Hoa đào khoe sắc trong nắng xuân
Tại các nhà vườn ở Nhật Tân (Hà Nội), hoa đào nở đỏ thắm, quất vàng óng lá xanh mơn mởn. Những thiếu nữ trong tà áo dài rạng rỡ giữa vườn xuân.
3ef0xe345x85c3xca1cx10297x8537xdbe5x678bxc39cxX7x100b6x40ddxe306x81a9xc014x9a80xX5xe275xXax6c56x5013x8c22xX6xX3xdea4x4382xX14xX3xf56cxX1xX14xX10xX3xX7xd784xX4xX3xXex8dd7xX14xf575xf04fxX3xX27xX21xX27xX28xX3xf42dx11d16x9cacxX27xX0x48b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x113f8xXaxX12xXcxf2f5xXdxX3xX4x80ddxX4xX3xX27xX1xX18xX3x11180x4db6x10cb0xX27xX3x10cedxX3xa11exX1xe420xXexX3xXcxX31xX27xX3x12270xX13xX18xX3xX5cx52edxXdx7ca3x124a4xX3xX1xX14xX6xX3xX17xX18xX14xX3xX27xX5axX3xX17xb75fxX3xXexX1xX21xddfdxX6dxX3xc4ddxX30x1045exXexX3xX55xX18xX27xX28xX3xeea4xX27xX28xX3xX5xX4exX3xX2fxX6xX27xX1xX3xX80xeedexX27xX3xX80xX5axX27xc58axX3xX5cxX1x10564xX27xX28xX3xXexX1xXdxc4c7xX30xX3xX27xXa4xX3xXexX25xX14xX27xX28xX3xXexX18xX3xX4exX14xX3xX46xX18xXdxX3xX25xX4axX27xX28xX3xX25x6324xX3xX28xXdxXa4xX6xX3xX55xX56xX57xX27xX3xX2fxX30xX31xX27xXa0xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf49exX14xX46x9da9xXaxX12xX0xXexX6x4553xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX28xX9xXaxb6fexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX27xX28xX9xXax9879xXaxX3x535bxXdxX46xXexX1xX9xXaxX2xX101xX101x6c8fxXaxX3xXf0xX14xX25xX46xX10xX25xX9xXaxX101xXaxX12xX0xXexXf0xX14xX46xXeaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxee4cxX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101x7f53xX34x8b01xX17bxX46x7b66xX2x112d2xX17bx90b0xX101xX101xXex5f5axX188xX188xX182xX5xX101xXa0x9413xXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xec67xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac0fxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xX5cxX21xX27xX28xX3xX5xf720xX27xX6dxX3xX1xX14xX6xX3xX17xX18xX14xX3xX27xX5axX3xX25xX6axX6dxX3xX17xX7bxX3xXexX1xX21xX80xX3xX4xX4exX4xX3xX55xX56xX57xX27xX3xXexX4axXdxX3xX5xX18xX27xX28xX3xX1xX14xX6xX3xX5cxX1xX5exXexX3xXcxX31xX27xXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182x75bfxX5xX2xXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xX1c0xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xX5cxX1xXa4xX27xX28xX3xX55xX56xX57xX27xX3xX83xX30xX85xXexX3xX83xX30xfb7cxX3xX55xX18xX27xX28xX3xX8dxX27xX28xX3xXf0xX4exXexX3xX27xX28xX4exXexX3xX4xX4exX27xX1xX3xX17xef93xX27xX28xXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX111xX5xX282xXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xX1c0xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xX5cxX28xX56xX57xXdxX3xXexX25xX2fbxX27xX28xX3xX55xX56xX57xX27xX3xX4xX1x5936xX80xX3xX7xX8dxX4xX3xX17x751dxX3xX17xX2e1xX80xX3xXf0xX2e1xX14xX3xX17xX6axX3xX2fxX6xX27xX1xX3xXexX56xX9axXdxXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX188xX5xX111xXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX17bxX5xX188xXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xX1c0xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12x630cxaa08xX27xX28xX3xX17xX2e1xX14xX3xX27xX28xX56xX57xXdxX3xX4xX1xX9axXdxX3xX1xX14xX6xX3xX17xXabxX27xX3xXexX1xX6xX80xX3xX83xX30xX6xX27xX6dxX3xX4xX1xbea1xX27xX3xX80xX30xX6xXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX180xX5xX17bxXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xX1c0xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xX5cxX1xX8dxX80xX3xX27xX1xX31xX27xX3xX55xXdxX1dexX27xX3xX80xX6axXexX3xX4xX511xX27xX28xX3xXexXeaxX3xXexXdxX27xX3xX1xX539xX4xX3xXex9d5exX80xX3xXexX1xX30xX1dexX3xX80xX6axXexX3xX4xX31xXeaxX3xX17xX18xX14xX3xX46xX56xb847xXdxX3xX2xX101xX3xXexX25xXdx8609xX30xX3xX17xX2fbxX27xX28xX3xX4xX1xX14xX3xX55xX3c9xX27xX3xXbxX1xb91axX27xX28xX3xX27xX1xX56xX27xX28xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX31xXeaxX3xX17x12275xXbxX3xX17x573dxX3xX17xX56x6915xX4xX3xX17xefeexXexX3xX1xXabxXexXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX184xX5xX180xXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xX1c0xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xX1cfxX31xXeaxX3xX17xX18xX14xX3xX27xX18xXeaxX3xX4xX8dxX3xX28xXdxX4exX3xXexX25xX1dexX27xX3xX2xX101xX3xXexX25xXdxX63axX30xX3xX17xX2fbxX27xX28xXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX17dxX5xX184xXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX182xX5xX17dxXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xX1c0xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xX510xX18xX14xX3xX27xX5axX3xX17xX65fxXbxX6dxX3xX4xeca2xX27xX28xX3xX5xX18xX3xX5x7dafxX4xX3xX28xXdxX631xXdxX3xX27xX28xX1xX63axX3xX7xefb3xX3xX27xX1xXdxXabxXbxX3xX2e1xX27xX1xX3xXexX25xX6xX27xX1xX3xXexX1x668axX3xX7xX4exX27xX28xX3xXexX4exX4xX3xX4x118d9xX27xX28xX3xX27xX28xX56xX57xXdxX3xX80x11693xX30xXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142xX80xX6xX28xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX80xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa0xXf0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX27xX1xXa0xX55xX27xX34xX27xX10xX114xX7xX34xX2xX101xX101xX17bxX34xX17dxX17bxX46xX180xX2xX182xX17bxX184xX101xX101xXexX180xX2xX182xX17bxX184xX2xX182xX2xX101xX5xX182xXa0xX18fxXbxX28xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX5xX10xX1c0xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX14xX27xXaxX12xd309xX56xX57xX27xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX8a4xX4xX3xX17xX6xX27xX28xX3xX4xX1xX8a4xX80xX3xX4xX1x11752xX80xX3xX4xX1xX57xX3xX27xX28xX18xXeaxX3xX17xX8dxX27xX3xXcxXabxXexXa0xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX25xX12xX0xX34xXexXf0xX14xX46xXeaxX12xX0xX34xXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX25xX80xX6xX5xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX27xX9xXaxX25xXdxX28xX1xXexXaxX12xX0xX7xXexX25xX14xX27xX28xX12xX13xX14xX18xX27xX28xX3xX13xX18xX0xX34xX7xXexX25xX14xX27xX28xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7810xX14xX30xX25xX4xX10xXaxX12xX5cxX28xX30xX2fbxX27x63a9xX3xX998xX27xedd4xX2fxXbxX25xX10xX7xX7xX0xX34xXbxX12
HongDuong