Giá lợn hơi tăng đến “khó tin”, các trang trại ở Hà Tĩnh không còn lợn xuất chuồng
(Baohatinh.vn) - Giá lợn hơi ở Hà Tĩnh đang dao động từ 54.000 – 58.000 đồng/kg, cao nhất kể từ năm 2016 tới nay. Dù giá lợn hơi tăng đến mức “khó tin”, tuy nhiên, khá ít trang trại có lợn xuất chuồng “trúng” thời điểm này.
9131xc4c5xef8cxfcfdx11327xa18bxc82exa244xf09bxX7x11146xceedx10441x1188cxe440xecc1xX5xe064xXaxacf1x11f3dxXdxcd3cxX3xX5xf62axb795xX3xX1x11500xXdxX3xXexfcd8xX19xc801xX3x10e94xde2axX19xX3x11192xc641xX1xcf29xX3xXexXdxX19x11f10xf579xX3xX4xX15xX4xX3xXexb9dbxX6xX19xX22xX3xXexX38xfab2xXdxX3xaac6xX3x9690x121f8xX3xXcx10916xX19xX1xX3xX29xX1x1022bxX19xX22xX3xX4x11ff2xX19xX3xX5xX18xX19xX3xdf7bxa84ex1024dxXexX3xX4xX1xX5bx117abxX19xX22xX0xd1e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xb5bdxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX24xX6xX19xX22xX3xX78xX6x10b7dxX3xX24xedbcxX19xX22xX3xXex117efxX3x97bbxf92exeda2xbfb6xXa5xXa5xX3x119fdxX3xXa2xbaf1xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xX31xX3xX4xX6xX98xX3xX19xX1xX5cxXexX3xX29x984exX3xXexXa0xX3xX19xX20xf279xX3xcbecxXa5xX2xf2e9xX3xXexb927xXdxX3xX19xX6xf2dbxXa4xX3xf479x9366xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX19xX3xXccx9549xX4xX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexXdxX19xX30xX31xX3xXexX5bxXd9xX3xX19xX1xXdxb35exX19xX31xX3xX29xX1xX15xX3xf2f0xXexX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX4xX2bxX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xX3xX28xXexX38xdea5xX19xX22xX30xX3xXexX1xdc8axXdxX3xX24xXdxXc5xXccxX3xX19xX45xXd9xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f36xX98xX78xXd9xX3xXbx10a14xX10xX19xXexX10xX38xXaxX12xX0xXdxXccxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX19xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxccd4xXdxX78xXexX1xfa8cxX3xXd1xX2xXa2xXbxX5axc230xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX187xX3xXa3xX2xXa5xXbxX5axX18exXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX66xX66xXdxXa4x11bf1xX6xX98xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa4xac68xX19xX66xX19xX10xX182xX7xX66xX2xe88exXa3xXa5xX66xX2xXa2xXcexX78xXcexXcexXa5xXcex11dc5xXa5xX2xXexXa3xX2xcc55xXacxX1d3xX5xXa5xXa4xfce1xXbxX22xd2f2xX38xX9xX1cdxX1c1xXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexXdxX19xX30xX31xX3xX4xX15xX4xX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX4xX53xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX98xX19xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX78xX6xX98xX3xX24xX9bxX19xX22xX3xXexXa0xX3xXa2xXa3xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xe86exX3xXa2xXacxXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12x118c1xX6xX5bxX3xX29xX1xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX1xXdx121d3xX19xX3xX78x11770xX4xX1xX3xXexc479xX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xcd97xX5bxX3x109c8xX1xXdxX3xbd58xX2xX1cdxX66xXa2xb46bxX31xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX7xX2c5xX5bxX31xX3xX4xX1xe3d2xX3xX29xX1xX98xX2bdxX19xX22xX3xXcexXa2xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX280xX3xXcexX1cdxXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xXa4xX3xXcxX1xX13dxXdxX3xX22xXdxX6xX19xX3xX7xX6xX5bxX3xX24xX2bxX31xX3xXexX1xX2b8xX3xXexX38xd7daxX13dxX19xX22xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xX2bxX3xX78xX5cxX5bxX3xX1xXdxX2b4xX5bxX3xX5cxXccxX3xX78xb1d7xX19xX3xX5xX10axX19xX31xX3xX19xX1xX5bxX3xX4xX352xX5bxX3xXccxX5bxX6xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX3xXexX20xX19xX22xX31xX3xX22xXdxX15xX3xX1b8xaafdxX3xXexX1xX25xX3xXexX20xX19xX22xX3xX5xX10axX19xX3xX1d3xX1cdxXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX280xX3xX