Xem nông dân Cẩm Xuyên bẫy cáy độc đáo bằng chai nhựa
(Baohatinh.vn) - Vào mùa cáy, bắt đầu từ tháng 4, tờ mờ sáng, những người nông dân Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) lại theo tuyến sông Ngàn Mọ đi đặt bẫy cáy.
6c05xae83x8586x6e38xb66fxcecax7c81xb7b1xafbbxX7xba90xeca7xa7b0xa390xabadxb8c5xX5xacaaxXaxcba2xf3e4xX10x848axX3xd2d9x70fdxX17x7575xX3x6c69x950fxX17xX3x6e4axc8ecxX15xX3xX13x8694x8395xb83axX17xX3xd2cdxbde3xX26xX3xX4xf46dxX26xX3x6d16x88dcxX4xX3xX32xX2fx949cxX3xX2axec17xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xc631xX6xX0xd69exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeccdxX10xX6xX1cxXaxX12x9988xf26axX38xX3xX15xa839xX6xX3xX4xX2fxX26xd89dxX3xX2axc1ebxXexX3xX32xb1d3xX25xX3xXex75dbxX3xXexX1xX2fxX17xX1axX3xdca9xX69xX3xXexcc23xX3xX15xX80xX3xX7xX2fxX17xX1axX69xX3xX17xX1xf15axX17xX1axX3xX17xX1axaaf2xX80xXdxX3xX17xX18xX17xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xX15xX3xX5ex7cc2xX17xX1xX3xaa6bxX20xX21xX15xX3xX13xX25xX26xX27xX17xX3xb47axX3xX58xX5fxX3xXcx995axX17xX1x6c2exX3xX5xd4f0xXdxX3xXexX1xX10xX38xX3xXexX25xX26xea23xX17xX3xX7xX18xX17xX1axX3x9077xX1axX5fxX17xX3xb399xc60dxX3xX32xXdxX3xX32x7badxXexX3xX2axX2bxX26xX3xX4xX2fxX26xa36axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX17xXexX10xc9d4xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX49xX6xXbxXbxX7xX49xX38xXbxX10xX17xX49xX15xX10xX1cxXdxX6xX49xXexX1xX25xX15xX2ax7a52xXbxX9xX17xX10xf403xX7xX49xX2x8455xX2xf2c2xX49xX2xcd96xbe8cxX1cxX2xX12fxX12axX7cxe6b5x703bx7345xXexX138xX136xX130xc894xX5xX12fxXe9xe0e3xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX4xX10xXb4xX38xX2axX141xX10xX4xXexX3xX1cxX1axX15xX10xX1cxXdxX6xX3xb6c5xXdxX1cxX10xX38xX3xX15xXbxX7cxXaxX3xX1cxX6xXexX6xXb4xXexX26xXbxX10xX9xXaxX160xXdxX1cxX10xX38xX49xX15xXbxX7cxXaxX3xX1cxX6xXexX6xXb4xX10xX17xX4xX38xX1cxX10xX9xXaxXbxX136xb3c4xX190x7074xX7cxX141xX13x8068xX26xc6a6xeed7xa78cxX196xX1xX13xddc7xX4xX5exX136xX38xX12cxX2axX2xX6xX12fxX26xX26xX190xXexX1cx8573xX136xX38x6c2axX137x9b76xX6xX26x8b7ex967axX15xX4x9486xX17xX130xX141xX1cxX7cxXexX38xX141xX12axXbxeac7xX10xX10xX17xX58xX20x6f5axX5exX49xX1xX1caxaa8cxX12axX1cfxf1e1x8093xX1xX5exX190x7b67x7755xX1axX192xX190xX38xXfexXbxX6xX1d8xcbd5xX136xX38xX15xXcxXfexX13xX12cxXexXdxX160xX136xX192xX1cfxX1c4xX17xX126xX130xXfexX1c4xX26xX141xX19exX12axf3d2xX126xX1b0xX13dxX1c4xXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX38xX1cxX26xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxe1b4xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX13dxX138xX2xX13dxX5xX12fxXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xd1a5xX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xc6c5xXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX190xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX17xX224xX3xX5xX10xX28fxXexX26axXaxX12x754fxX17xX1xX3xXd3xX1axX25xX26x7fbfxX17xX3xX19exX25xX6xX17xX1axX3xX58xf14exXdxX69xX3xXexX1xX18xX17xX3xX12cxX69xX3xX190x8c07xX3xX20xX21xX15xX3xX5exXa5xX17xX1xX69xX3xX20xX21xX15xX3xX13xX25xX26xX27xX17xX3xX4xX1xX38xX3xX2axXdxXcbxXexX224xX3xX0xX10xX15xX12xX1b6xX1xXdxX3xX4xX38xX17xX3xX17xX93xa9ffxX4xX3xX190xX25x83cfxX17xX1axX69xX3xX4xX1xcc5exX17xX1axX3xXexX18xXdxX3xX5xXc0xXdxX3xX4xX1xX38xX3x8c21xX32x8ddbxX3xX17xX1axX1xd611x8c22xX3xX5xX27xX17xX3xX190xX10xX3xX32xXdxX3xX2axX2bxX26xX3xX4xX2fxX26xXe9xX3xX20xX18xX17xX1axX3xX160xXdx88caxX4xX3xX192