX31xXbxX3xXbxX1xX3fxX15xX29xX3xX4xX1xX10bxX15xX29xX3xX66xX25cxX4xX1xX3xX137xX1axXbdxXdxX66xX196xX2xX19fxX3xXexX13cxX1axX15xX29xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX18xX1axX19xX15xX3xX1xXdxX4c4xX15xX3xX15xX6xXa4xX3xXbdxX4dxX3xXexX1xX6xX26xX3xX29xXdxX6xX3xX4xX35xX474xX4xX3xXb1x16249xX35xX3xX4x11921xX3xX18xX19xXdxX3xXb1xXdxX4dbxX35xX3x161a4xX35xX10bxX4xX3xX1xX474xXdxX3xXbdxX4dxX3xX18xX19xXdxX3xXb1xXdxX4dbxX35xX3xX4cxX93xXa1xX263xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXaexXbxX3xX15xX1xXdxX4c4xX26xX3xX6f8x157f9xX3xX17fxX15exX17fxX2xX3xX196xX3xX17fxX15exX17fxX14dxX114xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX13cxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX26bxX15xX3xX34xX35xX6xX15xX14bxX0xX54xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX196xXexX1xX35xX26xXb1xX196xX6xX15xX66xX196xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX29xXa72xXdxX3xXexX1xX4e3xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xX13xXa5xX3xX253xX1xX332xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15x168a8xX26xX3xX17fxX15exX17fxX2xXaxX3xX1xX13cxX10xX242xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX15xX1xX196xX34xX35xXa4xX10xX15xX54xX4xX1xX35xX196xXexXdxX4xX1xX196xX35xXb1xX15xX66xX196xXexXdxX15xX1xX196xX1xX6xX196xXexXdxX15xX1xX196xX29xX35xXdxX196xXexX1xX35xX196xX4xX1xX35xX4xX196xX26xX35xX15xX29xX196xX5xX10xX196xXbxX1xX35xX4xX196xX7xXdxX15xX1xX196xX15xX6xX26xX196xX17fxX15exX17fxX2xX54xX17fxX15exX19fxX15cxX188xX15exX114xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX13cxX4xX9xXaxX54xX26xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX17fxX15exX54xX15xX10xX146xX7xX54xX17fxX2xX2xX188xX54xX2xX15exX14dxX66xX14dxX2xX19fxX15cxX188xX17fxX2xXexX14fxX15cxX2xX182xX5xX15cxX196xX14dxX19fxX66xX15cxX17fxX17fxX2xX2xX2xX182xXexX17fxX14dxX2xX1a6xX182xX5xX15exX114xX1abxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXbdxX12xX0xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX29xXa72xXdxX3xXexX1xX4e3xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xX13xXa5xX3xX253xX1xX332xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXb57xX26xX3xX17fxX15exX17fxX2xXaxX3xX1xX13cxX10xX242xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX15xX1xX196xX34xX35xXa4xX10xX15xX54xX4xX1xX35xX196xXexXdxX4xX1xX196xX35xXb1xX15xX66xX196xXexXdxX15xX1xX196xX1xX6xX196xXexXdxX15xX1xX196xX29xX35xXdxX196xXexX1xX35xX196xX4xX1xX35xX4xX196xX26xX35xX15xX29xX196xX5xX10xX196xXbxX1xX35xX4xX196xX7xXdxX15xX1xX196xX15xX6xX26xX196xX17fxX15exX17fxX2xX54xX17fxX15exX19fxX15cxX188xX15exX114xX1xXexX26xXaxX12xX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX29xXa72xXdxX3xXexX1xX4e3xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xX13xXa5xX3xX253xX1xX332xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXb57xX26xX3xX17fxX15exX17fxX2xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXa1xX1xX2cxX15xX3xX66xX25cxXbxX3xX13xXa5xX3xX253xX1xX332xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX17fxX15exX17fxX2xX91xX3xXexX1xX6xXa4xX3xX26xX2e0xXexX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX91xX3xX137xX1xXddxX3xXexX25cxX4xX1xX3xX260xX124xXa1xX263xX3xXexX1dxX15xX1xX3xXcxX13cxXa6exX15xX3xXcxXdxX28fxX15xX3xX4