1d3xX1c1xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xXcxX38xX98xX19xX22xX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX1c1xX31xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX5xX10axX19xX3xXccxXf5xX4xX3xX29xX1xX15xX3xX4xX6xX98xX31xX3xX78xX6xX98xX3xX24xX9bxX19xX22xX3xXexXa0xX3xXa3xX1d3xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xXa9xX3xXa3xX1c1xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xXa4xX3xXcxX38xX6xX19xX1xX3xXexX1xa52fxX3xX4xX1cxX3xX1xX9bxXdxX3xX19xX45xXd9xX31xX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX2bxX19xX22xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xX3xX24xXc5xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX24xX45xX19xX31xX3xXexX38xX330xXd4xX4xX3xX19xX22xX5bxXd9xX3xX4xX1cxX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xX1aexX2b4xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexX38xX10axX19xX3xX78xXdxX2b4xX19xX3xX38xX9bxX19xX22xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xXcxXd4xXdxX3xX19xX22xX45xXd9xX3xXacxX66xX2xXa5xX31xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xXexX20xX19xX22xX3xXccxX3fxX19xX1xX31xX3xXexXdxX25xX19xX3xX22xX352xX19xX3xX24xX25xX19xX3xXccxe1acxX4xX3xX78x1003fxX3xX1aexX15xX98xX3xXd1xXa5xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xXa4xX3xa74bxX19xX22xX3xXcxX38xX352xX19xX3xX44xXddxX19xX22xX3xX280xX3xX15exX1xXdxX3xX4xcf1exX4xX3xXexX38xX330xX42xX19xX22xX3xX15exX1xXdxX3xX4xX50axX4xX3xX15exX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX1b8xX45xX3xXcxX1xX136xX3xXd9xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX4xX1xX98xX3xX1aexXdxX25xXexX187xX3xX28xX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX42xX3xX24xX2b8xX6xX3xX1aexX45xX19xX3xX19xX22xX45xXd9xX3xXacxX66xX2xXa5xX3xX78xX6xX98xX3xX24xX9bxX19xX22xX3xXexXa0xX3xXa2xXa3xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xXa9xX3xXa2xXacxXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xX31xX3xX4xX6xX98xX3xX19xX1xX5cxXexX3xXexXa0xX3xX19xX20xXccxX3xXcexXa5xX2xXd1xX3xXexXd4xXdxX3xX19xX6xXd9xX30xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xae70xX2c5xXd9xX3xX5xX45xX3xXccxXf5xX4xX3xX22xXdxX15xX3xXccxX45xX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX78xX15xXccxX3xX19xX22xX1xX48xX3xXexXd4xXdxX31xX3xX1aexX42xXdxX3xX19xX1x1044exX19xX22xX3xX78xXdx107b8xX19xX3xX1aexXdxX25xX19xX3xXbxX1xXf5xX4xX3xXexX3fxXbxX3xX4xX414xX6xX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xXexX2bdxX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xX2c5xX5bxX3xX2c8xX1xXdxX3xX2ccxXdcxXcxc6d5xX15exX2c8xX2d1xXa4xX3xXcxX1xX10xX98xX3xX19xX1x9e68xX19xX3xX24xX2b8xX19xX1xX3xX4xX414xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX5bxXd9xX10axX19xX3xX22xXdxX6xX31xX3xX4xX2bxX3xX1d3xX3xX5xae5cxX3xX78xX98xX3xX29xX1xXdxX25xX19xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX9bxXexX3xX1aexXdxX25xX19xX3xX5xX45xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX3fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX4exX19xX22xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX5xXd4xX19xX3xXexX20xX19xX22xX18exX3xX19xX22xX5bxX62xX19xX3xX4xX5bxX19xX22xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX3xX24xX6xX19xX22xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX78xX98xX3xX2bdxX19xX1xX3xX1xX330xX42xX19xX22xX3xXexXa0xX3xXdcxXcxX629xX15exX2c8xX3xX1b8xX45xX3xXexX1xX4exX19xX22xX3xXexXdxX19xX3xXexX1xX2b8xX3xXexX38xX330xX13dxX19xX22xX3xXcxX38xX5bxX19xX22xX3xdb5bxX5bxX4dbxX4xX3xX1aexcf91xXexX3xX24xX352xX5bxX3xXccxX42xX3xX4x10a76xX6xX3xXexX38xX42xX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX1xX98xX3xX1b8xXdxX2b4xX4xX3xXccxX5bxX6xX3xX5xX18xX19xX3xX7xX4dbxX19xX22xX3xXexX1xX10xX98