xX1xX2fxX3xX1cxX322xX3xX1cxX5fxX17xX1axX69xX3xX4xX1x81c5xX3xX4xX70xX17xX3xX4xX1xX38xX3x6cf2xXexX3xXexX1xX3c3xX17xX1xX3xX160xX5fxX38xX3xX15xX33xXexX3xX4xX2fxXdxX3xX36cxX17xX1axX3xX17xX1xX46xX6xX3xXfexX385xXdxX3xX32xXdfxXexX3xXfex819fxXdxX3xXfexX2fxX4xX3xX1cxXd9xX4xX3xX2axX80xX3xX7xX18xX17xX1axXe9xX3xXd8xb809xXdxX3xX5xX70xX17xX3xX32xXdfxXexX3xX1x8fc8xX17xX3xX13dxX12fxX12fxX3xX36cxX17xX1axX69xX3xX7xX6xX25xX3xX137xX3xXb4xX13dxX3xXexXdxXcbxX17xX1axX3xX1e1xX25xX6xX26xX3xX5xXc0xXdxX3xX383xXexX1xX25xX3xX1xX38xXc0xX4xX1xX38bxXe9xX0xX49xX10xX15xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX38xX1cxX26xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX12cxX136xX12cxX137xX5xX2xXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX190xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX17xX224xX3xX141xX25xX7xXexXdxX28fxX26xX26axXaxX12xX0xX10xX15xX12xX20xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX46xX6xX3xX4xX1xX3b9xX3xX4xX70xX17xX3xX4xX6cxXexX3xXbxX1xX70xX17xX3xX15xXdxX3a7xX17xX1axX69xX3xX7xX6xX25xX3xX32xe16cxX3xX2axaef8xX3xX15xX385xXdxX3xX160xX5fxX38xX3xXexXfexX38xX17xX1axX3xXfexX385xXdxX3xX32xXdfxXexX3xX17xX1axX1xXdxX27xX17xX1axX3xX160xX5fxX38xX3xX4xX2fxX4xX3xX160xX3a7xX3xX2axX80xX69xX3xX192xX1xXdxX3xX4xX38xX17xX3xX4xX2fxX26xX3xX32xXdxX3xX192xXdxXcbxX15xX3xX15xX385xXdxX3xX2axac36xX3xXfexX40bxXdxX3xX160xX5fxX38xX3xX2axX2bxX26xX69xX3xX192xX1xX18xX17xX1axX3xXexX1xb9f7xX3xX2axX5d2xX3xXfexX6xXe9xXe9xXe9xX0xX49xX10xX15xX12xX3xXb4xX3xX6xX17xX1xX3xX58xX32cxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x76acxXe9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX2xX2xX12fxX5xX137xXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xXd8xX33xXexX3xX2axX2bxX26xX3xX4xX2fxX26xX3xX32xX93xX32cxX4xX3xX32xXdfxXexXe9xXe9xXe9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX38xX1cxX26xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX137xX137xX130xX5xX13dxXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX38xX1cxX26xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX13dxX130xX7cxX2xX5xX7cxXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX1d7xX6xX25xX3xX137xXb4xX13dxX3xXexXdxXcbxX17xX1axX69xX3xX6xX17xX1xX3xX58xX32cxXdxX3xX1e1xX25xX6xX26xX3xX5xXc0xXdxX3xXexX1xX25xX3xX2axX2bxX26xXe9xXe9xXe9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX7cxX12axX2xX13dxX5xX130xXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xXe9xXe9xXe9xX160xX5fxX3xXexX1xX5fxX17xX1xX3xX1e1xX25xX3eaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX137xX12axX12fxX5xX136xXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX190xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX17xX224xX3xX141xX25xX7xXexXdxX28fxX26xX26axXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX130xX7cxX138xX2xX5xX12cxXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX190xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX17xX224xX3xX141xX25xX7xXexXdxX28fxX26xX26axXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX138xX13dxX12axX137xX5xX12axXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX190xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX17xX224xX3xX141xX25xX7xXexXdxX28fxX26xX26axXaxX12xXcxXfexX38xX17xX1axX3xXexX1xX18xX17xX3xX4xX587xX3xX1xX40bxX17xX3xX137xX12fxX3xX17xX1axX93xX80xXdxX3xX4xX63xX17xX1axX3xX32xXdxX3xX2axX2bxX26xX3xX4xX2fxX26xX69xX3xX15xX3ffxXdxX3xX17