cxX4e3xX15xX29xX3xX18xX14xX3xX29xXa72xXdxX3xXexX1xX4e3xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX4efxXdxX3xX4xX31xX4xX3xXbdxX25cxX3xX4xX1xX94xX4xX3xX7xX7dexX4xX91xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXbdxXdxX4c4xX4xX91xX3xXexX35xX3xX7x109d8xX3xXbdxX4dxX3xX18xX3b3xX15xX29xX3xXb1xX4dxX1axX3xXexX1xX10xX1axX3xX18xX19xX1axX3xX137xX3axX15xX29xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX5xX406xXdxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX10bxXexX3xX18xX465xXbxX3xX15xX1xXaexXexX114xX3xX124xX31xX1axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xXexX13cxX2cxX15xX3xXexX13cxX26fxX15xX29xX3xX29xXdxX4efxXdxX3xXexX1xXdxX4c4xX35xX3xXexX1axX4dxX15xX3xXbdxXb57xX15xX3xXb1xX94xX4xX3xXexX1xX4e3xX114xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXbdxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX28fxXexX3xX93xX36xX15xX29xX3xXb1xX474xX3xXbdxX4dxX3xXa1xX1xX2cxX15xX3xX66xX2cxX15xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX15xX1xX4dxXaxX3xX1xX13cxX10xX242xX9xXaxX54xX151xX6xX196xX1xX1axXdxX54xXexX1axX6xX196xX29xXdxX6xX26xX196xX26xX35xX4xX196xX29xXdxX6xX1axX196xXbxX1xX6xX15xX196xX1xX6xX196xXexXdxX15xX1xX196xX4xX1xX35xX4xX196xXexX10xXexX196xX66xX6xX15xX29xX196xXb1xX1axX196xXbdxX6xX196xX15xX1xX6xX15xX196xX66xX6xX15xX196xXexXdxX15xX1xX196xX15xX1xX6xX54xX17fxX15exX14dxX188xX1a6xX2xX114xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX13cxX4xX9xXaxX54xX26xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX17fxX15exX54xX15xX10xX146xX7xX54xX17fxX2xX15exX14fxX54xX2xX15exX14dxX66xX188xX2xX1a6xX17fxX15cxX14fxX182xXexX17fxX2xX1a6xX14dxX19fxX5xX15exX114xX1abxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXbdxX12xX0xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX28fxXexX3xX93xX36xX15xX29xX3xXb1xX474xX3xXbdxX4dxX3xXa1xX1xX2cxX15xX3xX66xX2cxX15xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX15xX1xX4dxXaxX3xX1xX13cxX10xX242xX9xXaxX54xX151xX6xX196xX1xX1axXdxX54xXexX1axX6xX196xX29xXdxX6xX26xX196xX26xX35xX4xX196xX29xXdxX6xX1axX196xXbxX1xX6xX15xX196xX1xX6xX196xXexXdxX15xX1xX196xX4xX1xX35xX4xX196xXexX10xXexX196xX66xX6xX15xX29xX196xXb1xX1axX196xXbdxX6xX196xX15xX1xX6xX15xX196xX66xX6xX15xX196xXexXdxX15xX1xX196xX15xX1xX6xX54xX17fxX15exX14dxX188xX1a6xX2xX114xX1xXexX26xXaxX12xXcxX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX28fxXexX3xX93xX36xX15xX29xX3xXb1xX474xX3xXbdxX4dxX3xXa1xX1xX2cxX15xX3xX66xX2cxX15xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX15xX1xX4dxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX137xX1xX23xX4xX3xXexX28fxXexX3xX93xX36xX15xX29xX3xXb1xX474xX3xXbdxX4dxX3xXa1xX1xX2cxX15xX3xX66xX2cxX15xX3xXexX1dxX15xX1xX91xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX26xX332xX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xXa1xX29xX35xXa4xXa5xX15xX3xXcxX1xX31xXdxX3xX4cxd0dexXbxX3xXb1xX4dxXa4xX3xXexXb6xX3xX15xXdxXbaxX26xX3xXbdxX35xXdxX3xX6f8xX1xXdxX3xX18xXaexXexX3xX15xX4e3xX4efxX4xX91xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX15xX1xX4dxX3xX4xX255xX3xX15xX1xX858xX15xX29xX3xXb1xX4e3xX4efxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX13cxXdxX4dbxX15xX3xX26xX4efxXdxX114xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXbdxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX91xX3xXexX2e0xX15xX29xX3xX34xX35xX4dxX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX66xX25cxXbxX3xX2fxXdxX31xX15xX29xX3xX7xXdxX15xX1xXaxX3xX1xX13cxX10xX242xX9xXaxX54xX66xX1axX6xX15xX196xXexX1xX10xX54xX4xX1xX35xX4xX196xX26xX35xX15xX29xX196xXexX6xX15xX29xX196xX34xX35xX6xX196xXb1xX6xX196xX4xX1axX15xX196xX29xXdxX6xX1axX196xX66xX6xX15xX196xX15xX1xX6xX15xX196xX66xXdxXbxX196xX29xXdxX6xX15xX29xX196xX7xXdxX15xX1xX54xX17fxX15exX15cxX15exX17fxX17fxX114xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX13cxX4xX9xXaxX54xX26xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX17fxX15exX54xX15xX10xX146xX7xX54xX17fxX15exX14fxX2xX54xX2xX188xX15exX66xX17fxX2xX14dxX15exX14dxX15cxX188xXexX188xX15exX17fxX17fxX17fxX5xX15exX114xX1abxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xXexX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX26xX3xX34xX35xX36xX15xX3xXcxX3axX15xX29xX3xXexX3fxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXbxX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXbdxX12xX0xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX91xX3xXexX2e0xX15xX29xX3xX34xX35xX4dxX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX66xX25cxXbxX3xX2fxXdxX31xX15xX29xX3xX7xXdxX15xX1xXaxX3xX1xX13cxX10xX242xX9xXaxX54xX66xX1axX6xX15xX196xXexX1xX10xX54xX4xX1xX35xX4xX196xX26xX35xX15xX29xX196xXexX6xX15xX29xX196xX34xX35xX6xX196xXb1xX6xX196xX4xX1axX15xX196xX29xXdxX6xX1axX196xX66xX6xX15xX196xX15xX1xX6xX15xX196xX66xXdxXbxX196xX29xXdxX6xX15xX29xX196xX7xXdxX15xX1xX54xX17fxX15exX15cxX15exX17fxX17fxX114xX1xXexX26xXaxX12xX137xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX91xX3xXexX2e0xX15xX29xX3xX34xX35xX4dxX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX66xX25cxXbxX3xX2fxXdxX31xX15xX29xX3xX7xXdxX15xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX13cxX1axX15xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXa1xX1xX2cxX15xX3xX66xX25cxXbxX3xX2fxXdxX31xX15xX29xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX17fxX15exX17fxX15exX91xX3xXcxX13cxX4e3xX41bxX15xX29xX3xXb1xX6xX15xX3xX263xX2cxX15xX3xXbdxX49xX15xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXddxXa4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX15xX1xX3xXcxX13cxX4e3xXcdxX15xX29xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4cxX35xXa4xXbaxX15xX3xXbdxX4dxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4cxX474xXdxX3xX13xX4cxX253xXa1xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX18xX14xX3xX18xX28fxX15xX3xXexX2e0xX15xX29xX3xX34xX35xX4dxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xX27xX15xX29xX3xX4xX31xX4xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX26xX332xX4xX3xX34xX35xX36xX15xX3xX151xX94xX3xXbdxX4dxX3xXb1xX4dxX3xX4xX1axX15xX3xX29xXdxX31xX1axX3xX66xX2cxX15xX114xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXbdxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX35xX5xX12xX0xX66xXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX13cxXaxX12xX0xX54xX66xXdxXbdxX12xX0xX54xX66xXdxXbdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX35xXexX1xX1axX13cxXaxX12xX13xX26bxX3xXcxX35xXaexX15xX3xX196xX3xX3f4xXdxX15xX1xX3xX93xX94xX4xX0xX54xXbxX12
Lê Tuấn - Minh Đức