xX3xX24xX330xX13dxX19xX22xX3xXexXdxXc5xX5bxX3xX19xX22xX3fxX4xX1xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xX13xXdxX15xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX24xX330xX18xX4xX3xX78xX4dfxX3xX1aexX15xX98xX3xX1b8xd7b8xX19xX3xX22xXdxX5f6xX3xX42xX3xXccxXf5xX4xX3xX4xX6xX98xX3xX42xX3xX19xX1xX5f6xX19xX22xX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX4xX5bxX4dbxXdxX3xX19xX20xXccxX3xX78xX98xX3xXdcxXcxX629xX15exX2c8xX3xX1b8xX77dxX19xX3xX24xX6xX19xX22xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX50axX4xX3xX5xX6xX19xX3xX38xX9bxX19xX22xX3xX1b8xXd4xXdxX3xX7xX4dbxX3xX5xX330xX18xX19xX22xX3xXexXdxX10axX5bxX3xX1xX414xXd9xX3xX19xX22xX45xXd9xX3xXccxX9bxXexX3xX19xX1xXdx11d93xX5bxX31xX3xXex120b0xX19xX22xX3xX24xX45xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1aexX2b8xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX7xX136xXexX3xXccxX3fxX19xX1xX3xXexX38xX98xX19xX22xX3xX29xX1xXdxX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xXccxX5cxXd9xX3xXccxa745xX19xX3xXccxX45xX3xX1b8xXd4xXdxX3xX1b8xXdxX2b4xX4xX3xXexX15xXdxX3xX24xX45xX19xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xX3xXbxX15exX10xX19xXexX10xX38xXaxX12xX0xXdxXccxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX19xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX182xXdxX78xXexX1xX187xX3xXd1xX2xXa2xXbxX5axX18exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX187xX3xXa3xX2xXa5xXbxX5axX18exXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX66xX66xXdxXa4xX1aexX6xX98xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa4xX1b8xX19xX66xX19xX10xX182xX7xX66xX2xX1c1xXa3xXa5xX66xX2xXa2xXcexX78xXcexXcexXa5xXcexXacxX2xXacxXexXa2xXa2xX1c1xXa5xX5xXa2xX280xX5xX98xX19xX280xX1xX98xXdxX280xXcexXa4xX1d9xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexXdxX19xX30xX31xX3xX4xX15xX4xX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX4xX53xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX98xX19xXaxX12x12063xXdxX2b4xX4xX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX5xX98xX3xX19xX22xX3fxXdxX3xXexX15xXdxX3xX24xX45xX19xX3xX5xX45xX3xXccxX9bxXexX3xXexX38xX98xX19xX22xX3xX19xX1xX5f6xX19xX22xX3xX19xX22xX5bxXd9xX10axX19xX3xX19xX1xX2c5xX19xX3xX29xX1xXdxX25xX19xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX4xX6xX98xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xXcxX1xX4exX19xX22xX3xXexXdxX19xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX42xX3xXccxXf5xX4xX3xX28xX29xX1xX4exX19xX22xX3xXexX330xX42xX19xX22xX30xX3xX5xX45xX3xXexXdxX19xX3xX1b8xX5bxXdxX3xX24xX4dbxXdxX3xX1b8xXd4xXdxX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX19xX1xX330xX19xX22xX3xX29xX1xX15xX3xX112xXexX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX4xX2bxX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xX3xX28xXexX38xX136xX19xX22xX30xX3xXexX1xX13dxXdxX3xX24xXdxXc5xXccxX3xX19xX45xXd9xXa4xX3xef73xX22xX5bxXd9xX10axX19xX3xX19xX1xX2c5xX19xX3xX5xX45xX3xX78xX98xX3xXexX1xXdxX25xX5bxX3xX1b8xX4dbxX19xX3xXexX15xXdxX3xX24xX45xX19xX3xX4xX9bxX19xX22xX3xXexX1xX10axXccxX3xXdcxXcxX629xX15exX2c8xX31xX3xX19xX1xX5cxXexX3xX5xX45xX3xX7xX6xX5bxX3xX24xX18xXexX3xX1aex10f76xX98xX3xX5xX50axXexX3xX5axX2bdxXd9xX3xX38xX6xX3xX1xX62xXdxX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX1c1xX3xX29xX1xXdxX25xX19xX3xX78xXdxX5fcxX19xX3xX1aexXdxX25xX19xX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xX1aexX2b4xX19xX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX1b8xX45xX3xXbxX1xXf5xX4xX3xXexX3fxXbxX3xX19xX10axX19xX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xXexX38xX6xX19xX1xX3xXexX1xX414xX3xX1aexX15xX19xX3xX7xXd4xXccxXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xX15exX15xX4xX1xX3xX24xX2c5xXd9xX3xXd1xX3xX19xX22xX45xXd9xX31xX3xX4exX19xX22xX3xXa61xX22xX5bxXd9xX5fcxX19xX3xX95axX20xX19xX3xX2a5xX713xX5bxX3xX2ccxX5axXaa7xX3xXcxX2c5xX19xX3xX629xX9bxX4xX3xXa9xX3xX629xX9bxX4xX3xX44xX45xX2d1xX3xX1b8xXa0xX6xX3xXccxXd4xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX1aexX15xX19xX3xX1xX1cxX19xX3xXcexXa5xXa5xX3xX4xX98xX19xX3xX5xX18xX19xX3xXexX1xX2b8xXexXa4xX3xX28xX2c8xX1xX2bdxXdxX3xX2xXa5xX3xX19xX22xX45xXd9xX3xX19xX5f6xX6xX31xX3xXexX4exXdxX3xXccxXd4xXdxX3xX4xX2bxX3xX29xX1xX98xX2bdxX19xX22xX3xXa2xXa5xXa5xX3xX4xX98xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xXa4xX3xed05xX98xX19xX22xX3xX5xX45xX3xX5xX136xX4xX3xX5cxXd9xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX1b8xX77dxX19xX3xX7xcc71xX3xX4xX6xX98xX3xX24xXc5xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX10axXccxX3xX112xXexX3xX5xXaa7xXdxX31xX3xX4xX1xXf5xX3xff96xX5bxX6xX3xX24xX18xXexX3xXdcxXcxX629xX15exX2c8xX3xX29xX1xXdxX25xX19xX3xX4xX1xX136xX19xX22xX3xXexX4exXdxX3xX22xX832xXbxX3xX19xX1xXdxX7ebxX5bxX3xX29xX1xX2bxX3xX29xX1xX20xX19xX31xX3xXexX4dbxX19xX3xX29xc67bxXccxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX112xX3xX1aexX2bdxX98xX3xX1b8xX2b4xX3xX24xX45xX19xX3xX5xX18xX19xX30xX3xX280xX3xX4exX19xX22xX3xX2a5xX713xX5bxX3xX4xX1xX98xX3xX1aexXdxX25xXexXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xXcxX38xX98xX19xX22xX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX1c1xX31xX3xX15exX4exX19xX22xX3xXexXd9xX3xX15exX2c8xX3xX15exX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xXbd1xXdxXexX38xX6xX4xX98xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xX3xX29xX1xX98xX2bdxX19xX22xX3xXa3xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX4xX98xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1b8xXd4xXdxX3xX22xXdxX15xX3xXexX38xX5bxX19xX22xX3xX1aexX37axX19xX1xX3xXa3xX1c1xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xXa4xX3xX95axX45xX98xX3xX24xX352xX5bxX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX2xXa5xX31xX3xX29xX1xXdxX3xX22xXdxX15xX3xX24xX3fxXexX3xX1xX1cxX19xX3xXa2xXa5xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xX31xX3xX4xX4exX19xX22xX3xXexXd9xX3xX19xX45xXd9xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xXexX1xX10axXccxX3xX2xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX4xX98xX19xX3xX5xX18xX19xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xX28xXcxX1xX13dxXdxX3xX24xXdxXc5xXccxX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXa2xXa3xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xXa9xX3xXa2xXacxXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xX3xXexX1xX37axX3xX4xX4exX19xX22xX3xXexXd9xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX4xX53xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX24xXc5xX3xX1aexX15xX19xX3xX19xX5f6xX6xXa4xX3xXcxX1xX10xX98xX3xX24xX136xX19xX22xX3xX29xX25xX3xX1xX98xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX37axX3xX5xX18xX19xX3xXbxX1xX2bdxXdxX3xX24xX3fxXexX3xXexX38xX10axX19xX3xX2xXa5xXa5xX3xX29xX22xX3xXccxXd4xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xX3xX19xX1xX330xX19xX22xX3xX24xX1cxX19xX3xX1b8xX2b8xX3xXbxX1xX2bdxXdxX3xX28xX1aexX15xX19xX3xX19xX98xX19xX30xX3xX29xX1xXdxX3xX5xX18xX19xX3xX19xX832xX19xX22xX3xXacxXa2xX29xX22xX3xXa9xX3xX1c1xXa5xX29xX22xX31xX3xX1aexX42xXdxX3xX4xX352xX19xX3xX1b8xX4dbxX19xX3xX5axX98xX6xXd9xX3xX1b8xX53xX19xX22xX3xX1b8xX45xX3xX15xXbxX3xX5xX4dfxX4xX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xX1aexX2b4xX19xX1xX31xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX78xX15xXccxX3xX24xXc5xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xXexX1xX10axXccxX30xX31xX3xX4exX19xX22xX3xX44xX62xX3xX2a5xcf0exX3xX44xX5bxXd9xX3xXcxX1xX2bdxX98xX3xX280