xX1axX5fxX26xX3xX15xX3ffxXdxX3xX17xX1axX93xX80xXdxX3xX2axX2bxX26xX3xX32xX93xX32cxX4xX3xX192xX1xX38xX3eaxX17xX1axX3xXexX74xX3xX2xX12fxX3xb23exX3xX2xX130xX3xX192xX1axX69xX3xX192xXdxXcbxX15xX3xX32xX93xX32cxX4xX3xX4xX3eaxX3xX4xX1x8aeaxX4xX3xXexXfexXdxX3a7xX25xX3xX32xX385xX17xX1axX49xXexX1xX2fxX17xX1axXe9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX38xX1cxX26xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX12axX137xX2xX13dxX5xX138xXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX190xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX17xX224xX3xX5xX10xX28fxXexX26axXaxX12xX20xX25xX36cxXdxX3xX1axXdxX80xX3xXexXfexX93xX6xX69xX3xXexXc0xXdxX3xX4xX40bxX3xX7x76d0xX3xXexX1xX25xX3xX15xX25xX6xX3xXf08xX3xX190xX339xX3xX20xX21xX15xX3xXcxX1xX5fxX17xX1xX3xXa9xX20xX21xX15xX3xX13xX25xX26xX27xX17xX69xX3xX58xX5fxX3xXcxXbaxX17xX1xXbdxX69xX3xX17xX1xXdxX38axX25xX3xX17xX1axX93xX80xXdxX3xX4xX1xXf08xX3xX4xX3eaxX3xX2axX6xX38xX3xX4xX2fxX26xX3xX32xXcbxX17xX3xX17xX1x6d95xXbxX3xX1xX5fxX17xX1axXe9xX3xX31axX17xX1xX3x8b33xXdfxX17xX1axX3xX20xX18xX17xX1axX3xXf65xXa5xX17xX1xX3xXdacxX3xX4xX1xe546xX3xX4xX40bxX3xX7xXf08xX3xXexX1xX25xX3xX15xX25xX6xX3xXexXc0xXdxX3xXexX1xX18xX17xX3xX13dxX3xX4xX1xX38xX3xX2axXdxXcbxXexX69xX3xX15xX3ffxXdxX3xX17xX1axX5fxX26xX3xXexX1xX25xX3xX15xX25xX6xX3xX2axcf53xX17xX1xX3xX1e1xX25xX1dxX17xX3xX13dxX12fxX12fxX3xXdacxX3xX7cxX12fxX12fxX3xX192xX1axX3xX4xX2fxX26xXe9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX38xX1cxX26xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX49xX49xXdxXe9xX2axX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe9xX160xX17xX49xX17xX10xX126xX7xX49xX2xX12axX2xX12axX49xX2xX13dxX7cxX1cxX130xX2xX12fxX137xX137xX7cxX12axXexX13dxX7cxX137xX138xX5xX2xX12fxXe9xX141xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX1cxXexX1xX224xX136xX12fxX12fxXbxX190xX26axX1xX10xXdxX1axX1xXexX224xX7cxX12fxX12fxXbxX190xX26axX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX26xX224xX2axX5xX38xX4xX192xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xX5xX10xX28fxXexX224xX6xX25xXexX38xX26axX15xX6xXfexX1axXdxX17xXb4xXfexXdxX1axX1xXexX224xX6xX25xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX190xX10xX15xX3xX17xX38xX17xX1axX3xX1cxX6xX17xX3xX4xX6xX15xX3xX190xX25xX26xX10xX17xX3xX2axX6xX26xX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX38xX4xX3xX1cxX6xX38xX3xX2axX6xX17xX1axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX25xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX190xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX17xX224xX3xX5xX10xX28fxXexX26axXaxX12xX20xX2fxX26xX3xX32xX93xX32cxX4xX3xXexX1xX25xX3xX15xX25xX6xX69xX3xXfex9b02xX6xX3xX7xXc0xX4xX1xX69xX3xX5xX46xX6xX3xXfexX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX5xX38xXc0xXdxX3xXexX38xX3xX17xX1xX58axX3xX192xX1xX2fxX4xX3xX17xX1xX6xX25xX3xXfexX385xXdxX3xX32xX587xX17xX1axX3xX2axX6xX38xX3xX5xX93xX367xXdxX3xX4xX1xX25xX26xX5e9xX17xX3xX2axX3bxX17xX1axX3xX32xX93xX80xX17xX1axX3xX18xX3xXexX18xX3xX2axX2fxX17xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX40bxX3xX7xXf08xX3xX4xX1xXcbxX3xX2axXdxXcbxX17xX3xX15xX6cxX15xX3xX4xX2fxX26xX3xXf08xX3xXbxX1xX3c3xX6xX3xX1b2xX6cxX4xXe9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31axX25xXexX1xX38xXfexXaxX12xXd3xX6xX15xX3xX198xXdxX6xX17xX1axX3xXdacxX3xX58xX8dxX25xX3xXcxXfexX25xX17xX1axX0xX49xXbxX12
Nam Giang – Hữu Trung