Đấu giá 3 lô hàng hóa bị tịch thu
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá 3 lô hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh ủy quyền, cụ thể như sau:
d51fxfc7ax1216fxddf9x10917x14ed2x11d92x12dc9xebc8xX7x1060cx13249x148c4xdd03xf909xfea1xX5x13946xXaxe128xea38x105a0xec3cxX3x15545xXdxdb09xX3x1173fxX3xX5x131baxX3xX1x12834x14bd5xX17xX3xX1x13698xX6xX3xdceaxfed3xX3xXexX2axX4xX1xX3xXexX1xX15xX0xf821xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13833xX10xX6x150f9xXaxX12xXcx13ae6xX15xX22xX17xX3xXexf6bfxe16dxX3x12408xX2axX4xX1xX3x148cexf0b5xX3xX29xX19xX22xX3xe22dxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7x12e3cxX22xX3xXex15cb7xX22xX1xX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xX22xX17xX3xX1xX26xX6xX3xX29xX2axX3xXexX2axX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX22xX17xX3x1053dxX15xdf2fxX3x1580cxX1xX21xX3xX22xe9bax10df6xX4xX3xX47xed0exX3xf908xX1xXdxX3xX4xX5axX4xX3x113a5xX15xX6dxX22xX3xX5x13539xX3xXexX1xX2axX3xXexX4bxXa9xe76exX22xX17xX3xX44xX21xX3xXcxda5bxX22xX1xX3x10dc8xe1cfxX3xXa0xX15xXd4xe04bxX22x1596axX3xX4xX5axX3xXexX1xdb12xX3xX22xX1xXa9xX3xX7xX6xX15x14039xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d0cxXaexX47xXd4xXaxX12xX3x10c59xX3xXcxX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX17x104e0xX52xXebxX3xXb8xX15x120f1xXexX3xX60xXdxf72bxX22xX3xX4xX51xXd4xX3xf25fxXdxXbxX5xX6xXdxXdbxX3xX4xX1xXdx13c49xX15xX3xXexX4bxX10xXdbxX3xX22xXa9xXaaxX4xX3xX17xXdxfaeaxXexX3xX4xX19xX4xX3xX5xXaexX11fxXdxXdbxX3xX4bxXa9x113aexX15xX3xX4xX19xX4xX3xX5xXaexX11fxXdxXdbxX3xX60xXdxXd9xX15xX3xX1xe628xX6xX3xe743xX1xX1exX22xX17xX3xX16axX1x133f5xX3x12d8axX1xX6xX4bxXbxe392xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12x11477xX3xe608xXdxX19xX3xX16axX1x1456dxXdxX3xX60xXdxXe2xX52xX3xX5xX1exX3xefdaxX2xXebxX3x15c8axX1a2xX179x14676xX1a9xX1a2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX60xX119xX22xX17x15c42xX3xXexXdxXd9xX22xX3xX60xX145xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXebxX3xe307xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX60xX119xX22xX17xX179xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12xX18fxX3xX191xXdxX19xX3xX16axX1xX197xXdxX3xX60xXdxXe2xX52xX3xX5xX1exX3xX1a2x12722xXebxX3xX1a9xX2xX1c7xX179xX1a6xX1a2xX1a2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX60xX119xX22xX17xX1b5xX3xXexXdxXd9xX22xX3xX60xX145xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXebxX3xX2xX1ffxX1a2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX60xX119xX22xX17xX179xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12xX18fxX3xX191xXdxX19xX3xX16axX1xX197xXdxX3xX60xXdxXe2xX52xX3xX5xX1exX3xX1a2xX1bxXebxX3xX1ffxX2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX60xX119xX22xX17xX1b5xX3xXexXdxXd9xX22xX3xX60xX145xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXebxX3xX1bxX179xX1a2xX1a2xX1a2xX179xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX60xX119xX22xX17xX179xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12x136d2xXcxX1xX1exX22xX17xX3xXexXdxX22xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX136xXexX3xX59xXd9xX3xX1xX21xX22xX17xX3xX1xX26xX6xX3xX4xX26xX3xXexX4bxXaexX22xX17xX3xX1xX119xX3xX7x1480dxX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19x15579xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12xX102xX3xXcxX1xXc7xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3x12811xX10xX52xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xXdbxX3xX60x12bd2xX22xX17xX3xX16axXbexX3xXexX1xX6xX52xX3xX17xXdxX6xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXdbxX3xX22x152d7xXbxX3xXexXdxXd9xX22xX3xX60xX145xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXebxX3xXcx1169axX3xX22xX17xX21xXd4xX3xXexX1xX1exX22xX17xX3xX29xX19xXaexX3xX60xX136xX22xX3xX2xX1c7xX1xXdbxX3xX22xX17xX21xXd4xX3xX2xX35xX1a9xX35xX1ffxX1a2xX2x1128bxXdbxX3xXexX11fxXdxX3xXcxX4bxX15xX22xX17xX3xXexX51xX52xX3xX54xX2axX4xX1xX3xX59xX5axX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xXexX71xX22xX1xX179xX3xX13xX2axX6xX3xX60xXdxXe2xX52xX3xX2fexX10xX52xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xXebxX3xXcxX11fxXdxX3xXexX4bxX5axX3xX7xX197xX3xXb0xX1xXdxX3xX4xX5axX4xX3xXb8xX15xX6dxX22xX3xX5xXbexX3xXexX1xX2axX3xXexX4bxXa9xXc7xX22xX17xX3xX44xX21xX3xXcxXcfxX22xX1xX179xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12xX102xX3xXcxX1xXc7xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xXexeaf9xX3xX4xX1x116e9xX4xX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXebxX3xX1a9xX1xXdbxX3xX22xX17xX21xXd4xX3xX1ffxX35xX1a9xX35xX1ffxX1a2xX2xX360xXdbxX3xXexX11fxXdxX3xXcxX4bxX15xX22xX17xX3xXexX51xX52xX3xX54xX2axX4xX1xX3xX59xX5axX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xXexX71xX22xX1xX179xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12x11ad1xX172xX22xX1xX3xX52xXc7xXdxX3xX60xX11fxXdxX3xX47xXdxX124xX22xX3xX4xX19xX4xX3xXexX3f9xX3xX4xX1xX3fdxX4xXdbxX3xX4xX19xX3xX22xX1xX51xX22xX3xX4xX26xX3xX22xX1xX15xX3xX4x12a27xX15xX3xX60xX136xX22xX3xXexX1xX6xX52xX3xX17xXdxX6xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX179xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12xX13xXe2xX3xX29xXdxX136xXexX3xXexX1xe66bxX52xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX136xXexXdbxX3xX2fexXdxX22xX3xX5xXdxX4caxX22xX3xX1xX124xXebxX3xXcxX4bxX15xX22xX17xX3xXexX51xX52xX3xX54xX2axX4xX1xX3xX59xX5axX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xXexX71xX22xX1xX179xX3xX174x13014xX3xX2xX1c7xX1c7xXdbxX3xX60xXa9xXc7xX22xX17xX3xX44xX21xX3xX44xX15xXd4xX3xXcx14a85xXbxXdbxX3xXcxfa7bxX3xX44xX21xX3xXcxXcfxX22xX1xX179xX3xX13xXdxX124xX22xX3xXexX1xXaexX11fxXdxXebxX3xX1a2xX1ffxX1bx13e87xX1bxX3x11cd9xX360xX545xX545xX545xX545xX179xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12x15685xX10xX29xX7xXdxXexX10xXebxX3xX1xXexXexXbxXebxX47xX6xX15xX17xXdxX6xX179xX1xX6xXexXdxX22xX1xX179xX17xXaexX59xX179xX59xX22xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXax102caxXdxX47xXexX1xXebxX548xX548xX1a2xXbxX2fexX1b5xX1xX10xXdxX17xX1xXexXebxX1bxX1c7xX360xXbxX2fexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX47xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX3xX5xXaexX3xX1xX6xX22xX17xX3xX1xXaexX6xX3xX29xXdxX3xXexXdxX4xX1xX3xXexX1xX15xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX35xX35xXdxX179xX29xX6xXaexX1xX6xXexXdxX22xX1xX179xX59xX22xX35xX22xX10xX5a7xX7xX35xX2xX360xX1ffxX545xX35xX360xX1c7xX47xX1ffxX1a2xX545xXexX360xX548xX2xX545xX5xX1a2xX179xf938xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX15xX52xX29xX3xX47xX1xXdxX47xX10xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXaexX47xXd4xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fexXexX102xX6xX5xXdxX17xX22xXebxX3xX4bxXdxX17xX1xXexX1b5xXaxX12xX0xX7xXexX4bxXaexX22xX17xX12xXcx1167cx1009cxXa4xX191xX3xXcxf3e7x11f7dxX3xX54x15246xX3xXfbx13d7axXa4xX3xX13xeb1axX672xX3xX191x10ea6xX67exX3xXcx13938xX686xX3xX174x14f0axXa4xX3xXcx122daxXa4xX44xX0xX35xX7xXexX4bxXaexX22xX17xX12xX0xX35xXbxX12