xX3xX2c8xX1xX50axX3xXexX38xX15xX4xX1xX3xX15exX4exX19xX22xX3xXexXd9xX3xX15exX2c8xX3xX15exX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xXbd1xXdxXexX38xX6xX4xX98xX3xX4xX1xX98xX3xX1aexXdxX25xXexX31xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xX3xXbxX15exX10xX19xXexX10xX38xXaxX12xX0xXdxXccxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX19xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX182xXdxX78xXexX1xX187xX3xXd1xX2xXa2xXbxX5axX18exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX187xX3xXa3xX2xXa5xXbxX5axX18exXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX66xX66xXdxXa4xX1aexX6xX98xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa4xX1b8xX19xX66xX19xX10xX182xX7xX66xX2xX1c1xXa3xXa5xX66xX2xXa2xXcexX78xXcexXcexXa5xXcexX1cdxX2xX1c1xXexXd1xX1cdxXa2xXa2xXa2xX5xXa5xXa4xX1d9xXbxX22xX1dcxX38xX9xX2xX1cdxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexXdxX19xX30xX31xX3xX4xX15xX4xX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX4xX53xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX98xX19xXaxX12xX2a5xXf5xX4xX3xXccxX5bxX6xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX3xXexX1xX45xX19xX1xX3xXbxX1xa21dxXccxX3xXexX3fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX1b8xX77dxX19xX3xX4xX53xX19xX3xX29xX1xX15xX3xX1xX3fxX19xX3xX4xX1xX25xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xXcxX5bxXd9xX3xX22xXdxX15xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX19xX1xX330xX19xX22xX3xX7xXf5xX4xX3xXccxX5bxX6xX3xX4xX414xX6xX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xXexXdxX10axX5bxX3xX78xXddxX19xX22xX3xX1b8xX77dxX19xX3xX4xX53xX19xX3xX29xX1xX15xX3xX1xX3fxX19xX3xX4xX1xX25xX3xX19xX10axX19xX3xX22xXdxX15xX3xXexX1xX2b8xXexX3xXexX1xX330xX1cxX19xX22xX3xXbxX1xXfdfxXccxX3xXexX3fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX1aexXdxX25xX19xX3xX24xX9bxX19xX22xX3xX19xX1xXdxX7ebxX5bxXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xXcxX1xX10xX98xX3xX5xX658xX3xX22xXdxX2bdxXdxX3xX4xX414xX6xX3xX1aexX45xX3xX5baxX636xX5bxX3xXcxX1xX2b8xX3xXa61xX22xX6xX3xX280xX3xX29xXdxX19xX1xX3xX78xX98xX6xX19xX1xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX3xX42xX3xX4xX1xX18xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xXexX1xX37axX31xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xXccxX5bxX6xX3xX1b8xX45xX98xX3xXexX20xX19xX22xX3xX19xX1xX330xX19xX22xX3xX22xXdxX15xX3xX1aexX15xX19xX3xX38xX6xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xXexX20xX19xX22xX3xX1aexX42xXdxX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX78xX2c5xX19xX3xXexX2c5xXccxX3xX5xX658xX3xX10xX3xX19xX22xX3fxXdxX3xX1b8xX37axX3xX24xX6xX19xX22xX3xXexX38xX98xX19xX22xX3xX1aexXaa7xX98xX3xXdcxXcxX629xX15exX2c8xXa4xX3xX13xXdxX15xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX1aexX15xX19xX3xX38xX6xX3xX1b8xX77dxX19xX3xX22xXdxX5f6xX3xX19xX22xX5bxXd9xX10axX19xX3xX19xX1xX330xX3xXexX38xX330xXd4xX4xX31xX3xX78xX6xX98xX3xX24xX9bxX19xX22xX3xX1cdxXa5xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX280xX3xX2xXa5xXa5xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xX3xXexXddxXd9xX3xX1b8xX45xX98xX3xX5xX98xX3fxXdxX3xXexX1xX2b8xXexX31xX3xX7xX330xX13dxX19xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX98xX78xXd9xXaxX12xX5baxX6xX19xX22xX3xX4xX1x11ca6xX19xX3xXccxX5bxX6xX3xXexX1xX2b8xXexX3xX5xX18xX19xX31xX3xX4xX1xX2b8xX3xX2c8xX1xX6xX19xX3xXcxX1xX2b8xX3xXcxX1xX5bxX3xX44x12109xX19xX22xX3xX2ccxXbxX1xX330xX13dxX19xX22xX3xXcxX38xX352xX19xX3xX2c8xX1xX136xX31xX3xXcxX2c8xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX2d1xX3xX4xX1xX98xX3xX1xX6xXd9xX187xX3xX28xX13xXdxX15xX3xXexX1xX2b8xXexX3xXexX38xX98xX19xX22xX3xXccxX5cxXd9xX3xX19xX22xX45xXd9xX3xXc0exX5bxX6xX3xX78xX6xX98xX3xX24xX9bxX19xX22xX3xX42xX3xXccxXf5xX4xX3xXacxXa5xXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX24xX62xX19xX22xX66xX29xX22xX31xX3xX4xX2bxX3xX4xX1xX10axX19xX1xX3xX5xX2b4xX4xX1xX3xX19xX1xX330xX19xX22xX3xX1b8xX7ebxX3xX4xX1cxX3xX1aexX2bdxX19xX3xX5xX45xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xXexX1xX6xXd9xX3xX24xX7f0xXdxX3xX22xXdxX15xX3xX19xX1xXdxX7ebxX5bxX30xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xX78xXdxX1b8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX78xX38xX10xX5xX6xXexX10xX78xXaxX12xX0xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX10axX19xX3xXc0exX5bxX6xX19xX187xX0xX66xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xX0xX5bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX280xXexX1xX5bxXccxX1aexX280xX6xX19xX78xX280xX7xX6xXbxX98xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX1cdx11613xX3xXexX7f0xX19xX22xX3xX24xX45xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX7xX6xX5bxX3xX22xX352xX19xX3xX1d3xX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX38xX6xX3xXexX1xX2b8xX3xXexX38xX330xX13dxX19xX22xXaxX3xX1xX38xX10xfdf2xX9xXaxX66xX19xX98xX19xX22xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX1xX6xX280xXexXdxX19xX1xX280xX22xXdxX6xXccxX280xX1cdxX280xXexX98xX19xX22xX280xX78xX6xX19xX280xX5xX98xX19xX280xX7xX6xX5bxX280xX22xX6xX19xX280xX1d3xX280xXexX1xX6xX19xX22xX280xX5axX5bxX6xXexX280xX38xX6xX280xXexX1xXdxX280xXexX38xX5bxX98xX19xX22xX66xX2xX1cdxX1c1xXa2xXa5xXd1xXa4xX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX66xXccxX10xX78xXdxX6xX66xX2xXcexXa5xX66xX19xX10xX182xX7xX66xX2xX1c1xX1d3xXacxX66xX2xX1d3xXa2xX78xX2xXa5xXacxX1d3xX1cdxXa3xXacxXexXd1xXa5xX1c1xXa5xX5xXcexX280xX2xXa3xX2xX78xXa5xXcexX2xX2xXcexX1d3xXa2xXexX1d3xXacxXcexX1d3xX1d3xX5xXa5xXa4xX1d9xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexXdxX19xX30xX31xX3xX4xX15xX4xX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX4xX53xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxX1b8xX12xX0xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX1cdxX132axX3xXexX7f0xX19xX22xX3xX24xX45xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX7xX6xX5bxX3xX22xX352xX19xX3xX1d3xX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX38xX6xX3xXexX1xX2b8xX3xXexX38xX330xX13dxX19xX22xXaxX3xX1xX38xX10xX1360xX9xXaxX66xX19xX98xX19xX22xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX1xX6xX280xXexXdxX19xX1xX280xX22xXdxX6xXccxX280xX1cdxX280xXexX98xX19xX22xX280xX78xX6xX19xX280xX5xX98xX19xX280xX7xX6xX5bxX280xX22xX6xX19xX280xX1d3xX280xXexX1xX6xX19xX22xX280xX5axX5bxX6xXexX280xX38xX6xX280xXexX1xXdxX280xXexX38xX5bxX98xX19xX22xX66xX2xX1cdxX1c1xXa2xXa5xXd1xXa4xX1xXexXccxXaxX12xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX1cdxX132axX3xXexX7f0xX19xX22xX3xX24xX45xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX7xX6xX5bxX3xX22xX352xX19xX3xX1d3xX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX38xX6xX3xXexX1xX2b8xX3xXexX38xX330xX13dxX19xX22xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xXdcxX98xX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xXexX2bdxX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xX2c5xX5bxX3xX2c8xX1xXdxX3xX78xXdxX5fcxX19xX3xX1aexXdxX25xX19xX3xXbxX1xXf5xX4xX3xXexX3fxXbxX31xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX1b8xX636xX19xX3xX24xX9bxX19xX22xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX414xX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX31xX3xX22xXdxX6xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX1b8xX45xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX9bxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xXexX112xX4xX1xX3xX4xX4dfxX4xX3xXexXdxX10axX5bxX3xXexX1xX50axX31xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX24xX45xX19xXa4xX3xXcxX112xX19xX1xX3xXexXa0xX3xX24xX352xX5bxX3xXexX1xX15xX19xX22xX3xX1cdxX3xX24xX25xX19xX3xX19xX6xXd9xX31xX3xXexX98xX45xX19xX3xXexX2f6xX19xX1xX3xX22xXdxX2bdxXccxX3xX24xX330xX18xX4xX3xX1cdxX132axX3xX1b8xX45xX3xX1xXdxX2b4xX19xX3xXexX7f0xX19xX22xX3xX24xX45xX19xX3xX4xX53xX19xX3xX22xX352xX19xX3xX1d3xX1cdxXacxXa4xXa5xXa5xXa5xX3xX4xX98xX19xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxX1b8xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxX2b8xX4xX1xX3xXexX2bdxX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xX2c5xX5bxX3xX2c8xX1xXdxX3xX1xX98xX45xX19xX1xX3xX1xX45xX19xX1xX187xX3xX2ccxX158xX45xXdxX3xX2xX2d1xX3xXa61xX22xX330xX13dxXdxX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX1aexc1b3xX19xX22xX3xXccxX5cxXexX3xX28xX4xX1cxX3xX19xX22xX1xXdxX2b4xXbxX30xXaxX3xX1xX38xX10xX1360xX9xXaxX66xX19xX98xX19xX22xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX78xXdxX4xX1xX280xXexX6xX280xX5xX98xX19xX280xX4xX1xX6xX5bxX280xXbxX1xXdxX280xX1xX98xX6xX19xX1xX280xX1xX6xX19xX1xX280xX1aexX6xXdxX280xX2xX280xX19xX22xX5bxX98xXdxX280xX19xX5bxX98xXdxX280xX1aexX98xX19xX22xX280xXccxX6xXexX280xX4xX98xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX2xX1cdxXa3xX1c1xXcexXa5xXa4xX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX66xXccxX10xX78xXdxX6xX66xX2xXcexXa5xX66xX19xX10xX182xX7xX66xX2xX1c1xXcexXa2xX66xXacxXa3xX78xXa3xXa5xX1cdxXa2xXa3xX1d3xXa3xXexX1d3xXacxXcexXd1xXcexX5xXa5xXa4xX1d9xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexXdxX19xX30xX31xX3xX4xX15xX4xX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX4xX53xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxX1b8xX12xX0xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxX2b8xX4xX1xX3xXexX2bdxX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xX2c5xX5bxX3xX2c8xX1xXdxX3xX1xX98xX45xX19xX1xX3xX1xX45xX19xX1xX187xX3xX2ccxX158xX45xXdxX3xX2xX2d1xX3xXa61xX22xX330xX13dxXdxX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX1aexX16adxX19xX22xX3xXccxX5cxXexX3xX28xX4xX1cxX3xX19xX22xX1xXdxX2b4xXbxX30xXaxX3xX1xX38xX10xX1360xX9xXaxX66xX19xX98xX19xX22xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX78xXdxX4xX1xX280xXexX6xX280xX5xX98xX19xX280xX4xX1xX6xX5bxX280xXbxX1xXdxX280xX1xX98xX6xX19xX1xX280xX1xX6xX19xX1xX280xX1aexX6xXdxX280xX2xX280xX19xX22xX5bxX98xXdxX280xX19xX5bxX98xXdxX280xX1aexX98xX19xX22xX280xXccxX6xXexX280xX4xX98xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX2xX1cdxXa3xX1c1xXcexXa5xXa4xX1xXexXccxXaxX12xXdcxX2b8xX4xX1xX3xXexX2bdxX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xX2c5xX5bxX3xX2c8xX1xXdxX3xX1xX98xX45xX19xX1xX3xX1xX45xX19xX1xX187xX3xX2ccxX158xX45xXdxX3xX2xX2d1xX3xXa61xX22xX330xX13dxXdxX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX1aexX16adxX19xX22xX3xXccxX5cxXexX3xX28xX4xX1cxX3xX19xX22xX1xXdxX2b4xXbxX30xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX5baxXaa7xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX13dxXdxX3xX24xXdxXc5xXccxX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX5xX18xX19xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX1b8xX112xX3xX1b8xX98xX19xX187xX3xXa61xX5bxX4exXdxX3xX5xX18xX19xX3xX28xX19xX1xX2bdxX30xX3xX38xX6xX3xX1b8xX45xX19xX22xb642xX3xXa61xX1xX330xX19xX22xX31xX3xXccxX5cxXd9xX3xX19xX20xXccxX3xX22xX352xX19xX3xX24xX2c5xXd9xX31xX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX5xX18xX19xX3xX24xXaa7xX3xX28xXexX38xX2bdxX30xX3xX4xX1xX98xX3xX1xX11efxX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX112xXexX3xX28xXexX38xX15xXdxX3xX24xX708xX19xX22xX30xXa4xX3xXcxX38xX98xX19xX22xX3xX28xX1aexXaa7xX98xX30xX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xXexX2bdxX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xX2c5xX5bxX3xX2c8xX1xXdxX3xX2ccxXdcxXcxX629xX15exX2c8xX2d1xX31xX3xX22xX330xX1cxX19xX22xX3xXccxX832xXexX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xXexX1xX5cxXexX3xXexX1xX352xX19xX31xX3xXccxX62xX3xX1xX4exXdxX3xXexX38xX9bxX19xX3xX22xXdxX11efxXexX3xX19xX330xXd4xX4xX3xXccxX708xXexX3xXccxX832xX19xX3xX4xX1xX15xXexX3xX29xX1xXdxX3xXbxX1xX2bdxXdxX3xX4xX1xX112xX19xX1xX3xXexX6xXd9xX3xXexXdxX10axX5bxX3xX1xX414xXd9xX3xX4xX1cxX3xX19xX22xX1xXdxX2b4xXbxX3xX4xX414xX6xX3xXccxX37axX19xX1xXa4xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxX1b8xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa61xX330xXd4xX4xX3xXccxX708xXexX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX5xX18xX19xX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX1360xX9xXaxX66xX19xX98xX19xX22xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX19xX5bxX98xX4xX280xXccxX6xXexX280xX19xX22xX5bxX98xXdxX280xX4xX1xX6xX19xX280xX19xX5bxX98xXdxX280xX5xX98xX19xX280xX98xX280xX1xX6xX280xXexXdxX19xX1xX66xX2xX1cdxX1d3xXacxXcexXacxXa4xX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX66xXccxX10xX78xXdxX6xX66xX2xXcexXa5xX66xX19xX10xX182xX7xX66xX2xX1c1xXcexXcexX66xX1cdxX1cdxX78xXa2xXa5xXd1xX2xXd1xX2xXa5xXexXcexXa2xXacxXcexX5xXd1xX280xX2xXa5xXa2xX78xXa3xXcexX2xX2xX1c1xXa5xXd1xXexX1cdxX2xXcexXa5xX5xX1d3xX280xX2xXa4xX1d9xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX1xX2bxX3xXexXdxX19xX30xX31xX3xX4xX15xX4xX3xXexX38xX6xX19xX22xX3xXexX38xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX29xX1xX4exX19xX22xX3xX4xX53xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX4xX1xX5bxX62xX19xX22xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxX1b8xX12xX0xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa61xX330xXd4xX4xX3xXccxX708xXexX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX5xX18xX19xX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX1360xX9xXaxX66xX19xX98xX19xX22xX280xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX66xX19xX5bxX98xX4xX280xXccxX6xXexX280xX19xX22xX5bxX98xXdxX280xX4xX1xX6xX19xX280xX19xX5bxX98xXdxX280xX5xX98xX19xX280xX98xX280xX1xX6xX280xXexXdxX19xX1xX66xX2xX1cdxX1d3xXacxXcexXacxXa4xX1xXexXccxXaxX12xXa61xX330xXd4xX4xX3xXccxX708xXexX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX5xX18xX19xX3xX42xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX38xX98xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX2a5xX6xX5bxX3xX19xX1xX5f6xX19xX22xX3xX29xX1xX2bxX3xX29xX1xX20xX19xX3xX4xX414xX6xX3xX1aexXaa7xX98xX3xX22xXdxX15xX31xX3xX19xX1xX5f6xX19xX22xX3xXexX1xXdxX2b4xXexX3xX1xX3fxXdxX3xX78xX98xX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xXexX6xXdxX3xX5axX6xX19xX1xX31xX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xX5xX42xX3xXccxX62xXccxX3xX5xX98xX19xX22xX3xXccxX2bxX19xX22xX31xX3xX22xXdxX13dxX3xX24xX2c5xXd9xX3xX19xX1xXdxX7ebxX5bxX3xX19xX22xX330xX13dxXdxX3xX4xX1xX20xX19xX3xX19xX5bxX4exXdxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX19xX1xX3xX5xX3fxXdxX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX50axX4xX3xX38xXd4xXexX3xX19xX330xXd4xX4xX3xXccxX708xXexX3xX1b8xX37axX3xX78xX2b8xX4xX1xX3xXexX2bdxX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xX2c5xX5bxX3xX2c8xX1xXdx11eb4xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxX1b8xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX5bxX5xX12xX0xX78xXdxX1b8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX66xX78xXdxX1b8xX12xX0xX66xX78xXdxX1b8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca7dxX5bxXexX1xX98xX38xXaxX12xX95axX20xX19xX3xX5baxXf5xX4xX3xXa9xX3xXa61xX22xX11efxX4xX3xX629xX98xX6xX19xX0xX66xXbxX12
Văn Đức – Ngọc Loan